Braun AromaSelect KF 130 manual

Vis en manual for Braun AromaSelect KF 130 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: AromaSelect KF 130
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 10
11
Norsk
Advarsel
Les hele bruksanvisningen nøye før
produktet tas i bruk.
Dette apparatet må oppbevares uten-
for barns rekkevidde! Før støpselet
settes i stikkontakten, sjekk at nett-
spenningen tilsvarer den som er angitt
under maskinen.
Unngå berøring av varme overflater,
spesielt varmeplaten. La aldri lednin-
gen komme i kontakt med varme-
platen. Sett ikke kannen på andre vare
overflater (som f.eks. plater på komfyr,
varmeplater etc.).
Før du setter igang å trakte kaffe for
andre gang, må alltid kaffetrakteren
avkjøles i ca. 5 min. mellom hver trak-
ting (slå av kaffetrakteren), ellers vil det
uvikle seg damp når du heller kaldt
vann i vanntanken.
Braun elektriske apparater tilfredsstiller
gjeldende krav til sikkerhet. Repa-
rasjoner eller bytte av ledning må kun
foretas av autorisert servicepersonell.
Mangelfulle, ukvalifiserte reparasjoner
kan føre til skader eller ulykker.
Dette apparatet er konstruert for
tilbereding av normale husholdnings-
kvantiteter. Benytt alltid friskt, kaldt
vann når du skal trakte kaffe.
Maksimum antall kopper:
KF 130 – KF 148
10 kopper (125 ml hver)
15 kopper (83 ml hver)
KF 150, KF 155
12 kopper (125 ml hver)
18 kopper (83 ml hver)
Beskrivelse
! Ledning/oppbevaringsplass for
ledning
" Volum-kompensator
# Vann-nivå indikator
$ Vanntank
% Vannfilter (gjelder ikke modellen
KF 130 / KF 148)
& Aroma-velger
= mild smak
= robust smak
' Dreieskive for skifting av vannfilter
( Filterholder med dryppestopp
) Varmeplate
* På/Av bryter
På = }
Av = ~
{ Bryter for å holde mindre mengder
kaffe varm (kun KF 145 / KF 147 /
KF 148 / KF 155)
| Kanne med lokk
Før kaffetrakteren tas i bruk
ë Installering av vannfilteret
1 Pak ut vannfilteret %.
2 Ta ut volum-kompensatoren " fra
vanntanken.
3 Sett på plass vannfilteret %.
(Oppbevar volum-kompensatoren
da den alltid må settes i vann-
tanken når vannfilteret tas ut.)
4 Du kan innstille dreieskiven ' på
den måneden vannfilteret skal
skiftes.
í Skifte av vannfilteret
Erstatt vannfilteret med en ny etter
2 måneders regelmessig bruk av
kaffetrakteren.
NB!
Før apparatet tas i bruk første gang,
når kaffetrakteren ikke har vært i bruk
på en stund, eller etter installering av
nytt vannfilter, fylles vanntanken til
maksimumsmerket med kaldt vann
(d.v.s. uten kaffe og filter). Slå på
kaffetrakteren og la vannet strømme
gjennom.
ì Tilbereding av kaffe
Still inn aroma-velgeren &, fyll på friskt
vann, sett på plass ett kaffefilter No. 4,
fyll i filterkaffe i filteret, sett kannen på
varmeplaten og slå på kaffetrakteren.
Traktetid pr. kopp: ca. 1 minutt.
î Rengjøring
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring. Kaffetrakteren må aldri
rengjøres under rennende vann og må
heller aldri dyppes i vann; rengjør kun
med en fuktig klut. Alle avtakbare deler
kan vaskes i oppvaskmaskinen.
ï Avkalking (uten beskrivelse)
Hvis du har hardt vann og ikke bruker
vannfilter i din kaffetrakteren, må den
avkalkes regelmessig. Benyttes vann-
filteret, og det skiftes regelmessig,
trenger du normalt ikke å avkalke
kaffetrakteren. Men dersom kaffe-
trakteren bruker lengre tid på trak-
tingen enn normalt, må kaffetrakteren
allikevel avkalkes.
Viktig: Ved avkalking, erstatt alltid
vannfilteret med volum-kompen-
satoren.
• Du kan bruke et avkalkingsmiddel
som ikke påvirker aluminium.
• Følg fabrikantens bruksanvisning
for avkalkingsmiddelet.
• Gjenta prosessen så mange
ganger som nødvendig for å
redusere traktetiden pr. kopp
ned til et normalnivå.
• La maksimum mengde friskt,
kaldt vann gjennomstrømme
kaffetrakteren minst to ganger
for å rense maskinen.
Med forbehold om endringer.
Dette produktet oppfyller
kravene i EU-direktivene EMC
89/336/EEC og Low Voltage
73/23/EEC.
Ikke kast dette produktet
sammen med husholdnings-
avfall når det skal kasseres.
Det kan leveres hos et Braun
servicesenter eller en miljøstasjon.
3122351_KF130 Seite 11 Freitag, 24. November 2006 12:11 12

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun AromaSelect KF 130 ennå.

Spør et spørsmål om Braun AromaSelect KF 130

Har du et spørsmål om Braun AromaSelect KF 130 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun AromaSelect KF 130 . Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AromaSelect KF 130 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.