Braun 831 manual

Vis en manual for Braun 831 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Braun
  • Produkt: Ikke kategorisert
  • Model/navn: 831
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 31
32
Norsk
Les hele bruksanvisningen nøye før du
tar apparatet i bruk, og behold den til
senere bruk.
Braun «Face» er et ansiktspleiesystem
som kombinerer to skjønnhetsbehand-
linger: Det lille og presise epileringshodet
fjerner selv de fineste ansiktshår med
roten. Rensebørstens tilbehør forbedrer
din huds utseende ved å gi en skånsom
og dyp rens av porene.
Viktig
• Av hygieniske grunner bør du
ikke dele dette apparatet med
andre. Apparatet skal ikke
brukes på irritert hud.
• Ikke bruk epileringshodet på
øyevippene. Du kan bruke
epileringshodet til å fjerne
enkelthår mellom eller over
øyenbrynene, men ikke til å
forme øyenbryn.
• Epiler aldri hvis epilerings-
hodet er skadet.
• Når apparatet er på, får det
ikke komme i kontakt med tøy,
snører eller langt hår, for å
unngå enhver risiko for per-
sonskade eller andre skader.
• Dette apparatet kan brukes av
barn fra 8 år og personer med
nedsatte fysiske, sansemes-
sige eller mentale evner eller
manglende erfaring eller
kunnskap, hvis de er under
oppsyn og får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet,
og forstår faren som er invol-
vert. Barn bør ikke leke med
apparatet. Rengjøring og
brukerveiledning bør ikke
utføres av barn, med mindre
de er eldre enn 8 år og under
oppsyn.
• Dette apparatet kan
brukes i badekar og i
dusjen.
Beskrivelse
1 Batterirom
2 Av/på-knapp
3 Epileringshode
4 Beskyttelseshette til epileringshode
5 Rensebørste
6 Børsteadapter med utløserknapp (6a)
7 Speil (kun modellene 830, 831)
7a Av/på-knapp til lys
7b Batterirom
Batterier
Åpne batterirommet (1) ved å dreie
moturs på bunnen av apparatet med en
mynt. Sett inn et alkalisk AA-batteri (1.5
V) og kontroller at batteriet sitter korrekt
(+/- pol). Sett bunnen på batterirommet
og lås det ved å dreie medurs. Skift batteri
ved behov. Sørg for at apparatet og hender
er tørre når batteriet skiftes.
Speil: Åpne batterirommet (7b) som vist
med en skrutrekker. Sett inn 3 knappcel-
lebatterier (type LR1130) med «+»-polene
vendt oppover. Lukk batteridekslet.
Batterier kan lekke hvis de er tomme
eller ikke har blitt brukt på lenge. For å
beskytte deg og apparatet bør du fjerne
batteriene i rett tid og unngå hudkontakt,
når du håndterer batterier som lekker.
96892473_SE810_S4-110.indd 32
96892473_SE810_S4-110.indd 32 27.02.14 15:33
27.02.14 15:33
ROVED Effective Date 5Mar2014 GMT - Printed 02Oct2014 Page
Side: 32
33
Ansiktsepilering
• Sørg for at både ansikt og epilerings-
hodet er grundig rengjort før bruk.
• Slå på apparatet ved å flytte av/på-
knappen (2) til venstre eller høyre.
Pinsettenes rotasjonsretning avgjøres
av retningen du flytter knappen i når
du slår på apparatet. For det beste
resultat, beveg apparatet langsomt
mot hårets vokseretning.
• For å bli fortrolig med apparatet, anbe-
faler vi å først prøve det på haken eller
i nærheten av munnens ytre hjørner.
• Hold apparatet med pinsettene mot en
del av huden som du strekker ut med
den andre hånden. Beveg apparatet
forsiktig med et skånsomt trykk mot
hårets vokseretning. Ikke trykk for
hardt, da det kan føre til skader på
huden. For å strekke ut området rundt
overleppen, kan du bruke tungen til å
presse med underfra.
• Slå av apparatet ved å flytte av/på-
knappen til «o«-posisjonen (= på).
• Rengjør epileringshodet forsiktigt med
den tilhørende børsten. Du kan også
dyppe børsten i rødsprit (70 %). Sørg
for at epileringshodet er helt tørt før du
setter det på igjen og lukker det med
den tilhørende beskyttelseshetten.
• Etter epileringen anbefales det å bruke
en fuktighetskrem.
• I begynnelsen anbefales det å epilere
om kvelden, slik at en eventuell rødme
kan forsvinne i løpet av natten.
Generelle opplysninger om epilering
Alle metoder som fjerner håret med roten
kan medføre hudirritasjon (f.eks kløe,
ubehag og rødme) avhengig av hud- og
hårtype. Det er en helt normal reaksjon,
som oftest forsvinner hurtig. Det kan
derimot vare lengre de første gangene du
epilerer, eller om du har sart hud. Hvis
huden fortsatt er irritert etter 36 timer,
bør du kontakte lege. Generelt avtar
hudreaksjonen og smertefølelsen
vesentlig etter gjentatt bruk. I noen tilfel-
ler kan det oppstå betennelser på grunn
av bakterier som trenger ned i huden
(f.eks når apparatet beveges over huden).
Grundig rengjøring av epileringshodet
før bruk minsker risikoen for infeksjoner.
Hvis du er i tvil om hvorvidt du tåler å
bruke apparatet, bør du snakke med lege.
I følgende tilfeller bør apparatet kun
brukes etter legekonsultasjon: eksem,
sår, betennelser I huden (som betente
hårsekker) og åreknuter rundt fødsels-
merker, nedsatt immunitet I huden
(f.eks. ved sukkersyke), under graviditet,
Raynauds fenomen, Köbners fenomen,
hemofili eller nedsatt immunforsvar.
Når du begynner å ta hormoner, eller hvis
du endrer hormonmedisin (f.eks. p-piller)
kan din hårvekst påvirkes på grunn av en
endring i ditt hormonnivå. Dette forårsakes
av endringen i hormontilstanden, ikke av
apparatet.
Ansiktsrens
• Fjern epileringshodet, sett på børste-
adapteret (6) og klikk på rensebørsten
(5).
• Fukt huden og børstehodet med litt
vann. Du kan bruke ansiktsbørsten
som en del av din daglige rutine: med
såpe, ansiktsvask, rensemelk, gel eller
bare med vann.
• Slå på apparatet ved å flytte av/på-
knappen (2) til venstre eller høyre.
• Før børsten med et lett trykk og rote-
rende bevegelser i omtrent 1 minutt.
Unngå øyeområdet og hårlinjen.
• Slå av apparatet ved å flytte av/på-
knappen tilbake til «o»-posisjonen.
• Skyll ansiktet med vann for å fjerne
rester av renseprodukter.
• Børsten kan skylles med varm vann.
Hvis du foretrekker det, kan du rense
den grundig med såpe. Ta børsten (5)
av ved å trykke på utløserknappen
96892473_SE810_S4-110.indd 33
96892473_SE810_S4-110.indd 33 27.02.14 15:33
27.02.14 15:33
ROVED Effective Date 5Mar2014 GMT - Printed 02Oct2014 Page
Side: 33
34
(6a). La alle delene tørke helt før du
setter dem sammen igjen etter rengjø-
ring.
• For beste resultat, skift ut børstedelen
(5) hver tredje måned eller når børste-
hårene blir bøyd pga gjentatt bruk.
Børstehoder (ref. nr. 89 Facial Spa)
kan kjøpes hos din forhandler eller
Braun servicesenter eller via
www.braun.com.
Miljømessige opplysninger
Produktet inneholder batterier
og/eller gjenbrukbart elektrisk
avfall. For å beskytte miljøet skal
produktet ikke kastes i hushold-
ningsavfall, men avleveres til gjenbruk
ved foreskrevne innsamlingspunkter.
Disse opplysningerne kan endres uten
varsel
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende
fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensikts-
messig å bytte hele produktet. Denne
garanti er gyldig i alle land der Braun
eller Brauns distributør selger produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på
grunn av feil bruk, normal slitasje eller
skader som har ubetydelig effekt på pro-
duktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres av
ikke autorisert person eller hvis andre enn
originale Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele pro-
duktet leveres eller sendes sammen med
kopi av kjøpskvittering til nærmeste auto-
riserte Braun Serviceverksted:
www.service.braun.com.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til
nærmeste autoriserte Braun Service-
verksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti
i henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
96892473_SE810_S4-110.indd 34
96892473_SE810_S4-110.indd 34 27.02.14 15:33
27.02.14 15:33
ROVED Effective Date 5Mar2014 GMT - Printed 02Oct2014 Page

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Braun 831 ennå.

Spør et spørsmål om Braun 831

Har du et spørsmål om Braun 831 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Braun 831. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 831 Braun så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.