Bosch Style to Go PHS1151 manual

Vis en manual for Bosch Style to Go PHS1151 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Rettetang
  • Model/navn: Style to Go PHS1151
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
26
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
no
Sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg den.
Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk!
Legg ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til
andre. Dette apparatet er beregnet for bruk i hjemmet eller
andre ikke-­
kommersielle husholdnings-liknende miljøer.
Husholdnings-liknende miljøer som pauserom i butikker,
kontorer, landbruks- og andre ­
småbedrifter eller for gjestenes
bruk i vandrerhjem, småhoteller og liknede bofasiliteter.
¡ Fare for elektrisk støt og brann!
Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med
opplysningene på typeskiltet.
Barn under 8 år må ikke betjene apparatet. Dette apparatet kan
brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med redu-
serte fysiske eller mentale ferdigheter eller manglende erfaring
og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt
instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår
fra det. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerved-
likehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.
Produktet må bare brukes når strømkabelen og selve apparatet er
uten skade.
Etter bruk og ved eventuelle feil skal støpselet tas ut av stikkontakten.
For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av andre
enn produsentens kundeservice. Dette gjelder f.eks. ved utskifting
av en skadet strømkabel.
Side: 28
27
PHS1151 | 02/2014
no
Ledningen må aldri
● komme i kontakt med varme deler;
● trekkes over skarpe kanter;
● benyttes som bærehåndtak.
Ta alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Apparatet skal aldri dyppes i vann.
Ikke bruk damprenser.
Varmeplatene og varmeflatene blir varme. Ta bare tak i håndtaket
på apparatet. Må kun brukes på tørt hår, ikke under noen omsten-
dighet på plasthår. Apparatet skal bare plasseres på overflater som er
varmeuømfintlige.
Må ikke brukes i nærheten av badekar, vaskeservant
eller lignende beholdere som inneholder vann.
¡ Livsfare!
Apparatet må aldri komme i berøring med vann. Fare kan også
­
oppstå når apparatet er slått av, ta derfor alltid ut støpselet etter
bruk eller når du legger apparatet fra deg midlertidig.
Ytterligere vern gir en jordfeilbryter, opptil 30 mA, som ­
monteres
i sikringsskapet. Nærmere opplysninger gis av nærmeste
elektro­
entreprenør.
¡ Kvelningsfare!
La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.
[
[ Fare for forbrenninger!
Unngå enhver kontakt mellom apparatet og huden.
Side: 29
28
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
no
Gratulerer med ditt nye Bosch-produkt.
Du har fått et kvalitetsprodukt som du vil
få mye glede av.
Denne bruksanvisningen beskriver en
hårglatter.
Deler og
betjeningselemener
1 PÅ/AV-bryter med rød kontrollampe
2 Varmeplater (for glatting)
3 Varmeflater (for krølling)
Ta i bruk apparatet
●
● Plugg i apparatet og legg det på en rett
overflate som ikke er varmeømfintlig.
● Slå apparatet på med bryteren 1 – den
røde lampen lyser.
● Glattetangen varmes opp og kan benyttes
etter ca. 50 sekunder.
Merk: Apparatet kan brukes med en
inngangsspenning på 100-240 V.
­
Oppvarmingstiden kan variere, avhengig
av inngangsspenningen.
Bruk
[
[ Forbrenningsfare!
Unngå enhver kontakt med huden
­
(hodebunn eller ører).
Med glattetangen kan du både glatte håret
og forme krøller samt skape volum direkte
ved hårrota.
●
● Apparatet foretrekkes for kortere eller
halvlangt hår eller for oppfrisking av
enkelte partier.
●
● Apparatet må kun brukes på tørt hår.
Info: Fint/tynt hår reagerer svært raskt på
behandlingen med varmeplatene.
Det at varmeplatene avgir en jevn varme er
svært skånende for håret.
Resultatet er glatt hår med en intensiv,
silkemyk glans.
Viktig: Forbli aldri lenger enn 2 sekunder
på ett sted.
Glatte ut hår (Illustrasjon A)
● Håret må kjemmes glatt og deles inn i like
brede partier.
● Legg hårpartiet du har skilt ut mellom
varmeplatene (illustrasjon a).
● Press platene sammen og dra dem
forsiktig og jevnt utover til enden av håret
(illustrasjon b).
● Gjenta det samme med resten av håret.
La håret kjøle seg ned før du avslutter
friseringen.
Tips: Dersom håret ditt når ned til skul-
drene bør behandlingen pr. hårparti ta
ca. 10 sekunder.
Krølle håret (Illustrasjon B)
Del opp det tørre håret. Jo mindre hårpar-
tier som behandles av gangen, desto mer
krølles de.
● Hold glattetangen vannrett, legg hårpar-
tiet mellom varmeplatene og lukk platene.
● Dre glattetangen 180° og legg håret rundt
den ytre varmeflaten én gang.
● Trykk varmeplatene godt sammen og dra
dem utover i jevnt tempo til de når enden
av håret.
● Deretter åpnes varmeplatene.
Merk: Pass på at krøllene ikke glattes ut
igjen.
Tips for å få frisyren til å vare lenger: Rull
opp krøllene mens de enda er varme, fest
dem med hårklemmer og la de avkjøle seg
før du fjerner hårklemmene.
Side: 30
29
PHS1151 | 02/2014
no
Volum i hårfestet (bilder C)
●
● Ta tak i håret tett ved hårfestet med
spissen på varmeplatene.
●
● Trykk sammen platene og form håret ved
å dreie lett og langsomt
●
● Deretter åpnes platene.
Du finner mer informasjon om Bosch-styling
på www.bosch-personalstyle.com
Rengjøring og
stell av apparatet
¡
¡ Fare for strømstøt!
Ta alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Apparatet skal aldri dyppes i vann.
Ikke bruk damprenser.
Bruk en fuktig klut til å gjøre apparatet rent
utvendig og tørk det med en tørr klut. Ikke
bruk sterke rengjøringsmidler, skurepulver o.l.
Oppbevaring
La apparatet bli kaldt før du setter det til
oppbevaring, og trekk ut nettpluggen.
Et varmt apparat kan forårsake skader.
Avfallshåndtering
Vennligst kast innpakningsmaterialet på
en miljø- og forskriftsmessig måte. Dette
apparatet er klassifisert i henhold til det
europeiske direktivet 2012/19/EF om
avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE). Direktivet angir rammene for
innlevering og gjenvinning av innbyttepro-
dukter. Faghandelen kan gi opplysninger
om aktuelle avfallsmottak.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garanti­
betingelser som er oppgitt av vår represen-
tant i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.
Tekniske data
Strømkilde
(spenning–frekvens)
100-240 V
50/60 Hz
Effekt 17 W
J

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch Style to Go PHS1151 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch Style to Go PHS1151

Har du et spørsmål om Bosch Style to Go PHS1151 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch Style to Go PHS1151. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Style to Go PHS1151 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.