Bosch MES4010 manual

Vis en manual for Bosch MES4010 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Juser
  • Model/navn: MES4010
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 43
44 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Innhold
For din egen sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . 44
Innkoblingssikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
En oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rengjøring og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Utskifting av silen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Henvisninger om avskaffing . . . . . . . . . . . 49
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Oppskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
For din egen sikkerhet
Les nøye igjennom denne veiledningen før bruk, for å få viktige
sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.
Dersom det ikke blir tatt hensyn til anvisningene for riktig bruk
av apparatet, utelukker det produsentens ansvar for skader som
oppstår på grunn av dette.
Dette apparatet er beregnet for bearbeiding av vanlige mengder
for husholdningen eller for husholdningspreget, ikke industrielt bruk.
Husholdningspreget bruk omfatter f.eks. bruk i medarbeiderkjøkken
i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter,
såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende
oppholdsenheter. Apparatet må kun brukes til å bearbeide vanlige
husholdningsmengder og innen vanlige bearbeidelsestider.
Dette apparatet er egnet for å presse saft ut av frukt (f.eks. epler,
pærer, plommer og kirsebær uten stein) og grønnsaker (f.eks.
tomater, gulrot).
Det er ikke egnet for bearbeiding av særlig harde, fiber- eller
stivelsesholdige frukt og grønnsaker (f.eks. sukkerrør, bananer,
papaya, avocado, fiken, mango).
Bruksveiledningen må oppbevares. Dersom apparatet gis videre
til andre, må bruksveiledningen leveres med.
, Generelle sikkerhetshenvisninger
Fare for strømstøt
Dette apparatet må ikke brukes av barn.
Apparatet og dets tilkoblingsledning må holdes borte fra barn.
Apparatene kan brukes av personer med reduserte fysiske, senso-
riske eller mentale evner eller som mangler erfaring, dersom
de er under oppsyn eller dersom de har fått opplæring i en sikker
bruk av apparatet og har forstått farene som resulterer av feil bruk.
Barn må ikke få leke med apparatet.
Apparatet må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene
på typeskiltet. Kun for bruk i lukkede rom.
no
Hjertelig tillykke med kjøpet av det nye
apparatet fra BOSCH.
Dermed har du bestemt deg for et moderne
husholdningsapparat av høy kvalitet.
Videre informasjoner om våre produkter finner
du på vår nettside.
Side: 44
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 45
Det må kun benyttes når ledningen og apparatet ikke viser tegn
på skade. Før hver bruk må hele apparatet, særlig silen og silskålen
kontrolleres for skader (rift, sprekker). Ikke bruk apparatet dersom
silen eller lokket er skadet eller har tydelige sprekker.
Apparatet må alltid skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes
og før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres.
Ledningen må ikke trekkes over skarpe kanter eller varme flater.
Dersom tilkoblingsledningen på dette apparatet er skadet, må den
skiftes ut av produsenten eller dens kundeservice eller en lignende
kvalifisert person for å unngå fare.
Reparasjoner på apparatet må kun foretas av vår kundeservice.
, Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet
Fare for strømstøt!
Fare for skade!
Basismaskinen må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres
i oppvaskmaskin.
Apparatet må kun slås på og av med dreiebryteren.
Før skift av tilbehør eller tilleggsdeler som kommer i bevegelse
under driften, må apparatet slås av og skilles fra strømnettet.
Apparatet må først åpnes når motoren står stille.
Apparatet er beregnet for at en person bruker det.
Fare for skade!
Vær forsiktig når du lukker låsebøylen, slik at du ikke klemmer
fast fingrene.
Det må aldri gripes ned med fingrene i påfyllingssjakten.
Det må utelukkende brukes den medleverte støteren!
Raspeklinger/klinger på bunnen av silen må ikke berøres.
For rengjøring må silen først rengjøres med børsten, deretter må den
skylles under rennende vann eller vaskes i oppvaskmaskinen.
Viktig!
Det må kun bearbeides helt modne og ikke frosne frukt og grønnsaker.
Frukt eller grønnsaker som ikke er helt modne stopper til silen ganske
fort.
Beholderen for fruktrester må tømmes før restene når opp til kanten
på silskålen.
Vibrasjon i apparatet under saftpressingen tyder på at silen er stoppet
til eller er skadet. Apparatet må straks slås av. Silen må kontrolleres.
En skadet sil må ikke brukes lenger!
no
Side: 45
46 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
, Forklaringer av symbolene på apparatet hhv. tilbehøret
Låsen er åpen!
Låsen er lukket!
Innkoblingssikring
Apparatet lar seg kun slå på når
– silskålen og lokket er riktig satt på og
– låsebøylen er riktig smekket på.
Låsen på lokket må kontrolleres før hver
bruk! Før første gangs bruk av apparatet,
må emballasjen fjernes komplett!
En oversikt
Vennligst brett ut siden med bilder.
Bilde 
1 Motorblokk
2 Bryter
2- eller 3-trinn (alt etter modell)
a) MES400.:
0/off Apparatet slås av
1 Apparaten slås på/Laveste
hastighet
2 Høyeste hastighet
b) MES401.:
0/off Apparatet slås av
1 Apparaten slås på/Laveste
hastighet
2 Middels hastighet
3 Høyeste hastighet
3 Låsebøyle
4 Beholder for fruktrester
5 Saftbeger med lokk
6 Silkurv
a) Utløp
b) Lås
7 Sil med raspeklinger av keramikk
8 Lokk
9 Påfyllingssjakt
10 Støter
11 Kabeloppbevaring
Betjening
Bilde 
Sammensetting
 Kabelen trekkes ut av
kabeloppbevaringen inntil ønsket lengde.
 Silskålen settes inn i motorblokken.
 Sett inn silen inn og trykk den ned inntil
det høres at den smekker i. Silen må sitte
fast på drevet.
Må kontrolleres for skader først!
 Beholderen for fruktrestene settes inn
i motorblokken.
 Lokket settes på.
 Låsebøylen svinges over lokket inntil
det høres at den smekker på.
no
Viktig henvisning
Når apparatet slås på, må låsen være
åpnet (låsen oppe/ ).
Når låsen er åpen, flyter saften ned
i saftbegeret.
Viktig henvisning
Når saftbegeret blir tømt, må apparatet
slås av (0/off) og låsen må lukkes
(trykkes ned/ ). Dermed blir utløpet
av saften stoppet og det forhindres
således at arbeidsflaten blir smusset.
Fare for skade
Må kun benyttes når ledningen og
apparatet ikke viser tegn på skade.
Før hver bruk må hele apparatet, særlig
silene og silskålen kontrolleres for skader
(rift, sprekker). Raspeklinger/klinger
på bunnen av silen må ikke berøres.
Vær forsiktig når du lukker låsebøylen,
slik at du ikke klemmer fast fingrene.
Side: 46
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 47
 Saftbegeret med “nesen” stilles under
utløpet.
Lokket settes på saftbegeret, for å unngå
sprut.
 Låsen ved utløpet åpnes.
 Støteren settes inn i påfyllingssjakten.
Støteren har en føringsrifle!
Forberedning av frukt og grønnsaker
Obs!
Det må kun bearbeides helt modne og ikke
frosne frukt og grønnsaker.
Frukt eller grønnsaker som ikke er helt
modne stopper til silen ganske fort.
 Frukt og grønnsaker må vaskes først.
 Steinene fra steinfrukt må fjernes.
Grove stilker må fjernes.
 Større frukt og grønnsaker må kuttes opp
slik at de passer inn i påfyllingsrøret.
 Det må kun bearbeides fersk frukt
og grønnsaker.
 Frukt som har tykt og hardt skall (f.eks.
ananas, melon, appelsin, rødbeter)
må skrelles først. Den hvite huden
på sitrusfrukter må fjernes!
 Konsistensen på eplesaft avhenger
av epletypen som brukes.
Jo saftigere eplene er, desto tynnere blir
saften. Noen dråper sitronsaft tilsettes
eplesaften for å forsinke at saften blir
brun.
 Blader og stilker (f.eks. roten på blad-
salat) kan også bearbeides i denne
saftmaskinen.
 Saften bør helst drikkes straks etter
tilberedningen, da den fort mister smak
og næringsverdier.
 Saftmaskinen egner seg ikke til
bearbeidelse av særlig harde, fiber- og
stivelsesholdige frukt og grønnsaker
(f.eks. sukkerrør, bananer, papaya,
avocado, fiken og mango).
Utpressing av saft
 Still det sammensatte apparatet på en
glatt, ren arbeidsflate.
 Støpselet stikkes inn.
 Apparatet slås på.
Apparat med 2-trinns bryter:
– Trinn 1 er særlig egnet for frukt/
grønnsaker med veldig mye saft,
f.eks. vannmeloner, vindruer, tomater,
agurk og bringebær.
– Trinn 2 er egnet for harde, faste frukt
og grønnsaker, f.eks. gulrot.
Apparat med 3-trinns bryter:
– Trinn 1 er særlig egnet for myke frukt/
grønnsaker med veldig mye saft, f.eks.
vannmeloner, vindruer, tomater, agurk
og bringebær.
– Trinn 2 er egnet for litt hardere frukt/
grønnsaker med mindre andel av saft,
f.eks. myke pærer, aprikoser.
– Trinn 3 er egnet for harde og faste frukt
og grønnsaker, f.eks. gulrot, epler.
Brukstiden for apparatet er på 10 minutter
for alle typer frukt og grønnsaker, slik som
f.eks. gulrot, agurk, eple og pære.
Ved bearbeidingen av større mengder,
må apparatet aldri gå lenger enn
i 40 sekunder. Etter bruk må apparatet
slås av og avkjøles.
 Frukt/grønnsaker fylles i påfyllingssjakten
mens motoren er i gang.
 For å skyve ned, brukes utelukkende
støteren. Grip aldri ned i påfyllingssjakten
med fingrene!
Det må kun trykkes lett på støteren.
Dette forhøyer mengden av saft
og skåner apparatet.
 Apparatet slås av. Bryteren settes
på 0/off.
Apparatet må først slås av når det ikke
kommer mer saft ut.
Obs!
Før apparatet åpnes, må det ventes inntil
motoren står stille.
no
Fare for skade
Det må aldri gripes ned med fingrene i
påfyllingssjakten. Det må utelukkende
brukes den medleverte støteren!
Viktige henvisninger
– Beholderen for fruktrester må tømmes før
restene når opp til kanten på silskålen.
– Vibrasjoner i apparatet under
saftpressingen tyder på at silen er stoppet
til eller er skadet. Apparatet må straks slås
av. Silen må kontrolleres. En skadet sil må
ikke brukes lenger!
Side: 47
48 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Tømming av beholderen
for fruktrester og silen
Bilde 
Beholderen for fruktrester må tømmes
før restene når opp til kanten på silskålen.
For dette slås apparatet av:
 Bryteren settes på 0/off.
 Når den tas ut må beholderen for
fruktrester holdes i fordypningene
og svinges ut.
Før arbeidet fortsettes må beholderen
for fruktrester settes inn igjen.
Silen må tømmes når
– motorens turtall tydelig blir redusert,
– saften blir tykkere,
– apparatet begynner å vibrere tydeligt.
Anbefaling: Beholderen for fruktrester
og silen skal tømmes samtidig.
Viktig!
Dersom saften renner ut under silskålen, må
denne straks tørkes av med en fuktig klut.
Demontering
Bilde 
 Apparatet slås av og støpselet trekkes ut.
 Det må ventes inntil motoren står stille
(ca. 10–12 sek.).
 Støteren og beholderen for fruktrester
tas ut.
 Låsebøylen svinges framover.
 Lokket tas av.
 Silskålen løftes med begge hendene
ut av motorblokken og tas ut.
 Silen tas ut av silskålen.
Rengjøring og pleie
Obs!
Det må ikke brukes skurende rengjørings-
midler. Overflatene kan bli skadet.
 Silen må først rengjøres med en børste,
deretter skylles under rennende vann
eller vaskes i oppvaskmaskinen.
Misfarginger på silen og raspeklinger
av keramikk (f.eks. fra gulrot, rødbete)
kan lett fjernes med litt matolje.
 Motorblokken tørkes av med en fuktig
klut, om nødvendig kan det brukes litt
oppvaskmiddel. Motorblokken må straks
tørkes godt av.
 Alle andre delene er egnet for
oppvaskmaskin.
Misfarginger (f.eks. fra gulrøtter, rødbeter)
på plastdelene kan lett fjernes med litt
matolje. Delene fylles deretter i oppvask-
maskinen (dersom de er egnet for det).
Utskifting av silen
Ved første tegn på slitasje eller skader må
silen straks skiftes ut for å unngå at den
brekker i stykker. Ved daglig bruk bør silen
skiftes ut ca. etter 5 år.
no
Fare for strømstøt
Før alle arbeider på apparaten må støpselet
trekkes ut.
Fare for skade
Apparatet må først tas fra hverandre når
motoren står stille.
Raspeklinger/klinger på bunnen av silen
må ikke berøres.
Viktig henvisning
Apparatet er vedlikeholdsfritt.
Grundig rengjøring beskytter apparatet
mot skader og bevarer funksjonsdyktig-
heten.
Fare for strømstøt
Før alle arbeider med maskinen må
støpselet trekkes ut. Basismaskinen må
aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres
i oppvaskmaskin.
Fare for skade
Raspeklinger/klinger på bunnen av silen må
ikke berøres.
For rengjøring må det brukes en børste!
Viktig henvisning
En ny sil kan bestilles hos kundeservice
(bestillings nr. 00754210).
Side: 48
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 49
Henvisninger om avskaffing
Dette apparatet er kjennetegnet
tilsvarende det Europeiske Direktivet
2012/19/EU om gamle elektro- og
elektronikk apparater (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktivet angir rammen for tilbakele-
vering og gjenvinning av gamle apparater
som er gyldig i hele EU.
Tips om aktuelle måter å skrote apparatet
på fåes ved henvendelse til faghandelen
eller hos kommunen.
Garantibetingelser
For dette apparatet gjelder de garantibetingel-
ser som er oppgitt av vår representant i det
respektive land. Detaljer om disse garanti-
betingelsene får du ved å henvende deg til
elektrohandelen der du har kjøpt apparatet.
Ved krav i forbindelse med garantiytelser,
er det i alle fall nødvendig å legge fram
kvittering for kjøpet av apparatet.
Oppskrifter
Melon/yoghurt smoothie
(For 4 drinker)
200 g natur yoghurt
2 knivsodd vaniljemarg
2 ss honning, alt etter smak
400 g fruktkjøtt av vannmeloner, uten skall
og kjerner
 Yoghurten røres glatt med vaniljemarg
og honning og fylles på i et høyt glass.
 Melonen skjæres i passende stykker
og saften presses ut.
 Saften helles oppå yoghurten
og serveres alt etter smak med
et stykke melon som pynt.
Agurk/kefir drink
(For 4 drinker)
2 agurk
800 g kefir
200 g yoghurt
2 ts olivenolje
2 ss sitronsaft
4 ss ferskt hakket dill
havsalt
pepper fra møllen
 Agurkene vaskes og skrelles, deretter
skjæres det fire skiver av på langs med
en potetskreller.
 Av resten av agurken presses ut saft.
 Deretter mikses saften sammen med
kefir, yoghurt, olje og sitronsaft.
 Så røres dillen inn og drinken smakkes
til med salt og pepper.
 Agurkstripene blir stukket i bølger oppå
trespyd. Drinken fylles i glass og spydene
med agurk legges oppå.
Paprika/grønnsak smoothie
(For 4 drinker)
2røde paprika
8 helt modne tomater
1 ts paprika pulver, søt
½ ts olivenolje
salt
cayenne pepper
2 ts sitronsaft
szechuan pepper som pynt
 Paprika vaskes, halveres, deretter fjernes
kjerner og den indre hvite huden
og så skjæres paprika i grove stykker.
 Tomatene vaskes, rotkjernen skjæres
ut og så skjæres tomatene i stykker.
 Saften presses ut av tomatene
og paprikaen.
 Det hele røres sammen med paprika
pulveret og olivenoljen og smakes til med
salt, cayenne pepper og sitronsaft.
 Fylles på i et kaldt glass og serveres med
revet szechuan pepper som pynt.
Saft “Tropical”
1 appelsin
½ mango
1 skive ananas
1 skive vannmelon
5 bær (f.eks. jordbær)
 Skallet på appelsinen, ananas og vann-
melonen såsom steinen i mangoen
fjernes.
 Alt blir presset på trinn 1.
 Drikken serveres i et glass.
no
Side: 49
50 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Gulrot-kake
4 egg
4 ss varmt vann
200 g sukker
100 g mel
500 g gulrot (her brukes restene (200–300 g)
av gulrot som er presset ut – disse finnes
i beholderen for fruktrester.)
200 g malte hasselnøtter
1 ts bakepulver
 Press saften ut av gulroten på trinn 2 i ca.
5 sekunder.
(Ved bearbeidelse av større mengder,
må apparatet etter hver tømming av
beholderen for fruktrester avkjøles til
romtemperatur.)
 Egg, vann og sukker røres sammen
i ca. 5 minutter.
Blandingen må se skummende ut.
 Langsomt tilsettes mel, bakepulver,
hasselnøtter og gulrot.
Stykkene av gulrot må ikke være for
store.
 Deigen fylles i en form (f.eks. en spring-
form 260 mm diameter) og stekes ved
180 grader i 30–35 minutter i stekovnen.
no
Endringer forbeholdes.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch MES4010 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch MES4010

Har du et spørsmål om Bosch MES4010 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch MES4010. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MES4010 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.