Bosch MCP3500 manual

Vis en manual for Bosch MCP3500 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bosch
  • Produkt: Juser
  • Model/navn: MCP3500
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Svensk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 10
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 11
Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse
av vanlige mengder for husholdningen og ikke
for industrielt bruk. Rom med husholdningspreget
bruk kan være f. eks. bruk i medar-beiderkjøkken
i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre
produksjonsbedrifter, såsom bruk av gjester
i pensjonater, små hoteller eller lignende
oppholdsenheter.
Maskinen må kun brukes til å bearbeide vanlige
husholdningsmengder og også innen vanlige
bearbeidelsestider. Bruksanvisningen må
oppbevares. Dersom du gir maskinen videre
til andre, bør bruksanvisningen leveres med.
En oversikt
Brett billedsiden ut
Bilde 1
a Motorblokk
b Beholder, fyllmengde 0,8 l
c Silkurv
d Pressekjegle
e Lokk
f Nedre silinnsats (kun for MCP35...)
Sikkerhetshenvisninger
Fare for skade
Fare for strømstøt!
Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold
til angivelsene på typeskiltet.
Hold barn borte fra apparatet. Hold øye med barn,
slik at de ikke leker med apparatet.
Personer (også barn) med reduserte åndelige
svakheter eller evner, eller som mangler erfaringer
og kunnskaper om apparatet, må ikke få betjene
det, med mindre de har fått opplæring i bruken av
apparatet og under tilsyn av personer som er
ansvarlige for sikkerheten.
Pressekeglen/drevet kan ikke drives manuelt.
Trekk støpselet ut av stikkontakten etter hver bruk,
før rengjøring, hvis du forlater rommet eller hvis det
oppstår feil. Den må kun brukes når strømkabelen
og maskinen selv ikke viser tegn på ytre skader.
Reparasjoner på maskinen, f. eks. skifting av
defekt strømkabel, må kun foretas av vår kunde-
service. Maskinen må ikke dyppes ned i væsker
eller holdes under rennende vann.
Betjening
Forberedning
 De enkelte delene må rengjøres før første
gangs bruk.
 Vikle ut kabelen.
 Sett maskinen ned på et glatt og rent underlag.
 Sett maskinen sammen (bilde 1):
– Sett beholderen oppå motorblokken og
drei den i klokkens retning til den stopper.
– Legg inn silkurven og drei den med lett
trykk til den ligger helt på beholderen.
– Sett så på pressekjeglen.
Utpressing
 Trykk de halve sitrusfruktene på toppen
av pressekjeglen og hold den fast.
Sitruspressen starter når du trykker mot
kjeglen med fruktene (bilde 2).
Henvisning:
Pressekjeglen kan dreie seg både i eller imot
klokkens retning. Dreieretningen kan veksles under
pressingen.
Ved for stort trykk stopper pressekjeglen.
Dersom trykket på pressekjeglen blir mindre,
starter den igjen.
 For å stoppe pressen, forringes trykket på
pressekjeglen. Den stopper så av seg selv.
 Tøm ut den fulle silkurven.
Henvisning for MCP35...:
Ved å dreie på den nedre silinnsatsen (f) kan
du regulere innholdet av fruktkjøtt i saften.
Liten åpning betyr mindre fruktkjøtt (bilde 1a),
men også at det renner mindre igjennom.
Den nedre silinnsatsen kan reguleres, hhv. tas
bort dersom det trenges mere saft.
For rengjøring må silkurven tas fra hverandre.
Ved sammensettingen må det passes på at delene
sitter i rett posisjon (bilde 1b).
Rengjøring og pleie
lÄë>
lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK
fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉê=
jçíçêÄäçââÉå=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~ååK
fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê>
 Motorblokken tørkes av med en fuktig klut,
om nødvendig kan du bruke litt oppvasksåpe.
Tørk straks av den.
 Beholderen, silkurven, silinnsatsen,
pressekjeglen og lokket kan vaskes
i oppvaskmaskin.
no
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bosch MCP3500 ennå.

Spør et spørsmål om Bosch MCP3500

Har du et spørsmål om Bosch MCP3500 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bosch MCP3500. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MCP3500 Bosch så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.