Bomann KW 1411 CB manual

Vis en manual for Bomann KW 1411 CB under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Kjøkkenvekt
  • Model/navn: KW 1411 CB
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Norsk, Ungarsk, Slovakisk

Innholdsfortegnelse

Side: 25
N
26
Generelle sikkerhetsanvisninger
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare
på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen og helst også esken med
innvendig emballasje.
• Apparatet må bare brukes til private formål og de formål det der er beregnet
på. Dette apparatet er ikke ment for industriell bruk. Det må ikke benyttes
utendørs (bortsett fra hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det
unna varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væsker) og skarpe
kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig på hendende. Hvis apparatet har
blitt fuktig eller vått, må du trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti
vannet.
• Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen) når du ikke bruker apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjø-
ring eller ved feil.
• Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeidsplassen, må du alltid
slå apparatet av eller trekke støpselet ut av stikkontakten (trekk i støpselet,
ikke i ledningen.
• For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske apparater, må du alltid
sørge for at ledningen ikke henger ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for
barn.
• Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. Skadede apparater
må ikke brukes.
• Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettled-
ning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for
slik å unngå farer. Dette må gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en
lignende kvalifisert person.
• Bruk bare originaltilbehør.
• Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.
Spesielle sikkerhetsanvisninger for dette apparatet
• Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
• Ta godt vare på denne bruksanvisningen, garantibeviset, kvitteringen og helst
også esken med innvendig emballasje!
• Apparatet er kun beregnet til privat og ikke til industriell bruk.
• Ikke reparer apparatet på egen hånd. Kontakt en autorisert fagmann.
• Kjøkkenvekten må kun brukes til det den er beregnet til.
• Kjøkkenvekten må aldri dyppes i vann.
• Kjøkkenvekten er beregnet for en maksimumsvekt på 2 kg.
6....-05-KW 2943 26 29.11.2004, 16:23:50 Uhr
Side: 26
N
27
Legge inn batteriet
(Batteri leveres ikke med)
1. Åpne batterirommet på undersiden.
2. Koble et 9 volts batteri (E-block) til tilkoblingen. Sørg for at det ligger riktig vei.
3. Lukk batterirommet igjen.
4. Hvis apparatet ikke blir brukt over lengre tid, bør du ta ut batteriet for å unngå
at det “renner ut” batterisyre.
5. Et batterisymbol i displayet indikerer at batteriet bør skiftes.
OBS: Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Brukte batterier skal
leveres på ansvarlige oppsamlingssteder eller hos en forhandler.
Kast aldri batterier i ovnen.
Bruk
Kjøkkenvekten er utviklet for å vise vekten på matvarer og ingredienser. Velg et
passende sted der kjøkkenvekten kan stå. Et tørt, jevnt og sklisikkert underlag
der det er lett å betjene vekten, egner seg godt.
• Trykk på knappen ”EIN/TARA” for å slå på vekten.
• I LCD-displayet vises alle segmentene i indikatoren i noen sekunder. Deretter
vises verdien ”0”.
• Veg innstilling ved å trykke flere ganger på knappen ”KG/LB”. DU kan velge
mellom kilogram og gram (kg, g) eller pund og unse (lb, oz).
• Legg det som skal veies, på vektplaten. Vekten vises i displayet.
Nullstillingsfunksjon (TARA)
Hvis du vil veie opp flere ingredienser fortløpende, kan du bruke tarafunksjonen.
• Trykk en gang til på knappen ”EIN/TARA”. Indikatoren settes på ”0”.
• Legg ingrediensen i vektskålen. I displayet vises nå den faktiske vekten på
den andre ingrediensen. Gjenta så mange ganger det er nødvendig.
Hvis vekten ikke er i bruk, slår den seg automatisk av etter ca. 2 minutter, slik at
batteriene varer lenger. Du kan også slå av apparatet ved å trykke på knappen
”AUS”.
Behandle vekten forsiktig, husk at det er et måleinstrument. Pass på at den ikke
faller ned, og ikke legg på mer vekt enn den tåler.
Rengjøring
• Til å rengjøre apparatet på utsiden bruker du bare en lett fuktig klut.
• Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
6....-05-KW 2943 27 29.11.2004, 16:23:51 Uhr
Side: 27
N
28
Tips om bruk og vedlikehold
• Ikke legg vekten ned i vann, dette kan ødelegge elektronikken.
• Fjern batteriet hvis vekten ikke er i bruk over lengre tid.
• Behandle vekten forsiktig, husk at det er et måleinstrument. Pass på at den
ikke faller ned, og ikke legg på mer vekt enn den tåler.
• Apparatet er fullstendig vedlikeholdsfritt.
• Når indikatoren viser batterisymbolet, er det på tide å skifte batteri.
• For å unngå skader på apparatet må du ikke belaste det med mer enn 2 kg.
• Når det står “EE” i displayet, liger vekten over 2 kg.
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-retningslinjer som det
rammes av, f.eks. elektromagnetisk toleranse og direktiver om lavspenning. Det
er laget i henhold til dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato
(kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør*) uten omkost-
ninger hvis manglene skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette gjør vi ved
reparasjon eller – etter vår vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det oppstår heller
ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan du ikke få byttet
eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i originalemballasjen
sammen med kassalappen til din forhandler.
*) Skader på tilbehørsdeler fører ikke automatisk til at du får byttet hele apparatet
gratis. I slike tilfeller ber vi deg om å henvende deg til vår hotline! Glasskader eller
sprekker i plastdeler er i prinsippet kostnadspliktige!
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler (for eksempel motorkull,
eltekroker, drivremmer, ekstra fjernbetjening, ekstra tannbørster, sagblader osv.)
eller rengjøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under garantien.
Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
6....-05-KW 2943 28 29.11.2004, 16:23:51 Uhr
Side: 28
N
29
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den aktuelle faghan-
delen eller reparasjonsservice mot betaling.
6....-05-KW 2943 29 29.11.2004, 16:23:51 Uhr

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann KW 1411 CB ennå.

Spør et spørsmål om Bomann KW 1411 CB

Har du et spørsmål om Bomann KW 1411 CB men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann KW 1411 CB. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KW 1411 CB Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.