Bomann GS 8120 manual

Vis en manual for Bomann GS 8120 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Bomann
  • Produkt: Kjøleskap
  • Model/navn: GS 8120
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 2
3
Sikkerhetshenvisninger og advarsler
Vennligst les nøye gjennom henvisningen. Den gir viktig informasjon vedrørende apparatets sikkerhet,
montering, bruk og vedlikehold. Oppbevar dette heftet til senere bruk og la det følge med apparatet til
en eventuell senere bruker. I denne brosjyren blir alle apparatets betjeningsdeler samt også utstyr
beskrevet.
Oversikt over apparatet og dets utstyr
• Lett tilgjengelige skuffer til matvarer.
• Hurtig- fryseboks oppe.
• Kontrollsignaler foran på apparatet.
• Et ventilasjonsgitter forhindrer at ting faller bak apparatet.
• Forskjellig utstyr til dørfyllingen.
• Utskifting av dørstopper. Hengsler og dørhåndtak er monterbare på motsatt side.
Montering
Unngå plassering av fryseskapet i nærheten av ovner og andre varmekilder.(Også på steder som blir
utsatt for direkte sollys). Rom med dårlig ventilasjon skal også unngås.
Viktig! Utpakking og håndtering av apparatet
For å unngå skraper eller andre skader på apparatet vil vi anbefale å pakke det ut på sin oppriktige
plass.
- Løft aldri fryseskapet ved hjelp av døren.
- La ikke apparatet helle mer enn 30 grader.
- Unngå støt.
( anbefalt minste sikkerhetsavstand - se figur).
Figur!!!!
Tilkobling
Våre kjøleapparater er utstyrt med en hermetisk kompressor.
Spenning/Frekvens: 220 V - 240 V / 50 Hz.
Side: 3
4
Før apparatet kobles til, skal du sjekke om strømtype(vekselstrøm) og spenning stemmer med det som
er oppgitt på skiltet på baksiden av apparatet. Koblingen skal utføres med en feilfri og forskriftsmessig
jordet stikkontakt. Ved koblinger i strid med reglene påtar fabrikanten seg inget ansvar.
Nivå - balansering
For å utligne eventuelle ujevnheter i gulvet erapparatet utstyrt med skruføtter. Vær oppmerksom på at
lyder fra kuldekretsløpet til apparatet ikke kan unngås. Se figur.
Figur!
Dersom føttene på apparatet ikke er montert, befinner de seg i en plasthylse inne i kjøleapparatet. Ved
et slikt tilfelle er det lurt å få hjelp av en annen person for å montere disse. Hell apparatet og skru fast
begge føttene under foran i de egnete metallkapslene. ” Montering og tilkobling av apparatet skal
utføres av fagpersonal”.
Betjenings- og kontrollelementer
Før du tar i bruk apparatet skal bruksanvisningen leses nøye. Det hender enkelte ganger at støvrester
har forekommet inne i apparatet. Det anbefales derfor å rengjøre apparatet innvendig. (Beskrives
nærmere under ”rengjøring”).
Apparatet skal stå på i ca.2 timer før matvarer legges inn.
Hurtigfryslampe ”gul”. Lyser når hurtigfrysen er i bruk.
Betjeningslampe ”grønn”. Lyser kontinuerlig så lenge fryseapparatet er tilkoblet.
Varsellampe ”rød”. Lyser når det ikke er kaldt nok i fryseren. Dette skjer som oftest når apparatet blir
satt i bruk. Lampen slukkes når det er kaldt nok igjen(etter ca. 15 til 45 minutter). Dersom den røde
lampen lyser til vanlig, skal du sjekke følgende: 1)er døren skikkelig lukket? 2)har det nylig vært et
lengre strømbrudd? Dersom dette ikke er tilfellet, har det oppstått en feil. Henvend dem da til
nærmeste kundeservice.
Termostatknappen. Garanterer høyeste fryseeffekt. Etter 24 timer skal matvarene være
gjennomfrosne. Hurtigfrysingen kan settes i gang om termostatknappen blir skrudd på ”S”
posisjonen.
Forholdsregler
Da fryseskapet kan bli særdeles kaldt er det viktig å være oppmerksom på de ulike forholdsreglene.
- Drikke med kullsyre skal ikke legges i frysen. For eksempel brus, øl, musserende vin og
lignende, da dette kan føre til at flasken sprekker!
- Plastikkflasker skal ikke legges i fryseskuffene.
Side: 4
5
- Dypfrosne matvarer skal ikke spises. Ikke gi barn pinneis direkte fra frysen, da det kan oppstå
”forbrenningsfare” grunnet kulden.
- Metalldeler inne i apparatet, må ikke berøres da det kan gi ”brannskader” på huden.
- unngå også å komme i kontakt med metalldeler med våte hender, da disse kan klebe seg fast og
bli særdeles smertefullt.
- Fryseskapet er forbeholdt bruk i husholdet. Det vil si til lagring av matvarer.
Dersom du skal bytte ut apparatet med et nytt, skal dørlåsen gjøres ubrukelig eller fjernes, slik at barn
ikke kan låse seg selv inne i skapet. Det gamle apparatet skal fjernes forskriftsmessig.
Reparasjoner
Kun fagfolk har tillatelse til å utføre reparasjoner på apparatet. Ved skader på koblingsledningen, må
denne skaffes gjennom spesialledning med artikkelnummer: 0101 , ved HTS.
Frysing av matvarer
Ferske matvarer skal pakkes inn skikkelig før frysing. Kun egnete fryseposer/materiale skal brukes. De
må være motstandsdyktige, smaksnøytrale, luft- og væskeresistente. Still inn termostatknappen og den
gule lampen lyser. La knappen for hurtigfrys stå på i max. 24 timer. Ved lagring av produkter som
kommer direkte fra fabrikanten, skal den angitte frysetiden på pakningen overholdes. La også matvarene
ligge i sin originalinnpakning. Det blir anbefalt for matvarer uten slike anvisninger å ikke ligge i frysen i
mer enn 3 måneder. Delvis eller helt opptinte varer skal ikke fryses ned på nytt!
Hvordan lage isbiter
Fyll isbit-formen ¾ med vann og sett den inn i frysen. For å få ut isbitene kan du holde formen kort tid
under lunkent eller varmt vann.
Fryseproduktsymboler og lagringsforslag
Figur!!
3 Måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder
Svinekjøtt
Iskrem
Fisk
Fjærkre
Sopp
Ost
Oksekjøtt
Lam
Vilt
Frukt
Grønnsaker
Opptining
Over lengre tid kan det danne seg et is-lag inne i fryseren. Dette vil dannes fortere ved hyppig åpning av
døren, dårlig innpakning av flytende matvarer som fører til høy luftfuktighet. Dersom det har dannet seg
Side: 5
6
et islag (ca. 6 mm), skal frysen avtines og rengjøres. Strømforbruket blir høyere dersom man ikke tar
bort dette is -laget. Ligger det matvarer i fryseren, skal disse pakkes inn i avispapir og legges på et kaldt
sted (f. eks. i kjøleskapet) til frysen igjen er klar til bruk.
Ta ikke i bruk spisse gjenstander til å fjerne islaget. Benytt kun redskap av kunststoff. Gjennomføring:
- koble fra apparatet
- ta ut stikkontakten
- still en bøtte eller lignende under på gulvet for å fange opp vannet somsmelter
- overflødig vann tørkes opp med en svamp eller klut og hele apparatet rengjøres
For å fremskynde avtiningen kan du stille en gryte med kokende vann inne i frysen. Ta aldri i bruk
elektriske apparater som varmeovn eller hårtørker!
Rengjøring innvendig
Først tar du ut stikkontakten eller skrur ut sikringen. Matvarer kan føre til lukt inne i frysen. Det er derfor
anbefalt å vaske ut apparatet regelmessig. Vask med lunkent vann og litt vaskemiddel. Bruk rent vann å
vaske over med og tørk med en klut tilslutt. Ta aldri i bruk skuremiddel som inneholder sandkorn.
Unngå rengjøring med såpe og bensin. Dette kan fremkalle vedvarende lukt. Pass også på å rengjøre
gummipakningene rundt døren regelmessig. Går denne i oppløsning, kan dette være på grunn av
manglende vedlikehold.
Rengjøring utvendig
Til utvendig rengjøring brukes en svamp eller en skinnklut. Vask med lunkent vann samt litt vaskemiddel
og vask over med en klut med klart vann. Bruk en tørr klut til å tørke over med. Ta aldri i bruk
skuremiddel med sandkorn. Etter lengre brukstid danner det seg støvrester på baksiden av apparatet.
Det anbefales å dra fryseskapet frem en til to ganger i året og fjerne dette laget. Bruk støvsuger eller en
myk børste. Stålkapslene til apparatet er satt inn med et antirust-stoff. Dersom apparatet over lengre tid
blir utsatt for fuktighet eller damp, kan dette føre til korrosjon.
Ved lengre fravær
Ved lengre fravær burde du som bruker være oppmerksom på følgende:
• at apparatet er avslått (ta ut stikkontakten).
• at det ikke befinner seg matvarer i frysen.
• at apparatet er rengjort.
• at døren står halvåpen for å opprettholde en kontinuerlig luftsirkulasjon.
Forstyrrelser
Apparatet er konstruert slik at det ikke lager støy og har en relativt lang levetid. Dersom det likevel
skulle oppstå en feil ved apparatet kan følgende punkter sjekkes:
Side: 6
7
• Kontrollampen lyser ikke.
- er apparatet riktig slått på?
- er stikkontakten i?
- er sikringen i orden?
• Varsellampen lyser.
- er døren skikkelig igjen?
- hyppig åpning av døren?
- for tykt is-lag? Apparatet skal da av ises.
- lengre strømbrudd?
• Lydene er for høye- unormale lyder.
- står apparatet stødig på gulvet?
- står møbler for nært eller andre gjenstander som blir satt i vibrasjon? (vær oppmerksom på at
lyder fra kuldekretsløpet ikke er til å unngå.)
- sjekk at alle deler på baksiden av apparatet er som de skal.
Dersom alle disse punktene er i orden skal du henvende deg til kundeservice.
Tekniske data
Fryseskap GS8120 GS8160
Brutto volum 120 160
Bruksvolum (Kjøledelen) 103 136
Stjerner Symbol!!!
Kjølesystem Kompressor Kompressor
Spenning / frekvens 220 – 240V ~50 Hz 220 – 240V ~50 Hz
Fryseeffekt 8 Kg / 24h 10 Kg / 24h
Strømforbruk (gjennomsnitt)
KWh / 24h
0,96 KWh / 24h 1,0 KWh / 24h
Lagringstid ved forstyrrelse 15 timer 15 timer
Masse (mm)
Høyde 860 1060
Dybde 600 600
Bredde 550 550
Vekt (kg) 39 48
Apparatet bærer et gyldig sikkerhetsbevis og oppfyller EU sine bestemmelser for støydemping.
Fabrikanten jobber stadig med videreutvikling og typer av apparatet. Derfor ber vi dem ha forståelse for
at vi kan gjøre endringer i form, utstyr og teknikk.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Bomann GS 8120 ennå.

Spør et spørsmål om Bomann GS 8120

Har du et spørsmål om Bomann GS 8120 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Bomann GS 8120. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GS 8120 Bomann så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.