AWFSJ3

AEG AWFSJ3 manual

AWFSJ3

Manual for AEG AWFSJ3 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 30 sider.

Side: 1
26 Norsk Introduksjon til AquaSense™ og PUREADVANTAGE™ 1. Lokk til stor kanne 2. Lokk til liten kanne 3. Filter 4. Beholder for ufiltrert vann 5. Varighetsindikator 6. Stor kanne 7. Liten kanne Takk for at du valgte AquaSense™ med PUREADVANTAGE™-filterteknologi Bruk og oppbevaring Følg instruksene for å sikre høy kvalitet, god filtrering og velsmakende vann . 1. Komme i gang • Fjern varighetsindikatoren før du rengjør kannen. • Rengjør alle delene i oppvaskmaskinen eller for hånd. • Etter rengjøringen, setter du varighetsindikatoren tilbake på plass og aktiverer denne Varighetsindikatoren viser deg når det er på tide å skifte PUREADVANTAGE™-filteret. Hvert punkt refererer til omlag en ukes bruk. Den antatte levetiden på 4 uker (30 dager) tilsvarer fire prikker (100 %). Hver uke forsvinner én sirkel, og de gjenværende sirklene viser varigheten for filteret. Slik fungerer varighetsindikatoren: 1. Trykk på STATUS-knappen for å aktivere visningen. 2. For å se filterets status, trykk på knappen én gang. For eksempel: når fire blinkende lamper vises, er filteret 100 % fullt med fire ukers bruk igjen. 3. For å tilbakestille innstillingen, trykk på knappen. 4. Bytt filter når alle fire lampene blinker. 2. Bytte filter • Vask hendene • Åpn filterpakken og plasser PUREADVANTAGE™- filteret i sisternen. • Plasser filteret i bunnen av sisternen, og skyv det ned til det sitter godt. Aktivere filteret: o Plasser kannen under vannkranen. Fyll kannen 2 ganger. o Tøm ut det filtrerte vannet før du begynner å bruke kannen. 3. Bruk av AquaSense ™: Sett kannen under vannkranen så strålen kan renne gjennom lokket 4. Kapasiteten for AquaSense™ • Stor kanne: 1,6 liter filtrert vann (totalkapasitet 2,3 liter) • Liten kanne: 1,2 liter filtrert vann (totalkapasitet 1,6 liter) 5. Varighet for PUREADVANTAGE™-filteret • Et PUREADVANTAGE™-filter kan filtrere omlag 150 liter vann. • Vi anbefaler at du bytter PUREADVANTAGE™- filteret etter 30 dagers bruk for å sikre maksimal ytelse. • Dra i ringen på PUREADVANTAGE™-filteret for å skifte filter. Se : - 2. Bytte filter – Lagring av PUREADVANTAGE™-filteret PUREADVANTAGE™-filteret må forsegles og lagres på et kaldt, tørt sted og ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevar filteret i en forseglet plastinnpakning for å sikre maksimal ytelse. Pleie av AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret • Vi anbefaler at du oppbevarer kannen på et kjølig og mørkt sted, og husk at også vann er en matvare. Se også ”Hygiene” • AquaSense™-kannen (ikke varighetsindikatoren) kan rengjøres i oppvaskmaskin. Før du vasker AquaSense™-kannen i oppvaskmaskin, fjern varighetsindikatoren. • Bruk bare litiumbatterier av typen CR2032. Du må ta batteriene ut av varighetsindikatoren før du kasserer den, og kaste batteriene på en forsvarlig måte. VIKTIG Ideelle vilkår for bruk av AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret • AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret er utviklet kun for bruk med kommunalt drikkevann og evt. annet vann godkjent som drikkevann fra andre kilder. • Bruk kun kaldt vann fra springen (med en vanntemperatur mellom 4 og 38 grader celsius). • Etter at du har byttet til et nytt PUREADVANTAGE™-filter, tøm alltid ut de to første kannene med vann. • Filterteknologien for PUREADVANTAGE™ kan redusere den midlertidige hardheten i vann fra springen. Personer med hjertelidelser eller som må følge spesielle dietter anbefales å diskutere med fastlegen før de benytter PUREADVANTAGE™-vannfilteret. • Reduserer kalkdannelse, klor og enkelte tungmetaller (som bly og kobber).
Side: 2
27 • Absorberer elementer som påvirker lukt og smak som enkelte insektmidler og organiske fremmedelementer. • Det unike og innovative PUREADVANTAGE™- filteret inneholder 3M renseteknologi som sikrer filtrering av høy kvalitet. Hygiene • Vask hendene før du fjerner PUREADVANTAGE™- filteret. • Dersom PUREADVANTAGE™-filteret tas i bruk i romtemperatur og ikke har vært i bruk på lang tid (f.eks. i ferier) anbefaler vi at filteret byttes og at kannen rengjøres. • Til spedbarn og personer med nedsatt immunforsvar, anbefales det at vannet fra springen kokes. Også for PUREADVANTAGE™- filteret vann bør dette utføres. • Av hygieneårsaker, blir PUREADVANTAGE™- filterinnholdet behandlet med sølv. En svært liten mengde kan bli overført til vannet. Denne overføringen vil være innenfor Verdens helseorganisasjon (WHO) retningslinjer, så vel som innenfor EU-direktivet 98/83/EG for drikkevannskvalitet. Hold barn borte fra filteret. Garanti for AquaSense og PUREADVANTAGE™ For å få mer informasjon om garantien for PUREADVANTAGE™, gå til: aeg.com/water Korrekt avhending • PUREADVANTAGE™-filteret kan trygt kastes i husholdningsavfallet. • Før AquaSense kastes må varighetsindikatoren fjernes. Varighetsindikatoren er en elektrisk komponent med en levetid på omlag 3 år. Når varighetsindikatoren ikke lenger fungerer skal den kastes/resirkuleres i henhold til gjeldende lokale reguleringer. Varighetsindikatoren fjernes enkelt ved å fjerne lokket og beholderen med ufiltrert vann. • Alle andre komponenter kastes/resirkuleres som plast Ansvarsfrihet AEG påtar seg ikke noe ansvar dersom de gitte instruksjonene ikke følges. Kontaktdetaljer Produsentens adresse: Electrolux Lehel Ltd. Fabrikk for gulvbehandlingsprodukter Fémnyomó u.1 HU-5101 Jászberény UNGARN For å lese mer: www.aeg.com/water

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om AEG AWFSJ3 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for AEG AWFSJ3. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AWFSJ3 AEG så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om AEG AWFSJ3

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for AEG AWFSJ3 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: AEG
  • Produkt: Vannfiltre
  • Model/navn: AWFSJ3
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk