Redmi Note 11 handleiding
Xiaomi Redmi Note 11handleiding

Handleiding voor de Xiaomi Redmi Note 11 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 46 pagina's.

PDF 46 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Xiaomi Redmi Note 11. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Xiaomi Redmi Note 11 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Xiaomi Redmi Note 11. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Xiaomi Redmi Note 11 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Xiaomi Redmi Note 11

Pagina: 1
Contents English 02 Français 05 Italiano 08 Español 11 Deutsch 14 Nederlands 17 Português (Portugal) 20 Polski 23 Ελληνικά 26 Magyar 29 Česky 32 Română 35 Українська 38 Srpski 41
Pagina: 2
NL Wij stellen het op prijs dat u voor Redmi Note 11 hebt gekozen Houd de aan-uitknop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om het apparaat te configureren. Ga voor meer informatie naar onze officiële website: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 is vooraf geïnstalleerd met MIUI, ons aangepaste Android- besturingssysteem waarin regelmatig updates en gebruiksvriendelijke functies worden aangeboden die gebaseerd zijn op suggesties van meer dan 200 miljoen actieve gebruikers wereldwijd. Ga naar en.miui.com voor meer informatie. Over Dual SIM: • Dual 4G SIM wordt aangeboden door selecte telecommunicatiebedrijven en is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. • Ondersteunt dubbele nanosimkaarten. Als beide simkaartsleuven worden gebruikt, kunnen beide kaarten worden ingesteld als de primaire kaart. • VoLTE wordt alleen ondersteund door telecomproviders in bepaalde regio's. • Het systeem kan automatisch worden bijgewerkt voor optimale netwerkprestaties. Raadpleeg voor meer informatie de systeemversie die op het apparaat wordt gebruikt. • Plaats geen niet-standaard-simkaarten in de simkaartsleuf. Deze kunnen de simkaartsleuf beschadigen. • WAARSCHUWING: Haal dit apparaat niet uit elkaar. AEEA Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om dit product veilig weg te gooien. Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle verantwoord om mogelijke schade aan het milieu of de algemene gezondheid door ongepaste afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren. Als u uw apparaat veilig wilt recyclen, maakt u gebruik van de inlever- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het apparaat is gekocht. Volg deze link om de milieuverklaring te bekijken: www.mi.com/en/about/environment WAARSCHUWING ER BESTAAT EEN KANS OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG ZOALS IS BESCHREVEN IN DE INSTRUCTIES. Luister niet langdurig op een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Voor aanvullende veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen, volgt u de koppeling: www.mi.com/en/certification Belangrijke veiligheidsinformatie Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt: • Gebruik van niet-goedgekeurde kabels, lichtnetadapters of batterijen kan brand en explosies veroorzaken of tot andere risico's leiden. • Gebruik alleen goedgekeurde accessoires die compatibel zijn met uw apparaat. 17
Pagina: 3
• Het bedrijfstemperatuurbereik voor dit apparaat is 0 °C tot 40 °C. Het gebruik van dit apparaat in een omgeving buiten dit temperatuurbereik kan het apparaat beschadigen. • Als uw apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, vervang deze dan niet zelf om te voorkomen dat u de batterij of het apparaat beschadigt. • Laad dit apparaat alleen op met de meegeleverde of goedgekeurde kabel en lichtnetadapter. Als u andere adapters gebruikt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken en kunt u het apparaat en de adapter beschadigen. • Als het apparaat is opgeladen, koppelt u de adapter los van het apparaat en het stopcontact. Laad het apparaat niet langer dan twaalf uur op. • De batterij moet worden gerecycled of apart van het huisvuil worden weggegooid. Als u verkeerd omgaat met de batterij, kan dit brand of ontploffingen veroorzaken. Gooi het apparaat en de bijbehorende batterij en accessoires weg of recycle deze overeenkomstig uw lokale voorschriften. • Haal de batterij niet uit elkaar, sla er niet op, sla deze niet plat en verbrand deze niet. Als de batterij vervormd of beschadigd lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. - Zorg ervoor dat de batterij geen kortsluiting maakt. Dit kan namelijk oververhitting, brandwonden of ander persoonlijk letsel veroorzaken. - Plaats de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur. - Oververhitting kan een explosie veroorzaken. - Haal de batterij niet uit elkaar, sla er niet op of sla deze niet plat. De batterij kan anders gaan lekken, oververhit raken of exploderen. - Verbrand de batterij niet, omdat dit een brand of explosie kan veroorzaken. - Als de batterij vervormd of beschadigd lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. • De gebruiker mag de batterij niet verwijderen of aanpassen. De batterij mag alleen worden verwijderd of gerepareerd door een erkend reparatiecentrum of de fabrikant. • Houd uw apparaat droog. • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als een onderdeel van het apparaat niet juist werkt, neemt u contact op met de klantondersteuning van Mi of brengt u het apparaat naar een erkend reparatiecentrum. • Sluit andere apparaten aan zoals beschreven in de bijbehorende instructiehandleidingen. Sluit geen apparaten aan die incompatibel zijn met dit apparaat. • Voor AC/DC-adapters dient het stopcontact dicht bij de apparatuur te zijn en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Veiligheidsmaatregelen • Neem alle toepasselijke wetten en regels in acht die het gebruik van mobiele telefoons in specifieke situaties en omgevingen beperken. • Gebruik uw telefoon niet bij benzinestations of in mogelijk explosieve omgevingen, zoals tankzones, benedendeks op vaartuigen, brandstof- of chemische transfer- of opslagfaciliteiten, of omgevingen die chemicaliën of kleine deeltjes bevatten, zoals graan, stof of metaalpoeder. Volg alle aanwezige instructies op voor het uitschakelen van draadloze apparaten, zoals uw telefoon of andere radioapparatuur. Schakel uw telefoon of draadloze apparaat uit wanneer u zich in een explosiegebied bevindt of in gebieden waar 'portofoons' of 'elektronische apparaten' moeten worden uitgeschakeld om mogelijke gevaren te voorkomen. • Gebruik uw telefoon niet in operatiekamers, afdelingen voor spoedeisende hulp of intensivecareafdelingen van een ziekenhuis. Houd u altijd aan alle regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidscentra. Als u een medisch apparaat draagt, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of uw telefoon de werking van uw medische apparaat kan beïnvloeden. Houd altijd een minimale afstand van 15 cm tussen uw mobiele telefoon en de pacemaker aan om mogelijke interferentie met een pacemaker te voorkomen. Dit doet u door uw telefoon aan het oor tegenover uw pacemaker te houden en niet in een borstzak te dragen. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van hoortoestellen, cochleaire implantaten of andere soortgelijke apparaten om interferentie met medische apparatuur te voorkomen. • Neem de veiligheidsvoorschriften van vliegtuigen in acht en schakel uw telefoon aan boord van vliegtuigen uit wanneer dit is vereist. 18
Pagina: 4
• Gebruik uw telefoon tijdens het besturen van een voertuig in overeenstemming met relevante verkeerswetten en -voorschriften. • Om blikseminslag te voorkomen, moet u uw telefoon niet buiten gebruiken bij onweer. • Gebruik uw telefoon niet om te bellen terwijl deze wordt opgeladen. • Gebruik uw telefoon niet op plekken met een hoge vochtigheid, zoals badkamers. Als u dit wel doet, kan dit elektrische schokken, letsel, brand en schade aan de oplader veroorzaken. Beveiligingsverklaring Werk het besturingssysteem van uw telefoon bij met de ingebouwde software- updatefunctie of bezoek één van onze erkende servicepunten. Wanneer u de software op een andere manier bijwerkt, kan dit het apparaat beschadigen of leiden tot gegevensverlies, beveiligingsproblemen en andere risico's. Juridische informatie Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat mag in de volgende landen uitsluitend binnenshuis en binnen het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz worden gebruikt: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Beperkingen in de 2,4 GHz-band: Noorwegen: Dit onderdeel is niet van toepassing op het gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Ålesund. Zorg ervoor dat de lichtnetadapter voldoet aan de vereisten van clausule 6.4.5 in IEC/EN 62368-1 en is getest en goedgekeurd overeenkomstig de nationale of lokale normen. Disclaimer Deze gebruikershandleiding wordt uitgegeven door Xiaomi of een lokale gelieerde onderneming. Xiaomi kan deze gebruikershandleiding op elk moment en zonder enige kennisgeving verbeteren en wijzigen wegens typografische fouten, onjuiste of verouderde informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur. Deze wijzigingen worden echter opgenomen in nieuwe onlineversies van de gebruikershandleiding (meer informatie op www.mi.com/global/service/userguide). Alle afbeeldingen zijn alleen ter referentie en geven mogelijk niet het juiste apparaat weer. 19
Merk:
Xiaomi
Product:
Smartphones
Model/naam:
Redmi Note 11
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens