Mi 11 Lite 5G handleiding
Xiaomi Mi 11 Lite 5Ghandleiding

Handleiding voor de Xiaomi Mi 11 Lite 5G in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 107 pagina's.

PDF 107 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Xiaomi Mi 11 Lite 5G en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Xiaomi Mi 11 Lite 5G zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Hoe schakel je databesparing in?

Jantine2021-07-14

Stel een vraag over de Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Pagina: 1
ZA 16 AUG 02 48 Volume- knoppen Aan- uitknop USB-poort van het type C NFC- inductiegebied NL 36
Pagina: 2
Wij stellen het op prijs dat u voor Mi 11 Lite 5G hebt gekozen Houd de aan-uitknop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om het apparaat te configureren. Ga voor meer informatie naar onze officiële website: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Mi 11 Lite 5G is vooraf geïnstalleerd met MIUI, ons aangepaste Android- besturingssysteem waarin regelmatig updates en gebruiksvriendelijke functies worden aangeboden die gebaseerd zijn op suggesties van meer dan 200 miljoen actieve gebruikers wereldwijd. Ga naar en.miui.com voor meer informatie. Simkaarthouder: Nanosimkaart Over Dual SIM: • Ondersteunt dubbele simkaarten zonder aanbiederrestricties, dubbele 5G-connectiviteit ① • Ondersteunt dubbele nanosimkaartsleuven; beide kaarten kunnen worden ingesteld als de primaire kaart • Ondersteunt 5G/4G/3G/2G voor dubbele simkaarten • Ondersteunt VoLTE HD-oproepen ② Opmerking ①: De 5G-verbinding is afhankelijk van het land, de provider en de omgeving van de gebruiker. Opmerking②: VoLTE is afhankelijk van het netwerk van de provider en de bijbehorende service-implementatie. • Plaats geen niet-standaard-simkaarten in de simkaartsleuf. Deze kunnen de simkaartsleuf beschadigen. • WAARSCHUWING: Haal dit apparaat niet uit elkaar. 37
Pagina: 3
AEEA Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om dit product veilig weg te gooien. Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle verantwoord om mogelijke schade aan het milieu of de algemene gezondheid door ongepaste afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren. Als u uw apparaat veilig wilt recyclen, maakt u gebruik van de inlever- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het apparaat is gekocht. Klik op de volgende link om onze milieuverklaring te bekijken: www.mi.com/en/about/environment WAARSCHUWING ER BESTAAT EEN KANS OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG ZOALS IS BESCHREVEN IN DE INSTRUCTIES. Luister niet langdurig op een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Voor aanvullende veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen, volgt u de koppeling: www.mi.com/en/certification Belangrijke veiligheidsinformatie Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt: • Gebruik van niet-goedgekeurde kabels, lichtnetadapters of batterijen kan brand en explosies veroorzaken of tot andere risico's leiden. • Gebruik alleen goedgekeurde accessoires die compatibel zijn met uw apparaat. • Het bedrijfstemperatuurbereik voor dit apparaat is 0 °C tot 40 °C. Het gebruik van dit apparaat in een omgeving buiten dit temperatuurbereik kan het apparaat beschadigen. • Als uw apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, vervang deze dan niet zelf om te voorkomen dat u de batterij of het apparaat beschadigt. • Laad dit apparaat alleen op met de meegeleverde of goedgekeurde kabel en lichtnetadapter. Als u andere adapters gebruikt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken en kunt u het apparaat en de adapter beschadigen. • Als het apparaat is opgeladen, koppelt u de adapter los van het apparaat en het stopcontact. Laad het apparaat niet langer dan twaalf uur op. • De batterij moet worden gerecycled of apart van het huisvuil worden weggegooid. Als u verkeerd omgaat met de batterij, kan dit brand of ontploffingen veroorzaken. Gooi het apparaat en de bijbehorende batterij en accessoires weg of recycle deze overeenkomstig uw lokale voorschriften. • Haal de batterij niet uit elkaar, sla er niet op, sla deze niet plat en verbrand deze niet. Als de batterij vervormd of beschadigd lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. - Zorg ervoor dat de batterij geen kortsluiting maakt. Dit kan namelijk oververhitting, brandwonden of ander persoonlijk letsel veroorzaken. 38
Pagina: 4
- Plaats de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur. - Oververhitting kan een explosie veroorzaken. - Haal de batterij niet uit elkaar, sla er niet op of sla deze niet plat. De batterij kan anders gaan lekken, oververhit raken of exploderen. - Verbrand de batterij niet, omdat dit een brand of explosie kan veroorzaken. - Als de batterij vervormd of beschadigd lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. • De gebruiker mag de batterij niet verwijderen of aanpassen. De batterij mag alleen worden verwijderd of gerepareerd door een erkend reparatiecentrum of de fabrikant. • Houd uw apparaat droog. • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als een onderdeel van het apparaat niet juist werkt, neemt u contact op met de klantondersteuning van Mi of brengt u het apparaat naar een erkend reparatiecentrum. • Sluit andere apparaten aan zoals beschreven in de bijbehorende instructiehandleidingen. Sluit geen apparaten aan die incompatibel zijn met dit apparaat. • Voor AC/DC-adapters dient het stopcontact dicht bij de apparatuur te zijn en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Veiligheidsmaatregelen • Neem alle toepasselijke wetten en regels in acht die het gebruik van mobiele telefoons in specifieke situaties en omgevingen beperken. • Gebruik uw telefoon niet bij benzinestations of in mogelijk explosieve omgevingen, zoals tankzones, benedendeks op vaartuigen, brandstof- of chemische transfer- of opslagfaciliteiten, of omgevingen die chemicaliën of kleine deeltjes bevatten, zoals graan, stof of metaalpoeder. Volg alle aanwezige instructies op voor het uitschakelen van draadloze apparaten, zoals uw telefoon of andere radioapparatuur. Schakel uw telefoon of draadloze apparaat uit wanneer u zich in een explosiegebied bevindt of in gebieden waar 'portofoons' of 'elektronische apparaten' moeten worden uitgeschakeld om mogelijke gevaren te voorkomen. • Gebruik uw telefoon niet in operatiekamers, afdelingen voor spoedeisende hulp of intensivecareafdelingen van een ziekenhuis. Houd u altijd aan alle regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidscentra. Als u een medisch apparaat draagt, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of uw telefoon de werking van uw medische apparaat kan beïnvloeden. Houd altijd een minimale afstand van 15 cm tussen uw mobiele telefoon en de pacemaker aan om mogelijke interferentie met een pacemaker te voorkomen. Dit doet u door uw telefoon aan het oor tegenover uw pacemaker te houden en niet in een borstzak te dragen. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van hoortoestellen, cochleaire implantaten of andere soortgelijke apparaten om interferentie met medische apparatuur te voorkomen. • Neem de veiligheidsvoorschriften van vliegtuigen in acht en schakel uw telefoon aan boord van vliegtuigen uit wanneer dit is vereist. • Gebruik uw telefoon tijdens het besturen van een voertuig in overeenstemming met relevante verkeerswetten en -voorschriften. • Om blikseminslag te voorkomen, moet u uw telefoon niet buiten gebruiken bij onweer. • Gebruik uw telefoon niet om te bellen terwijl deze wordt opgeladen. • Gebruik uw telefoon niet op plekken met een hoge vochtigheid, zoals badkamers. Als u dit wel doet, kan dit elektrische schokken, letsel, brand en schade aan de oplader veroorzaken. 39
Pagina: 5
Beveiligingsverklaring Werk het besturingssysteem van uw telefoon bij met de ingebouwde software- updatefunctie of bezoek één van onze erkende servicepunten. Wanneer u de software op een andere manier bijwerkt, kan dit het apparaat beschadigen of leiden tot gegevensverlies, beveiligingsproblemen en andere risico's. EU-voorschriften RED-conformiteitsverklaring Xiaomi Communications Co., Ltd. verklaart hierbij dat deze GSM/GPRS/ EDGE/UMTS/LTE / 5G NR digitale mobiele telefoon met Bluetooth en wifi M2101K9G voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de RE-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.mi.com/en/certification Informatie over de blootstelling aan radiogolven (SAR) Dit apparaat is conform de eisen voor de SAR-grenswaarden (Specific Absorption Rate) voor blootstelling aan de bevolking of ongecontroleerde blootstelling (10 gram gelokaliseerde SAR voor hoofd en romp met een limiet van: 2,0 W/kg), zoals vastgesteld in de Aanbeveling van de Raad 1999/519/EC, de ICNIRP- richtlijnen en de RED (Richtlijn 2014/53/EU). Dit apparaat is tijdens SAR-tests ingesteld om op het hoogst gecertificeerde vermogen uit te zenden in alle geteste frequentiebanden en is in posities geplaatst die RF-blootstelling simuleren gedurende gebruik tegen het hoofd, zonder ruimte, en vlak bij het lichaam, met een ruimte van 5 mm. SAR-naleving voor bediening op het lichaam is gebaseerd op een scheidingsafstand van 5 mm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Dit apparaat moet op minimaal 5 mm afstand van het lichaam worden gedragen om te garanderen dat het RF-blootstellingsniveau conform of lager is dan het gerapporteerde niveau. Wanneer het apparaat dicht bij het lichaam wordt bevestigd, moet een riemclip of holster worden gebruikt die geen metalen onderdelen bevat. Er dient bovendien minimaal 5 mm afstand tussen het apparaat en het lichaam te zijn. Naleving omtrent RF-blootstelling is niet getest of gecertificeerd met accessoires die metaal bevatten en op het lichaam worden gedragen, en het gebruik van een dergelijke accessoire moet worden vermeden. Certificeringsinformatie (hoogste SAR) SAR 10g-limiet: 2,0 W/kg, SAR-waarde: Hoofd: 0,555 W/kg, lichaam: 0,889 W/kg (5 mm afstand) Juridische informatie Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5150 tot 5350 MHz frequentiebereik in de volgende landen: 40
Pagina: 6
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Beperkingen in de 2,4 GHz-band: Noorwegen: Dit onderdeel is niet van toepassing op het gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Ålesund. Ontvanger categorie 2 Zorg ervoor dat de lichtnetadapter voldoet aan de vereisten van clausule 6.4.5 in IEC/EN 62368-1 en is getest en goedgekeurd overeenkomstig de nationale of lokale normen. Frequentiebanden en vermogen Deze mobiele telefoon kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU- zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA 900/2100: 25,7 dBm LTE-band 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm 5G NR-band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR-band n78: 29 dBm Bluetooth: 20 dBm Wifi 2,4GHz-band: 20 dBm Wifi 5 GHz: 5150 tot 5250 MHz: 23 dBm, 5250 tot 5350 MHz: 23 dBm, 5470 tot 5725 MHz: 23 dBm, 5725 tot 5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m op 10m FCC-voorschriften Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De bediening van het apparaat is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie  aanvaarden, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Deze mobiele telefoon is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie in een woonwijk. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te treffen: - Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne. - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 41
Pagina: 7
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. - Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur. Informatie over de blootstelling aan radiogolven (SAR) Dit apparaat voldoet aan de overheidsvereisten met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is zo ontworpen en geproduceerd dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven niet worden overschreden. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten gebruikt een meeteenheid  die bekendstaat als Specific Absorption Rate (SAR). De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC bedraagt 1,6 W/kg. Dit apparaat is getest om op het lichaam te worden gedragen en het voldoet aan de richtlijnen voor de blootstelling aan radiogolven van de FCC voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam wordt gehouden. Naleving omtrent RF-blootstelling met op het lichaam gedragen accessoires die metaal bevatten, is niet getest en niet gecertificeerd. Het gebruik van een dergelijk op het lichaam gedragen accessoire dient te worden vermeden. Voor alle accessoires die met dit apparaat worden gebruikt voor gebruik op het lichaam, moet er tussen het apparaat en het lichaam minimaal 1,5 cm afstand worden gehouden. FCC-opmerking Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen ertoe leiden dat het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervalt. Om te voldoen aan Klasse B FCC-limieten, dient dit apparraat te worden gebruikt met afgedekte kabels. E-label Dit apparaat bevat een elektronisch label voor certificeringsinformatie. Om dit te bekijken, gaat u naar Instellingen > Over deze telefoon > Certificering, of opent u Instellingen en typt u 'Certificering' in de zoekbalk. Model: M2101K9G 2101 geeft aan dat dit product na 202101 op de markt is gebracht. Disclaimer Deze gebruikershandleiding wordt uitgegeven door Xiaomi of een lokale gelieerde onderneming. Xiaomi kan deze gebruikershandleiding op elk moment en zonder enige kennisgeving verbeteren en wijzigen wegens typografische fouten, onjuiste of verouderde informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur. Deze wijzigingen worden echter opgenomen in nieuwe onlineversies van de gebruikershandleiding (meer informatie op www.mi.com/global/service/userguide). Alle afbeeldingen zijn alleen ter referentie en geven mogelijk niet het juiste apparaat weer. Deze smartphone is ontworpen met Corning® Gorilla Glass 6. 42
Merk:
Xiaomi
Product:
Smartphones
Model/naam:
Mi 11 Lite 5G
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens