Whirlpool FWF71483WE EU handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Whirlpool FWF71483WE EU. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Whirlpool
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: FWF71483WE EU
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Duits

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
GIDS GEZONDHEID & VEILIGHEID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
HANDLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Productbeschrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wasmiddeldoseerbakje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Technische gegevens voor wateraansluiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Programmatabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Deur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gebruik van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Eerste gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dagelijks gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Displayindicatoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hints en tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reiniging & onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De buitenkant van de wasmachine reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De watertoevoerslang controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De mazenfilters in de watertoevoerslang reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Het wasmiddeldoseerbakje schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Het waterfilter reinigen / restwater afpompen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Deur – hoe te openen bij een storing, om de was er uit te halen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Transport en behandeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Consumentenservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HANDLEIDING
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register
INDEX
INSTALLATIEGIDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pagina: 2
NL
Gids Gezondheid & Veiligheid
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN
ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Bewaar ze in de buurt voor
toekomstige raadpleging.
Dezeinstructiesenhetapparaatzelfzijnvoorzienvan
belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde
moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die het
gevolg is van het niet opvolgen van deze
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik of een
foute programmering van de regelknoppen.
Heelkleinekinderen(0-3jaar)moetenuitdebuurt
van het apparaat blijven. Jonge kinderen (3-8 jaar)
moeten uit de buurt van het apparaat blijven, tenzij
ze de hele tijd onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8
jaar en personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken
indien ze onder toezicht staan of instructies hebben
ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
zonder toezicht worden uitgevoerd.
Opendedeurnooitmetkrachtengaernietopstaan.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor
inwerkingstelling met een externe schakelinrichting
zoals een timer of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
werkomgevingen; in landbouwbedrijven; klanten in
hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Laad de machine niet boven de maximale
capaciteit (kg droge kleding) aangegeven in de
programmatabel.
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bestemd. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentijn,
benzeen), geen wasmiddelen die oplosmiddelen
bevatten,schuurpoeder,glasofschoonmaakmiddelen
voor algemeen gebruik en brandbare vloeistoffen;
Was geen stoffen in de wasmachine die behandeld
zijn met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen.
INSTALLATIE
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - risico voor
verwondingen. Gebruik beschermende
handschoenen om uit te pakken en te installeren -
risico voor snijwonden.
Als u een droger bovenop uw wasmachine wilt
plaatsen, neem dan eerst contact op met de
Consumentenservice of met uw speciaalzaak om te
verifiërenofditmogelijkis.Ditisalleentoegestaanals
de droger door middel van een daarvoor bestemde
stapelset op de wasmachine wordt bevestigd; deze
set is verkrijgbaar bij de Consumentenservice of uw
speciaalzaak.
Verplaats het apparaat zonder dit aan het
bovenblad of bovenste deksel op te tillen.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
waternet (indien van toepassing) en de elektrische
aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd
technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet
aangegeven wordt in het gebruikshandleiding. Hou
kinderen uit de buurt van de installatieplaats.
Controleernahetuitpakkenvanhetapparaatofdeze
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van problemen contact
op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice. Na de installatie moet het
verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.)
buiten het bereik van kinderen bewaard worden -
risico voor verstikking. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Het
apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid.
Uw apparaat niet installeren daar waar het kan
worden blootgesteld aan extreme omstandigheden,
zoals: slechte ventilatie, temperatuur beneden 5 °C of
boven 35 °C.
Controleer bij de installatie van het apparaat of de
vier pootjes stevig op de vloer rusten, stel ze naar
wensafencontroleerofhetapparaatexacthorizontaal
staat en gebruik hiervoor een waterpas.
Als het apparaat geïnstalleerd wordt op hout of
een "vlottende" vloer (sommige parketten en
laminaat), bevestig een plaat van 60 x 60 x 3 cm
(minstens) multiplex aan de vloer en plaats daar het
apparaat op.
Sluit de waterslangen op de waterleiding volgens
de voorschriften van uw lokale watermaatschappij.
Alleenvoormodellenmetenkelkoudwatertoevoer:
Niet op de warmwatervoorziening aansluiten.
Voor modellen met warmwatertoevoer: de
temperatuur van de warmwatertoevoer mag niet
hoger zijn dan 60°C.
Pagina: 3
Gids Gezondheid & Veiligheid
4
De wasmachine is uitgerust met
transportschroeven, om mogelijke interne schade
tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de
wasmachine in gebruik neemt, moeten de
transportschroeven verwijderd worden. Dek de
openingen af met de 4 bijgesloten plastic doppen.
Na het installeren van het apparaat een paar uur
wachten met starten, om het te laten acclimatiseren
aan de omgevingsomstandigheden van de ruimte.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de
onderkant van de wasmachine (indien aanwezig op
uw model) niet worden geblokkeerd door tapijt of
ander materiaal.
Gebruik alleen nieuwe slangen om het apparaat
aan te sluiten op de watertoevoer. Oude slangen
dienen niet opnieuw gebruikt te worden.
De watertoevoerdruk moet tussen het 01-1 MPa
bereik vallen.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnetaftekoppelendoordestekkeruithet
stopcontact te halen of via een meerpolige
netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact
is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en
hetapparaatdientgeaardtezijnconformdenationale
veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Na de installatie mogen
de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn
voordegebruiker.Gebruikhetapparaatnietwanneer
u natte voeten hebt of blootsvoets bent. Gebruik het
apparaat niet als het netsnoer of de stekker
beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als
het beschadigd of gevallen is.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet het
door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig
gekwalificeerd persoon vervangen worden door een
identieke kabel, om gevaarlijke situaties en risico van
elektrocutie te voorkomen.
REINIGING EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert; gebruik geen
stoomreinigers - gevaar voor elektrocutie.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingsymbool wordt aangegeven .
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit product is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank
het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften
voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling,
terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de
winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft
aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden,
maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Pagina: 4
NL
5
Handleiding
PRODUCTBESCHRIJVING
1.
2.
7.
3.
4.
5.
6.
8.
1.	 Werkblad
2.	 Wasmiddeldoseerbakje
3.	 Bedieningspaneel
4.	 Deurknop
5.	 Deur
6.	 Waterfilter - achter plint
7.	 Plint (verwijderbaar)
8.	 Verstelbare pootjes (4)
WASMIDDELDOSEERBAKJE
1.	 Hoofdwasvakje
• Hoofdwasmiddel
• Vlekkenmiddelen
• Waterontharder
• Voor een vloeibaar wasmiddel wordt aangeraden de
uitneembare plastic scheiding A (meegeleverd) te
gebruiken om precies te doseren. Als een wasmiddel in
poeder gebruikt wordt, doe dit dan rechtstreeks in het
bakje B.
2.	 Voorwasvakje
• Voorwasmiddel
3.	 Wasverzachtervakje
• Wasverzachter
• Vloeibaar stijfsel
Schenk wasverzachter of stijfseloplossing tot
maximaal het teken “MAX” in het bakje.
4.	 De toets loslaten 
(Indrukken om het wasmiddeldoseerbakje te verwijderen
voor reiniging)
A
B

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR WATERAANSLUITING
Wateraansluiting
Watertoevoer Koud
Waterkraan schroefdraadaansluiting voor slang van 3/4”
Minimale toevoerdruk water 100 kPa (1 bar)
Maximale toevoerdruk water 1000 kPa (10 bar)
Pagina: 5
6
Handleiding
PROGRAMMA'S
Om het juiste programma voor uw soort wasgoed te kiezen, altijd de instructies op de waslabels van het wasgoed in acht nemen. De
waarde gegeven in het symbool met de wasmachine is de maximumtemperatuur die mogelijk is om dit kledingstuk te wassen.
BEDIENINGSPANEEL
1 “ON/OFF”-toets
2 Keuze programma
3 “Start/Pauze”-toets
4 “Centrifuge”-toets
5 “Startvertrager”-toets
6 “FreshCare+” /
“Toetsblokkering“-toets
7 “Temperatuur”-toets 60°
40°
GEMENGDE WAS
Om licht tot normaal vuile kledingstukken in katoen,
linnen, synthetische vezels en gemengde vezels te wassen.
WITTE WAS
Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen
en linnen was, zoals handdoeken, ondergoed, tafellakens
enz. Alleen wanneer de temperatuur ingesteld is op 90°C
voorziet de cyclus een voorwas vooraleer de hoofdwas te
starten. In dat geval wordt aanbevolen het wasmiddel zowel
tijdens de voorwas als tijdens de hoofdwas toe te voegen.
KATOEN
Normaal tot zwaar vervuilde was en stevig katoen.
KATOEN
Voor normaal bevuilde kledingstukken in
katoen. Bij 40°C en 60°C standaard katoenprogramma
en meest efficiënte programma in termen van water- en
energieverbruik.
SPORT
Voor licht bevuilde sportkleding (joggingpakken,
shorts, enz.). Voor de beste resultaten, raden we aan de
maximale belading aangegeven in de “PROGRAMMATABEL”
niet te overschrijden. We raden aan vloeibaar wasmiddel
te gebruiken en de hoeveelheid voor een halve lading in te
brengen.
DEKBEDDEN
Voor het wassen van dubbele of enkele dekbedden,
kussens en winterjassen. Het wordt aanbevolen dergelijke
gevulde items in de trommel te laden met de randen
naar binnen gedraaid en niet meer dan ¾ van het
trommelvolume te vullen. Voor een optimaal wasresultaat,
raden we aan een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
JEANS
Draai de kledingstukken binnenstebuiten voor het
wassen en gebruik een vloeibaar wasmiddel.
CENTRIFUGE + WATERAFVOER
Centrifugeert de belading en laat het water
weglopen. Voor sterke items. Als de centrifugecyclus
uitgesloten wordt, zal de machine enkel laten leeglopen
SPOELEN + CENTRIFUGE
Spoelt en centrifugeert. Voor sterke stoffen.
SNEL 30’
Om snel licht bevuilde stoffen te wassen. Deze cyclus
duurt slechts 30 minuten, om tijd en energie te besparen.
KLEUREN 15°
Deze cyclus helpt de kleuren te beschermen door te
wassen in koud water (15°C) en verbruikt minder energie
om het water te verwarmen, terwijl toch bevredigende
resultaten verkregen worden. Geschikt voor licht bevuilde
stoffen zonder vlekken. Deze cyclus biedt wasresultaten
vergelijkbaar met gemengde was op 40°C aan slechts 15°C
WOL
Alle kledingstukken in wol kunnen gewassen
worden met het programma "Wol", zelfs degenen met het
label "alleen handwas".. Voor de beste resultaten, gebruik
aangewezen wasmiddelen en overschrijd het max. aantal
kg was niet in de trommel.
FIJNE WAS
Om bijzonder delicate stoffen te wassen. Draai de
kledingstukken bij voorkeur eerst binnenstebuiten.
SYNTHETISCH
Om normaal bevuilde stoffen te wassen in
synthetische vezels (polyester, polyacryl, viscose, enz.) of
katoen/synthetische mengsels.
2
1 3
7
4 5
6
Pagina: 6
NL
7
Handleiding
STARTVERTRAGER
Om het geselecteerde programma op een later
moment te starten, druk op de toets om de gewenste tijd
in te stellen. Het symbool brandt op de display wanneer
deze functie geactiveerd is. Om de uitgestelde start te
annuleren druk nogmaals op de toets tot de waarde "0"
verschijnt op de display..
FRESHCARE+
Deze optie vergroot de wasprestaties door stoom
te genereren wat de verspreiding van vieze geuren in de
machine voorkomt. Na de stoomfase zal de wasmachine
de trommel langzaam laten draaien. De optie FreshCare+
start na het einde van de cyclus en duurt maximaal
6 uren. De functie kan op elk moment onderbroken
worden door te drukken op een willekeurige toets van
het bedieningspaneel of door de knop te draaien. Wacht
ongeveer 5 minuten vooraleer de deur te openen.
ON/OFF
De wasmachine inschakelen: druk op "ON/OFF"-
toets , de “Start/Pauze”-toets gaat branden. Om de
wasmachine uit te zetten tijdens de wascyclus, druk op de
toets en houd ongeveer 3 seconden ingedrukt. Als de toets
kort of toevallig wordt ingedrukt, wordt de machine niet
uitgeschakeld.
De wasmachine uitschakelen nadat het programma is
beëindigd: “ON/OFF“ indrukken totdat het licht uit gaat.
KNOP
om programma's te selecteren en te bevestigen.
Draai rond om te selecteren.
START/PAUZE
Het programma starten nadat u uw instellingen
hebt voltooid. Een lopend programma onderbreken. Een
onderbroken programma voortzetten.
TOETSBLOKKERING
Om het bedieningspaneel te vergrendelen, houd
de toets “Toetsblokkering” ongeveer 3 seconden
lang ingedrukt. Het symbool brandt op de display
om aan te geven dat het bedieningspaneel vergrendeld
is (met uitzondering van de toets “ON/OFF“ ). Zo
worden ongewenste veranderingen aan de programma's
voorkomen, vooral wanneer er kinderen naast de machine
staan. Om het bedieningspaneel te deblokkeren, hou de
toets “Toetsblokkering” ongeveer 3 seconden lang
ingedrukt.
FUNCTIES
OPTIES
BLEKEN
Om het wasgoed te bleken, doe het wasgoed in de machine
en selecteer het programma "Spoelen + Centrifuge” .
Start de machine en wacht tot de eerste vulcyclus met water
voltooid is (duurt ongeveer 2 minuten). Breng de machine
in pauze met de toets “Start/Pauze” , open het bakje van
het wasmiddel en doe het bleekwater (neem de aanbevolen
doseringen waar aangegeven op de verpakking) in het
hoofdcompartiment waar eerder het wasmiddel gedaan is.
Start de cyclus opnieuw door te drukken op de toets “Start/
Pauze” .
Indien gewenst kan wasverzachter toegevoegd worden in
het gepaste compartiment van de lade.
DEMO MODE
Deze functie wordt enkel gebruikt voor
verkoopspresentaties. U kunt interageren met de
wasmachine en zien hoe die werkt, zonder dat er water
bij te pas komt. Om de Demo mode te activeren, zet de
wasmachine AAN en weer UIT. Hou de knop “Start/Pauze”
ingedrukt en druk binnen de 5 seconden ook op de
knop ON/OFF . Hou beide knoppen gedurende 10
seconden ingedrukt.Om de functie uit te schakelen, zet de
wasmachine UIT. Hou de knop “Start/Pauze” ingedrukt
en druk binnen de 5 seconden ook op de knop ON/OFF .
Hou beide knoppen gedurende 2 seconden ingedrukt.
! Als de geselecteerde functie niet compatibel is met het ingestelde programma, zal dit gebrek aan compatibiliteit aangegeven
worden door een zoemer (3 pieptonen).
! Als de geselecteerde functie niet compatibel is met een eerder ingestelde functie, wordt de functie niet geactiveerd.
TEMPERATUUR
Elk programma heeft zijn eigen temperatuur. Als u
die temperatuur wilt veranderen, druk op de "temperatuur"-
toets. De waarde verschijnt op de display.
CENTRIFUGEREN
Elk programma heeft zijn eigen centrifugesnelheid.
Als u die snelheid wilt veranderen, druk op de toets
“Centrifuge”. De waarde verschijnt op de display.
Pagina: 7
8
Handleiding
PROGRAMMATABEL
Max belading 7 Kg
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus is 0.5 W / in ingeschakelde modus 8.0 W
Wasmiddelen
en additieven
Aanbevolen
wasmiddel
Rest-
vocht
%
*
Energieverbruik
(kWh)
Totaal
water
lt
Programma
Temperaturen Max. cen-
trifugeer-
snelheid
(rpm)
Max.
bela-
ding
(kg)
Duur
(Minuten)
Voor
-was
Hoofd
-was
Wasver-
zachter
Poeder
Vloei-
baar
Default Range
Gemengde was 40°C - 40°C 1000 3.5 ** —   —  — — —
Witte was 60°C - 90°C 1400 7.0 **  (90°)     — — —
Katoen 40°C - 60°C 1400 7.0 220 —     53 0.98 75
Katoen 60°C
- 60°C 1400 7.0 175 —     53 0.97 52.5
- 40°C 1400 7.0 220 —     53 0.98 75
Sport 40°C - 40°C 600 3.5 ** —   —  — — —
Dekbedden 30°C - 30°C 1000 2.0 ** —   —  — — —
Jeans 40°C - 40°C 800 3.5 ** —   —  — — —
Centrifuge +
Waterafvoer
— — 1400 7.0 ** — — — — — — — —
Spoelen +
Centrifuge
— — 1400 7.0 ** — —  — — — — —
Snel 30’ 30°C - 30°C 800 3.0 ** —   —  — — —
Kleuren 15° 15°C 15°C 1000 3.5 ** —   —  — — —
Wol 40°C - 40°C 800 1.5 ** —   —  — — —
Fijne was 30°C - 30°C — 1.0 ** —   —  — — —
Synthetisch 40°C - 60°C 1200 4.0 195 —     33 0.75 72
 Dosering nodig  Dosering optioneel
Katoen - Testwascycli overeenkomstig de richtlijnen
1061/2010
Ditzijndereferentieprogramma'svoordeenergietabel.Stel
dezewascycliinmeteentemperatuurvan40°Cof60°C.Ditzijn
demeestefficiënteprogramma'sintermenvanenergie-en
waterverbruikvoorhetwassenvannormaalbevuildekatoenen
was.Deeigenlijkewatertemperatuurkanverschillenvanwat
aangegevenwordt.
VooralleTestinstellingen
Lange wascyclus voor katoen: stel de wascyclus Katoen in
met een temperatuur van 40°C.
Synthetisch programma: stel de wascyclus voor Synthetisch
goed in met een temperatuur van 40°C.
Deze gegevens kunnen verschillen in uw woning
omwille van de schommelingen van de temperatuur
van het aangevoerde water, de waterdruk, enz. De
programmaduur bij benadering verwijst naar de
defaultinstelling van de programma's, zonder opties.
* 
Na afloop van het programma en centrifuge aan de
hoogste snelheid, in default programma-instelling.
** 
De duur van het programma wordt weergegeven op
de display.
De wasmachine zal het water- en energieverbruik en de duur
van het programma aanpassen aan de hoeveelheid wasgoed
DEUR
Trek aan de hendel om de deur te openen. Voor het sluiten van de deur de hendel
vasthouden en aanduwen, zodanig dat u
de sluitklik hoort.
ACCESSOIRES
Neem contact op met onze consumentenservice, om te controleren of de volgende accessoires voor uw model wasmachine (en droger)
verkrijgbaar zijn
PLANK VOOR STAPELSET
waarmee uw droger bovenop uw wasmachine geïnstalleerd
kan worden om ruimte te besparen en om het in- en uitladen
van uw droger te vergemakkelijken.
Pagina: 8
NL
9
Handleiding
GEBRUIK VAN HET APPARAAT
EERSTE GEBRUIK
Verwijder alle productie-afval:
• Kies het programma "Katoen" op een temperatuur van
60 ° C.
• Doe een klein beetje wasmiddel (maximaal 1/3 van de
hoeveelheid die aanbevolen wordt door de fabrikant voor
licht vervuild wasgoed) in het hoofdwasvakje van het
wasmiddeldoseerbakje.
• Het programma starten zonder wasgoed (met lege
trommel).
• Zie de paragraaf "DAGELIJKS GEBRUIK" voor informatie
over het selecteren en starten van een programma.
DAGELIJKS GEBRUIK
HET WASGOED KLAARMAKEN
Zakken leeg maken
• Munten, paperclips en dergelijke kunnen het
wasgoed en de onderdelen van de wasmachine
beschadigen.
• Tissues worden tijdens de wascyclus verscheurd
en de fragmenten dienen vervolgens met de hand
worden verwijderd.
Sluit alle ritssluitingen, knopen en haakjes. Maak
alle linten en gordels vast
• Steek kleine kledingstukken (bijv. nylon
bonnetterie, gordels, enz.) en kledingstukken met
haakjes (bijv. beha's) in een stoffen zak of in een
kussensloop met ritssluiting. Verwijder ringen
uit gordijnen of doe anders de gordijnen in een
stoffen zak samen met de ringen.
Soort stof / Symbool op het wasvoorschrift
• Katoen, gemengde vezels, strijkvrij/synthetisch, wol,
wasgoed dat met de hand moet worden gewassen.
• Kleur
Bonte en witte was scheiden. Nieuwe gekleurde artikelen
apart wassen.
• Afmeting
(Was stukken van verschillende afmetingen samen voor
betere wasresultaten en een verdeling van de stukken in
de trommel).
• Fijne was
Tere weefsels apart wassen; ze vereisen een zachte
behandeling ze vereisen een zachte behandeling .
GEBRUIK VAN DE WASMACHINE
1.	 Was in de machine doen
Maak de deur open en doe de was in de machine.
Plaats de stukken wasgoed één voor één in
de trommel zonder de machine te overladen.
Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de
"PROGRAMMATABEL". Als de wasmachine te vol wordt
gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en
kreukt het meer.
2.	 Sluit de deur
Zorg ervoor dat er geen was vast komt te
zitten tussen het deurglas en de rubberen
sluitband. De deur zodanig sluiten dat u de
sluitklik hoort.
3.	 Kraan opendraaien
Zorg ervoor dat de wasmachine is aangesloten op
het waterleidingnet. Draai de kraan open.
De wasmachine inschakelen
Druk op “ON/OFF” , de “Start/Pauze” lamp knippert
langzaam.
4.	 Het gewenste programma instellen
Selecteer het gewenste programma met de draaiknop
“Programmakeuzeknop”. De duur van de wascyclus
wordt weergegeven op het display. De wasmachine
geeft automatisch de maximumtemperatuur- en
centrifugesnelheidsinstellingen weer die mogelijk zijn voor
het geselecteerde programma. Stel zo nodig de temperatuur-
en/of centrifugesnelheidsinstellingen af met de betreffende
toetsen.
Wijzig de temperatuur, indien nodig
Druk op de “Temperatuur” toets om de
temperatuurinstelling geleidelijk te verlagen totdat
koud wassen ingesteld is (“- -“ wordt op het display
weergegeven). Druk opnieuw op de toets om de hoogste
instelling opnieuw in te stellen.
De centrifugeersnelheid wijzigen, indien nodig
Druk op de “Centrifuge”-toets om de
centrifugesnelheid geleidelijk te verlagen totdat de
centrifugecyclus is uitgeschakeld (“0” wordt op het
display weergegeven). Druk opnieuw op de toets om de
hoogste instelling opnieuw in te stellen.
Selecteer opties, indien nodig
Druk op de toets om de optie te selecteren; het
bijbehorende symbool op het display brandt.
Druk opnieuw op de toets om de optie te annuleren; de
lamp dooft.
! Als de geselecteerde optie niet compatibel is met de
programma-instelling, zal dit gebrek aan compatibiliteit
aangegeven worden door een zoemer (3 pieptonen) en zal
het relatieve lampje knipperen.
! Als de geselecteerde optie niet compatibel is met een andere
eerder ingestelde optie, zal alleen de meest recente selectie
actief blijven.
Pagina: 9
10
Handleiding
5.	 Wasmiddel toevoegen
Trek het wasmiddeldoseerbakje uit en giet
wasmiddel (en additieven/wasverzachter) in de
betreffende vakjes zoals beschreven in de paragraaf
“WASMIDDELDOSEERBAKJE”. Volg de aanwijzingen
op de verpakking van het wasmiddel.
Correcte dosering van wasmiddel /
nabehandelingsproducten is belangrijk, omdat:
• het wasresultaat wordt geoptimaliseerd
• het irritante resten van overtollige wasmiddel in uw
wasgoed voorkomt
• het geld bespaart door het voorkomen van verspilling
van overtollig wasmiddel
• het de machine beschermt door het voorkomen van
verkalking van onderdelen
• het aandacht heeft voor het milieu door het
voorkomen van onnodige belasting voor het milieu.
6.	 De start van een programma uitstellen
• Om een programma later te laten starten, zie de
paragraaf “OPTIES/ STARTVERTRAGER”
7.	 Programma starten
• Druk op "Start/Pauze" . Het bijbehorende
indicatorlampje brandt, de deur wordt vergrendeld en
de indicator van “Deur vergrendeld” gaat branden.
• Het wasmiddeldoseerbakje tijdens een programma in
uitvoering niet meer openen, om overstromingen te
voorkomen.
• De resterende programmaduur kan variëren. Factoren
als onbalans in de lading van het wasgoed of
schuimvorming kan een effect hebben op de duur van
het programma.
8.	 De instellingen van een programma in uitvoering
wijzigen, indien nodig
U kunt de instellingen nog steeds wijzigen terwijl een
programma wordt uitgevoerd. De wijzigingen zullen worden
toegepast, mits de betreffende programmafase nog niet
voltooid is.
Om de instellingen van een programma in uitvoering te
wijzigen:
• "Start/Pauze" indrukken om het programma in
uitvoering te onderbreken.
• Wijzig uw instellingen.
• Druk opnieuw op "Start/Pauze" om het programma
te vervolgen.
Als u het programma heeft gewijzigd geen wasmiddel voor
het nieuwe programma toevoegen.
Gebruik de "Toetsblokkering" om te voorkomen dat een
lopend programma per ongeluk (bijvoorbeeld door kinderen)
wordt gewijzigd (zie paragraaf "FUNCTIES").
Onderbreek een programma in uitvoering en open de
deur open, indien gewenst
• Start/Pauze" indrukken om een programma in
uitvoering te onderbreken.
• Mits het waterpeil of de temperatuur niet te hoog is,
zal het controlelampje voor "deur vergrendeld"
doven. U kunt de deur openen, bijvoorbeeld om was
toe te voegen of om was er uit te halen die per ongeluk
in de wasmachine is gedaan.
• Druk op "Start/Pauze" om het programma te
vervolgen.
9.	 Een programma in uitvoering annuleren, indien
nodig
• De "ON/OFF"-toets ingedrukt houden totdat de
wasmachine stilvalt.
• Als het waterniveau en de temperatuur laag genoeg
zijn, wordt de deur ontgrendeld en kan worden
geopend.
• De deur blijft vergrendeld als er water in de trommel
staat. Schakel de wasmachine in om de deur te
ontgrendelen, selecteer het programma "Centrifuge
+ Waterafvoer" en schakel de centrifuge-optie uit
door de centrifugesnelheid op “0“ te zetten.
• Het water wordt afgevoerd en de deur wordt
ontgrendeld aan het einde van het programma.
10.	De wasmachine uitschakelen nadat het programma is
beëindigd
• Aan het einde van de cyclus wordt "END" (Einde)
weergegeven op het display.
• De deur kan eerst geopend worden wanneer het
lichtje van het symbool “Deur vergrendeld” dooft.
• Controleer of de indicator “Deur vergrendeld”
uitstaat, open vervolgens de deur en neem het
wasgoed uit.
• "ON/OFF" indrukken om de wasmachine uit te
schakelen.
Als de wasmachine niet manueel wordt uitgeschakeld met
de toets, wordt om energie te besparen de wasmachine
automatisch uitgeschakeld ongeveer 30 minuten na het
einde van het programma. Laat de deur op een kier staan
zodat de binnenzijde van de wasmachine kan drogen.
Pagina: 10
NL
11
Handleiding
DISPLAYINDICATOREN
Deur vergrendeld
Deze indicator zal branden:
• nadat u een programma hebt gestart
• de deur met controlevenster vergrendeld is
FreshCare+
Deze indicator zal branden:
• nadat u de FreshCare+ optie heeft ingesteld
Start selectie
Deze indicator zal branden:
• nadat u de Startvertrager-optie heeft ingesteld
Toetsblokkering Deze indicator zal branden:
• nadat u de Toetsblokkering-optie heeft ingesteld
Indicator van
wasfase
Deze indicator geeft de actuele programmafase aan, gaande van links
naar rechts via wassen, spoelen en afvoeren. De indicator die brandt
geeft aan welke fase wordt uitgevoerd.
Bel service
Storing: Bel de consumentenservice
• Zie de paragraaf Probleemoplossing
• Als de indicator blijft branden, bel de consumentenservice
Waterfilter
verstopt
Storing: Waterfilter verstopt
• Water kan niet worden afgetapt; waterfilter is mogelijk geblokkeerd
Geen water
Storing: Geen water
• Geen of onvoldoende watertoevoer.
HINTS EN TIPS
REGELS VOOR HET SORTEREN VAN HET WASGOED
• Soort stof / voorschriften op etiket (katoen, gemengde
vezels, synthetische stoffen, wol, handwasartikelen)
• Kleur (gekleurde en witte artikelen scheiden, nieuwe
gekleurde artikelen apart wassen)
• Afmeting (was stukken van verschillende afmetingen
samen voor betere wasresultaten en een optimale
gewichtsverdeling in de trommel)
• Fijne was (doe kleine artikelen – zoals nylonkousen – en
kledingstukken met sluithaken – zoals beha's – in een
waszak of een kussensloop met ritssluiting).
WASSYMBOLEN OP ETIKETTEN IN
KLEDINGSTUKKEN
De waarde gegeven in het symbool met de wasmachine is de
maximumtemperatuur die mogelijk is om dit kledingstuk te
wassen.
Normale mechanische actie
Beperkte mechanische actie
Zeer beperkte mechanische actie
Alleen handwas
Niet wassen
HET WATERFILTER REGELMATIG REINIGEN
• Dat is nodig om te voorkomen dat de filter blokkeert en
verhindert dat het water correct wordt afgevoerd.
ENERGIEBESPARING EN MILIEUBESCHERMING
• Als rekening wordt gehouden met de maximale
belading die te vinden is in de “PROGRAMMATABEL”,
worden het verbruik van energie, water en wasmiddel
geoptimaliseerd en de wastijden verkort.
• Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen door de
wasmiddelfabrikant.
• Bespaar energie door op 60°C te wassen in plaats van
90°C, of op 40°C in plaats van 60°C. Het is raadzaam om “
Katoen " te gebruiken, het 60 °C programma voor
katoenen kledingstukken, dat langer duurt maar minder
energie verbruikt.
• Om energie en tijd tijdens het wassen te besparen,
selecteer de hoogste centrifugesnelheid van het
programma om de hoeveelheid restwater dat in de
kledingstukken achterblijft aan het einde van de
wascyclus te reduceren.
• Behandel vlekken vooraf met een geschikt
ontvlekkingsmiddel, of bevochtig anders opgedroogde
vlekken met water vóór het wassen, want dat maakt het
gebruik van een heetwasprogramma overbodig.
• Gebruik het programma "Kleuren 15°" voor licht vervuilde
gekleurde kledingstukken; dat verlaagt de hoeveelheid
energie nodig voor het verwarmen van het water.
Pagina: 11
12
Handleiding
REINIGING & ONDERHOUD
Voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt de wasmachine uitschakelen en loskoppelen.
Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de wasmachine schoon te maken.
DE BUITENKANT VAN DE WASMACHINE REINIGEN
Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenste delen van
de wasmachine schoon te reinigen.
Gebruik geen glas of reinigingsmiddelen voor
algemeen gebruik, schuurpoeder of dergelijke om het
bedieningspaneel schoon te maken - deze stoffen kunnen de
afdrukken beschadigen.
DE WATERTOEVOERSLANG CONTROLEREN
Controleer de toevoerslang regelmatig op barsten en
scheuren. Als deze beschadigd is vervangen door een nieuwe
slang, beschikbaar via onze Consumenten Service of uw
gespecialiseerde dealer.
Afhankelijk van het type slang:
Als de toevoerslang een doorzichtige coating heeft,
regelmatig controleren of de kleur plaatselijk wordt
geïntensiveerd. Zo ja, is de slang wellicht lek en moet worden
vervangen.
Voor waterstopslangen: controleer het kleine
veiligheidsklepinspectievenster (zie pijl). Als het rood is werd
de waterstopfunctie in gang gezet en moet de slang door
een nieuwe worden vervangen.
Om deze slang los te schroeven op de ontspanknop drukken
(indien beschikbaar), terwijl de slang wordt losgeschroefd.
Pagina: 12
NL
13
Handleiding
DE MAZENFILTERS IN DE WATERTOEVOERSLANG REINIGEN
1.	 De waterkraan dichtdraaien en de toevoerslang
losschroeven.
2.	
1
2
Het mazenfilter aan het uiteinde van de slang zorgvuldig
reinigen met een fijne borstel.
3.	 Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de
wasmachine handmatig los. Het filter van de klep aan de
achterkant van de wasmachine weghalen met behulp van
een combinatietang en zorgvuldig reinigen.
4.	 Het filter opnieuw insteken. De toevoerslang opnieuw
aansluiten aan de waterkraan en wasmachine. Geen
gereedschap gebruiken om de toevoerslang aan te
sluiten. Open de waterkraan en controleer of alle
aansluitingen vast zitten.
2
1
HET WASMIDDELDOSEERBAKJE SCHOONMAKEN
1.	 Verwijder het wasmiddeldoseerbakje door te
drukken op de ontspanknop en tegelijkertijd het
wasmiddeldoseerbakje weg te trekken.
2.	
1
2
Verwijder het inzetstuk uit het wasverzachtervakje.
3.	 Reinig alle onderdelen onder stromend water en
verwijder alle resten wasmiddel of wasverzachter.
4.	 Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.
5.	 Installeer het wasmiddeldoseerbakje opnieuw en duw
het terug in het wasmiddelvakje.
Pagina: 13
14
Handleiding
HET WATERFILTER REINIGEN / RESTWATER AFPOMPEN
De wasmachine uitschakelen en loskoppelen, voordat u het waterfilter schoonmaakt of resterend water afpompt.
Als u een heetwasprogramma gebruikt, wachten tot het water is afgekoeld, voordat u het water afpompt.
Reinig het waterfilter regelmatig, om te voorkomen dat het water niet kan worden afgepompt na het wassen, door
verstopping van het filter.
Als het water niet afgepompt kan worden geeft het display aan dat het waterfilter mogelijk verstopt is.
6.	 Verwijder de stootplaat: Neem een schroevendraaier
en voer uit wat op de onderstaande afbeelding wordt
afgebeeld.
7.	 Bak voor het afgetapte water:
Plaats een lage, brede bak onder de waterfilter om het
restwater op te vangen.
8.	 Water afpompen:
Draai de filter langzaam linksom tot al het water er uit
gelopen is. Laat het water wegstromen, zonder het filter te
verwijderen. Wanneer de bak vol is, het waterfilter sluiten
door het met de klok mee te draaien. Leeg de bak. Deze
handeling herhalen totdat al het water is afgetapt.
9.	 Filter verwijderen: Leg een katoenen doek onder het
waterfilter, zodat er een kleine hoeveelheid restwater
kan worden opgenomen. Verwijder vervolgens het
waterfilter, door het linksom te draaien.
10.	Maak het waterfilter schoon: verwijder de resten in het
filter en reinig het met stromend water.
11.	Het waterfilter invoegen en de plint opnieuw installeren: Het
waterfilter opnieuw invoegen door het rechtsom te draaien.
Zorg ervoor dat het zover mogelijk wordt gedraaid; het filter
handvat moet in verticale positie staan. Als u de
waterdichtheid van het waterfilter wilt testen, kunt u
ongeveer 1 liter water in het wasmiddeldoseerbakje gieten .
Daarna de plint opnieuw installeren.
1
2
Pagina: 14
NL
15
Handleiding
PROBLEEMOPLOSSING
Deze wasmachine is uitgerust met verschillende
automatische veiligheids- en feedbackfuncties. Deze maken
het mogelijk om storingen en benodigd onderhoud te
ontdekken en aan te geven.
Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele
minuten verholpen kunnen worden.
Problemen: Mogelijke oorzaken / Oplossing:
De wasmachine gaat niet aan.
• De stekker zit niet in het stopcontact of niet voldoende om contact te maken.
• Er is een stroomstoring geweest.
• De deur is niet helemaal dicht.
De wascyclus start niet.
• De toets “ON/OFF” is niet ingedrukt.
• De toets “Start/Pauze” is niet ingedrukt.
• De waterkraan is niet open.
• Een "Startvertraging" is geselecteerd.
De wasmachine wordt niet gevuld
met water (het bericht "h2o"
verschijnt op de display). Een
“pieptoon” weerklinkt om de 5
seconden.
• Dewatertoevoerslangisnietaangeslotenopdekraan.
• De slang is geplooid.
• De waterkraan is niet open.
• De waterleiding is afgesloten.
• Er is niet voldoende druk.
De wasmachine wordt constant
gevuld met water en weer
geledigd.
• De toets “Start/Pauze” is niet ingedrukt.
• De afvoerslang is niet geïnstalleerd op 65 tot 100 cm van de grond.
• Het uiteinde van de afvoerslang is ondergedompeld in water.
• De afvoeraansluiting aan de muur heeft geen luchtventiel.
• Als het probleem aanhoudt na deze controles, sluit de waterkraan, schakel de
wasmachine af en contacteer de klantendienst. Als u op een hoge verdieping van
een gebouw woont, kan zich een sifoneffect voordoen, zodat de wasmachine
voortdurend water aan- en afvoert. Op de markt zijn speciale kleppen beschikbaar
om dit probleem te verhelpen.
De wasmachine loopt niet leeg of
centrifugeert niet.
• Het programma sluit de functie ledigen uit: bij sommige programma's moet dit
manueel geactiveerd worden.
• De afvoerslang is geplooid.
• De afvoerlijn is verstopt.
De wasmachine trilt te erg tijdens
het centrifugeren.
• Bij de installatie is de trommel niet correct gedeblokkeerd.
• De wasmachine staat niet waterpas.
• De wasmachine zit klem tussen een meubel en de muur.
De wasmachine lekt.
• De watertoevoerslang is niet goed bevestigd.
• Het bakje voor wasmiddel is verstopt.
• De afvoerslang is niet correct bevestigd.
De machine is vergrendeld en de
display knippert en geeft een
foutcode weer (bv. F-01, F-..).
• Zet de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 1 minuut
en zet weer aan.
• Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de consumentenservice.
Er wordt te veel schuim gevormd.
• Het wasmiddel is niet geschikt voor de wasmachine (er moet op staan "voor
wasmachines", "voor handwas en wasmachines" of iets dergelijks).
• Er is te veel wasmiddel gebruikt.
De deur is geblokkeerd, met of
zonder storingsindicatie en het
programma loopt niet.
• De deur is vergrendeld bij stroomuitval. Het programma zal automatisch verder
gaan zodra er weer stroom is.
• De wasmachine staat stil. Het programma zal automatisch worden voortgezet
nadat de oorsprong van de stilstand niet meer blijft aanhouden.
Pagina: 15
16
Handleiding
TRANSPORT EN BEHANDELING
De wasmachine nooit optillen door het aan het werkblad vast te houden.
1.	 Trek de stekker uit het stopcontact en sluit de waterkraan.
2.	 Controleer of de deur van de wasmachine en het
wasmiddelbakje goed dicht zitten.
3.	 Koppel de toevoerslang los van de waterkraan en
verwijder de afvoerslang van uw aftappunt. Verwijder al
het restwater uit de slangen, en zet ze zo vast dat ze niet
beschadigd kunnen raken tijdens het vervoer.
4.	 De transportschroeven opnieuw vastzetten.
Volg de instructies voor het verwijderen van de
transportschroeven in de "Installatiegids", in omgekeerde
volgorde.
Belangrijk: De wasmachine niet vervoeren wanneer de
transportschroeven niet zijn vastgezet.
Pagina: 16
NL
17
Handleiding
CONSUMENTENSERVICE
VOORDAT U DE CONSUMENTENSERVICE BELT
1.	 Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen
aan de hand van de punten die beschreven zijn in
PROBLEEMOPLOSSING
2.	 Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het
probleem is opgelost.
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS
AANWEZIG IS, CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE
CONSUMENTENSERVICE
Bel voor assistentie het nummer dat in het garantieboekje
staat, of volg de instructies op de website
www.whirlpool.eu
Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst,
vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
XXXXXXXXXX
• het servicenummer (nummer na het woord Service op
het kenplaatje).
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Wend u tot een erkend Servicecentrum indien reparatie
noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie
correct wordt uitgevoerd).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Whirlpool FWF71483WE EU.

Stel een vraag over de Whirlpool FWF71483WE EU

Heb je een vraag over de Whirlpool FWF71483WE EU en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Whirlpool FWF71483WE EU. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Whirlpool FWF71483WE EU zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.