Whirlpool FWDD1071681WS EU handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Whirlpool FWDD1071681WS EU. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Whirlpool
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: FWDD1071681WS EU
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
81
NL
SNELLE REFERENTIEGIDS
De inhoud van de Gezondheid, Veiligheid
en Installatiegids zorgvuldig doorlezen
voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Voordat u het apparaat in gebruik
neemt moeten de
transportschroeven verwijderd
worden.
Kijk voor gedetailleerde instructies over het
verwijderen ervan in de Gezondheid,
Veiligheid en Installatiegids.
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor volledige ondersteuning kunt u het apparaat
registeren op www.whirlpool.eu/register
De Gebruiksaanwijzing downloaden van de
website http://docs.whirlpool.eu
Volg de procedure op de laatste pagina.
WWW
PRODUCTBESCHRIJVING
BEDIENINGSPANEEL
1. Bovenkant
2. Wasmiddeldoseerbakje
3. Bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Deur
6. Waterfilter - achter het
schoppaneel
7. Uitneembaar schoppaneel
8. Verstelbare pootjes (2)
APPARAAT 1.
3.
2.
5.
7.
6.
8.
1. On/Off-Toets
2. Programmakeuzetoets
3. Toetsblokkering-Toets
4. Toets Droogmodus
5. Toets Alleen drogen
6. Temperatuurtoets
7. Toets Centrifuge
8. Toets Uitgestelde Start
9. Toets Snel
10. Toets Intensief Spoelen
11. Toets FreshCare+
12. Display
13. Toets Start/Pauze
40°
60° h.
1. 2. 3. 12. 11.
9.
8.
6.
4. 10.
13.
7.
5.
4.
Pagina: 1
82
WASMIDDELDOSEERBAKJE
Zie de paragraaf DAGELIJKS GEBRUIK voor instructies over het
selecteren en starten van een programma.
Wanneer u het apparaat voor het eerst aanzet kunt u een taal
selecteren en zal op het display automatisch het menu taal
selecteren verschijnen.
Om de gewenste taal te selecteren drukt u op de toetsen
en h. . Om uw keuze te bevestigen drukt u op de toets .
Als u van taal wilt veranderen, schakelt u de wasautomaat uit
en drukt u tegelijkertijd op de toetsen , , totdat u
een geluidssignaal hoort. Nu zal opnieuw het menu voor de
taalselectie verschijnen.
Als u de helderheid van het display wilt veranderen, dat
standaard op het middelmatig helderheidsniveau is
ingesteld, zet de machine dan uit en druk tegelijkertijd op de
toetseni , , tot u een geluidssignaal hoort. Druk
op de toetsen en h. om de gewenste helderheid te
selecteren en druk op toets om uw keuze te bevestigen.
EERSTE GEBRUIK
Voorwasvakje
• Voorwasmiddel
Hoofdwasvakje
• Hoofdwasmiddel
• Vlekkenmiddelen
• Waterontharder
Wasverzachtervakje
• Wasverzachter
• Vloeibaar stijfsel
Schenk wasverzachter of stijfseloplossing tot
maximaal het “MAX” niveau in het bakje.
De toets loslaten (Indrukken om de bak te
verwijderen voor reiniging).
Bij gebruik van een vloeibaar
wasmiddel bij voorkeur het tussenschot
A gebruiken, om er zeker van te zijn dat
de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt
gebruikt (het tussenschot zit in de zak
met de instructies).
Bij gebruik van een poederwasmiddel
het tussenschot naar het slot B
verplaatsen.
B A
Bediening voor de eerste wascyclus
Alle fabricageresten verwijderen:
1 . Kies het programma op een temperatuur van 60 °C.
2 . Doe een kleine hoeveelheid poederwasmiddel (maximaal
1/3 van de hoeveelheid die aanbevolen wordt door de
fabrikant voor licht vervuild wasgoed) in het
hoofdwasvakje van het wasmiddeldoseerbakje.
3 . Start het programma zonder de was-droogcombinatie
te laden (met lege trommel).
Pagina: 2
83
NL
DAGELIJKS GEBRUIK
1.WAS IN DE MACHINE DOEN.
• Sorteer uw wasgoed volgens de aanbevelingen in de
paragraaf "HINTS en TIPS". - Maak de deur open en
doe de was in de trommel, de maximale belading
wasmachinecapaciteit die in de programmatabel
staat niet overschrijden.
• De deur sluiten, indrukken totdat het slot
hoorbaar wordt vergrendeld, en
controleren of er geen was vastzit tussen
het deurglas en de rubberen sluitband.
2.DE WATERKRAAN OPENDRAAIEN
Controleer of de was-droogmachine goed sis
aangesloten op het netsnoer. Draai de kraan open.
3.INSCHAKELEN VAN DE WAS-DROOGCOMBINATIE .
Druk op de toets ; de lamp gaat langzaam knipperen.
4.EEN PROGRAMMA KIEZEN EN EEN CYCLUS AANPASSEN.
De volgende functies zijn met dit apparaat mogelijk:
• Alleen wassen
• Wassen en drogen
• Alleen drogen
Alleen wassen
Het benodigde programma selecteren met de PROGRAMMA
keuze toets. Het display geeft de naam en de duur van de
cyclus weer. De was-droogcombinatie geeft automatisch de
mogelijke instellingen van de maximum temperatuur en
centrifugeersnelheid voor het geselecteerde programma
aan. Zo nodig de instellingen voor de temperatuur en/of
centrifugeersnelheid aanpassen met de betreffende toetsen.
• De toets indrukken om geleidelijk aan langs lagere
temperatuurinstellingen te gaan, totdat op het display
"koude was ingesteld ("- -") wordt weergegeven.
• De toets indrukken om geleidelijk aan langs lagere
instellingen voor centrifugeersnelheden te gaan, totdat op
het display "centrifugeercyclus uitgeschakeld (“- -”) wordt
weergegeven.
Wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt wordt het de
hoogst mogelijke instelling gezet.
Selecteer de gevraagde opties (indien nodig).
• Druk op de toets om de optie te selecteren; de
bijbehorende toetslamp gaat branden.
• Druk opnieuw op de knop om de optie te annuleren; de
lamp gaat uit.
! Als de geselecteerde opties niet compatibel zijn met het
ingestelde programma, gaat een foutwaarschuwingssignaal
af en de tekst “Onselecteerbaar” wordt weergegeven op het
display. De optie is niet geselecteerd.
Wassen en drogen
Om een waslading te laten wassen en drogen zonder
onderbreking tussen de was- en droogcyclussen mag de
lading niet hoger zijn dan de maximaal toelaatbare
drooglading voor het geselecteerde programma (zie de
kolom "Max. lading voor droogcyclus" in de programmatabel).
1 . Volg de instructies in de paragraaf "Alleen wassen" om het
gewenste programma te selecteren en eventueel aan te
passen.
2 . indrukken om de gevraagde droogmodus te selecteren.
Er zijn twee droogmodussen beschikbaar: automatisch of
met timer.
- Automatisch drogen met selecteerbare niveaus:
In de automatische droogmodus wordt het wasgoed in de
was-droogcombinatie gedroogd totdat het ingestelde
droogniveau wordt bereikt. Door eenmaal de toets in te
drukken wordt voor het gekozen programma automatisch
het hoogste beschikbare droogniveau geselecteerd.
Opnieuw de toets indrukken om het droogniveau te
reduceren.
De volgende niveaus zijn beschikbaar:
Kastdroog plus : geschikt voor wasgoed dat volledig
droog moet zijn, zoals handdoeken en badjassen.
Kastdroog : het wasgoed is helemaal droog en klaar om in
de kast te leggen, zonder strijken.
Hangerdroog : het wasgoed is nog en beetje vochtig,
om kreuken te beperken. De kleding moet worden
opgehangen, om volledig aan de lucht te drogen.
Strijkdroog : de kleding is nog behoorlijk vochtig,
om het gemakkelijker te kunnen strijken.
- Timer droogmodus:
De -toets herhaaldelijk indrukken om de timer
droogmodus in te stellen. Nadat alle automatische
droogniveaus zijn doorlopen de -toets blijven indrukken,
totdat de gewenste tijd wordt weergegeven. Er kunnen
waarden van 180 tot 30 minuten worden ingesteld.
Voor het wassen van een waslading die groter is dan de
maximaal toelaatbare drooglading (zie de kolom “Max.
lading voor droogcyclus” in de programmatabel) na de
wascyclus een aantal kledingstukken verwijderen, voordat
de droogcyclus wordt gestart. Ga als volgt te werk:
1 . Volg de instructies in de paragraaf "Alleen wassen" om het
gewenste programma te selecteren en eventueel aan te
passen.
2 . Geen droogcyclus invoeren.
3 . Wanneer de wascyclus klaar is de deur openen en een paar
kledingstukken verwijderen, om de lading te verkleinen.
Volg nu de instructies voor "Alleen drogen".
OPMERKING: na het drogen de was altijd even laten afkoelen
voordat de deur wordt geopend.
Bij gebruik van de twee vooraf ingestelde cyclussen
en hoeft er geen droogcyclus te worden geselecteerd
en gestart.
Alleen drogen
Deze functie wordt gebruikt om eenvoudig een natte
waslading te drogen die tevoren in de was-droogcombinatie
of met de hand is gewassen.
1 . Selecteer een geschikt programma voor het wasgoed dat u
wilt drogen (selecteer bv. Katoen om nat katoenen wasgoed
te drogen).
2 . De -toets indrukken om zonder wascyclus te drogen.
3 . indrukken om de gevraagde droogmodus te selecteren.
Er zijn twee droogwijzen voorzien: automatisch drogen op
niveau of drogen op tijd.
Voor meer informatie over de functies kunt u een getailleerde
handleiding aanvragen of downloaden van de website, volgens
de instructies op de laatste pagina. WWW
Pagina: 3
84
- Automatisch drogen met selecteerbare niveaus:
In de automatische droogmodus wordt het wasgoed in de
was-droogcombinatie gedroogd totdat het ingestelde
droogniveau wordt bereikt. Door eenmaal de toets in te
drukken wordt voor het gekozen programma automatisch
het hoogste beschikbare droogniveau geselecteerd.
Opnieuw de toets indrukken om het droogniveau te
reduceren.
De volgende niveaus zijn beschikbaar:
Kastdroog plus : geschikt voor wasgoed dat volledig
droog moet zijn, zoals handdoeken en badjassen.
Kastdroog : het wasgoed is helemaal droog en klaar om in
de kast te leggen, zonder strijken.
Hangerdroog : het wasgoed is nog en beetje vochtig, om
kreuken te beperken. De kleding moet worden opgehangen,
om volledig aan de lucht te drogen.
Strijkdroog : de kleding is nog behoorlijk vochtig, om het
gemakkelijker te kunnen strijken.
- Timer droogmodus:
De -toets herhaaldelijk indrukken om de timer
droogmodus in te stellen. Nadat alle automatische
droogniveaus zijn doorlopen de -toets blijven indrukken,
totdat de gewenste tijd wordt weergegeven. Er kunnen
waarden van 180 tot 30 minuten worden ingesteld.
OPMERKING: na het drogen de was altijd even laten afkoelen
voordat de deur wordt geopend.
5. HET GEBRUIK VAN DE JUISTE HOEVEELHEID WASMIDDEL.
De bak naar buiten trekken en wasmiddel in de daarvoor
bestemde compartimenten doen, zoals beschreven in
“Wasmiddeldoseerbakje”. Dit is alleen nodig wanneer er een
alleen wassen of een wassen + drogen programma wordt
gebruikt.
6. HET STARTEN VAN EEN PROGRAMMA VERTRAGEN.
Voor het instellen van een programma om op een later
tijdstip te starten, zie de paragraaf “Opties en Functies”.
7. EEN PROGRAMMA STARTEN.
Druk op de toets START/PAUZE. Het bijbehorende
controlelampje gaat branden, de deur wordt vergrendeld en
het symbool deur geopend gaat uit. Wanneer u een
programma tijdens een lopende cyclus wilt wijzigen drukt op
START/PAUZE om de was-droogcombinatie te pauzeren (de
START/PAUZE-lamp knippert langzaam); daarna de gewenste
cyclus selecteren en opnieuw START/PAUZE indrukken.
Wanneer u de deur wilt openen tijdens een lopende cyclus
START/PAUZE indrukken; de deur kan worden geopend
wanneer het symbool brandt. Opnieuw de toets START/
PAUZE indrukken om het programma verder te laten gaan
waar het was gepauzeerd.
8. EEN PROGRAMMA IN UITVOERING ANNULEREN (INDIEN
NODIG)
De toets ingedrukt houden totdat de was-droogcombinatie
stopt.
Als het waterniveau en de temperatuur laag genoeg zijn wordt
de deur ontgrendeld en kan deze worden geopend.
De deur blijft vergrendeld als er water in de trommel staat. Voor
het ontgrendelen van de deur de was-droogcombinatie
aanzetten, het programma selecteren en de
centrifugeerfunctie uitzetten door de centrifugeersnelheid op
“- -“ te zetten. Het water is geleegd en de deur wordt aan het
einde van het programma ontgrendeld.
9. DE WAS-DROOGCOMBINATIE AAN HET EINDE VAN EEN
PROGRAMMA UITSCHAKELEN.
Aan het einde van de cyclus verschijnt het bericht "Einde
cyclus" op het display. De deur kan alleen worden geopend
wanneer het symbool gaat branden. Controleer of het
symbool deur ontgrendeld brandt, dan de deur openen en het
wasgoed eruit halen.
Indrukken om de was-droogcombinatie uit te schakelen.
Wanneer de was-droogcombinatie niet handmatig met de
toets wordt uitgeschakeld wordt het automatisch 30 minuten
na het einde van het programma uitgeschakeld, om energie te
besparen.
De deur open laten staan, zodat de binnenkant van de
was-droogcombinatie kan drogen.
Pagina: 4
85
NL
REGELS VOOR HET SORTEREN VAN HET
WASGOED
• Soort stof/aanwijzingen op waslabel (katoen, gemengde vezels,
synthetisch, wol, handwas artikelen)
• Kleur (gekleurde en witte kleding scheiden, nieuwe gekleurde
artikelen apart wassen)
• Afmeting (was stukken van verschillende afmetingen samen voor
betere wasresultaten en een optimale verdeling van het gewicht
in de trommel)
• Fijnwas (kleine artikelen – zoals nylonkousen- en kleding met
haken – zoals bh's – in een kledingzak of kussensloop met rits
plaatsen).
ZAKKEN LEEGMAKEN
• Voorwerpen als munten of veiligheidsspelden kunnen het
wasgoed en de trommel van de machine beschadigen.
WASSYMBOLEN
OP KLEDINGLABELS
De waarde die op het symbool van de wastobbe wordt gegeven is
de maximum temperatuur waarop het kledingstuk kan worden
gewassen.
Normale mechanische actie
Beperkte mechanische actie
Zeer beperkte mechanische actie
Alleen handwas
Niet wassen
HET WATERFILTER REGELMATIG REINIGEN
• Dit is noodzakelijk, om te voorkomen dat het filter verstopt raakt,
waardoor het water niet goed afgetapt wordt. Zie de paragraaf
"Reiniging en Onderhoud"/ "Het waterfilter reinigen" in de
gedetailleerde handleiding, die kan worden aangevraagd of
gedownload van de website. WWW
ENERGIE BESPAREN EN HET MILIEU
BESCHERMEN
• Wanneer u zich houdt aan de grenzen van belading die in de
programmatabel worden aangegeven wordt het verbruik van
energie, water en wasmiddel geoptimaliseerd en de wastijd
beperkt.
• Overschrijd de door de wasmiddelenfabrikant aangegeven
hoeveelheid wasmiddel niet.
• Bespaar energie door een 60°C wasprogramma te gebruiken in
plaats van een 90°C wasprogramma, of door een 40°C
wasprogramma te gebruiken in plaats van een 60°C
wasprogramma. Het is aan te raden om voor katoenen kleding
het programma 60 °C te gebruiken, dat langer duurt, maar
minder energie verbruikt.
• Selecteer voor het besparen van energie tijdens het wassen en
drogen de hoogste centrifugeersnelheid die voor het
programma beschikbaar is, om het resterende water dat aan het
einde van de wascyclus in de kleding achterblijft te reduceren.
HINTS EN TIPS
Pagina: 5
86
PROGRAMMATABEL
De cyclusduur die op het display of in de handleiding staat aangegeven is een geschatte tijd die wordt berekend voor standaard condities. De werkelijke
cyclustijd kan afwijken vanwege een aantal verschillende factoren, zoals de temperatuur en druk van het toevoerwater, de omgevingstemperatuur, hoeveelheid
wasmiddel, afmeting en soort waslading, het evenwicht van de lading en eventuele extra geselecteerde functies.
* Selecteer het programma en stel de centrifugeersnelheid in op “- -“ om alleen te legen.
1) Het programma testen in overeenstemming met de norm EN 50229 (Wassen): kies het programma op een temperatuur van 60°C.
2) Lang katoenprogramma: stel het programma in op een temperatuur van 40°C.
3) Programma syntetisch lang: stel het programma in op , met een temperatuur van 40°C.
Het is aan te raden om voor wasprogramma's met temperaturen boven 50°C poederwasmiddel in plaats van vloeibaar wasmiddel te gebruiken, en de
aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel op te volgen.
Het programma testen in overeenstemming met de norm EN 50229 (Drogen): selecteer het wasprogramma en stel het droogniveau “ ” in voor
beide ladingen. De eerste keer moet het drogen worden uitgevoerd met de nominale lading.
Wasmiddel en nabe-
handelingsproducten
Aanbevolen was-
middel
Programma
Beschikbare
tem-
peraturen
Max.
centrifugeer-
snelheid
(rpm)
Drogen
Max.
lading
voor
wascyclus
(kg)
Max.
lading
voor
droogcyclus
(kg)
Duur
(Minuten)
Voorwas
Hoofdwas
Wasverzachter
Poederwasmiddel
Vloeibaar
wasmiddel
GEMENGDE WAS - 40°C 1000 5,5 5,5
De
duur
van
het
programma
wordt
op
het
display
weergegeven.
-
KATOEN - 60°C 1600 10 7 -
SYNTHETISCH (3) - 60°C 1200 5 5 -
JEANS - 40°C 800 5 5 -
FIJNE WAS - 30°C - - 1 1 -
WOL - 40°C 800 2,5 2,5 -
ECO KATOEN (1) - 60°C 1600 10 7 -
ECO KATOEN - 40°C 1600 10 7 -
WITTE WAS - 90°C 1600 10 7 (90°)
CENTRIFUGE + WATERAFVOER * - 1600 10 7 - - -
SPOELEN + CENTRIFUGE - 1600 10 7 - -
SPORT - 40°C 600 4,5 4,5 -
DONSDEKEN - 30°C 1000 - 3,5 - -
SNEL 30’ - 30°C 800 - 4 - -
KLEUREN 15° 15°C 1000 5,5 5,5 -
WAS&DROOG in 45’ 30°C 1600 1 1 -
WAS&DROOG in 90’ 30°C 1200 2 2 -
Selecteerbaar/optioneel - Niet selecteerbaar/van toepassing
Benodigde
hoeveelheid
Optionele hoeveelheid
Pagina: 6
87
NL
PROGRAMMA 'S
OPTIES EN FUNCTIES
Volg de aanwijzingen op de wassymbolen in de kleding.
FRESHCARE+
Als deze optie wordt gecombineerd met een
wasprogramma, worden de prestaties hiervan verhoogd
door de productie van stoom, die de belangrijkste
oorzaken van slechte geuren in het apparaat onderdrukt
(alleen voor het wassen). Na de stoomfase voert de
machine een teer programma uit waarbij de trommel
langzaam draait. Wanneer de optie FRESHCARE+ wordt
gecombineerd met een droogprogramma, wordt de
vorming van sterke kreuken in het wasgoed tegengegaan
dankzij langzaam draaien van de trommel.
Direct te selecteren OPTIES door het indrukken van de
betreffende toets
! Als de geselecteerde opties niet compatibel zijn met het
ingestelde programma, gaat een foutwaarschuwingssignaal
af en de tekst “Onselecteerbaar” wordt weergegeven op het
display. De optie is niet geselecteerd.
Het programma FRESHCARE+ begint aan het einde van het
wassen of drogen en gaat maximaal 6 uur door; het
programma kan op elk gewenst moment worden gestopt
door op een willekeurige toets op het bedieningspaneel te
drukken of door de knop te draaien. Wacht ongeveer 5
minuten alvorens de deur te openen.
INTENSIEF SPOELEN
Met de optie kunt u het type spoeling selecteren voor een
maximale zorg van de gevoelige huid. De eerste keer dat u op
de toets drukt selecteert u het niveau“Extra +1”waarmee een
extra spoelcyclus wordt ingesteld om alle sporen van
wasmiddel te verwijderen. De tweede keer dat u op de toets
drukt selecteert u het niveau“Extra +2”waarmee u twee extra
spoelcycli instelt. Dit wordt aangeraden voor de gevoeligere
huid. Door drie keer op de toets te drukken stelt u het niveau
“Extra +3”in, waarmee u 3 aanvullende spoelbeurten kunt
selecteren, naast de standaard spoelbeurten van de cyclus.
Als u de optie activeert met cycli op een temperatuur van 40°
CENTRIFUGE + WATERAFVOER
centrifugeert de waslading en leegt daarna het water. Voor
veerkrachtige kleding.
SPOELEN + CENTRIFUGE
spoelt en centrifugeert daarna. Voor veerkrachtige kleding.
SPORT
voorhetwassenvannietzovuilesportkleding(trainingspakken,
sportbroeken, enz.). Om optimale resultaten te bereiken raden
wij u aan nooit de maximaal aangegeven hoeveelheid te
overschrijden die staat aangegeven in de “Programmatabel”.
We raden u aan een vloeibaar wasmiddel te gebruiken, met een
hoeveelheid die voldoende is voor een halve lading.
DONSDEKEN
bedoeld om met dons gevulde artikelen te wassen, zoals
dubbele of enkele donsdekens, kussens en jassen. Het valt aan
te bevelen om de randen van de met dons gevulde artikelen
naarbinnentevouwenendetrommelnietmeerdandriekwart
te vullen. Gebruik bij voorkeur een vloeibaar wasmiddel voor
optimale wasresultaten.
SNEL 30’
voor het snel wassen van licht vervuilde kleding: deze cyclus duurt
maar30minuten,enbespaarttijdenenergie.Maximumlading4kg.
KLEUREN 15°
Deze cyclus helpt de kleuren te beschermen door te wassen in
koud water (15°C) en verbruikt minder energie om het water te
verwarmen, terwijl toch bevredigende resultaten verkregen
worden. Geschikt voor licht bevuilde stoffen zonder vlekken.
Deze cyclus biedt wasresultaten vergelijkbaar met gemengde
was op 40°C aan slechts 15°C.
WAS&DROOG in 45’
voor het snel wassen en drogen van licht vervuild katoen en
synthetische kleding. Met deze cyclus wordt een waslading tot
1 kg in maar 45 minuten gewassen.
WAS&DROOG in 90’
voor het snel wassen en drogen van katoen en synthetische
kleding. Met deze cyclus wordt een waslading tot 2 kg in maar
90 minuten gewassen.
GEMENDE WAS
voor het wassen van licht tot normaal vervuilde veerkrachtige
kleding van katoen, linnen, synthetische weefsels en gemengde
weefsels.
KATOEN
voor het wassen van normaal tot zwaar vervuilde handdoeken,
ondergoed,tafel-enbedlinnenenz.vanveerkrachtigkatoenenlinnen.
SYNTHETISCH
voor het wassen van normaal vervuilde kleding van synthetische
weefsels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of katoen/
synthetische weefsels.
JEANS
Draai de kledingstukken binnenstebuiten voor het wassen en
gebruik een vloeibaar wasmiddel.
FIJNE WAS
voor het wassen van bijzonder fijne kleding. Bij voorkeur voor
het wassen de kleding binnenstebuiten doen.
WOL
Alle kledingstukken in wol kunnen gewassen worden met het
programma „Wol“, zelfs degenen met het label „alleen handwas“.
Voor de beste resultaten, gebruik aangewezen wasmiddelen en
overschrijdt het max. aantal kg was niet in de trommel.
ECO KATOEN
voor het wassen van normaal vervuilde kleding. Bij 40 °C en 60 °C
is dit het standaard katoenprogramma en het meest doeltreffend
wat betreft water- en energieverbruik.
WITTE WAS
Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen en linnen was,
zoals handdoeken, ondergoed, tafellakens enz. Alleen wanneer
de temperatuur ingesteld is op 90°C voorziet de cyclus een
voorwas vooraleer de hoofdwas te starten. In dat geval wordt
aanbevolen het wasmiddel zowel tijdens de voorwas als tijdens
de hoofdwas toe te voegen.
Pagina: 7
88
ONTVANGEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING
> Bel de klantenservice
> Gebruik deze QR Code
> Download de gebruiksaanwijzing van de Whirlpool Website
http://docs.whirlpool.eu
Om dit te kunnen doen heeft u de juiste handelscode van het
product nodig, die op het etiket staat aangegeven.
ONDERHOUD EN HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING
Zie de Gebruiksaanwijzing voor instructies over het onderhoud en
het opsporen van problemen.
TECHNISCH DOSSIER
Het technisch dossier met afbeeldingen van energieverbruik kan
worden gedownload van de Whirlpool website
http://docs.whirlpool.eu
CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice moet u de
codes kunnen opgeven die staan aangegeven op het etiket aan de
binnenkant van de deur. Het telefoonnummer staat ook in het
garantieboekje.
Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA.
WWW
n
001
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
h.
kunt u de belangrijkste allergenen zoals katten- en hondenhaar
en stuifmeel verwijderen. Bij cycli met temperaturen van meer
dan 40° bereikt u een zeer goed anti-allergie
beschermingsniveau. Druk nogmaals op deze toets om terug
te keren naar het type“Normaal Spoelen”spoeling.
Indien het niet mogelijk is de bestaande afregeling in te stellen
of te wijzigen, verschijnt op het display de tekst
“Onselecteerbaar”of“Niet Wijzigbaar”.
SNEL
Wanneer deze optie geselecteerd wordt, zal de duur van de
wascyclus tot 50% verkort wordt, afhankelijk van de cyclus, om
tegelijk water en energie te besparen. Gebruik deze cyclus voor
licht bevuild wasgoed.
UITGESTELDE START
Voor het instellen van het gekozen tijdstip voor het starten op
een later tijdstip de toets indrukken, om de gewenste uitsteltijd
in te stellen. Om de uitgestelde start te annuleren opnieuw de
toets indrukken totdat de waarde “-- h” op het display wordt
weergegeven.
TOETSVERGRENDELING
voor het vergrendelen van het bedieningspaneel de toets
ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. Als op het display de
tekst “TOETSBLOKKERING ACTIEF” verschijnt, is het
bedieningspaneel geblokkeerd (met uitzondering van de
-toets). Dit voorkomt onbedoelde wijzigingen aan programma's,
vooral met kinderen bij de machine.
Voor het ontgrendelen van het bedieningspaneel de toets
ongeveer 2 seconden ingedrukt houden.
1 1 2 1 5 2 5 5
Printed in Italy
CZ SK HU UA
EL BG HR SR
RO
FR NL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Whirlpool FWDD1071681WS EU.

Stel een vraag over de Whirlpool FWDD1071681WS EU

Heb je een vraag over de Whirlpool FWDD1071681WS EU en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Whirlpool FWDD1071681WS EU. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Whirlpool FWDD1071681WS EU zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.