Kobold VT300 handleiding
Vorwerk Kobold VT300handleiding

Handleiding voor de Vorwerk Kobold VT300 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 80 pagina's.

PDF 80 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Vorwerk Kobold VT300. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Vorwerk Kobold VT300 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Vorwerk Kobold VT300. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Vorwerk Kobold VT300 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Vorwerk Kobold VT300

Pagina: 1
2 DYSON CUSTOMER CARE THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE After registering your free 2 year guarantee, your Dyson appliance will be covered for parts and labour for 2 years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have any questions about your Dyson appliance, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where/when you bought the appliance. Most questions can be solved over the phone by one of our trained Dyson Helpline staff. SERVICE CONSOMMATEURS DYSON MERCI D’AVOIR CHOISI UN APPAREIL DYSON Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre incluses à compter de la date d’achat, selon les conditions générales. Pour toute question concernant votre appareil Dyson, appeler le Service Consommateurs Dyson et communiquer le numéro de série et les détails concernant la date/ le lieu d’achat. La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos techniciens du Service Consommateurs Dyson. DYSON KUNDENDIENST DANKE, DASS SIE SICH FÜR DYSON ENTSCHIEDEN HABEN Für Ihr Dyson-Gerät gewähren wir Ihnen ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gemäß unseren Garantiebestimmungen Garantie auf alle Teile und Arbeiten. Wenn Sie Rückfragen zu Ihrem Dyson-Gerät haben, rufen Sie die Telefonberatung des Dyson Kundendienstes an. Geben Sie die Seriennummer und die Einzelheiten an, wo und wann Sie das Gerät gekauft haben. Die meisten Fragen können telefonisch von einem unserer Kundendienstmitarbeiter geklärt werden. DYSON KLANTENSERVICE HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON Na registratie voor uw 2-jarige garantie valt uw Dyson apparaat gedurende 2 jaar na de datum van aankoop onder de garantie voor onderdelen en werkzaamheden, afhankelijk van de garantievoorwaarden. Als u vragen heeft over uw Dyson apparaat, bel dan de Dyson Benelux Helpdesk en geef uw serienummer en gegevens over waar/wanneer u het product gekocht heeft door. De meeste vragen kunnen telefonisch worden beantwoord door een van onze Dyson Benelux Helpdeskmedewerkers. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON GRACIAS POR HABER ELEGIDO UN APARATO DYSON Después de registrar la garantía, su máquina Dyson estará cubierta en piezas y mano de obra durante 2 años desde la fecha de compra, sujeto a los términos de la garantía. Si tiene alguna pregunta acerca de su máquina Dyson, póngase en contacto con la línea de atención al cliente de Dyson con su número de serie y los detalles de dónde y cuándo compró su máquina. La mayor parte de sus preguntas podrán ser resueltas por teléfono por uno de los operadores de la línea de atención al cliente de Dyson. ASSISTENZA CLIENTI DYSON GRAZIE PER AVER SCELTO UN APPARECCHIO DYSON Dopo aver registrato la garanzia, le parti e la manodopera del vostro apparecchio Dyson saranno coperte per 2 anni dalla data d’acquisto, in base alle condizioni previste dalla garanzia. Se avete domande sul vostro apparecchio Dyson, chiamate il Centro Assistenza Dyson tenendo a portata di mano il numero di serie dell’apparecchio e le informazioni su dove e quando è stato acquistato. La maggior parte dei dubbi può essere risolta telefonicamente dallo staff del nostro Centro Assistenza Dyson. СЕРВИС ДАЙСОН БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР УСТРОЙСТВА DYSON Ваше устройство Dyson находится на гарантийном обслуживании в течение 2 лет с момента покупки, в соответствии с условиями и исключениями, указанными в данной инструкции по эксплуатации. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, позвоните в Службу Поддержки Клиентов Dyson, укажите серийный номер вашего устройства и где и когда вы его купили. Большинство вопросов можно уладить по телефону с одним из квалифицированных сотрудников Службы Поддержки Клиентов Dyson. DYSONOVA POMOČ UPORABNIKOM ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP NAPRAVE DYSON. Potem ko registrirate vašo 2-letno garancijo, bo za vašo napravo Dyson veljala 2-letna garancija v skladu s garancijskimi pogoji. Če imate kakršnih koli vprašanj o svoji napravi Dyson, nas pokličite, sporočite serijsko številko in podatke o tem, kje in kdaj ste kupili napravo. Večino vprašanj je mogoče rešiti po telefonu z našimi sodelavci za tehnično podporo pri Dysonu. REGISTER ONLINE OR BY PHONE Enregistrement par téléphone ou en ligne Registrierung Online oder telefonisch Online of telefonisch registreren Registro online o por teléfono Registrazione online o per telefono Позвоните нам по бесплатному номеру 8-800- 100-100-2, или напишите письмо по адресу info. russia@dyson.com Registrirajte se prek spleta ali telefona www.dyson.com
Pagina: 2
9 1. Dit Dyson-apparaat kan uitsluitend door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als ze supervisie of instructies van een verantwoordelijk persoon hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico's van gebruik. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder supervisie worden verricht door kinderen. 2. Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik van het apparaat in de buurt van jonge kinderen. Houd toezicht op kinderen om te zorgen dat zij het apparaat niet als speelgoed gebruiken. 3. Gebruik alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Voer geen onderhoud uit anders dan hetgeen in deze handleiding wordt toegelicht of door de Dyson Helpdesk wordt geadviseerd. 4. UITSLUITEND geschikt voor droge omgevingen. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken. 5. Raak geen enkel deel van de stekker of het apparaat aan met natte handen. 6. Niet gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd. Wanneer het snoer is beschadigd, moet deze worden vervangen door Dyson, onze reparatieservice of andere gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden. 7. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, een mechanische schok heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is terechtgekomen, gebruik het dan niet en neem contact op met de Dyson Helpdesk. 8. Neem contact op met de Dyson Helpdesk wanneer onderhoud of reparatie vereist is. Haal het apparaat niet uit elkaar omdat het incorrect weer in elkaar zetten kan leiden tot brand of elektrische schokken. 9. Rek het snoer niet en houd hem niet strakgetrokken. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Sluit geen deuren als het snoer ertussen zit. Trek het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Leg het snoer uit de buurt van veelbelopen ruimten zodat er niet over gestruikeld of op gestapt kan worden. Rijd niet over het snoer heen. 10. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker, niet aan het snoer. Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen. 11. Gebruik niet om water op te zuigen. 12. Nooit gebruiken om ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen of in omgevingen waar deze stoffen aanwezig kunnen zijn. 13. Zuig nooit brandende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of brandende as. 14. Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van de openingen en van de bewegende onderdelen, zoals de borstel. Richt de slang, buis of hulpstukken niet op ogen, oren, of in uw mond. 15. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Niet gebruiken wanneer de openingen zijn geblokkeerd; vrij houden van stof, pluizen, haar en andere zaken die de luchtstroom kunnen beperken. 16. Gebruik alleen door Dyson aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen. 17. Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters zijn geplaatst. 18. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt en bij onderhoud of reparatie. 19. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen. 20. Installeer, gebruik en laad dit apparaat niet buitenshuis, in een badkamer/ toilet of binnen een straal van drie meter van een zwembad. Niet gebruiken op natte oppervlakken en niet blootstellen aan vocht, regen of sneeuw. 21. Gebruik uitsluitend Dyson opladers voor het opladen van dit Dyson apparaat. Gebruik uitsluitend Dyson accu’s: andere type accu’s kunnen mogelijk openbarsten en persoonlijke verwondingen of schade voorzaken.
Pagina: 3
1 1 2 2 2 1 clik clik 33 Removing from the dock Retrait de la station Aus der Ladehalterung nehmen Verwijderen van het oplaadstation Retirada de la estación Rimozione dalla stazione Отсоединениеотзаряднойстанции Odstranitev s priklopne postaje Light during use Voyant pendant l'utilisation Leuchtanzeige bei Gebrauch Lampje tijdens gebruik Luz durante el uso Spia durante l’utilizzo Световые индикаторы при эксплуатации Lučka med uporabo Emptying the clear bin Vidage du collecteur transparent Behälterentleerung Het doorzichtige stofreservoir leegmaken Vaciado del cubo transparente Come svuotare il contenitore trasparente Опустошение контейнера Praznjenje zbiralnika smeti See 'USING YOUR DYSON APPLIANCE'. Voir 'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DYSON'. Siehe 'BENUTZUNG IHRES DYSON-GERÄTS'. Zie 'UW DYSON APPARAAT GEBRUIKEN'. Ver 'CÓMO UTILIZAR SU APARATO DYSON'. Vedere 'USO DELL'APPARECCHIO DYSON'. см. 'ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА DYSON'. Glejte 'UPORABA VAŠE NAPRAVE DYSON'.
Pagina: 4
34 2 1 1 2 1 3 2 clik clik Looking for blockages Vérification de l’absence d’obstructions Blockierungen entfernen Controleren op verstoppingen Eliminación de obstrucciones Ricerca delle ostruzioni Поиск засоров Iskanje blokad Stubborn blockages – Disassembly. Obstructions résistantes – Démontage Hartnäckige Blockierungen – Demontage Hardnekkige verstoppingen – Demontage Obstrucciones difíciles: Desmontaje Intasamenti difficili da rimuovere - Smontaggio Серьезные засоры — разборка Trdožive blokade – Razstavljanje Reassembly Montage Remontage Hermonteren Montaje Rimontaggio Повторная сборка Ponovno sestavljanje
Pagina: 5
45 bitte den Dyson Kundendienst unter 0800 31 31 31 8 an. Für Österreich: 0800 88 66 73 42. ZUSAMMENFASSUNG • Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die Lieferung später erfolgte. • Sie müssen einen Kaufbeleg bzw. Lieferschein vorlegen, bevor sämtliche Arbeiten ausgeführt werden können. Ohne diesen Beleg, werden Ihnen die Kosten sämtlicher anfallender Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg oder Lieferschein daher sorgfältig auf. • Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Partner ausgeführt. • Alle ersetzten Teile werden Eigentum von Dyson. • Durch Reparatur oder Ersatz Ihres Gerätes unter Garantie wird die Garantiedauer nicht verlängert. • Die Garantie bietet zusätzliche Vorteile, die Ihre gesetzlich festgelegten Rechte als Kunde ergänzen, diese jedoch in keiner Weise berühren. DER SCHUTZ IHRER DATEN • Wenn sich Ihre persönlichen Daten ändern oder Sie Fragen zu unserem Umgang mit Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Dyson Kundendienst, den Sie unter 0800 31 31 31 8 erreichen. Für Österreich: 0800 88 66 73 42 (zum Ortstarif - aus ganz Österreich). Alternativ können Sie auch eine E-Mail an help@dyson.de oder help@dyson.at schreiben. NL/BE UW DYSON APPARAAT GEBRUIKEN LEES DE 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES' IN DEZE DYSON GEBRUIKSHANDLEIDING VOORDAT U VERDER GAAT. GEBRUIKEN • Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken of om water of andere vloeistoffen op te zuigen – hierdoor kunnen elektrische schokken ontstaan. • Zorg dat u het apparaat tijdens het gebruik rechtop houdt. Als het apparaat op de kop wordt gehouden, kunnen er vuil en deeltjes uit het apparaat komen. • Gebruik het apparaat niet terwijl u controleert op verstoppingen. • Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en in de auto. Niet gebruiken in een rijdende auto en wanneer u zelf achter het stuur zit. • Om te gebruiken in Max-modus, lokaliseer eerst de schakelaar aan de bovenkant van het apparaat. Schuif de schakelaar in de stand Max-modus. • Schuif de schakelaar terug in de stand Krachtige Zuig-modus om Max-modus uit te schakelen. • De borstels van dit product zijn gemaakt van koolstofvezels. Wees voorzichtig wanneer u in contact komt met de koolstofvezels, aangezien deze lichte huidirritatie kunnen veroorzaken. Was uw handen na aanraking met de borstels. DIAGNOSTIEK – LAMPJES TIJDENS OPLADEN DIAGNOSTIEK – TIJDENS GEBRUIK Opladen, bijna leeg. Opladen, bijna vol. Storing oplader– bel de Dyson Hulplijn. Opladen, half geladen. Volledig opgeladen. Storing batterij – bel de Dyson Hulplijn. Niveau opladen: hoog. Niveau opladen: laag. Storing batterij – bel de Dyson Hulplijn. Niveau opladen: half. Leeg, moet worden opgeladen. Storing basisonderdeel – bel de Dyson Hulplijn. INSTALLATIE WANDBEVESTIGING • Gebruik passende montagegereedschappen voor uw soort wand en zorg dat de wandbevestiging stevig wordt gemonteerd. Controleer of er zich geen leidingwerk (gas- en waterleidingen, luchtkokers) of elektrische bekabeling, bedrading of kabelgoten achter het montagegebied bevinden. De wandbevestiging moet worden gemonteerd overeenkomstig de geldende voorschriften en richtlijnen/normen (ga na of er sprake is van relevante nationale of lokale wetgeving). Dyson adviseert het gebruik van beschermende kleding, veiligheidsbrillen en passende materialen waar nodig. HARDE VLOEREN OF TAPIJTEN • Raadpleeg de onderhoudsinstructies van de fabrikant van uw vloerbedekking voordat u uw vloeren, tapijten en kleden gaat stofzuigen. • De gemotoriseerde borstel op de kruimelzuiger kan bepaalde tapijten en vloeren beschadigen. Sommige tapijten kunnen gaan rafelen als u er een roterende borstel op zet bij het stofzuigen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij u aan zonder de gemotoriseerde borstel te stofzuigen en de fabrikant van uw vloerbedekking om advies te vragen. • Voor het stofzuigen van sterk gepolijste vloeren, zoals hout of linoleum, dient u eerst te controleren of de onderkant van de vloerzuigmond en de borstelharen vrij zijn van vreemde objecten die krassen kunnen veroorzaken. UW DYSON APPARAAT ONDERHOUDEN • Voer geen onderhoud of reparatiewerk uit anders dan hetgeen in deze Dyson gebruikshandleiding wordt toegelicht of door de Dyson Helpdesk wordt geadviseerd. • Gebruik uitsluitend onderdelen die door Dyson zijn aanbevolen. Als u dat niet doet, kan uw garantie ongeldig worden. • Bewaar het apparaat binnenshuis. Gebruik en bewaar het niet onder de 3°C. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur is voor gebruik. • Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek. Gebruik geen smeermiddelen, reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers op enig onderdeel van het apparaat. STOFZUIGEN • Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters zijn geplaatst. • Fijn stof, zoals pleisterkalk of meel, alleen in zeer kleine hoeveelheden opzuigen. • Gebruik het apparaat niet om scherpe, harde objecten, klein speelgoed, spelden, paperclips enzovoort op te zuigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen. • Bij het stofzuigen van bepaalde tapijten kunnen kleine ontladingen van statische elektriciteit optreden in het doorzichtige stofreservoir of de buis. Deze kunnen geen kwaad en hebben niets van doen met het lichtnet. Om het effect hiervan te beperken, steekt u uw hand of enig ander object niet in het doorzichtige stofreservoir voordat u deze geleegd hebt. Gebruik alleen een vochtige doek om het doorzichtige stofreservoir te reinigen. (Zie ‘Het doorzichtige stofreservoir reinigen’). • Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen. • Zet het apparaat niet op stoelen, tafels, etc. • Druk het mondstuk niet met veel kracht naar beneden tijdens het gebruik van het apparaat; dit kan tot beschadigingen leiden. • Laat de zuigmond niet op één plaats staan op kwetsbare vloeren. • Op met was behandelde vloeren kan de beweging van de zuigmond een ongelijkmatige glans veroorzaken. Als dit gebeurt, veeg dit dan met een vochtige doek weg, zet het gedeelte in de was en laat het drogen. HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR LEEGMAKEN • Maak het reservoir leeg zodra de markering MAX is bereikt - vul het reservoir niet verder. • Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de oplader voordat u het doorzichtige stofreservoir leeg maakt. Zorg ervoor dat de "ON" knop niet aanstaat tijdens het leemaken. • Om het leegmaken van het doorzichtige stofreservoir eenvoudiger te maken, is het aan te raden de buis en de borstel te verwijderen. • Doe een plastic zak strak om het doorzichtige stofreservoir heen om het contact met stof/allergenen bij het leegmaken te minimaliseren. • Om vuil te verwijderen houdt u het apparaat vast bij het handvat, trekt u de rode hendel terug en beweegt u deze omhoog om de cycloon te ontkoppelen. Doe dit totdat het stofreservoir automatisch opent en het vuil vrij komt. • Haal het doorzichtige stofreservoir voorzichtig uit de zak. • Sluit de zak goed; gooi deze op de gebruikelijke manier weg. • Om te sluiten drukt u de cycloon naar beneden totdat deze zich in de normale positie bevindt en sluit het stofreservoir handmatig – het reservoir zal klikken wanneer het veilig op zijn plaats zit. HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR REINIGEN • Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de oplader voordat u het doorzichtig stofreservoir leegmaakt. Zorg ervoor dat de "ON" knop niet aanstaat tijdens het reinigen. • Verwijder de buis en de borstel. • Om de cycloon te verwijderen houdt u het apparaat vast bij het handvat, trekt u de rode hendel naar u toe en beweegt u deze omhoog totdat het reservoir opent. Vervolgens drukt u de rode knop in, welke zich aan de achterkant van de cycloon bevindt en tilt u de cycloon eruit. • Om het stofreservoir van het apparaat te ontkoppelen trekt u de rode schuif terug die zich bevindt op het reservoir. Schuif vervolgens het stofreservoir naar beneden en duw deze voorzichtig naar voren, van het basisonderdeel af. • Gebruik alleen een vochtige doek om het doorzichtige stofreservoir te reinigen. • Gebruik geen reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers om het doorzichtige stofreservoir te reinigen. • Reinig het doorzichtige stofreservoir niet in de afwasmachine. • Zorg ervoor dat het doorzichtige stofreservoir volledig droog is voordat u het terugplaatst.
Pagina: 6
46 • Om het stofreservoir te vervangen plaatst u de lipjes op het stofreservoir in dezelfde richting als de groeven op het basisonderdeel en schuift u deze omhoog naar hun plek totdat de lipjes klikken. • Schuif de cycloon in de groeven van het basisonderdeel en druk naar beneden totdat deze zich in de normale positie bevindt en sluit het stofreservoir handmatig – het reservoir zal klikken wanneer het veilig op zijn plaats zit. WASBARE ONDERDELEN Uw apparaat heeft wasbare onderdelen die regelmatig reinigen vereisen. Volg de onderstaande instructies. DE BORSTELS WASSEN • Uw apparaat heeft twee afwasbare borstels. Controleer en reinig deze regelmatig volgens de volgende instructies om prestaties te behouden. • Zorg ervoor dat u het apparaat loskoppelt van de oplader voordat u de borstel verwijdert. Zorg ervoor dat de "ON" knop niet aanstaat tijdens het wassen. OM BORSTELS TE VERWIJDEREN, REINIGEN EN VERVANGEN: • Raadpleeg de afbeeldingen "Reinigen van de borstels" naast de onderstaande instructies. • Draai de reinigingskop om zodat de onderkant van de reinigingskop naar u toe wijst. Gebruik een munt om de sluiting een kwartslag naar links te draaien naar de ontgrendelstand. • Draai de afsluitdop naar de open positie. Schuif de grote borstel voorzichtig van de reinigingskop af. • Verwijder de afsluitdop van de grote borstel. • Til de kleine borstel uit het achthoekige einde en trek deze weg van de reinigingskop. • Houd de borstels onder stromend water en verwijder pluisjes of stof voorzichtig. • Zet beide borstels rechtop neer. Zorg ervoor dat de grote borstel rechtop staat zoals afgebeeld. Laat hem ten minste 24 uur volledig drogen. • Controleer voordat u de borstels teruggeplaatst of deze volledig droog zijn. Plaats de kleine borstel als eerste terug. Zet het ronde einde van de kleine borstel op zijn plaats. Druk het achthoekige einde naar beneden tot deze op zijn plaats klikt. • Plaats de afsluitdop weer op de borstel. • Schuif de borstel terug op de reinigingskop over de motor. De reinigingskop moet zoals afgebeeld in de open positie staan. Als de reinigingskop op zijn plaats is, moet deze teruggedraaid worden in de gesloten positie. • Sluit de sluiting door deze een kwartslag naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat de sluiting volledig gedraaid is en dat de borstels vastzitten. DE FILTERS WASSEN • Uw apparaat heeft twee wasbare filters, was deze filters ten minste één keer per maand conform de volgende instructies om de prestaties te behouden. Vaker wassen kan nodig zijn indien de gebruiker: fijn stof opzuigt, vooral in de modus 'krachtige zuigkracht' werkt of intensief gebruik maakt van het apparaat. FILTER A WASSEN • Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de oplader voordat u het filter verwijdert. Zorg ervoor dat de "ON" knop uitstaat tijdens het wassen. • Controleer en was het filter regelmatig volgens de instructies om de prestaties te behouden. • Het filter moet mogelijk vaker worden gewassen bij het opzuigen van fijn stof en bij veelvuldig gebruik in de stand ‘MAX modus’. • Verwijder het filter door dit bovenuit het apparaat te trekken. • Was het filter alleen met koud water. • Laat water over de buitenkanten van het filter lopen, totdat er helder water uitloopt. • Knijp en draai met beide handen om ervoor te zorgen dat overtollig water eruit loopt. • Zet het filter op de zijkant om te drogen. Laat hem ten minste 24 uur volledig drogen. • Reinig het filter niet in een afwasmachine, wasmachine, droger, oven, magnetron en plaats deze niet in de buurt van open vuur. • Plaats de droge filter weer terug door deze bovenin het apparaat te steken. Zorg dat het goed op zijn plek zit. FILTER B WASSEN • Om het filter te verwijderen draait u het tegen de klok in, richting de open positie en trekt u het uit het apparaat. • Was de binnenkant van het filter met koud, stromend water en draai het filter zodat alle plooien worden gewassen. • Tik het filter voorzichtig tegen de zijkant van de gootsteen om eventueel vuil te verwijderen. • Herhaal dit proces 4 tot 5 keer totdat het filter schoon is. • Zet het filter rechtop, met de Max-knop naar boven en laat hem minimaal 24 uur helemaal drogen. • Om het filter terug te plaatsen, plaatst u hem in de opening en draait u hem met de klok mee totdat hij vastklikt. VERSTOPPINGEN - AUTOMATISCH UITSCHAKELEN • Dit apparaat is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. • Als een onderdeel geblokkeerd raakt, kan het apparaat automatisch uitgeschakeld worden. • Dit gebeurt nadat de motor een aantal keer pulseert (bijvoorbeeld snel achter elkaar in- en uitschakelt). • Laat het apparaat afkoelen voordat u op verstoppingen controleert. • Zorg ervoor om het apparaat los te koppelen van de oplader bij het controleren op verstoppingen. • Verwijder eventuele verstoppingen voordat u het apparaat weer inschakelt. • Zet alle onderdelen goed vast voordat u het apparaat weer in gebruik neemt. • Het verwijderen van verstoppingen wordt niet gedekt door de garantie. CONTROLEREN OP VERSTOPPINGEN Als u hoort dat de motor tikt, is er een blokkering in het product. Controleer op blokkeringen op de volgende locaties: • Zorg dat het apparaat is losgekoppeld van de oplader bij het controleren op verstoppingen. Zorg ervoor dat de "ON" knop uitstaat. • Gebruik het apparaat niet terwijl u controleert op verstoppingen. Als u dit doet, kunnen er persoonlijke verwondingen ontstaan. • Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen. • Om te controleren op verstoppingen in het basisonderdeel van het apparaat verwijdert u het stofreservoir en de cycloon volgens de instructies 'het doorzichtige stofreservoir reinigen' en verwijdert u de verstopping. Raadpleeg het deel 'Hardnekkige verstoppingen' van de afbeeldingen voor verdere begeleiding. • Als u een verstopping niet kunt verwijderen, is het wellicht nodig om de borstel te verwijderen. Volg de onderstaande instructies op: – – Om de vloerzuigmond met zachte roller te verwijderen raadpleegt u het deel 'vloerzuigmond met zachte roller: de borstels reinigen'. Verwijder de verstopping en vervang de borstels zoals afgebeeld in het deel 'vloerzuigmond met zachte roller: de borstels reinigen'. – – Om de borstels te verwijderen uit de direct aangedreven vloerzuigmond gebruikt u een munt om de sluiting te ontgrendelen en schuift u de borstels uit de reinigingskop. Verwijder de verstopping. Plaats de borstel terug en zet hem vast door de sluiting vast te draaien. Controleer of deze goed vastzit voordat u het apparaat gebruikt. • De borstels van dit product zijn gemaakt van koolstofvezels. Wees voorzichtig wanneer u in contact komt met de koolstofvezels, aangezien deze lichte huidirritatie kunnen veroorzaken. Was uw handen na aanraking met de borstels. • Zet alle onderdelen goed vast voordat u het apparaat weer in gebruik neemt. • Het verwijderen van verstoppingen wordt niet gedekt door de garantie. OPLADEN EN OPBERGEN • Dit apparaat zal automatisch worden uitgeschakeld als de temperatuur van de accu lager is dan 3°C. Dit is ter bescherming van de motor en de accu. Laad het apparaat niet op om het vervolgens op te bergen in een ruimte waar de temperatuur lager is dan 3°C. • Om de levensduur van de accu te verlengen, is het beter de batterij na een volledige ontlading niet direct op te laden. Laat de accu daarom enkele minuten afkoelen. • Vermijd het gebruik van het apparaat met de accu vlak boven een oppervlak. Hierdoor blijft de accu tijdens gebruik koeler en worden de werking en levensduur verlengd. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ACCU • Neem contact op met de Dyson Benelux Helpdesk als de accu moet worden vervangen. • Gebruik alleen een Dyson-oplader. • De accu is een afgesloten eenheid en brengt onder normale omstandigheden geen veiligheidsrisico’s met zich mee. In het onwaarschijnlijke geval dat er vloeistof uit de accu lekt, raak de vloeistof dan niet aan en neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: – – Huidcontact – kan irritatie veroorzaken. Was met water en zeep. – – Inademing – kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg een arts. – – Oogcontact – kan irritatie veroorzaken. Spoel de ogen direct grondig met water uit gedurende minimaal 15 minuten. Raadpleeg een arts. – – Weggooien – draag handschoenen om de accu te hanteren en gooi de accu direct weg conform de plaatselijke bepalingen en regels. WAARSCHUWING De in dit apparaat gebruikte accu kan bij verkeerde behandeling brandgevaar of chemische brandwonden veroorzaken. Niet demonteren, geen korte contacten gebruiken, niet boven 60° C verhitten of verbranden. Verwijder gebruikte accu’s onmiddellijk. Niet demonteren of in het vuur gooien. INFORMATIE OVER WEGGOOIEN • Recycle of gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften en bepalingen. • Deze richtlijn bepaalt dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu en de algemene volksgezondheid door het onbeheerd weggooien van afval te voorkomen, hoort u te recyclen op een verantwoorde manier om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren kunt u gebruik maken van de inlever- en ophaalservices of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling. • Houd de gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen aangezien deze nog schadelijk kunnen zijn voor kinderen bij inslikken. • Dyson producten worden gemaakt van hoogwaardige recyclebare materialen. Werp dit product op verantwoorde wijze weg en recycle indien mogelijk. • Uw filtereenheid is niet-wasbaar en niet-recycleerbaar. • Verwijder de accu uit het product voordat u het weggooit. NL DYSON KLANTENSERVICE Bel voor vragen over uw Dyson apparaat met de Dyson Helpdesk en zorg dat u het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand heeft. U kunt tevens contact opnemen via de website. De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door één van de medewerkers van onze Dyson Helpdesk. Bel met de Dyson Helpdesk als uw apparaat onderhoud nodig heeft, zodat we met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie heeft op uw apparaat en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis verricht.
Pagina: 7
47 REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN DYSON APPARAAT HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u snel en efficiënt service kunnen verlenen. U kunt dat op twee manieren doen: • Online op www.dyson.nl • Door te bellen met de Dyson Helpdesk in Nederland: 0800 020 6203. Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson apparaat wanneer er sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen. GARANTIE GEDURENDE 2 JAAR GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 2 JAAR WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE • De reparatie van uw apparaat als uw apparaat defect raakt als gevolg van ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 2 jaar na aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend alternatief). • Indien dit apparaat buiten de EU wordt verkocht, is de garantie alleen van kracht als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht. • Indien dit apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie uitsluitend (i) als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht, of (ii) als het apparaat wordt gebruikt in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde model als dit apparaat en met hetzelfde vermogen in het desbetreffende land wordt verkocht. WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van de volgende oorzaken: • Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding. • Gebruik van het apparaat voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik. • Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn. • Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires. • Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn). • Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten zijn uitgevoerd. • Verstoppingen – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van verstoppingen die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www.dyson.nl onder Ondersteuning. • Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen, enz.). • Het gebruik van dit apparaat op puin, as, of gips. • Korter wordende levensduur van batterij veroorzaakt door veroudering van de batterij of door gebruik (indien van toepassing). Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met de Dyson Helpdesk in Nederland op: 0800 020 6203. OVERZICHT VAN DEKKING • De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum). • U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw apparaat kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie dus goed. • Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten. • Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson. • Door reparatie of vervanging van uw apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. • De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING Als u ons informatie over derden verstrekt, bevestigt u dat u door hen bent aangesteld om hen te vertegenwoordigen, dat zij hebben ingestemd met het gebruik van hun persoonlijke gegevens inclusief vertrouwelijke persoonlijke gegevens en dat u hen hebt geïnformeerd over uw identiteit en de redenen waarom hun persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt. U hebt recht op de verstrekking van een kopie van de informatie die we over u hebben geregistreerd (waarvoor we een kleine vergoeding mogen berekenen) en op correctie van eventueel onjuiste gegevens. Ten behoeve van kwaliteitscontrole en opleidingsdoeleinden kunnen we uw contacten met ons vastleggen en gebruiken. • Als uw persoonlijke gegevens wijzigen, als u van mening verandert over uw marketingvoorkeuren of als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, of door te bellen met de Dyson Helpdesk in Nederland: 0800 020 6203. U kunt uw wijzigingen tevens e-mailen naar help@dyson.nl • Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, raadpleeg ons privacybeleid op www.dyson.nl ES CÓMO UTILIZAR SU APARATO DYSON LEA LAS "RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD" QUE SE INCLUYEN EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE DYSON ANTES DE CONTINUAR. FUNCIONAMIENTO • No utilice el aparato en el exterior o sobre superficies mojadas, ni para aspirar líquidos. Puede sufrir una descarga eléctrica. • Asegúrese de que el aparato esté siempre en posición vertical durante su uso. Si el aparato se pone boca abajo, pueden caer restos de suciedad y polvo. • No encienda el aparato mientras elimina cualquier obstrucción. • Sólo para uso doméstico interior y para automóviles. No lo utilice con el automóvil en marcha o mientras conduce. • Para trabajar en máxima potencia, localice el interruptor en la parte superior del aparato. Deslice el interruptor a la posición Max. • Para desactivar la máxima potencia, devuelva el interruptor a la posición Succión potente. • Este producto tiene cerdas de fibra de carbono. Tenga cuidado si las toca, pueden causar irritación de la piel. Lávese las manos después de tocar el cepillo. DIAGNÓSTICO: LUCES DURANTE LA CARGA DIAGNÓSTICO: DURANTE EL USO INSTALACIÓN DEL PUERTO DE CARGA • Utilice accesorios de montaje apropiados para el tipo de pared y asegúrese de que el puerto de carga esté seguro y bien sujeto. Compruebe que no haya ninguna tubería (de gas, agua o aire), cables eléctricos ni otro tipo de conducciones situados directamente bajo el área de montaje. El puerto de carga debe montarse de acuerdo con las normas y los estándares en vigor (en cumplimiento de las leyes nacionales y locales correspondientes). Dyson recomienda usar la ropa, gafas y materiales de protección que sean necesarios. ALFOMBRAS O PARQUETS • Antes de aspirar el suelo o las alfombras, consulte las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante de los mismos. • El cepillo del aparato puede dañar determinados tipos de alfombras y suelos. Las fibras de determinadas alfombras se levantarán si se utiliza el cepillo con cabezal giratorio para aspirar. Si esto ocurre, recomendamos aspirar sin el cepillo motorizado y consultar con el fabricante del material del suelo. • Antes de aspirar superficies muy pulidas, como madera o linóleo, compruebe que la parte inferior del cepillo no contiene objetos extraños que pudieran arañar el suelo. Cargando, carga baja. Cargando, casi completa. Fallo del cargador: llame a la línea directa de asistencia de Dyson. Cargando, carga media. Carga completa. Fallo de la batería: llame a la línea directa de asistencia de Dyson. Nivel de carga alto. Nivel de carga bajo. Fallo de la batería: llame a la línea directa de asistencia de Dyson. Nivel de carga medio. Vacía, debe recargarse. Fallo del cuerpo principal: llame a la línea directa de asistencia de Dyson.
Merk:
Vorwerk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Kobold VT300
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks, Hongaars, Sloveens