Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Ultimate Speed ULGD 3.8 A1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Ultimate Speed
  • Product: Acculader
  • Model/naam: ULGD 3.8 A1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 43
41
ULGD 3.8 A1
NL
BE
Inhoud
Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gebruik in overeenstemming met bestemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Inhoud van het pakket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Beschrijving van onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vóór de ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Loskoppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
STANDBY / Accuspanning meten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Herstel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Programma's kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Programma1 „6 V“ (7,3 V / 0,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Programma 2 „12 V“ (14,4 V / 0,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Programma 3 „12 V“ (14,4 V / 3,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Programma 4 „12 V“ (14,7 V / 3,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Druppellading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Beveiligingsfunctie van apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Onderhoud en reiniging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pagina: 44
42 ULGD 3.8 A1
NL
BE
ACCULADER ULGD 3.8 A1
VOOR MOTORVOERTUIGEN
Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop
van uw nieuw apparaat. U hebt hiermee
gekozen voor een hoogwaardig product.
De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product.
Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veilig-
heid, gebruik en afvoeren. Lees alle bedienings- en
veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in
gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op
de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven
doeleinden. Geef alle documenten mee als u het
product doorgeeft aan een derde.
Gebruik in overeenstemming met
bestemming
De Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 is een meerfasen
auto-acculader, die geschikt is voor het opladen en
druppelladen van 6 V- of 12 V-loodaccu's met
elektrolyt-oplossing (WET), met elektrolyt absorberende
matten (AGM) of met gelvormig elektrolyt (GEL).
Het apparaat is niet geschikt voor het opladen van
lithium-ionaccu's. Het apparaat is niet bestemd
voor commercieel gebruik en alleen voor gebruik
binnenshuis.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd
met de bestemming.
Inhoud van het pakket
1 auto-acculader ULGD 3.8 A1 voor motorvoertuigen
2 aansluitklemmen (1 rood, 1 zwart)
1 gebruiksaanwijzing
Beschrijving van onderdelen
Zie afbeelding A:
12 V / 0,8 A (programma 2)
12 V / 3,8 A (programma 3)
12 V / 3,8 A (programma 4)
6 V / 0,8 A (programma 1)
LED-polen
Stand-by-LED
Laadindicator
Statusindicator
Spanningsindicator
Programmakeuzetoets (MODE)
Zie afbeelding B:
Lader
Bevestigingsboorgaten
Netsnoer
Pluspool-aansluitklem (rood)
Minpool-aansluitklem (zwart)
Pluspool-aansluitkabel (rood), incl. ringschoen
Minpool-aansluitkabel (zwart), incl. ringschoen
Technische gegevens
Ingangsspanning: 220-240 V ∼ 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: 60 W
Uitgangsspanning: 6 V /12 V
Uitgangsstroom: 0,8 A / 3,8 A
Zekering (binnen): 2 A
T2A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
Beveiliging behuizing: IP 65
Beschermingsklasse: II/
Accutypen: 6 V-loodaccu
1,2 Ah -14 Ah
12 V-loodaccu
1,2 Ah -120 Ah
Veiligheid
Veiligheidsvoorschriften
De lader is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.
■ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fy-
sieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan
of over het veilige gebruik van het apparaat zijn
geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren
hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht
geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
Pagina: 45
43
ULGD 3.8 A1
NL
BE
■ Gebruik de lader niet voor het opladen van
niet-oplaadbare accu's.
■ Gebruik de lader niet voor het opladen van
lithium-ionaccu's.
■ Plaats de uit het voertuig genomen accu tijdens
het opladen op een goed geventileerd oppervlak.
■ De automatische werking en beperkingen in het
gebruik worden verderop in deze handleiding
beschreven.
GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!
■ Gebruik het apparaat niet wanneer de kabel,
het netsnoer of de netstekker beschadigd is.
Beschadigde netsnoeren betekenen levensge-
vaar vanwege elektrische schok.
■ Wanneer het netsnoer van dit apparaat
beschadigd raakt, moet het worden vervangen
door de fabrikant of de klantendienst van de
fabrikant of een persoon met vergelijkbare
kwalificaties, om risico's te vermijden.
■ Controleer voordat u de lader aansluit op het
elektriciteitsnet of de netstroom volgens de
voorschriften is voorzien van een 230 V ∼
50 Hz, geaarde nulfase, een 16 A zekering en
een FI-schakelaar (aardlekschakelaar).
■ Koppel de lader los van het lichtnet voordat u
verbindingen met de accu sluit of opent.
■ Sluit eerst de aansluitklem aan die niet op de
carrosserie is aangesloten. Sluit de andere
aansluitklem uit de buurt van de accu en de
benzineleiding aan op de carrosserie. Sluit de
lader pas dan aan op het lichtnet.
■ Koppel het apparaat na het opladen los van
het lichtnet. Verwijder pas daarna de aansluit-
klem van de carrosserie. Verwijder vervolgens
de aansluitklem van de accu.
EXPLOSIE- EN BRANDGEVAAR!
Pas op voor een uiterst explosieve knalgasreactie!
■ Zorg dat bij het opladen en druppelladen geen
open licht of vuur (vlammen, gloed of vonken)
aanwezig is!
■ Zorg dat de aansluitkabel van de pluspool
geen contact maakt met een brandstofleiding
(bijv. een benzineleiding)!
■ Zorg dat explosieve of brandbare stoffen zoals
benzine of oplosmiddelen bij gebruik van de
lader niet tot ontbranding kunnen komen!
■ Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het
opladen.
LETSELGEVAAR DOOR BIJTENDE STOFFEN
■ Draag een veiligheidsbril! Draag veiligheids-
handschoenen! Spoel, wanneer uw ogen of huid
in aanraking zijn gekomen met het accuzuur, het
betroffen lichaamsdeel af met veel stromend, hel-
der water en raadpleegonmiddellijk een dokter!
■ Voorkom elektrische kortsluiting bij aansluiting
van de lader op de accu. Sluit de aansluitkabel
met de minpool uitsluitend aan op de minpool
van de accu resp. op de carrosserie. Sluit de
aansluitkabel met de pluspool uitsluitend aan
op de pluspool van de accu!
■ Stel de lader niet bloot aan vuur, hitte en langdu-
rige inwerking van temperaturen boven 50° C!
■ Beschadig bij de montage van de lader geen
leidingen voor brandstof, elektriciteit, remsyste-
men, hydrauliek of water met schroeven!
■ Dek de lader niet af met voorwerpen!
■ Beveilig de stroomcontactvlakken van de accu
tegen kortsluiting!
■ Gebruik de lader uitsluitend voor het opladen
en druppelladen van onbeschadigde 6 V-/12 V-
loodaccu's! Bevroren accu's mogen niet worden
opgeladen.
Pagina: 46
44 ULGD 3.8 A1
NL
BE
Bediening
Vóór de ingebruikname
♦ Voordat de lader wordt aangesloten, moet
de gebruiksaanwijzing van de accu worden
geraadpleegd.
♦ Verder moeten de voorschriften van de voertuigfa-
brikant bij een continu in het voertuig aangesloten
accu in acht worden genomen. Beveilig de auto,
schakel de ontsteking uit.
♦ Reinig de accupolen. Let erop dat uw ogen
daarbij niet met het vuil in aanraking komen.
♦ Zorg voor voldoende ventilatie.
Aansluiten
♦ Maak, voor het opladen en druppelladen van
een vast in een voertuig aangesloten accu, eerst
de aansluitkabel met de minpool (zwart) van het
voertuig los van de minpool van de accu. De
minpool van de accu is in de regel verbonden
met de carrosserie van het voertuig.
♦ Klem de aansluitklem van de pluspool (rood)
van de lader op de pluspool van de accu.
♦ Klem de aansluitklem van de minpool (zwart)
van de lader op de minpool van de accu.
♦ Steek de stekker van het netsnoer van de
lader in het stopcontact.
♦ De indicator van de accuspanning geeft de
actuele spanning van de accu weer.
♦ Bij een omgekeerde aansluiting van de uit-
gangsklemmen branden de LED-polen
Loskoppelen
♦ Koppel het apparaat los van het lichtnet.
♦ Haal de aansluitklem van de minpool (zwart)
van de minpool van de accu.
♦ Haal de aansluitklem van de pluspool (rood)
van de pluspool van de accu.
STANDBY / Accuspanning meten
Na aansluiting op het elektriciteitsnet bevindt het
apparaat zich in de STANDBY-modus. De standby-
indicator brandt. Bij aangesloten aansluitklemmen
wordt de accuspanning in het LC-display (spannings-
indicator ) weergegeven. De segmenten van de
statusindicator zijn leeg.
Ligt de gemeten spanning onder 3,8 V of boven
15 V, dan wordt de accu niet geladen. On het
display verschijnt eventjes de foutmelding "Err".
Het apparaat gaat over op standby.
6 V-accu:
Wordt een accu in het spanningsbereik van 3,7–7,3
V gemeten, dan kan alleen het programma 1 worden
gekozen.
12 V-accu:
Wordt een accu in het kritische spanningsbereik
van 7,3–10,5 V gemeten, dan controleert het
apparaat of een volledig geladen 12 V-accu voor-
handen is. Druk op de programmakeuzetoets ,
om een programma te kiezen. Het apparaat voert
een controlemeting uit gedurende ca. 90 sec.
Op het display wordt aangegeven:
Wordt na ca. 90 sec. tussen 7,3 - 7,5 V vastgesteld,
dan is de 12 V-accu defect.
Het apparaat gaat over op standby.
Herstel
Wordt na ca. 90 sec. tussen 7,5 - 10,5 V vastgesteld,
dan is een 12 V-accu voorhanden. Het laadproces
begint met het gepulst bedrijf voor het herstel.
De spanningsindicator knippert. Is 10,5 V
bereikt, dan schakelt het apparaat naar de andere
laadniveaus. Het herstel is identiek bij alle 12 V
laadprogramma's.
Pagina: 47
45
ULGD 3.8 A1
NL
BE
Programma's kiezen
OPMERKING
► Wordt een accu in het spanningsbereik van
3,7–7,3 V vastgesteld, dan kunnen de pro-
gramma's 2–3–4 worden gekozen. De voor-
uitgang van het laden gebeurt automatisch.
Afhankelijk van het gekozen programma
wordt de laadkarakteristiek bewaakt wat de
spanning, tijd en temperatuur betreft. Met het
diagnoseprogramma, de herstelmodus en de
druppellading.
(zie schematisch diagram programma 3 afb. C).
Programma max. (V) max. (A)
1 6 V 7,3 V 0,8 A
2 * 14,4 V 0,8 A
3 * 14,4 V 3,8 A
4 * 14,7 V 3,8 A
Programma 1 „6 V“ (7,3 V / 0,8 A)
Voor het opladen van 6 V-accu's met een capaciteit
van minder dan 14 Ah.
♦ Druk op de programmakeuzetoets , om pro-
gramma 1 te kiezen. Het symbool "6 V" wordt
op het LC-display weergegeven. Tijdens het
laden knippert de laadindicator en deze
duidt aan hoe ver het laden gevorderd is (1–4
balken). Als de accu volledig opgeladen is,
heeft de statusindicator 4 balken weer.
Het knipperen stopt en het apparaat schakelt
automatisch naar de druppellading.
Programma 2 „12 V“
(14,4 V / 0,8 A)
Voor het opladen van 12 V-accu's met een capaciteit
van minder dan 14 Ah.
♦ Druk op de programmakeuzetoets , om pro-
gramma 2 te kiezen. Het symbool wordt
op het LC-display weergegeven. Tijdens het
laden knippert de laadindicator en deze
duidt aan hoe ver het laden gevorderd is (1–4
balken). Als de accu volledig opgeladen is,
heeft de statusindicator 4 balken weer.
Het knipperen stopt en het apparaat schakelt
automatisch naar de druppellading.
Programma 3 „12 V“
(14,4 V / 3,8 A)
Voor het opladen van 12 V-accu's met een capaciteit
van 14 Ah - 120 Ah.
♦ Druk op de programmakeuzetoets , om pro-
gramma 3 te kiezen. Het symbool wordt
op het LC-display weergegeven. Tijdens het
laden knippert de laadindicator en deze
duidt aan hoe ver het laden gevorderd is (1–4
balken). Als de accu volledig opgeladen is,
heeft de statusindicator 4 balken weer.
Het knipperen stopt en het apparaat schakelt
automatisch naar de druppellading.
Programma 4 „12 V“
(14,7 V / 3,8 A)
Voor het laden van 12 V-accu's met een capaciteit
van 14 Ah - 120 Ah onder koude omstandigheden
of voor het laden van AGM-accu's.
♦ Druk op de programmakeuzetoets , om
programma 4 te kiezen.
OPMERKING
► Dit programma start eventueel met een ge-
ringe tijdsvertraging. Het symbool wordt
op het LC-display weergegeven. Tijdens het
laden knippert de laadindicator en deze
duidt aan hoe ver het laden gevorderd is
(1–4 balken). Als de accu volledig opgela-
den is, heeft de statusindicator 4 balken
weer. Het knipperen stopt en het apparaat
schakelt automatisch naar de druppellading.
Druppellading
Zoals onder programma's beschreven, beschikt het
apparaat over een automatische druppellading.
Afhankelijk van de spanningsafname van de accu -
door zelfontlading - reageert de lader met een hierop
afgestemde laadstroom. De accu kan langere tijd
op de lader aangesloten blijven.
Pagina: 48
46 ULGD 3.8 A1
NL
BE
Beveiligingsfunctie van apparaat
Zodra een afwijkende situatie optreedt, bijvoorbeeld
kortsluiting, kritische spanningsafname tijdens het op-
laden, open stroomcircuit of omgekeerde aansluiting
van de klemmen, wordt de elektronica van de acculader
onmiddellijk uitgeschakeld en de basisstand inge-
schakeld, om beschadiging te voorkomen.
Als het apparaat tijdens het opladen te heet wordt,
wordt automatisch het uitgangsvermogen verlaagd.
Hierdoor wordt het apparaat beschermd tegen
beschadiging.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Haal de stekker
altijd uit het stopcontact voordat u
werkzaamheden aan de acculader
uitvoert.
Het apparaat is onderhoudsvrij.
♦ Gebruik in geen geval oplosmiddelen of andere
agressieve schoonmaakmiddelen.
♦ Reinig de kunststofoppervlakken van het ap-
paraat met een droge doek.
Garantie
U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf
de aankoopdatum. Het apparaat is met de
grootst mogelijke zorg vervaardigd en voor-
afgaand aan de levering nauwkeurig gecon-
troleerd. Bewaar de kassabon als bewijs van
aankoop. Neem telefonisch contact op met
uw servicepunt, mocht u aanspraak willen
maken op de garantie. Alleen op die manier
is een kosteloze verzending van uw product
gegarandeerd.
De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabri-
cagefouten, echter niet voor transportschade, niet
voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage
of voor beschadigingen van breekbare delen, bijv.
schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend
bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsma-
tige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskun-
dige behandeling, bij gebruik van geweld en bij
reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal
zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke
rechten worden door deze garantie niet beperkt.
De garantieperiode wordt door deze waarborg
niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en ge-
repareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop
aanwezige schade en gebreken moeten meteen na
het uitpakken worden gemeld, echter uiterlijk twee
dagen na de aankoopdatum. Voor reparaties na
afloop van de garantieperiode worden kosten in
rekening gebracht.
Service
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl
IAN 102626
Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be
IAN 102626
Bereikbaarheid hotline:
Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET)
Importeur
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Afvoeren
De verpakking bestaat uit milieuvriende-
lijke materialen, die u via de plaatselijke
recyclepunten kunt afvoeren.
Deponeer elektrisch gereedschap
niet bij het huisvuil!
Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet
afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden
worden ingezameld en op een milieuvriendelijke
wijze worden gerecycled.
Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren
van het afgedankte apparaat krijgt u bij uw ge-
meentereinigingsdienst.
Pagina: 49
47
ULGD 3.8 A1
NL
BE
Vertaling van de oorspronkelijke
conformiteitsverklaring
Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, document-
verantwoordelijke persoon: de heer Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DUITSLAND,
verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de
volgende normen, normatieve documenten en
EU-richtlijnen:
EG-laagspanningsrichtlijn
(2006/95/EC)
Elektromagnetische compatibiliteit
(2004/108/EC)
RoHS-richtlijn
(2011/65/EU)
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 60335-2-29/A2:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
Typeaanduiding van het apparaat:
Acculader ULGD 3.8 A1 voor motorvoertuigen
Productiejaar: 09-2014
Serienummer: IAN 102626
Bochum, 5-3-2014
Semi Uguzlu
- Kwaliteitsmanager -
Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikke-
ling voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Ultimate Speed ULGD 3.8 A1.

Stel een vraag over de Ultimate Speed ULGD 3.8 A1

Heb je een vraag over de Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Ultimate Speed ULGD 3.8 A1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.