Thule Urban Glide 2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Urban Glide 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Thule
  • Product: Kinderwagen
  • Model/naam: Urban Glide 2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 51100987 - A
1 	 Inleiding
1.1	 Bedoeld gebruik van deze gebruiksaanwijzing	 04
1.2	 Bedoeld gebruik van de wandelwagen	 04
1.3	Specificaties	 04
2 	 Veiligheid
2.1	 Symbolen en instructies	 05
2.2	 Algemene veiligheidsinstructies	 05
3 	 Aan de slag
3.1	 Meegeleverde onderdelen	 07
3.2	 De wandelwagen uitvouwen	 08
3.3	 De wandelwagen opvouwen	 09
3.4	 De wielen monteren	 10
3.5	 De wielen demonteren	 10
3.6	 Het voorwiel verstellen	 11
3.7	 Het voorwiel uitlijnen voor joggen	 12
3.8	 De duwstang bijstellen	 12
3.9	 De zitting bijstellen	 13
4 	Gebruik en kenmerken
4.1	 De wagen op de rem zetten	 14
4.2	 Plaatsing van kind en gordel	 15
4.3	 Het veiligheidspolsbandje gebruiken	 16
4.4	 Het zonnescherm gebruiken	 16
4.5	Bergruimte	 17
5 	 Aanvullende informatie
5.1	Accessoires	 18
5.2	Onderhoud	 18
5.3	Bergruimte	 19
5.4	Slijtage	 19
INHOUDSOPGAVE
Pagina: 2
51100987 - A 3
1
INLEIDING
Hartelijk dank voor uw keuze voor een Thule Urban Glide. Uw nieuwe wandelwagen biedt kwaliteit, veiligheid en comfort.
LET OP:
Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze Gebruiksaanwijzing voor. Geen enkele tekst,
informatie of illustratie uit de gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd of gedistribueerd of ongeoorloofd gebruikt
worden voor commerciële doeleinden, noch mogen deze ter beschikking worden gesteld aan anderen. U kunt de
gebruiksaanwijzing voor het gebruik van deze wandelwagen downloaden van www.thule.com. Deze gebruiksaanwijzing
is met grote zorg samengesteld. Mocht u onverhoopt toch een fout ontdekken, waarderen wij het zeer als u ons hierop
wilt wijzen.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com
Pagina: 3
4 51100987 - A
1.1	Bedoeld gebruik van deze
gebruiksaanwijzing
Voor wie is deze gebruiksaanwijzing bedoeld?
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de koper
en gebruiker van de wandelwagen van Thule, die
tevens verantwoordelijk is voor het volgens de
voorschriften onderhouden van de wandelwagen
en voor het uitvoeren van reparaties.
1.2	Bedoeld gebruik van de
wandelwagen
Gebruik de wagen als bedoeld
De wandelwagen is bedoeld voor gebruik binnen
de marges die zijn aangeduid voor het vervoeren
van kinderen bij daglicht, op het trottoir en op goed
onderhouden wandel- en fietspaden. Er kan ook
bagage worden meegenomen op de daarvoor
bestemde plaatsen, mits dit de kinderen in de
wagen niet in gevaar brengt.
Als de wagen wordt gebruikt in omstandigheden
met slecht zicht, bij zonsondergang of in het donker,
is het zeer raadzaam goedgekeurde en veilige
verlichting te monteren. Volg de aanwijzingen voor
aanbevolen gebruik in deze gebruiksaanwijzing
en de onderhoudsvereisten goed op.
Af te raden gebruik
Elk gebruik dat buiten de hierboven beschreven
aanwijzingen gaat, wordt afgeraden. Af te raden
is het vervoeren van personen met dieren, het
gebruik van deze wagen op ruw terrein, het gebruik
voor commerciële doeleinden, overbelasten, te
hard rijden en onjuiste reparatie van defecten of
aanpassingen. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade als gevolg van af te raden
gebruik. Dit komt geheel voor verantwoordelijkheid
van de gebruiker.
1.3	SPECIFICATIES
	 Urban Glide
Kinderen	1
Maximum gewicht	 34 kg
Gewicht	 10,5 kg
Schouderbreedte	 34 cm
Zithoogte	 53 cm
Deuropeningen	 65 cm
Opgevouwen 	 87,5 x 53 x 35 cm
Formaat voorband	 12 inch
Formaat achterband	 16 inch
Kantelhoek zitting	 165°
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Pagina: 4
51100987 - A 5
2
VEILIGHEID
Als u deze wandelwagen met plezier wilt
gebruiken, is het van groot belang dat u dit
op een veilige manier doet. Daarom dient u de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing
goed door te nemen voordat u deze
wandelwagen gaat gebruiken.
2.1	Symbolen en instructies
In deze gebruiksaanwijzing zijn waarschuwingen en
opmerkingen opgenomen om informatie over veiligheid
en optimaal gebruik te benadrukken.
2.2	 Algemene veiligheidsinstructies
•	 Belangrijk – Bewaar deze instructies goed, zodat
u ze later nog eens kunt nalezen.
•	 Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit uw kind
in gevaar brengen.
•	 Laat een kind nooit zonder toezicht achter in deze
wandelwagen.
•	 Zet deze wandelwagen altijd op de rem als deze niet
in gebruik is.
•	 Vervoer niet meer kinderen of bagage dan toegestaan
in deze wandelwagen.
•	 Deze wandelwagen wordt instabiel als deze zwaarder
wordt belast dan door de fabrikant is aangeduid.
•	 Niet gebruiken indien de inzittenden zwaarder zijn dan
toegestaan.
•	 Als u deze wandelwagen gebruikt, moet u zich bewust
zijn van het gevaar van oververhitting of onderkoeling,
ofwel doordat de inzittenden gedurende langere tijd
in de kou zitten ofwel doordat zij zonder adequate
ventilatie of drinken gedurende langere tijd in de
warmte zitten.
OPMERKING
Opmerkingen bevatten aanvullende
instructies om het gebruik van het product
gemakkelijker te maken.
WAARSCHUWING
Waarschuwingen bevatten instructies
die van groot belang zijn om deze
wandelwagen veilig te kunnen
gebruiken. Als u de aanwijzingen
niet opvolgt, kan dit tot ongelukken
leiden, waarbij u en/of de inzittende(n)
lichamelijk letsel kunnen oplopen.
Pagina: 5
6 51100987 - A
•	 Houd lichaamsdelen, kleding, schoenveters of
speelgoed van kinderen uit de buurt van bewegende
onderdelen.
•	 Let op uw vingers bij het opvouwen of uitvouwen van
deze wandelwagen. Houd kinderen uit de buurt van
bewegende onderdelen, om te voorkomen dat zij letsel
oplopen.
•	 Plaats geen (auto)zitje in deze wandelwagen dat
niet door Thule Child Transport Systems Ltd. is
goedgekeurd.
•	 Gebruik uitsluitend door Thule Child Transport
Systems Ltd. goedgekeurde rack-producten,
anders wordt deze wandelwagen onstabiel.
•	 Gebruik geen accessoires die niet door Thule
Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd.
•	 Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen op
deze wandelwagen, alleen reinigen met water en
milde zeep.
•	 Breng geen aanpassingen aan op deze wandelwagen.
•	 Houd deze wandelwagen uit de buurt van open vuur.
•	 Lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door voordat
u een Thule wandelwagen gebruikt.
WAARSCHUWING
Laat uw kind niet met dit product
spelen.
Dit product is niet geschikt voor
hardlopen of skaten.
Zorg dat het voorwiel bij het hardlopen
in de joggingstand is vergrendeld.
Pagina: 6
51100987 - A 7
3
AAN DE SLAG
3.1	MEEGELEVERDE ONDERDELEN
Controleer of de volgende artikelen bij de wandelwagen
zijn meegeleverd:
•	 Wagen met bevestigd voorwiel
•	 2 achterwielen
OPMERKING
Bewaar de wandelwagen met de
meegeleverde onderdelen op een veilige,
droge plaats, zodat ze altijd in goede staat
verkeren wanneer u ze nodig hebt.
Pagina: 7
8 51100987 - A
3.2	De wandelwagen uitvouwen
A.	 Maak het opvouwriempje los (zie afbeelding 1).
B.	 Trek het bovenframe van de wagen omhoog
(zie afbeelding 2).
C.	 Duw het voorwiel van de wagen omhoog,
totdat het op zijn plaats klikt (zie afbeelding 3).
WAARSCHUWING
Zorg dat alle vergrendelingen goed
vastzitten voordat u de wandelwagen
gebruikt.
2
1 3
Pagina: 8
51100987 - A 9
3.3	De wagen opvouwen
A.	 Open de afdekkap aan de voorzijde
(zie afbeelding 1).
B.	 Schuif en draai vervolgens de vouwhendel totdat
het frame in elkaar klapt (zie afbeelding 2).
C.	 Maak het opvouwriempje vast (zie afbeelding 3).
WAARSCHUWING
Let op uw vingers bij het opvouwen
of uitvouwen van deze wandelwagen.
Houd kinderen uit de buurt van
bewegende onderdelen, om te
voorkomen dat zij letsel oplopen.
Houd kinderen uit de buurt wanneer
u dit product uit- en opvouwt, om te
voorkomen dat zij letsel oplopen.
2
1 3
Pagina: 9
10 51100987 - A
3.4	De wielen monteren
1
WAARSCHUWING
Controleer vóór elk gebruik of beide
wielen stevig in de draagas zijn
bevestigd.
A.	 Houd de vergrendelknop op het wiel ingedrukt
(zie afbeelding 1).
B.	 Steek de wielas in de wagenas.
C.	 Laat de vergrendelknop op het wiel los.
D.	 Duw het wiel helemaal in de wagenas.
E.	 Controleer of het wiel stevig op de wagen is
bevestigd door er even hard aan te trekken.
F.	 Herhaal dit voor het andere wiel.
G.	 Controleer de bandenspanning in elke band.
De bandenspanning moet minimaal 20 psi
(1,4 bar) zijn en maximaal 25 psi (1,7 bar).
Als de bandenspanning te laag is, pompt
u de band op met een fietspomp.
3.5	De wielen demonteren
2
A.	 Houd de vergrendelknop op een wiel ingedrukt
(zie fbeelding 2).
B.	 Trek het wiel uit de as.
C.	 Herhaal dit voor het andere wiel.
Pagina: 10
51100987 - A 11
3.6	HET VOORWIEL VERSTELLEN
A.	 Wandelen – zwenkend voorwiel (zie afbeelding 1).
B.	 Hardlopen – vergrendelt het voorwiel naar voren
of naar achteren (zie afbeelding 2).
1
2
Pagina: 11
12 51100987 - A
3.8	De duwstang bijstellen
A.	 Houd de vergrendelknoppen ingedrukt
(zie afbeelding 2).
B.	 Draai de duwstang in een comfortabele positie
(zie afbeelding 3).
3.7	HET VOORWIEL UITLIJNEN
VOOR JOGGEN
	 A.	 Laat de wagen meer naar links trekken
(zie afbeelding 1).
	 B.	 Laat de wagen meer naar rechts trekken
	 (zie afbeelding 1).
3
2
1
Pagina: 12
51100987 - A 13
3.9	 de zitting bijstellen
A.	 Zet de wandelwagen op de rem.
B.	 Knijp in de verstelklem (zie afbeelding 1).
C.	 Schuif de verstelklem achter op de zitting omhoog
of omlaag langs de riem om de kantelhoek
van de zitting te bepalen (zie afbeelding 2).
D.	 Het ventilatiegat openen: kantel de zitting en open
het ventilatiegat aan de achterkant en rol deze in
het zakje aan de bovenkant (zie afbeelding 3).
3
1
2
Pagina: 13
14 51100987 - A
4
GEBRUIK EN
KENMERKEN
4.1	De wagen op de rem zetten
A.	 Duw het rode voetpedaal naar beneden om de
wagen op de rem te zetten (zie afbeelding 1).
B.	 Controleer altijd of de rem ook echt werkt: de wagen
mag niet naar voren of naar achteren rollen nadat
u deze op de rem hebt gezet.
C.	 Trek het rode voetpedaal omhoog om de wagen
van de rem te halen (zie afbeelding 2).
1 2
WAARSCHUWING
Laat uw kind nooit zonder toezicht
achter in de wandelwagen.
Wanneer u kinderen in en uit de
wandelwagen laat stappen, moet u de
wagen altijd eerst op de rem zetten.
OPMERKING
De rem hoeft verder niet te worden bijgesteld.
Pagina: 14
51100987 - A 15
WAARSCHUWING
Het zitje is niet geschikt voor
kinderen jonger dan 6 maanden.
Voor deze kinderen moet een speciaal
babyaccessoire van Thule worden
gebruikt.
Gebruik altijd het gordelsysteem.
Controleer vóór gebruik altijd of
het wagenframe of de zitting of de
bevestiging voor het autozitje goed
vastzitten.
4.2	plaatsing van kind en gordel
A.	 Zet de wandelwagen op de rem.
B.	 Maak alle bevestigingen van de gordel los.
C.	 Druk op de rode knoppen en knijp in de zijkanten
van de gesp om de gesp aan het kruis- en
schouderriempje los te maken (zie afbeelding 1).
D.	 Laat uw kind(eren) zitten.
E.	 Verstel de schouderriem in hoogte aan de verticale
riemen in de rug van het zitje totdat de riempjes op
gelijke hoogte met de schouders van uw kind(eren)
zijn (zie afbeelding 2).
F.	 Til het kruisriempje omhoog en steek de twee
schouderriemgespen in de kruisgesp.
G.	 Trek de twee schouderriempjes vast (niet te strak)
door de losse uiteinden van de schouderriem
naar beneden te trekken. Zorg dat de gordel goed
vast zit rond het middel en de schouders van het
kind. Zorg ook dat de schoudervullingen boven op
de schouders van het kind rusten, naast de hals
(zie afbeelding 3).
3
1
2
Pagina: 15
16 51100987 - A
4.4	HET ZONNESCHERM GEBRUIKEN
A.	 Trek het zonnescherm naar beneden om schaduw
te maken (zie afbeelding 2).
B.	 Het bovenvenster openen: maak het klittenband
los en rol de kap in het zakje aan de bovenkant
(zie afbeelding 3).
4.3	HET VEILIGHEIDSPOLSBANDJE
GEBRUIKEN
1
A.	 Draag het losse uiteinde van het polsbandje om
uw pols om te voorkomen dat de wagen losraakt
(zie afbeelding 1).
3
2
Pagina: 16
51100987 - A 17
4.5 	BERGRUIMTE
A.	 De wandelwagen is voorzien van de volgende
opbergcompartimenten:
•	 Een grote gaaszak boven aan de achterkant
(zie afbeelding 1)
•	 Twee kleine gaaszakjes aan de voorkant in de
wagen (zie afbeelding 2).
•	 Eén grote bergruimte onder de zitting
(zie afbeelding 3). Als u deze ruimte open wilt
laten, ritst u het dek open en bergt u het dek
in de voorzak op (zie afbeelding 4).
WAARSCHUWING
Maximaal gewicht in de bagageruimte
is 4,5 kg
Maximaal gewicht in de achterzak
is 1,4 kg
Maximaal gewicht in het zakje aan
de zijkant is 0,5 kg
4
3
2
1
Pagina: 17
18 51100987 - A
5
AANVULLENDE
INFORMATIE
5.1 	 Accessoires
Er zijn talloze accessoires die geschikt zijn voor uw
Thule wandelwagen.
•	 Thule adapter voor autozitje
•	 Thule Snack Tray
•	 Thule Console
•	 Thule flessenhouder
•	 Thule bekerhouder
•	 Thule babyslaapzak
•	 Thule Baby Supporter peuterzitje
•	 Thule Rain Cover
•	 Thule Mesh Cover
Neem contact op met een dealer bij u in de buurt
of ga naar onze website:
www.thule.com voor meer informatie.
5.2 	ONDERHOUD
Inspecteer uw Thule wandelwagen en de bijbehorende
accessoires geregeld op schade en tekenen van slijtage.
Metalen onderdelen
Controleer metalen onderdelen op deuken of scheuren.
Gebruik de wandelwagen niet als een metalen onderdeel
scheurtjes of beschadigingen vertoont.
Bevestigingen
Controleer de wandelwagen geregeld om te zien of de
bevestigingen gebogen of gebroken zijn, loszitten of
helemaal ontbreken. Zet alle loszittende bevestigingen
goed vast en vervang eventueel beschadigde of
ontbrekende bevestigingen.
Stof
Controleer de stof geregeld op eventuele scheurtjes,
slijtageplekken of andere tekenen van beschadiging.
Wielen
Reinig de wielassen en breng smeer of olie aan op alle
blootliggende bewegende delen. Laat de wielen minstens
eenmaal per jaar inspecteren en onderhouden. Het is
sterk aan te bevelen uw wandelwagen eenmaal per jaar
door een bevoegde onderhoudsmonteur te laten nakijken
om de wagen in optimale conditie te houden. Reinig de
wandelwagen geregeld met warm water en een mild
sopje. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen
of oplosmiddelen.
WAARSCHUWING
De prestaties en veiligheid van deze
Thule wandelwagen hangen af van
het juiste onderhoud.
Pagina: 18
51100987 - A 19
5.3 	BERGRUIMTE
Berg uw wandelwagen en accessoires op een droge
plaats buiten direct zonlicht op. Hang de wandelwagen
zo mogelijk op. Laat de wandelwagen vóór het opbergen
goed opdrogen om schimmel- en bacterievorming te
voorkomen.
5.4	Slijtage
Deze wandelwagen is zeer duurzaam en kan heel lang
meegaan als vervoersmiddel voor uw kind(eren). Na
enige tijd kan door meerdere factoren slijtage ontstaan.
Aantal afgelegde kilometers
Hoe vaker deze Thule wandelwagen wordt gebruikt,
des te meer kans is er op slijtage.
Onderhoud
Houd uw Thule wandelwagen in goede conditie door
deze geregeld te reinigen en te onderhouden.
Opbergen
Slijtage, vooral aan de stof, kan worden verminderd
wanneer u deze Thule wandelwagen op de juiste wijze
opbergt.
Soort gebruik
Snel door de bocht gaan, snel optrekken en hard remmen
dragen allemaal bij aan vroegtijdige slijtage van vooral
de remmen en banden.
Weersomstandigheden
Weersomstandigheden hebben verschillende effecten
op afzonderlijke onderdelen. Door direct zonlicht slijten
de stof, vensters en rubberen banden sneller. Door zilte
lucht en zout op het wegdek slijten de velgen en stoffen
bodem van de wandelwagen. Vuil en modder kunnen in
bewegende delen terechtkomen en daar bijdragen aan
slijtage. Voortijdige slijtage betekent niet direct dat het
product defect is. De wijze van gebruik en onderhoud
draagt ook bij aan hoe snel de wagen slijt.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Thule Urban Glide 2.

Stel een vraag over de Thule Urban Glide 2

Heb je een vraag over de Thule Urban Glide 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Urban Glide 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Urban Glide 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.