Urban Glide 2 Double

Thule Urban Glide 2 Double handleiding

Urban Glide 2 Double

Handleiding voor de Thule Urban Glide 2 Double in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 68 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
Pagina: 1
501-8322-01 4 FR DIRECTIVES DE SÉCURITÉ • Veuillez lire et comprendre le présent manuel du propriétaire et les mises en garde de sécurité avant l’utilisation. • Avant d’utiliser le produit, veuillez consulter les réglementations locales concernant l’endroit et la façon d’utiliser le produit. • Cette remorque doit être utilisée pour transporter des enfants le jour et un usage sur les trottoirs, les routes peu fréquentées et les sentiers lisses. • Un éclairage de sécurité est recommandé en cas d’utilisation dans des conditions de faible lumi- nosité. À ne pas faire : • Transporter des personnes en même temps que des animaux ; • Utiliser cette remorque sur un terrain accidenté ; • Dépasser les limites de poids maximales ; • Utiliser la remorque à des vitesses excessives ; ou • Modifier cette poussette de quelque manière que ce soit. Le fabricant n’est pas tenu responsable des dommages causés par une utilisation non recom- mandée dans le manuel du propriétaire. Consultez www.thule.com/warranty pour plus d’informations. AVERTISSE- MENT Les mises en garde ap- portent des instructions cruciales pour une utili- sation de cette remorque pour enfants Thule en toute sécurité. Le non-re- spect de ces instructions peut entraîner des acci- dents et provoquer des blessures graves, voire mortelles, pour vous ou votre passager. NL VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN: • Voordat u het product gaat gebruiken dient u deze gebruikershandleiding en de veiligheidswaar- schuwingen door te lezen en te begrijpen. • Controleer voordat u het product gebruikt de plaatselijke regelgeving over waar en hoe u het product mag gebruiken. • Deze kar is bedoeld voor het vervoeren van kinderen bij daglicht, op het trottoir, bij licht verkeer op de openbare weg en op goed onderhouden wandel- en fietspaden. • Fietsverlichting wordt aanbevolen bij gebruik in omstandigheden met weinig licht. Niet doen: • Mensen samen met dieren vervoeren; • Deze kar gebruiken in ruig terrein; • Het maximale toegestane gewicht overschri- jden; • Bij hoge snelheden gebruiken; of • De wandelwagen veranderen, op welke manier dan ook. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van datgene wat valt buiten wat in de gebruikershandleiding is aanbevolen. Ga naar www.thule.com/warranty voor meer infor- matie. 1... Veuillez vous reporter au dos de ce manuel pour obtenir des explications sur les avertissements WAARSCHU- WING Waarschuwingen bev- atten instructies die van groot belang zijn om deze Thule wandelwagen veilig te kunnen gebruiken. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan dit tot onge- lukken leiden, die mogelijk leiden tot ernstig licha- melijk letsel of de dood voor u en/of de inzit- tende(n). 1... Kijk achterin deze handle- iding voor uitleg van de waarschuwingen
Pagina: 2
501-8322-01 43 • Avec le siège entièrement incliné, le renversement vers l’arrière est plus probable. • Le produit peut perdre sa sta- bilité si un sac ou un panier de rangement autre que recom- mandé par le fabricant est utilise. • N’utilisez pas cette remorque pour enfants à proximité d’un feu à ciel ouvert ou d’une flamme vive. La négligence entraîne des risques d’incendie. • L’utilisation d’accessoires ou de pièces de rechange non approu- vés par Thule compromet la sécu- rité des utilisateurs. • La remorque doit transporter uniquement le nombre maximal d’enfants pour laquelle elle a été conçue. • Ce véhicule ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, vous devez le placer dans un landau, un berceau ou un lit adapté. • Avant d’utiliser la remorque, véri- fiez que le dispositif de fixation du siège est bien enclenché. • Le siège bébé doit être orienté vers l’arrière. • Consultez le site www.thule.com pour connaître la liste des modèles de sièges auto compatibles. Utili- sez uniquement l’adaptateur avec les modèles de sièges auto agréés. NL WAARSCHU- WING: 1 Maximaal gewicht in het baga- gevak is 4,5 kg. Maximaal gewicht in het gaasvak achter is 1,4 kg. Maximaal gewicht in het gaasvak aan de zijkant is 0,5 kg. 2 Zorg dat alle vergrendelingen goed vastzitten voordat u de wandelwagen gebruikt. 3 Controleer vóór elk gebruik of beide wielen stevig in de draagas zijn bevestigd. 4 Laat uw kind nooit alleen achter in deze kinderwagen. 5 Wanneer u kinderen in en uit de wandelwagen zet, moet u de wagen altijd eerst op de rem zetten. 6 Het zitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden. Voor deze kinderen moet een speciaal babyaccessoire van Thule worden gebruikt. 7 Gebruik altijd het gordelsysteem. 8 Controleer vóór gebruik altijd of het wagenframe of de zitting of de bevestiging voor het autozitje goed vastzitten. 9 Klik moet hoorbaar zijn wanneer dat wordt aangegeven in de handleiding. 10 Let op uw vingers bij het opvou- wen of uitvouwen van deze wandelwagen. Houd kinderen uit de buurt van bewegende onder- delen, om te voorkomen dat zij letsel oplopen. Houd kinderen uit de buurt wanneer u dit product uit- en opvouwt, om te voor- komen dat zij letsel oplopen.
Pagina: 3
501-8322-01 44 • Voor het gebruik dient u de volledige gebruikershandleiding te lezen en te begrijpen. Als u zich niet houdt aan de veilig- heidsinstructies van de fabrikant, kan dat leiden tot ernstig letsel of dood van het kind of de inzit- tende/fietser. • Laat uw kind niet met dit pro- duct spelen. • Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten. • RISICO VAN VALLEN door kan- telen. Zorg er bij gebruik voor rennen voor dat het voorwiel in de joggingstand is vergrendeld of dat er een goedgekeurde Thule-joggingkit is geïnstalleerd. • Gebruik altijd de parkeerrem wanneer de wandelwagen stil staat. • Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze kinderwa- gen. Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden. • Niet gebruiken indien de inzittenden zwaarder zijn dan toegestaan. • De gebruiker van deze kinder- wagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling van minder actieve kinderen aan koude tempera- turen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname. • Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding, veters of speelgoed niet in contact komen met bewegende onderdelen. • Plaats geen (auto)zitje in deze wandelwagen dat niet door Thule is goedgekeurd. • Gebruik uitsluitend door Thule goedgekeurde rack-producten, anders wordt deze wandelwa- gen onstabiel. • Gebruik geen accessoires die niet door Thule zijn goedgekeurd. • Gebruik geen agressieve reini- gingsmiddelen op deze wandel- wagen, alleen reinigen met water en milde zeep. • Breng geen aanpassingen aan op deze wandelwagen. • Voorkom dat een kind letsel oploopt omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik altijd een gordel. • Altijd de veiligheidspolsband gebruiken. • Als de zitting volledig achterover helt, is de kans groter dat de wagen achterover valt. • Het product kan instabiel worden als andere tassen worden ge- bruikt, dan aanbevolen door de fabricant. • Houd deze wandelwagen uit de buurt van open vuur. Achte- loosheid veroorzaakt brandjes. • Het is niet veilig om accessoires of vervangende onderdelen te gebruiken die niet door Thule zijn goedgekeurd. • De kinderwagen mag alleen worden gebruikt voor het maximale aantal kinderen waarvoor hij is ontworpen.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule Urban Glide 2 Double en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Urban Glide 2 Double. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Urban Glide 2 Double zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule Urban Glide 2 Double

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Urban Glide 2 Double. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Thule
 • Product: Kinderwagens
 • Model/naam: Urban Glide 2 Double
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Chinees, Japans