RideAlong Mini

Thule RideAlong Mini handleiding

RideAlong Mini

Handleiding voor de Thule RideAlong Mini in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 120 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
Pagina: 1
EN Congratulations on your purchase of the Thule RideAlong Mini front child bike seat. This is a premium product with every detail carefully designed for high safety and easy use. We wish you and your child many enjoyable moments together, exploring the world by bike. DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Thule RideAlong Mini Front-Fahrradkindersitzes. Dieses Premium-Produkt wurde mit besonderer Sorgfalt gefertigt, um hohe Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viele schöne gemeinsame Stunden auf dem Fahrrad. FR Nous vous félicitons pour l’achat du siège vélo avant pour enfant Thule RideAlong Mini. Il s’agit d’un excellent produit dont tous les détails ont été soigneusement conçus pour garantir une utilisation simple et sécurisée. Nous vous souhaitons, à votre enfant et à vous-même, de nombreux moments de bonheur en découvrant le monde ensemble à vélo. NL Gefeliciteerd met de aankoop van uw Thule RideAlong Mini-kinderzitje voor vooraan op de fiets. Dit is een topproduct waarvan elk detail zorgvuldig is ontworpen voor een grote mate van veiligheid en gebruiksgemak. We wensen u en uw kind veel leuke momenten samen als u de wereld op de fiets verkent. Thule RideAlong Mini – Front Child Bike Seat – Fahrradkindersitz vorne
Pagina: 2
EN The Thule RideAlong Mini is a front child bike seat, approved for children from 9 months to 3 years with a maximum weight of 15 kg (33 lbs). Please read this manual carefully before installing or using the bike seat, to learn about its functions and operation. DE Der Thule RideAlong Mini ist ein Front-Fahrradkindersitz, freigegeben für Kinder im Alter von 9 Monaten bis 3 Jahren und einem Gewicht von maximal 15 kg. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Fahrradkindersitz anbringen oder benutzen, um sich mit den Funktionen und der Bedienung vertraut zu machen. FR Le Thule RideAlong Mini est un siège vélo avant pour enfant. Il convient aux enfants âgés de 9 mois à 3 ans, d’un poids maximum de 15 kg. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser le siège vélo afin de connaître ses particularités et de comprendre son fonctionnement. NL De Thule RideAlong Mini is een kinderzitje voor vooraan op de fiets, die is goedgekeurd voor kinderen vanaf 9 maanden tot 3 jaar met een maximaal gewicht van 15 kg. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de fietsstoel installeert of gebruikt om meer te weten te komen over zijn functie en werking. product overview produktübersicht m ax chil d weight t o o ls inclu d e d Thule RideAlong Mini – Product Overview – Übersicht
Pagina: 3
‫تنبيه‬ AR ‫الرتكيب‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫آمن‬ ‫مكان‬ ‫يف‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫عىل‬ ‫الحفاظ‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ ‫املستخدمون‬ ‫أو‬ ‫أنت‬ ‫تحتاجه‬ ‫فقد‬ .‫الدراجة‬ ‫مقعد‬ ‫تركيب‬ .‫املستقبل‬ ‫يف‬ ‫كمرجع‬ ‫اآلخرون‬ .‫هذا‬ ‫الطفل‬ ‫مقعد‬ ‫مع‬ ‫متوافقة‬ ‫دراجتك‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ ‫املعلومات‬ ‫مراجعة‬ ‫يرجى‬ ،‫أسئلة‬ ‫أي‬ ‫لديك‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫أو‬ ‫للدراجة‬ ‫املعتمد‬ ‫الوكيل‬ ‫سؤال‬ ‫أو‬ ،‫الدراجة‬ ‫مع‬ ‫املرفقة‬ .‫املصنعة‬ ‫الجهة‬ ‫يتناسب‬ .‫الدراجة‬ ‫مقود‬ ‫جذع‬ ‫عىل‬ ‫فقط‬ ‫تركيبها‬ ‫يتم‬ ‫من‬ ‫قطره‬ ‫يختلف‬ ‫التي‬ ‫العادي‬ ‫الجذع‬ ‫مع‬ ‫املنتج‬ ‫هذا‬ ‫والجذع‬ )‫بوصة‬ 1.10 ‫إىل‬ 0.78( ‫مم‬ 28 ‫إىل‬ 20 .)‫بوصة‬ 1 ⅛( ‫مم‬ 28.6 ‫بقطر‬ ‫األمامي‬ ‫مربوطة‬ ‫اللولبية‬ ‫الكتيفة‬ ‫مسامري‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ .‫متكرر‬ ‫بشكل‬ ‫منها‬ ‫وتحقق‬ ،‫بإحكام‬ ‫بمحرك‬ ‫دراجة‬ ‫عىل‬ ‫لالستخدام‬ ‫مناسب‬ ‫غري‬ ‫املنتج‬ ‫هذا‬ .‫بخاري‬ ،‫وسالمته‬ ‫طفلك‬ ‫لراحة‬ ‫األمثل‬ ‫املستوى‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫بانزالق‬ ‫يسمح‬ ‫مما‬ ،‫األمام‬ ‫إىل‬ ‫يميل‬ ‫ال‬ ‫املقعد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ ‫إىل‬ ‫الظهر‬ ‫مسند‬ ‫يميل‬ ‫أن‬ ‫فضل‬ُ‫ي‬‫و‬ .‫خارجه‬ ‫الطفل‬ .ً‫ال‬‫قلي‬ ‫الوراء‬ zorg ervoor dat u die correct om uw kind vastzet. Controleer of de gordel en de voetriemen niet loszit- ten of klem kunnen komen te zitten in bewegende onderdelen zoals de wielen. Dit geldt ook als u de fiets gebruikt zonder dat er een kind in de stoel zit. Zorg ervoor dat kleren, schoe- nen, speelgoed of lichaamsdelen van het kind niet in contact komen met bewegende onderdelen van het zitje of de fiets, zoals wielen, bedrading en het remmechanisme. Controleer dit regelmatig naarmate het kind groter wordt. Zorg dat er zich geen scherpe voorwerpen binnen het bereik van het kind bevinden, zoals gerafelde kabels. Het kind in de stoel heeft vaak warmere kledij nodig dan de fietser. Om u beiden te beschermen tegen onverwachtse regen is het verstan- dig om waterbestendige kledij mee te nemen. Ga nooit fietsen onder gure of gevaarlijke omstandigheden, zoals koud weer waardoor uw kind last kan krijgen van bevriezing. Controleer de temperatuur van het zitje voordat u het kind erin zet, vooral op hete, zonnige dagen. Haal het kinderzitje eraf als u de fiets op een auto vervoert. Luchtturbulentie kan het zitje be- schadigen of ervoor zorgen dat de montagepunten losser gaan zitten, en dat kan tot ongelukken leiden. Controleer vóór gebruik of er na- tionale wet- of regelgeving is in het land waarin het zitje wordt gebruikt, over het vervoer van een kind in een kinderzitje. ONDERHOUD Gebruik voor het schoonmaken van het kinderzitje uitsluitend een lauw sopje. Raadpleeg de wasinstructies in sectie 11 - Bekleding voordat u die reinigt. Als er een onderdeel van het kinderzitje beschadigd of defect is, neem dan contact op met de Thule-dealer in uw buurt. WAARSCHUWINGEN Bevestig geen extra bagage of spul- len aan het kinderzitje. Extra bagage kan het best worden vastgemaakt aan de achterkant van de fiets. Verander het product op geen enkele wijze. Kinderzitjes die vooraan op de fiets worden gemonteerd, verminde- ren de manoeuvreerbaarheid van de fiets. De fiets kan zich anders gedra- gen met een kind in de stoel, vooral als het gaat om evenwicht, sturen en remmen. De beweegbaarheid van het stuur kan afnemen door een gemon- teerd zitje. Als de stuurhoek door het zitje aan elke kant minder dan 45 graden is, zet er dan een stuur op van een type dat wel correct werkt. Laat de fiets nooit onbewaakt achter met een kind in de stoel. Laat het kind nooit in de stoel wanneer de fiets is geparkeerd en enkel op de fietssteun staat. Rijd ‘s avonds nooit zonder adequate verlichting. De aanwezigheid van een fietsstoel kan ervoor zorgen dat u op een andere manier op- of afstapt. Houd daar extra rekening mee. Controleer vóór elke fietsrit of de gemonteerde fietsstoel het remmen, trappen of sturen niet belemmert. Gebruik de stoel niet als er een onderdeel kapot is. Als u zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies, kan dat leiden tot ernstig letsel, of dood, van het kind of de fietser. Verwijder de bevestigde sleutel- ring niet. Het formaat ervan verlaagt het risico van verstikking voor uw kind als die hem inslikt. Wanneer het zitje niet op de fiets gemonteerd is, gebruik het kinder- stuur dan niet om het zitje met een kind erin mee te nemen.
Pagina: 4
2 Mount child’s handlebar to seat Montage des Kinderlenkers am Sitz DE Bauen Sie den Kinderlenker von der Transporthalterung ab. Die Transporthalterung ist aus recyclingfähigem Kunststoff gefertigt und kann zum erneuten Gebrauch verwahrt werden. Setzen Sie den Kinderlenker 5 vollständig in den Sitz ein und ziehen Sie die Schrauben 15 mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (Größe 5) von hinten fest. FR Retirez le guidon de l’en- fant du support de transport. Ce support est fabriqué en plastique recyclable. Rapportez-le pour qu’il soit réutilisé. Engagez profondé- ment le guidon de l’enfant 5 dans le siège, et serrez les vis 15 du dossier, avec la clé Allen fournie (taille 5). NL Verwijder het kinderstuur van de transportbeugel. De trans- portbeugel is gemaakt van recy- clebare kunststof. Lever die in voor hergebruik. Breng het kinderstuur 5 helemaal in het zitje in, en zet de schroeven 15 vanachter vast met de meegeleverde inbussleutel. BG Извадете ръкохватката за детето от транспортната скоба. Транспортната скоба е изработена от годна за рециклиране пластма- са. Моля, предайте я за вторични суровини. Пъхнете докрай ръко- хватката за детето 5 в седалката и затегнете винтовете 15 откъм задната страна, като използвате доставения шестограмен ключ (размер 5). CS Vyjměte dětskou přední zábranu z přepravního držáku. Přepravní držák je vyroben z recy- klovatelného plastu, recyklujte ho prosím. Zasuňte dětskou přední zábranu 5 zcela do sedačky a utáhněte šrouby 15 ze zadní stra- ny pomocí přiloženého imbusové- ho klíče (velikosti 5). EN Remove the child’s handlebar from the transport bracket. The transport bracket is made from recyclable plastic, please deposit it for re-use. Insert the child’s handlebar 5 fully into the seat, and tighten the screws 15 from the back side, with the supplied Allen key (size 5). 15 5 .‫النقل‬ ‫كتيفة‬ ‫من‬ ‫الطفل‬ ‫مقود‬ ‫بإزالة‬ ‫قم‬ AR ،‫تدويره‬ ‫املعاد‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫النقل‬ ‫كتيفة‬ ‫تصنيع‬ ‫تم‬ ‫بإدخال‬ ‫قم‬ ‫ثم‬ .‫استخدامه‬ ‫إلعادة‬ ‫منه‬ ‫التخلص‬ ‫فريجى‬ ‫تثبيت‬ ‫وأحكم‬ ،‫املقعد‬ ‫يف‬ ‫كامل‬ ‫بشكل‬ 5 ‫الطفل‬ ‫مقود‬ ‫باستخدام‬ ،‫الخلفي‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ 15 ‫اللولبية‬ ‫املسامري‬ .)5 ‫(حجم‬ ‫املزود‬ Allen ‫مفتاح‬ 6 Nm (4,4 lb ft)
Pagina: 5
3a Fasten bracket to normal stem Befestigen der Halterung bei normalem Lenkerschaft EN For mounting on a bike with normal stem, first remove the Ahead stem adapter 13 from the bracket. Place the front part of the bracket against the bike handlebar stem. Position the rear end of the bracket against the front end, and insert the two back-mounted screws 16. Tighten the screws alternately to 8 Nm (5.9 lb·ft) with the supplied Allen key (size 5). 16 13 DE Zur Montage an einem Fahrrad mit normalem Lenkerschaft nehmen Sie zunächst den Vorbau- adapter 13 von der Halterung ab. Setzen Sie den vorderen Teil der Halterung am Lenkerschaft des Fahrrads an. Richten Sie das hinte- re Ende der Halterung auf das vordere Ende aus und setzen Sie die beiden Schrauben 16 von hin- ten ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüs- sel (Größe 5) abwechselnd mit 8 Nm fest. FR Pour effectuer un montage sur un vélo doté d’une potence normale, commencez par désoli- dariser l’adaptateur pour potence ahead 13 du support. Placez la partie avant du support contre la potence du guidon du vélo. Positionnez l’extrémité arrière du support contre l’extrémité avant, et insérez les deux vis arrière 16. Serrez alternativement les vis à 8 Nm à l’aide de la clé Allen four- nie (taille 5). NL Voor montage op een fiets met een normale pen moet u eerst de Ahead-penadapter 13 van de beugel halen. Plaats het voorste gedeelte van de beugel tegen de fietsstuurpen. Plaats het achterste gedeelte van de beugel tegen de voorkant van de fiets en zet de twee schroeven voor achtermonta- ge erin 16. Zet de schroeven om de beurt vast tot 8 Nm met de mee- geleverde inbussleutel (maat 5). BG За монтиране към велоси- пед с обикновено колче най-напред извадете адаптера за колче лапа 13 от скобата. Поставете пред- ната част на скобата към колчето на кормилото на велосипеда. Позиционирайте задния край на скобата срещу предния край и Thule RideAlong Mini – Installation – Montage ‫عليك‬ ،‫عادي‬ ‫جذع‬ ‫باستخدام‬ ‫دراجة‬ ‫لرتكيب‬ AR .‫الكتيفة‬ ‫من‬ 13 ‫للجذع‬ ‫األمامي‬ ‫املهايئ‬ ‫إزالة‬ ً‫ال‬‫أو‬ ‫مقود‬ ‫جذع‬ ‫مقابلة‬ ‫الكتيفة‬ ‫من‬ ‫األمامي‬ ‫الجزء‬ ‫ضع‬ ‫الطرف‬ ‫مقابل‬ ‫الكتيفة‬ ‫من‬ ‫الخلفي‬ ‫الطرف‬ ‫ضع‬ .‫الدراجة‬ ‫بالجانب‬ ‫املوجودين‬ ‫اللولبيني‬ ‫املسمارين‬ ‫وأدخل‬ ‫األمامي‬ ‫بالتناوب‬ ‫اللولبية‬ ‫املسامري‬ ‫تثبيت‬ ‫أحكم‬ .16 ‫الخلفي‬ ‫مفتاح‬ ‫باستخدام‬ )‫قدم‬ .‫رطل‬ 5.9( ‫مرت‬ ‫نيوتن‬ 8 ‫إىل‬ .)5 ‫(حجم‬ ‫املزود‬ Allen
Pagina: 6
3b Fasten bracket to ahead stem Befestigen der Halterung am Vorbau EN For bikes with an ahead stem, first remove the handlebar and spacers. Slide down the bracket with the Ahead stem adapter as long as possible over the stem. Assemble as many spacers needed to restore the original height of the handlebar. Tighten the handlebar, and follow the instructions in 3a for tightening the bracket. Only use the Ahead stem adapter on an ahead stem. If unsure, please contact your retailer or local bike dealer. DE Bei Fahrrädern mit Vorbau bauen Sie zunächst den Lenker und die Abstandhalter ab. Schieben Sie die Halterung mit dem Vorbauadapter so weit wie möglich nach unten über den Schaft. Verwenden Sie so viele Abstand- halter wie erforderlich, damit die ursprüngliche Lenkerhöhe erreicht wird. Befestigen Sie den Lenker und befolgen Sie die Anleitungen unter Punkt 3a zum Befestigen der Halterung. Verwenden Sie den Vorbauadapter nur bei einem Vorbau. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Thule Händler oder örtlichen Fahrradhändler. FR Pour les vélos dotés d’une potence ahead, commencez par retirer le guidon et les éléments d’écartement. Faites glisser le support avec l’adaptateur de la potence ahead le plus loin possible sur la potence. Assemblez autant d’éléments d’écartement que nécessaire pour rétablir la hauteur initiale du guidon. Serrez le guidon et suivez les instructions fournies dans la section 3a pour serrer le support. L’adaptateur de potence ahead n’est utilisable que sur une potence ahead. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ou votre vendeur de vélos local. NL Verwijder bij fietsen met een Ahead-pen eerst het stuur en de tussenstukken. Schuif de beu- gel met de Ahead-penadapter zo lang mogelijk over de pen. Zet er net zo veel tussenstukken tussen totdat het stuur weer op de oor- spronkelijke hoogte staat. Zet het stuur vast en volg de instructies in 3a voor het vastzetten van de beugel. Gebruik alleen de Ahead- penadapter op een Ahead-pen. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw verkoper of plaatselij- ke fietshandelaar. Thule RideAlong Mini – Installation – Montage ،‫أمامي‬ ‫بجذع‬ ‫املزودة‬ ‫للدراجات‬ ،ً‫ال‬‫أو‬ ‫عليك‬ AR ‫املهايئ‬ ‫باستخدام‬ ‫الكتيفة‬ ‫أنزل‬ .‫واملباعدات‬ ‫املقود‬ ‫إزالة‬ ‫عدد‬ ‫ركب‬ .‫الجذع‬ ‫عىل‬ ‫املستطاع‬ ‫قدر‬ ‫للجذع‬ ‫األمامي‬ .‫للمقود‬ ‫األصيل‬ ‫االرتفاع‬ ‫الستعادة‬ ‫الالزمة‬ ‫املباعدات‬ ‫إلحكام‬ 3a ‫يف‬ ‫التعليمات‬ ‫واتبع‬ ،‫املقود‬ ‫تثبيت‬ ‫أحكم‬ ‫فقط‬ ‫للجذع‬ ‫األمامي‬ ‫املهائي‬ ‫استخدم‬ .‫الكتيفة‬ ‫تثبيت‬ ‫االتصال‬ ‫فريجى‬ ،‫ًا‬‫د‬‫متأك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ .‫أمامي‬ ‫جذع‬ ‫أي‬ ‫عىل‬ .‫املحيل‬ ‫الدراجات‬ ‫موزع‬ ‫أو‬ ‫بالتاجر‬
Pagina: 7
4 Mount child seat to bracket Montage des Kindersitzes an der Halterung DE Positionieren Sie den Kindersitz richtig über der Halter- ung. Setzen Sie den Kindersitz auf der Halterung nach unten ab, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Wenn die rote Warnanzeige 20 nicht mehr sichtbar ist, ist der Kindersitz ordnungsgemäß auf der Halterung montiert. FR Positionnez correcte- ment le siège pour enfant sur le support. Baissez le siège sur le support jusqu’à ce qu’un clic retentisse. Lorsque l’indicateur d’avertissement rouge 20 n’est plus visible, le siège pour enfant est correctement monté sur le support. NL Zet het kinderzitje op de juiste manier op de beugel. Laat het zitje op de beugel zakken tot u een klik hoort. Wanneer de rode waarschuwingsindicator 20 niet meer te zien is, is het kinderzitje goed op de beugel gemonteerd. BG Позиционирайте детската седалка правилно над скобата. Сваляйте детската седалката върху скобата, докато чуете щрак- ване. Когато червеният предупре- дителен индикатор 20 се скрие от погледа, детската седалка е монти- рана правилно върху скобата. CS Umístěte dětskou sedačku správně na držák. Nasuňte dět- skou sedačku na držák, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pokud již červený varovný indikátor 20 není vidět, je dětská sedačka správně připevněna k držáku. DK Placer barnesædet korrekt over beslaget. Sænk barnesædet ned i beslaget, indtil du hører et klik. Når den røde advarselsindi- kator 20 ikke længere er synlig, er barnesædet monteret korrekt på beslaget. EN Position the child seat correctly over the bracket. Lower the child seat onto the bracket until you hear a click. When the red warning indicator 20 is no longer visible the child seat is correctly mounted onto the bracket. 20 .‫الكتيفة‬ ‫عىل‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫الطفل‬ ‫مقعد‬ ‫ضع‬ AR .‫مكانه‬ ‫يف‬ ‫يستقر‬ ‫حتى‬ ‫الكيتفة‬ ‫عىل‬ ‫الطفل‬ ‫مقعد‬ ‫اخفض‬ ‫فبذلك‬ ،20 ‫األحمر‬ ‫التنبيه‬ ‫مؤرش‬ ‫ظهور‬ ‫توقف‬ ‫حالة‬ ‫يف‬ .‫الكتيفة‬ ‫عىل‬ ‫سليم‬ ‫بشكل‬ ‫الطفل‬ ‫مقعد‬ ‫تركيب‬ ‫تم‬ ‫قد‬
Pagina: 8
EN The Thule RideAlong Mini is a front child bike seat for smaller children. The seat adjusts for children of different heights, and can also be equipped with optional accessories such as colored paddings, windscreen, handlebar padding and extra bracket. DE Der Thule RideAlong Mini ist ein Fahrradvordersitz für Kleinkinder. Der Sitz lässt sich auf verschiedene Körpergrößen einstellen und kann mit optionalem Zubehör wie farbigen Polsterungen, einem Windschutz, einer Lenkerpolsterung und einer zusätzlichen Halterung ausgestattet werden. FR Le Thule RideAlong Mini est un siège avant pour enfants en bas âge. Le siège s’adapte aux enfants de différentes tailles, et peut également être équipé avec des accessoires en option comme des rembourrages de couleur, un paravent, un rembourrage de guidon et un support supplémentaire. NL De Thule RideAlong Mini is een kinderzitje voor vooraan op de fiets voor kleinere kinderen. Het zitje is te verstellen voor kinderen van verschillende lengtes en kan ook worden voorzien van optionele accessoires, zoals een gekleurde bekleding, een windscherm, stuurbekleding en een extra klem. functions funktionen Thule RideAlong Mini – Functions – Funktionen
Pagina: 9
5 Foot rest adjustment Fußstützenverstellung DE Passen Sie die Höhe der Fußstütze an, indem Sie den Versteller hinten nach oben schie- ben 9. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und drehen Sie den Versteller wieder nach unten, um die Fußstütze zu sichern. FR Réglez la hauteur du re- pose-pieds en tournant l’ajusteur à l’arrière vers le haut 9. Placez le repose-pieds à la hauteur sou- haitée et verrouillez l’ajusteur en le faisant tourner vers le bas. NL Verstel de hoogte van de voetensteun door de verstelling op de achterkant naar boven te draaien 9. Zet de voetensteun op de gewenste hoogte, en vergren- del de verstelling door deze naar beneden te draaien. BG Регулирайте височината на поставките за краката, като за- въртите разположения от задната страна механизъм за регулиране нагоре 9. Позиционирайте по- ставките за краката на желаната височина и заключете механизма за регулиране, като го бутнете надолу. CS Chcete-li nastavit výšku nožní opěrky, nejprve odklopte pojistku 9. Umístěte nožní opěr- ku do požadované výšky a poté pojistku opět sklopte. DK Juster fodstøttens højde ved at dreje beslaget bagpå opad 9. Indstil fodstøtten i den foretruk- ne højde, og lås beslaget ved at dreje det nedad. EL Ρυθμίστε το ύψος του υπο- πόδιου στρέφοντας το ρυθμιστή στο πίσω μέρος προς τα πάνω 9. Τοποθετήστε το υποπόδιο στο ύψος που προτιμάτε και κλειδώστε το ρυθ- μιστή στρέφοντάς τον προς τα κάτω. EN Adjust the height of the foot rest by turning the adjuster on the back upwards 9. Position the foot rest at the preferred height, and lock the adjuster by turning it downwards. 9 ‫تدوير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القدمني‬ ‫مسند‬ ‫ارتفاع‬ ‫اضبط‬ AR ‫يف‬ ‫القدمني‬ ‫مسند‬ ‫ضع‬ .9 ‫لألعىل‬ ‫بالخلف‬ ‫الضبط‬ ‫جهاز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضبط‬ ‫جهاز‬ ‫بتأمني‬ ‫قم‬ ‫ثم‬ ،‫مفضلة‬ ‫نقطة‬ ‫أعىل‬ .‫لألسفل‬ ‫تدويره‬
Pagina: 10
6 Foot strap adjustment Fußriemenverstellung DE Die Fußschlaufen 6 können bündig mit der Fußstütze 7 nach unten geklappt werden. Zur Sicherung der Füße werden die Fußschlaufen nach oben über die Füße geklappt und an die Fußgröße angepasst. FR Les sangles du repose- pieds 6 peuvent être tournées vers le bas pour être intégrées au repose-pieds 7. Pour sécuri- ser le pied, redressez les sangles au-dessus du pied et réglez-les en fonction de la taille du pied. NL De voetriemen 6 kunnen naar beneden worden gedraaid zodat ze gelijk staan met de voe- tensteun 7. Draai om de voet vast te zetten het voetriempje op- waarts over de voet en verstel het zodat de voet er goed in past. BG Предпазителите за краката 6 могат да се свалят надолу, така че да се изравнят с поставките за краката 7. За обезопасяване на краката вдигнете предпазителите върху тях и ги регулирайте според размера на краката. CS Nožní pásky 6 lze sklopit tak, aby byly v jedné rovině s nož- ní opěrkou 7. Chcete-li jimi připou- tat nohy svého dítěte, otočte je směrem nahoru přes botu a podle potřeby utáhněte. DK Fodremmene 6 kan drejes ned, så de flugter med fodstøt- ten 7. For at sikre foden roteres fodremmen opad over foden og justeres, så den passer til fodens størrelse. EL Τα λουριά ποδιών 6 μπορούν να περιστραφούν προς τα κάτω για να είναι στο ίδιο επίπεδο με το υπο- πόδιο 7. Για να ασφαλίσετε το πόδι, στρέψτε το λουρί ποδιών προς τα πάνω, πάνω από το πόδι και ρυθμίστε το για να ταιριάζει με το μέγεθος του ποδιού. EN The foot straps 6 can be rotated down to be flush with the foot rest 7. To secure the foot, rotate the foot strap upwards over the foot and adjust it to fit the size of the foot. 6 7 ‫لتكون‬ ‫ألسفل‬ 6 ‫القدمني‬ ‫أربطة‬ ‫تدوير‬ ‫يمكن‬ AR ‫رباط‬ ‫بتدوير‬ ‫قم‬ ،‫القدم‬ ‫لتأمني‬ .7 ‫القدمني‬ ‫مسند‬ ‫حذاء‬ ‫يف‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫بحيث‬ ‫بضبطه‬ ‫وقم‬ ‫القدم‬ ‫فوق‬ ‫لألعىل‬ ‫القدم‬ .‫القدم‬ ‫حجم‬ Thule RideAlong Mini – Functions – Funktionen
Pagina: 11
7 Harness fastening Gurtbefestigung DE Zur einfachen Befestig- ung besitzt der Gurt separate Schlösser 3 für beide Arme, die sich nacheinander befestigen lassen. Sichern Sie den Gurt durch Einstecken des Gurtschlosses, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Befestigen Sie unbedingt beide Schlösser. Um den Gurt zu lösen, drücken Sie die seitliche und vordere Taste 17 gleichzeitig und ziehen Sie das Gurtschloss nach oben. FR Pour faciliter la fixation, le harnais dispose de boucles séparées 3 pour chaque bras qui peuvent être attachées une par une. Attachez le harnais en insérant les boucles de sécurité jusqu’à ce qu’un clic se fasse en- tendre. Veillez à attacher les deux boucles. Pour détacher le harnais, appuyez sur les boutons latéraux et avant 17 simultanément et tirez les boucles de sécurité vers le haut. NL De gordel heeft afzonder- lijke gespen 3 voor elke arm die één voor één vastgezet kunnen worden, zodat hij snel vast te maken is. Zet de gordel vast door de veiligheidsgespen erin te klik- ken tot u een klik hoort. Vergeet niet beide gespen vast te zetten. Klik om de gordel los te maken gelijktijdig op de knoppen aan de zijkant en voorkant 17 en trek de veiligheidsgespen omhoog. BG За по-лесно затягане кола- нът има отделни закопчалки 3 за всяко рамо, които могат да се за- копчават една по една. Закопчайте колана, като пъхнете предпазните закопчалки, докато чуете щраква- не. Уверете се, че сте закопчали и двете закопчалки. За да освобо- дите колана, натиснете страничния EN For easy fastening, the harness has separate buckles 3 for each arm that can be fastened one at a time. Secure the harness by inserting the safety buckles until you hear a click. Be sure to fasten both buckles. To release the harness, press the side and front buttons 17 simultaneously and pull the safety buckles upwards. 3 17 ‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫يحظى‬ ،‫سهل‬ ‫تثبيت‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ AR .‫واحد‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫تثبيته‬ ‫يمكن‬ ‫ذراع‬ ‫لكل‬ 3 ‫منفصل‬ ‫بإبزيم‬ ‫األمان‬ ‫إبزيم‬ ‫إدخال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫بتأمني‬ ‫قم‬ .‫اإلبريمني‬ ‫كال‬ ‫تثبيت‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ .‫مكانه‬ ‫يف‬ ‫يستقر‬ ‫حتى‬ ‫واألمامية‬ ‫الجانبية‬ ‫األزرار‬ ‫عىل‬ ‫اضغط‬ ،‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫لفك‬ .‫ألعىل‬ ‫األمان‬ ‫شد‬ ‫أحزمة‬ ‫واسحب‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫م‬ 17
Pagina: 12
8 Harness adjustment Gurtverstellung DE Die Länge des Gurts kann bequem angepasst werden. Straffen Sie den Gurt, indem Sie die Enden 18 mit einer Hand nach unten ziehen. Um den Gurt zu lockern, drücken Sie den blauen Gurtversteller 2 und ziehen Sie den Gurt nach oben. FR La longueur du harnais peut être réglée facilement. Raccourcissez les sangles en tirant d’une main sur l’extrémité de la sangle 18. Allongez les sangles en appuyant sur le bouton bleu 2 et en tirant le harnais vers le haut. NL De lengte van de gordel is gemakkelijk te verstellen. Verkort de riemen door met een hand aan het eind van de riem 18 te trek- ken. Verleng de riemen door op de blauwe knop 2 te drukken en de gordel omhoog te trekken. BG Дължината на колана се регулира лесно. Скъсете презрам- ките, като дръпнете с една ръка края на презрамката 18. Удължете презрамките, като натиснете синия бутон 2 и издърпате колана нагоре. CS Popruhy lze velmi snadno upravit na požadovanou délku. Pokud je potřebujete zkrátit, zatáhněte jednou rukou za konec pásků 18. Pokud je chcete pro- dloužit, stiskněte modré tlačítko 2 a povytáhněte popruhy nahoru. DK Det er nemt at justere selens længde: Afkort remmene ved at trække med én hånd i enden af hver rem 18. Forlæng remmene ved at trykke på den blå knap 2 og trække selen opad. EL Το μήκος της ζώνης ρυθμίζε- ται εύκολα. Μειώστε το μήκος των λουριών τραβώντας με το ένα χέρι το άκρο του λουριού 18. Επιμηκύνετε τα λουριά πατώντας το μπλε κουμπί 2 και τραβώντας τη ζώνη προς τα πάνω. EN The length of the harness is easily adjustable. Shorten the straps with a one-handed pull on the end of the strap 18. Lengthen the straps by pressing the blue button 2 and pulling the harness upwards. 2 18 ‫تقليل‬ ‫يمكنك‬ .‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫طول‬ ‫ضبط‬ ‫يسهل‬ AR ‫طرف‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫بيد‬ ‫السحب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األحزمة‬ ‫طول‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األحزمة‬ ‫طول‬ ‫زيادة‬ ‫ويمكنك‬ .18 ‫الحزام‬ .‫لألعىل‬ ‫الشد‬ ‫أحزمة‬ ‫وسحب‬ 2 ‫األزرق‬ ‫الزر‬ ‫عىل‬ ‫الضغط‬
Pagina: 13
9 Harness height adjustment Gurthöhenverstellung DE Passen Sie die Höhe des Gurts an die Größe Ihres Kindes an. Der Thule RideAlong Mini bietet Ihnen zwei Höhen 8 zur Gurtbefestigung. Für optimale Sicherheit und höchsten Komfort sollte sich der Gurt so nah wie möglich an den Schultern des Kindes befinden. FR Réglez la hauteur du harnais pour votre enfant. Thule RideAlong Mini vous permet de choisir entre deux hauteurs 8 pour attacher le harnais. Pour obtenir le meilleur niveau de sécurité et de confort possible, le harnais doit être positionné aussi prêt que possible des épaules de l’enfant. NL Verstel de hoogte van de gordel in overeenstemming met de lengte van uw kind. De Thule RideAlong Mini heeft twee hoogtes 8 waaraan de gordel vastgezet kan worden. Voor de veiligheid en het comfort van uw kind moet de gor- del zo dicht mogelijk bij de schou- ders van het kind worden gezet. BG Регулирайте височината на колана според детето. Thule RideAlong Mini ви предоставя избор от две височини 8 за затяга- не на колана. За максимална безо- пасност и удобство коланът трябва да бъде поставен колкото се може по-близо до рамената на детето. CS Aby popruhy vašemu dítěti skutečně seděly, můžete upravit i jejich výšku. Příslušenství Thule RideAlong Mini nabízí možnost upevnění popruhů ve dvou výš- kách 8 . S ohledem na pohodlí i bezpečnost by měly být ideálně ve výšce ramen dítěte nebo co nejblíže k ní. EN Adjust the height of the harness to fit your child. Thule RideAlong Mini gives you the option of two heights 8 for fastening the harness. For best security and comfort the harness should be positioned as close to the child’s shoulders as possible. 8 .‫الطفل‬ ‫ليالئم‬ ‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫ارتفاع‬ ‫اضبط‬ AR ‫لالرتفاع‬ ‫ضبط‬ Thule RideAlong Mini ‫لك‬ ‫يقدم‬ ‫درجات‬ ‫أقىص‬ ‫لتوفري‬ .‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫لتثبيت‬ 8 ‫مستويني‬ ‫ذو‬ ‫أقرب‬ ‫عىل‬ ‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬ ،‫والراحة‬ ‫األمان‬ .‫الطفل‬ ‫لكتفي‬ ‫مستوى‬ Thule RideAlong Mini – Functions – Funktionen
Pagina: 14
A1:1 10 Harness removal Abnehmen des Gurtes DE Sie können den Gurt ab- nehmen, indem Sie das Steck- schloss 8 von hinten und von der Unterseite des Sitzes vollständig durchdrücken. Lösen Sie das Gurtschloss, um den Gurt vom Sitz zu trennen. Um den Gurt wieder zu befestigen, setzen Sie das Steckschloss von vorne ein und sichern Sie es an der Rückenlehne sowie an der Unter- seite des Sitzes, bis es einrastet. FR Pour retirer le harnais, ou- vrez entièrement le bloque-sangle 8 sur le dossier et l’assise du siège. Déverrouillez la boucle de sécurité pour détacher le harnais du siège. Pour attacher le harnais, insérez le bloque-sangle par l’avant et fixez- le au dossier et à l’assise du siège jusqu’à ce qu’un clic retentisse. NL Steek om de gordel te verwijderen de riemvergrendeling 8 vanaf de achterkant en onder- kant van het zitje er helemaal doorheen. Maak de veiligheids- gesp los, en de gordel zit niet meer aan het zitje vast. Steek om de gordel weer vast te maken de riemvergrendeling er weer vanaf de voorkant in en zet die aan de achterkant en onderkant vast tot u een klik hoort. BG За да свалите колана, вкарайте фиксатора на колана 8 откъм задната и долната страна на седалката докрай в отвора. След като освободите предпазната закопчалка, коланът се освобожда- ва от седалката. За да закрепите колана, вкарайте фиксатора откъм предната страна и го закопчайте към задната и долната пластина, докато щракне. CS Chcete-li popruhy sejmout, provlékněte jejich bezpečnostní koncovky 8 otvory v opěradle směrem dopředu a nahoru. Poté uvolněte bezpečnostní přezku. Popruhy jsou nyní odpojeny. Až EN To remove the harness, insert the strap lock 8 from the back and bottom of the seat all the way through. Release the safety buckle, and the harness is disconnected from the seat. To fasten the harness, insert the strap lock from the front and secure it on the back and bottom plates until it clicks. 8 ‫من‬ 8 ‫الحزام‬ ‫قفل‬ ‫أدخل‬ ،‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫إلزالة‬ AR ‫بفك‬ ‫قم‬ .‫ا‬ً‫م‬‫تما‬ ‫الداخل‬ ‫من‬ ‫للمقعد‬ ‫واألسفل‬ ‫الخلفي‬ ‫الجزء‬ ‫لتثبيت‬ .‫املقعد‬ ‫من‬ ‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫فصل‬ ‫ويتم‬ ،‫األمان‬ ‫إبزيم‬ ‫تثبيته‬ ‫وأحكم‬ ‫األمان‬ ‫من‬ ‫الحزام‬ ‫قفل‬ ‫أدخل‬ ،‫الشد‬ ‫حزام‬ .‫مكانها‬ ‫يف‬ ‫تستقر‬ ‫حتى‬ ‫والسفلية‬ ‫الخلفية‬ ‫األلواح‬ ‫عىل‬
Pagina: 15
12 Child’s handlebar Kinderlenker DE Der Kinderlenker 5 ist zum Festhalten für das Kind gedacht. Er dient außerdem zur Befestig- ung von optionalem Zubehör. Der Kinderlenker kann zum Tragen des nicht montierten Sitzes ver- wendet werden, sofern kein Kind darin sitzt. FR Le guidon de l’enfant 5 lui permet de se tenir. Il sert également de support pour des accessoires (en option). Le gui- don de l’enfant peut être utilisé pour porter le siège démonté, mais uniquement lorsque l’enfant n’est pas assis dedans. NL Het kind kan zijn handen kwijt op het kinderstuur 5. Er kun- nen ook optionele accessoires op gezet worden. Het kinderstuur kan worden gebruikt om een niet-ge- monteerd zitje te dragen, maar nooit met een kind erin. BG Ръкохватката за детето 5 е място, където то може да се хване. Тя служи също и за държач на оп- ционални аксесоари. Ръкохватката за детето може да се използва за носене на седалката, когато не е монтирана, но никога не я носете така, ако в нея седи дете. CS Dětskou přední zábranu 5 může dítě použít k držení. Současně slouží jako držák volitel- ného příslušenství. Dětskou přední zábranu lze použít k přenášení demontované sedačky, ovšem výhradně bez dítěte. DK Barnets styr 5 er et sted, hvor barnet kan holde fast med hænderne. Det fungerer også som holder for valgfrit tilbehør. Barnets styr kan bruges til at bære et afmonteret sæde, men aldrig med et barn siddende i det. EN The child’s handlebar 5 is a place for the child to hold its hands. It also serves as a holder of optional accessories. The child’s handlebar can be used to carry the unmounted seat, but never with a child sitting in it. 5 ‫أن‬ ‫املخصص‬ ‫املكان‬ ‫هو‬ 5 ‫الطفل‬ ‫مقود‬ AR ‫للملحقات‬ ‫كحامل‬ ‫يعمل‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ .‫بيديه‬ ‫الطفل‬ ‫يمسكه‬ ‫غري‬ ‫املقعد‬ ‫الطفل‬ ‫مقود‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬ .‫اختيارية‬ .‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫عليه‬ ‫طفل‬ ‫أي‬ ‫جلوس‬ ‫حذر‬ُ‫ي‬ ‫لكن‬ ،‫املركب‬ Thule RideAlong Mini – Functions – Funktionen
Pagina: 16
16 Removal of bracket Entfernen der Halterung DE Um die Halterung von ei- nem normalen Lenkerschaft abzu- bauen, lösen Sie die beiden von hinten eingedrehten Schrauben. Um die Halterung von einem Vorbau abzunehmen, lösen Sie die beiden von hinten eingedreh- ten Schrauben. Nehmen Sie den Lenker und die Halterung ab, setzen Sie die ursprünglichen Abstandhalter ein und bauen Sie den Vorbau an. FR Pour retirer le support d’une potence de guidon nor- mal, dévissez les deux vis arrière. Pour retirer le support d’une potence ahead, dévissez les deux vis arrière. Retirez le guidon et le support, insérez les éléments d’écartement d’origine et montez la potence ahead. NL Schroef om de beugel van een normale stuurpen te verwij- deren de twee schroeven aan de achterkant los. Schroef om de beugel van een Ahead-pen te verwijderen de twee schroeven aan de achterkant los. Verwijder het stuur en de beugel, voeg de originele tussenstukken er weer tussen en monteer de Ahead-pen. BG За да свалите скобата от обикновено колче за кормило, раз- вийте двата монтирани отзад винта. За да свалите скобата от колче лапа, развийте двата монтирани отзад винта. Свалете кормилото и скобата, поставете оригиналните дистанционни елементи и монти- райте колчето лапа. CS Chcete-li demontovat držák z normálního představce, uvolněte dva upevňovací šrouby umístěné na zadní straně držáku. Chcete-li de- montovat držák z představce typu ahead, uvolněte dva upevňovací šrouby umístěné na zadní straně držáku. Demontujte řidítka a držák, vložte původní distanční vložky a připevněte představec typu ahead. EN To remove the bracket from a normal handlebar stem, unscrew the two back- mounted screws. To remove the bracket from an ahead stem, unscrew the two back- mounted screws. Remove the handlebar and the bracket, insert the original spacers and mount the ahead stem. ،‫عادي‬ ‫مقود‬ ‫أي‬ ‫جذع‬ ‫من‬ ‫الكتيفة‬ ‫إلزالة‬ AR .‫الخلفي‬ ‫الجزء‬ ‫يف‬ ‫املثبتني‬ ‫اللولبيني‬ ‫املسمارين‬ ‫بفك‬ ‫قم‬ ‫املسامري‬ ‫بفك‬ ‫قم‬ ،‫أمامي‬ ‫جذع‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫الكتيفة‬ ‫إلزالة‬ ‫املقود‬ ‫بإزالة‬ ‫قم‬ .‫الخلفي‬ ‫الجزء‬ ‫يف‬ ‫املثبتة‬ ‫اللولبية‬ .‫األمامي‬ ‫الجذع‬ ‫وركب‬ ‫األصلية‬ ‫املباعدات‬ ‫أدخل‬ ،‫والكتيفة‬ Thule RideAlong Mini – Functions – Funktionen
Pagina: 17
17 Extra bracket Zusätzliche Halterung DE Eine zusätzliche Halterung ermöglicht den raschen Wechsel des Kindersitzes auf ein zweites Fahrrad. Dies ist die perfekte Lösung für Familien, in denen das Kind abwechselnd von zwei Erwachsenen befördert wird. Die zusätzliche Halterung wird stets mit einem Vorbauadapter 13 geliefert. FR Avec un support sup- plémentaire, il est possible de déplacer facilement le siège vélo enfant d’un vélo à un autre. C’est la solution idéale pour les familles où deux personnes doivent trans- porter l’enfant. Le support supplé- mentaire est toujours assorti d’un adaptateur de potence ahead 13. NL Met een extra klem is het gemakkelijker om het kinderzitje tussen twee fietsen uit te wisselen. Dit is de perfecte oplossing voor gezinnen waarin twee mensen het kind moeten vervoeren. De extra klem wordt altijd geleverd met een Ahead-penadapter 13. BG Наличието на допълнителна скоба улеснява преместването на детската седалка от един ве- лосипед на друг и обратно. Това е идеалното решение за семей- ства, в които и двамата родители трябва да превозват детето. Допълнителната скоба винаги се доставя в комплект с адаптер за колче лапа 13. CS Pokud si pořídíte další držák, budete dětskou cyklose- dačku moci velmi snadno přesou- vat z jednoho kola na druhé. Dva držáky jsou ideálním řešením pro rodiny, kde dítě vozí střídavě dva lidé. Další držák je vždy dodáván včetně adaptéru na představec typu ahead 13. EN Having an extra bracket makes it easy to move the child seat between two bikes. This is the perfect solution for families where two people need to transport the child. The extra bracket always comes with an ahead stem adapter 13 included. 13 ‫الطفل‬ ‫مقعد‬ ‫نقل‬ ‫إضافية‬ ‫كتيفة‬ ‫وجود‬ ‫يسهل‬ AR ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫للعائالت‬ ‫األمثل‬ ‫الحل‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ .‫دراجتني‬ ‫بني‬ ‫الكتيفة‬ ‫تتوفر‬ .‫الطفل‬ ‫نقل‬ ‫إىل‬ ‫بحاجة‬ ‫شخصان‬ ‫فيها‬ .‫مضمنة‬ 13 ‫للجذع‬ ‫أمامي‬ ‫مهايئ‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً‫م‬‫دائ‬ ‫اإلضافية‬
Pagina: 18
18 Extra padding Zusätzliche Polsterung DE Die Polsterung 4 des Fahrradsitzes ist wendbar und besitzt auf jeder Seite eine andere Farbe. Eine zusätzliche Polsterung ist erhältlich, wenn Sie die ur- sprüngliche Polsterung auswech- seln oder Ihrem Fahrradsitz durch eine andersfarbige Polsterung eine persönliche Note verleihen möchten. FR Le rembourrage 4 fourni avec le siège vélo est amovible, avec différentes couleurs de chaque côté. Un rembourrage supplémentaire est disponible en option si vous devez remplacer le rembourrage d’origine, ou si vous souhaitez personnaliser le siège vélo avec un rembourrage d’une autre couleur. NL De bekleding 4 van de fietsstoel is omkeerbaar, met ver- schillende kleuren aan elke kant. Er is optionele extra bekleding als u de originele bekleding moet vervangen, of als u de fietsstoel een persoonlijk tintje wilt geven met bekleding in een andere kleur. BG Тапицерията 4 , която се доставя в комплект със седалката за велосипед, е двулицева с разли- чен цвят от всяка страна. В случай че ви се наложи да смените ориги- налната тапицерия или поискате да промените по ваш вкус седалката за велосипед с тапицерия в друг цвят, разполагате с опционална допълнителна тапицерия. CS Měkká vložka 4 , která je součástí cyklosedačky, je oboustran- ná a z každé strany jinak barevná. Pokud byste ji potřebovali vyměnit nebo dáváte přednost jiné barvě, můžete si zakoupit náhradní měk- kou vložku. EN The padding 4 that comes with the bike seat is reversible, with different colors on each side. There is an optional extra padding if you need to replace the original padding, or if you would like to personalize the bike seat with padding in another color. 4 ‫مقعد‬ ‫مع‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬ 4 ‫الحشوة‬ ‫تتميز‬ AR ‫تتميز‬ ‫كما‬ ،‫الوجهني‬ ‫عىل‬ ‫لالنعكاس‬ ‫قابلة‬ ‫بأنها‬ ‫الدراجة‬ ‫حشوة‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫وتتوفر‬ .‫جانب‬ ‫كل‬ ‫عىل‬ ‫املختلفة‬ ‫بألوانها‬ ‫الحشوة‬ ‫الستبدال‬ ‫بحاجة‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫اختيارية‬ ‫إضافية‬ ‫الدراجة‬ ‫مقعد‬ ‫تخصيص‬ ‫يف‬ ‫ترغب‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫األصلية‬ .‫آخر‬ ‫بلون‬ ‫حشوة‬ ‫باستخدام‬ Thule RideAlong Mini – Functions – Funktionen
Pagina: 19
19 Windscreen Windschutz DE Der Thule RideAlong Mini Windschutz ist ein optionales Zubehör, das Ihr Kind vor Wind und Insekten schützt. Es ist aus stabilem und vollständig durch- sichtigem Material gefertigt. Der Windschutz passt vorn in die Schnellwechselhalterung des Thule RideAlong Mini. FR Le paravent Thule RideAlong Mini Windscreen est un accessoire en option qui pro- tège votre enfant du vent et des insectes. Il est fabriqué dans un matériau transparent et solide. Le Windscreen se fixe à l’avant du support de décrochage ra- pide Thule RideAlong Mini. NL Het Thule RideAlong Mini- windscherm is een optioneel accessoire om uw kind tegen wind en insecten af te schermen. Hij is gemaakt van volledig doorzichtig, stevig materiaal. Het windscherm past in de voorkant van de Thule RideAlong Mini-montagebeugel met snelkoppeling. BG Ветрозащитното стъкло Thule RideAlong Mini е опциона- лен аксесоар за предпазване на детето ви от вятър и насекоми. То е изработено от чист, здрав и напълно прозрачен материал. Ветрозащитното стъкло се поставя пред скобата за бързо освобожда- ване на Thule RideAlong Mini. CS Štít pro cyklosedačku Thule RideAlong Mini je volitelné pří- slušenství, které dítě během jízdy ochrání před větrem a hmyzem. Je vyroben z čirého, odolného a zcela průhledného materiálu. Štít se montuje na přední část rych- loupínacího držáku cyklosedačky Thule RideAlong Mini. EN Thule RideAlong Mini Windscreen is an optional accessory to shelter your child from wind and insects. It is made from clear, sturdy and completely transparent material. The Windscreen fits in the front of the Thule RideAlong Mini quick release bracket. Thule RideAlong Mini ‫إن‬ AR ‫من‬ ‫طفلك‬ ‫لحماية‬ ‫إضايف‬ ‫ملحق‬ ‫هو‬ Windscreen ‫وقوية‬ ‫صافية‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫مصنوع‬ ‫إنه‬ .‫والذباب‬ ‫الرياح‬ ‫كتيفة‬ ‫أمام‬ ‫لوضعه‬ ‫حاجب‬ ‫يتناسب‬ .‫بالكامل‬ ‫وشفافة‬ .‫الرسيع‬ Thule RideAlong Mini ‫تحرير‬
Pagina: 20
20Handlebar Padding Lenkerpolsterung EN Thule RideAlong Mini Handlebar Padding is an optional accessory that allows the child to rest its hands comfortably during transport. It is machine-washable and water-repellent making it easy to clean. The Handlebar Padding attaches easily to the Thule RideAlong Mini handlebar. DE Die Lenkerpolsterung des Thule RideAlong Mini ist ein optionales Zubehör, auf dem das Kind seine Hände während des Transports bequem ablegen kann. Die Polsterung ist maschinen- waschbar und wasserabweisend und kann somit leicht gereinigt werden. Die Lenkerpolsterung lässt sich einfach am Lenker des Thule RideAlong Mini anbringen. FR Le rembourrage pour gui- don Thule RideAlong Mini est un accessoire en option qui permet à votre enfant de reposer confor- tablement ses mains lors des trajets. Il est lavable en machine, imperméable et facile à nettoyer. Le rembourrage pour guidon se fixe facilement au guidon Thule RideAlong Mini. NL De Thule RideAlong Mini- stuurbekleding is een optioneel accessoire waarop het kind tijdens het vervoer zijn handen comforta- bel op kan laten rusten. Hij kan in de wasmachine worden gewassen en is waterafstotend, waardoor hij gemakkelijk te reinigen is. De stuurbekleding is eenvoudig vast te maken aan het Thule RideAlong Mini-stuur. BG Калъфката за ръкохватка Thule RideAlong Mini е опциона- лен аксесоар, който позволява на детето да постави удобно ръцете си, докато се вози. Тя е водоот- блъскваща и се пере в перална машина, което я прави лесна за почистване. Калъфката се поставя лесно върху ръкохватката Thule RideAlong Mini. CS Měkká opěrka hlavy pro cyklosedačky Thule RideAlong Mini je volitelné příslušenství, které dítěti umožňuje pohodlné držení za jízdy. Lze ji prát v pračce a díky vodoodpudivé úpravě se snadno čistí. Měkkou opěrku lze k dětské přední zábraně cyklosedačky Thule RideAlong Mini snadno připnout. Thule RideAlong Mini ‫حشوة‬ ‫إن‬ AR ‫وضع‬ ‫للطفل‬ ‫يتيح‬ ‫إضايف‬ ‫ملحق‬ ‫هي‬ Handlebar ‫الحشوة‬ ‫هذه‬ ‫غسل‬ ‫يمكن‬ .‫النقل‬ ‫أثناء‬ ‫مريح‬ ‫بشكل‬ ‫يديه‬ ‫تركيب‬ ‫يتم‬ .‫تنظيفها‬ ‫يسهل‬ ‫مما‬ ‫للمياه‬ ‫طاردة‬ ‫وهي‬ Thule RideAlong Mini ‫يف‬ ‫بسهولة‬ ‫املقود‬ ‫حشوة‬ .handlebar Thule RideAlong Mini – Functions – Funktionen

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule RideAlong Mini en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule RideAlong Mini. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule RideAlong Mini zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule RideAlong Mini

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule RideAlong Mini. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Thule
 • Product: Fietsstoeltjes
 • Model/naam: RideAlong Mini
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Chinees, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch