Thule Chariot CX 1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Chariot CX 1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Thule
  • Product: Kinderwagen
  • Model/naam: Chariot CX 1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 51100967 - B
INHOUD
1 	 Inleiding
1.1	 Doelgroep van deze handleiding	 04
1.2	 Doelgroep van deze kinderwagen	 04
1.3	 Specificaties	 04
2 	 Beschrijving onderdelen
3 	Veiligheid
3.1	 Symbolen en instructies	 06
3.2	 Algemene veiligheidsinstructies	 06
4 	 Aan de slag
4.1	 Uw kinderwagen uitpakken	 08
4.2	 Meegeleverde onderdelen	 08
4.3	 De kinderwagen uitklappen	 09
4.4	 De kinderwagen dichtvouwen	 09
4.5	 De wielen installeren	 10
4.6	 De wielen verwijderen	 10
4.7	 De duwbeugel installeren	 11
4.8	 De duwbeugel verstellen	 12
4.9	 Een Thule ombouwkit installeren	 12
5 	Gebruik en eigenschappen
5.1	 CX schijfremmensysteem	 13
5.2	 De parkeerrem vastzetten	 15
5.3	 De twee-in-één-hoes gebruiken	 16
5.4	 Plaatsing van kind en gordel	 17
5.5	 De veiligheidspolsband gebruiken	 18
5.6	 De Thule ophanging verstellen	 18
5.7	 Het zonnescherm gebruiken	 19
5.8	 De zijvensters gebruiken	 19
5.9	 Bagagevak en opbergruimte	 20
6 	 Aanvullende informatie
6.1	 Accessoires	 21
6.2	 Service en onderhoud	 21
6.3	 Opbergruimte	 22
6.4	 Slijtage	 22
Pagina: 2
51100967 - B 3
1
INLEIDING
Bedankt dat u voor een Thule Chariot CX hebt gekozen. Uw nieuwe kinderwagen biedt uitmuntende kwaliteit,
veiligheidsbevorderende functies en comfort.
LET OP:
Alle Thule kinderwagens zijn ontworpen met de eindgebruiker in het achterhoofd en zijn wens voor maximale flexibiliteit
en prestaties. Om dit te bereiken is de aankoop van (een) ombouwkit(s) nodig zodat u voor de activiteit van uw wens
kunt kiezen en niet genoodzaakt bent om verschillende specifieke wagens aan te kopen. De vier Thule ombouwkits
die bij uw plaatselijke verdeler te koop zijn, zijn:
Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze handleiding voor. Tekst, gegevens of illustraties uit
deze handleiding mogen niet worden gekopieerd, verspreid of zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële
doeleinden, noch beschikbaar worden gesteld aan anderen.
Meer handleidingen voor het gebruik van deze kinderwagen kunnen worden gedownload op www.thule.com.
Er is veel zorg besteed aan deze handleiding. Als u desondanks fouten ontdekt, zijn we u dankbaar als u die onder onze
aandacht brengt.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com
Thule wandelkit Thule joggingkit Thule fietskit Thule langlauf-
en loopkit
Pagina: 3
4 51100967 - B
1.1	Doelgroep van deze handleiding
Voor wie is deze handleiding bestemd?
Deze handleiding is bedoeld voor de koper en
gebruiker van de kinderwagen. Deze is ook
verantwoordelijk voor de goede staat waarin
de kinderwagen verkeert, voor het onderhoud
zoals is voorgeschreven en voor reparaties.
Volg bij gebruik van deze kinderwagen in
combinatie met de Thule fietskit ook de
gebruikershandleiding van de fiets die wordt
gebruikt voor het trekken van de kinderwagen en
de specificaties met betrekking tot de maximaal
toegestane volledige belasting van de fiets.
1.2 	Doelgroep van deze kinderwagen
Beoogd gebruik
De kinderwagen is bestemd voor gebruik binnen
het prestatiegebied dat is gespecificeerd voor
het vervoer van kinderen overdag op voetpaden,
openbare wegen en vlakke paden.
Er kan ook bagage meegenomen worden
in de daarvoor bestemde bagagevakken, mits
de kinderen in de kinderwagen daarmee niet aan
risico's worden blootgesteld.
1.3	SPECIFICATIES
Als de kinderwagen wordt gebruikt bij slecht
zicht, schemering of in het donker, wordt montage
van goedgekeurde werkende verlichting voor
de veiligheid ten strengste aangeraden.
Als onderdeel van het aanbevolen gebruik dient
u ook deze handleiding te volgen alsmede zich
te houden aan de voorgeschreven eisen aan
onderhoud.
Niet-aanbevolen gebruik
Gebruik dat verder gaat dan het bovenstaande,
wordt niet aanbevolen.
Gebruik dat niet wordt aanbevolen is met name
het samen vervoeren van mensen met dieren,
gebruik van deze kinderwagen op ruw onverhard
terrein, gebruik voor commerciële doeleinden,
overbelasting, te hoge snelheid en ongepaste
reparatie van defecten of wijzigingen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
die voortkomt uit gebruik dat niet is aanbevolen -
hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk.
	 Chariot CX 1	 Chariot CX 2
Maximaal gewicht passagier	 22 kg	 22 kg
Maximaal laadvermogen inclusief passagier(s) en lading samen	 34 kg	 45 kg
Aantal kinderen	 1	 2
Afmetingen zonder duwbeugel (lengte x breedte x hoogte)	 89 x 69 x 86 cm	 90 x 82 x 86 cm
	 35 x 27 x 34 inches	 35 x 32 x 34 inches
Afmetingen gevouwen (lengte x breedte x hoogte)	 107 x 61 x 27 cm	 107 x 80 x 27 cm
	 42 x 24 x 11 inches	 42 x 31 x 11 inches
Gewicht van de kinderwagen zonder Thule ombouwkits	 13,5 kg	 15 kg
	 30 lb	 34 lb
Maximale lengte van passagier(s)	 111 cm
Hoofd/helm mag niet buiten de kinderwagen uitsteken
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Pagina: 4
51100967 - B 5
2
BESCHRIJVING
ONDERDELEN
MEEGELEVERD
A.	 CX 1 of 2 frame
B.	 Verstelbare hoogte van de
duwbeugel
C.	 2 -20" aluminium wielen
D.	 2-in-1 regenhoes
E.	 Dwarsstang voor accessoires
A
D
B
C
E
Pagina: 5
6 51100967 - B
3
VEILIGHEID
Het veilig gebruiken van deze kinderwagen is
van groot belang om ervan te kunnen genieten.
Daarom is het bijzonder belangrijk dat u zich
vertrouwd maakt met de veiligheidsinstructies
in deze handleiding en ze opvolgt wanneer
u deze kinderwagen gebruikt.
3.1 	Symbolen en instructies
In deze handleiding staan waarschuwingen en
opmerkingen om informatie over veiligheid en optimaal
gebruik nog eens te benadrukken.
3.2 	 Algemene veiligheidsinstructies
•	 Belangrijk – Bewaar deze instructies als naslagwerk
voor de toekomst.
•	 De veiligheid van uw kind komt in het geding
als u deze instructies niet opvolgt.
•	 	
Laat een kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.
•	 	
Zet de parkeerrem erop wanneer u deze kinderwagen
parkeert.
•	 Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze
kinderwagen.
•	 Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de
fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden.
•	 Niet gebruiken voor kinderen die het maximale
gewicht overschrijden.
•	 De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust
zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek,
respectievelijk veroorzaakt door langdurige
blootstelling aan koude temperaturen of juist aan
warmere temperaturen zonder goede ventilatie
en vochtinname.
•	 Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding,
veters of speelgoed niet in contact komen met
bewegende onderdelen.
OPMERKING
Opmerkingen geven aanvullende instructies
waarmee het gebruiken van het product
gemakkelijker wordt.
WAARSCHUWING
Waarschuwingen geven instructies
die van belang zijn voor veilig gebruik
en werking van deze kinderwagen.
Het niet opvolgen van deze instructies
kan leiden tot ongelukken die mogelijk
ernstig letsel of dood voor u en/of uw
passagier(s) met zich mee kunnen
brengen.
Pagina: 6
51100967 - B 7
•	 Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen
moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van
vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen
geen bewegende onderdelen raken, anders kunnen
zij gewond raken.
•	 Zet geen autozitjes of andere zitjes die niet door
Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd,
in deze kinderwagen.
•	 Gebruik alleen accessoires die door Thule Child
Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, anders
wordt deze kinderwagen instabiel als andere tassen
of rekken worden gebruikt.
•	 Het is niet veilig om accessoires die niet door
Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd,
te gebruiken.
•	 Gebruik geen schoonmaakmiddelen op deze
kinderwagen. Alleen met milde zeep en water reinigen.
•	 Breng geen wijzigingen aan deze kinderwagen aan.
•	 Gebruik deze kinderwagen niet op trappen of
roltrappen.
•	 Gebruik deze kinderwagen niet in de buurt van open
vuur of uitslaande vlammen.
•	 Een reflector die aan de plaatselijke normen voldoet,
moet zichtbaar zijn op de achterkant van de
kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen.
•	 Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen
kinderwagen remmen, trappen of besturen van
de fiets niet belemmert.
•	 Fiets 's avonds nooit zonder goede verlichting.
Houd u aan alle plaatselijke regelgeving met
betrekking tot verlichting.
WAARSCHUWING
Dit product is niet geschikt om mee
te skaten.
WAARSCHUWING
Laat uw kind niet met dit product
spelen.
WAARSCHUWING
Dit product is niet geschikt om te
rennen tenzij er een Thule joggingkit
aan is bevestigd.
Pagina: 7
8 51100967 - B
4
AAN DE SLAG
4.1	Uw kinderwagen uitpakken
A.	 Maak de flappen van de doos open en verwijder
de nietjes. (Zie afbeelding 1)
B.	 Haal de duwbeugel uit de doos.
C.	 Leg de doos op zijn kant op een schoon,
stabiel oppervlak.
D.	 Schuif de kinderwagen en wielen uit de doos.
E.	 Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi
het weg.
1
4.2	MEEGELEVERDE ONDERDELEN
Controleer of de volgende zaken bij uw kinderwagen
zijn meegeleverd:
•	 CX frame
•	 De twee-in-één-hoes (op frame)
•	 Duwbeugel
•	 Twee wielen van 20 inch
•	 Dwarsstang voor accessoires
•	Handleiding
OPMERKING
Berg uw kinderwagen en de onderdelen ervan
op een veilige droge plek op, zodat ze als
ze nodig zijn, zich in de best mogelijke staat
bevinden.
Pagina: 8
51100967 - B 9
4.3	De kinderwagen uitklappen
A.	 Trek met een hand op het bovenframe en de andere
op de as van de kinderwagen de twee helften van
elkaar. (Zie afbeelding 1)
B.	 Trek met een hand op het bovenste frame en de
andere op de Click n' Store™ haak het achterframe
naar achteren tot de automatisch vergrendelbare
knop vastzit. Herhaal dit aan de andere kant
van de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
C.	 Controleer of het frame van de kinderwagen
vergrendeld is door de linker- en rechterkant van
het achterframe een keer naar voren te drukken.
4.4	De kinderwagen dichtvouwen
A.	 Trek de automatisch vergrendelbare schijf met een
hand aan, of ontgrendel deze, aan een kant van het
achterframe. Duw met de andere de Click n' Store™
haak naar voren. Herhaal dit met het achterframe
aan de andere kant van de kinderwagen.
(Zie afbeelding 3)
B.	 Duw met een hand op het bovenframe en de
andere op de as van de kinderwagen de twee
helften naar elkaar toe.
WAARSCHUWING
Controleer voor gebruik of
vergrendelingssystemen goed
vastzitten.
Zorg ervoor dat er geen kink in
de remkabel komt. Schade aan
de remkabel brengt de effectiviteit
van de rem in het geding.
2
1 3
WAARSCHUWING
Het uitklappen en opvouwen van
deze kinderwagen moet zorgvuldig
gebeuren om beknelling van vingers
te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind
niet in de buurt is als u dit product
uitklapt of opvouwt, om letsels te
voorkomen.
Pagina: 9
10 51100967 - B
4.5	De wielen installeren 4.6	De wielen verwijderen
A.	 Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 1)
B.	 Schuif de wielas in de as van de kinderwagen.
C.	 Laat de knop waarmee het wiel loskomt, los.
D.	 Druk het wiel volledig in de as van de kinderwagen.
E.	 Controleer of het wiel stevig aan de kinderwagen
vastzit door er een flinke ruk aan te geven.
F.	 Herhaal dat met het andere wiel.
G.	 Controleer met een bandenspanningsmeter de
luchtdruk in elke band. De minimaal aanbevolen
druk in de band is 30 psi (2,1 bar) en de maximale
is 35 psi (2,5 bar).
H.	 Als de luchtdruk te laag is in een van de banden,
pomp die dan op met een fietspomp.
A.	 Haal de parkeerrem eraf.
B.	 Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
C.	 Trek het wiel uit de as van de kinderwagen.
D.	 Herhaal dat met het andere wiel.
1 2
WAARSCHUWING
Controleer voor elk uitstapje of beide
wielen stevig vastzitten in de as van
de kinderwagen.
Pagina: 10
51100967 - B 11
4.7	De duwbeugel installeren
A.	 Plaats de duwbeugel achter de kinderwagen
met de handgrepen naar achteren gericht.
(Zie afbeelding 1)
B.	 Klik de hendels met het quick-releasesysteem
op de dwarsstang voor accessoires los.
C.	 Houd met een hand aan elke kant van de
duwbeugel de verende pennen in beide uiteinden
van de duwbeugel ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
D.	 Schuif beide uiteinden van de duwbeugel in het
bovenste frame van de kinderwagen. De verende
pennen kunnen nu in het bovenste frame worden
gestoken.
1 2
WAARSCHUWING
Controleer voor elk uitstapje of alle
verende pennen in de duwbeugel
er volledig in zitten.
Bagage die aan de duwbeugel
hangt, beïnvloedt de stabiliteit
van de kinderwagen.
E.	 Schuif de duwbeugel in het bovenste frame tot
de verende pennen vastzitten.
F.	 Controleer of de duwbeugel stevig aan de
kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan
te geven - hij zou er dan niet uit moeten komen.
G.	 Zet de hendels met het quick-releasesysteem
vast op de dwarsstang voor accessoires.
H.	 Klik om de duwbeugel te verwijderen de hendels
met het quick-releasesysteem op de dwarsstang
voor accessoires los. Druk beide verende pennen
in het bovenste frame en trek de duwbeugel eruit.
Pagina: 11
12 51100967 - B
4.9	Een Thule ombouwkit installeren
A.	 Een Thule ombouwkit kiezen uit de volgende:
• 	 Thule wandelkit
• 	 Thule joggingkit
•	 Thule fietskit
• 	 Thule langlauf- en loopkit
B.	 Installeer en gebruik de gekozen kit volgens
de instructies bij de Thule ombouwkits.
4.8	De duwbeugel verstellen
A.	 Houd om de breedte van de duwbeugel aan
te passen de drukknoppen op de handgrepen
ingedrukt en schuif de stang naar een van
de 3 standen. (Zie afbeelding 1)
B.	 Controleer of de handgrepen stevig aan de
kinderwagen vastzitten door er een flinke ruk
aan te geven.
1
Pagina: 12
51100967 - B 13
5
GEBRUIK EN
EIGENSCHAPPEN
5.1	CX SCHIJFREMMENSYSTEEM
A.	 Voor het remsysteem moeten 3 stelschroeven
gebruikt worden: een op de kabelsplitter (S1) en
een op elke schijfrem (S2 en S3). (Zie afbeelding 1)
B.	 Controleer bij het verstellen van de remmen eerst of
alle eindkappen van de remkabels goed in de gaten
van de stelschroeven zitten. (Zie afbeelding 2)
C.	 Als er te veel speling in de remhendel zit, schroef
de borgmoer op S1 dan los en pas (schroef los) S1
aan totdat er sprake is van een lichte rem op in elk
geval een van de wielen zonder dat de remhendel
wordt gebruikt.
D.	 Schroef S1 er met één hele draai weer in (met de
klok mee)
E.	 Zet de borgmoer vast zonder S1 te verschuiven.
F.	 Als verstellen van S1 niet genoeg is, verstel dan
ook S2 en S3.
WAARSCHUWING
Controleer altijd of de handgreep/
remhendel van de duwbeugel stevig
vastgemaakt is aan de duwbeugel.
Verander het remsysteem op geen
enkele wijze.
Het remsysteem ombouwen en/of
inbouwen in andere kinderwagens
is niet toegestaan.
Raak de remschijf na langdurig
gebruik niet aan, omdat de
remschijven heet kunnen worden.
Gebruik de rem altijd zoals bedoeld
is. Volg deze handleiding en houdt
u aan de voorgeschreven eisen aan
onderhoud.
2
1
S1
S2 S3
OPMERKING
We raden u aan de remaanpassingen uit
te laten voeren door uw erkende Chariot
verkoper.
OPMERKING
Voordat u het remsysteem voor het eerst gaat
gebruiken, moet u het remeffect eerst zelf op
een veilige plek testen.
Pagina: 13
14 51100967 - B
3
WAARSCHUWING
Merk op dat S1 alleen losgeschroefd
kan worden tot maximaal 5 mm,
gemeten tussen de vastgezette
borgmoer en schroefkop. (Zie
afbeelding 3)
WAARSCHUWING
Verstelschroeven S2 en S3 mogen niet
helemaal van de remzadel worden
geschroefd. Zorg ervoor dat ze
minstens 6 mm in de remzadel steken.
Als dat niet het geval is, loopt u het
risico dat de schroef zal afknappen
waardoor er mogelijk niet meer
geremd kan worden.
OPMERKING
Als u niet naar tevredenheid kunt bijstellen,
raadpleeg dan uw erkende Chariot verkoper.
Ongelijke koppeling - basisafstelling
G.	 Zet de kinderwagen zo neer dat de wielen vrij
kunnen draaien.
H.	 Begin met één wiel. Draai de borgmoer op S2 los
van de remzadel. (Zie afbeelding 4)
I.	 Laat het wiel heel langzaam draaien.
J.	 Schroef S2 los (tegen de klok in) totdat er sprake
is van een lichte rem op het wiel zonder dat de
remhendel wordt gebruikt.
K.	 Schroef S2 er met één hele draai weer in (met de
klok mee).
L.	 Zet de borgmoer vast zonder S2 te verschuiven.
M.	 Doe hetzelfde bij S3.
Ongelijke koppeling - fijnafstelling
N.	 Als de remmen de kinderwagen naar één kant
trekken, pas dan de kant aan waar de kinderwagen
naartoe wordt getrokken als er geremd wordt
O.	 Controleer na aanpassing of de parkeerrem goed
werkt, of de kinderwagen niet wegrolt en of die
meteen stilstaat als de rem wordt gebruikt.
max. 5 mm
4
Pagina: 14
51100967 - B 15
5.2	De parkeerrem vastzetten
A.	 Knijp de remhendel samen en druk op de rode
knop. (Zie afbeelding 1)
B.	 Laat de remhendel met de rode knop nog steeds
ingedrukt los. (Zie afbeelding 2)
C.	 Controleer als u de rem erop hebt gezet, of de
parkeerrem ook werkt: de kinderwagen zou niet
meer voor- of achteruit moeten kunnen rijden.
D.	 Knijp de remhendel even samen om de parkeerrem
uit te zetten.
1 2
WAARSCHUWING
Laat uw kind nooit alleen achter in
deze kinderwagen.
De parkeerrem moet altijd worden
gebruikt als u kinderen erin zet of eruit
haalt.
Pagina: 15
16 51100967 - B
5.3	De twee-in-één-hoes gebruiken
A.	 Rol het plastic venster omhoog om de luchtstroom
in de kinderwagen te verbeteren. Gebruik de
elastische ringen aan de bovenkant van de hoes
om het venster open te houden. (Zie afbeelding 1)
B.	 Rol het plastic venster uit om de kinderwagen
te beschermen tegen verschillende
weersomstandigheden. Trek de ritssluitingen aan
de zijkant van het venster aan de voorkant naar
beneden om het venster te sluiten.
C.	 Trek om de hoes te openen de lipjes onder aan de
hoes naar beneden om hem van de voorkant van
de kinderwagen los te maken.
D.	 Trek om de hoes te sluiten de lipjes onder aan de
hoes naar beneden en haak hem weer vast aan de
voorkant van de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
E.	 De hoes van de kinderwagen eraf halen: verwijder
de duwbeugel, maak de dwarsstang voor
accessoires los en verwijder deze ook, open de
hoes en schuif de bovenkant van de hoes omhoog
over het bovenste frame.
F.	 De hoes weer op de kinderwagen zetten: verwijder
de duwbeugel, maak de dwarsstang voor
accessoires los en verwijder deze ook, en schuif
de gaten aan de bovenkant van de hoes weer terug
over het bovenste frame.
2
1
WAARSCHUWING
De gebruiker van deze kinderwagen
moet zich bewust zijn van gevaren
zoals onderkoeling en zonnesteek,
respectievelijk veroorzaakt door
langdurige blootstelling van
minder actieve kinderen aan koude
temperaturen of juist aan warmere
temperaturen zonder goede ventilatie
en vochtinname.
WAARSCHUWING
Als deze kinderwagen wordt gebruikt
als fietstrailer, moet de regenhoes
worden gesloten om te voorkomen dat
er vuil in de kinderwagen terechtkomt.
Pagina: 16
51100967 - B 17
5.4	PLAATSING VAN KIND EN GORDEL
A.	 Zet de parkeerrem erop.
B.	 De twee-in-één-hoes openen.
C.	 Maak alle riemen los.
D.	 Maak de gesp van de kruisriem op de
schoudergordel los door op de rode knop
te drukken.
E.	 Zet uw kind(eren) erin.
F.	 
Schuif de hoogteversteller van de schouderriem
op de verticale riemen, in de leuning van de
zitting, naar dezelfde hoogte als de schouders
van uw kind(eren). (Zie afbeelding 1)
G.	 Pak de kruisriem op, gesp de twee schouderriemen
aan elkaar vast en zet ze daarna beide vast in
de gesp van de kruisriem. (Zie afbeelding 2)
H.	 Verstel de kindergordel met behulp van de
schouderlengteversteller totdat de gesp van
de kruisriem ter hoogte van de onderkant van
hun borst komt. (Zie afbeelding 3)
I.	 Zet de twee schouderriemen goed vast door de
losse uiteinden van de schouderriem naar beneden
te trekken. Zorg ervoor dat het gordelsysteem bij
het middel en de schouders van het kind niet los
zit. Controleer of de schouderstukken boven op de
schouders van het kind en naast hun nek zitten.
OPMERKING
Als u een CX 2 voor één kind gebruikt, laat
het dan altijd aan de rechterkant zitten.
WAARSCHUWING
Deze stoel is niet geschikt voor
kinderen jonger dan 6 maanden.
Gebruik een gordel pas als uw kind
zonder hulp rechtop kan zitten.
Voeg er geen pad aan toe die dikker
is dan 10 mm.
Controleer voor gebruik of de
bevestigingssystemen van het
zitje goed vastzitten.
Voorkom dat een kind letsel oploopt
omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik
altijd een gordel.
1
2
3
Pagina: 17
18 51100967 - B
5.6 	DE verstelbare OPHANGING
VERSTELLEN
5.5	De veiligheidspolsband
gebruiken
A.	 Wikkel het losse einde van de veiligheidspolsband
om uw pols om te voorkomen dat u gescheiden
wordt van de kinderwagen. (Zie afbeelding 1)
B.	 Als de veiligheidspolsband niet wordt gebruikt,
berg het losse uiteinde dan in het grote gaasvak op.
1 2
WAARSCHUWING
Als u de veiligheidspolsband niet
gebruikt, kunt u van de kinderwagen
gescheiden worden. Dat kan leiden tot
ongelukken met ernstig letsel of dood
van uw passagier(s) tot gevolg.
A.	 Draai de verstelknop los (tegen de klok in
draaien) zonder passagiers in de kinderwagen.
(Zie afbeelding 2)
B.	 Schuif de verstelknop langs de bladveren en
zet die op het totale gewicht in de kinderwagen
dat achter de verstelknop wordt aangegeven
(d.w.z. het gewicht van uw kind(eren) plus bagage).
C.	 Draai de verstelknop vast (tegen de klok
in draaien).
OPMERKING
Op de CX 2 kunt u de verstelknop aan de
kant waar een iets lichtere passagier zit,
iets naar voren schuiven, en iets meer
naar achteren aan de kant waar een iets
zwaardere passagier zit, zodat de balans
tijdens de rit klopt.
Pagina: 18
51100967 - B 19
5.7	 Het zonnescherm gebruiken
A.	 Rol het zonnescherm naar beneden voor schaduw
in de kinderwagen. Gebruik het klittenband aan de
onderkant van het zonnescherm om het gesloten te
houden. (Zie afbeelding 1)
B.	 Rol het zonnescherm omhoog om meer licht in
de kinderwagen te krijgen. Gebruik de elastische
ringen aan de bovenkant van het zonnescherm om
hem omhoog te houden.
OPMERKING
De zijvensters kunnen deels worden geopend
door de ritssluitingen deels te openen en het
voorste gedeelte van het venster onder het
achterste gedeelte weg te stoppen.
5.8	DE ZIJVENSTERS GEBRUIKEN
A.	 Om de luchtstroom in de kinderwagen nog meer
te verbeteren kunnen een of beide zijvensters
verwijderd worden door de ritssluitingen aan de
boven- en onderkant van het venster los te maken.
(Zie afbeelding 2)
B.	 Maak de zijvensters weer vast om de
kinderwagen te beschermen tegen verschillende
weersomstandigheden. Maak eerst de bovenste
ritssluiting dicht zodat de onderste ritssluiting
gemakkelijker dicht gaat.
1 2
Pagina: 19
20 51100967 - B
4
WAARSCHUWING
Neem geen extra kinderen of tassen
mee in deze kinderwagen. Deze
kinderwagen wordt instabiel als
de door de fabrikant aanbevolen
belasting wordt overschreden.
OPMERKING
Het maximale draagvermogen van het
bagagevak is 4 kg.
Het bagagerekaccessoire zorgt ervoor dat
u nog eens 2,3 kg extra boven het zitgedeelte
kunt meenemen.
De extra Console zorgt ervoor dat u nog
eens 2,3 kg extra aan de duwbeugel kunt
meenemen.
5.9 	 BAGAGEVAK EN OPBERGRUIMTE
Uw kinderwagen is voorzien van de volgende
opbergvakken:
•	 Een bagagevak onder aan de achterkant.
(Zie afbeelding 1)
•	 Een groot gaasvak boven op de achterkant.
(Zie afbeelding 2)
•	 Een klein vak binnen in het grote gaasvak.
•	 Twee kleine gaasvakken in de kinderwagen aan
de voorkant. (zie afbeelding 3)
A.	 Trek om het bagagevak te verlagen het kliksysteem
aan beide kanten van het achterframe los en trek
het bagagevak omlaag. Trek het systeem dan weer
aan om het bagagevak op zijn plek te houden.
(Zie afbeelding 4)
B.	 Klik om het bagagevak te verhogen het kliksysteem
aan beide kanten van het achterframe los en trek
het bagagevak omhoog. Klik het systeem dan weer
vast om het bagagevak op zijn plek te houden.
1
2 3
Pagina: 20
51100967 - B 21
6
AANVULLENDE
INFORMATIE
6.1 	 Accessoires
Er zijn talloze accessoires geschikt voor uw Chariot:
•	 Bidonhouder
•	 Bekerhouder
•	 Axle Mount ezHitch™ Partial
•	 Adapter voor interne naafkoppeling - Shimano
•	 Adapter voor interne naafkoppeling - SRAM
•	 Bagagerek
•	 Infant Sling babyzitje
•	 Slaapzak voor alle seizoenen
•	 Baby Supporter
•	 Opberghoes
•	 Regenhoes
•	 Console
Neem contact op met uw plaatselijke dealer of ga naar
onze website:
www.thule.com voor meer informatie.
6.2 	SERVICE EN ONDERHOUD
Controleer uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en
accessoires regelmatig op schade en tekenen van
slijtage.
Metalen onderdelen
Controleer op deuken of scheuren. Gebruik de
kinderwagen niet als een van de metalen onderdelen
scheuren vertoont of beschadigd is.
Sluitingen
Controleer regelmatig of de sluitingen in de kinderwagen
zijn gebogen, gebroken, ontbreken of loszitten. Zet losse
sluitingen vast en vervang beschadigde of ontbrekende
sluitingen.
Ophanging
Controleer de veren op scheuren of andere tekenen van
metaalmoeheid. Schuif de verstelknop naar voor en naar
achteren, en controleer de veer in zijn geheel. Gebruik
geen kinderwagen met gescheurde of gebroken veren.
Stof
Controleer de stof regelmatig op scheuren,
slijtageplekken of andere tekenen van schade. Via gaten
in de stof kan de hand van een kind de wielen of het
wegoppervlak raken.
Wielen
Maak de wielassen schoon en vet alle zichtbare
bewegende onderdelen in. Laat de wielen minstens een
keer per jaar controleren en nakijken.
We bevelen u ten zeerste aan uw kinderwagen een keer
per jaar door een erkende onderhoudsmonteur na te laten
kijken zodat hij in de best mogelijke staat blijft.
Maak de kinderwagen regelmatig schoon met
warm water en een sopje. Gebruik nooit agressieve
schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
WAARSCHUWING
Juiste service en onderhoud van
deze kinderwagen beïnvloeden zijn
prestaties en veiligheid.
Pagina: 21
22 51100967 - B
Remmen
De remblokken op uw Chariot CX zijn ontwerpen
voor een lange levensduur, maar slijten mettertijd.
Bij veelvuldig gebruik kunnen ze uiteindelijk doorslijten.
Dan is vervanging van de remblokken noodzakelijk.
Neem contact op met uw erkende Chariot verkoper
voor onderhoud aan de remmen.
•	 
Doorslijten houdt in dat de remmen niet langer
kunnen worden bijgesteld omdat de verstelschroeven
maximaal losgeschroefd zijn.
•	 
Na het loslaten van de remhendel springt de hendel
niet meer terug naar zijn oorspronkelijke stand.
•	 
Als de remhendel is losgelaten, bewegen de wielen
niet meer vrij ondanks dat de basisafstelling juist is.
6.3	OPBERGRUIMTE
Bewaar uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en
accessoires op een droge plek en buiten direct
zonlicht. Hang de kinderwagen, indien mogelijk, op.
Uw kinderwagen moet, voordat u hem opbergt, droog
zijn om groei van schimmels en bacteriën te voorkomen.
Zorg bij het opbergen dat de wielen geen contact maken
met de vensters. Berg de kinderwagen niet gedurende
langere tijd vastgezet aan een fiets op.
6.4 	Slijtage
Deze kinderwagen is erg duurzaam en zorgt ervoor
dat u uw kind(eren) gedurende langere periodes
kunt vervoeren. Er kan na verloop van tijd wel slijtage
optreden, afhankelijk van verschillende factoren.
Gebruik en afgelegde afstand
Hoe vaker deze kinderwagen wordt gebruikt en hoe
verder hij gaat, hoe meer hij slijt.
Service en onderhoud
De kinderwagen schoon en goed onderhouden houden
is een belangrijke factor om hem in goede staat
te houden.
Opbergruimte
Deze kinderwagen goed opbergen zal slijtage, vooral
van de stof, beperken.
Soort gebruik
Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie en
remmen dragen allemaal bij aan voortijdige slijtage
van verschillende onderdelen, en vooral de remmen
en banden.
Het weer
Diverse weersomstandigheden beïnvloeden de
afzonderlijke onderdelen op verschillende manieren.
Direct zonlicht laat de stof, vensters en rubber wielen
eerder slijten. Zout in de lucht of op de weg beïnvloedt
de randen van de wielen en de stoffen bodem. Vuil en
modder kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen
en eveneens aan slijtage bijdragen.
Voortijdige slijtage van een onderdeel is niet per se een
teken van een defect product. De manier waarop deze
kinderwagen wordt gebruikt en onderhouden, beïnvloedt
eveneens enorm hoe goed hij presteert.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Thule Chariot CX 1.

Stel een vraag over de Thule Chariot CX 1

Heb je een vraag over de Thule Chariot CX 1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Chariot CX 1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Chariot CX 1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.