Thule Chariot Corsaire 2 handleiding

Handleiding voor de Thule Chariot Corsaire 2 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 20 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Pagina: 1
2 51100457 - C 1 Inleiding 1.1 Doelgroep van deze handleiding 04 1.2 Doelgroep van deze kinderwagen 04 1.3 Specificaties 04 2 Beschrijving onderdelen 3 Veiligheid 3.1 Symbolen en instructies 06 3.2 Algemene veiligheidsinstructies 06 4 Aan de slag 4.1 Uw kinderwagen uitpakken 08 4.2 Meegeleverde onderdelen 08 4.3 De kinderwagen uitklappen 09 4.4 De kinderwagen dichtvouwen 09 4.5 De parkeerrem installeren 10 4.6 De wielen installeren 10 4.7 De wielen verwijderen 11 4.8 De duwbeugel installeren 12 4.9 Een Thule ombouwkit installeren 12 5 Gebruik en eigenschappen 5.1 De parkeerrem vastzetten 13 5.2 De twee-in-één-hoes gebruiken 14 5.3 De schoudergordel verstellen 15 5.4 Plaatsing van kind en gordel 16 5.5 De veiligheidspolsband gebruiken 17 5.6 De Thule ophanging verstellen 17 5.7 De zonwering gebruiken 17 5.8 De ventilatie-openingen aan de zijkant gebruiken 18 5.9 Opbergruimte 18 6 Aanvullende informatie 6.1 Accessoires 19 6.2 Service en onderhoud 19 6.3 Opbergen 20 6.4 Slijtage 20 INHOUD
Pagina: 2
51100457 - C 3 1 INLEIDING Bedankt dat u voor een Thule Chariot Corsaire hebt gekozen. Uw nieuwe kinderwagen biedt uitmuntende kwaliteit, veiligheidsbevorderende functies en comfort. LET OP: Alle Thule kinderwagens zijn ontworpen met de eindgebruiker in het achterhoofd en zijn wens voor maximale flexibiliteit en prestaties. Om dit te bereiken is de aankoop van (een) ombouwkit(s) nodig zodat u voor de activiteit van uw wens kunt kiezen en niet genoodzaakt bent om verschillende specifieke wagens aan te kopen. De vier Thule ombouwkits die bij uw plaatselijke verdeler te koop zijn, zijn: Thule wandelkit Thule joggingkit Thule fietskit Thule langlauf- en loopkit Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze handleiding voor. Tekst, gegevens of illustraties uit deze handleiding mogen niet worden gekopieerd, verspreid of zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden, noch beschikbaar worden gesteld aan anderen. Meer handleidingen voor het gebruik van deze kinderwagen kunnen worden gedownload op www.thule.com. Er is veel zorg besteed aan deze handleiding. Als u desondanks fouten ontdekt, zijn we u dankbaar als u die onder onze aandacht brengt. Thule Child Transport Systems Ltd. 105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada www.thule.com info@thule.com
Pagina: 3
4 51100457 - C 1.1 Doelgroep van deze handleiding Voor wie is deze handleiding bestemd? Deze handleiding is bedoeld voor de koper en gebruiker van de kinderwagen. Deze is ook verantwoordelijk voor de goede staat waarin de kinderwagen verkeert, voor het onderhoud zoals is voorgeschreven en voor reparaties. Volg bij gebruik van deze kinderwagen in combinatie met de Thule fietskit ook de gebruikershandleiding van de fiets die wordt gebruikt voor het trekken van de kinderwagen en de specificaties met betrekking tot de maximaal toegestane volledige belasting van de fiets. 1.2 Doelgroep van deze kinderwagen Beoogd gebruik De kinderwagen is bestemd voor gebruik binnen het prestatiegebied dat is gespecificeerd voor het vervoer van kinderen overdag op voetpaden, openbare wegen en vlakke paden. Er kan ook bagage meegenomen worden in de daarvoor bestemde bagagevakken, mits de kinderen in de kinderwagen daarmee niet aan risico's worden blootgesteld. 1.3 SPECIFICATIES Als de kinderwagen wordt gebruikt bij slecht zicht, schemering of in het donker, wordt montage van goedgekeurde werkende verlichting voor de veiligheid ten strengste aangeraden. Als onderdeel van het aanbevolen gebruik dient u ook deze handleiding te volgen alsmede zich te houden aan de voorgeschreven eisen aan onderhoud. Niet-aanbevolen gebruik Gebruik dat verder gaat dan het bovenstaande, wordt niet aanbevolen. Gebruik dat niet wordt aanbevolen is met name het samen vervoeren van mensen met dieren, gebruik van deze kinderwagen op ruw onverhard terrein, gebruik voor commerciële doeleinden, overbelasting, te hoge snelheid en ongepaste reparatie van defecten of wijzigingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gebruik dat niet is aanbevolen - hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk. Corsaire 1 Corsaire 2 Maximaal gewicht passagier 22 kg 22 kg Maximaal laadvermogen inclusief passagier(s) en lading samen 34 kg 45 kg Aantal kinderen 1 1 of 2 Afmetingen zonder duwbeugel (lengte x breedte x hoogte) 116 x 72 x 109 cm 116 x 85 x 109 cm 46 x 29 x 43 inches 46 x 34 x 43 inches Afmetingen gevouwen (lengte x breedte x hoogte) 105 x 69 x 38 cm 105 x 83 x 38 cm 42 x 27 x 15 inches 42 x 33 x 15 inches Gewicht van de kinderwagen zonder Thule ombouwkits 12 kg 13 kg Maximale lengte van passagier(s) 111 cm 111 cm Hoofd/helm mag niet buiten de kinderwagen uitsteken .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................
Pagina: 4
51100457 - C 5 2 BESCHRIJVING ONDERDELEN A E D B C MEEGELEVERD A. Corsaire frame B. 2 - 20" aluminium wielen C. Parkeerrem (wordt niet op foto getoond) D. Duwbeugel E. 2-in-1 regenhoes
Pagina: 5
6 51100457 - C 3 VEILIGHEID Het veilig gebruiken van deze kinderwagen is van groot belang om ervan te kunnen genieten. Daarom is het bijzonder belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met de veiligheidsinstructies in deze handleiding en ze opvolgt wanneer u deze kinderwagen gebruikt. 3.1 Symbolen en instructies In deze handleiding staan waarschuwingen en opmerkingen om informatie over veiligheid en optimaal gebruik nog eens te benadrukken. 3.2 Algemene veiligheidsinstructies • Belangrijk – Bewaar deze instructies als naslagwerk voor de toekomst. • De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt. • Laat een kind nooit alleen achter in deze kinderwagen. • Zet de parkeerrem erop wanneer u deze kinderwagen parkeert. • Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze kinderwagen. • Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden. • Niet gebruiken voor kinderen die het maximale gewicht overschrijden. • Als deze kinderwagen voor één kind wordt gebruikt, moet het kind in het midden zitten. • De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling van minder actieve kinderen aan koude temperaturen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname. OPMERKING Opmerkingen geven aanvullende instructies waarmee het gebruiken van het product gemakkelijker wordt. WAARSCHUWING Waarschuwingen geven instructies die van belang zijn voor veilig gebruik en werking van deze kinderwagen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ongelukken die mogelijk ernstig letsel of dood voor u en/of uw passagier(s) met zich mee kunnen brengen.
Pagina: 6
51100457 - C 7 • Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding, veters of speelgoed niet in contact komen met bewegende onderdelen. • Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen geen bewegende onderdelen raken, anders kunnen zij gewond raken. • Zet geen autozitjes of andere zitjes die niet door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, in deze kinderwagen. • Gebruik alleen rekken die door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, anders wordt deze kinderwagen instabiel als andere tassen of rekken worden gebruikt. • Gebruik geen accessoires die niet door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd. • Gebruik geen schoonmaakmiddelen op deze kinderwagen. Alleen met milde zeep en water reinigen. • Breng geen wijzigingen aan deze kinderwagen aan. • Gebruik deze kinderwagen niet in de buurt van open vuur of uitslaande vlammen. • Een reflector die aan CPSC-normen voldoet, moet zichtbaar zijn op de achterkant van de kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen. • Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen kinderwagen remmen, trappen of besturen van de fiets niet belemmert. • Fiets 's avonds nooit zonder goede verlichting. Houd u aan alle plaatselijke regelgeving met betrekking tot verlichting. WAARSCHUWING Dit product is niet geschikt om mee te skaten. WAARSCHUWING Laat uw kind niet met dit product spelen. WAARSCHUWING Dit product is niet geschikt om te rennen tenzij er een Thule joggingkit aan is bevestigd.
Pagina: 7
8 51100457 - C 4 AAN DE SLAG 4.1 Uw kinderwagen uitpakken A. Maak de flappen van de doos open en verwijder de nietjes. (Zie afbeelding 1) B. Haal de duwbeugel uit de doos en leg die naast de doos. C. Leg de doos op zijn kant op een schoon, stabiel oppervlak. D. Schuif de kinderwagen en wielen uit de doos. E. Verwijder beide tussenstukken van de bladveren aan beide kanten van de kinderwagen. Druk de kinderwagen stevig tegen de grond en trek de tussenstukken er via het label eruit. 1 4.2 MEEGELEVERDE ONDERDELEN Controleer of de volgende zaken bij uw kinderwagen zijn meegeleverd: • Corsaire frame • De twee-in-één-hoes (op frame) • Duwbeugel • Twee wielen van 20 inch • Parkeerrem • Handleiding OPMERKING Berg uw kinderwagen en de onderdelen ervan op een veilige droge plek op, zodat ze als ze nodig zijn, zich in de best mogelijke staat bevinden.
Pagina: 8
51100457 - C 9 4.3 De kinderwagen uitklappen A. Maak de vergrendelingsriem los. B. Trek met een hand op het bovenframe en de andere op het onderframe de twee helften van elkaar. (Zie afbeelding 1) C. Trek met een hand op het bovenframe en de andere op het achterframe het achterframe naar achteren tot de automatisch vergrendelbare schijven in elkaar grijpen. (Zie afbeelding 2) D. Controleer of het frame van de kinderwagen vergrendeld is door het achterframe een keer naar binnen te drukken. 4.4 De kinderwagen dichtvouwen A. Trek de automatisch vergrendelbare schijven aan beide kanten met twee handen aan, of ontgrendel deze. Geef het achterframe met de vergrendeling open een flinke zet naar binnen. (Zie afbeelding 3) B. Duw met een hand op het bovenframe en de andere op de as van de kinderwagen de twee helften naar elkaar toe. C. Vouw de vergrendelingsriem opnieuw. 2 1 3 WAARSCHUWING Controleer voor gebruik of vergrendelingssystemen goed vastzitten. WAARSCHUWING Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind niet in de buurt is als u dit product uitklapt of opvouwt, om letsels te voorkomen.
Pagina: 9
10 51100457 - C 4.6 De wielen installeren 3 WAARSCHUWING Controleer voor elk uitstapje of beide wielen stevig vastzitten in de as van de kinderwagen. A. Haal de parkeerrem eraf. B. Houd de knop op het wiel waarmee het wiel loskomt, ingedrukt. C. Schuif de wielas in een aansluiting. (Zie afbeelding 3) D. Laat de knop waarmee het wiel loskomt, los. E. Druk het wiel volledig in de aansluiting. F. Controleer of het wiel stevig aan de kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan te geven. G. Herhaal dat met het andere wiel. H. Controleer met een bandenspanningsmeter de luchtdruk in elke band. De minimaal aanbevolen druk in de band is 30 psi (2,1 bar) en de maximale is 35 psi (2,5 bar). I. Als de luchtdruk te laag is in een van de banden, pomp die dan op met een fietspomp. 4.5 DE PARKEERREM INSTALLEREN A. Leg het frame op zijn kop op een schoon, stabiel oppervlak. B. Verwijder met een schroevendraaier en een 7/16- inch steeksleutel de borgmoer en de witte nylon afdichtingsring van de bout op de remhendel. C. Steek de bout samen met de zwarte vloot en remhendel door het gat aan de achterkant van het frame. (Zie afbeelding 1) D. Zet de witte nylon afdichtingsring en de moer weer terug op de bout van binnenuit de kinderwagen en zet die vast tot een schroefdraad zichtbaar wordt. E. Verwijder met de steeksleutel de borgmoeren op beide bouten op de achterhoeken van het frame. F. Steek de bouten op de achterhoeken van het frame door de gaten op de remarmen. (Zie afbeelding 2) G. Zet de borgmoeren terug op de bouten op de achterhoeken van het frame en zet ze vast tot een schroefdraad zichtbaar wordt. (Zie afbeelding 2) 1 2
Pagina: 10
51100457 - C 11 4.7 De wielen verwijderen 1 A. Haal de parkeerrem eraf. B. Houd de knop op het wiel waarmee het wiel loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 1) C. Trek het wiel uit de as van de kinderwagen. D. Herhaal dat met het andere wiel.
Pagina: 11
12 51100457 - C 4.9 Een Thule ombouwkit installeren A. Een Thule ombouwkit kiezen uit de volgende: • Thule wandelkit • Thule joggingkit • Thule fietskit • Thule langlauf- en loopkit B. Installeer en gebruik de gekozen kit volgens de instructies bij de Thule ombouwkits. 4.8 De duwbeugel installeren A. Plaats de duwbeugel achter de kinderwagen met de handgrepen naar achteren gericht. B. Houd de verende pennen met beide handen aan elke kant van de duwbeugel ingedrukt. (Zie afbeelding 1) C. Schuif beide uiteinden van de duwbeugel in het bovenste frame van de kinderwagen. De verende pennen kunnen nu in het bovenste frame worden gestoken. (Zie afbeelding 2) D. Schuif de duwbeugel in het bovenste frame tot de verende pennen vastzitten. E. Controleer of de duwbeugel stevig aan de kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan te geven - hij zou er dan niet uit moeten komen. F. Druk om de duwbeugel te verwijderen beide verende pennen in het bovenste frame en trek de duwbeugel eruit. Herhaal deze procedure om de remhendel uit de duwbeugel te halen. 2 1 WAARSCHUWING Bagage die aan de duwbeugel hangt, beïnvloedt de stabiliteit van de kinderwagen. OPMERKING De verstelbare HeightRight™ duwbeugel heeft twee standen: hoog en laag. Haal de duwbeugel eraf en draai hem om om tussen deze twee standen te wisselen.
Pagina: 12
51100457 - C 13 5 GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN 5.1 De parkeerrem vastzetten A. Pak de rode hendel op de remhendel vast en draai die naar links. (Zie afbeelding 1) B. Controleer als u de rem op hebt gezet, of de parkeerrem ook werkt: de kinderwagen zou niet meer voor- of achteruit moeten kunnen rijden. C. Pak de rode hendel op de remhendel vast en draai die naar rechts om de parkeerrem los te maken. (Zie afbeelding 2) 1 2 WAARSCHUWING Laat uw kind nooit alleen achter in deze kinderwagen. De parkeerrem moet altijd worden gebruikt als u kinderen erin zet of eruit haalt.
Pagina: 13
14 51100457 - C 5.2 De twee-in-één-hoes gebruiken A. Rol het plastic venster omhoog om de luchtstroom in de kinderwagen te verbeteren. Gebruik de elastische ringen aan de bovenkant van de hoes om het venster open te houden. B. Rol het plastic venster uit om de kinderwagen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Trek de ritssluitingen aan de zijkant van het venster aan de voorkant naar beneden om het venster te sluiten. C. Maak om de hoes te openen beide riemen op de hoeken aan de voorkant van de kinderwagen los. D. Zet om de hoes te sluiten beide riemen op de hoeken aan de voorkant van de kinderwagen vast. (Zie afbeelding 1) E. Verwijder de duwbeugel, open de hoes en schuif de bovenkant van de hoes omhoog van het bovenste frame af om de hoes van de kinderwagen af te halen. F. Verwijder de duwbeugel en schuif de gaten aan de bovenkant van de hoes weer terug over het bovenste frame om de hoes weer op de kinderwagen te zetten. WAARSCHUWING De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling aan koude temperaturen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname. 1 WAARSCHUWING Als deze kinderwagen wordt gebruikt als fietstrailer, moet de regenhoes worden gesloten om te voorkomen dat er vuil in de kinderwagen terechtkomt.
Pagina: 14
51100457 - C 15 5.3 DE GEVOERDE SCHOUDERGORDEL VERSTELLEN A. Maak de twee gespen boven op de gevoerde schoudergordel los. (Zie afbeelding 1) B. Maak de gevoerde schoudergordel los uit de kruisriem en haal die uit de kinderwagen. C. Leg de gevoerde schoudergordel op de borstkas van uw kind, zodat het logo onder de borst komt en de twee bovenste riemen naar boven wijzen. (Zie afbeelding 2) D. Kijk welke lus in een lijn staat met de bovenkant van de schouders van uw kind. Als de lussen op de bovenste riemen al op een lijn staan met de bovenkant van de schouders van uw kind, ga dan meteen door naar stap H. E. Verwijder beide gespen uit de bovenste riemen. F. Gebruik meer of minder lussen om de bovenste riemen doorheen te halen totdat beide riemen in de lussen op een lijn liggen met de bovenkant van de schouders van uw kind. (Zie afbeelding 3) G. Zet beide gespen weer terug op de bovenste riemen. H. Maak de gevoerde schoudergordel weer vast aan de kruisriem. WAARSCHUWING Controleer altijd of u de riem er op de juiste manier doorheen hebt gehaald (zie illustratie hierboven). Als dat niet het geval is, kan de riem uit de gesp glijden, waardoor de riem niet vastzit met mogelijk ernstig letsel of dood van uw passagier(s) tot gevolg. Als u de riem er nog eens doorheen haalt, geef er dan altijd een stevige ruk aan om te kijken of hij niet uit de gesp kan worden getrokken. 2 1 3
Pagina: 15
16 51100457 - C 5.4 PLAATSING VAN KIND EN GORDEL A. Zet de parkeerrem erop. (Zie afbeelding 1) B. De twee-in-één-hoes openen. C. Verstel de schoudergordel. (Zie paragraaf 5.2) D. Maak alle riemen los. E. Maak de gesp op de ceintuur los. F. Maak de twee gespen boven op de gevoerde schoudergordel los, zodat die alleen nog vastzit aan de kruisriem. G. Zet uw kind(eren) erin. (Zie afbeelding 2) H. Schuif de hoogteversteller van de schouderriem op de verticale riemen, in de leuning van de zitting, naar dezelfde hoogte als de schouders van uw kind(eren). (Zie afbeelding 3) I. Til de schoudergordel op en zet de gespen over elke schouder vast. Zorg ervoor dat de huid van uw kind er niet tussenkomt. J. Verstel het systeem met behulp van de kruisriem- en schouderlengteversteller totdat het Thule logo op de schoudergordel ter hoogte van de onderkant van hun borst komt. K. Gesp de ceintuur/ceinturen vast rond hun heupen. De ceintuur moet voor de kruisriem vallen en de gesp moet in het midden staan. (Zie afbeelding 3) L. Zet alle riemen goed vast. OPMERKING Als u een Corsaire 2 voor één kind gebruikt, zet het dan altijd in het midden, en gebruik de middelste ceintuur, verwijder een van de schouderriemen en zet de andere schouderriem vast in de middelste gesp. WAARSCHUWING Gebruik de kruisriem altijd in combinatie met de ceintuur. Deze stoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden. Gebruik een gordel pas als uw kind zonder hulp rechtop kan zitten. Voeg er geen pad aan toe die dikker is dan 10 mm. Controleer voor gebruik of de bevestigingssystemen van het zitje goed vastzitten. Voorkom dat een kind letsel oploopt omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik altijd een gordel. 2 3 1
Pagina: 16
51100457 - C 17 5.5 DE VEILIGHEIDSPOLSBAND GEBRUIKEN A. Wikkel het losse einde van de veiligheidspolsband om uw pols om te voorkomen dat u gescheiden wordt van de kinderwagen. (Zie afbeelding 1) B. Als de veiligheidspolsband niet wordt gebruikt, berg het losse uiteinde dan in het grote vak aan de achterkant van de kinderwagen op. 5.6 DE verstelbare OPHANGING VERSTELLEN A. Draai de verstelknop los (tegen de klok in draaien) zonder passagiers in de kinderwagen. (Zie afbeelding 2) B. Schuif de verstelknop langs de bladveren en zet die op het totale gewicht in de kinderwagen (d.w.z. het gewicht van uw kind(eren) plus bagage) C. Draai de verstelknop vast (tegen de klok in draaien). 5.7 DE zonwering GEBRUIKEN A. Rol de achterflap naar beneden langs de achterkant van de kinderwagen om de achterkant van de kinderwagen af te schermen. Gebruik het klittenband aan de onderkant van de achterflap om hem gesloten te houden. B. Rol de achterflap langs de voorkant van de kinderwagen naar beneden voor schaduw in het zitgedeelte . Gebruik het klittenband aan de onderkant van het zonnescherm om het gesloten te houden. (Zie afbeelding 3) C. Rol de achterflap op om de voor- en achterkant van de kinderwagen volledig open te houden. Gebruik de elastische ringen aan de bovenkant van de achterflap om hem opgerold te houden. WAARSCHUWING Als u de veiligheidspolsband niet gebruikt, kunt u van de kinderwagen gescheiden worden. Dat kan leiden tot ongelukken met ernstig letsel of dood van uw passagier(s) tot gevolg. 1 3 2
Pagina: 17
18 51100457 - C WAARSCHUWING Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze kinderwagen. 5.8 DE VENTILATIE-OPENINGEN AAN DE ZIJKANT GEBRUIKEN A. Trek een of beide ventilatie-openingen aan de zijkant open voor een betere luchtstroom in de kinderwagen. (Zie afbeelding 1) B. Druk de ventilatie-openingen aan de zijkant dicht om de kinderwagen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Gebruik het klittenband langs de randen om de ventilatie- openingen gesloten te houden. 5.9 OPBERGRUIMTE Uw kinderwagen is voorzien van de volgende opbergvakken: A. Een groot vak aan de achterkant. (Zie afbeelding 2) B. Twee kleine gaasvakken in de kinderwagen aan de voorkant. (Zie afbeelding 3) 1 2 3
Pagina: 18
51100457 - C 19 6 AANVULLENDE INFORMATIE 6.1 Accessoires Er zijn talloze accessoires geschikt voor uw Chariot: • Bidonhouder • Bekerhouder • Joggerrem • Axle Mount ezHitch™ Partial • Adapter voor interne naafkoppeling - Shimano • Adapter voor interne naafkoppeling - SRAM • Infant Sling babyzitje • Slaapzak voor alle seizoenen • Baby Supporter • Opberghoes • Regenhoes Neem contact op met uw plaatselijke dealer of ga naar onze website: www.thule.com voor meer informatie. 6.2 SERVICE EN ONDERHOUD Controleer uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en accessoires regelmatig op schade en tekenen van slijtage. Metalen onderdelen Controleer op deuken of scheuren. Gebruik de kinderwagen niet als een van de metalen onderdelen scheuren vertoont of beschadigd is. Sluitingen Controleer regelmatig of de sluitingen in de kinderwagen zijn gebogen, gebroken, ontbreken of loszitten. Zet losse sluitingen vast en vervang beschadigde of ontbrekende sluitingen. Ophanging Controleer de veren op scheuren of andere tekenen van metaalmoeheid. Schuif de verstelknop naar voor en naar achteren, en controleer de veer in zijn geheel. Gebruik geen kinderwagen met gescheurde of gebroken veren. Stof Controleer de stof regelmatig op scheuren, slijtageplekken of andere tekenen van schade. Via gaten in de stof kan de hand van een kind de wielen of het wegoppervlak raken. Wielen Maak de wielassen schoon en vet alle zichtbare bewegende onderdelen in. Laat de wielen minstens een keer per jaar controleren en nakijken. We bevelen u ten zeerste aan uw kinderwagen een keer per jaar door een erkende onderhoudsmonteur na te laten kijken zodat hij in de best mogelijke staat blijft. Maak de kinderwagen regelmatig schoon met warm water en een sopje. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. WAARSCHUWING Juiste service en onderhoud van deze kinderwagen beïnvloeden zijn prestaties en veiligheid.
Pagina: 19
20 51100457 - C 6.3 OPBERGRUIMTE Bewaar uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en accessoires op een droge plek en buiten direct zonlicht. Hang de kinderwagen, indien mogelijk, op. Uw kinderwagen moet, voordat u hem opbergt, droog zijn om groei van schimmels en bacteriën te voorkomen. Zorg bij het opbergen dat de wielen geen contact maken met de vensters. Berg de kinderwagen niet gedurende langere tijd vastgezet aan een fiets op. 6.4 Slijtage Deze kinderwagen is erg duurzaam en zorgt ervoor dat u uw kind(eren) gedurende langere periodes kunt vervoeren. Er kan na verloop van tijd wel slijtage optreden, afhankelijk van verschillende factoren. Gebruik en afgelegde afstand Hoe vaker deze kinderwagen wordt gebruikt en hoe verder hij gaat, hoe meer hij slijt. Service en onderhoud De kinderwagen schoon en goed onderhouden houden is een belangrijke factor om hem in goede staat te houden. Opbergruimte Deze kinderwagen goed opbergen zal slijtage, vooral van de stof, beperken. Soort gebruik Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie en remmen dragen allemaal bij aan voortijdige slijtage van verschillende onderdelen, en vooral de remmen en banden. Het weer Diverse weersomstandigheden beïnvloeden de afzonderlijke onderdelen op verschillende manieren. Direct zonlicht laat de stof, vensters en rubber wielen eerder slijten. Zout in de lucht of op de weg beïnvloedt de randen van de wielen en de stoffen bodem. Vuil en modder kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen en eveneens aan slijtage bijdragen. Extreem gebruik van deze kinderwagen kan leiden tot vroegtijdige slijtage. De manier waarop deze kinderwagen wordt gebruikt en onderhouden, beïnvloedt eveneens enorm hoe snel hij slijt. Thule Child Transport Systems Ltd. 105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada www.thule.com info@thule.com

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule Chariot Corsaire 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Chariot Corsaire 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Chariot Corsaire 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule Chariot Corsaire 2

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Chariot Corsaire 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Thule
 • Product: Niet gecategoriseerd
 • Model/naam: Chariot Corsaire 2
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Frans