Thule Chariot Chinook 1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Chariot Chinook 1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Thule
  • Product: Kinderwagen
  • Model/naam: Chariot Chinook 1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Frans, Duits, Engels, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 51100968 - B
INHOUD
1 	 Inleiding
1.1	 Doelgroep van deze handleiding	 4
1.2	 Doelgroep van deze kinderwagen	 4
1.3	 Specificaties	 4
2 	 VEILIGHEID
2.1	 Symbolen en instructies	 5
2.2	 Algemene veiligheidsinstructies	 5
3 	 AAN DE SLAG
3.1	 Meegeleverde onderdelen	 7
3.2	 De kinderwagen uitklappen	 8
3.3	 De kinderwagen dichtvouwen	 9
3.4	 De wielen installeren	 10
3.5	 De wielen verwijderen	 10
3.6	 Het voorwiel installeren	 11
3.7	 Het voorwiel verstellen	 12
3.8	 Het voorwiel uitlijnen om te joggen	 12
3.9	 De duwbeugel verstellen	 13
3.10	 Het achteroverhellend zitje verstellen	 14
3.11	 Voetsteun	 14
3.12	 Heup- en hoofdsteun	 15
3.13	 Een Thule ombouwkit installeren	 15
4 	Gebruik en eigenschappen
4.1	 De parkeerrem vastzetten	 16
4.2	 De twee-in-één-hoes gebruiken	 17
4.3	 Plaatsing van kind en gordel	 18
4.4	 De veiligheidspolsband gebruiken	 19
4.5	 De Thule ophanging verstellen	 19
4.6	 Het zonnescherm gebruiken	 19
4.7	 De zij- en bovenvensters gebruiken	 20
4.8	 Opbergruimte	 21
5 	 Aanvullende informatie
5.1	 Accessoires	 22
5.2	 Service en onderhoud	 22
5.3	 Opbergen	 23
5.4	 Slijtage	 23
Pagina: 2
51100968 - B 3
1
INLEIDING
Bedankt dat u voor een Thule Chariot Chinook hebt gekozen. Uw nieuwe kinderwagen biedt uitmuntende kwaliteit,
veiligheidsbevorderende functies en comfort.
LET OP:
Alle Thule kinderwagens zijn ontworpen met de eindgebruiker in het achterhoofd en zijn wens voor maximale flexibiliteit
en prestaties. Om dit te bereiken is de aankoop van (een) ombouwkit(s) nodig zodat u voor de activiteit van uw wens
kunt kiezen en niet genoodzaakt bent om verschillende specifieke wagens aan te kopen. De twee Thule ombouwkits
die bij uw plaatselijke verdeler te koop zijn, zijn:
Thule fietskit Thule langlauf- en loopkit
Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze handleiding voor. Tekst, gegevens of illustraties uit
deze handleiding mogen niet worden gekopieerd, verspreid of zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële
doeleinden, noch beschikbaar worden gesteld aan anderen.
Meer handleidingen voor het gebruik van deze kinderwagen kunnen worden gedownload op www.thule.com.
Als u fouten in deze handleiding ontdekt, zijn we u dankbaar als u die onder onze aandacht brengt.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com
Pagina: 3
4 51100968 - B
1.1	Doelgroep van deze handleiding
Voor wie is deze handleiding bestemd?
Deze handleiding is bedoeld voor de koper
en gebruiker van de kinderwagen. Deze is ook
verantwoordelijk voor de goede staat waarin
de kinderwagen verkeert, voor het onderhoud
zoals is voorgeschreven en voor reparaties. Volg bij
gebruik van deze kinderwagen in combinatie met
de Thule fietskit ook de gebruikershandleiding van
de fiets die wordt gebruikt voor het trekken van de
kinderwagen en de specificaties met betrekking tot
de maximaal toegestane volledige belasting van
de fiets.
1.2 	Doelgroep van deze kinderwagen
Beoogd gebruik
De kinderwagen is bestemd voor gebruik binnen
het prestatiegebied dat is gespecificeerd voor
het vervoer van kinderen overdag op voetpaden,
openbare wegen en vlakke paden. Er kan ook
bagage meegenomen worden in de daarvoor
bestemde bagagevakken, mits de kinderen in
de kinderwagen daarmee niet aan risico's worden
blootgesteld.
1.3	SPECIFICATIES
Als de kinderwagen wordt gebruikt bij slecht
zicht, schemering of in het donker, wordt montage
van goedgekeurde werkende verlichting voor de
veiligheid ten strengste aangeraden. Als onderdeel
van het aanbevolen gebruik dient u ook deze
handleiding te volgen alsmede zich te houden aan
de voorgeschreven eisen aan onderhoud.
Niet-aanbevolen gebruik
Gebruik dat verder gaat dan het bovenstaande,
wordt niet aanbevolen. Gebruik dat niet wordt
aanbevolen is met name het samen vervoeren van
mensen met dieren, gebruik van deze kinderwagen
op ruw onverhard terrein, gebruik voor commerciële
doeleinden, overbelasting, te hoge snelheid en
ongepaste reparatie van defecten of wijzigingen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
die voortkomt uit gebruik dat niet is aanbevolen -
hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk.
	 Chariot Chinook 1	 Chariot Chinook 2
Maximaal gewicht passagier	 22 kg	 22 kg	
Maximaal laadvermogen inclusief passagier(s) en lading samen	 34 kg	 45 kg	
Aantal kinderen	 1	 2
Afmetingen zonder duwbeugel (lengte x breedte x hoogte)	 103 x 63 x 100 cm	 103 x 77 x 100 cm
	 41 x 24 x 39 inches	 41 x 30 x 39 inches
Afmetingen gevouwen (lengte x breedte x hoogte)	 78 x 63 x 38 cm	 78 x 77 x 38 cm
	 31 x 24 x 15 inches	 31 x 30 x 15 inches
Gewicht van de kinderwagen zonder Thule ombouwkits	 16 kg	 18 kg
	 36 lb	 39 lb
Maximale lengte van passagier(s)	 111 cm / 44 in	
Hoofd/helm mag niet buiten de kinderwagen uitsteken
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Pagina: 4
51100968 - B 5
2
VEILIGHEID
Het veilig gebruiken van deze kinderwagen is
van groot belang om ervan te kunnen genieten.
Daarom is het bijzonder belangrijk dat u zich
vertrouwd maakt met de veiligheidsinstructies
in deze handleiding en ze opvolgt wanneer
u deze kinderwagen gebruikt.
2.1 	 Symbolen en instructies
In deze handleiding staan waarschuwingen en
opmerkingen om informatie over veiligheid en optimaal
gebruik nog eens te benadrukken.
2.2 	 Algemene veiligheidsinstructies
•	 Belangrijk – Bewaar deze instructies als naslagwerk
voor de toekomst.
•	 De veiligheid van uw kind komt in het geding als
u deze instructies niet opvolgt.
•	 Laat een kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.
•	 Zet de parkeerrem erop wanneer u deze kinderwagen
parkeert.
•	 Breng geen wijzigingen aan de trailer aan.
De kinderwagen kan instabiel worden als er een
tas of rek aan de kinderwagen wordt gehangen.
•	 Gebruik alleen rekken die door Thule Child Transport
Systems Ltd. zijn goedgekeurd, anders wordt deze
kinderwagen instabiel als andere tassen of rekken
worden gebruikt.
•	 Het is niet veilig om accessoires die niet door
Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd,
te gebruiken.
•	 Zet geen autozitjes of andere zitjes die niet door
de fabrikant zijn goedgekeurd, in de trailer. Voeg
er geen pad aan toe die dikker is dan 10 mm.
•	 Niet gebruiken voor kinderen die het maximale
gewicht overschrijden.
OPMERKING
Opmerkingen geven aanvullende instructies
waarmee het gebruiken van het product
gemakkelijker wordt.
WAARSCHUWING
Waarschuwingen geven instructies
die van belang zijn voor veilig gebruik
en werking van deze kinderwagen.
Het niet opvolgen van deze instructies
kan leiden tot ongelukken die mogelijk
ernstig letsel of dood voor u en/of uw
passagier(s) met zich mee kunnen
brengen.
Pagina: 5
6 51100968 - B
•	 De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust
zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek,
respectievelijk veroorzaakt door langdurige
blootstelling van minder actieve kinderen aan koude
temperaturen of juist aan warmere temperaturen
zonder goede ventilatie en vochtinname.
•	 Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding,
veters of speelgoed niet in contact komen met
bewegende onderdelen.
•	 Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen
moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van
vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen
geen bewegende onderdelen raken, anders kunnen
zij gewond raken.
•	 Gebruik geen schoonmaakmiddelen op deze
kinderwagen. Alleen met milde zeep en water reinigen.
•	 Gebruik deze kinderwagen niet op trappen of
roltrappen.
•	 Gebruik deze kinderwagen niet in de buurt van open
vuur of uitslaande vlammen.
•	 Een reflector die aan de plaatselijke normen voldoet,
moet zichtbaar zijn op de achterkant van de
kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen.
•	 Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen
kinderwagen remmen, trappen of besturen van
de fiets niet belemmert.
•	 Fiets 's avonds nooit zonder goede verlichting.
•	 Gebruik altijd de vlag voor meer zichtbaarheid.
•	 Houd u aan alle plaatselijke regelgeving met
betrekking tot verlichting.
WAARSCHUWING
Dit product is niet geschikt om mee te
skaten.
WAARSCHUWING
Deze kinderwagen is niet geschikt om
mee te joggen tenzij de passagier 6
maanden of ouder is en zonder hulp
rechtop kan zitten.
WAARSCHUWING
Laat uw kind niet met dit product
spelen.
Pagina: 7
8 51100968 - B
3.2	De kinderwagen uitklappen
A.	 Maak de vergrendelingsriem los.
B.	 Houd de duwbeugel vast, trek de kinderwagen
omhoog zodat die uitklapt. (Zie afbeelding 1)
C.	 Trek aan de rode lussen aan beide kanten van het
bovenste frame totdat het frame is vergrendeld.
(Zie afbeelding 2)
	 a.	 
De indicator op de scharnieren wordt groen
als de scharnieren zijn vergrendeld.
	 b.	 
Als de indicator nog steeds rood is, trek dan
nogmaals aan de rode lussen.
D.	 Controleer of het bovenste frame vergrendeld
is door het een keer aan beide kanten stevig
naar binnen te drukken.
2
1
WAARSCHUWING
Controleer voor gebruik of
vergrendelingssystemen goed
vastzitten.
Pagina: 8
51100968 - B 9
3.3	De kinderwagen dichtvouwen
A.	 Zet het zitje rechtop. (Zie afbeelding 1)
B.	 Druk op de duimhendel en knijp de
duwbeugelontkoppeling samen. (Zie afbeelding 2)
C.	 Draai de duwbeugel helemaal naar voren totdat het
frame ontgrendeld is en de kinderwagen in elkaar
klapt. (Zie afbeelding 3)
D.	 Bevestig de vouwriem. (Zie afbeelding 4)
WAARSCHUWING
Het uitklappen en opvouwen van
deze kinderwagen moet zorgvuldig
gebeuren om beknelling van vingers
te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind
niet in de buurt is als u dit product
uitklapt of opvouwt, om letsels te
voorkomen.
1
2
3
4
OPMERKING
Het bagagerek moet worden verwijderd
voordat de kinderwagen wordt opgevouwen.
Pagina: 9
10 51100968 - B
3.4	De wielen installeren 3.5	De wielen verwijderen
A.	 Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 1)
B.	 Schuif de wielas in de as van de kinderwagen.
C.	 Laat de knop waarmee het wiel loskomt, los.
D.	 Druk het wiel volledig in de as van de kinderwagen.
E.	 Controleer of het wiel stevig aan de kinderwagen
vastzit door er een flinke ruk aan te geven.
F.	 Herhaal dat met het andere wiel.
G.	 Controleer met een bandenspanningsmeter de
luchtdruk in elke band. De minimaal aanbevolen
druk in de band is 30 psi (2,1 bar) en de maximale
is 35 psi (2,5 bar). Als de luchtdruk te laag is in
een van de banden, pomp die dan op met een
fietspomp.
A.	 Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
B.	 Trek het wiel uit de as van de kinderwagen.
C.	 Herhaal dat met het andere wiel.
1 2
WAARSCHUWING
Controleer voor elk uitstapje of beide
wielen stevig vastzitten in de as van
de kinderwagen.
Pagina: 10
51100968 - B 11
3.6	 HET VOORWIEL INSTALLEREN
A.	 Ondersteun het frame van de kinderwagen en laat
het voorwiel dan op het midden van het voorste
frame rusten. (Zie afbeelding 1)
B.	 Draai het voorwiel naar het beneden totdat het
op zijn plaats klikt.
C.	 Druk de vergrendelingsknop op het voorwiel in.
(Zie afbeelding 2)
D.	 Er mag geen rood zichtbaar zijn bij de
vergrendelingsknop. Controleer of het voorwiel
stevig aan de kinderwagen vastzit door er een
flinke ruk, van de kinderwagen af, aan te geven.
2
WAARSCHUWING
Wees voorzichtig bij het installeren van
het voorwiel om beknelling van vingers
te voorkomen.
1
Pagina: 11
12 51100968 - B
3.7	 Het VOORWIEL verstellen 3.8	 HET VOORWIEL UITLIJNEN OM
TE JOGGEN
A.	 Zorg dat de kinderwagen meer naar rechts trekt.
B.	 Zorg dat de kinderwagen meer naar links trekt.
A.	 Rennen – vergrendelt het voorwiel ofwel naar voren
ofwel naar achteren. (Zie afbeelding 1)
B.	 Wandelen – zwenkend voorwiel. (Zie afbeelding 2)
C.	 Fietsen – raadpleeg de handleiding van uw fietskit.
(Zie afbeelding 3)
1 4
2 3
Pagina: 12
51100968 - B 13
3.9	DE DUWBEUGEL VERSTELLEN
A. 	 Druk op de duimhendel. (Zie afbeelding 1)
B.	 Knijp de duwbeugelontkoppeling samen.
(Zie afbeelding 2)
C.	 Draai de duwbeugel naar een comfortabele stand.
(Zie afbeelding 3)
D.	 Laat de duwbeugelontkoppeling los.
E.	 Duw de duwbeugel omhoog of omlaag om te
controleren of hij op zijn plek vergrendeld zit.
1
2
3
Pagina: 13
14 51100968 - B
3.10	 
HET ACHTEROVERHELLEND ZITJE
VERSTELLEN
3.11	 VOETSTEUN
A.	 Zet de parkeerrem erop.
B.	 Trek aan de hendel van het zitje. (Zie afbeelding 1)
C.	 Zet het zitje in de rechtopstaande of
achteroverhellende stand.
D.	 Laat de hendel van het zitje los.
E.	 Controleer of het zitje in de rechtopstaande of
achteroverhellende stand is vergrendeld door
het zitje naar achteren te duwen of te trekken.
A.	 Zet het zitje in de rechtopstaande stand.
B.	 Pak de ondersteunende mat vanonder het zitje
vandaan en klik de voorkant van de mat aan
de haken in de voorkant van de kinderwagen.
(Zie afbeelding 2)
C.	 Zet om de voetsteun te verwijderen het zitje in
de rechtopstaande stand, haak de mat los, rol hem
op en berg hem aan de zijkant van het zitje op met
behulp van de elastiek.
1 2
Pagina: 14
51100968 - B 15
3.12	 HEUP- EN HOOFDSTEUN
A.	 De pads kunnen zowel als heup- en als hoofdsteun
worden gebruikt door ze met klittenband aan de
rand van het zitje vast te zetten. (Zie afbeelding 1)
3.13	 EEN THULE OMBOUWKIT
INSTALLEREN
A.	 Een Thule ombouwkit kiezen uit de volgende:
	 •	 Thule fietskit
	 •	 Thule langlauf- en loopkit
B.	 Installeer en gebruik de gekozen kit volgens
de instructies bij de Thule ombouwkits.
1
2
Pagina: 15
16 51100968 - B
4
GEBRUIK EN
EIGENSCHAPPEN
OPMERKING
Er zijn geen aanpassingen aan de parkeerrem
noodzakelijk.
4.1	De parkeerrem vastzetten
A.	 Druk op de rode voetpedaal op de as van de
kinderwagen om de parkeerrem in werking te
stellen. (Zie afbeelding 1)
B.	 Controleer wanneer u de rem erop hebt gezet, altijd
of de parkeerrem ook werkt: de kinderwagen zou
niet meer voor- of achteruit moeten kunnen rijden.
C.	 Laat de rode voetpedaal op de as van de
kinderwagen los om die van de rem te halen.
(Zie afbeelding 2)
1 2
WAARSCHUWING
Laat uw kind nooit alleen achter in
deze kinderwagen.
De parkeerrem moet altijd worden
gebruikt als u kinderen erin zet of
eruit haalt.
Pagina: 16
51100968 - B 17
4.2	De twee-in-één-hoes gebruiken
A.	 Rol om de luchtstroom in de kinderwagen te
verbeteren het plastic venster omhoog. Gebruik de
elastische ringen aan de bovenkant van de hoes
om het venster open te houden. (Zie afbeelding 1)
B.	 Rol om de kinderwagen te beschermen tegen
verschillende weersomstandigheden het plastic
venster uit. Gebruik het klittenband aan de
onderkant van de hoes om het venster gesloten
te houden. (Zie afbeelding 2)
C.	 Gebruik de klittenbandlipjes om de zijkant van het
plastic venster te sluiten en haal ze door de lussen
aan de zijkant van de kinderwagen.
D.	 Rol om alleen de gazen bekleding te gebruiken
het plastic venster op en trek de ritssluiting van
de gazen bekleding naar beneden.
WAARSCHUWING
De gebruiker van deze kinderwagen
moet zich bewust zijn van gevaren
zoals onderkoeling en zonnesteek,
respectievelijk veroorzaakt door
langdurige blootstelling van
minder actieve kinderen aan koude
temperaturen of juist aan warmere
temperaturen zonder goede ventilatie
en vochtinname.
WAARSCHUWING
Als deze kinderwagen wordt gebruikt
als fietstrailer, moet de regenhoes
worden gesloten om te voorkomen dat
er vuil in de kinderwagen terechtkomt.
2
1
Pagina: 17
18 51100968 - B
4.3	PLAATSING VAN KIND EN GORDEL
A.	 Zet de parkeerrem erop.
B.	 De twee-in-één-hoes openen.
C.	 Maak alle riemen los.
D.	 Maak de gesp van de kruisriem op de
schoudergordel los door op de rode knop
te drukken.
E.	 Zet uw kind(eren) erin.
F.	 Schuif de hoogteversteller van de schouderriem
op de verticale riemen, in de leuning van de zitting,
naar dezelfde hoogte als de schouders van uw
kind(eren). (Zie afbeelding 1)
G.	 Pak de kruisriem op, gesp de twee schouderriemen
aan elkaar vast en zet ze daarna beide vast in de
gesp van de kruisriem. (Zie afbeelding 2)
H.	 Verstel de gordel met behulp van de
schouderlengteversteller totdat de gesp van de
kruisriem ter hoogte van de onderkant van hun
borst komt. (Zie afbeelding 3)
I.	 Zet de twee schouderriemen goed vast door de
losse uiteinden van de schouderriem naar beneden
te trekken. Zorg ervoor dat het gordelsysteem bij
het middel en de schouders van het kind niet los
zit. Controleer of de schouderstukken boven op de
schouders van het kind en naast hun nek zitten.
1
2
3
WAARSCHUWING
Voeg er geen pad aan toe die dikker is
dan 10 mm.
Voorkom dat een kind letsel oploopt
omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik
altijd een gordel.
OPMERKING
Als u een Chinook 2 voor één kind gebruikt,
laat het dan altijd aan de rechterkant zitten
(vanuit het gezichtspunt van het zittende
Pagina: 18
51100968 - B 19
4.4	DE VEILIGHEIDSPOLSBAND
GEBRUIKEN
A.	 Wikkel het losse einde van de veiligheidspolsband
om uw pols om te voorkomen dat u gescheiden
wordt van de kinderwagen. (Zie afbeelding 1)
4.6	 HET ZONNESCHERM GEBRUIKEN
A.	 Rol het zonnescherm naar beneden voor schaduw
in de kinderwagen. Gebruik het klittenband aan de
zijkant van het zonnescherm om het gesloten te
houden. (Zie afbeelding 4)
B.	 Rol het zonnescherm omhoog om meer licht in de
kinderwagen te krijgen. Gebruik het klittenband aan
de zijkant of de elastische ringen aan de bovenkant
om het zonnescherm omhoog te houden.
4.5	DE verstelbare OPHANGING
VERSTELLEN
4.5	DE verstelbare OPHANGING
VERSTELLEN
A.	 Maak het quick-releasesysteem van de hendel
zonder passagiers in de kinderwagen los.
(Zie afbeelding 2)
B.	 Schuif de verstelknop langs de bladveren en zet
die op het totale gewicht in de kinderwagen dat
boven het quick-releasesysteem wordt aangegeven
(d.w.z. het gewicht van uw kind(eren) plus bagage).
(Zie afbeelding 3)
C.	 Vergrendel het quick-releasekliksysteem.
4
OPMERKING
Op de Chinook 2 kunt u de verstelknop aan
de kant waar een iets lichtere passagier
zit, iets naar voren schuiven, en iets meer
naar achteren aan de kant waar een iets
zwaardere passagier zit, zodat de balans
tijdens de rit klopt.
1
2
3
Pagina: 19
20 51100968 - B
4.7	DE ZIJ- EN BOVENVENSTERS
GEBRUIKEN
A.	 Om de luchtstroom in de kinderwagen nog meer te
verbeteren kunnen een of beide zijvensters omlaag
geritst worden, opgerold en met klittenband aan
de onderkant weggeborgen. 	(Zie afbeelding 1)
B.	 Rits om de kinderwagen te beschermen tegen
verschillende weersomstandigheden de vensters
dicht.
C.	 Als het zitje in de achteroverhellende stand staat,
kan er een hoes over de kinderwagen worden
getrokken om de kinderwagen te beschermen
tegen verschillende weersomstandigheden.
(Zie afbeelding 2)
1
2
Pagina: 20
51100968 - B 21
4.8	OPBERGRUIMTE
Uw kinderwagen is voorzien van de volgende
opbergvakken:
A.	 Een groot gaasvak boven op de achterkant.
(Zie afbeelding 1)
B.	 Een klein vak binnen in het grote gaasvak.
C.	 Twee kleine gaasvakken in de kinderwagen
aan de voorkant. (Zie afbeelding 2)
2
1
WAARSCHUWING
Het maximale laadvermogen in het
gaasvak aan de achterkant is 4 kg.
WAARSCHUWING
Neem geen extra kinderen of tassen
mee in deze kinderwagen. Deze
kinderwagen wordt instabiel als
de door de fabrikant aanbevolen
belasting wordt overschreden.
Pagina: 21
22 51100968 - B
5
AANVULLENDE
INFORMATIE
5.1 	 Accessoires
Er zijn talloze accessoires geschikt voor uw Chariot:
•	 Adapter voor autostoeltje
•	Bagagerek
•	 Opbergtas
•	Bagagevak
•	 Bidonhouder
•	 Bekerhouder
•	 Axle Mount ezHitch™ Partial
•	 Adapter voor interne naafkoppeling - Shimano
•	 Adapter voor interne naafkoppeling - SRAM
•	 Slaapzak voor alle seizoenen
•	 Baby Supporter
•	 Regenhoes
•	 Opberghoes
Neem contact op met uw plaatselijke dealer of ga naar
onze website: www.thule.com voor meer informatie.
5.2 	 Service EN ONDERHOUD
Controleer uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en
accessoires regelmatig op schade en tekenen van
slijtage.
Metalen onderdelen
Controleer op deuken of scheuren. Gebruik de
kinderwagen niet als een van de metalen onderdelen
scheuren vertoont of beschadigd is.
Sluitingen
Controleer regelmatig of de sluitingen in de kinderwagen
zijn gebogen, gebroken, ontbreken of loszitten. Zet losse
sluitingen vast en vervang beschadigde of ontbrekende
sluitingen.
Ophanging
Controleer de veren op scheuren of andere tekenen van
metaalmoeheid. Schuif de verstelknop naar voor en naar
achteren, en controleer de veer in zijn geheel. Gebruik
geen kinderwagen met gescheurde of gebroken veren.
Stof
Controleer de stof regelmatig op scheuren,
slijtageplekken of andere tekenen van schade. Via gaten
in de stof kan de hand van een kind de wielen of het
wegoppervlak raken.
Wielen
Maak de wielassen schoon en vet alle zichtbare
bewegende onderdelen in. Laat de wielen minstens
een keer per jaar controleren en nakijken. Wij raden
u ten zeerste aan uw kinderwagen eenmaal per jaar naar
een erkende serviceprovider te brengen om hem in de
beste staat te houden. Maak de kinderwagen regelmatig
schoon met warm water en een sopje. Gebruik nooit
agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
WAARSCHUWING
Juiste service en onderhoud van
deze kinderwagen beïnvloeden zijn
prestaties en veiligheid.
Pagina: 22
51100968 - B 23
5.3	OPBERGRUIMTE
Bewaar uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s)
en accessoires op een droge plek en buiten direct
zonlicht. Hang de kinderwagen, indien mogelijk, op.
Uw kinderwagen moet, voordat u hem opbergt, droog
zijn om groei van schimmels en bacteriën te voorkomen.
Zorg bij het opbergen dat de wielen geen contact maken
met de vensters. Berg de kinderwagen niet gedurende
langere tijd vastgezet aan een fiets op.
5.4 	 Slijtage
Deze kinderwagen is erg duurzaam en zorgt ervoor
dat u uw kind(eren) gedurende langere periodes
kunt vervoeren. Er kan na verloop van tijd wel slijtage
optreden, afhankelijk van verschillende factoren.
Gebruik en afgelegde afstand
Hoe vaker deze kinderwagen wordt gebruikt en hoe
verder hij gaat, hoe meer hij slijt.
Service en onderhoud
De kinderwagen schoon en goed onderhouden houden
is een belangrijke factor om hem in goede staat te
houden.
Opbergruimte
Deze kinderwagen goed opbergen zal slijtage, vooral
van de stof, beperken.
Soort gebruik
Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie en remmen
dragen allemaal bij aan snellere slijtage van de
onderdelen.
Het weer
Diverse weersomstandigheden beïnvloeden de
afzonderlijke onderdelen op verschillende manieren.
Direct zonlicht laat de stof, vensters en rubber wielen
eerder slijten. Zout in de lucht of op de weg beïnvloedt
de randen van de wielen en de stoffen bodem. Vuil en
modder kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen
en eveneens aan slijtage bijdragen. Voortijdige slijtage
van een onderdeel is niet per se een teken van een defect
product. De manier waarop deze kinderwagen wordt
gebruikt en onderhouden, beïnvloedt eveneens enorm
hoe snel hij slijt.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Thule Chariot Chinook 1.

Stel een vraag over de Thule Chariot Chinook 1

Heb je een vraag over de Thule Chariot Chinook 1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Chariot Chinook 1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Chariot Chinook 1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.