Thule Chariot Cheetah handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Chariot Cheetah. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Thule
  • Product: Kinderwagen
  • Model/naam: Chariot Cheetah
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 51100470 - D
1 	 Inleiding
1.1	 Doelgroep van deze handleiding	 04
1.2	 Doelgroep van deze kinderwagen	 04
1.3	 Specificaties	 04
2 	 Beschrijving onderdelen
3 	Veiligheid
3.1	 Symbolen en instructies	 06
3.2	 Algemene veiligheidsinstructies	 06
4 	 Aan de slag
4.1	 Uw kinderwagen uitpakken	 08
4.2	 Meegeleverde onderdelen	 08
4.3	 De kinderwagen uitklappen	 09
4.4	 De kinderwagen dichtvouwen	 09
4.5	 De wielen installeren	 10
4.6	 De wielen verwijderen	 10
4.7	 De duwbeugel installeren	 11
4.8	 Een Thule ombouwkit installeren	 11
5 	Gebruik en eigenschappen
5.1	 De parkeerrem vastzetten	 12
5.2	 De twee-in-één-hoes gebruiken	 13
5.3	 Plaatsing van kind en kindergordel	 14
5.4	 De veiligheidspolsband gebruiken	 15
5.5	 Het zonnescherm gebruiken	 15
5.6	 Opbergruimte	 16
6 	 Aanvullende informatie
6.1	 Accessoires	 17
6.2	 Service en onderhoud	 17
6.3	 Opbergruimte	 18
6.4	 Slijtage	 18
INHOUD
Pagina: 2
51100470 - D 3
1
INLEIDING
Bedankt dat u voor een Thule Chariot Cheetah hebt gekozen. Uw nieuwe kinderwagen biedt uitmuntende kwaliteit,
veiligheidsbevorderende functies en comfort.
LET OP:
Alle Thule kinderwagens zijn ontworpen met de eindgebruiker in het achterhoofd en zijn wens voor maximale flexibiliteit
en prestaties. Om dit te bereiken is de aankoop van (een) ombouwkit(s) nodig zodat u voor de activiteit van uw wens
kunt kiezen en niet genoodzaakt bent om verschillende specifieke wagens aan te kopen. De vier Thule ombouwkits die
bij uw plaatselijke verdeler te koop zijn, zijn:
Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze handleiding voor. Tekst, gegevens of illustraties uit
deze handleiding mogen niet worden gekopieerd, verspreid of zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële
doeleinden, noch beschikbaar worden gesteld aan anderen.
Meer handleidingen voor het gebruik van deze kinderwagen kunnen worden gedownload op www.thule.com.
Er is veel zorg besteed aan deze handleiding. Als u desondanks fouten ontdekt, zijn we u dankbaar als u die onder onze
aandacht brengt.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com
Thule wandelkit Thule joggingkit Thule fietskit Thule langlauf- en loopkit
Pagina: 3
4 51100470 - D
1.1	Doelgroep van deze handleiding
Voor wie is deze handleiding bestemd?
Deze handleiding is bedoeld voor de koper en
gebruiker van de kinderwagen. Deze is ook
verantwoordelijk voor de goede staat waarin de
kinderwagen verkeert, voor het onderhoud zoals
is voorgeschreven en voor reparaties.
Volg bij gebruik van deze kinderwagen in
combinatie met de Thule fietskit ook de
gebruikershandleiding van de fiets die wordt
gebruikt voor het trekken van de kinderwagen en
de specificaties met betrekking tot de maximaal
toegestane volledige belasting van de fiets.
1.2 	Doelgroep van deze kinderwagen
Beoogd gebruik
De kinderwagen is bestemd voor gebruik binnen
het prestatiegebied dat is gespecificeerd voor
het vervoer van kinderen overdag op voetpaden,
openbare wegen en vlakke paden.
Er kan ook bagage meegenomen worden in
de daarvoor bestemde bagagevakken, mits de
kinderen in de kinderwagen daarmee niet aan
risico's worden blootgesteld.
1.3	SPECIFICATIES
Als de kinderwagen wordt gebruikt bij slecht
zicht, schemering of in het donker, wordt montage
van goedgekeurde werkende verlichting voor de
veiligheid ten strengste aangeraden.
Als onderdeel van het aanbevolen gebruik dient
u ook deze handleiding te volgen alsmede zich
te houden aan de voorgeschreven eisen aan
onderhoud.
Niet-aanbevolen gebruik
Gebruik dat verder gaat dan het bovenstaande,
wordt niet aanbevolen.
Gebruik dat niet wordt aanbevolen is met name
het samen vervoeren van mensen met dieren,
gebruik van deze kinderwagen op ruw onverhard
terrein, gebruik voor commerciële doeleinden,
overbelasting, te hoge snelheid en ongepaste
reparatie van defecten of wijzigingen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
die voortkomt uit gebruik dat niet is aanbevolen -
hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk.
	 Chariot Cheetah 1	 Chariot Cheetah 2
Maximaal gewicht passagier	 22 kg	 22 kg	
Maximaal laadvermogen inclusief passagier(s) en lading samen	 34 kg	 45 kg	
Aantal kinderen	 1	 2
Afmetingen zonder duwbeugel (lengte x breedte x hoogte)	 89 x 69 x 86 cm	 90 x 82 x 86 cm
	 35 x 27 x 34 inches	 35 x 32 x 34 inches
Afmetingen gevouwen (lengte x breedte x hoogte)	 107 x 61 x 27 cm	 107 x 80 x 27 cm
	 42 x 24 x 11 inches	 42 x 31 x 11 inches
Gewicht van de kinderwagen zonder Thule ombouwkits 9 kg	 10 kg
Maximale lengte van passagier(s)	 111 cm
Hoofd/helm mag niet buiten de kinderwagen uitsteken
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Pagina: 4
51100470 - D 5
2
BESCHRIJVING
ONDERDELEN
MEEGELEVERD
A.	 Cheetah 1 of 2 frame
B.	 Verstelbare hoogte van de
duwbeugel
C.	 2 -20" aluminium wielen
D.	 2-in-1 regenhoes
E.	 Dwarsstang voor accessoires
A
D
B
C
E
Pagina: 5
6 51100470 - D
3
VEILIGHEID
Het veilig gebruiken van deze kinderwagen is
van groot belang om ervan te kunnen genieten.
Daarom is het bijzonder belangrijk dat u zich
vertrouwd maakt met de veiligheidsinstructies
in deze handleiding en ze opvolgt wanneer
u deze kinderwagen gebruikt.
3.1 	Symbolen en instructies
In deze handleiding staan waarschuwingen en
opmerkingen om informatie over veiligheid en optimaal
gebruik nog eens te benadrukken.
3.2 1 Algemene veiligheidsinstructies
•	 Belangrijk – Bewaar deze instructies als naslagwerk
voor de toekomst.
•	 De veiligheid van uw kind komt in het geding
als u deze instructies niet opvolgt.
•	 	
Laat een kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.
•	 	
Zet de parkeerrem erop wanneer u deze kinderwagen
parkeert.
•	 Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze
kinderwagen.
•	 Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de
fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden.
•	 Niet gebruiken voor kinderen die het maximale
gewicht overschrijden.
• 	 Als deze kinderwagen voor één kind wordt gebruikt,
moet het kind in het midden zitten.
•	 De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust
zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek,
respectievelijk veroorzaakt door langdurige
blootstelling van minder actieve kinderen aan koude
temperaturen of juist aan warmere temperaturen
zonder goede ventilatie en vochtinname.
OPMERKING
Opmerkingen geven aanvullende instructies
waarmee het gebruiken van het product
gemakkelijker wordt.
WAARSCHUWING
Waarschuwingen geven instructies
die van belang zijn voor veilig gebruik
en werking van deze kinderwagen.
Het niet opvolgen van deze instructies
kan leiden tot ongelukken die mogelijk
ernstig letsel of dood voor u en/of uw
passagier(s) met zich mee kunnen
brengen.
Pagina: 6
51100470 - D 7
•	 Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding,
veters of speelgoed niet in contact komen met
bewegende onderdelen.
•	 Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen
moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van
vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen
geen bewegende onderdelen raken, anders kunnen
zij gewond raken.
•	 Zet geen autozitjes of andere zitjes die niet door
Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd,
in deze kinderwagen.
•	 Gebruik alleen rekken die door Thule Child Transport
Systems Ltd. zijn goedgekeurd, anders wordt deze
kinderwagen instabiel als andere tassen of rekken
worden gebruikt.
•	 Het is niet veilig om accessoires die niet door
Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd,
te gebruiken.
•	 Gebruik geen schoonmaakmiddelen op deze
kinderwagen. Alleen met milde zeep en water reinigen.
•	 Breng geen wijzigingen aan deze kinderwagen aan.
•	 Gebruik deze kinderwagen niet op trappen of
roltrappen.
•	 Gebruik deze kinderwagen niet in de buurt van open
vuur of uitslaande vlammen.
•	 Een reflector die aan de plaatselijke normen voldoet,
moet zichtbaar zijn op de achterkant van de
kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen.
•	 Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen
kinderwagen remmen, trappen of besturen van
de fiets niet belemmert.
•	 Fiets 's avonds nooit zonder goede verlichting.
Houd u aan alle plaatselijke regelgeving met
betrekking tot verlichting.
WAARSCHUWING
Dit product is niet geschikt om mee te
skaten.
WAARSCHUWING
Laat uw kind niet met dit product
spelen.
WAARSCHUWING
Dit product is niet geschikt om te
rennen tenzij er een Thule joggingkit
aan is bevestigd.
Pagina: 7
8 51100470 - D
4
AAN DE SLAG
4.2	MEEGELEVERDE ONDERDELEN
Controleer of de volgende zaken bij uw kinderwagen zijn
meegeleverd:
•	 Cheetah frame
•	 De twee-in-één-hoes (op frame)
•	 Duwbeugels
•	 Twee wielen van 20 inch
•	 Dwarsstang voor accessoires
•	Handleiding
OPMERKING
Berg uw kinderwagen en de onderdelen ervan
op een veilige droge plek op, zodat ze als
ze nodig zijn, zich in de best mogelijke staat
bevinden.
4.1	Uw kinderwagen uitpakken
A.	 Maak de flappen van de doos open en verwijder
de nietjes. (Zie afbeelding 1)
B.	 Haal de duwbeugel uit de doos.
C.	 Leg de doos op zijn kant op een schoon, stabiel
oppervlak.
D.	 Schuif de kinderwagen en wielen uit de doos.
E.	 Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi
het weg.
1
Pagina: 8
51100470 - D 9
4.3	De kinderwagen uitklappen
A.	 Trek met een hand op het bovenframe en de andere
op de as van de kinderwagen de twee helften van
elkaar. (Zie afbeelding 1)
B.	 Trek met een hand op het bovenste frame en de
andere op de vouwstang het achterste frame naar
achteren tot de automatisch vergrendelbare knop
vast zit. Herhaal dit aan de andere kant van de
kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
C.	 Controleer of het frame van de kinderwagen
vergrendeld is door de linker- en rechterkant van
het achterframe een keer naar voren te drukken.
4.4	De kinderwagen dichtvouwen
A.	 Trek de automatisch vergrendelbare schijf met
een hand aan, of ontgrendel deze, aan een kant
van het achterframe. Duw met de andere de haak
naar voren. Herhaal dit met het achterframe aan de
andere kant van de kinderwagen. (Zie afbeelding 3)
B.	 Duw met een hand op het bovenframe en de
andere op de as van de kinderwagen de twee
helften naar elkaar toe.
2
1 3
WAARSCHUWING
Controleer voor gebruik of
vergrendelingssystemen goed
vastzitten.
WAARSCHUWING
Het uitklappen en opvouwen van
deze kinderwagen moet zorgvuldig
gebeuren om beknelling van vingers
te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind
niet in de buurt is als u dit product
uitklapt of opvouwt, om letsels te
voorkomen.
Pagina: 9
10 51100470 - D
4.5	De wielen installeren 4.6	De wielen verwijderen
A.	 Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 1)
B.	 Schuif de wielas in de as van de kinderwagen.
C.	 Laat de knop waarmee het wiel loskomt, los.
D.	 Druk het wiel volledig in de as van de kinderwagen.
E.	 Controleer of het wiel stevig aan de kinderwagen
vastzit door er een flinke ruk aan te geven.
F.	 Herhaal dat met het andere wiel.
G.	 Controleer met een bandenspanningsmeter de
luchtdruk in elke band. De minimaal aanbevolen
druk in de band is 30 psi (2,1 bar) en de maximale
is 35 psi (2,5 bar).
H.	 Als de luchtdruk te laag is in een van de banden,
pomp die dan op met een fietspomp.
A.	 Houd de knop op het wiel waarmee het wiel
loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
B.	 Trek het wiel uit de as van de kinderwagen.
C.	 Herhaal dat met het andere wiel.
1 2
WAARSCHUWING
Controleer voor elk uitstapje of beide
wielen stevig vastzitten in de as van
de kinderwagen.
Pagina: 10
51100470 - D 11
4.7	De duwbeugel installeren
A.	 Houd met een hand aan elke kant van de
duwbeugel de drukknoppen in beide uiteinden
van de duwbeugel ingedrukt. (Zie afbeelding 1)
B.	 Schuif beide uiteinden van de duwbeugel in het
bovenste frame van de kinderwagen. De verende
pinnen kunnen nu op hun plek geklikt worden.
(Zie afbeelding 2)
C.	 Controleer of de duwbeugel stevig aan de
kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan
te geven - hij zou er dan niet uit moeten komen.
D.	 Druk om de duwbeugel te verwijderen beide
verende pennen door het bovenste frame en
trek de duwbeugel eruit.
4.8	Een Thule ombouwkit installeren
A.	 Een Thule ombouwkit kiezen uit de volgende:
• 	 Thule wandelkit
• 	 Thule joggingkit
•	 Thule fietskit
• 	 Thule langlauf- en loopkit
B.	 Installeer en gebruik de gekozen kit volgens
de instructies bij de Thule ombouwkits.
OPMERKING
De verstelbare HeightRight™ duwbeugel
heeft twee standen: hoog en laag. Haal de
duwbeugel eraf en draai hem om om tussen
deze twee standen te wisselen.
2
1
WAARSCHUWING
Controleer voor elk uitstapje of beide
verende pennen in de duwbeugel er
volledig in zitten.
Bagage die aan de duwbeugel
hangt, beïnvloedt de stabiliteit
van de kinderwagen.
Pagina: 11
12 51100470 - D
5
GEBRUIK EN
EIGENSCHAPPEN
5.1	De parkeerrem vastzetten
A.	 Druk op de rode voetpedaal op de as van de
kinderwagen om de parkeerrem in werking te
stellen. (Zie afbeelding 1)
B.	 Controleer als u de rem erop hebt gezet, of de
parkeerrem ook werkt: de kinderwagen zou niet
meer voor of achteruit moeten kunnen rijden.
C.	 Laat de rode voetpedaal op de as van de
kinderwagen los om die van de rem te halen.
(Zie afbeelding 2)
1 2
de parkeerrem
erop zetten
de parkeerrem
eraf halen
WAARSCHUWING
Laat uw kind nooit alleen achter in
deze kinderwagen.
De parkeerrem moet altijd worden
gebruikt als u kinderen erin zet of
eruit haalt.
OPMERKING
Er zijn geen aanpassingen aan de parkeerrem
noodzakelijk.
Pagina: 12
51100470 - D 13
5.2	De twee-in-één-hoes gebruiken
A.	 Rol het plastic venster omhoog om de luchtstroom
in de kinderwagen te verbeteren. Gebruik de
elastische ringen aan de bovenkant van de hoes
om het venster open te houden. (Zie afbeelding 1)
B.	 Rol het plastic venster uit om de kinderwagen
te beschermen tegen verschillende
weersomstandigheden. Gebruik het klittenband aan
de onderkant van de hoes om het venster gesloten
te houden.
C.	 Trek het klittenband op de hoeken van de
kinderwagen aan de voorkant van de hoes los om
de hoes te openen .
D.	 Trek om de hoes te sluiten de voorkant van de hoes
naar beneden en zet elke hoek met het klittenband
vast. (Zie afbeelding 2)
E.	 Verwijder de duwbeugel en de dwarsstang voor
accessoires, open de hoes en schuif de bovenkant
van de hoes omhoog van het bovenste frame af om
de hoes van de kinderwagen af te halen.
F.	 Verwijder de duwbeugel en de dwarsstang voor
accessoires, en schuif de gaten aan de bovenkant
van de hoes weer terug over het bovenste frame om
de hoes weer op de kinderwagen te zetten.
2
1
WAARSCHUWING
De gebruiker van deze kinderwagen
moet zich bewust zijn van gevaren
zoals onderkoeling en zonnesteek,
respectievelijk veroorzaakt door
langdurige blootstelling van
minder actieve kinderen aan koude
temperaturen of juist aan warmere
temperaturen zonder goede ventilatie
en vochtinname.
WAARSCHUWING
Als deze kinderwagen wordt gebruikt
als fietstrailer, moet de regenhoes
worden gesloten om te voorkomen dat
er vuil in de kinderwagen terechtkomt.
Pagina: 13
14 51100470 - D
5.3	PLAATSING VAN KIND EN GORDEL
A.	 Zet de parkeerrem erop.
B.	 De twee-in-één-hoes openen.
C.	 Maak alle riemen los.
D.	 Maak de gesp van de kruisriem op de
schoudergordel los door op de rode knop
te drukken.
E.	 Zet uw kind(eren) erin.
F.	 
Schuif de hoogteversteller van de schouderriem
op de verticale riemen, in de leuning van de zitting,
naar dezelfde hoogte als de schouders van uw
kind(eren). (Zie afbeelding 1)
G.	 Pak de kruisriem op, gesp de twee schouderriemen
aan elkaar vast en zet ze daarna beide vast in
de gesp van de kruisriem. (Zie afbeelding 2)
H.	 Verstel de kindergordel met behulp van de
schouderlengteversteller totdat de gesp van de
kruisriem ter hoogte van de onderkant van hun
borst komt. (Zie afbeelding 3)
I.	 Zet de twee schouderriemen goed vast door de
losse uiteinden van de schouderriem naar beneden
te trekken. Zorg ervoor dat het gordelsysteem bij
het middel en de schouders van het kind niet los
zit. Controleer of de schouderstukken boven op de
schouders van het kind en naast hun nek zitten.
1
2
3
OPMERKING
Als u een Thule Chariot Cheetah 2 voor
één kind gebruikt, laat het dan altijd aan
de rechterkant zitten.
WAARSCHUWING
Deze stoel is niet geschikt voor
kinderen jonger dan 6 maanden.
Gebruik een gordel pas als uw kind
zonder hulp rechtop kan zitten.
Voeg er geen pad aan toe die dikker
is dan 10 mm.
Controleer voor gebruik of de
bevestigingssystemen van het zitje
goed vastzitten.
Voorkom dat een kind letsel oploopt
omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik
altijd een gordel.
Pagina: 14
51100470 - D 15
5.5	 Het zonnescherm gebruiken
5.4	De veiligheidspolsband
gebruiken
A.	 Wikkel het losse einde van de veiligheidspolsband
om uw pols om te voorkomen dat u gescheiden
wordt van de kinderwagen. (Zie afbeelding 1)
B.	 Als de veiligheidspolsband niet wordt gebruikt,
berg het losse uiteinde dan in het grote gaasvak op.
2
A.	 Rol het zonnescherm naar beneden voor
schaduw in de kinderwagen. Gebruik het
klittenband aan de onderkant van het zonnescherm
om het gesloten te houden. (Zie afbeelding 2)
B.	 Rol het zonnescherm omhoog om meer licht
in de kinderwagen te krijgen. Gebruik de
elastische ringen aan de bovenkant van het
zonnescherm om hem omhoog te houden.
1
WAARSCHUWING
Als u de veiligheidspolsband niet
gebruikt, kunt u van de kinderwagen
gescheiden worden. Dat kan leiden tot
ongelukken met ernstig letsel of dood
van uw passagier(s) tot gevolg.
Pagina: 15
16 51100470 - D
WAARSCHUWING
Neem geen extra kinderen of tassen
mee in deze kinderwagen. Deze
kinderwagen wordt instabiel als
de door de fabrikant aanbevolen
belasting wordt overschreden.
OPMERKING
Het bagagerekaccessoire zorgt ervoor dat
u nog eens 2,3 kg extra boven het zitgedeelte
kunt meenemen.
5.6	OPBERGRUIMTE
Uw kinderwagen is voorzien van de volgende
opbergvakken:
•	 Een groot gaasvak boven op de achterkant
(zie afbeelding 1)
•	 Een klein vak binnen in het grote gaasvak
•	 Twee kleine gaasvakken in de kinderwagen aan
de voorkant (zie afbeelding 2)
2
1
Pagina: 16
51100470 - D 17
6
AANVULLENDE
INFORMATIE
6.1 	 Accessoires
Er zijn talloze accessoires geschikt voor uw Chariot:
•	 Bidonhouder
•	 Bekerhouder
•	Joggerrem
•	 Axle Mount ezHitch™ Partial
•	 Adapter voor interne naafkoppeling - Shimano
•	 Adapter voor interne naafkoppeling - SRAM
•	Bagagerek
•	 Infant Sling babyzitje
•	 Slaapzak voor alle seizoenen
•	 Baby Supporter
•	 Opberghoes
•	 Regenhoes
•	 Console
Neem contact op met uw plaatselijke dealer of ga naar
onze website: www.thule.com voor meer informatie.
6.2 	SERVICE EN ONDERHOUD
Controleer uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en
accessoires regelmatig op schade en tekenen van
slijtage.
Metalen onderdelen
Controleer op deuken of scheuren. Gebruik de
kinderwagen niet als een van de metalen onderdelen
scheuren vertoont of beschadigd is.
Sluitingen
Controleer regelmatig of de sluitingen in de kinderwagen
zijn gebogen, gebroken, ontbreken of loszitten. Zet losse
sluitingen vast en vervang beschadigde of ontbrekende
sluitingen.
Stof
Controleer de stof regelmatig op scheuren, slijtageplekken
of andere tekenen van schade. Via gaten in de stof kan de
hand van een kind de wielen of het wegoppervlak raken.
Wielen
Maak de wielassen schoon en vet alle zichtbare
bewegende onderdelen in. Laat de wielen minstens
een keer per jaar controleren en nakijken.
We bevelen u ten zeerste aan uw kinderwagen een
keer per jaar door een erkende onderhoudsmonteur
na te laten kijken zodat hij in de best mogelijke staat blijft.
Maak de kinderwagen regelmatig schoon met
warm water en een sopje. Gebruik nooit agressieve
schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
WAARSCHUWING
Juiste service en onderhoud van
deze kinderwagen beïnvloeden
zijn prestaties en veiligheid.
Pagina: 17
18 51100470 - D
6.3	OPBERGRUIMTE
Bewaar uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s)
en accessoires op een droge plek en buiten direct
zonlicht. Hang de kinderwagen, indien mogelijk, op.
Uw kinderwagen moet, voordat u hem opbergt, droog
zijn om groei van schimmels en bacteriën te voorkomen.
Zorg bij het opbergen dat de wielen geen contact maken
met de vensters. Berg de kinderwagen niet gedurende
langere tijd vastgezet aan een fiets op.
6.4 	Slijtage
Deze kinderwagen is erg duurzaam en zorgt ervoor
dat u uw kind(eren) gedurende langere periodes
kunt vervoeren. Er kan na verloop van tijd wel slijtage
optreden, afhankelijk van verschillende factoren.
Gebruik en afgelegde afstand
Hoe vaker deze kinderwagen wordt gebruikt en hoe
verder hij gaat, hoe meer hij slijt.
Service en onderhoud
De kinderwagen schoon en goed onderhouden houden is
een belangrijke factor om hem in goede staat te houden.
Opbergruimte
Deze kinderwagen goed opbergen zal slijtage, vooral
van de stof, beperken.
Soort gebruik
Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie en
remmen dragen allemaal bij aan voortijdige slijtage
van verschillende onderdelen, en vooral de remmen
en banden.
Het weer
Diverse weersomstandigheden beïnvloeden de
afzonderlijke onderdelen op verschillende manieren.
Direct zonlicht laat de stof, vensters en rubber wielen
eerder slijten. Zout in de lucht of op de weg beïnvloedt
de randen van de wielen en de stoffen bodem. Vuil en
modder kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen
en eveneens aan slijtage bijdragen.
Voortijdige slijtage van een onderdeel is niet per se een
teken van een defect product. De manier waarop deze
kinderwagen wordt gebruikt en onderhouden, beïnvloedt
eveneens enorm hoe goed hij presteert.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Thule Chariot Cheetah.

Stel een vraag over de Thule Chariot Cheetah

Heb je een vraag over de Thule Chariot Cheetah en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Chariot Cheetah. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Chariot Cheetah zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.