Chariaot Cross

Thule Chariaot Cross handleiding

Chariaot Cross

Handleiding voor de Thule Chariaot Cross in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 88 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
Pagina: 1
51100481 - C 2 EN IMPORTANT - KEEP THESE INTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions. DE WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitungen nicht befolgen. FR IMPORTANT - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de votre enfant. NL BELANGRIJK – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALS NASLAGWERK VOOR DE TOEKOMST. De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt. IT IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE. La sicurezza del bambino può essere compromessa se non si osservano queste istruzioni. ES IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN UN FUTURO. Si no sigue estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad del niño. PT IMPORTANTE – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. A segurança do seu filho poderá ser afetada se você não seguir estas instruções. SV VIKTIGT – SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK. Om du inte följer instruktionerna kan det påverka säkerheten för barnet. DK VIGTIGT – GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG REFERENCE. Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke følger disse anvisninger. NO VIKTIG – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE, DU KAN FÅ BRUK FOR DEM SENERE. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over barnets sikkerhet. FI TÄRKEÄÄ – PIDÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALLESSA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen. PL WAŻNE — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Nie stosując się do niniejszych zaleceń, narażasz dziecko na niebezpieczeństwo. CS DŮLEŽITÉ: TYTO POKYNY PEČLIVĚ ULOŽTE, ABYSTE SE K NIM MOHLI KDYKOLI VRÁTIT. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu. HU FONTOS: ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ. Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a gyereke veszélybe kerülhet. RU ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если вы не будете следовать инструкциям, изложенным в руководстве, безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой. ZH 重要提示 - 请保留此说明以备未来参考。 如果不遵守这些说明,您孩子的安全可能会受到影响。 JA 重要 - 取扱説明書は、 今後も参照できるよう保管してく ださい。 以下の指示に従わない場合、 お子様の安全が脅かされる可能性が あります。
Pagina: 2
51100481 - C 58 NL WAARSCHUWING: 1 Bagage die aan de duwbeugel hangt, beïnvloedt de stabiliteit van de kinderwagen. 2 Gebruik deze kinderwagen niet op trappen of roltrappen. 3 Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze kinderwa- gen. 4 Laat uw kind nooit alleen achter in deze kinderwagen. 5 Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen moet zorg- vuldig gebeuren om beknelling van vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind niet in de buurt is als u dit product uitklapt of opvouwt, om letsels te voor- komen. 6 Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding, veters of speelgoed niet in contact komen met bewegende onderdelen. 7 Plaats geen (auto)zitje in deze wandelwagen dat niet door Thule Canada Inc. is goedge- keurd. 8 Maximaal gewicht in het baga- gevak is 4 kg. Maximaal gewicht in de achter- zak is 4 kg. Maximaal gewicht in het zakje aan de zijkant is 0,5 kg. 9 Wanneer u kinderen in en uit de wandelwagen laat stappen, moet u de wagen altijd eerst op de rem zetten. 10 Draag altijd een helm die voldoet aan de plaatselijke normen. 11 Fiets in het donker nooit zonder goede verlichting. Volg alle lokale verlichtingsregels op. 12 Rijd altijd uiterst voorzichtig wanneer u met de aanhanger fietst, rijd nooit harder dan 25 km/uur en rijd in bochten en op ruwe ondergrond niet harder dan 10 km/uur. 13 De koppelstang mag met mini- maal 0,1 kg en maximaal 8 kg worden belast. 14 Bevestig het extra veiligheids- riempje voor de koppelstang altijd op de hierboven beschreven wijze. Gebruik de fietsaanhanger niet als u het extra veiligheidsriempje om wat voor reden dan ook niet om het fietsframe heen kunt bevestigen! Als het riempje niet vastzit, kan de Thule fietskar van de fiets los- schieten. Laat uw fiets door een gekwalificeerde fietsenmaker op veiligheid controleren voordat u de trailer eraan koppelt. 15 Deze kinderwagen wordt insta- biel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden. Neem geen kin- deren mee die zwaarder zijn dan toegestaan. 16 Zorg dat alle vergrendelingen goed vastzitten voordat u de wandelwagen gebruikt. 17 Controleer vóór elk gebruik of beide wielen stevig in de draa- gas zijn bevestigd. 18 Deze aanhanger is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden tenzij gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde babyaccessoire van Thule.
Pagina: 3
51100481 - C 59 a. Kinderen moeten minimaal 6 maanden oud zijn en zelfstandig rechtop kunnen zitten. b. Voor het fietsen moet het kind oud genoeg zijn om een helm te kunnen dragen en zonder toezicht rechtop te kunnen zitten. Raadpleeg een kinder- arts als het kind jonger is dan een jaar. 19 Voorkom dat een kind letsel oploopt omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik altijd een gordel. 20 Als deze kinderwagen voor één kind wordt gebruikt, moet het kind aan de rechterkant zitten. 21 De gebruiker van deze kinder- wagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling van minder actieve kinderen aan koude tempe- raturen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname. 22 Als deze kinderwagen wordt gebruikt als fietstrailer, moet de regenhoes worden gesloten om te voorkomen dat er vuil in de kinderwagen terechtkomt. 23 Een reflector die aan de plaat- selijke normen voldoet, moet zichtbaar zijn aan de achterkant van de kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen. 24 Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen kinderwagen het remmen, trappen of bestu- ren van de fiets niet belemmert. 25 Het gebruik van de trailer veran- dert de stabiliteit, het remgedrag en de rij-eigenschappen van uw fiets. 26 Bij een bocht naar rechts mag de hoek tussen de fiets en de Thule fietskar niet groter zijn dan 45°. 27 Bij een bocht naar links mag de hoek niet groter zijn dan 90°. 28 Gebruik altijd het veiligheids- vlaggetje. 29 De knop op de snelspanner moet volledig worden aangedraaid, zodat minstens twee schroef- draden boven het uiteinde van de knop op de snelspanner uit- steken. Zo voorkomt u dat het achterwiel van de fiets losraakt. Zorg altijd dat de snelspan- ner correct is bevestigd. Door verkeerd aanspannen, kan het achterwiel onverhoopt losraken. 30 De moer op de achteras moet minstens 5 keer helemaal rond worden gedraaid om voldoende klemvast te zitten. Op sommige assen kunt u de oorspronkelijke borgring verwijderen om ruimte te maken voor de ezHitch. Vraag de leverancier om meer informa- tie, zodat u zeker bent van uw zaak. Afhankelijk van het type naaf moet de bestaande steun- ring voor het aandraaien van de naaf op het frame blijven. Volg de montage-instructies voor de naaf en de specificaties van de fabrikant voor het aandraaien wanneer u de asmoer vastdraait. • Het product kan instabiel wor- den als andere tassen worden gebruikt, dan aanbevolen door de fabricant. • Dit product is niet geschikt om mee te skaten. • Dit product is niet geschikt om mee te rennen tenzij er een Thule

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Thule Chariaot Cross en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Thule Chariaot Cross. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Thule Chariaot Cross zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Thule Chariaot Cross

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Thule Chariaot Cross. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Thule
 • Product: Kinderwagens
 • Model/naam: Chariaot Cross
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Chinees