Tefal Pro Express Turbo GV8461 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Tefal Pro Express Turbo GV8461. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Tefal
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: Pro Express Turbo GV8461
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 3
7
Veiligheidsadviezen
Veiligheidsvoorschriften
• Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt: als het apparaat niet
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.
• Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de van toepassing zijnde normen en regelgevingen (Richtlijnen
Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu…).
• Uw generator is een elektrisch apparaat: deze moet onder normale omstandigheden gebruikt worden. Dit apparaat
is uitsluitend voor niet-professionele doeleinden geschikt.
• Het is voorzien van 2 veiligheidssystemen:
- Een veiligheidsklep die overdruk voorkomt en in geval van een storing, het teveel aan stoom laat ontsnappen.
- Een thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen.
• Sluit uw apparaat altijd aan op:
- Een elektriciteitsnet waarvan de spanning ligt tussen 220 en 240 V.
- Een geaard stopcontact. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of de stekker van het tweepolige
type 10A is en geaard is.
Een foutieve aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken. Tevens vervalt het recht op garantie.
• Rol het netsnoer volledig uit voordat u het aansluit op een geaard stopcontact.
• Indien het elektriciteitssnoer of het snoer van het strijkijzer en de behuizing beschadigd is, moet dit direct
vervangen worden door een erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.
• De stekker van het apparaat niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
Haal in de volgende gevallen altijd de stekker uit het stopcontact:
- voordat u de stoomtank omspoelt,
- voordat u het apparaat gaat schoonmaken,
- na elk gebruik.
• Het apparaat moet op een stabiele ondergrond gebruikt en geplaatst worden. Wanneer u het strijkijzer op het
strijkijzerplateau zet, controleer dan of het oppervlak waarop u deze plaatst stabiel is.
• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen,
indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vemogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te
gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een
verantwoordelijk persoon.
• Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht:
- wanneer de stekker nog in het stopcontact zit,
- zolang het apparaat nog niet gedurende 1 uur is afgekoeld.
• De strijkzool van uw strijkijzer en het strijkijzerplateau van de stoomtank kunnen zeer hoge temperaturen bereiken
en brandwonden veroorzaken: deze onderdelen van uw apparaat daarom niet aanraken. Raak het netsnoer nooit
met de strijkzool van het strijkijzer aan.
• Uw apparaat geeft hete stoom af die brandwonden kan veroorzaken. Ga voorzichtig met uw strijkijzer om, vooral
wanneer u verticaal strijkt. Richt de stoom nooit op personen of dieren.
• Wacht voor het legen van het verzamelstaafje altijd 2 uur na het uitschakelen en afkoelen van de generator,
alvorens het verzamelstaafje los te draaien.
• Bij verlies of beschadiging van het verzamelstaafje kunt u dit vervangen bij een erkend servicecentrum.
• Het apparaat nooit in water of andere vloeistof dompelen of onder de kraan afspoelen.
• Gebruik geen strijkzoolhoes om de zool van het strijkijzer. Deze kan de goede werking van het apparaat aantasten.
Gebruik altijd een stoomdoorlatende strijkplank. Het apparaat nooit zelf demonteren: laat het nakijken door de
servicedienst van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA om ieder risico uit te sluiten.
WIJ RADEN U AAN DEZE HANDLEIDING TE BEWAREN
1800120363 GTH3 GV84XX_110x154 07/12/10 16:41 Page7
Pagina: 4
8
Beschrijving
1. Stoomknop
2. Temperatuurregelaar
3. Controlelampje van het strijkijzer
4. Ultracord systeem (afhankelijk van het model)
5. Strijkijzerplateau
6. Aan/uit-schakelaar met controlelampje
7. Oproltoets van het netsnoer (afhankelijk van het
model)
8. Opbergruimte netsnoer
9. Netsnoer
10. Turbo-toets (afhankelijk van het model)
11. Lock-System (afhankelijk van het model)
12. Waterreservoir
13. Handgreep voor het afnemen en terugplaatsen van
het afneembare reservoir
14. Stoomtank (boiler)
15. Stoomsnoer strijkijzer-stoomtank
16. Snoergeleider
17. Beschermkapje van het kalkopvangsysteem
18. kalkopvangsysteem
19. Bedieningspaneel
a. Controlelampje “Reservoir leeg”
b. Controlelampje “auto off”
c. Restart knop
d. Controlelampje “anti-calc”
e. Reset knop
f. Lampje: Stoom klaar
g. Knop voor het regelen van de stoomhoeveelheid
h. Ecostand
20. Strijkzool Autoclean
Systeem voor vergrendeling van het strijkijzer op het voetstuk - Lock-system
(afhankelijk van het model)
Uw stoomgenerator is voorzien van een vergrendelingsboog op de basis (afhankelijk van het model)
om het apparaat makkelijker te kunnen vervoeren en op te bergen – fig.1:
• Vergrendelen – fig.2.
• Ontgrendelen – fig.3.
Voor het verplaatsen van uw stoomgenerator aan de handgreep van het strijkijzer :
- Plaats het strijkijzer op het plateau van de generator en klap de metalen boog op het strijkijzer tot het
systeem automatisch vergrendelt (te herkennen aan een « klik ») – fig.2.
- Neem het strijkijzer vast bij de handgreep om uw generator te verplaatsen – fig.1.
Voorbereiding
Welk soort water moet u gebruiken ?
• Kraanwater
Uw apparaat is ontwikkeld om te worden gebruikt met kraanwater. Als uw kraanwater erg kalkrijk is, meng dan 50%
kraanwater met 50% flessenwater. In sommige kustregio's kan het zoutgehalte in uw kraanwater verhoogd zijn.
Gebruik in dit geval alleen flessenwater.
• Onthardingsmiddel
Er zijn meerdere soorten onthardingsmiddelen, het water van de meeste soorten kan gebruikt worden voor het
stoomapparaat. Bepaalde onthardingsmiddelen en in het bijzonder onthardingsmiddelen met chemische producten
zoals zout, kunnen echter witte of bruine vlekken veroorzaken, dit is met name het geval bij de filters. Als dit probleem
bij u optreedt, raden wij u aan onbehandeld kraanwater of flessenwater te gebruiken. Als het water eenmaal
gekleurd is, kan het bij de volgende keren dat u het apparaat gebruikt nog gekleurd blijven, het duurt even voordat
dit probleem opgelost is. Wij raden u aan de stoomfunctie voor de eerste keer te testen op een gebruikte doek die
weggegooid kan worden, om zo beschadiging van uw kleren te voorkomen.
• Opgelet
Gebruik nooit regenwater of water met toevoegingen (stijfsel, parfum, water van andere huishoudelijke apparaten).
Dergelijk toevoegingen kunnen de stoomontwikkeling aantasten en kunnen bij een hoge temperatuur bezinksels in
de stoomkamer vormen die uw kleding kan aantasten.
Het vullen van het reservoir
• Plaats de stoomgenerator op een hittebestendige, stabiele en horizontale ondergrond.
• Trek het afneembare waterreservoir af met behulp van de handgreep (vooraan de generator) – fig.4.
• Vul het waterreservoir zonder het maximumniveau te overschrijden. – fig.6. en fig.7.
• Druk hem opnieuw goed op de bodem in zijn behuizing tot u de "klik "hoort – fig.5.
Ultracord systeem (afhankelijk van het model)
• Uw strijkijzer is voorzien van een Easycord system, om te voorkomen dat het snoer op het
strijkgoed komt en dit tijdens het strijken opnieuw kreukt. Het vermijdt tevens dat het snoer de
hand hindert.
NL
1800120363 GTH3 GV84XX_110x154 07/12/10 16:41 Page8
Pagina: 5
9
Om te strijken met het Ultracord systeem:
- Het Ultracord systeem kantelt automatisch naar achter.
- Telkens als u het ijzer opnieuw op zijn hiel plaatst, klapt het Ultracord systeem in en gaat
automatisch weer open zodra u het strijkijzer opnieuw gebruikt.
Om de generator op te ruimen :
- Druk de beschermbeugel op de hiel.
- Een magneet maakt het mogelijk om de beschermbeugel op de hiel te houden en hierdoor het
opbergen van uw generator te vergemakkelijken. – fig.8.
Stoomgenerator aanzetten
• Rol het netsnoer en het stoomsnoer volledig uit – fig.25.
• Klap het Lock-systeem neer (afhankelijk van het model) om de beveiliging te ontgrendelen – fig.3.
• Steek de stekker in een geaard stopcontact.
• Zet de aan/uit-schakelaar op de zijkant van het apparaat (a) aan: het groene
lampje op het bedieningspaneel knippert en de stoomtank warmt op – fig.15.
Zodra het groene lampje blijft branden (na ongeveer 2 min.) is het apparaat
klaar om met stoom te gaan strijken.
Gebruik
Strijken met stoom
• Stel de temperatuurregelaar van het strijkijzer in op het type stof dat u gaat strijken (zie
onderstaande tabel).
• Het controlelampje van het strijkijzer gaat branden. Attentie ! Het apparaat is op temperatuur
wanneer het controlelampje van het strijkijzer is gedoofd en wanneer het groene lampje op het
bedieningspaneel continu brandt.
• Regel de hoeveelheid stoom door middel van de knop op het bedieningspaneel.
• Tijdens het strijken gaat het controlelemapje op het strijkijzer branden, het gaat vervolgens weer
uit naar gelang de temperatuurwensen, dit heeft geen gevolg op het gebruik.
• Om stoom te krijgen, houdt u de stoomknop aan de onderkant van de handgreep van het
strijkijzer ingedrukt – fig.10. Zodra u deze stoomknop loslaat, stopt de stoom.
• Na ongeveer één minuut, en regelmatig tijdens het gebruik, spuit de elektrische pomp van uw
apparaat water in de stoomtank (boiler). Dit veroorzaakt een geluid dat normaal is en het
strijkijzer kan tijdelijk minder stoom geven.
• Indien u stijfsel gebruikt, dient u dit aan de achterzijde van de te strijken stof te verstuiven
Regelen van de temperatuur en de stoom
Raadpleeg het etiket in geval
van twijfel over de aard van de
stof van uw kledingstuk.
• Instellen van de temperatuurregelaar van het strijkijzer:
- Begin met de stoffen die op een lage temperatuur worden gestreken (•) en strijk daarna de
stoffen die een hogere temperatuur verdragen (••• of max).
- Bij het strijken van een stof van gemengde vezels, stelt u de temperatuur in op de teerste
stof.
- Indien u wollen kleding strijkt, druk dan met tussenpozen op de stoomknop zonder het
strijkijzer op de stof te zetten.
U voorkomt zo het glimmen hiervan – fig.10.
• Instellen van de stoomhoeveelheid (zie tabel) :
- Wanneer u met een lage temperatuur strijkt, stelt u de hoeveelheid stoom op de laagste
stand in.
Het strijkijzer niet op
een metalen plateau
plaatsen omdat de
zool zou kunnen
beschadigen. Zet het
strijkijzer liever op
het strijkijzerplateau
van de stoomtank:
deze is voorzien van
een anti-slipprofiel en
is speciaal ontwikkeld
voor hoge
temperaturen.
Tijdens het eerste gebruik
of wanneer u het strijkijzer
een paar minuten niet
heeft gebruikt, houdt u het
strijkijzer weg van de
strijkplank en drukt u
enkele malen op de
stoomknop. Zo wordt koud
water uit het stoomcircuit
geblazen.
TYPE DE TISSUS
RÉGLAGE DU CURSEUR
DE TEMPÉRATURE
RÉGLAGE DU BOUTON
DE VAPEUR
Laine, soie, viscose
Synthétiques
(polyester, acetate, acrylique, polyamide)
RÉGLAGE TEMPÉRATURE ET DÉBIT VAPEUR EN FONCTION DU TYPE DE TISSU À REPASSER :
Lin, coton
TEXTIELSOORT
INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR-
REGELAAR VAN HET STRIJKIJZER
INSTELLING VAN DE STOOMREGELAAR
Linnen, Katoen
Wol, Zijde, Viscose
Synthetische stoffen
(polyester, acetat, acryl., polyamide)
DE TEMPERATUURREGELAAR EN DE STOOMREGELAAR INSTELLEN OP DE TE STRIJKEN TEXTIELSOORT:
FR
NL
DE
GEWEBEART
EINSTELLUNG DES
TEMPERATURSCHALTERS
EINSTELLUNG DES DAMPFKNOPFES
Leinen, Baumwolle
Wolle, Seide, Viskose
Synthetik,
(polyester, Acetat, Acryl, Polyamid)
STELLEN SIE DEN TEMPERATURSCHALTER DES BÜGELEISENS UND DES BOILERS
AUF DIE ZU BÜGELNDE GEWEBEART EIN
TYPE OF FABRICS
SETTING TEMPERATURE
CONTROL
SETTING STEAM OUTPUT CONTROL
DIAL
SETTING THE TEMPERATURE AND STEAM OUTPUT ACCORDING TO TYPE OF FABRIC TO BE IRONED:
MATERIÁL N
Len, Bavlna
Vlna, Hedvábí, Viskóza
Syntetika (polyesterové, ace-
tátové, akrylové, polyamidové
látky)
NASTAVTE TEPLOTU A PARN
TKANINE
PO
Lan, pamuk
Vuna, svila, viskoza
SINTETIKA (Poliester, Ace-
tat, Akril,Poliamid)
POSTAVLJANJE TEMPERATUR
LÁTKY
NAS
Ĺan, Bavlna
Vlna, Hodváb, Viskóza
Syntetika
(z polyesteru, acetátu,
akrylu, nylónu)
NASTAVENIE TEPLOTY A PRIETO
Кип ткани
Нстан
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В З
1800120363 GTH3 GV84XX_110x154 07/12/10 16:41 Page9
Pagina: 6
10
ECOSTAND:
Uw stoomapparaat is uitgerust met een ECO-stand die minder energie verbruikt, terwijl er genoeg
stoom ontwikkelt wordt om het strijken effectief te laten verlopen. Hiervoor zet u het
stoomvermogen, als de thermostaat van uw strijkijzer goed ingesteld is (zie de tabel hierboven),
op de ECO-stand - fig.17. De ECO-stand kan gebruikt worden voor alle stoftypes, ook voor dikke
stoffen of erg gekreukte stoffen. Wij raden u aan te kiezen voor het maximale stoomvermogen om
zo een optimaal resultaat te garanderen.
Strijken zonder stoom
- U drukt niet op de stoomknop die zich onderaan de handgreep bevindt.
Verticaal stomen
• Zet de temperatuurregelaar en de stoomregelaar op het bedieningspaneel op de
maximum stand.
• Hang het te strijken kledingstuk op een hangertje en span de stof lichtjes met de hand.
De vrijkomende stoom is erg heet. Strijk kledingstukken daarom nooit terwijl ze worden
gedragen, maar altijd op een kleerhanger.
• Met het strijkijzer in verticale stand, drukt u met tussenpozen op de stoomknop (onderaan
de handgreep van het strijkijzer) – fig.10. waarbij u het strijkijzer van boven naar beneden
beweegt – fig.9.
Het reservoir opnieuw vullen
• Wanneer het rode controlelampje "leeg reservoir" knippert, heeft u geen stoom
meer. – fig.11.
1. Neem het afneembare waterreservoir af met behulp van de handgreep (vooraan op de
generator) en vul het zonder het maximumniveau te overschrijden.
2. Druk hem opnieuw goed op de bodem van zijn behuizing tot u de klik hoort.
3. Druk bij het volgende gebruik op de toets “Restart” om het oranje controlelampje te doven –
fig.12. Zodra het groene lampje blijft branden (na ongeveer 2 min.) is het apparaat klaar om met
stoom te gaan strijken.
TURBO-functie (afhankelijk van het model)
• Druk 2 of 3 maal op de turbo toets om gericht extra stoom te verkrijgen:
- om dikkere stoffen te kunnen strijken,
- om valse plooien te verwijderen,
- om krachtig verticaal te kunnen strijken.
Gebruik de turbo-functie voorzichtig want de uitzonderlijke kracht van de stoom kan brandwonden
veroorzaken.
Strijkzool Autoclean Catalys®
• Het strijkijzer van uw stoomapparaat is uitgerust met een strijkzool dat zichzelf automatisch
schoonmaakt dankzij de katalyse. De exclusieve coating verwijdert continu alle onzuiverheden die
bij normaal gebruik vrijkomen. Wij raden u aan om het strijkijzer altijd verticaal neer ze zetten of
op zijn ijzeren stand neer te zetten om zo de automatische schoonmaakfunctie te behouden.
Reiniging en onderhoud
Het schoonmaken van de generator
• Gebruik geen reinigings- of kalkverwijderende producten voor het reinigen
van de strijkzool of de binnenkant van de stoomtank (boiler).
• Het strijkijzer en de stoomtank nooit onder de kraan houden.
• Het strijkzool schoonmaken: het strijkijzer van uw stoomapparaat is uitgerust met een
strijkzool dat zichzelf automatisch schoonmaakt dankzij de katalyse. De exclusieve coating
verwijdert continu alle onzuiverheden die bij normaal gebruik vrijkomen. Strijken met een
onaangepaste temperatuur kan echter sporen achterlaten die handmatig verwijderd dienen te
worden. In dit geval kunt u het beste een zachte en vochtige doek gebruiken op het nog lauwe
strijkzool, op deze manier beschadigt u de coating niet.
• Maak de kunststof delen van het apparaat af en toe schoon met een licht vochtige en zachte
doek.
Handige tip : gebruik
voor een gemakkelijker
en niet agressief
schoonmaken van de
zool van uw strijkijzer
een vochtige spons op
de nog lauwe zool.
Tip: voor andere stoffen
dan linnen of katoen, moet
u het strijkijzer op een
afstand van enkele
centimeters houden om
eventueel verbranden van
de stof te voorkomen.
NL
1800120363 GTH3 GV84XX_110x154 07/12/10 16:41 Page10
Pagina: 7
11
Verwijder gemakkelijk de kalkaanslag van uw generator :
Om de levensduur van uw generator te verlengen en kalkaanslag te vermijden, is uw generator
uitgerust met een geïntegreerd kalkopvangsysteem. Dit kalkopvangsysteem verzamelt
automatisch de kalk die binnenin de stoomtank wordt gevormd.
Werkingsprincipe :
• Een oranje controlelampje ”anti-kalk” knippert op het bedieningspaneel om aan te duiden
dat u het kalkopvangsysteem moet spoelen - fig.14
Opgelet, u mag dit niet doen zolang de generator minder dan twee uur is afgekoppeld
en zolang hij niet volledig koud is. Om dit te doen, moet u de generator dicht bij een
afvoer plaatsen, want er kan water lopen uit de stoomtank wanneer u die opent.
• Zodra de generator volledig is afgekoeld, moet u het beschermkapje van het
kalkopvangsysteem lostrekken - fig.18
• Schroef het kalkopvangsysteem volledig los en trek hem uit de behuizing. Hij bevat de
verzamelde kalkdeeltjes uit de stoomtank - fig.19 en fig.20.
• Om het systeem goed schoon te maken volstaat het om hem te spoelen met lopend water
om de kalkaanslag die hij bevat te verwijderen - fig.21.
• Breng het systeem opnieuw in zijn behuizing door hem opnieuw volledig vast te schroeven
om de dichtheid te verzekeren - fig.22.
• Breng het beschermkapje terug aan op zijn plaats: het merkteken op het beschermkapje
moet zich bevinden tegenover het merkteken op de behuizing. .
Bij het eerstvolgende gebruik moet u drukken op de reset-knop op het bedieningspaneel om
het oranje controlelampje te doen uitgaan - fig.13
“Auto off” - systeem
• Voor uw veiligheid, is de generator uitgerust met een auto off-systeem dat de generator na
8 minuten van niet- gebruik, in de wachtstand zet.
• Een lichtgevend, rood controlelampje knippert op het bedieningspaneel om het in de wacht
zetten van het apparaat aan te geven . - fig.16.
• Om de generator te reactiveren:
- Druk op de "Restart" knop of op de stoomknop
- Wacht tot het controlelampje "stoom klaar" niet meer knippert waarna u weer kunt strijken.
• Als u de stoomknop gedurende minstens 8 minuten niet gebruikt, zal het “auto off”-systeem
automatisch ingeschakeld worden.
Het opbergen van de generator
• Zet de aan/uit-schakelaar O/I uit en haal de stekker uit het stopcontact. Berg het snoer op.
• Klap de metalen boog op het strijkijzer terug totdat deze vergrendelt (te herkennen aan een
«klik») – fig.2. (afhankelijk van het model). Uw strijkijzer wordt zo op veilige wijze op zijn basis
vastgezet.
• Berg het stoomsnoer op in de snoergeleider. Maar hierbij een lus, plaats het uiteinde hiervan in
de geleider en duw het snoer door de geleider tot het einde van de lus zichtbaar wordt – fig.26.
• Klap het Ultracord systeem omhoog. - fig.8.
• Laat het strijkijzer (en het strijkijzerplateau) goed afkoelen.
• U kunt de stoomgenerator opbergen door deze aan de handgreep te verplaatsen.
Wees vriendelijk voor het milieu !
Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
‹ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische ienst.
Doe er geen producten
in voor het verwijderen
van kalkaanslag (azijn,
industriële producten
voor het verwijderen van
kalkaanslag...) om de
stoomtank te spoelen: zij
zouden hem kunnen
beschadigen. Voordat u
uw generator leegmaakt,
is het absoluut nodig
hem gedurende meer
dan 2 uur te laten
afkoelen om elk risico
van brandwonden te
vermijden
1800120363 GTH3 GV84XX_110x154 07/12/10 16:41 Page11
Pagina: 8
12
Problemen met uw stoomgenerator
Indien u de oorzaak van het probleem niet zelf heeft kunnen vinden, kunt u altijd contact opnemen met de
consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie servicelijst).
Problemen Mogelijke oorzaken Oplossingen
De stoomgenerator werkt niet of het
controlelampje van het strijkijzer en het lampje
van de aan/uit-knop branden niet.
Het apparaat is niet aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit
en druk op de aan/uit-schakelaar op de
achterkant van de behuizing.
Er komt water uit de gaatjes van de strijkzool. Er bevindt zich condenswater in het
stoomcircuit, omdat u voor het eerst stoom
gebruikt of omdat u een tijd lang geen stoom
heeft gebruikt.
U gebruikt de stoomknop terwijl het strijkijzer
onvoldoende heet is.
De thermostaat werkt niet goed, waardoor de
temperatuur altijd te laag is.
Druk op de "Restart" knop of op de
stoomknop.
Wacht tot het controlelampje van het
strijkijzer is gedoofd, voordat u de stoomknop
gebruikt.
Neem contact op met een erkend reparateur
of rechtstreeks met de consumentenservice.
Waterplekken verschijnen op het strijkgoed. Uw strijkplank is verzadigd van water omdat
hij niet geschikt is voor de stoomkracht van
de generator.
Zorgt u voor een geschikte stoomdoorlatende
strijkplank.
Er druppelt witte vloeistof uit de gaatjes in de
strijkzool.
Er komt kalkaanslag uit de stoomtank, omdat
hij niet regelmatig is gespoeld.
Spoel de collector (zie § “verwijder de
kalkaanslag van uw generator”).
Er komt bruine vloeistof uit de gaatjes van de
strijkzool wat vlekken op het strijkgoed
veroorzaakt.
U gebruikt chemische ontkalkings-middelen
of voegt producten toe aan het strijkwater
(bijv. stijfsel of geparfumeerd water).
Voeg nooit een product aan het water in het
afneembare reservoir of in de stoomtank
(boiler) toe (zie onze tips over het te
gebruiken water). Neem contact op met een
erkend reparateur of rechtstreeks met de
consumentenservice.
De strijkzool is vuil of bruin en veroorzaakt
vlekken op het strijkgoed.
U strijkt op een te hoge temperatuur.
Uw strijkgoed is niet voldoende uitgespoeld
of u heeft een nieuw kledingstuk gestreken
zonder het van te voren te wassen.
U gebruikt stijfsel.
Controleer of de stand van de thermostaat
overeenkomt met het strijkvoorschrift in uw
kleding.
Zorg ervoor dat uw (nieuwe) kledingstukken
zorgvuldig zijn gewassen en er geen
zeepresten zijn achtergebleven.
Breng stijfsel op de achterzijde van de te
strijken stof aan.
Er is geen of nauwelijks stoom. Het afneembare waterreservoir is leeg, het
rode lampje op de stoomtank brandt.
De hoeveelheid stoom is op de minimum
hoeveelheid afgesteld.
Vul het afneembare waterreservoir.
Controleer of het afneembare waterreservoir
goed op zijn plaats zit tot u een “klik” hoort.
Verhoog de hoeveelheid stoom
(stoomregelknop op het bedieningspaneel).
U heeft het reservoir gevuld en er is geen
stoom meer.
Het reservoir zit niet goed op zijn plaats. Controleer of het afneembare waterreservoir
goed op zijn plaats zit tot u een “klik” hoort.
Het rode controlelampje “afneembaar
waterreservoir leeg” brandt.
Het afneembare waterreservoir is leeg. Vul het afneembare waterreservoir.
Er ontsnapt stoom rond het verzamelstaafje.
Stoom of water ontsnapt aan de onderkant
van het apparaat.
Het verzamelstaafje is niet goed vastgedraaid
De pakking van het verzamelstaafje is
beschadigd.
Het apparaat is defect.
Het apparaat is defect.
Draai het verzamelstaafje goed vast
Druk op de "Restart" knop of op de
stoomknop.
Gebruik de stoomgenerator niet meer en
neem contact op met een erkend
servicecentrum.
Gebruik de stoomgenerator niet meer en
raadpleeg een erkende klantenservice.
De strijkzool vertoont krassen of is beschadigd. U hebt uw strijkijzer op een metalen
strijkijzerplateau gezet.
U heeft de strijkzool gereinigd met een
schuursponsje of een metalen sponsje.
Zet het strijkijzer altijd op de achterkant.
Zie hoofdstuk «Reinig de strijkzool».
NL
1800120363 GTH3 GV84XX_110x154 07/12/10 16:42 Page12

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Tefal Pro Express Turbo GV8461.

Stel een vraag over de Tefal Pro Express Turbo GV8461

Heb je een vraag over de Tefal Pro Express Turbo GV8461 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Tefal Pro Express Turbo GV8461. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Tefal Pro Express Turbo GV8461 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.