Soundmaster TR85PP handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Soundmaster TR85PP. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Soundmaster
  • Product: Radio
  • Model/naam: TR85PP
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 13
MILIEUBESCHERMING
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te
recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt
u bij aan het bescherming van ons milieu.
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de
levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor
hergebruik van electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of
op de verpakking.
Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die
groot genoeg is om electrische schokken te
veroorzaken.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op
elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden
onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Dit symbool wijst de gebruiker op de
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en
onderhoudsinstructies voor het apparaat.
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
• Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
• Bescherm het apparaat tegen vocht.
• Open het apparaat niet. ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
• Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning
overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
• Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer niet afgeknepen
of op een andere manier beschadigd wordt.
• Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
• In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
• Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
• Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of SCHUURSPONSJES!
• Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
• Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
• Dek de ventilatieopeningen niet af!
• Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
• Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst
gestoord worden.
• Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
• Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
• Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het uishoudelijk
afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken.
Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
• Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
• Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
• LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen
Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type
Pagina: 14
NEDERLANDS
NL 1
VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK
UITPAKKEN EN INSTALLEREN
z Haal het apparaat voorzichtig uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
z Rol het netsnoer helemaal uit.
z Rol de FM-draadantenne helemaal uit.
z Plaats het apparaat op een stabiel, gelijkmatig oppervlak, vlakbij een stopcontact, niet in direct zonlicht, en uit de buurt van
bronnen van hitte, stof, vocht of sterke magnetische velden.
z Sluit de netstekker aan op het stopcontact.
VOEDING
Dit systeem is ontworpen om alleen te werken op een standaard voeding van 230V 50Hz wisselstroom. Als u probeert dit
systeem te gebruiken met een andere voedingsbron, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken, die niet gedekt wordt door
uw garantie.
OPMERKING:
Merk op dat dit systeem uitgerust is met een gepolariseerde netstekker. Als deze stekker niet in uw stopcontact past, heeft u
waarschijnlijk een ouderwets niet-gepolariseerd stopcontact. U moet het stopcontact dan laten vervangen door een
gekwalificeerd, gecertificeerd elektricien.
Netstekker Stopcontact
SPECIFICATIES
Frequentiebereik : AM 530-1600 KHz
FM 87,5-108 MHz
Voeding : 230V, 50Hz wisselstroom
Stroomverbruik : 10W
Antennes : Ingebouwde ferriet-staafantenne voor AM
Externe antenne voor FM
Pagina: 15
NEDERLANDS
NL 2
LOCATIE VAN BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS
1) Geluidsniveau-regelknop
2) FM Schaalverdeling
3) AM Schaalverdeling
4) Hoofdtelefoonaansluiting
5) AM toets
6) FM toets
7) Afstemknop
8) FM antenne
9) Luidsprekers
10) Handgreep
11) Batterijvak
12) Aansluiting netspanning
13) Aan/uit-toets
LOCATIE VAN BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS
Naar de radio luisteren
1.) Druk om het systeem in te schakelen op de AAN/UIT-toets, en zet het geluidsniveau laag. Het lampje van de afstemknop
gaat branden.
2.) Druk op de functietoetsen (FM/AM) voor de gewenste band, FM of AM.
3.) Draai aan de afstemknop om af te stemmen op de gewenste radiozender.
4.) Pas het geluidsniveau aan zoals gewenst.
5.) Druk weer op de AAN/UIT-toets als u de radio uit wilt zetten. Het lampje in de afstemknop dooft uit.
Antenne-informatie
AM - De AM-staafantenne bevindt zich binnenin de behuizing. Als de AM-ontvangst niet goed is, probeer het apparaat dan te
verschuiven totdat de interne antenne het sterkste signaal opvangt.
FM - De FM-antenne bevindt zich bovenaan de behuizing. Als de FM-ontvangst niet goed is, probeer dan de richting van de
antenne te veranderen totdat de ontvangst goed is.
Pagina: 16
NEDERLANDS
NL 2
Gebruik op batterijen
Dit apparaat kan op gelijkstroom gebruikt worden. Plaats daarvoor 6 batterijen (UM-2 “C” R14 2# DC1,5V, niet bijgeleverd)
in het batterijvak aan de onderzijde van de behuizing. De functies zijn hetzelfde als bij de werking op wisselstroom.
Koptelefoon
Deze eenheid zal accepteren hoofdtelefoon (niet meegeleverd) met een 3.5mm plug. De luidspreker wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon aangesloten op de PHONES jack.
Copyright van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Technische wijzigingen zonder voorafgaande berichtgeving.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Soundmaster TR85PP.

Stel een vraag over de Soundmaster TR85PP

Heb je een vraag over de Soundmaster TR85PP en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Soundmaster TR85PP. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Soundmaster TR85PP zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.