Soundmaster SCD2120GR handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Soundmaster SCD2120GR. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Soundmaster
  • Product: CD-spelers/recorder
  • Model/naam: SCD2120GR
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Roemeens, Slowaaks

Inhoudsopgave

Pagina: 14
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
NL
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan
het einde van de levensduur ervan. Breng het product
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de
gebruiksaanwijzing of op de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen.
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van
ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor
informatie over inzamelingspunten.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet,
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen
voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken.
Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies
voor het apparaat.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!!
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of
de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.
U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de
betreffende soort batterijen verkopen.
Alleen volledig lege batterijen.
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
WAARSCHUWING - ONZICHTBARE
LASERSTRALING WANNEER DE
BEHUIZING GEOPEND WORDT OF
DE INTERNE BEVEILIGING
UITGESCHAKELD. VERMIJD
BLOOTSTELLING AAN DE
LASERSTRAAL.
Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus,
om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.
 Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een
droge omgeving.
 Bescherm het apparaat tegen vocht.
 Open het apparaat niet. ELECTRISCHE
SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over
aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 Sluit dit apparaat alleen aan op een goed
geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat
de netspanning overeenkomt met het de
specificaties op het etiket.
 Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft
tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een
andere manier beschadigd wordt.
 Beschadigde snoeren of stekkers moeten
meteen vervangen worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 In geval van bliksem moet de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
worden.
 Wanneer kinderen het apparaat gebruiken,
moeten de ouders toezicht houden.
 Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
 Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of
SCHUURSPONSJES!
 Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of
andere hittebronnen.
 Installeer het apparaat op een plaats met
voldoende ventilatie, om oververhitting te
voorkomen.
 Dek de ventilatieopeningen niet af!
 Installeer het apparaat op een veilige en
vibratie-vrije plaats.
 Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de
buurt van computers en magnetrons; anders kan
de radio-ontvangst gestoord worden.
 Open de behuizing niet en probeer het apparaat
niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw
garantie vervallen. Reparaties mogen alleen
uitgevoerd worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 Dit apparaat is uitgerust met een “Klasse 1
Laser”. Vermijd blootstelling aan de laserstraal;
dit kan verwondingen aan de ogen veroorzaken.
 Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en
mogen NIET weggegooid worden bij het
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug
naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in
uw gemeente.
 Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter
wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
 Controleer uw batterijen regelmatig om
batterijlekkage te voorkomen.
 De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als
onderbrekingsapparaat. De
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor
gebruik.
 Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.
 Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals
vazen, op het apparaat.
 Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen met
een gematigd klimaat; niet geschikt in landen
met een tropisch klimaat.
Pagina: 15
SCD2120 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
1
PLAATS VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN
LICHTNET GEBRUIK
Vóór het bedienen, zorg ervoor dat de SPANNING vermeld op het apparaat overeenkomt met de
spanning van uw lichtnet. Ontrol het netsnoer, steek één uiteinde in de
netspanningaansluiting op het toestel en het andere uiteinde in een standaard stopcontact.
Attentie
1. Steek de stekker van het netsnoer niet met natte handen in of haal het uit stopcontact.
2. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u voor een langere periode niet van plan bent
om het apparaat te gebruiken.
3. Wanneer u het netsnoer van het stopcontact loskoppelt, trek niet aan het snoer om
schokgevaar veroorzaakt door een beschadigd snoer te voorkomen.
BATTERIJ WERKING
Ontkoppel het netsnoer volledig van het toestel. Open het batterijvak en plaats 4 stuks UM-2 "C"
batterijen in het batterijvak met polariteit zoals in het batterijvak aangegeven.
1 CD-compartiment 10 AFSTEM-knop
2 STOP-knop 11 Hervat Schakelaar
3 OVERSLAAN OMLAAG-knop 12 Antenne
4 PROGRAMMA-knop 13 Batterijvak
5 Spreker 14 VOLUME-knop
6 AFSPELEN/PAUZE-knop 15 3.5mm koptelefoon aansluiting
7 OVERSLAAN OMHOOG-knop 16 FUNCTIE-schakelaar
8 HERHAAL-knop 17 Netspanningaansluiting
9 FM tonen
Pagina: 16
SCD2120 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
2
HOOFDTELEFOON
1. Steek de de kabel van de hoofdtelefoon (3,5mm stereoplug vereist, niet meegeleverd) in de
hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat.
2. Stem het gewenste volume af op de hoofdeenheid.
RADIO
1. Zet de “FUNCTIE”-schakelaar in de “FM”-stand.
2. Draai aan de “AFSTEM”-knop om op het gewenste radiostation af te stemmen.
3. Pas het geluidsniveau aan door aan de “VOLUME”-knop te draaien.
4. Om de radio uit te schakelen, zet de “FUNCTIE”-schakelaar naar de“UIT”-stand.
Voor een optimaal ontvangst, trek de FM-antenne volledig uit voor het ontvangen van FM-
zenders.
CD
1. Zet de "FUNCTIE"-schakelaar naar de"CD"-stand.
2. Plaats de CD-schijf in het CD-compartiment en sluit de CD-deur, het apparaat zal beginnen
met het lezen van de schijf, de LED-display zal na het lezen van de hele schijf het totale
aantal nummers weergeven.
3. Druk op de “AFSPELEN/PAUZE”-knop om het afspelen van de CD te starten.
4. Stel de “VOLUME”-knop in op het gewenste volumeniveau.
5. Om het afspelen van de CD te stoppen, druk op de “STOP”-knop.
Overslaanmodus
1. Tijdens de afspeel- of pauzemodus, druk op de “OVERSLAAN OMHOOG”-knop om naar de
volgende track te gaan.
2. Tijdens de afspeel- of pauzemodus, druk op de “OVERSLAAN OMLAAG”-knop om naar het
begin van de vorige track terug te gaan.
3. Tijdens de afspeelmodus, druk twee keer op de “OVERSLAAN OMLAAG”-knop om naar de
vorige track terug te gaan
De CD-speler programmeren
De programmering van de CD-speler moet tijdens de STOP-modus gebeuren.
1. Druk op de “PROGRAMMA”-knop, de LED-display zal “01” weergeven en constant
knipperen.
2. Druk op de “OVERSLAAN OMHOOG”- of “OVERSLAAN OMLAAG”-knop om de
gewenste track te selecteren.
3. Druk nogmaals op de “PROGRAMMA”-knop om dit nummer in het geheugen op te slaan,
de LED zal “02” weergeven en constant knipperen.
4. Herhaal de stappen van 2 naar 3 om meer tracks in het geheugen op te slaan. U kunt
maximaal 20 tracks in het geheugen opslaan.
5. Druk op de " AFSPELEN/PAUZE"-knop om de schijf in de geprogrammeerde volgorde af
te spelen.
6. Druk op de “STOP”-knop om het afspelen te stoppen.
7. Als u de programmeringlijst wilt annuleren, druk op de “STOP”-knop en open het CD-deur
of zet de “FUNCTIE”-schakelaar naar de“UIT”-stand.
Pagina: 17
SCD2120 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
3
Herhalingsmodus
Herhalen 1: Druk eenmaal op de “HERHAAL”-knop, de herhaling-LED zal oplichten en constant
knipperen. Deze enkele track zal worden herhaald.
Herhaal alles : Druk twee keer op de “HERHAAL”-knop, de herhaling-LED zal blijven branden.
De volledige schijf zal continu worden afgespeeld.
Om de herhalingsfunctie te annuleren : Druk op de “HERHAAL”-knop totdat de herhaling-LED uit
gaat.
Cd-hervatfunctie
HERVATTEN – doorgaan vanaf waar u stopte
1. Zet de FUNCTION-schakelaar in cd-stand en zet de RESUME-schakelaar in AAN-stand
2. Druk op de -toets om de cd af te spelen.
3. Druk één keer op STOP wanneer u het afspelen wilt stoppen.
4. Druk op om het afspelen te hervatten.
5. Het afspelen gaat door vanaf waar u stopte.
Om HERVATTEN te deactiveren, zet u RESUME in UIT-stand.
Opmerking:
De hervatfunctie blijft geactiveerd wanneer de functieschakelaar is ingesteld op UIT.
Als de cd-klep tijdens het afspelen wordt geopend, wordt de hervatfunctie eveneens geactiveerd.
Belangrijke opmerking
Automatische stand-by schakelen
Om aan de richtlijn ERP2 te voldoen, schakelt het apparaat na ca. 10 minuten zonder signaal,
automatisch over naar stand-by. Om het apparaat opnieuw in te schakelen, druk op de
“AFSPELEN/PAUZE”-knop op het apparaat. Indien de PLAY / PAUSE-toets wordt continu
gedurende 5 seconden ingedrukt, schakelt het apparaat in standby-modus.
Om het apparaat opnieuw in te schakelen, druk op de PLAY/PAUSE -knop op het apparaat.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Stroomvoorziening : 230V~50/60Hz
Batterijvoeding : DC6V 4x 1.5V “C” / UM-2
FM-frequentiebereik : 87.5 – 108MHz
IMPORTEUR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax.: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg Email: service@woerlein.com
Germany Web: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH
Pagina: 47
Hiermit bestätigt Wörlein GmbH, dass sich dieses Gerät
in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.
Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter
folgender Adresse bezogen werden.
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0
Hereby, Wörlein GmbH declares that this device is in
compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity may be
obtained at the following location:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0
Par la présente, Wörlein GmbH déclare que cet appareil
est conforme aux exigences principales et autres clauses
applicables de la Directive 2014/53/EU.
Vous pouvez demander de recevoir une copie de la
déclaration de conformité en écrivant à l'adresse
suivante :
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0
Wörlein GmbH verklaart hierbij dat dit apparaat in
overeenkomst is met de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.
Er kan een kopie van de Conformiteitsverklaring worden
verkregen op de volgende locatie:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0
Con la presente, Wörlein GmbH dichiara che questo
dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e altre
disposizioni contenute nella Direttiva 2014/53/EU.
Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile
al seguente indirizzo:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Germania
Email: info@woerlein.com
Tel .: +49 9103 71 67 0
Härmed Wörlein GmbH deklarerar att denna enhet är i
överensstämmelse med de grundläggande kraven och
andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
En kopia av försäkran om överensstämmelse kan erhållas
på följande plats:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90.556
Cadolzburg, Tyskland
E-post: info@woerlein.com
Tel .: +49 9103 71 67 0
Herved Wörlein GmbH erklærer, at denne enhed er i
overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan fås på
følgende placering:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Tyskland
E-mail: info@woerlein.com
Tel .: +49 9103 71 67 0
Tímto Wörlein GmbH prohlašuje, že toto zařízení je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopii Prohlášení o shodě lze získat v následujícím
umístění:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Německo
E-mail: info@woerlein.com
Tel .: +49 9103 71 67 0
Por este meio, Wörlein GmbH declara que este
dispositivo está em conformidade com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.
Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser
obtida no seguinte local:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg,
Alemanha
Email: info@woerlein.com
Tel .: +49 9103 71 67 0

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Soundmaster SCD2120GR.

Stel een vraag over de Soundmaster SCD2120GR

Heb je een vraag over de Soundmaster SCD2120GR en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Soundmaster SCD2120GR. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Soundmaster SCD2120GR zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.