Soundmaster PL 186 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Soundmaster PL 186. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Soundmaster
  • Product: Platenspeler
  • Model/naam: PL 186
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees

Inhoudsopgave

Pagina: 9
MILIEUBESCHERMING
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te
recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt
u bij aan het bescherming van ons milieu.
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de
levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor
hergebruik van electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of
op de verpakking.
Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die
groot genoeg is om electrische schokken te
veroorzaken.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op
elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden
onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Dit symbool wijst de gebruiker op de
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en
onderhoudsinstructies voor het apparaat.
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
x Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
x Bescherm het apparaat tegen vocht.
x Open het apparaat niet. ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
x Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning
overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
x Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer niet afgeknepen
of op een andere manier beschadigd wordt.
x Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
x In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
x Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
x Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of SCHUURSPONSJES!
x Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
x Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
x Dek de ventilatieopeningen niet af!
x Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
x Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst
gestoord worden.
x Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
x Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
x Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het uishoudelijk
afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
x Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken.
Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
x Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
x Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
x LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen
Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Soundmaster PL 186.

Stel een vraag over de Soundmaster PL 186

Heb je een vraag over de Soundmaster PL 186 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Soundmaster PL 186. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Soundmaster PL 186 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.