Soundmaster KCD1600 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Soundmaster KCD1600. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Soundmaster
  • Product: CD-spelers/recorder
  • Model/naam: KCD1600
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees

Inhoudsopgave

Pagina: 13
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
NL
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan
het einde van de levensduur ervan. Breng het product
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de
gebruiksaanwijzing of op de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen.
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van
ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor
informatie over inzamelingspunten.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet,
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen
voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken.
Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies
voor het apparaat.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!!
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of
de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.
U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de
betreffende soort batterijen verkopen.
Alleen volledig lege batterijen.
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
WAARSCHUWING - ONZICHTBARE
LASERSTRALING WANNEER DE
BEHUIZING GEOPEND WORDT OF
DE INTERNE BEVEILIGING
UITGESCHAKELD. VERMIJD
BLOOTSTELLING AAN DE
LASERSTRAAL.
 Dit apparaat is uitgerust met een “Klasse 1 Laser”.
Vermijd blootstelling aan de laserstraal; dit kan
verwondingen aan de ogen veroorzaken.
 Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een
droge omgeving.
 Bescherm het apparaat tegen vocht.
 Open het apparaat niet. ELECTRISCHE
SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over
aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 Sluit dit apparaat alleen aan op een goed
geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat
de netspanning overeenkomt met het de
specificaties op het etiket.
 Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft
tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een
andere manier beschadigd wordt.
 Beschadigde snoeren of stekkers moeten
meteen vervangen worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 In geval van bliksem moet de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
worden.
 Wanneer kinderen het apparaat gebruiken,
moeten de ouders toezicht houden.
 Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
 Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of
SCHUURSPONSJES!
 Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of
andere hittebronnen.
 Installeer het apparaat op een plaats met
voldoende ventilatie, om oververhitting te
voorkomen.
 Dek de ventilatieopeningen niet af!
 Installeer het apparaat op een veilige en
vibratie-vrije plaats.
 Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de
buurt van computers en magnetrons; anders kan
de radio-ontvangst gestoord worden.
 Open de behuizing niet en probeer het apparaat
niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw
garantie vervallen. Reparaties mogen alleen
uitgevoerd worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en
mogen NIET weggegooid worden bij het
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug
naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in
uw gemeente.
 Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter
wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
 Controleer uw batterijen regelmatig om
batterijlekkage te voorkomen.
 De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als
onderbrekingsapparaat. De
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor
gebruik.
 Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.
 Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals
vazen, op het apparaat.
 Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen met
een gematigd klimaat; niet geschikt in landen
met een tropisch klimaat.
Pagina: 14
KCD1600 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
1
LOCATIE VAN BEDIENINGEN
VOORAANZICHT
ONDERAANZICHT
13 Mic-aansluiting
14 Batterijhouder
WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege
kleine onderdelen, verstikkingsgevaar en gevaar voor verwurging.
Gebruik alleen het aanbevolen type en de classificatie van de externe
transformator.
DE BATTERIJEN INSTALLEREN
1. Open het batterijvakje: Draai de schroef op het deksel van het
batterijvakje los met een schroevendraaier en verwijder het deksel.
2. Doe er 4 x “C”-formaat (UM2/LR14 1,5V) batterijen in (niet
meegeleverd). Zorg ervoor dat u de polariteitsmarkeringen in het
batterijvakje volgt!
3. Sluit het batterijvakje en draai de schroef vast.
1 LED-scherm
2 VOLUME OMHOOG/OMLAAG
3 Functieregelaar vergrendelen
4 De toets STAND-BY/AAN
5 Modusknop
6 CD-lade open
7 MICROFOON AAN/UIT
8 Knop AFSPELEN/PAUZEREN
9 STOPKNOP
10 GELIJKSPANNINGSAANSLUITING
11 Knop OVERSLAAN-
12 Luidspreker
Pagina: 15
KCD1600 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
2
VOLUMEREGELING
Druk op de toets “VOLUME OMHOOG/OMLAAG” om het volume te verlagen of te verhogen.
Bediening van de cd-speler
1. Zet het apparaat in de stand-by-modus door op de knop "STAND-BY" te drukken. De stand-
by-indicator zal gaan branden.
2. Druk op de “PLAY/PAUSE”-toets om het apparaat aan te zetten, waarna “NO” op het
scherm verschijnt wanneer er geen schijf in de cd-lade zit.
3. Til het cd-klepje op en plaats een schijf op de spoel in het midden met het label naar boven.
Sluit vervolgens het cd-klepje.
4. Er zal enkele seconden “- -” op het scherm worden weergegeven. Na het lezen van de cd
toont het display het totale aantal nummers op de schijf en begint het afspelen van de schijf.
5. Druk op de toets “PLAY/PAUSE” om het afspelen te onderbreken. Druk opnieuw op de
“PLAY/PAUSE”-toets. Het apparaat zal het afspelen hervatten.
6. Door op de “F.SKIP/B.SKIP”-toetsen te drukken, kunt u het volgende of het vorige nummer
kiezen.
7. Druk op de “STOP”-toets om het afspelen te stoppen.
8. Druk twee keer op de “STOP”-toets. Het apparaat zal in stand-by gaan.
HERHAAL-functie
1. Om de functie “Single-Track Repeat” te selecteren, kiest u het nummer dat u wilt herhalen.
Druk vervolgens op de “PLAY/PAUSE”-toets om het nummer af te spelen.
2. Druk één keer op de “MODE”-toets om één nummer te herhalen. De REPEAT-indicator zal
verschijnen.
3. Om de functie “All Track Repeat” te selecteren. Druk op de “PLAY/PAUSE”-toets om het
nummer te starten. Druk twee keer op de “MODE”-toets om de functie “All Track Repeat” te
activeren. De REPEAT-indicator zal knipperen.
Willekeurige functie
Druk tijdens het afspelen van een cd herhaaldelijk op de “MODE”-toets totdat de SHUFF-indicator
brandt. Alle nummers worden één keer in willekeurige volgorde afgespeeld.
Vergrendelingsfunctie van toetsen
1. Schuif de “LOCK”-regelaar naar AAN-stand.
2. De HOLD-indicator zal branden.
Opmerking: Zolang de vergrendelingsfunctie aan staat, werken de toetsen niet.
3. Schuif de “LOCK”-regelaar naar UIT-stand. Alle toetsen zijn nu ontgrendeld.
Meezingfunctie
1. Plaats een schijf in de cd-lade.
2. Druk op de “PLAY/PAUSE”-toets om het afspelen te starten.
3. Schuif de MICROPHONE ON/OFF-schakelaar naar AAN-stand tijdens het zingen.
OPMERKING:
Houd de microfoon niet te dicht bij de luidspreker, omdat dit feedback (piepend geluid) door de
luidspreker kan veroorzaken.
Pagina: 16
KCD1600 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
3
ASA omroepinstallatie
Geen schijf benodigd. Spreek via het apparaat.
1. Zet het apparaat in de stand-by-modus door op de “STANDBY”-toets te drukken.
2. Schuif de MICROPHONE ON/OFF-schakelaar naar AAN-stand.
3. Spreek of zing in de microfoon.
BEDIENING MET VOEDINGSADAPTER
Gebruik alleen een gewone DC 5V/1000mA voedingsadapter (niet meegeleverd)
Steek de adapter in een standaard stopcontact en de stekker in de stroomaansluiting aan de
rechterkant van de hoofdeenheid.
Wij raden gebruik van een AC/DC-adapter aan wanneer u deze speler voor langere tijd gebruikt!
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werking op batterijen : DC 6V 4 x “C”-formaat (UM-2/LR14, 1,5V) (niet meegeleverd)
Voedingsadapter : AC/DC-adapter (niet meegeleverd)
Adapteruitvoer : DC 5V 1,0A
IMPORTEUR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg Email: service@woerlein.com
Duitsland Website: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Soundmaster KCD1600.

Stel een vraag over de Soundmaster KCD1600

Heb je een vraag over de Soundmaster KCD1600 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Soundmaster KCD1600. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Soundmaster KCD1600 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.