Soundmaster DAB170SW handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Soundmaster DAB170SW. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Soundmaster
  • Product: Radio
  • Model/naam: DAB170SW
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Pools, Noors

Inhoudsopgave

Pagina: 19
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
NL
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het
huishoudafval aan het einde van de
levensduur ervan. Breng het product
terug naar een inzamelingspunt voor
hergebruik van electrische en
electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het
product, in de gebruiksaanwijzing of op
de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de
markeringen. Door materiaal te recyclen of
oude apparaten op een andere manier te
hergebruiken draagt u bij aan het bescherming
van ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw
gemeente voor informatie over
inzamelingspunten.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval
en mogen NIET weggegooid worden bij
het huishoudelijk afval!!! Als consument
bent u wettelijk verplicht alle batterijen
terug te brengen voor milieuvriendelijk
hergebruik - of de batterijen gevaarlijke
stoffen*) bevatten of niet.
U kunt batterijen gratis terugbrengen naar
openbare inzamelingspunten in uw gemeente of
bij winkels die de betreffende soort batterijen
verkopen.
Alleen volledig lege batterijen.
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik,
Pb = lood
Luister nooit langdurig op hoge
volumeniveaus, om mogelijke
gehoorbeschadiging te voorkomen.
 Gebruik het apparaat alleen binnenshuis
in een droge omgeving.
 Bescherm het apparaat tegen vocht.
 Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer
droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat
het electriciteitssnoer niet afgeknepen of
op een andere manier beschadigd wordt.
 In geval van bliksem moet de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
worden.
 Wanneer kinderen het apparaat
gebruiken, moeten de ouders toezicht
houden.
 Reinig het apparaat alleen met een droge
doek.
 Gebruik GEEN
SCHOONMAAKMIDDELEN of
SCHUURSPONSJES!
 Stel het apparaat niet bloot aan direct
zonlicht of andere hittebronnen.
 Dek de ventilatieopeningen niet af!
 Installeer het apparaat op een veilige en
vibratie-vrije plaats.
 Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit
de buurt van computers en magnetrons;
anders kan de radio-ontvangst gestoord
worden.
 Open de behuizing niet en probeer het
apparaat niet te repareren. Dit is
gevaarlijk en doet uw garantie vervallen.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd
worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije
batterijen.
 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval
en mogen NIET weggegooid worden bij
het huishoudelijk afval!!! Breng de
batterijen terug naar uw handelaar of naar
inzamelingspunten in uw gemeente.
 Houd batterijen buiten bereik van
kinderen. Kinderen kunnen batterijen per
ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk
een dokter wanneer een kind een batterij
ingeslikt heeft.
 Controleer uw batterijen regelmatig om
batterijlekkage te voorkomen.
 De stekker of een koppelkabel wordt
gebruikt als onderbrekingsapparaat. De
onderbrekingsapparaten zullen gereed
zijn voor gebruik.
 Zet geen open vuurbronnen, zoals
brandende kaarsen, op het apparaat.
 Zet geen met vloeistof gevulde objecten,
zoals vazen, op het apparaat.
 Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen
met een gematigd klimaat; niet geschikt in
landen met een tropisch klimaat.
Pagina: 20
DAB170 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
1
LOCATIE VAN BEDIENINGEN
1 VOORPROGRAMMEERKNOP 8 Batterijhouder
2 Toets VOLUME-
3 Toets VOLUME+
4 AAN/UIT/MODUSKNOP
5 Telescopische Antenne
6 LCD-scherm
7 Luidspreker
OVERZICHT RECHTERZIJDE BOVENAANZICHT
VOORAANZICHTFRONTVIEW ACHTERAANZICHTREARVIEW
9 Scan/scrollwieltje
10 Toetsvergrendeling
11 MicroUSB-poort 12 Hoofdtelefoonaansluiting
Pagina: 21
DAB170 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
2
DE RADIO OPLADEN
Laad de batterij a.u.b. volledig op wanneer u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt.
1. Open het batterijvak en installeer een oplaadbare lithiumbatterij.
2. Steek de microUSB-kabel (inbegrepen) in de poort (op de rechterzijde van de
raio). Sluit het andere uiteinde van de kabel in een voedingsbron, zoals de
USB-poort van een computer of een USB-stroomadapter, om de batterij op te
laden.
3. De radio zal beginnen de batterij op te laden. Het zal ongeveer 2,5 uur duren
om de batterij volledig op te laden.
4. Het laadicoontje zal tijdens het opladen knipperen en het laadproces zal
stoppen zodra de radio volledig is opgeladen.
DE RADIO GEBRUIKEN
1. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.
2. Houd de knop “POWER/MODE” ingedrukt om de radio in te schakelen.
3. De display zal het icoontje “DAB+” weergeven en vervolgens de DAB-modus
openen (of de FM-modus als u FM had geselecteerd voordat de radio was
uitgeschakeld). Het “DAB”-logo zal in het midden boven op de display worden
weergegeven, terwijl het "FM”-logo zal worden weergegeven wanner op
FM-modus geschakeld.
4. Pas het volume aan tot op een comfortabel niveau (volumeniveau: 00-20).
5. Houd de knop “POWER/MODE” ingedrukt om de radio uit te schakelen.
Wanneer u de radio uitschakelt, dan zal de modus worden onthouden.
RADIO-ANTENNE
1. Het apparaat is bovenop voorzien van een ingebouwde, uitschuifbare antenne
voor DAB+- en FM-ontvangst.
2. Trek de antenne uit en beweeg deze heen-en-weer totdat u de beste
ontvangst krijgt.
3. Wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt en op de hoofdtelefoonuitgang is
aangesloten, dan dient deze als antenne. De uitschuifbare antenne zal
vervolgens worden uitgeschakeld en kan worden ingeschoven.
DAB+-MODUS
1. Druk meerdere keren op de knop “POWER/MODE” totdat “DAB” op de display
verschijnt.
2. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen en selecteer
“Scan”. De radio zal nu scannen en automatisch alle kanalen opslaan. Als u de
radio voor het eerst inschakelt, dan zal deze automatisch naar alle DAB+
Pagina: 22
DAB170 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
3
kanalen zoeken.
3. Scroll het scrollwieltje “SCAN” omhoog of omlaag om een kanaal te
selecteren.
4. Alle gevonden kanalen zullen worden opgeslagen totdat u een nieuwe scan
uitvoert.
VOORKEURSTATIONS: DAB+-modus
Max. 20 voorkeuzekanalen voor de DAB+-radiomodus.
1. Zorg ervoor dat de radio op de modus DAB+ is ingesteld
2. Wanneer u naar een DAB+-kanaal luistert dat u als voorkeur wilt opslaan,
houd dan de knop “PRESET” 3 seconden ingedrukt. Er zal vervolgens een lijst
met de naam “DAB Memory” op de display verschijnen. U zult 1. leeg,
2. leeg, …enz. in de lijst zien. Scroll het scrollwieltje “SCAN” omhoog of
omlaag om een nummer te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op
het scrollwieltje “SCAN”. De melding “Store Successfully” (Opslag geslaagd)
zal worden weergegeven. Als de geheugenplek bezet is, dan zal het originele
voorkeuzekanaal worden overschreven.
3. Om een voorkeuzekanaal af te spelen, drukt u eenmaal op de knop
“PRESET” en selecteert u het gewenste voorkeuzekanaal door het
scrollwieltje “SCAN” omhoog of omlaag te scrollen. Druk vervolgens ter
bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”.
Service-informatie
De service-informatie toont technische informatie over de huidige status van het
uitgezonden kanaal. Terwijl u naar DAB+ luistert, zal de display de volgende
informatie tonen, indien beschikbaar:
1. Programmatype 4. Volumeniveau
2. Tijd 5. Signaalsterkte
3. Kanaalnaam 6. Batterijvermogen
FM-MODUS
Kanalen scannen en selecteren (automatisch opgeslagen)
1. Druk meerdere keren op de knop “POWER/MODE” totdat “FM” op de display
verschijnt.
2. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen en selecteer
“Scan”. De radio zal automatisch naar alle FM-kanalen zoeken en deze
vervolgens opslaan. De melding “P02/10” zal worden weergegeven. Dit
betekent dat er in totaal “10” FM-kanalen zijn gevonden en opgeslagen en “02”
geeft aan dat het 2e
kanaal uit de 10 FM-kanalen is geselecteerd.
3. Scroll het scrollwieltje “SCAN” omhoog of omlaag om een kanaal te
selecteren.
Handmatig afstemmen
Pagina: 23
DAB170 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
4
1. Zorg ervoor dat de radio op FM-modus is ingesteld.
2. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen en selecteer
opnieuw “Scan”. De radio zal vervolgens terugkeren naar de handmatige
FM-modus en de melding “P02/10” zal verdwijnen.
3. Scroll omhoog of omlaag en houd ingedrukt om in oplopende of aflopende
frequentie naar het volgende kanaal in te zoeken.
4. Scroll omhoog of omlaag om de frequentie in stappen van 0,1MHz te
veranderen.
VOORKEURSTATIONS: FM-modus
Max. 20 voorkeuzekanalen voor de FM-modus.
1. Zorg ervoor dat de radio op FM-modus is ingesteld.
2. Volg dezelfde stappen als die van de DAB+-radiomodus.
Service-informatie: FM-modus
Terwijl u naar de FM-radio luistert, zal de display de volgende informatie tonen,
indien beschikbaar:
1. Programmatype 4. Volumeniveau
2. Frequentie 5. Signaalsterkte
3. Kanaalnaam 6. Batterijvermogen
SLAAPTIMER
1. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen, selecteer
“Sleep” en druk ter bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”.
2. Scroll omhoog of omlaag om een tijdsduur te selecteren van 15 min. tot 90
min. in stappen van 15 min.
3. Druk nogmaals ter bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”. De geselecteerde
tijdsduur zal boven op de display worden weergegeven.
4. Herhaal dezelfde procedure om “Off” te selecteren en de slaaptimer te
annuleren.
TAALSELECTIE
1. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen, selecteer
“Language” en druk ter bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”.
2. Scroll omhoog of omlaag om de gewenste taal te selecteren (English, Dansk,
Norsk, Deutsch) en druk ter bevestiging nogmaals op het scrollwieltje
“SCAN”.
TIMER VAN HET ACHTERGRONDLICHT
1. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen, selecteer
“Backlight” en druk ter bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”.
Pagina: 24
DAB170 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
5
2. Scroll omhoog of omlaag om de tijdsduur te selecteren voor het
achtergrondlicht uit 10s, 30s en altijd aan.
3. Druk nogmaals ter bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”.
SOFTWAREVERSIE
1. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen, selecteer
“Version” en druk ter bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”.
2. Druk nogmaals op het scrollwieltje “SCAN” om de softwarversie te
controleren.
TERUGZETTEN IN FABRIEKSINSTELLINGEN
1. Houd het scrollwieltje “SCAN” ingedrukt om het menu te openen, selecteer
“Reset” en druk ter bevestiging op het scrollwieltje “SCAN”.
2. Druk ter bevestiging nogmaals op het scrollwieltje “SCAN” om de
fabrieksinstellingen te herstellen.
TOETSVERGRENDELING
1. De schakelaar voor de toetsvergrendeling is te vinden op de rechterzijde van
de radio. Wanneer de vergrendelschakelaar op de stand “LOCK” is ingesteld,
dan zullen alle toetsen worden gedeactiveerd. Boven op de display zal een
"vergrendelicoontje" verschijnen.
2. U kunt de toetsvergrendeling annuleren door de vergrendelschakelaar op de
stand "uit" in te stellen. De toetsvergrendeling zal worden geannuleerd en het
"vergrendelicoontje" zal verdwijnen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voedingsbron : Micro USB (5V, 0,6A)
Battervermogen : Oplaadbare lithiumbatterij 3,7V 800mA
DAB+-frequentiebereik : Band III 174,0 – 240,0MHz
FM-frequentiebereik : 87,5 - 108MHz
Hoofdtelefoonaansluiting : 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting
IMPORTEUR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg Email: service@woerlein.com
Duitsland Website: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Soundmaster DAB170SW.

Stel een vraag over de Soundmaster DAB170SW

Heb je een vraag over de Soundmaster DAB170SW en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Soundmaster DAB170SW. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Soundmaster DAB170SW zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.