Soundmaster DAB150SW handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Soundmaster DAB150SW. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Soundmaster
  • Product: Radio
  • Model/naam: DAB150SW
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Deens, Pools, Noors, Slowaaks, Sloveens

Inhoudsopgave

Pagina: 14
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
NL
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan
het einde van de levensduur ervan. Breng het product
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de
gebruiksaanwijzing of op de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen.
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van
ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor
informatie over inzamelingspunten.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet,
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen
voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken.
Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies
voor het apparaat.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!!
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of
de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.
U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de
betreffende soort batterijen verkopen.
Alleen volledig lege batterijen.
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus,
om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.
 Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een
droge omgeving.
 Bescherm het apparaat tegen vocht.
 Open het apparaat niet. ELECTRISCHE
SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over
aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 Sluit dit apparaat alleen aan op een goed
geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor
dat de netspanning overeenkomt met het de
specificaties op het etiket.
 Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft
tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een
andere manier beschadigd wordt.
 Beschadigde snoeren of stekkers moeten
meteen vervangen worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 In geval van bliksem moet de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
worden.
 Wanneer kinderen het apparaat gebruiken,
moeten de ouders toezicht houden.
 Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
 Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of
SCHUURSPONSJES!
 Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of
andere hittebronnen.
 Installeer het apparaat op een plaats met
voldoende ventilatie, om oververhitting te
voorkomen.
 Dek de ventilatieopeningen niet af!
 Installeer het apparaat op een veilige en
vibratie-vrije plaats.
 Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de
buurt van computers en magnetrons; anders kan
de radio-ontvangst gestoord worden.
 Open de behuizing niet en probeer het apparaat
niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw
garantie vervallen. Reparaties mogen alleen
uitgevoerd worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.
 Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en
mogen NIET weggegooid worden bij het
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug
naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in
uw gemeente.
 Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter
wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
 Controleer uw batterijen regelmatig om
batterijlekkage te voorkomen.
 De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als
onderbrekingsapparaat. De
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor
gebruik.
 Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.
 Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals
vazen, op het apparaat.
 Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen met
een gematigd klimaat; niet geschikt in landen
met een tropisch klimaat.
Pagina: 15
DAB150 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
1
LOCATIE VAN BEDIENINGEN
BOVENAANZICHT
VOORAANZICHT
10 Luidspreker
ACHTERAANZICHT
Voorzorgsmaatregelen
 De radio dient niet langdurig in omgevingen te worden gebruikt met een hoge temperatuur
of hoge luchtvochtigheidsgraad.
 Houd de radio uit de buurt van vloeistoffen, anders kan deze beschadigd raken. Schakel de
radio a.u.b. onmiddellijk uit als water of vloeistoffen in de radio zijn gemorst. Raadpleeg in
het geval dat u vragen hebt a.u.b. de winkel waar u deze radio hebt aangeschaft.
 Gebruik of berg het apparaat niet op in omgevingen met veel stof of zand.
 Probeer de radio niet zelf te openen en repareren.
 Gebruik uitsluitend de gespecificeerde ingangsspanning om de batterij op te laden. Een
voedingsbron aansluiten met andere nominale specificaties kan de radio permanent
beschadigen en tot gevaarlijke situaties leiden.
 Uitsluitend met een droog doekje reinigen.
1 Scherm
2 /MODUS
3 INFO/SLAAP
4 SCAN/VOORKEUZE
5 ENTER
6 VOL –
7 VOL +
8 KANAAL -
9 KANAAL +
11 Antenne
12 USB-POORT
13 LED-lampje
14 Oortelefoonuitgang
Pagina: 16
DAB150 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
2
ALGEMENE BEDIENING
De radio wordt van stroom voorzien door de ingebouwde lithiumbatterij. Het product wordt
geleverd met een USB-kabel.
De batterij opladen
U kunt het resterende batterijvermogen controleren op de radio. Wanneer de radio speelt, dan
kunt u meerdere keren op de toets “INFO/SLEEP” drukken totdat de batterijindicator rechtsonder
in de hoek van de display verschijnt .
Aan de slag
Druk op de toets “ /MODE” om het apparaat in te schakelen.
Houd dezelfde toets ingedrukt om de radio uit te schakelen.
Volumeregeling
Druk op de toets VOL- of VOL+ om het volume te verhogen of verlagen.
RADIOMODUS
De radiomodus veranderen
Druk met ingeschakelde radio op de toets “ /MODE” om de modus te wisselen tussen DAB
en FM.
DAB-stationscan
Wanneer u de radio voor het eerst inschakelt, dan zal deze automatische naar DAB-radiostations
zoeken. De radio zal na de scan het eerste station weergeven en afspelen.
Als “No DAB Service” wordt weergegeven, houd dan de toets “SCAN/PRESET” ingedrukt totdat
het apparaat begint te scannen.
DAB-stations afstemmen
Druk op de toets CH- of CH+ om een ander radiokanaal te selecteren. Laat de toets los wanneer
het station wordt weergegeven waar u naar wilt luisteren en de radio zal het afspelen
automatisch starten.
FM-SCAN
Druk op de toets “ /MODE” om de FM-modus te selecteren. Houd de toets “SCAN/PRESET”
ingedrukt en het apparaat zal een scan starten. Het apparaat zal scannen tot het volgende
beschikbare station.
Gebruik de toets CH- of CH+ om een handmatige scan uit te voeren. U kunt de frequentie
vervolgens verfijnd afstemmen met stappen van 50kHz.
Stationsgeheugen
Druk op de toets “SCAN/PRESET” en “Preset 1 unset” zal worden weergegeven. Gebruik de
toets CH- of CH+ om het geheugennummer te kiezen waar u het station wilt opslaan. Houd
vervolgens de toets “ENTER” ingedrukt totdat het apparaat “Saved” weergeeft.
Pagina: 17
DAB150 / Nederlands Gebruiksaanwijzing
3
Druk kort op de toets “SCAN/PRESET” en gebruik de toets CH- of CH+ om te navigeren en een
opgeslagen station te herroepen. Druk uiteindelijk ter bevestiging op de toets “ENTER”.
Informatie (Info)
Druk terwijl een radiostation wordt afgespeeld meerdere keren op de toets “INFO/SLEEP” om de
informatie uitgezonden door de zender als volgt te doorlopen:
In DAB-modus
 DLS (Dynamisch labelsegment) Radiotekst uitgezonden door DAB-stations zoals het
nieuws, afspelende tracks, enz.)
 PTY (Programmatype): geeft aan naar welk type programma u luistert (muziek, spraak,
nieuws, enz.). Als er geen informatie is, dan zal “Programme Type” worden
weergegeven.
 Kanaal/frequentie: De frequentie van DAB-stations wordt weergegeven zoals “11C
220.352MHz”.
 Audio-informatie: De display toont de digitale audiobitsnelheid van de huidige ontvangst.
 Signaalfout: De signaalsterkte wordt grafisch weergegeven.
 Tijd/Datum De tijd en datum worden automatisch ingesteld.
 Softwareversie
In FM-modus
 RT (Radiotekst): Tekst uitgezonden door het FM-station
 Signaalfout: De signaalsterkte wordt grafisch weergegeven.
 Tijd/Datum De tijd en datum worden automatisch ingesteld.
 Frequentie: De FM-frequentie van het radiostation waar u naar luistert.
 Auto/Stereo: Automatisch wisselen tussen mono en stereo ontvangst.
SLAAPTIMER
De slaaptimer schakelt de radio automatisch uit nadat een instelbare tijd is verlopen.
1. Houd de toets “INFO/SLEEP” ingedrukt om de instelling voor de slaaptimer te openen
2. Druk op de toets CH- of CH+ om uit de timeropties 15/30/45/60/90/uit te kiezen.
3. Druk op “ENTER” om de instelling te bevestigen.
U kunt de slaaptimer annuleren door de timeroptie “OFF” te selecteren en ter bevestiging op
“ENTER” te drukken.
TERUGZETTEN IN FABRIEKSINSTELLINGEN
Schakel de radio uit. Houd zowel de toets “ /MODE” als toets “SCAN/PRESET” ingedrukt
totdat de display “RESET System” weergeeft. De radio zal herstarten en een nieuwe scan
uitvoeren in DAB-modus.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
DAB-frequentiebereik : 174,928MHz – 239,200MHz
FM-frequentiebereik : 87,5MHz – 108,00MHz
Voedingsingang : 5V
Battervermogen : Lithiumbatterij 1200mAH
Audio-aansluiting : 3,5mm oortelefoonuitgang

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Soundmaster DAB150SW.

Stel een vraag over de Soundmaster DAB150SW

Heb je een vraag over de Soundmaster DAB150SW en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Soundmaster DAB150SW. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Soundmaster DAB150SW zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.