Sony STR-DB795 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Sony STR-DB795. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Sony
  • Product: Receiver
  • Model/naam: STR-DB795
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Zweeds, Spaans

Inhoudsopgave

Pagina: 63
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL02REG_STR-DB795-
CEL.fm]
model name1[STR-DB795]
[4-148-931-42(2)]
2NL
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Om oververhitting en brandgevaar te vermijden, mag u
de ventilatie-openingen van het apparaat niet afdekken
met kranten, een tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit
een brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen, mag u geen voorwerpen als vazen op het
apparaat zetten.
Gooi lege batterijen niet weg, maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze handleiding gelden voor de
modellen STR-DB795. Controleer uw
modelnummer, dat rechtsonder op het voorpaneel
staat vermeld.
• De aanwijzingen in deze handleiding beschrijven de
bediening met de toetsen op de tuner/versterker zelf.
U kunt echter ook de toetsen van de bijgeleverde
afstandsbediening gebruiken, met dezelfde of
soortgelijke namen als die op de tuner/versterker.
Voor nadere bijzonderheden over het gebruik van uw
afstandsbediening, zie pagina 50–58.
Deze tuner/versterker is voorzien van Dolby* Digital
en Pro Logic Surround akoestiek en het DTS** Digital
Surroundakoestieksysteem.
* Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele-D symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
**"De termen "DTS", "DTS-ES", "Neo:6" en
"DTS 96/24" zijn handelsmerken van Digital
Theater Systems, Inc.
Opmerking over de
bijgeleverde
afstandsbediening
Voor RM-PP413
De SOURCE toets op de afstandsbediening is
niet beschikbaar voor de bediening van de
receiver.
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenrek of ingebouwde kast.
Omtrent de landcodes
Over welke uitvoering van dit apparaat u beschikt,
is afleesbaar aan de landcode die staat vermeld
onderaan het achterpaneel (zoals in de onderstaande
afbeelding).
Verschillen in bediening die samenhangen met de
landcode staan in de tekst duidelijk aangegeven,
zoals bijvoorbeeld "alleen de modellen met
landcode AA".
SUB WOOFER
AC OUTLET
IMPEDANCE SELECTOR
AUDIO OUT
L
R
CENTER
4
8
SURR
BACK
AC OUTLET
L
2-XXX-XXX-XX AA
Landcode
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 2 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 64
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL02REG_STR-DB795-
CELTOC.fm]
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
3NL
Voorbereidingen
1: Keuze van de juiste aansluitingen
voor uw apparatuur...........................4
1a: Aansluiten van apparatuur
met digitale audio-uitgangen......6
1b: Aansluiten van apparatuur
met meerkanaals-
uitgangsaansluitingen.................9
1c: Aansluiten van apparatuur
met alleen analoge
audio-uitgangen........................11
2: Antennes aansluiten ..........................13
3: Luidsprekers aansluiten ....................14
4: Het netsnoer aansluiten.....................17
5: De luidsprekers instellen...................18
6: De luidsprekerniveaus en de balans
bijregelen ........................................21
— TEST TONE
Versterkerfuncties
Keuze van een beeld/geluidsbron .........23
Luisteren naar meerkanaals-geluid .......23
— MULTI CH IN
Luisteren naar de FM/AM radio ...........24
FM zenders automatisch
voorinstellen ...................................25
— AUTOBETICAL
(Alleen voor de modellen met
landcode CEL of CEK)
Voorinstellen van radiozenders.............26
Gebruik van het Radio Data Systeem
(RDS)..............................................27
(Alleen voor de modellen met
landcode CEL of CEK)
Aanduidingen omschakelen..................28
Betekenis van de aanduidingen in het
uitleesvenster ..................................29
Genieten van Surround Sound
akoestiek
Alleen de voorluidsprekers gebruiken ..31
Genieten van de beste
akoestiekweergave..........................32
— AUTO FORMAT DIRECT
Keuze van een klankbeeld ....................34
Keuze van de middenachter-
decodeerfunctie...............................36
— SURR BACK DECODING
Geavanceerde aanpassingen
en instellingen
Omschakelen van de audio-ingangskeuze
voor digitale
beeld/geluidsbronnen ..................... 38
— INPUT MODE
Zelf aanpassen van klankbeelden ......... 38
Bijregelen van de
equalizer-toonregeling.................... 40
Geavanceerde instellingen.................... 40
Andere bedieningsfuncties
Naamgeving van voorkeurzenders en
geluidsbronnen ............................... 45
Automatisch uitschakelen met de
sluimerfunctie................................. 46
Het luidsprekersysteem selecteren........ 46
Opnemen............................................... 47
CONTROL A1II Bedieningssysteem... 48
Handelingen uitvoeren met de
afstandsbediening RM-PP413
Voor gebruik van de
afstandsbediening........................... 50
Beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening........................... 50
De bedieningsstand van de
afstandsbediening selecteren.......... 55
De afstandsbediening programmeren ... 55
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 59
Verhelpen van storingen....................... 60
Technische gegevens ............................ 63
Bedieningsorganen en
verwijzingspagina's ........................ 66
Index ..................................................... 67
Inhoudsopgave
NL
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 3 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 65
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
4NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
In de stappen 1a – 1c vanaf pagina 6 wordt beschreven hoe u allerlei apparatuur kunt aansluiten op deze
tuner/versterker. Alvorens u hiermee begint, neemt u eerst even de lijst met "Aan te sluiten apparatuur"
hieronder door, om te zien op welke pagina's de aanwijzingen staan voor de betreffende apparaten.
Nadat u al uw apparatuur hebt aangesloten, kunt u doorgaan met de volgende stap "2: Antennes
aansluiten" (pagina 13).
Aan te sluiten apparatuur
a)
Model met DIGITAL OPTICAL OUTPUT of DIGITAL COAXIAL OUTPUT aansluiting e.d.
b) Model met MULTI CH OUTPUT aansluitbussen e.d. Deze aansluiting dient voor weergave via de tuner/
versterker van de geluidssignalen die zijn gedecodeerd door de ingebouwde meerkanaals-decodeertrap van het
betreffende apparaat.
c)
Model voorzien van AUDIO OUT L/R uitgangsaansluitingen e.d.
d)
Model met component-video (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) ingangsaansluitingen.
Voorbereidingen
1: Keuze van de juiste aansluitingen voor uw apparatuur
Type apparaat om aan te sluiten Pagina
DVD videospeler
Met digitale audio-uitgangena)
6–7
Met meerkanaals audio-uitgangb)
9–10
Met alleen analoge audio-uitgangenc)
6–7
TV of videomonitor
Met component-type video-ingangend)
7 of 10
Met alleen S-video of composiet video-ingangen 12
Satelliet-ontvanger
Met digitale audio-uitgangena)
6–7
Met alleen analoge audio-uitgangenc)
6–7
CD/Super Audio CD-speler
Met meerkanaals audio-uitgangb)
9
Met alleen analoge audio-uitgangenc)
11
Minidisc-recorder/Cassettedeck
Met digitale audio-uitganga)
8
Met alleen analoge audio-uitgangenc)
11
Analoge platenspeler 11
Meerkanaals-decodeerapparaat 9
Videorecorder, videocamera, videospelapparaat, enz. 12
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 4 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 66
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
5NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Vereiste aansluitsnoeren
De aansluitschema's op de volgende bladzijden zijn gebaseerd op het gebruik van de volgende los
verkrijgbare aansluitsnoeren (A t/m H) (niet bijgeleverd).
A Audio-aansluitsnoer
Wit (L)
Rood (R)
B Audio/video-aansluitsnoer
Geel (video)
Wit (audio L)
Rood (audio R)
C Video-aansluitsnoer
Geel
D S-video aansluitsnoer
E Optische digitaalkabel
F Coaxiale digitaalkabel
G Mono audio-aansluitsnoer
Zwart
Tip
Het audio-aansluitsnoer A kan worden gesplitst in
twee mono audio-aansluitsnoeren G.
H Component video-aansluitsnoer
Groen
Blauw
Rood
Opmerkingen
• Schakel eerst alle betrokken apparatuur uit, alvorens u begint met het aansluiten ervan.
• Zorg dat alle aansluitingen stevig vast zitten, om brom en andere bijgeluiden te voorkomen.
• Let bij het aansluiten van de audio/videosnoeren op dat u de kleuren van de linker en rechter stekkers en
aansluitbussen niet verwisselt: sluit geel aan op geel (voor het videosignaal); wit op wit (voor het linker
audiokanaal) en rood op rood (voor het rechter audiokanaal).
• Bij het aansluiten van de optische digitaalkabel steekt u de stekkers recht in de aansluitbussen tot ze vastklikken.
• Let op dat de optische digitaalkabel niet geknikt of verwrongen wordt.
Als u beschikt over Sony componenten met CONTROL A1II
aansluitingen
Zie "CONTROL A1II Bedieningssysteem" op pagina 48.
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 5 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 68
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
7NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
2 Maak de video-aansluitingen.
De onderstaande afbeelding toont de aansluitingen voor een TV-toestel, een satelliet-ontvanger en een
DVD-speler met COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) uitgangsaansluitingen. Door
aansluiten van een TV-toestel met component-video ingangen verkrijgt u een betere beeldkwaliteit.
Tip
Met deze receiver kunt u standaardvideosignalen converteren naar S-videosignalen voor uitvoer vanaf de MONITOR
S-VIDEO OUT aansluitingen.
Opmerking
Met deze tuner/versterker kunnen component-videosignalen niet worden omgezet in S-video of gewone
videosignalen (en andersom ook niet).
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO
COAXIAL IN
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
H C D
C D
H
C D
H
COMPONENT
OUTPUT
VIDEO
OUTPUT
S VIDEO
OUTPUT
COMPONENT
OUTPUT
VIDEO
OUTPUT
S VIDEO
OUTPUT
COMPONENT
INPUT
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT
VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
CONTROL
A1 II
COMPONENT VIDEO
Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
DVD-speler
Satelliet-ontvanger TV of videomonitor
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 7 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 69
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
8NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Aansluiten van een minidisc-recorder/cassettedeck of Super
Audio CD/CD-speler
Voor nadere bijzonderheden over de vereiste aansluitsnoeren (A–H), zie pagina 5.
Tip
Alle digitale ingangsaansluitingen zijn geschikt voor bemonsteringsfrequenties van 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz en
96 kHz.
Opmerking
U kunt geen digitale opnamen maken van digitale meerkanaals Surround Sound signalen.
ANTENNA ANALOG VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
IN
OUT
l
l
l
l
LINE
L
R
LINE
INPUT OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
IN OUT
IN
OUT
E E A A
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
TV/
SAT
IN
MD
IN
OPTICAL
F A
LINE
L
R
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
OUTPUT
Minidisc-recorder/
Cassettedeck
Super Audio CD/
CD-speler
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 8 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 70
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
9NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
1 Maak de audio-aansluitingen.
Als uw DVD-speler or Super Audio CD-speler is voorzien van meerkanaals-uitgangen, dan kunt u die
verbinden met de MULTI CH IN aansluitingen van deze tuner/versterker, om zo te genieten van
meerkanaals-geluidsweergave. Bovendien kunt u op deze meerkanaals-ingangsaansluitingen ook een
extern meerkanaals-decodeerapparaat aansluiten.
Voor nadere bijzonderheden over de vereiste aansluitsnoeren (A–H), zie pagina 5.
Tip
Met deze aansluitingen zult u ook kunnen genieten van meerkanaals-weergave van andere geluidsbronnen dan alleen
Dolby Digital of DTS.
1b: Aansluiten van apparatuur met meerkanaals-
uitgangsaansluitingen
DIGITAL
ANTENNA VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
L
R
MULTI CH OUT
FRONT SURROUND
A A G G
SUB
WOOFER
SIGNAL
GND
ANALOG
MULTI CH IN
SUB WOOFER CENTER
CENTER
DVD-speler
Super Audio CD-speler,
Meerkanaals-decodeertrap, enz.
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 9 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 71
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
10NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
2 Maak de video-aansluitingen.
De onderstaande afbeelding toont de aansluitingen voor een DVD-speler met COMPONENT VIDEO
(Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) uitgangsaansluitingen. Door aansluiten van een TV-toestel met
component-video ingangen verkrijgt u een betere beeldkwaliteit.
Tip
Met deze receiver kunt u standaardvideosignalen converteren naar S-videosignalen voor uitvoer vanaf de MONITOR
S-VIDEO OUT aansluitingen.
Opmerking
Met deze tuner/versterker kunnen component-videosignalen niet worden omgezet in S-video of gewone
videosignalen (en andersom ook niet).
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
H C D
C D
H
COMPONENT
OUTPUT
VIDEO
OUTPUT
S VIDEO
OUTPUT
COMPONENT
INPUT
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT
IN
OUT
OUT
IN
IN
OUT
CONTROL
A1 II
COMPONENT VIDEO
Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
TV of videomonitor
DVD-speler
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 10 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 72
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
11NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Aansluiten van audio-apparatuur
Voor nadere bijzonderheden over de vereiste aansluitsnoeren (A–H), zie pagina 5.
Opmerking
Als uw platenspeler een aardingsdraad heeft, sluit u die aan op de U SIGNAL GND aardaansluiting.
1c: Aansluiten van apparatuur met alleen analoge audio-
uitgangen
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
A
LINE
L
R
OUTPUT
LINE
L
R
LINE
INPUT OUTPUT
A
A
l
l
IN
OUT
A
L
R
Platenspeler
Super Audio CD/
CD-speler
Minidisc-recorder/
Cassettedeck
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 11 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 73
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
12NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Aansluiten van video-apparatuur
Door een TV-toestel aan te sluiten op de MONITOR aansluitingen, kunt u de beelden van een
aangesloten ingangsbron bekijken (pagina 23). Voor nadere bijzonderheden over de vereiste
aansluitsnoeren (A–H), zie pagina 5.
Tip
Met deze receiver kunt u standaardvideosignalen converteren naar S-videosignalen voor uitvoer vanaf de MONITOR
S-VIDEO OUT aansluitingen.
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
IN
OUT
VIDEO
OUT
R
AUDIO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
OUTPUT
INPUT
L
L
L
B B D
D
S VIDEO
INPUT
S VIDEO
OUTPUT
IN
OUT
VIDEO
OUT
R
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
OUTPUT
INPUT
L
L
L
B B D
C
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT
B, D
R
L
OUT
L
IN
L
Camcorder of
videospelapparaat
TV of videomonitor
Videorecorder
Videorecorder
naar de
VIDEO 3
INPUT
stekkerbussen
(Voorpaneel)
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 12 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 74
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
13NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Sluit de bijgeleverde AM kaderantenne en de FM draadantenne als volgt aan.
*
De vorm van de aansluitstekker kan verschillend zijn voor de diverse landcodes.
Opmerkingen
• Om te voorkomen dat de AM kaderantenne stoorsignalen oppikt, dient u deze uit de buurt te houden van de tuner/
versterker en andere apparatuur.
• Strek de FM draadantenne tot zijn volle lengte uit.
• Na aansluiten van de FM draadantenne dient u die zo horizontaal mogelijk te leiden.
• Gebruik de U SIGNAL GND aardaansluiting niet voor het aarden van de tuner/versterker.
2: Antennes aansluiten
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
*
AM kaderantenne
(bijgeleverd)
FM draadantenne
(bijgeleverd)
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 13 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 75
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
14NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Sluit uw luidsprekers aan op de tuner/versterker. Op deze tuner/versterker kunt u een 7.1-kanaals
luidsprekersysteem aansluiten.
Om te genieten van levensechte meerkanaals-geluidsweergave zijn er vijf gewone luidsprekers nodig
(twee voorluidsprekers, een middenluidspreker en twee achterluidsprekers) plus een speciale
lagetonen-luidspreker (voor in totaal 5.1 kanalen).
De meest indrukwekkende hi-fi weergave van DVD-discs met Surround EX geluid verkrijgt u door
toevoeging van een extra middenachterluidspreker (voor 6.1 kanalen) of nog beter twee
middenachterluidsprekers (voor 7.1 kanalen) (zie "Keuze van de middenachter-decodeerfunctie" op
pagina 36).
Voorbeeld van een 7.1-kanaals luidsprekersysteem
Tips
• Als u een 6.1-kanaals luidsprekersysteem aansluit, plaats de middenachterluidspreker dan recht achter uw favoriete
luisterplaats (zie de afbeelding "Bij gebruik van een enkele middenachterluidspreker" op pagina 20).
• Aangezien de weergave van de actieve lagetonen-luidspreker niet richtingsgevoelig is, kunt u die luidspreker
opstellen waar u maar wilt.
3: Luidsprekers aansluiten
Rechter voorluidspreker
Rechter
achterluidspreker
Middenluidspreker
Linker
voorluidspreker
Lagetonen-
luidspreker
Linker achterluidspreker
Linker middenachterluidspreker
Rechter middenachterluidspreker
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 14 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 76
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
15NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Luidspreker-impedantie
Voor de beste meerkanaals-geluidsweergave dient u luidsprekers met een nominale impedantie van 8
ohm of meer aan te sluiten op de FRONT, CENTER, SURROUND en SURROUND BACK
aansluitbussen en daarbij de IMPEDANCE SELECTOR luidspreker-impedantiekiezer in de op "8Ω"
te zetten. Controleer de gebruiksaanwijzing van uw luidsprekers als u niet zeker bent van de impedantie
ervan. (Deze informatie staat meestal ook vermeld aan de achterkant van de luidsprekerboxen.)
Desgewenst kunt u ook luidsprekers met een nominale impedantie tussen 4 en 8 ohm aansluiten op een
of meer van de luidspreker-aansluitingen. Let echter op dat u de IMPEDANCE SELECTOR schakelaar
op "4Ω" zet als u slechts een enkele luidspreker met een nominale impedantie tussen de 4 en 8 ohm
aansluit.
Opmerking
Schakel altijd eerst de stroom uit, voordat u de IMPEDANCE SELECTOR schakelaar omzet.
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 15 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 77
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
16NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Vereiste aansluitsnoeren
A Luidsprekersnoeren (niet bijgeleverd)
(+)
B Luidsprekersnoeren (niet bijgeleverd)
Zwart
(–)
* Als u een extra voorluidsprekersysteem hebt, kunt u dit aansluiten op de SPEAKERS FRONT B aansluitingen. U
kunt de gewenste voorluidsprekers selecteren met de SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) toets. Zie “Het
luidsprekersysteem selecteren” (pagina 46) voor meer informatie.
**Als u slechts een enkele middenachterluidspreker wilt gebruiken, sluit u die dan aan op de SPEAKERS SURR
BACK L aansluitbussen.
SPEAKERS SUB WOOFER
AC OUTLET
IMPEDANCE SELECTOR
AUDIO OUT
L
R
L
R
L
R
L
R
FRONT
B
CENTER
4
8
E e
A
A
E e
A
E e
A
E e
SPEAKERS
FRONT B*
IMPEDANCE
SELECTOR
E e
A
E e
A
INPUT
AUDIO
IN
B
E e
A
FRONT
A
SURR SURR
BACK
Rechter
achterluidspreker
Linker
achterluidspreker
Lagetonenluidspreker
Rechter midden-
achterluidspreker**
Linker midden-
achterluidspreker**
Middenluidspreker
Linker
voorluidspreker
Rechter
voorluidspreker
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 16 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 78
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
17NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Steek de stekker van het netsnoer in een gewoon
wandstopcontact.
Oorspronkelijke instellingen
maken
Alvorens u de tuner/versterker voor het eerst in
gebruik neemt, dient u het apparaat als volgt in
de uitgangsstand terug te stellen.
Volg deze aanwijzingen ook als u de gemaakte
instellingen wilt annuleren, om terug te keren
naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
1 Druk op de ?/1 schakelaar om de
tuner/versterker uit te schakelen.
2 Houd daarna de ?/1 schakelaar nog
eens 5 seconden lang ingedrukt.
"PUSH" en "ENTER" worden beurtelings
in het display weergegeven.
3 Druk op MEMORY/ENTER.
"CLEARING" wordt enige tijd in het
display weergegeven. Vervolgens wordt
"CLEARED" weergegeven.
Al de volgende onderdelen worden gewist
of in de uitgangsstand teruggesteld:
• Alle instellingen van de SP SETUP,
LEVEL, EQ, CUSTOMIZE en TUNER
menu's.
• De klankbeelden die waren gekozen voor
de diverse geluidsbronnen en
voorkeurzenders.
• Alle vastgelegde voorkeurzenders.
• Alle vastgelegde namen voor
geluidsbronnen en voorkeurzenders.
4: Het netsnoer aansluiten
AC OUTLET
IMPEDANCE SELECTOR
4
8
b
Naar een
wandstopcontact
Netsnoer
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 17 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 79
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
18NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Via het SP SETUP menu kunt u vaststellen
welke soorten luidsprekers er zijn aangesloten
op de tuner/versterker, van welke afmetingen.
1 Druk op de ?/1 schakelaar om de
tuner/versterker aan te zetten.
2 Druk enkele malen op de MAIN MENU
toets om in te stellen op "SP SETUP".
3 Draai aan de MENU instelknop om de
gewenste parameter te kiezen.
Zie voor nadere bijzonderheden zie
"Luidspreker-instelparameters".
Opmerking
Bepaalde instelparameters kunnen in vage grijze
letters in het uitleesvenster verschijnen. Dan is de
parameter in dat geval automatisch vast ingesteld,
vanwege het gekozen klankbeeld of andere
luidspreker-instellingen. Afhankelijk van de
instellingen zult u soms bepaalde luidsprekers
niet kunnen bijregelen.
4 Draai aan de –/+ knop om de
instelparameter te kiezen.
5 Herhaal de stappen 3 en 4 totdat u alle
hieronder genoemde parameters naar
wens hebt ingesteld.
Luidspreker-instelparameters
De oorspronkelijke instellingen staan
onderstreept aangegeven.
x XXXX SET (Eenvoudige
luidsprekerinstelling)
• EASY SET
U kunt de luidsprekerinstellingen
automatisch maken door keuze van een
vooringesteld luidsprekerpatroon (zie
daarvoor de bijgeleverde "Snelstartgids").
• NORM. SET
Kies deze stand om de instellingen voor elk
van de luidsprekers handmatig te maken.
x SP PAT. XXX (Luidspreker-instelpatroon)
Na keuze van EASY SET kunt u hiermee het
luidsprekerinstelpatroon kiezen. Draai een de
–/+ knop om een luidsprekerinstelpatroon te
kiezen en druk op de MEMORY/ENTER toets
om uw keuze in te voeren. Het geschikte
luidsprekerpatroon voor uw luidsprekers vindt u
in de bijgeleverde Snelstartgids.
x (SUB WOOFER) (Lagetonen-
luidspreker)
• YES
Als u een lagetonen-luidspreker aansluit,
kiest u voor "YES".
• NO
Als u geen lagetonen-luidspreker aansluit,
kiest u voor "NO". De voorluidsprekers
worden automatisch ingesteld op "LARGE".
Hierdoor worden de basverdelingscircuits
ingeschakeld, zodat de laagste LFE signalen
door de andere luidsprekers worden
weergegeven.
x (FRONT) (Voorluidsprekers)
• LARGE
Zijn er grote voorluidsprekers aangesloten die
alle lage tonen zonder problemen kunnen
weergeven, dan kiest u de stand "LARGE".
Gewoonlijk zal de stand "LARGE" het best
voldoen.
• SMALL
Klinkt het geluid vervormd, of is de
ruimtelijke weergave van meerkanaals
Surround Sound niet naar wens, met te weinig
basweergave, dan kiest u de stand "SMALL"
om de basverdelingscircuits in te schakelen,
zodat de laagste frequenties van de
voorkanalen worden overgeheveld naar de
aparte lagetonen-luidspreker. Als u voor de
voorluidsprekers de stand "SMALL" kiest,
worden de middenluidspreker, de
achterluidsprekers en de
middenachterluidsprekers ook automatisch
ingesteld op "SMALL" (tenzij u eerder de
stand "NO" hebt gekozen).
5: De luidsprekers
instellen
SW
L R
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 18 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 80
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
19NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x (CENTER) (Middenluidspreker)
• LARGE
Is er een grote middenluidspreker aangesloten
die alle lage tonen zonder problemen kan
weergeven, dan kiest u de stand "LARGE".
Gewoonlijk zal de stand "LARGE" het best
voldoen. Als de voorluidsprekers echter zijn
ingesteld op "SMALL", kunt u de
middenluidspreker niet instellen op
"LARGE".
• SMALL
Klinkt het geluid vervormd, of is de
ruimtelijke weergave van meerkanaals
Surround Sound niet naar wens, met te weinig
basweergave, dan kiest u de stand "SMALL"
om de basverdelingscircuits in te schakelen,
zodat de laagste frequenties van het
middenkanaal worden overgeheveld naar de
voorluidsprekers (als die op "LARGE" zijn
ingesteld) of naar de aparte lagetonen-
luidspreker.
• NO (voor alle bronnen behalve MULTI CH
IN)
Als u geen middenluidspreker hebt
aangesloten, selecteert u "NO". Het geluid
van het middenkanaal wordt uitgevoerd via
de voorluidsprekers (digitaal downmixen).
• MIX (voor alle bronnen behalve MULTI CH
IN)
Als u geen middenluidspreker hebt
aangesloten maar het geluid van het
middenkanaal wilt downmixen, selecteert u
"MIX".
Deze optie is alleen actief als de voor- en
surroundluidsprekers zijn ingesteld op
"LARGE" (analoog downmixen). In andere
gevallen wordt het middenkanaal digitaal
gedownmixt (digitaal downmixen).
* Wanneer u MULTI CH IN bronnen gebruikt, wordt
het geluid van het middenkanaal uitgevoerd via de
voorluidsprekers als u "NO" of "MIX" selecteert.
x (SURROUND)
(Achterluidsprekers)
• LARGE
Zijn er grote achterluidsprekers aangesloten
die alle lage tonen zonder problemen kunnen
weergeven, dan kiest u de stand "LARGE".
Gewoonlijk zal de stand "LARGE" het best
voldoen. Als de voorluidsprekers echter zijn
ingesteld op "SMALL", kunt u de
achterluidsprekers niet instellen op
"LARGE".
• SMALL
Klinkt het geluid vervormd, of is de
ruimtelijke weergave van meerkanaals
Surround Sound niet naar wens, met te weinig
basweergave, dan kiest u de stand "SMALL"
om de basverdelingscircuits in te schakelen,
zodat de laagste frequenties van de
achterkanalen worden overgeheveld naar de
aparte lagetonen-luidspreker of naar andere
"LARGE" luidsprekers.
• NO
Als u geen lagetonen-luidspreker aansluit,
kiest u voor "NO".
x / (SURR BACK)
(Middenachterluidsprekers)
• DUAL
Als u twee middenachterluidsprekers hebt
aangesloten, kiest u voor "DUAL". Het geluid
wordt dan weergegeven via maximaal 7.1
kanalen.
• SINGLE
Als u slechts een enkele
middenachterluidspreker hebt aangesloten,
kiest u voor "SINGLE". Het geluid wordt dan
weergegeven via maximaal 6.1 kanalen.
• NO
Als u geen middenachterluidspreker aansluit,
kiest u voor "NO".
C SL SR
SBL SBR SB
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 19 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 81
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
20NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Tip
Uw keuze van het "LARGE" of "SMALL"
luidsprekerformaat bepaalt voor elk stel luidsprekers
of de ingebouwde akoestiekprocessor de laagste
frequenties al dan niet naar de betreffende
luidspreker(s) zal uitsturen. Als de lage tonen uit een
bepaald kanaal worden verwijderd, zullen de
basverdelingscircuits die frequenties overbrengen naar
de speciale lagetonen-luidspreker of naar een ander stel
"LARGE" luidsprekers die er beter op zijn berekend.
Meestal is het beter de bassen van de verschillende
kanalen intact te laten, indien mogelijk. Daarom kunt u
zelfs met een stel kleine luidsprekers toch beter de
stand "LARGE" kiezen als u de lage tonen ook door die
luidsprekers wilt laten weergeven. En andersom, als u
grote luidsprekers aansluit maar niet wilt dat die de
laagste tonen weergeven, kunt u voor die luidsprekers
best "SMALL" kiezen.
Als de totale geluidsindruk minder is dan gewenst,
kiest u dan voor alle luidsprekers de stand "LARGE".
Als er te weinig bassen klinken, kunt u die extra
versterken met de grafiek-toonregeling. Zie voor het
instellen van de grafiek-toonregeling zie pagina 40.
x DIST. X.X m (XX ft.)
(Voorluidsprekerafstand)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Stel hier de afstand in van uw luisterplaats tot de
voorluidsprekers (A). U kunt deze afstand instellen
van 1,0 meter tot 7,0 meter, in stapjes van 0,1 meter.
Als de beide voorluidsprekers niet op gelijke afstand
van uw luisterplaats staan, kiest u dan de afstand tot de
dichtstbijzijnde luidspreker.
Bij gebruik van een enkele middenachterluidspreker
Bij gebruik van twee middenachterluidsprekers
(De hoek E hoort gelijk te zijn)
x DIST. X.X m (XX ft.)
(Middenluidsprekerafstand)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Stel hier de afstand in van uw luisterplaats tot de
middenluidspreker. U kunt deze afstand instellen van
1,0 meter tot 7,0 meter, in stapjes van 0,1 meter.
x DIST. X.X m (XX ft.)
(Achterluidsprekerafstand)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Stel hier de afstand in van uw luisterplaats tot de
achterluidsprekers. U kunt deze afstand instellen van
1,0 meter tot 7,0 meter, in stapjes van 0,1 meter.
Als de beide achterluidsprekers niet op gelijke afstand
van uw luisterplaats staan, kiest u dan de afstand tot de
dichtstbijzijnde luidspreker.
x / DIST. X.X m (XX ft.)
(Middenachterluidsprekerafstand)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Stel hier de afstand in van uw luisterplaats tot de
middenachterluidspreker. U kunt deze afstand instellen
van 1,0 meter tot 7,0 meter, in stapjes van 0,1 meter.
Als u twee middenachterluidsprekers gebruikt, die niet
op gelijke afstand van uw luisterplaats staan, kiest u
dan de afstand tot de dichtstbijzijnde luidspreker.
L R
D
30˚
30˚
100˚-120˚
100˚-120˚
A
C C
A
B
30˚
30˚
100˚-120˚
100˚-120˚
A
A
C
E
E
E
B
C
D
D
C
SL SR
SBL SBR SB
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 20 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 82
Voorbereidingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
21NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Uitleg
U kunt de weergave van de tuner/versterker aanpassen
aan uw luidsprekeropstelling, door de
luidsprekerafstanden in te voeren. Het is echter niet
mogelijk de middenluidspreker verder af te zetten dan
de linker en rechter voorluidsprekers. Bovendien kunt
u de middenluidspreker niet meer dan 1,5 meter dichter
bij uw luisterplaats zetten dan de voorluidsprekers.
Evenmin kunt u de achterluidsprekers verder van uw
luisterplaats zetten dan de voorluidsprekers. En ook
weer niet meer dan 4,5 meter dichterbij.
Deze beperkingen gelden omdat een onjuiste opstelling
van de luidsprekers niet geschikt is voor de weergave
van akoestiekeffecten.
Wanneer u de luidsprekerafstand dichterbij kiest dan de
feitelijke afstand, zal het geluid via die luidspreker(s)
met een grotere vertraging worden weergegeven. Met
andere woorden, de luidsprekers klinken dan verder
weg.
Als u bijvoorbeeld de afstand van de
middenluidspreker 1 tot 2 meter dichterbij kiest dan de
feitelijke afstand, zal dit een vrij natuurgetrouw effect
geven alsof u zich "binnenin" het beeldscherm bevindt.
En als u geen goed akoestiekeffect verkrijgt omdat de
achterluidsprekers te dichtbij staan, kunt u door het
verminderen van de luidsprekerafstand (dichterbij
kiezen dan de werkelijke afstand) een dieper ruimtelijk
effect bereiken.
Door deze parameter bij te regelen terwijl u aandachtig
naar een geluidsbron luistert, kunt u vaak een
aanzienlijke verbetering in akoestiek bewerkstelligen.
Probeer het maar eens!
Voor geavanceerde
luidsprekerinstellingen
Gebruik het CUSTOMIZE menu en stel
"MENU" in op "MENU EXP." om extra
mogelijkheden te verkrijgen. Dan kunt u nog
meer parameters precies naar wens instellen,
zoals bijvoorbeeld de hoogte waarop de
achterluidsprekers hangen.
Voor nadere bijzonderheden over "MENU", zie
pagina 40. Voor nadere bijzonderheden over het
maken van de instellingen, zie pagina 42.
Regel de luidsprekerniveaus en de balans van de
weergave bij door vanaf uw luisterplaats goed
naar de testtoon te luisteren. De weergave kunt u
hierbij met de afstandsbediening regelen.
Tip
Deze tuner/versterker laat een testtoon horen met een
frequentie rond de 800 Hz.
1 Druk op de ?/1 toets van de
afstandsbediening om de tuner/
versterker aan te zetten.
2 Druk op de TEST TONE toets van de
afstandsbediening.
Dan verschijnt er "T.TONE" in het
uitleesvenster en klinkt er een testtoon via
elk van de luidsprekers achtereenvolgend.
3 Stel de luidsprekerniveaus en de
balans van de weergave zodanig bij
met behulp van het LEVEL menu, dat
de testtoon via alle luidsprekers even
luid klinkt.
Zie voor nadere bijzonderheden over de
LEVEL menu-instellingen, zie pagina 38.
Tips
• Om het geluidsniveau van alle luidsprekers
tegelijk bij te stellen, drukt u op de MASTER
VOL +/– toets van de afstandsbediening of
draait u aan de MASTER VOLUME –/+ knop
van de tuner/verster zelf.
• Voor deze instelling kunt u ook de –/+ toetsen
op de tuner/versterker gebruiken.
4 Druk na het instellen nogmaals op de
TEST TONE toets.
Dan wordt de testtoon uitgeschakeld.
Om de testtoon door slechts een
enkele luidspreker te horen
Zet het onderdeel "T.TONE" in het LEVEL
menu op "FIX" (pagina 38). Dan klinkt de
testtoon alleen via de door u gekozen
luidspreker.
6: De luidsprekerniveaus
en de balans bijregelen
— TEST TONE
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 21 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 83
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
22NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Voor de meest nauwkeurige
instelling
U kunt de testtoon of de weergave van een
geluidsbron ook horen via twee aangrenzende
luidsprekers, om zo hun onderlinge balans en
geluidssterkte bij te regelen.
Zet het onderdeel "MENU" in het CUSTOMIZE
menu op "MENU EXP." (pagina 40). Kies
vervolgens de twee luidsprekers die u wilt
bijregelen, via het onderdeel "P.NOISE" of
"P.AUDIO" in het LEVEL menu (pagina 44).
Opmerking
De testtoon werkt niet wanneer de ANALOG DIRECT
of MULTI CH IN functie is ingeschakeld.
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 22 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 84
Versterkerfuncties
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
23NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om de weergavebron te kiezen.
De gekozen ingangsstand wordt in het
uitleesvenster getoond.
2 Schakel het geluidsbron-apparaat in en
start de weergave.
3 Draai aan de MASTER VOLUME –/+
knop om de geluidssterkte te regelen.
Dempen van de geluidsweergave
Druk op de MUTING toets van de
afstandsbediening.
Bij luisteren via een hoofdtelefoon
• Wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten, kunt u
alleen de volgende klankbeelden kiezen (pagina 35).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE THEATER
• Wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten en u
gebruikt de MULTI CH IN functie (zie "Luisteren
naar meerkanaals-geluid"), kan niet altijd het geluid
van alle kanalen worden weergegeven, afhankelijk
van de luidspreker-instellingen.
U kunt luisteren naar de zuivere
geluidsweergave van een geluidsbron die is
aangesloten op de MULTI CH IN
ingangsaansluitingen. Zo kunt u het best
genieten van analoge geluidsbronnen met
superieure kwaliteit, zoals DVD's en Super
Audio CD's. Zie tevens "D.PWR" (pagina 41).
De diverse akoestiekfuncties worden niet
toegepast bij gebruik van deze ingangen.
Druk op de MULTI CH IN toets.
Wanneer er geen
middenluidspreker of lagetonen-
luidspreker is aangesloten
Als u voor de middenluidspreker de stand "NO"
of "MIX" hebt gekozen, of voor de lagetonen-
luidspreker de stand "NO" in het SP SETUP
instelmenu (pagina 18), en u zet de MULTI CH
IN meerkanaals-weergave aan, dan wordt het
analoge geluid van de middenluidspreker of de
lagetonen-luidspreker weergegeven via de
linker en rechter voorluidsprekers.
Als de MULTI CHANNEL
DECODING aanduiding brandt
De MULTI CHANNEL DECODING
aanduiding gaat branden als de receiver
meerkanaalse bronnen decodeert.
De aanduiding gaat echter niet branden als u de
2CH STEREO stand selecteert.
Versterkerfuncties
Keuze van een beeld/
geluidsbron
Voor weergave van een Aanduiding
Videorecorder VIDEO 1 of
VIDEO 2
Camcorder of
videospelapparaat
VIDEO 3
DVD videospeler DVD
Satelliet-ontvanger TV/SAT
Minidisc-recorder of
cassettedeck
MD/TAPE
CD- of Super Audio
CD-speler
SA-CD/CD
Ingebouwde tuner
(FM-radio)
Tuner (FM)
Ingebouwde tuner
(AM-radio)
Tuner (AM)
Platenspeler PHONO
Luisteren naar
meerkanaals-geluid
— MULTI CH IN
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 23 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 85
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
24NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Via de ingebouwde tuner van dit apparaat kunt u
luisteren naar uitzendingen van de FM en AM
radio. Voor de bediening zult u de FM en AM
antennes moeten aansluiten op de tuner/
versterker (zie pagina 13).
Tip
Het afstembereik verschilt, afhankelijk van de
regiocode die in de volgende tabel wordt weergegeven.
Zie pagina 2 voor meer informatie over regiocodes.
Automatische afstemming
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om de FM of AM te kiezen.
2 Druk op de TUNING + of TUNING –
toets.
Druk op de TUNING + toets om de
afstemband van laag naar hoog te
doorzoeken; druk op de TUNING – toets
om van hoog naar laag te zoeken.
De tuner/versterker stopt met zoeken
wanneer er een radiozender wordt
ontvangen.
Als een FM stereo-uitzending
slecht doorkomt
Als de FM stereo-ontvangst te wensen overlaat
en er "STEREO" in het uitleesvenster knippert,
schakelt u dan over naar mono-ontvangst voor
een betere geluidskwaliteit.
1 Druk enkele malen op de MAIN MENU toets
om in te stellen op "TUNER".
2 Draai aan de MENU knop om in te stellen op
"FM AUTO".
3 Draai aan de –/+ knop om in te stellen op
"MONO".
De FM radio-ontvangst klinkt dan alleen nog
in mono.
Directe afstemming
Voer de afstemfrequentie van de gewenste
zender rechtstreeks in met de cijfertoetsen van
de afstandsbediening.
Nadere bijzonderheden over de bijgeleverde
afstandsbediening vindt u in de
gebruiksaanwijzing die bij de afstandsbediening
hoort.
1 Druk enkele malen op de TUNER toets
van de afstandsbediening om te kiezen
voor FM of AM.
Hiervoor kunt u ook de INPUT
SELECTOR keuzeschakelaar van de tuner/
versterker gebruiken.
2 Druk op de ALT toets en dan op de
D.TUNING toets van de
afstandsbediening.
3 Druk op de cijfertoetsen van de
afstandsbediening om de
afstemfrequentie in te voeren.
Voorbeeld 1: FM 102,50 MHz
Druk op de 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Voorbeeld 2: AM 1350 kHz
Druk op de 1 b 3 b 5 b 0
Bij afstemming op een AM zender zult u de
richting van de AM kaderantenne moeten
verstellen om de beste ontvangst te
verkrijgen.
Als het afstemmen op een zender
niet lukt en de ingevoerde cijfers
knipperen
Controleer of u wel precies de juiste frequentie
hebt gekozen. Zo niet, dan herhaalt u stap 3. Als
de ingevoerde cijfers nog steeds knipperen, dan
is die frequentie in uw gebied niet te ontvangen.
Luisteren naar de FM/AM
radio
Regiocode FM AM
CEL, CEK, SP, AU, TW, KR 50 kHz 9 kHz
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 24 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 86
Versterkerfuncties
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
25NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
(Alleen voor de modellen met landcode
CEL of CEK)
Met deze automatische zenderopslag kunt u
maximaal 30 FM radiozenders en FM RDS
zenders in het afstemgeheugen van de tuner/
versterker vastleggen, zonder doublures. Hierbij
kiest de tuner/versterker automatisch alleen de
best doorkomende zenders.
Als u bepaalde FM of AM zenders handmatig in
het afstemgeheugen wilt vastleggen, zie
"Voorinstellen van radiozenders".
1 Druk op de ?/1 schakelaar om de
tuner/versterker uit te schakelen.
2 Houd de MEMORY/ENTER toets
ingedrukt en druk nogmaals op de ?/1
toets om de tuner/versterker weer in te
schakelen.
De aanduiding "AUTO-BETICAL
SELECT" verschijnt en de tuner/versterker
gaat op zoek naar alle plaatselijk te
ontvangen FM radiozenders en FM RDS
zenders en legt deze in het afstemgeheugen
vast.
Bij elke RDS informatiezender controleert
de tuner/versterker eerst of er nog andere
zenders zijn die hetzelfde programma
uitzenden, om daarvan dan alleen de
duidelijkst doorkomende zender vast te
leggen. De gekozen RDS informatiezenders
worden gesorteerd op alfabetische volgorde
van hun officiële Program Service
zendernaam, en krijgen dan elk een letter-
plus-cijfer voorinstelcode toegewezenVoor
nadere bijzonderheden over "RDS", zie
pagina 27.
De gewone FM radiozenders krijgen ook
een letter-plus-cijfer code en worden dan na
de RDS zenders vastgelegd.
Na afloop van het vastleggen verschijnt de
aanduiding "FINISH" even in het
uitleesvenster en dan keert de tuner/
versterker terug naar de normale
bedieningsfunctie.
Opmerkingen
• Druk niet op enige toets van de tuner/versterker of de
bijgeleverde afstandsbediening totdat de
"Autobetical" zenderopslag is voltooid, behalve de
?/1 schakelaar.
• Als u verhuist naar een andere streek, kan het nodig
zijn deze procedure opnieuw uit te voeren, om de
best te ontvangen zenders in uw nieuwe woongebied
vast te leggen.
• Zie voor het afstemmen op de vastgelegde
voorkeurzenders, zie "Afstemmen op een
vastgelegde voorkeurzender".
• Als u na het opslaan van zenders met deze functie uw
FM antenne verplaatst, kunnen de vastgelegde
instellingen niet meer geldig zijn. In dat geval volgt
u weer de bovenstaande aanwijzingen om de zenders
opnieuw vast te leggen.
FM zenders automatisch
voorinstellen
— AUTOBETICAL
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 25 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 87
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
26NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
U kunt tot 30 van uw favoriete FM en AM
radiozenders in het geheugen vastleggen als
voorkeurzenders. Dan kunt u in het vervolg zo'n
voorkeurzender in een handomdraai kiezen.
Voorinstellen van
radiozenders
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om de FM of AM te kiezen.
2 Stem af op de radiozender die u wilt
voorinstellen, met de automatische
zoekafstemming (pagina 24) of de
directe afstemming (pagina 24).
3 Druk op de MEMORY/ENTER toets.
De aanduiding "MEMORY" verschijnt
enkele seconden lang in het uitleesvenster.
Verricht de stappen 4 en 5 voordat deze
aanduiding dooft.
4 Druk op de PRESET TUNING + of
PRESET TUNING – toets om een
zendernummer te kiezen.
Als u een andere geheugenpagina wilt
kiezen, drukt u op de SHIFT toets van de
afstandsbediening.
Als de "MEMORY" aanduiding dooft
voordat u een nummer hebt gekozen, gaat u
terug naar stap 3.
5 Druk nogmaals op de MEMORY/ENTER
toets.
De ontvangen radiozender wordt dan
vastgelegd onder uw gekozen
voorinstelnummer.
Als de "MEMORY" aanduiding dooft
voordat u op de MEMORY/ENTER toets
hebt gedrukt, gaat u terug naar stap 3.
6 Herhaal de stappen van 2 t/m 5 voor elk
van de voorkeurzenders die u wilt
vastleggen.
Afstemmen op een
vastgelegde voorkeurzender
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om de FM of AM te kiezen.
2 Druk enkele malen op de PRESET
TUNING + of PRESET TUNING – toets
om in te stellen op de gewenste zender.
Telkens wanneer u op deze toets drukt, gaat
u een voorkeurzender verder in de gekozen
richting en de onderstaande volgorde:
Afstemmen met de
afstandsbediening
1 Druk enkele malen op de TUNER toets om
in te stellen op FM of AM.
2 Druk enkele malen op de PRESET/CH/
D.SKIP +/– toets om in te stellen op de
gewenste zender.
Een vaste voorkeurzender direct
kiezen
Druk op de cijfertoetsen van de
afstandsbediening.
Dan wordt er afgestemd op de voorkeurzender
van het gekozen nummer in de huidige
geheugenpagina. Druk op de SHIFT van de
afstandsbediening als u een andere
geheugenpagina zoekt.
Voorinstellen van
radiozenders
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 26 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 88
Versterkerfuncties
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
27NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
(Alleen voor de modellen met landcode
CEL of CEK)
Met deze tuner/versterker kunt u ook gebruik
maken van de RDS functies van het Radio Data
Systeem, waarmee radiozenders naast de
gewone uitzendingen allerlei nuttige informatie
doorgeven. De volgende handige RDS functies
zijn beschikbaar.
Ontvangst van RDS
informatie-uitzendingen
Kies eenvoudigweg een radiozender uit de
FM band met de directe afstemming
(pagina 24), de automatische afstemming
(pagina 24) of de geheugenafstemming
(pagina 26).
Wanneer er is afgestemd op een zender die RDS
informatie uitzendt, licht de RDS indicator op en
verschijnt de zendernaam in het uitleesvenster.
Opmerking
De RDS informatie zal niet altijd goed te ontvangen
zijn, als de zender waarop u hebt afgestemd de RDS
signalen niet duidelijk genoeg uitzendt of als de
signaalsterkte onvoldoende is.
Aangeven van RDS informatie
in het uitleesvenster
Druk tijdens ontvangst van een RDS zender
meermalen op de DISPLAY toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de RDS informatie in het
uitleesvenster kringsgewijze als volgt:
PS zendernaam of voorkeurzendernaama) t
Afstemfrequentieb)
t PTY programmatypec)
t RT radiotekstd) t CT huidige tijd (in een
24-uurs aanduiding) t Gekozen klankbeeld t
Geluidssterkte
a)
Deze informatie verschijnt alleen als er een PS
zendernaam wordt ontvangen of als u zelf een naam
voor de voorkeurzender hebt ingevoerd.
b)
Deze informatie wordt ook aangegeven voor FM
zenders die geen RDS informatie uitzenden.
c)
Type programma dat wordt uitgezonden (zie
pagina 27).
d)
Tekstberichten die door de RDS zender worden
uitgezonden.
Opmerkingen
• Als er een nooduitzending of waarschuwingsbericht
door de overheid wordt uitgezonden, gaat in het
uitleesvenster de aanduiding "ALARM" knipperen.
• Als een radiozender een bepaalde RDS functie niet
verzorgt, verschijnt er "NO XX" (zoals bijvoorbeeld
"NO CT") in het uitleesvenster.
• Wanneer een zender radiotekst uitzendt, verschijnt
deze in het uitleesvenster met hetzelfde tempo als
waarmee het bericht wordt uitgezonden. De snelheid
van de tekst is dus alleen afhankelijk van de snelheid
van de uitzending.
Overzicht van de
programmatypes
Gebruik van het Radio
Data Systeem (RDS)
PTY aanduiding Type uitzending
NEWS Nieuwsbulletins
AFFAIRS Actualiteitenprogramma's met
achtergronden van het nieuws
INFO Informatieve uitzendingen met de
weersverwachting, nieuws voor
consumenten, medisch advies e.d.
SPORT Sportverslagen en -uitslagen.
EDUCATE Educatieve programma's, met
wetenswaardigheden en
praktische tips
DRAMA Hoorspelen en andere radioseries
CULTURE Programma's over nationale en
regionale cultuur, zoals
taalkwesties en sociale
vraagstukken
SCIENCE Uitzendingen over
natuurwetenschappen en
technologie
VARIED Gevarieerde uitzendingen, zoals
vraaggesprekken,
quizprogramma's en allerlei
amusement
POP M Populaire muziekprogramma's
ROCK M Rockmuziek-programma's
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 27 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 89
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
28NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Omschakelen van de
aanduidingen in het
uitleesvenster
U kunt het klankbeeld enz. controleren door
deze aanduidingen in het uitleesvenster te laten
verschijnen.
Druk enkele malen op de DISPLAY toets.
Bij elke druk op de DISPLAY toets veranderen
de aanduidingen als volgt.
Zelfgekozen geluidsbron-naam*
t Ingevoerde
naam t Klankbeeld-naam t Geluidssterkte
* De zelfgekozen naam verschijnt alleen als er een
zelfgekozen naam voor de geluidsbron is ingevoerd
(pagina 45). De zelfgekozen naam verschijnt niet als
er alleen spaties zijn gekozen, of als de naam gelijk
is aan de ingevoerde naam.
PTY aanduiding Type uitzending
EASY M "Easy listening"
achtergrondmuziek
LIGHT M Licht klassiek, met vocale,
instrumentale en koormuziek
CLASSICS Klassieke muziekuitvoeringen,
orkestrale werken en
kamermuziek, opera enz.
OTHER M Alle muziek die niet in de
bovenstaande categorieën past,
zoals rhythm & blues en reggae
WEATHER Weeroverzicht, weersverwachting
FINANCE Beursberichten, financieel en
zakennieuws, enz.
CHILDREN Kinderprogramma's
SOCIAL Programma's over mensen en hun
bezigheden
RELIGION Programma's over religieuze
aangelegenheden
PHONE IN Programma's waarin luisteraars
via de telefoon of in een publiek
forum hun mening kunnen geven
TRAVEL Programma's over reizen. Niet
voor aankondigingen die met de
TP/TAverkeersinformatiefuncties
te vinden zijn.
LEISURE Programma's over
vrijetijdsbesteding en hobbies als
vissen, tuinieren, koken e.d.
JAZZ Programma's met jazz en
geïmproviseerde muziek
COUNTRY Country & western
muziekprogramma's
NATION M Programma's met de nationale of
streekmuziek van een bepaald
gebied
OLDIES Populaire muziek uit vroeger
dagen
FOLK M Volksmuziekprogramma's
DOCUMENT Documentaire programma's
NONE Programma's die niet in een van de
bovenstaande categorieën vallen.
Aanduidingen
omschakelen
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 28 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 90
Versterkerfuncties
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
29NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
A SW: Deze aanduiding licht op als er voor de
aanwezigheid van een lagetonen-luidspreker
"YES" is gekozen (pagina 18). Zolang deze
aanduiding brandt, ontvangt de tuner/
versterker een LFE lagetonensignaal dat is
opgenomen op de disc of stelt het apparaat zelf
een lagetonensignaal samen voor weergave
door de lagetonen-luidspreker. Deze
aanduiding licht niet op tijdens gebruik van de
2CH STEREO weergave.
B LFE: Deze aanduiding licht op wanneer de
afgespeelde disc een apart LFE (Low
Frequency Effect) lagetonen-kanaal bevat en
dat LFE signaal ook daadwerkelijk wordt
weergegeven.
C SP A/SP B: Hier wordt het gekozen
luidsprekersysteem aangegeven (A of B).
Deze aanduiding dooft wanneer de
luidsprekerweergave wordt uitgeschakeld of
wanneer er een hoofdtelefoon wordt aangesloten.
D ; DIGITAL EX: Deze aanduiding licht op
wanneer de tuner/versterker signalen
decodeert die zijn opgenomen in het Dolby
Digital formaat.
E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC"
brandt als de receiver Pro Logic-verwerking
toepast op 2-kanaalse signalen om het signaal
van het middenkanaal en het surroundkanaal
uit te voeren. "; PRO LOGIC II" brandt als
de Pro Logic II Movie/Music/Game decoder is
geactiveerd. "; PRO LOGIC IIx" brandt als
de Pro Logic IIx Movie/Music/Game decoder
is geactiveerd. Deze aanduidingen branden
echter niet als de midden- en
surroundluidsprekers allebei zijn ingesteld op
"NO" en u een geluidsveld selecteert met de
A.F.D. toets.
Opmerking
Dolby Pro Logic IIx decodering functioneert niet
voor signalen met een DTS-indeling en voor
signalen met een bemonsteringsfrequentie van
48 kHz of hoger.
F DTS-ES 96/24: "DTS" brandt wanneer DTS-
signalen worden ingevoerd. "DTS-ES" brandt
wanneer DTS-ES-signalen worden ingevoerd.
"DTS 96/24" brandt als de receiver DTS-
signalen van 96 kHz/24 bits decodeert.
Opmerking
Als u een disc in de DTS-indeling afspeelt, moet
u digitale aansluitingen hebben gemaakt en moet
INPUT MODE niet zijn ingesteld op "ANALOG"
(pagina 38).
G NEO:6: Deze aanduiding licht op wanneer de
DTS Neo:6 filmgeluid/muziek-decodeertrap
is ingeschakeld.
H Afstem-aanduidingen: Deze lichten op
wanneer u de tuner gebruikt voor de ontvangst
van radiozenders e.d. Zie blz. 24–28 voor de
bediening van de tuner voor radio-ontvangst.
Betekenis van de aanduidingen in het uitleesvenster
MEMORY
DIRECT
L C R
SL S SR
SBR
SBL SB
SW LFE SP A
SP B
RDS
STEREO MONO
D.RANGE EQ
NEO:6
SLEEP OPT COAX 96/24
DIGITAL EX
; PRO LOGIC IIx DTS-ES
;
qa 9
q;
qf
qg
qs
qd
2
1 4
3 5 6 7 8
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 29 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 91
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
30NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
I DIRECT: Deze aanduiding licht op wanneer
de ANALOG DIRECT functie is
ingeschakeld.
J EQ: Deze aanduiding licht op wanneer de
equalizer-toonregeling is ingeschakeld.
K D.RANGE: Deze aanduiding licht op
wanneer de dynamiekcompressie is
ingeschakeld (pagina 44).
L COAX: Deze aanduiding licht op wanneer er
een digitaal signaal binnenkomt via de
COAXIAL ingangsaansluiting.
M OPT: Deze aanduiding licht op wanneer er
een digitaal signaal binnenkomt via de
OPTICAL ingangsaansluiting.
N SLEEP: Deze aanduiding licht op wanneer de
sluimerfunctie is ingeschakeld.
O Weergavekanaal-aanduidingen: De
letters (L, C, R, enz.) geven aan welke
geluidskanalen er worden weergegeven. Aan
de oplichtende vakjes rond de letters kunt u
zien hoe de tuner/versterker het geluid mengt
en via welke luidsprekers het wordt
weergegeven (gebaseerd op de luidspreker-
instellingen).
L (linker voorluidspreker), R (rechter
voorluidspreker), C (middenluidspreker
(mono)), SL (linksachter), SR
(rechtsachter), S (achterluidsprekers (mono
weergave of de achterkanalen gebaseerd op
Pro Logic decodering)), SB
(middenachterluidsprekers (de
achterkanalen gebaseerd op 6.1-kanaals
matrix-decodering)), SBL (linker
middenachterluidspreker), SBR (rechter
middenachterluidspreker)
Bijvoorbeeld:
Opnameformaat (voor/achter): 3/2
Uitgangskanaal: Geen achterluidsprekers
Klankbeeld: A.F.D. AUTO
L C R
SL SR
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 30 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 92
Genieten
van
Surround
Sound
akoestiek
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL05SND_STR-DB795-CEL.fm]
31NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
In deze stand geeft de tuner/versterker alleen
geluid weer via de linker en rechter
voorluidsprekers. De lagetonen-luidspreker
geeft hierbij ook geen geluid weer.
Luisteren naar 2-kanaals
stereo geluidsbronnen (2CH
STEREO)
Bij standaard 2-kanaals stereo geluidsbronnen
wordt er helemaal geen akoestiekverwerking
toegepast, en meerkanaals-geluidsbronnen
worden samengemengd tot de gewone twee
kanalen.
Druk op de 2CH toets.
De aanduiding "2CH ST." verschijnt in het
uitleesvenster en de tuner/versterker schakelt
over naar de 2CH STEREO weergavestand.
Opmerking
De lagetonen-luidspreker zal in de 2CH STEREO
weergavestand geen geluid geven. Als u 2-kanaals
stereo geluidsbronnen wilt beluisteren via de linker en
rechter voorluidsprekers en de lagetonen-luidspreker,
kiest u dan de A.F.D. weergavestand.
Luisteren naar analoge
geluidsweergave (ANALOG
DIRECT)
U kunt de weergave van de gekozen geluidsbron
omschakelen naar tweekanaals analoge
weergave. Die weergavestand is bij uitstek
geschikt voor de beste kwaliteit analoge
geluidsbronnen. Zie ook de beschrijving onder
"D.PWR" op pagina 41.
Tijdens het gebruik van deze weergavefunctie
kunt u alleen de geluidssterkte en de balans van
de voorluidsprekers bijregelen.
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om in te stellen op de geluidsbron die u
zuivere analoog weergegeven wilt
horen.
2 Druk op de DIRECT toets.
De aanduiding "A.DIRECT" licht op in het
uitleesvenster en u hoort een analoog
geluidssignaal.
Opmerkingen
• Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer u overschakelt naar een ander klankbeeld
(zie blz. 31–35).
• Tijdens gebruik van deze functie zal de testtoon niet
werken.
Genieten van Surround Sound
akoestiek
Alleen de
voorluidsprekers
gebruiken
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 31 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 93
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL05SND_STR-DB795-CEL.fm]
32NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Met de Auto Format Direct (A.F.D.) functie
kunt automatisch de juiste decodeerstand kiezen
voor het weer te geven geluid.
Automatische decodering van
het inkomend geluidssignaal
In deze stand zal de tuner/versterker automatisch
waarnemen wat voor geluidssignaal er
binnenkomt (Dolby Digital, DTS, standaard 2-
kanaals stereo, enz.) om vervolgens de juiste
decodering daarvoor toe te passen. Met deze
functie wordt het geluid precies weergegeven
zoals het werd opgenomen/gecodeerd, zonder
toevoeging van enig akoestiekeffect. Als er
echter geen laagfrequente signalen
binnenkomen (Dolby Digital LFE, enz.) zal er
wel een laagfrequent signaal voor weergave
door de lagetonen-luidspreker worden
uitgestuurd.
Druk enkele malen op de A.F.D. toets om in
te stellen op "A.F.D. AUTO".
De tuner/versterker neemt automatisch waar
welk soort geluidssignaal er binnenkomt en past
dan indien nodig de juiste decodering toe.
Tip
In de meeste gevallen zal de "A.F.D. AUTO" stand de
best klinkende decodering opleveren. In sommige
gevallen kan het echter helpen om met de SURR
BACK DECODING toets (pagina 36) een
middenachter-decodeerfunctie te kiezen die nog beter
past bij de geluidsbron.
Genieten van de beste
akoestiekweergave
— AUTO FORMAT DIRECT
A.F.D. instelling
(Aanduiding)
Decodeerstand
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Zoals gecodeerd
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE
(PLIIX MV)
Dolby Pro Logic IIx
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 32 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 94
Genieten
van
Surround
Sound
akoestiek
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL05SND_STR-DB795-CEL.fm]
33NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Stereo geluid omzetten in
meerkanaals-weergave (2-
kanaals decodering)
Met deze functie kunt u het type decodering
kiezen voor weergave van 2-kanaals
geluidsbronnen. Deze tuner/versterker kan 2-
kanaals geluid omzetten in 5-kanaals weergave
via Dolby Pro Logic II, in 7-kanaals weergave
met Dolby Pro Logic IIx, in 6-kanaals weergave
met DTS Neo:6, of in 4-kanaals weergave met
de oorspronkelijke Dolby Pro Logic. Overigens
worden DTS 2CH geluidsbronnen niet
gedecodeerd met de DTS Neo:6; die worden
weergegeven in 2 kanalen.
Druk enkele malen op de A.F.D. toets om de
gewenste 2-kanaals decodeerfunctie te
kiezen.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Deze stand zorgt voor normale Dolby Pro Logic
decodering. Een geluidsbron die is opgenomen met 2
kanalen wordt gedecodeerd naar 4.1 kanalen.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Deze stand zorgt voor Dolby Pro Logic II Movie
filmgeluid-decodering. Deze instelling is ideaal voor
speelfilms met Dolby Surround geluid. Bovendien
kunt u met deze functie het geluid ook horen in 5.1
kanalen bij weergave van oude speelfilms of video's
met later ingevoegd geluid.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Deze stand zorgt voor speciale Dolby Pro Logic II
Music muziek-decodering. Dit is ideaal voor de
weergave van normale stereo geluidsbronnen zoals
muziek-CD's.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Decodering in de Dolby Pro Logic II Game stand
uitvoeren. Deze instelling is ideaal voor videogames.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Deze stand zorgt voor Dolby Pro Logic IIx Movie
filmgeluid-decodering. Deze instelling breidt Dolby
Pro Logic II Movie of Dolby Digital 5.1 uit tot
afzonderlijke 7.1-filmkanalen.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Deze stand zorgt voor Dolby Pro Logic IIx Music
muziek-decodering. Deze instelling deelt harde
achtereffecten via alle surroundluidsprekers.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Decodering in de Dolby Pro Logic IIx Game stand
uitvoeren. Deze instelling zorgt voor speciale full-
impact effectsignalen gepand naar de
surroundluidsprekers.
Opmerking
Dolby Pro Logic IIx decodering functioneert niet voor
signalen met een DTS-indeling en voor signalen met
een bemonsteringsfrequentie van 48 kHz of hoger.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Deze stand is voor DTS Neo:6 Cinema filmgeluid-
decodering.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Deze stand is voor de nieuwe DTS Neo:6 Music
muziek-decodering. Dit is ideaal voor de weergave van
normale stereo geluidsbronnen zoals muziek-CD's.
Als u een lagetonen-luidspreker
aansluit
Als het inkomend geluidssignaal een 2-kanaals
stereo signaal is, of als de geluidsbron geen geen
afzonderlijk LFE lagetonenkanaal bevat,
genereert de tuner/versterker zelf een
laagfrequent signaal voor weergave door de
lagetonen-luidspreker. Er wordt echter geen
laagfrequent signaal uitgestuurd wanneer er is
gekozen voor de "Neo:6 Cinema" of "Neo:6
Music" stand.
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 33 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 95
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL05SND_STR-DB795-CEL.fm]
34NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
U kunt genieten van een fraaie ruimtelijke
geluidsweergave door eenvoudigweg een van de
voorgeprogrammeerde klankbeelden te kiezen
die de tuner/versterker biedt. Zo kunt u uw
luisterkamer even indrukwekkend laten klinken
als een bioscoopzaal of een concertzaal.
Keuze van een klankbeeld
voor speelfilms
Druk enkele malen op de MOVIE toets om in
te stellen op het gewenste klankbeeld.
Het gekozen klankbeeld wordt in het
uitleesvenster getoond.
Omtrent DCS (Digital Cinema
Sound)
De klankbeelden met de vermelding D
CS zijn
gebaseerd op DCS technologie.
DCS is een algemene term voor de digitale
signaalverwerking voor thuistheater-akoestiek
die ontwikkeld is door Sony. Het DCS systeem
reproduceert met een DSP Digitale Signaal
Processor (DSP) de akoestische eigenschappen
van een echte filmmuziekstudio in Hollywood.
De DCS akoestiekfuncties leveren ook in uw
huiskamer een natuurgetrouwe weergave van
het complete filmgeluid met achtergrond,
dialoog en geluidseffecten, geheel volgens de
bedoeling van de regisseur, om volop mee te
leven met speelfilms bij u thuis.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Reproduceert de karakteristieke klank van de Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
filmstudio. Een fraaie standaard akoestiek, geschikt
voor allerlei soorten speelfilms.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DC
S
Reproduceert de karakteristieke klank van de Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
filmstudio. Ideaal voor science-fiction of actiefilms
met veel speciale geluidseffecten.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DC
S
Reproduceert de karakteristieke klank van de Sony
Pictures Entertainment filmorkest-opnamestudio.
Deze akoestiek is ideaal voor musicals en klassieke
films met veel achtergrondmuziek.
x V. M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
D
CS
Hiermee worden 5 stel virtuele luidsprekers rondom de
luisteraar gesimuleerd, op basis van slechts een enkel
paar werkelijke achterluidsprekers.
Genieten van filmgeluid met
CINEMA STUDIO EX
klankbeelden
De CINEMA STUDIO EX klankbeelden zijn
ideaal voor de weergave van filmgeluid in een
meerkanaals-formaat, zoals bij DVD videodiscs
e.d., met ruimtelijke geluidseffecten. Hiermee
kunt u genieten van de diverse akoestische
eigenschappen van de Sony Pictures
Entertainment filmstudio's in uw huiskamer.
De CINEMA STUDIO EX akoestiekeffecten
zijn opgebouwd uit de volgende drie
componenten.
• Virtual Multi Dimension
Hiermee worden 5 stel virtuele luidsprekers
rondom de luisteraar gesimuleerd, op basis
van slechts een enkel paar werkelijke
achterluidsprekers.
• Screen Depth Matching
Deze techniek laat de dialoog direct van de
personages op het scherm komen en het
achtergrondgeluid van rondom hen, binnenin
uw beeldscherm, net als in de bioscoop.
• Cinema Studio Reverberation
Hiermee wordt de karakteristieke
geluidsweerkaatsing en diepe ruime klank
van een bioscoopzaal gesimuleerd.
De CINEMA STUDIO EX klankbeelden bieden
u de geïntegreerde totaalklank van deze drie
effecten tegelijk.
Keuze van een klankbeeld
Klankbeeld Aanduiding
CINEMA STUDIO EX A DC
S C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B D
CS C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C D
CS C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DC
S
V. M. DIM
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 34 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 96
Genieten
van
Surround
Sound
akoestiek
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL05SND_STR-DB795-CEL.fm]
35NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Tip
Aan de verpakking kunt u zien met welk
akoestieksysteem het beeldmateriaal op een DVD
videodisc e.d. is opgenomen.
– : Dolby Digital discs
– : Dolby Surround gecodeerde
geluidsbronnen
– : DTS Digital Surround gecodeerde
geluidsbronnen
Opmerkingen
• De effecten die werken met virtuele luidsprekers
kunnen soms wat extra ruis in de weergave
veroorzaken.
• Bij het luisteren naar klankbeelden die werken met
virtuele luidsprekers zult u geen geluid direct uit de
echte achterluidsprekers horen.
Keuze van een klankbeeld
voor muziek
Druk enkele malen op de MUSIC toets om in
te stellen op het gewenste klankbeeld.
Het gekozen klankbeeld wordt in het
uitleesvenster getoond.
x HALL
Reproduceert de akoestiek van een klassieke
concertzaal.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Geeft de akoestiek van een jazzclub.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Geeft de akoestiek van een concertzaal met 300
zitplaatsen.
Wanneer er een hoofdtelefoon is
aangesloten
Dan kunt u alleen kiezen uit de volgende
klankbeelden.
x HEADPHONE (2CH)
Hierbij wordt het geluid gewoon in 2-kanaals stereo
weergegeven. Bij standaard 2-kanaals stereo
geluidsbronnen wordt er helemaal geen
akoestiekverwerking toegepast, en meerkanaals-
geluidsbronnen worden samengemengd tot de gewone
twee kanalen.
x HEADPHONE THEATER DC
S
Dit stelt u in staat de sfeer van een bioscoop te horen
bij het beluisteren van filmgeluid via de hoofdtelefoon.
Opmerking
Als u een hoofdtelefoon aansluit terwijl er een
klankbeeld is gekozen, schakelt het systeem
automatisch over naar HEADPHONE (2CH) in het
geval van een klankbeeld dat is gekozen met de 2CH of
A.F.D. toets, of naar HEADPHONE THEATER bij
een klankbeeld dat is gekozen met de MOVIE of
MUSIC toets.
Uitschakelen van het
akoestiekeffect
Druk op de 2CH of A.F.D. toets.
Opmerking
De klankbeelden werken niet voor PCM signalen met
een frequentie van 96 kHz.
Klankbeeld Aanduiding
HALL HALL
JAZZ CLUB JAZZ
LIVE CONCERT CONCERT
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 35 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 97
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL05SND_STR-DB795-CEL.fm]
36NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Hiermee kunt u de decodeerfunctie kiezen voor
de middenachterkanalen van een meerkanaals-
ingangssignaal.
Door het decoderen van het
middenachterluidspreker-signaal van speelfilms
op DVD-discs (enz.) die zijn opgenomen in het
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix of DTS-ES
Discrete 6.1formaat, verkrijgt u een optimaal
akoestiekeffect achterin, zoals bedoeld door de
makers van de film.
Druk enkele malen op de SURR BACK
DECODING toets om de gewenste
middenachter-decodeerfunctie te kiezen.
Zie voor nadere bijzonderheden zie "Hoe u de
gewenste middenachter-decodeerfunctie kiest"
op pagina 37.
Tip
U kunt de middenachter-decodeerfunctie ook kiezen
via het onderdeel "SB XXXX" in het CUSTOMIZE
menu (pagina 41).
Opmerking
U kunt de middenachter-decodeerfunctie alleen kiezen
wanneer er is ingesteld op de A.F.D.
decodeerkeuzestand.
Keuze van de
middenachter-
decodeerfunctie
— SURR BACK DECODING
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 36 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 98
Genieten
van
Surround
Sound
akoestiek
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL05SND_STR-DB795-CEL.fm]
37NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Hoe u de gewenste middenachter-decodeerfunctie kiest
U kunt uw keuze voor een middenachter-decodeerfunctie baseren op het inkomend geluidssignaal.
Bij keuze van de "OFF" stand
Dan wordt er geen middenachterkanaal-decodering toegepast.
Bij keuze van de "AUTO" stand
Wanneer het ingangssignaal een 6.1-kanaals vlagsignaala)
bevat, wordt aan de hand daarvan de juiste
decodeerfunctie toegepast voor decodering van het middenachterluidspreker-signaal.
Bij keuze van de "ON" stand
Dolby Digital EX wordt toegepast bij 6.1-kanaals uitvoer en Dolby Digital EX of Dolby Pro Logic IIx
wordt toegepast bij 7.1-kanaals uitvoer voor het decoderen van het signaal van de
surroundachterluidspreker, ongeacht het 6.1-kanaals vlagsignaala)
.
a)
Het 6.1-kanaals decodeer-vlagsignaal is een decoderingsinstructie die is opgenomen in geluidsbronnen zoals
DVD-discs.
b)
Dit is het signaal van een Dolby Digital DVD met een Surround EX vlagsignaal. Op de Dolby Corporation
webpagina kunt u zien hoe dergelijke Surround EX speelfilms te onderscheiden zijn.
c)
Dit is beeld/geluidsmateriaal met een vlagsignaal om aan te geven dat het zowel Surround EX als 5.1-kanaals
signalen bevat.
d)
Dit is beeld/geluidsmateriaal met zowel 5.1-kanaals signalen als een extra signaal om die gegevens in 6.1
afzonderlijke kanalen om te zetten. De discrete 6.1 kanalen zijn specifiek voor DVD, niet dezelfde als gebruikt in
de bioscoop.
Ingangssignaal Uitgangskanalen Toegepaste middenachter-decodeerfunctie
Dolby Digital 5.1 5.1 —
Dolby Digital EXb)
6.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
DTS 5.1 5.1 —
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1 DTS Matrix decodeerfunctie
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1 DTS Discrete decodeerfunctie
Dolby Digital EXb)
7.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Matrix 6.1c)
7.1 DTS Matrix decodeerfunctie
DTS-ES Discrete 6.1d)
7.1 DTS Discrete decodeerfunctie
Ingangssignaal Uitgangskanalen Toegepaste middenachter-decodeerfunctie
Dolby Digital 5.1 6.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
DTS 5.1 6.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1 7.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Pro Logic IIx
DTS 5.1 7.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
7.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
7.1 Matrix decodeerfunctie geschikt voor Dolby Digital EX
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 37 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 99
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
38NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
U kunt de audio-ingangskeuze omschakelen
voor beeld/geluidsbronnen die digitale audio-
ingangsaansluitingen hebben.
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om de weergavebron te kiezen.
2 Druk enkele malen op de INPUT MODE
toets om de audio-ingang te kiezen.
De gekozen audio-ingangsstand wordt in
het uitleesvenster getoond.
Audio-ingangsstanden
• AUTO IN
Verleent voorrang aan de analoge
geluidssignalen die binnenkomen via de
AUDIO IN (L/R) aansluitingen wanneer er
geen digitale geluidssignalen zijn.
• COAX IN
Stelt in op de digitale geluidssignalen die
binnenkomen via de DIGITAL COAXIAL
ingangsaansluiting.
• OPT IN
Stelt in op de digitale geluidssignalen die
binnenkomen via de DIGITAL OPTICAL
ingangsaansluitingen.
• ANALOG
Stelt in op de analoge geluidssignalen die
binnenkomen via de AUDIO IN (L/R)
ingangsaansluitingen.
Via het LEVEL menu kunt u de klankbeelden
naar eigen inzicht aanpassen voor uw specifieke
luistersituatie.
Betreffende de aangegeven onderdelen
Welke onderdelen u kunt aanpassen in elk menu, zal
per klankbeeld verschillend zijn. Bepaalde
instelparameters kunnen slechts vaag zichtbaar zijn.
Dat betekent dat de betreffende parameter niet
beschikbaar is of dat die vast staat en dus niet
instelbaar is.
Aanpassingen via het LEVEL
menu
U kunt de luidsprekerbalans en het niveau van
elke luidsperker instellen. Deze instellingen zijn
van toepassing op alle klankbeelden.
1 Start de weergave van een geluidsbron
die is gecodeerd met meerkanaals-
akoestiekeffecten (DVD, enz.).
2 Druk enkele malen op de MAIN MENU
toets om in te stellen op "LEVEL".
3 Draai aan de MENU knop om de
instelparameter te kiezen.
Zie voor nadere bijzonderheden zie
"LEVEL menu-parameters" hieronder.
4 Luister naar het weergegeven geluid
en draai aan de –/+ instelknop om de
gekozen parameter bij te regelen.
5 Herhaal de stappen 3 en 4 voor de
andere parameters die u wilt instellen.
LEVEL menu-parameters
x T.TONE (Test Tone)
Oorspronkelijke instelling: OFF
Zorgt dat de testtoon achtereenvolgens door elk van de
luidsprekers wordt weergegeven. Bij instellen op
"AUTO" wordt de testtoon automatisch door elk van
de luidsprekers achtereen weergegeven. Bij instellen
op "FIX" kunt u kiezen welke luidspreker de testtoon
moet weergeven.
Geavanceerde aanpassingen en
instellingen
Omschakelen van de
audio-ingangskeuze voor
digitale beeld/
geluidsbronnen
— INPUT MODE
Zelf aanpassen van
klankbeelden
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 38 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 100
Geavanceerde
aanpassingen
en
instellingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
39NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x BAL. XXXX (Voorluidsprekerbalans)
Oorspronkelijke instelling: 0 (BALANCE)
Laat u de balans van de linker en rechter
voorluidsprekers bijregelen. U kunt de balans
aanpassen van L (+1 to +16), via BALANCE (0), naar
R (+1 to +16) in 33 stapjes.
x CTR XXX.X dB
(Middenluidsprekerniveau)
x SUR.L. XXX.X dB
(Niveau van de (linker) achterluidspreker)
x SUR.R. XXX.X dB
(Niveau van de (rechter)
achterluidspreker)
x SB XXX.X dB
(Middenachterluidsprekerniveau)*
x SBL XXX.X dB
(Niveau van de (linker)
middenachterluidspreker)**
x SBR XXX.X dB
(Niveau van de (rechter)
middenachterluidspreker)**
x S.W. XXX.X dB
(Lagetonenluidsprekerniveau)
Oorspronkelijke instelling: 0 dB
Deze kunt u instellen van -20 dB tot +10 dB in stapjes
van 0,5 dB.
x S.W. XXX dB
(Meerkanaals lagetonenluidsprekerniveau)
Oorspronkelijke instelling: 0 dB
Hiermee kunt u het niveau van de MULTI CH IN
lagetonenluidspreker met +10 dB verhogen. Deze
instelling kan nodig zijn als u een DVD-speler aansluit
op de MULTI CH IN stekkerbussen. Het niveau van de
lagetonenluidspreker zal bij een DVD-speler ongeveer
10 dB minder zijn dan bij een Super Audio CD-speler.
* Alleen als er voor de middenachterluidspreker
"SINGLE" is gekozen in het SP SETUP menu.
**Alleen als er voor de middenachterluidspreker
"DUAL" is gekozen in het SP SETUP menu.
x EFCT. XXX (Effectniveau)
Oorspronkelijke instelling: STD
Hiermee bepaalt u de intensiteit van de
akoestiekeffecten.
Opmerking
Bij keuze van een van de volgende klankbeelden zal de
lagetonenluidspreker geen geluid weergeven als alle
luidsprekers staan ingesteld op het "LARGE" formaat
in het SP SETUP menu. De lagetonenluidspreker zal
echter wel geluid weergeven als het digitale
ingangssignaal een afzonderlijk LFE (Laag Frequent
Effect) signaal bevat, of als voor de voorluidsprekers,
de middenluidspreker en de achterluidsprekers het
formaat "SMALL" is gekozen.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
Voor geavanceerde LEVEL menu-
instellingen
Gebruik het CUSTOMIZE menu en stel
"MENU" in op "MENU EXP." om meer
uitgebreide instellingen mogelijk te maken.
Voor nadere bijzonderheden over "MENU", zie
pagina 40. Voor nadere bijzonderheden over het
maken van de instellingen, zie pagina 44.
Klankbeelden terugstellen in
de oorspronkelijke stand
1 Druk op de ?/1 schakelaar om de
tuner/versterker uit te schakelen.
2 Houd nu de 2CH toets ingedrukt en
druk op de ?/1.
De aanduiding "SF. CLR." verschijnt in het
uitleesvenster en alle klankbeelden worden
teruggesteld op de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen.
MULTI CH IN
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 39 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 101
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
40NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
U kunt de klankkleur (van lage, midden- en hoge
tonen) voor elke luidspreker bijregelen via het
EQ menu.
1 Start de weergave van een geluidsbron
die is gecodeerd met meerkanaals-
akoestiekeffecten (DVD, enz.).
2 Druk enkele malen op de MAIN MENU
toets om in te stellen op "EQ".
3 Draai aan de MENU knop om de
instelparameter te kiezen.
Zie voor nadere bijzonderheden zie "EQ
menu-parameters" hieronder.
4 Luister naar het weergegeven geluid
en draai aan de –/+ instelknop om de
gekozen parameter bij te regelen.
5 Herhaal de stappen 3 en 4 voor de
andere parameters die u wilt instellen.
Opmerking
U kunt de equalizer-toonregeling niet bijregelen
wanneer het apparaat PCM signalen van 96 kHz
decodeert of wanneer de DTS 96/24, DTS-ES Matrix
of DTS Neo:6 decodering wordt toegepast.
EQ menu-parameters
x EQ
Oorspronkelijke instelling: OFF
Kies de stand "ON" om de equalizer-toonregeling in te
schakelen.
x BASS XXX.X dB
(Lagetonen-niveau voorluidsprekers)
x TREB. XXX.X dB
(Hogetonen-niveau voorluidsprekers)
Oorspronkelijke instelling: 0 dB
Deze kunt u instellen van -10 dB tot +10 dB in stapjes
van 1 dB.
Gebruik van het CUSTOMIZE
menu om de tuner/versterker
precies in te stellen
U kunt diverse instellingen van de tuner/
versterker via het CUSTOMIZE menu naar
wens aanpassen.
1 Druk enkele malen op de MAIN MENU
toets om in te stellen op "CUSTOM".
2 Draai aan de MENU knop om de
instelparameter te kiezen.
Zie voor nadere bijzonderheden zie
"CUSTOMIZE menu-parameters"
hieronder.
3 Draai aan de –/+ knop om de gekozen
parameter bij te regelen.
4 Herhaal de stappen 2 en 3 voor de
andere parameters die u wilt instellen.
CUSTOMIZE menu-parameters
De oorspronkelijke instelling is onderstreept
aangegeven.
x MENU (Extra menu-instellingen tonen)
• MENU EXP.
De geavanceerde parameters voor de SP SETUP en
LEVEL menu's worden weergegeven en kunnen
bijgeregeld worden.
Nadere bijzonderheden over de verschillende
instelmogelijkheden vindt u op blz. 18, 38 en de
volgende bladzijden.
• MENU STD
Hiermee worden er geen extra parameters getoond.
x 96 XXXX
(DTS 96/24 decodeerfunctie)
• 96 AUTO
Wanneer er nu een DTS 96/24 signaal binnenkomt,
wordt het weergegeven volgens een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz.
• 96 OFF
Wanneer er nu een DTS 96/24 signaal binnenkomt,
wordt het weergegeven volgens een
bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.
Bijregelen van de
equalizer-toonregeling
Niveau
(dB)
Lage tonen Hoge tonen
Frequentie
(Hz)
Frequentie
(Hz)
L R
L R
Geavanceerde
instellingen
DTS 96/24
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 40 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 102
Geavanceerde
aanpassingen
en
instellingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
41NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Opmerkingen
• Deze parameter geldt alleen in de A.F.D.
automatische decodeerstand (pagina 32). Bij de
andere klankbeelden staat deze parameter altijd op
"96 OFF".
• De DTS 96/24 decodeerfunctie werkt alleen in de
A.F.D. automatische decodeerstand (pagina 32).
Wanneer een ander klankbeeld is gekozen, wordt de
standaard 48 kHz decodering gebruikt.
• Ook wanneer er nu DTS 96/24 signaal binnenkomt,
wordt het weergegeven volgens een
bemonsteringsfrequentie van 48 kHz, als er voor
bepaalde luidsprekers "SMALL" is gekozen of als er
voor de lagetonen-luidspreker "NO" is gekozen.
x SB XXXX
(Middenachter-decodeerfunctie)
Via het CUSTOMIZE menu kunt u instellen op de
gewenste middenachter-decodeerfunctie (pagina 36).
Voor nadere bijzonderheden over de decodeerfuncties,
zie pagina 37.
• OFF
• AUTO
• ON
Opmerking
Deze parameter is alleen geldig wanneer de A.F.D.
stand is geselecteerd, behalve voor de Dolby Pro Logic
IIx stand (pagina 32).
x S.F XXXX (Automatische
klankbeeldkeuze)
• S.F LINK
Hiermee kunt u het laatst gekozen klankbeeld voor
een bepaalde geluidsbron automatisch weer laten
toepassen, de volgende keer dat u die geluidsbron
weergeeft. Als u bijvoorbeeld het HALL klankbeeld
kiest voor weergave van een SA-CD/CD en dan
overschakelt naar een andere geluidsbron, zal bij het
terugkeren naar de HALL geluidsbron weer
automatisch het SA-CD/CD klankbeeld gelden.
• S.F FIX
Hierbij wordt niet automatisch weer hetzelfde
klankbeeld gekozen.
x DEC. XXXX
(Decodeerformaat voor digitale
ingangssignalen)
Hiermee kiest u het soort decodering dat moet worden
toegepast op de signalen die binnenkomen via de
DIGITAL IN audio-ingangen.
De oorspronkelijke instelling is "DEC. AUTO" voor
VIDEO 3 en TV/SAT, en "DEC. PCM" voor DVD en
MD/TAPE.
• DEC. AUTO
Hierbij kan er automatisch worden overgeschakeld
tussen DTS, Dolby Digital en PCM.
• DEC. PCM
Hierbij worden alle doorkomende signalen verwerkt
als PCM signalen (ter voorkoming van
onderbrekingen wanneer de weergave begint). Ook
al komen er andere signalen binnen, dan nog wordt er
geluid weergegeven. Deze tuner/versterker kan
echter geen DTS-CD signalen decoderen
wanneer de stand "DEC. PCM" is gekozen. Als
zich in de "DEC. AUTO" stand het probleem
voordoet dat de weergave via de digitale audio-
ingangen (van een CD e.d.) wordt onderbroken
wanneer het afspelen begint, schakelt u dan over naar
de "DEC. PCM" stand.
x D.PWR XXX
(Digitale stroombesparing)
• D.PWR OFF
Hiermee kunt u automatisch de stroom van de niet
benodigde digitale circuits laten uitschakelen bij
weergave van analoge geluidssignalen met de
ANALOG DIRECT of MULTI CH IN functie. Dan
kunt u genieten van de zuiverste analoge
muziekweergave zonder enige invloed van de
digitale circuits.
• D.PWR ON
Hierbij blijven de digitale circuits altijd
ingeschakeld. Kies deze stand als u gehinderd wordt
door de inschakelvertraging die optreedt bij de
"D.PWR OFF" stand.
x PWR.S. XXX
(CONTROL A1II stroombesparingsfunctie)
• NO
Hiermee kunt u het stroomverbruik van de receiver
beperken in de wachtstand als de
stroombesparingsfunctie is ingeschakeld.
• OFF
Hiermee kunt u het systeem automatisch inschakelen
als de component die is aangesloten via kabels met
mono ministekkers (pagina 48) wordt ingeschakeld.
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 41 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 103
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
42NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x DUAL XXX
(Taal selecteren voor digitale uitzending)
Hiermee kunt u de taal selecteren waarin u tijdens de
digitale uitzending wilt luisteren. Deze functie werkt
alleen voor Dolby Digital-bronnen.
• M/S (Main/Sub)
Het geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd via de
linkervoorluidspreker en het geluid van de subtaal
wordt tegelijkertijd via de rechterluidspreker
uitgevoerd.
• M (Main)
Geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd.
• S (Sub)
Geluid van de subtaal wordt uitgevoerd.
• M+S (Main+Sub)
Gecombineerd geluid van de hoofd- en subtalen
worden uitgevoerd.
x [DIMMER]
Hiermee bepaalt u de helderheid van het uitleesvenster.
x NAME IN
(Naamgeving van voorkeurzenders en
geluidsbronnen)
Hiermee kunt u zelf namen invoeren voor uw
voorkeurzenders en geluidsbronnen gekozen met de
INPUT SELECTOR schakelaar. Zie voor nadere
bijzonderheden zie "Naamgeving van voorkeurzenders
en geluidsbronnen" op pagina 45.
Geavanceerde SP SETUP
menu-parameters
Wanneer het onderdeel "MENU" op "MENU
EXP." is gezet, verschijnen alle onderstaande
parameters, die u desgewenst kunt bijregelen.
Zie pagina 18 voor de SP SETUP menu-
instellingen. De oorspronkelijke instellingen
staan onderstreept aangegeven.
Alle SP SETUP menu-parameters
* Deze parameters zijn alleen instelbaar wanneer het
onderdeel "MENU" op "MENU EXP." is gezet.
x DISTANCE (Afstandseenheid)
Hiermee kiest u de eenheid waarin de afstanden van de
luidsprekers worden gemeten.
• ft.
De afstanden worden aangegeven in Engelse voeten.
• m
De afstanden worden aangegeven in meters.
XXXX SET
SP PAT. XXX
(SUB WOOFER)
(FRONT)
(CENTER)
(SURROUND)
/ (SURR BACK)
DIST. X.X m (FRONT)
DIST. X.X m (CENTER)
DIST. X.X m (SURROUND)
/ DIST. X.X m (SURR BACK)
DISTANCE*
PL. XXXX*
HGT. XXXX*
SP > XXX Hz*
SW
L R
C
SL SR
SBL SBR SB
L R
C
SL SR
SBL SBR SB
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 42 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 104
Geavanceerde
aanpassingen
en
instellingen
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
43NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x PL. XXXX
(Plaats van de achterluidsprekers)*
Hiermee kunt u de juiste plaats van de
achterluidsprekers kiezen voor de beste klank van de
akoestiekeffecten bij de Cinema Studio EX
klankbeelden (pagina 34).
• SIDE
Kies deze stand als uw achterluidsprekers zich
bevinden in het gebied A.
• BEHD
Kies deze stand als uw achterluidsprekers zich
bevinden in het gebied B.
Tip
De parameter voor de plaats van de achterluidsprekers
is speciaal bestemd voor de beste klank van de Cinema
Studio EX klankbeelden.
Bij de andere klankbeelden is de plaats van de
achterluidsprekers niet zo kritiek. Die klankbeelden
zijn ontworpen met het idee dat de achterluidsprekers
achter de luisterplaats zouden staan, maar het
klankbeeld blijft toch ook redelijk goed in balans als de
achterluidsprekers veel meer aan de zijkant staan. Als
de luidsprekers echter direct van links en rechts op de
luisteraan gericht staan, zullen de klankbeelden minder
duidelijk klinken, tenzij u de stand "SIDE" kiest.
Toch hebben alle luistersituaties een heleboel
variabelen, zoals de geluidsweerkaatsing van de
wanden, dus u kunt wel eens betere resultaten
verkrijgen met de "BEHD" stand als uw luidsprekers
hoog boven uw luisterplaats hangen, ook al is dat direct
links en rechts ervan.
Daarom willen we u aanbevelen, ook al strookt het niet
precies met de bovenstaande uitleg, een meerkanaals-
gecodeerde geluidsbron af te spelen en dan de stand te
kiezen die de meest ruimtelijke klank oplevert, met
daarbij nog een goede samenhang tussen de
akoestiekweergave van de achterluidsprekers en het
directe geluid van de voorluidsprekers. Als u niet met
zekerheid kunt zeggen welke stand het best klinkt,
kiest u dan de "BEHD" stand en gebruik in dat geval de
parameters voor luidsprekerafstand en voor
luidsprekerniveau om de meest evenwichtige
weergave te bereiken.
x HGT. XXXX
(Hoogte achterluidsprekers)*
Hiermee kunt u de juiste hoogte van de
achterluidsprekers kiezen voor de beste klank van de
akoestiekeffecten bij de Cinema Studio EX
klankbeelden (pagina 34).
• LOW
Kies deze stand als uw achterluidsprekers zich
bevinden in het hoogtebereik A.
• HIGH
Kies deze stand als uw achterluidsprekers zich
bevinden in het hoogtebereik B.
* Dit onderdeel is niet beschikbaar wanneer er voor
ontbrekende achterluidsprekers "NO" is gekozen.
x SP > XXX Hz
(Luidsprekers scheidingsfilterfrequentie)
Oorspronkelijke instelling: 100 Hz
Hiermee kunt u de grensfrequentie voor de lage tonen
kiezen bij luidsprekers die als "SMALL" staan
aangemerkt in het "SP SETUP" luidspreker-
instelmenu. Voor deze lagetonen-grensfrequentie kunt
u kiezen uit drie waarden (60 Hz, 100 Hz of 150 Hz).
B
B
A
A
100˚
120˚
60
30
A
B
A
B
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 43 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 105
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
44NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Geavanceerde LEVEL menu-
parameters
Wanneer het onderdeel "MENU" op "MENU
EXP." is gezet, verschijnen alle onderstaande
parameters, die u desgewenst kunt bijregelen.
Zie pagina 38 voor de LEVEL menu-
instellingen. De oorspronkelijke instellingen
staan onderstreept aangegeven.
Alle LEVEL menu-parameters
* Deze parameters zijn alleen instelbaar wanneer het
onderdeel "MENU" op "MENU EXP." is gezet.
**Deze parameters zijn alleen instelbaar wanneer voor
dubbele middenachterluidsprekers "DUAL" is
gekozen (pagina 19).
x P.NOISE (Fase-ruis)
Oorspronkelijke instelling: OFF
Zorgt dat de testtoon beurtelings door twee
aangrenzende luidsprekers wordt weergegeven.
x P.AUDIO (Fase-audio)
Oorspronkelijke instelling: OFF
Zorgt dat de 2-kanaals voorluidsprekersignalen (in
plaats van de testtoon) beurtelings door twee
aangrenzende luidsprekers wordt weergegeven.
x COMP. XXX
(Compressie van het dynamisch bereik)
Hiermee kunt u het dynamisch bereik van een
speelfilm-geluidsspoor comprimeren, dus verkleinen.
Dit kan handig om 's avonds laat een speelfilm te
bekijken; met het geluid zacht behoudt u toch een rijke,
volle klank.
• OFF
Hierbij wordt het geluidsspoor normaal
weergegeven, zonder compressie.
• STD
Hierbij wordt het geluidsspoor weergegeven met het
volledig dynamisch bereik, zoals gekozen door de
opnamestudio-technicus.
• MAX
Hiermee wordt het dynamisch bereik drastisch
verkleind.
Tip
Met de dynamiekcompressie kunt u tijdens weergave
het dynamisch bereik van een speelfilm-geluidsspoor
comprimeren volgens de dynamiek-informatie vervat
in het Dolby Digital signaal. We willen u aanbevelen
de "MAX" compressie te gebruiken. Hiermee wordt
het dynamisch bereik drastisch beperkt, zodat u zonder
bezwaar ook's avonds laat kunt genieten van een
speelfilm met zacht ingesteld geluid. In tegenstelling
tot analoge compressiefuncties zijn de niveaus hierbij
vooraf bepaald, voor een natuurlijk klinkende
compressie.
Opmerking
De compressie van het dynamisch bereik is alleen
mogelijk met Dolby Digital geluidsbronnen.
T.TONE
P.NOISE*
P.AUDIO*
BAL. XXXX
CTR XXX.X dB
SUR.L. XXX.X dB
SUR.R. XXX.X dB
SB XXX.X dB
SBL XXX.X dB**
SBR XXX.X dB**
S.W. XXX.X dB
S.W. XXX dB
COMP. XXX*
EFCT. XXX
MULTI CH IN
D.RANGE
D.RANGE
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 44 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 106
Andere
bedieningsfuncties
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL070TH_STR-DB795-CEL.fm]
45NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
U kunt een zelfgekozen naam van maximaal 8
letters invoeren voor elk van uw
voorkeurzenders en de geluidsbronnen die u
kiest met de INPUT SELECTOR schakelaar,
om bij weergave die naam in het uitleesvenster
van de tuner/versterker te zien.
Naamgeving van een
voorkeurzender
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om de FM of AM te kiezen.
2 Stem af op de voorkeurzender
waarvoor u een zelfgekozen naam wilt
invoeren (pagina 26).
3 Druk enkele malen op de MAIN MENU
toets om in te stellen op "TUNER".
4 Draai aan de MENU knop om in te
stellen op "NAME IN".
5 Druk op de MEMORY/ENTER toets.
De cursor gaat knipperen en nu kunt u een
letterteken kiezen. Volg de aanwijzingen
onder "Een zelfgekozen naam invoeren".
Naamgeving van een geluidsbron
1 Draai aan de INPUT SELECTOR knop
om de geluidsbron te kiezen waarvoor
u een zelfgekozen naam wilt invoeren.
2 Druk enkele malen op de MAIN MENU
toets om in te stellen op "CUSTOM".
3 Draai aan de MENU knop om in te
stellen op "NAME IN".
4 Druk op de MEMORY/ENTER toets.
De cursor gaat knipperen en nu kunt u een
letterteken kiezen. Volg de aanwijzingen
onder "Een zelfgekozen naam invoeren".
Een zelfgekozen naam invoeren
1 Gebruik de MENU knop en de –/+ knop
voor het invoeren van de gewenste
naam.
Draai aan de –/+ knop om een letterteken te
kiezen en dan aan de MENU knop om de
cursor te verplaatsen naar de plaats voor de
volgende letter.
Tips
• Voor het kiezen van het soort letterteken draait
u aan de –/+ knop.
Alfabet (hoofdletters) t Cijfers t Symbolen
• Voor het invoeren van een spatie draait u aan de
–/+ knop totdat er een spatie in het
uitleesvenster verschijnt.
• Bij een vergissing in de letterkeuze, draait u aan
de MENU knop tot de onjuiste letter gaat
knipperen en dan draait u aan de –/+ knop om
het juiste letterteken te kiezen.
2 Druk op de MEMORY/ENTER toets.
Uw gekozen naam wordt nu in het
geheugen vastgelegd.
Opmerking (alleen voor de modellen met
landcode CEL of CEK)
Wanneer u een naam voor een RDS zender invoert, zal
bij het afstemmen toch de vaste Program Service (PS)
naam verschijnen, in plaats van de door u gekozen
naam. (U kunt de vaste Program Service (PS) naam
niet wijzigen. Elke naam die u invoert zal worden
overschreven door de vaste Program Service (PS)
naam.)
Andere bedieningsfuncties
Naamgeving van
voorkeurzenders en
geluidsbronnen
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 45 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 107
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL070TH_STR-DB795-CEL.fm]
46NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
U kunt instellen dat de receiver automatisch
wordt uitgeschakeld op een bepaalde tijd.
Gebruik de afstandsbediening voor deze
handeling.
1 Druk op ALT zodat de toets gaat
branden.
2 Druk op SLEEP terwijl het apparaat is
ingeschakeld.
Bij elke druk op de SLEEP toets veranderen
de aanduidingen als volgt:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00
t OFF
Nadat u de sluimertijd hebt ingesteld, blijft de
aanduiding "SLEEP" branden in het
uitleesvenster.
Tip
Wilt u de resterende tijd bekijken voordat de receiver
wordt uitgeschakeld, dan drukt u op ALT zodat de
toets gaat branden (pagina 51) en drukt u op SLEEP.
De resterende tijd wordt in het display weergegeven.
Als u nogmaals op SLEEP drukt, wordt de slaaptimer
uitgeschakeld.
U kunt kiezen naar welk stel voorluidsprekers u
wilt luisteren.
Druk enkele malen op de SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) toets om in te stellen op de
voorluidsprekers u wilt gebruiken.
Het gekozen luidsprekersysteem wordt in het
uitleesvenster getoond. Om de
luidsprekerweergave uit te schakelen, drukt u
not zovaak op de SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
toets totdat de SP A en SP B aanduidingen
allebei gedoofd zijn.
Luidspreker-keuzemogelijkheden
• SP A
De luidsprekers die zijn aangesloten op de
FRONT SPEAKERS A aansluitbussen.
• SP B
De luidsprekers die zijn aangesloten op de
FRONT SPEAKERS B aansluitbussen.
• SP A en SP B
De luidsprekers die zijn aangesloten op zowel
de FRONT SPEAKERS A als de B
aansluitbussen (parallel doorverbonden). In
dit geval mag u alleen voorluidsprekers met
een nominale impedantie van 8 ohm of hoger
aansluiten en moet u bovendien de
IMPEDANCE SELECTOR schakelaar in de
"4Ω" stand zetten.
Automatischuitschakelen
met de sluimerfunctie
Het luidsprekersysteem
selecteren
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 46 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 108
Andere
bedieningsfuncties
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL070TH_STR-DB795-CEL.fm]
47NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Alvorens u gaat opnemen, dient u eerst nog even
te controleren of alle aansluitingen in orde zijn.
Opnemen op een
audiocassette of minidisc
Via deze tuner/versterker kunt u geluidsbronnen
opnemen op cassette of op minidisc. Zie voor
nadere aanwijzingen tevens de
gebruiksaanwijzing van uw cassettedeck of
minidisc-recorder.
1 Stel in op de geluidsbron die u wilt
opnemen.
2 Breng het weergave-apparaat in
gereedheid voor afspelen.
Plaats bijvoorbeeld de op te nemen compact
disc in de CD-speler.
3 Plaats een voor opnemen geschikte
cassette of minidisc in het opname-
apparaat en stel zo nodig het
opnameniveau in.
4 Start het opnemen op het opname-
apparaat en start dan de weergave van
de geluidsbron.
Opmerkingen
• U kunt geen digitale geluidssignalen opnemen met
een opname-apparaat dat is aangesloten op de
analoge MD/TAPE OUTaansluitingen. Voor het
opnemen van digitale signalen zult u een digitaal
opname-apparaat moeten aansluiten op de DIGITAL
OPTICAL MD OUT aansluitingen.
• De instellingen die u voor weergave maakt zijn niet
van invloed op de signalen die worden doorgegeven
via de MD/TAPE OUT aansluitingen.
• De analoge geluidssignalen van de gekozen
geluidsbron worden uitgestuurd via de MD/TAPE
OUT aansluitingen.
• De geluidssignalen die binnenkomen via de MULTI
CH IN aansluitingen worden niet doorgegeven via de
MD/TAPE OUT aansluitingen, ook niet wanneer de
MULTI CH IN functie wordt gebruikt. Alleen de
analoge geluidssignalen van de huidige of eerder
voor weergave gekozen geluidsbron worden
uitgestuurd.
• Er worden ook geen geluidssignalen doorgegeven
via de DIGITAL OPTICAL MD OUT aansluitingen
wanneer de ANALOG DIRECT functie wordt
gebruikt. De digitale circuits worden buiten de
signaalbaan geschakeld, voor een zo zuiver
mogelijke geluidskwaliteit, wanneer de "D.PWR
OFF" parameter staat ingesteld op "D.PWR".
Opnemen op een
videocassette
Met deze tuner/versterker kunt u beelden
opnemen vanaf een videorecorder of
televisietoestel. Ook bestaat de mogelijkheid om
tijdens het bewerken van video-opnamen een
nieuw geluidsspoor in te voegen vanaf een
geluidsbron naar keuze. Zie voor nadere
aanwijzingen tevens de gebruiksaanwijzing van
uw videorecorder.
1 Stel in op de beeld/geluidsbron die u
wilt opnemen.
2 Breng het weergave-apparaat in
gereedheid voor afspelen.
Plaats bijvoorbeeld de op te nemen
videocassette in de videorecorder.
3 Plaats een voor opnemen geschikte
videocassette in de videorecorder
(VIDEO 1 of VIDEO 2) die u voor
opnemen gebruikt.
Opnemen
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 47 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 109
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL070TH_STR-DB795-CEL.fm]
48NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
4 Start het opnemen op de opname-
videorecorder en start dan de
weergave van de videocassette of de
laserdisc die u wilt opnemen.
Opmerkingen
• U kunt geen digitale geluidssignalen opnemen met
een opname-apparaat dat is aangesloten op de
analoge VIDEO 1 OUT of VIDEO 2 OUT
aansluitingen.
• Zorg dat er zowel digitale als analoge aansluitingen
zijn gemaakt op de TV/SAT en DVD ingangen. Het
is niet mogelijk analoge opnamen te maken als er
alleen digitale aansluitingen zijn gemaakt.
• Bepaalde geluidsbronnen kunnen zijn voorzien van
een kopieerbeveiliging die het opnemen blokkeert.
Een dergelijke geluidsbron zult u niet kunnen
opnemen.
• De analoge geluidssignalen van de gekozen
geluidsbron worden uitgestuurd via de VIDEO 1
OUT of VIDEO 2 OUT aansluitingen.
• De geluidssignalen die binnenkomen via de MULTI
CH IN aansluitingen worden niet doorgegeven via de
VIDEO 1 OUT of VIDEO 2 OUT aansluitingen, ook
niet wanneer de MULTI CH IN functie wordt
gebruikt. Alleen de analoge geluidssignalen van de
huidige of eerder voor weergave gekozen
geluidsbron worden uitgestuurd.
Het CONTROL A1II bedieningssysteem werd
ontwikkeld om de bediening van een stereo-
installatie bestaande uit afzonderlijke Sony
componenten te vereenvoudigen. De
CONTROL A1II aansluitingen zijn in staat tot
het doorgeven van bedieningssignalen voor
diverse automatische functies die gewoonlijk
alleen beschikbaar zijn in volledig geïntegreerde
systemen.
Op dit moment bieden de CONTROL A1II
aansluitingen tussen een Sony CD-speler,
versterker (of tuner/versterker), minidisc-
recorder en cassettedeck de mogelijkheid van
automatische geluidsbronkeuze en
gesynchroniseerd opnemen.
Opmerking
Gebruik geen tweeweg-afstandsbediening wanneer de
CONTROL A1II aansluitingen via een PC-interface
aansluitset zijn verbonden met een personal computer
waarop het "MD Editor" programma of een soortgelijk
toepassingsprogramma draait. Gebruik ook de
aangesloten apparatuur niet op een manier die niet
overeenkomt met de functies van het
toepassingsprogramma, want dan kan het programma
niet naar behoren werken.
CONTROL A1II en CONTROL A1
compatibiliteit
Het CONTROL A1 bedieningssysteem is uitgebracht
in een vernieuwde versie, CONTROL A1II genaamd,
hetgeen het standaard bedieningssysteem is voor de
Sony 300-disc CD-wisselaar en andere recente Sony
apparatuur. Componenten met CONTROL A1
bedieningsaansluitingen en die met CONTROL A1II
aansluitingen zijn onderling te verbinden en samen te
gebruiken. In principe zijn de meeste functies van het
CONTROL A1 bedieningssysteem ook beschikbaar in
het nieuwe CONTROL A1II bedieningssysteem.
Bij een onderlinge verbinding tussen componenten met
CONTROL A1 aansluitingen en die met CONTROL
A1II aansluitingen kan het aantal beschikbare
bedieningsfuncties echter beperkt zijn, afhankelijk van
de aangesloten apparatuur. Nadere bijzonderheden
vindt u in de gebruiksaanwijzing(en) van de aan sluiten
apparatuur.
CONTROL A1II
Bedieningssysteem
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 48 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 110
Andere
bedieningsfuncties
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL070TH_STR-DB795-CEL.fm]
49NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Als u beschikt over een Sony CD-wisselaar
met een COMMAND MODE
keuzeschakelaar
Als de COMMAND MODE schakelaar van uw
CD-wisselaar kan worden ingesteld op CD 1,
CD 2 of CD 3, zet u deze dan in de "CD 1" stand
en sluit de CD-wisselaar aan op de CD ingangen
van de versterker (of tuner/versterker).
Als u echter een Sony CD-wisselaar met VIDEO
OUT aansluitingen heeft, dan u zet de
COMMAND MODE schakelaar in de "CD 2"
stand en sluit u de CD-wisselaar aan op de
VIDEO 2 ingangen van de versterker (of tuner/
versterker).
Aansluitingen
U kunt maximaal 10 voor het CONTROL A1II
systeem geschikte componenten onderling
doorverbinden, in elke gewenste volgorde. Van
elk type apparaat kunt u er echter slechts één
tegelijk aansluiten (dus slechts 1 CD-speler, 1
minidisc-recorder, 1 cassettedeck en 1 tuner/
versterker).
(Afhankelijk van het model kan het wel eens
mogelijk zijn meer dan één compact disc speler
of minidisc-speler aan te sluiten. Zie voor nadere
bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van de
betreffende componenten.)
Bijvoorbeeld:
Bij het CONTROL A1II bedieningssysteem
verlopen de bedieningssignalen beide kanten op,
dus er is geen verschil tussen IN en OUT
aansluitingen. Als een component meer dan een
CONTROL A1II aansluiting heeft, kunt u naar
keuze één hiervan gebruiken, of op elk ervan een
verschillende geluidscomponent aansluiten.
Bij sommige voor het CONTROL A1 systeem
geschikte componenten wordt een aansluitsnoer
vast bijgeleverd. Dan kunt u voor het aansluiten
gebruik maken van dat aansluitsnoer.
Heeft u zo'n snoer niet, gebruik dan een los in de
audiohandel verkrijgbaar ministekker-snoer van
minder dan 2 meter lengte met 2-polige (mono)
ministekkers, zonder weerstand.
Basis-bedieningsfuncties
De ingangskeuzeschakelaar van de tuner/
versterker schakelt automatisch over naar de
juiste ingangsbron wanneer u de weergavetoets
op een van de aangesloten componenten indrukt
(automatische geluidsbron-keuze).
De CONTROL A1II bedieningsfuncties zullen
werken zolang de te bedienen apparatuur is
ingeschakeld, ook al staan de andere
aangesloten componenten alle uitgeschakeld.
Opmerking
Tijdens het opnemen kunt u beter niet het afspelen
starten van een andere component dan de opnamebron.
Hierdoor zou namelijk de automatische geluidsbron-
keuze overschakelen op de andere component.
CD-
speler
Minidisc-
recorder
Cassette-
deck
Andere
componentene
Versterker
(Tuner/
versterker)
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 49 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 111
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
50NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-93142(2)]
U kunt met de afstandsbediening RM-PP413 de
componenten van het systeem bedienen.
Batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
Plaats R6 (AA-formaat) batterijen. Zorg ervoor
dat de + en – polen van de batterijen juist in de
batterijhouder worden geplaatst. Als u de
afstandsbediening gebruikt, richt u deze op de
afstandsbedieningssensor op de receiver.
Tip
In normale omstandigheden gaan batterijen ongeveer 6
maanden mee. Als de afstandsbediening niet meer
werkt, moet u alle batterijen vervangen door nieuwe.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tegelijkertijd.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor kan
de werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd
niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
Handelingen uitvoeren met de afstandsbediening RM-PP413
Voor gebruik van de
afstandsbediening
Beschrijving van de
toetsen op de
afstandsbediening
H X
M
m
. >
-
VIDEO1 VIDEO2
RM SET UP
SYSTEM STANDBY SLEEP
AV1 AV2
TV ?/1 AV ?/1
VIDEO3 DVD
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
PHONO AUX MULTI CH SOURCE
SHIFT
TOP MENU/
GUIDE AV MENU
MUTING
MASTER
VOL
DISPLAY
TV VOL TV CH
WIDE DIMMER
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
RETURN/EXIT
D.TUNING DISC ALT
ANT CLEAR SEARCH MODE
2CH A.F.D.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0/10 >10/11 12
MOVIE
SUBTITLE ENTER
MUSIC
AUDIO ANGLE
JUMP/
TIME
PRESET/
CH/D.SKIP
TEST
TONE
SB
DECODING
DIRECT
DUAL
MONO
x
?/1
P
O
v
V
b
B
1
2
9
qa
5
3
4
6
7
8
q;
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
w;
ws
wd
wf
wg
wa
wh
ql
ENTER
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 50 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 112
Handelingen
uitvoeren
met
de
afstandsbediening
RM-PP413
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
51NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-93142(2)]
In de onderstaande tabel worden de functies van
elke toets weergegeven.
Toets op de
afstandsbediening
Bediening Functie
A.F.D. wd Receiver Stand voor
decoderen van
geluidsopnamen
selecteren.
ALT 9 Afstandsbediening Als de ALT toets
gaat branden,
wordt de functie
van de
afstandsbedienings
toets gewijzigd om
deze toetsen met
oranje opdruk te
activeren.
ANGLE w; DVD-speler De kijkhoek
selecteren of de
hoeken wijzigen.
ANT ql Videorecorder Uitvoersignaal van
de antenne-
aansluiting
selecteren:
televisiesignalen of
videorecorderpro-
gramma's.
AUDIO wa Televisie/
videorecorder/
DVD-speler
Hetgeluid wijzigen
in multiplex,
tweetalig of
meerkanaals geluid
op de televisie.
AUX wf Receiver Luisteren naar een
audioapparaat.
AV MENU qj Videorecorder/
satelliettuner/
DVD-speler
Het menu
weergeven.
AV1 en
AV2 wh
Afstandsbediening Bedieningsstand
van de
afstandsbediening
selecteren.
AV ?/1 1 Televisie/
videorecorder/
CD-speler/
VCD-speler/
LD-speler/
DVD-speler/
MD-deck/
DAT-deck
Audio- en
videocomponenten
in- of uitschakelen.
Toets op de
afstandsbediening
Bediening Functie
CLEAR qk CD-speler/
DVD-speler
Een fout wissen
wanneer u op een
onjuiste cijfertoets
hebt gedrukt of
terugkeren naar
doorlopend
afspelen, enzovoort.
DIMMER qf Receiver De helderheid van
het display
aanpassen.
DIRECT ws Receiver 2CH ANALOG
DIRECT selecteren.
DISC q; CD-speler/
VCD-speler
Een disc direct
selecteren (alleen
voor
discwisselaars).
DISPLAY qg Televisie/
videorecorder/
VCD-speler/
LD-spelerr/
DVD-speler
Informatie die op
het televisiescherm
wordtweergegeven,
selecteren.
D.TUNING qk Receiver Stand voor
handmatig
afstemmen.
DUAL MONO
6
Receiver Taal selecteren die u
tijdens de digitale
uitzending wilt
gebruiken.
DVD 2 Receiver DVD bekijken.
ENTER 8 Televisie/
videorecorder/
satelliettuner/
LD-speler/
MD-deck/
DAT-deck/
cassettedeck
Druk op deze toets
om de waarde in te
voeren als u een
kanaal, disc of track
hebt geselecteerd
met de cijfertoetsen.
ENTER qh Receiver/
Videorecorder/
satelliettuner/
DVD-speler
De selectie
invoeren.
JUMP/TIME
7
Satelliettuner Schakelen tussen
het vorige en het
huidige kanaal.
CD-speler/
MD-deck/
VCD-speler/
DVD-speler
Tijd weergeven of
de speelduur van
discs, enzovoort
weergeven.
MAIN MENU
qd
Receiver Menu van de
receiver selecteren.
wordt vervolgd
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 51 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM
Pagina: 113
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\02NL08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
52NL
model name1[STR-DB795]
[2-148-93142(2)]
H X
M
m
. >
-
VIDEO1 VIDEO2
RM SET UP
SYSTEM STANDBY SLEEP
AV1 AV2
TV ?/1 AV ?/1
VIDEO3 DVD
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
PHONO AUX MULTI CH SOURCE
SHIFT
TOP MENU/
GUIDE AV MENU
MUTING
MASTER
VOL
DISPLAY
TV VOL TV CH
WIDE DIMMER
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
RETURN/EXIT
D.TUNING DISC ALT
ANT CLEAR SEARCH MODE
2CH A.F.D.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0/10 >10/11 12
MOVIE
SUBTITLE ENTER
MUSIC
AUDIO ANGLE
JUMP/
TIME
PRESET/
CH/D.SKIP
TEST
TONE
SB
DECODING
DIRECT
DUAL
MONO
x
?/1
P
O
v
V
b
B
wj
e;
ea
eh
es
wk
wl
eg
ed
ef
ra
rs
ej
ek
el
r;
rd
rf
rh
rg
rj
rk
rl
t;
ta
td
ts
tf
ENTER
Toets op de
afstandsbediening
Bediening Functie
MASTER
VOL +/– qs
Receiver Het hoofdvolume op
de receiver regelen.
MD/TAPE
wg
Receiver Minidisc of
audioband
beluisteren.
MOVIE 4 Receiver Voorgeprogrammeerde
geluidsvelden voor
films selecteren.
MULTI CH
3
Receiver Een MULTI CH IN
bron selecteren.
MUSIC 5 Receiver Voorgeprogrammeerde
geluidsvelden voor
muziek selecteren.
MUTING qa Receiver Het geluid van de
receiver dempen.
PHONO rl Receiver Luisteren naar de
platenspeler.
PRESET/CH/
D.SKIP +/–
Receiver Selecteert
voorkeurzenders.
ed Televisie/
videorecorder/
satelliettuner
Vooraf ingestelde
kanalen selecteren.
CD-speler/
VCD-speler/
DVD-speler/
MD-deck
Discs overslaan
(alleen voor
discwisselaars).
RETURN/
EXIT ej
VCD-speler/
LD-speler/
DVD-speler
Terugkeren naar het
vorige menu.
Satelliettuner Menu afsluiten.
RM SET UP
tf
Afstandsbediening Afstandsbediening
instellen.
SA-CD/CD
wl
Receiver Super Audio CD of
compact disc
beluisteren.
SB
DECODING
es
Receiver De decodeerstanden
voor surround-achter
selecteren.
SEARCH
MODE q;
DVD-speler Zoekstand selecteren.
Druk op deze toets
om het gezochte
onderdeel te
selecteren (track,
index, enzovoort.)
02NL02REG_STR-DB795-CEL.book Page 52 Wednesday, August 25, 2004 3:09 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Sony STR-DB795.

Stel een vraag over de Sony STR-DB795

Heb je een vraag over de Sony STR-DB795 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Sony STR-DB795. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Sony STR-DB795 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.