Solis Ultra One Touch Cappuccino handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Ultra One Touch Cappuccino. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Ultra One Touch Cappuccino
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Belangrijk:
Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het bevat belangrijke informatie voor uw veiligheid, de hygiëne, het gebruik en behoud van
uw machine. Het uitgebreide reinigingsproces vindt u in de volledige gebruiksaanwijzing (hoofdstuk 5).
Gevaar:
Steek nooit uw handen in de machine tijdens de werking of het reinigingsproces, werk niet onder de koffie- of heetwateruitloop in verband met
verbrandingsgevaar.
ONDERHOUD EN REINIGING VAN UW ESPRESSOMACHINE
Wij raden u aan, het apparaat te reinigen zodra het controlelampje brandt of minstens 1 maal per week (duur ca. 6 Minuten).
BELANGRIJK:
Nooit het apparaat tijdens de reinigingsproces uitschakelen!
Mocht tijdens het reinigingsproces het waterindicatielampje knipperen, vul de watertank en plaats deze weer terug. Het reini-
gingsprogramma loopt nu weer automatisch verder.
1. Schakel het apparaat met de aan/uit schakelaar in de Standby-stand
2. Open de servicedeur aan de zijkant van het apparaat [1]
3. Neem de zetgroep uit, doormiddel van het indrukken van de greep (knop Press) [2]
4. Neem de zetgroep uit [3]
5. Verwijder de kunststofschaal voor de poederresten [4], reinig dan de zetgroep met het meegeleverde borsteltje [5]. Reinig met een schone, licht vochtige
doek de aangekoekte resten. Wrijf de metalen zeef in de zetgroep grondig schoon!
6. Verwijder de achtergebleven koffieresten in het serviceluik met een stofzuiger of het borsteltje [6]
7. Zet het kunststofbakje en de zetgroep weer in de machine, sluit de servicedeur en schakel het apparaat weer aan, doormiddel van de schakelaar
Knippert bij het inschakelen van het apparaat het controle teken , dan is de zetgroep niet juist teruggeplaatst of is de servicedeur niet goed dicht.
8. Vul de watertank met vers water [7]
9. Leeg de lekbak en zet een grote opvangbak onder de koffieuitloop, (voor minstens 2,0 ltr.)
10. Druk gedurende 4 seconden op de reinigingstoets , tot in het display "Tablet" verschijnt en de LED van de reinigingstoets knipppert [8]
11. Werp de reinigingstablet (volledig incl. kussentje) in de toevoer voor "gemalen koffie" [9]
12. Druk kort op de reinigingstoets , het reinigingsprogramma start nu (duur ca. 6 Minuten) [8] . Zie noot onder aan deze pagina!
13. Beschikt het apparaat over een Cappuccino functie en wordt er een melkproduct gebruikt dan start direct na beëindiging van de koffiereiniging de cap-
puccinoreiniging. Zie hiervoor " Reiniging en onderhoud Cappuccinotore / Melk" op blad 2, onder B
(De beschrijving in de gebruiksaanwijzing vindt u onder "Reiniging Koffiesysteem" en "Reiniging Cappuccinosysteem")
!! BELANGRIJK: Neem direct na het reinigingsproces, de koffiezetgroep nogmaals uit (zie punten 1 t/m 5), wrijf de metalen zeef
in de zetgroep nogmaals goed schoon en plaats de zetgroep weer terug (punt 7). Zet pas hierna weer een kop koffie.
Watertank, lekbak en residubak regelmatig reinigen. Gebruik heet water of een niet schurend schoonmaakmiddel. Niet in de vaatwasmachine reini-
gen! De zetgroep wordt bij het in- en uitschakelen van de machine automatisch doorgespoeld.
Het maalwerk van de bonenmolen reinigt zichzelf. Stopt echter de bonenmolen (er kan een steentje ingeklemd zitten), reinig het bonenreservoir dan
grondig (zie in de gebruiksaanwijzing, hoofdstuk 5).
900'055.003
4 5
900'070.001
900'014.002
7 8
2
6 9
1 3
≈
+
≈
+
≈
+
≈
+
VERKORTE HANDLEIDING
ULTRA One Touch Cappuccino
Reiniging & Ontkalken
Pagina: 1
Onderhoud en reiniging Cappuccinatore
A Direct doorspoelen van de de cappuccinotore na het gebruik van melkprodukten
Uit hygiënisch oogpunt dient het melkaanzuig-systeem (de cappuccinotore) na gebruik van melkprodukten regelmatig doorgespoeld te worden.
1. Leg de melkslang in een kan met vers, koud water (ca 1.5 dl) [10]
2. Zet een kop/beker (ca. 1.5 dl) onder de cappuccinotore [10]
3. Druk 2 x kort op de toets (spoeling/reiniging). Het melkopzuig-systeem voor cappuccinotore wordt nu doorgespoeld [11]
B Dagelijkse reiniging melkopzuig-systeem voor cappuccinotore
Uit hygiënisch oogpunt dient het melkopzuig-systeem minimaal 1x per dag (bij voorkeur na bedrijfssluiting) met een speciaal reinigingsmiddel (PulyMilk)
gereinigd te worden:
1. Vul een kan met 3 dl handwarm water (ca. 50°
C) e n 25 ml PulyMilk (zie etiket op de fles) [12]
2. Leg de slang van de cappuccinotore in de kan [12]. De slang dient op de bodem van de tank te liggen!
3. Zet een opvangkom (ca. 0.5 Liter) onder de Cappuccinotore [12]
4. Druk 3 x kort de toets (spoeling/reiniging) [11] en wacht totdat het apparaat stopt, het melkopzuig-systeem met cappuccinotore wordt nu gereinigd
(duur ca. 40 seconden)
5. Spoel nu de kan grondig met vers water om en vul deze weer met schoon koud water.
6. Druk 1 x kort de toets (spoeling/reiniging) [11] en wacht totdat het apparaat stopt, het melkopzuig-systeem wordt gespoeld (duur ca. 40 seconden)
(De beschrijving in de gebruiksaanwijzing vindt u in hoofdstuk 5 "Dagelijkse reiniging cappuccino-systeem")
Ontkalken
Zodra het controlelampje knippert (Duur ca. 40 minuten).
UITSLUITEND VOOR WATERTANK VERSIES. VOOR VASTE WATERAANSLUITING ZIE UW ONDERHOUDSMONTEUR OF LEVERANCIER!
Belangrijk:
Het ontkalkingprogramma NOOIT onderbreken!
NOOIT azijn als ontkalkingmiddel gebruiken, dit beschadigd het apparaat (aanbevolen: Solipol vloeibare-ontkalker)
Indien tijdens het ontkalkingsproces het waterlampje gaat branden, vul dan de tank weer en zet de watertank terug in de machine.
het ontkalkingsprogramma loopt automatisch weer verder.
Heeft u een apparaat met vaste wateraansluiting, laat dit dan door een servicemonteur uitvoeren!
1. Schakel het apparaat met de toets uit [1], de LED van deze toets brandt nu rood en op het display staat "Standby"
2. Neem de koffieresidubak en de watertank uit de machine [2]
3. Meng nu het water en ontkalkingsmiddel in verhouding 2:1 in de watertank
(doseer voorbeeld: Water = 1,5 l. – Vloeibare ontkalker = 0,75 l.) [3]
4. Zet de watertank weer terug in het apparaat (plaats de residubak NIET terug!)
5. Demonteer nu de Cappuccinotore
6. Zet een grote opvangbak onder de uitloop [4] (inhoud ca. 2.0 Liter)
7. Druk nu kort op de reinigingstoets [5] ongeveer 5 Seconden, tot het ontkalkingsproces start, op het display staat nu "Ontkalken x %", de rode en
groene LED’s van de toets en de toets branden. Het ontkalkingprogramma loopt automatisch door (duur ca. 40 minuten)
8. Zodra de LED van de reinigingstoets brandt en op het display "verswater" verschijnt, spoel de watertank dan met schoon water na. Vul de water-
tank weer met schoon, koud water en zet deze terug in het apparaat
9. Zet een grote opvangbak onder de uitloop [4] (inhoud 2.0 Liter)
10. Druk nu kort op de reinigingstoets [5], op de display verschijnt "Spoeling"
11. Na het beëindigen van het ontkalkingsprogramma verdwijnt het teken en de groene LED van de toets op het display staat nu "Standby"
12. Monteer de cappuccinotore weer op de machine.
13. Zet de koffieresidubak weer terug in het apparaat.
2
11
3
4
1 5
10 13
12
≈
+
≈
+
≈
+
≈
+
Solis Nederland
Esp 212
5633 AC Eindhoven
Nederland
Telefoon: +31 402901135
Fax: +31 402901136
E-mail: info@solisnederland.nl
Internet: www.solisnederland.nl 003.09 / 06.2005
≈
+
≈
+

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Ultra One Touch Cappuccino.

Stel een vraag over de Solis Ultra One Touch Cappuccino

Heb je een vraag over de Solis Ultra One Touch Cappuccino en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Ultra One Touch Cappuccino. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Ultra One Touch Cappuccino zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.