Solis Smart Grill Pro 823 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Smart Grill Pro 823. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Grillplaat
  • Model/naam: Smart Grill Pro 823
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
▲ BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
1 Deksel van geborsteld edelstaal
2 Controlelampjes
"POWER" (rood = verwarmen) en "READY" (groen = gereed voor gebruik)
3 Temperatuurregelaar voor het instellen van de verhittingsgraad tussen toas-
ten (= SANDWICH) en grillen (= SEAR)
4 Warmtegeïsoleerde metalen handgreep
5 Bovenste, openklapbare grillplaat met anti-aanbaklaag en scharnierbevesti-
ging, aanpasbaar aan de hoogte van de te bereiden producten
6 Onderste grillplaat met anti-aanbaklaag voor het gezond bereiden van
gerechten zonder olie
7 Ronding waarlangs het naar buiten komende vet kan weglopen
8 Vetopvangschaal, afneembaar dus gemakkelijk te reinigen
9 2.200 watt verwarmingselement
10 Clip voor het verstellen van de hoogte van de bovenste grillplaat – ideaal
voor het grillen van kwetsbare gerechten als vis en om te gratineren.
Instelbaar op zeven verschillende hoogtes.
11 Opklapbare pootjes voor het verstellen van de hellingshoek van de grillplaten
12 Kabelwikkelaar voor het oprollen van het netsnoer
2
1
10
4
2
3
8
7
9
5
6
11
8
12
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 2
Pagina: 2
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw contactgrill in
gebruik neemt, zodat u weet hoe het apparaat werkt en hoe u het moet be-
dienen. Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en hem
wanneer u het toestel overdoet aan iemand anders, aan de nieuwe eigenaar
te geven.
Bij gebruik van elektrische apparaten dient u met het oog op uw veiligheid de vol-
gende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de contactgrill, het netsnoer en
de netstekker niet in contact komen met water en andere vloeistoffen.
2. Controleer vóór ingebruikneming of de op het toestel aangegeven spanning
overeenkomt met de netspanning van uw elektriciteitsnet.
3. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangen, zodat het niet naar
beneden kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het niet in contact komt met
hete oppervlakken, zoals een kookplaat, een radiator of het contactgrill zelf.
4. Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen.
5. Til het toestel nooit op aan het netsnoer, trek nooit aan het netsnoer en zet er
nooit iets op.
6. Wij adviseren dit toestel niet te gebruiken met een verlengsnoer. Plaats de con-
tactgrill niet direct onder een stopcontact.
7. Gebruik het toestel niet in de openlucht.
8. Haal wanneer het toestel niet wordt gebruikt, wanneer niemand bij in de buurt
blijft en wanneer u het gaat reinigen, altijd de netstekker uit het stopcontact.
Om bij het gebruik van elektrische apparaten beter beschermd te zijn, advise-
ren wij een aardlekschakelaar te gebruiken. Het verdient aanbeveling een aard-
lekschakelaar te kiezen met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA. Voor
deskundig advies kunt u terecht bij uw elektricien.
9. Verander niets aan het toestel, het netsnoer, de netstekker of de accessoires.
10. Een verkeerd gebruik van het toestel kan verwondingen tot gevolg hebben!
11. Grijp nooit naar een toestel dat in het water is gevallen. Haal altijd eerst de nets-
tekker uit het stopcontact, voordat u het toestel uit het water haalt.
12. Zet het apparaat nooit zo neer, dat het in het water kan vallen (bijv. naast een
spoelbak).
13. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en droge ondergrond, zodat het sta-
biel staat en niet kan vallen.
3
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 3
Pagina: 3
4
14. Plaats het toestel zo, dat het niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling.
15. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het toestel. Het toestel kan hierdoor beschadigd raken en u kunt een elektrische
schok krijgen!
16. Beweeg of verplaats het toestel niet, terwijl het in gebruik is.
17. Gebruik het toestel uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Ge-
bruik alleen de meegeleverde accessoires. Bij gebruik van verkeerde accessoires
kan het toestel beschadigd raken.
18. Het toestel is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en niet voor
commercieel gebruik.
19. Controleer uw contactgrill telkens voor gebruik.
20. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u
het apparaat niet gebruiken, wanneer het snoer
of de netstekker beschadigd is of het apparaat
andere storingen vertoont, is gevallen of op
een andere manier beschadigd is. Voer repara-
ties nooit zelf uit, maar geef het apparaat af bij
SOLIS of een door SOLIS geautoriseerd service-
punt om het te laten nakijken, repareren of
mechanisch en elektrisch in orde te laten ma-
ken.
21. Personen met beperkte lichamelijke, sensori-
sche of geestelijke vermogens (ook kinderen) of
gebrek aan kennis en ervaring mogen de con-
tactgrill niet gebruiken, tenzij iemand die ver-
antwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht op
hen houdt of zij door deze persoon nauwkeu-
rig zijn geïnstrueerd in het gebruik van het ap-
paraat.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 4
Pagina: 4
5
22. Kinderen moeten in het oog worden gehouden,
zodat ze niet met de contactgrill kunnen spelen.
23. Het apparaat kan worden gebruikt door kinde-
ren vanaf 8 jaar en door personen met beperkte
lichamelijke, sensorische of geestelijke vermo-
gens of gebrek aan kennis en ervaring onder
voorwaarde dat zij precies zijn geïnformeerd
over een veilig gebruik van de contactgrill en
hebben begrepen wat de mogelijke gevaren
zijn.
24. Kinderen mogen niet met de contactgrill spelen.
25. Het apparaat mag niet worden gereinigd en
onderhouden door kinderen die jonger zijn dan
8 jaar.
26. Houd het apparaat en het netsnoer uit de bu-
urt van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
27. Let op! Hete oppervlakken! Het apparaat
wordt tijdens het gebruik zeer heet!
28. Gebruik het apparaat nooit met een schakelklok
of afstandsbediening.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 5
Pagina: 5
6
Neem bij het gebruik van de Smart Grill Pro altijd de volgende aanwijzingen
in acht:
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal en alle stickers en ook het beschermfolie
dat om de stekker zit. Gevaar voor elektrische schokken!
• Zet de grill nooit op de rand van een tafel of werkblad, zodat hij niet kan val-
len. Het oppervlak waarop u het apparaat neerzet, moet groot genoeg, hitte-
bestendig, droog, vlak en schoon zijn. Zet de grill daarom bijvoorbeeld nooit in
een spoelbak of op een tafelkleed.
• Zet de grill nooit op of naast een gasfornuis, gasbrander of elektrisch fornuis.
• Het deksel en de buitenkant van de grill worden tijdens het gebruik heet! De grill
moet daarom worden neergezet op minimaal 20 cm afstand van gordijnen, wan-
den, meubels en andere hittegevoelige of ontvlambare oppervlakken.
• Na uitschakeling blijft het apparaat nog enige tijd zeer heet! Raak het niet aan,
voordat het helemaal is afgekoeld.
• Controleer voordat u de Smart Grill Pro in gebruik neemt, of er geen onderde-
len ontbreken.
• Zet nooit iets neer op het deksel van het apparaat – ook niet wanneer dit ges-
loten is of het apparaat opgeborgen is.
• Zet wanneer u de grill uitschakelt, de temperatuurregelaar altijd in de stand
"SANDWICH" en haal de netstekker uit het stopcontact. Laat het apparaat voor-
dat u het reinigt, verplaatst of opbergt, altijd eerst afkoelen!
• Let op een goede hygiëne en reinig de grill telkens na gebruik zoals beschreven
in het hoofdstuk "Reiniging".
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 6
Pagina: 6
7
▲ VOORDAT U HET APPARAAT IN
GEBRUIK NEEMT
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal van uw Smart Grill Pro. Neem de grillpla-
ten af met een vochtige doek en maak ze vervolgens droog. De eerste keer dat
u het apparaat gebruikt, kunt u een lichte rookontwikkeling waarnemen. Dit is
normaal. Na korte tijd verdwijnt de rook weer.
• Met de SOLIS Smart Grill Pro kunt u zowel vlees en groente grillen als sandwi-
ches en focaccia's toasten en gratineren. Voor het gratineren kunt u het deksel
met de clip voor het instellen van de hoogte instellen op zeven verschillende stan-
den, zodat de bovenste grillplaat niet op het gerecht of het brood rust, maar er
net boven zweeft.
▲ INGEBRUIKNEMING
GEBRUIK ALS GRILL
1. Zet de grill op een werkblad van voldoende grootte dat droog, vlak en ongevoelig
voor hitte is. De bovenste grillplaat moet gesloten zijn en de clip voor het instellen
van de hoogte moet in de stand "OPEN" staan. Steek de netstekker in een daar-
voor geschikt stopcontact. Het rode functielampje "POWER" gaat branden om
aan te geven dat de grillplaten worden verwarmd.
2. Draai de temperatuurregelaar in de stand "SEAR", zodat het apparaat zo warm
mogelijk wordt.
3. Tijdens de opwarmfase kunt u de te grillen producten voorbereiden. Recepti-
deeën vindt u aan het slot van deze gebruiksaanwijzing.
4. Zodra het groene functielampje "READY" oplicht, zijn de grillplaten optimaal
voorverwarmd. Open de bovenste grillplaat met de warmtegeïsoleerde hand-
greep en leg de te grillen producten op de onderste plaat. Schuif deze altijd zo
ver mogelijk naar achteren.
5. Aanwijzing: met de SOLIS Smart Grill Pro kunt u zowel grillen met gesloten als
met geopend deksel. De ribbels in de grillplaten zorgen voor de karakteristieke
grillroosterstrepen.
6. Wanneer u wilt grillen met het deksel dicht, klapt u de bovenste grillplaat met
de handgreep omlaag. Dankzij de scharnierbevestiging kan de plaat zich aan-
passen aan de hoogte van de te grillen producten en worden deze gelijkmatig
gegrild. Gril de producten zolang als gewenst.
7. Wanneer u de producten uit de grill wilt halen, opent u de bovenste grillplaat
met de warmtegeïsoleerde handgreep. Haal de gegrilde producten met een hou-
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 7
Pagina: 7
8
ten tang of lepel uit de grill. Gebruik hiervoor nooit een metalen vork of mes,
omdat de anti-aanbaklaag hierdoor beschadigd kan raken.
GEBRUIK ALS SANDWICHTOASTER
1. Zet de grill op een werkblad van voldoende grootte dat droog, vlak en ongevoelig
voor hitte is. De bovenste grillplaat moet gesloten zijn en de clip voor het instellen
van de hoogte moet in de stand "OPEN" staan. Steek de netstekker in een daar-
voor geschikt stopcontact. Het rode functielampje "POWER" gaat branden om
aan te geven dat de grillplaten worden verwarmd.
2. Draai de temperatuurregelaar in de stand "SANDWICH" om het apparaat op te
warmen.
3. Tijdens de opwarmfase kunt u het brood voorbereiden. Receptideeën vindt u aan
het slot van deze gebruiksaanwijzing.
4. Zodra het groene functielampje "READY" gaat branden, zijn de grillplaten op-
timaal voorverwarmd. Open de bovenste grillplaat met de warmtegeïsoleerde
handgreep en leg het te grillen brood op de onderste plaat. Schuif het brood al-
tijd zo ver mogelijk naar achteren.
5. Bepaal of u het brood met gesloten of geopend deksel wilt toasten. Wanneer
u het brood wilt toasten met het deksel dicht, klapt u de bovenste grillplaat om-
laag tot deze op het brood rust. Dankzij de scharnierbevestiging kan de plaat zich
aanpassen aan de hoogte van het brood en wordt dit gelijkmatig getoast. Toast
het brood afhankelijk van de broodsoort en de aard van de vulling ca. 5 tot 8
minuten.
6. Aanwijzing: met de SOLIS Smart Grill Pro kunt u zowel toasten met gesloten
als met geopend deksel. De ribbels in de grillplaten geven het brood de karak-
teristieke grillroosterstrepen.
7. Wanneer u het brood uit de grill wilt halen, opent u de bovenste grillplaat met
de warmtegeïsoleerde handgreep. Haal het brood met een houten tang of le-
pel uit de grill. Gebruik hiervoor nooit een metalen vork of mes, omdat de anti-
aanbaklaag hierdoor beschadigd kan raken.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 8
Pagina: 8
9
ZO GEBRUIKT U DE HOOGTEVERSTELFUNCTIE
Met de clip voor het verstellen van de hoogte kunt u precies bepalen op welke hoogte
de bovenste grillplaat komt te staan. Zo kunt u ook gevoelige producten zoals vis be-
reiden zonder dat deze worden fijngedrukt. En natuurlijk kunt u de hoogteverstel-
functie ook gebruiken voor het gratineren van toast.
1. Zet de temperatuurregelaar afhankelijk van de te bereiden producten op "SEAR"
of "SANDWICH". Het rode functielampje "POWER" gaat branden.
2. Zodra het groene functielampje "READY" gaat branden, opent u het deksel en
legt u de te grillen producten of het te toasten brood op de onderste grillplaat.
3. Beweeg de clip voor het verstellen van de hoogte naar achteren, voordat u het
deksel weer omlaagklapt. Hoe verder u de clip van u af schuift, hoe hoger de
bovenste grillplaat komt te staan. De laagste stand is "LOW", de hoogste
"HIGH". U kunt de bovenste grillplaat instellen op zeven verschillende hoogtes.
4. Sluit de bovenste grillplaat nu voorzichtig, totdat hij op de ingestelde hoogte blijft
staan.
5. De bovenste grillplaat geeft nu ook warmte af, zodat u bijv. kaas kunt smelten.
Hoe lang u een gerecht in de grill moet laten, is afhankelijk van de ingrediën-
ten en van uw eigen smaak. Aan het slot van deze gebruiksaanwijzing vindt u
een aantal receptideeën.
• Aanwijzing: door de clip bij geopende grill naar voren of naar achteren te schui-
ven, kunt u de hoogte-instelling aanpassen. De hoogte is op zeven standen ins-
telbaar.
• De stand "LOCK" moet u kiezen, wanneer het apparaat na het reinigen wordt
opgeborgen. De stand "OPEN" moet altijd ingesteld zijn, voordat u de netstekker
in het stopcontact steekt.
• Let op! De clip voor het instellen van de hoogte mag tijdens gebruik, wan-
neer zich gerechten tussen de grillplaten bevinden, nooit in de stand
"LOCK" staan.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 9
Pagina: 9
10
GEBRUIK VAN DE OPKLAPBARE POOTJES
• Uw SOLIS Smart Grill Pro is uitgerust met slipvaste, opklapbare pootjes. Als u de
pootjes opklapt, verandert de hellingshoek van de grillplaten. Dit is bijzonder
praktisch, wanneer u bijv. worstjes grilt, omdat deze dan niet naar voren kun-
nen rollen. De hoek is zo gekozen, dat het vet dat uit de te grillen producten naar
buiten komt, nog goed kan weglopen.
GEBRUIK VAN DE TEMPERATUURREGELAAR
• De temperatuurregelaar is traploos instelbaar. In de stand "SANDWICH" wordt
de minimale hoeveelheid hitte geproduceerd, wat ideaal is voor het toasten van
sandwiches en andere broodsoorten, en in de stand "SEAR" de maximale hoe-
veelheid, wat wordt aanbevolen voor het grillen van vlees en andere levens-
middelen.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 10
Pagina: 10
11
▲ TIPS VOOR OPTIMAAL GRILLEN
• Wij adviseren voor het grillen vlees te gebruiken dat zodanig van vorm is dat het
bij gesloten deksel goed op de onderste grillplaat rust en tegelijkertijd de bo-
venste grillplaat raakt.
• De volgende soorten vlees zijn ideaal om met de SOLIS Smart Grill Pro te grillen:
rundvlees rumpsteak, ribeye, lendenbiefstuk, filet
lamsvlees filet, karbonade, lende, lamsentrecote, lamsbout in plakken
varkensvlees lende, spare ribs, filet, karbonade
• Wanneer u wat minder mals vlees wilt grillen, bijv. halskarbonade, kunt u dit het
beste eerst een paar uur in een marinade op basis van wijn of azijn leggen.
• Wanneer u gemarineerd vlees wilt grillen – of u dit nu zelf hebt gemarineerd of
het gemarineerd hebt gekocht –, dep dit dan voor het grillen af met keuken-
papier. Sommige marinades bevatten veel suiker, dat op de grillplaat snel bruin
wordt.
• Laat het vlees nooit te lang op de grill liggen. Zelfs varkensvlees is lekkerder, wan-
neer het roze en sappig wordt geserveerd.
• Prik nooit met een vork in het vlees en snijd het niet tijdens het grillen. Daardoor
komt er sap naar buiten en wordt het vlees droog en taai.
• Wanneer u vis grilt, haal deze dan van de grill met een hittebestendige kunst-
stof spatel.
• Wanneer u worstjes vooraf even kookt, hoeven ze voor het grillen niet meer te
worden ingeprikt.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 11
Pagina: 11
12
▲ GRILLRICHTLIJNEN
• Grillen met een contactgrill is gezond en tijdsbesparend. De onderstaande tijden
zijn uitsluitend richtwaarden en variëren natuurlijk afhankelijk van de dikte van
de te bereiden producten en uw persoonlijke smaak.
• Wij adviseren geen vlees te gebruiken met veel bot, zoals T-bonesteaks.
PRODUCT BEREIDINGSTIJD
Lendenbiefstuk 3 minuten voor "medium",
5 - 6 minuten voor "well done"
Minute steaks 1 – 2 minuten
Hamburgers 4 – 6 minuten
Varkensfilet 4 – 6 minuten
Varkenslende 4 – 6 minuten
Lamslende 3 minuten
Lamskarbonade 4 minuten
Kipfilet 6 minuten resp. tot
het doorbakken is
Kippenpoten 4 – 5 minuten resp. tot
ze doorbakken zijn
Worstjes, dun 3 – 4 minuten
Worstjes, dik 6 – 7 minuten
Sandwich of focaccia 3 – 5 resp. tot
het brood goudbruin is
Plakken groente, ca. 1 cm dik 3 – 5 minuten
Visfilet 2 – 4 minuten
Vistartaar 3 – 5 minuten
Inktvis 3 minuten
Garnalen 2 minuten
Sint-jakobsschelpen 1 minuut
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 12
Pagina: 12
TIPS VOOR HET GRILLEN VAN BIEFSTUK
MET PRECIES DE GEWENSTE GAARHEID
• Rare – bijna rauw, alleen aan de buitenkant gebruind
Gril het vlees – afhankelijk van de dikte – niet langer dan een paar minuten. Keer
het maar één keer. Bij de druktest met de vleesvork moet het vlees in het mid-
den nog heel zacht zijn en met de druk meegeven. Een vleesthermometer ge-
eft bij een alleen aan de buitenkant gebruinde biefstuk een temperatuur aan van
55 °C - 60 °C.
• Medium rare
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant zichtbaar wor-
den. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot ook hier de vleessappen
aan de bovenkant zichtbaar worden. Een medium rare gegrilde biefstuk moet
bij de druktest met de vleesvork in het midden zacht aanvoelen en met de druk
meegeven. Een vleesthermometer geeft bij een medium rare gegrilde biefstuk
een temperatuur aan van 60 °C - 65 °C.
• Medium – alleen van binnen nog rood
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant naar buiten ko-
men. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot de vleessappen aan de
bovenkant zichtbaar worden. Een medium gegrilde biefstuk neemt bij de druk-
test met de vleesvork onmiddellijk zijn oorspronkelijke vorm weer aan. Een vlees-
thermometer geeft bij een medium gegrilde biefstuk een temperatuur aan van
65 °C - 70 °C.
• Medium well
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant naar buiten ko-
men. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot ook hier de vleessappen
aan de bovenkant naar buiten komen. Temper de hitte en gril de biefstuk ver-
der tot deze bij de druktest met de vleesvork stevig aanvoelt. Een vleesthermo-
meter geeft bij een medium well gegrilde biefstuk een temperatuur aan van
75 °C - 70 °C.
• Well done – doorbakken
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant naar buiten ko-
men. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot ook hier de vleessappen
aan de bovenkant naar buiten komen. Temper de hitte en gril de biefstuk verder
tot deze bij de druktest met de vleesvork stevig aanvoelt. Een vleesthermometer
geeft bij een doorbakken biefstuk een temperatuur aan van 75 °C - 85 °C.
13
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 13
Pagina: 13
14
TIPS VOOR HET TOASTEN VAN SANDWICHES
• Brood
Er zijn vele verschillende soorten brood die u kunt toasten: witbrood, volkoren-
brood, rozijnenbroodjes, boerenbrood, enz. De SOLIS Smart Grill Pro is ideaal voor
het toasten van Italiaanse focaccia's, Turks brood en baguettes. Bij rozijnenbrood
en andere zoete broodsoorten is voorzichtigheid geboden, omdat deze door het
hoge suikergehalte snel bruin worden.
Ideaal is natuurlijk ook het klassieke toastbrood, dat zonder beleg, met beleg of
gevuld kan worden getoast of gegratineerd. Tip: probeer eens om Turks brood
met jam te toasten – een lekker alternatief voor het klassieke ontbijtbrood!
• Vullingen
Wanneer u brood wilt vullen met fruit, gebruik dan voorgekookt fruit of fruit uit
blik of pot, omdat vers fruit bij het verhitten te veel sap loslaat.
Voorzichtigheid is geboden bij het eten van brood dat is gevuld met kaas, to-
maten of jam: de hitte wordt in deze ingrediënten opgeslagen, waardoor u uw
mond kunt branden!
• Vetvrije gerechten
Dankzij de anti-aanbaklaag is het niet nodig het brood aan de buitenkant te best-
rijken met boter of margarine.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 14
Pagina: 14
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
• Haal voordat u de SOLIS Smart Grill Pro gaat reinigen, de netstekker uit het stop-
contact en laat de grill bijna helemaal afkoelen. Wanneer de grill nog enigszins
warm is, kunt u hem gemakkelijker reinigen. Reinig de grill telkens na gebruik,
zodat er geen etensresten kunnen inbranden.
• Neem de grillplaten af met een vochtige doek of vochtig keukenpapier. Voor
hardnekkige etensresten die zijn ingebrand, adviseren wij u een beetje afwas-
water op de betreffende plekken te druppelen, dit even te laten inwerken en de
resten dan met een niet-schurende spons of een nylon afwasborstel te ver-
wijderen.
• Reinig de buitenkant van de grill met een vochtige doek en eventueel wat af-
wasmiddel.
• Verwijder de afneembare vetopvangschaal en reinig deze in warm afwaswater
met een zachte, niet-schurende spons. Droog de schaal daarna zorgvuldig af. De
vetopvangschaal kan ook worden gereinigd in de afwasmachine.
• Reinig het apparaat en de onderdelen ervan nooit met agressieve, schu-
rende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, ovensprays, schuurlapjes,
aceton of alcohol. Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen. De anti-
aanbaklaag kan hierdoor beschadigd raken en er kunnen krassen op het
apparaat komen!
• Dompel de contactgrill nooit in water of andere vloeistoffen!
▲ OPBERGEN
• Let op! Berg het apparaat alleen op, wanneer het schoon en helemaal
droog is!
1. Zet de clip voor het verstellen van de hoogte bij gesloten deksel in de stand
"LOCK". Er zit dan geen ruimte meer tussen de grillplaten.
2. Breng de schone vetopvangschaal op zijn plaats.
3. Wikkel het netsnoer om de kabelwikkelaar aan de onderkant van het appa-
raat.
4. Bewaar het apparaat op een donkere, droge plaats.
• Let op! Wanneer u de grill transporteert, moet u de vetopvangschaal ver-
wijderen. Houd het apparaat nooit vast aan de vetopvangschaal!
15
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 15
Pagina: 15
16
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om
de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk on-
der de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afval-
bak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen
en modificaties ter verbetering van haar producten.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 16
Pagina: 19
20
GRILLRECEPTEN
DOWN-UNDER BURGER
• Voor 4 personen
500 g rundergehakt
1 kopje paneermeel
1 kleine ui, geschild en in kleine stukjes gesneden
1 theelepel fijngehakte of geperste knoflook
1 eetlepel peterselie, fijngehakt of gedroogd
1 ei, licht geklopt
6 plakken spek
6 hamburgerbroodjes
250 g rode bieten uit blik of pot, in plakken gesneden en uitgelekt
2 trostomaten, in dunne plakken gesneden
tomatensaus of ketchup
6 plakken cheddar
¼ krop ijsbergsla, fijngesneden
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng het gehakt in een grote kom met het paneermeel, de ui, knoflook, pe-
terselie en het ei. Vorm zes burgers en laat deze even rusten.
3. Leg de burgers op de onderste, hete grillplaat en laat de bovenste grillplaat op
de burgers zakken. Stel de hoogte zo in, dat de bovenste grillplaat zich net bo-
ven de burgers bevindt. Gril de burgers 4 - 5 minuten.
4. Leg het spek op de grill. Besmeer de hamburgerbroodjes aan de binnenkant met
een dun laagje boter of margarine.
5. Leg de gegrilde burgers op de onderste helften van de broodjes, beleg ze met
spek, rode bieten, tomaat, tomatensaus of ketchup en een plak kaas. Garneer
de broodjes met sla en doe tot slot de bovenste helften op de broodjes.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 20
Pagina: 20
21
GRILLRECEPTEN
KIPFILET TERIYAKI
• Voor 4 personen
4 halve kipfilets
1 eetlepel mirin (zoete Japanse rijstwijn)
2 eetlepels sojasaus
2 theelepels fijne suiker
2 theelepels kooksake
Serveren met:
stukjes citroen
gestoomde rijst
groene salade
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de mirin, sojasaus, suiker en sake. Leg de kipfilets in een kasserol van
edelstaal en besprenkel ze met de marinade. Laat de marinade 30 minuten in-
trekken.
3. Dep de kipfilets af met keukenpapier, leg ze op de voorverwarmde onderste grill-
plaat en klap de bovenste grillplaat omlaag.
4. Gril de kip 4 - 5 minuten tot deze gaar is.
5. Haal de kipfilets van de grill en laat ze 5 minuten rusten. Serveer de kip op een
bedje van rijst. Garneer de borden met stukjes citroen en geef bij de kip een
groene salade.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 21
Pagina: 21
22
GRILLRECEPTEN
LAMSKEBAB MET OREGANO
• Voor 4 personen
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel gedroogde oregano
1 theelepel gehakte of vers geperste knoflook
500 g mager lamsvlees, zonder bot
en in 3 cm grote blokjes gesneden
vers gemalen zwarte peper
4 kebabspiesen
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de olijfolie in een grote kom met het citroensap, de oregano en de kno-
flook. Voeg de blokjes lamsvlees toe en laat deze 30 minuten in de marinade trek-
ken. Steek de blokjes lamsvlees daarna op de spiesen.
3. Kruid de kebabspiesen royaal met peper en leg ze op de onderste grillplaat.
4. Klap de bovenste grillplaat voorzichtig omlaag en gril de spiesen 4 - 5 minuten.
5. Serveer ze met vers, knapperig brood en een Griekse salade (groene sla, zwarte
olijven en stukjes feta).
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 22
Pagina: 22
23
GRILLRECEPTEN
BABYINKTVIS MET CHILI EN KNOFLOOK
• Voor 4 personen
750 g babyinktvis, schoongemaakt
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel zoete Thaise chilisaus
sap en geraspte schil van een limoen
1 theelepel gehakte of vers geperste knoflook
vers gemalen zwarte peper
Garnering:
schijven limoen, takjes koriander
Serveren met:
gekookte vermicelli
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de inktvis in een grote kom goed met de olie, de chilisaus, het limo-
ensap, de limoenschil en de knoflook. Kruid het mengsel met peper.
3. Leg de gemarineerde inktvis op de onderste grillplaat en klap de bovenste grill-
plaat omlaag. Gril de inktvis 3 minuten.
4. Haal de inktvis van de grill en leg hem op de vermicelli op een diep bord of in
een schaal en garneer het geheel met limoenschijven en koriander.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 23
Pagina: 23
24
GRILLRECEPTEN
GEMARINEERDE BIEFSTUK NEW YORK
• Voor 4 personen
1 kopje/250 ml rode wijn
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel dijonmosterd
1 theelepel gehakte of vers geperste knoflook
4 entrecotes, ca. 3 cm dik
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de wijn, olie, mosterd en knoflook goed met elkaar in een grote be-
ker of afsluitbare kom en schud deze. Leg de entrecotes in een platte glazen kas-
serol (niet van kunststof of edelstaal!) en giet de marinade erover.
3. Laat het vlees 30 - 60 minuten in de marinade trekken.
4. Haal het vlees uit de marinade, dep het af met keukenpapier, leg het op de grill-
plaat en gril het 3 minuten tot het medium rare is.
5. Serveer de biefstuk met aardappelpuree en een knapperige salade.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 24
Pagina: 24
25
GRILLRECEPTEN
ATLANTISCHE ZALM MET EEN DRAGON-PEPERKORSTJE
• Voor 4 personen
2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels gedroogde dragon
vers gemalen zwarte peper
4 zalmsteaks van de Atlantische zalm, ca. 180 g per stuk
Garnering:
schijfjes limoen of citroen
Serveren met:
gebakken aardappels of gestoomde krielaardappeltjes
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Meng de olie met de dragon en een royale hoeveelheid zwarte, grof gemalen
peper.
3. Wrijf de zalm aan weerszijden in met dit mengsel en leg de zalm op de onderste
grillplaat.
4. Stel de hoogte van de bovenste grillplaat zo in, dat deze de zalm net raakt.
5. Gril de zalm 2 minuten, zodat hij van buiten goudbruin en van binnen nog ro-
zig-pink is. Wanneer u de vis liever wat gaarder hebt, gril hem dan iets langer.
6. Haal de vis met een kunststof spatel van de grill en serveer hem direct.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 25
Pagina: 25
26
GRILLRECEPTEN
PIKANTE GAMBA'S MET GEMBER
• Voor 4 personen
1 kg gamba's, gepeld maar met staart
1 theelepel geperste knoflook
¼ kopje sojasaus
¼ kopje droge witte wijn
1 eetlepel fijngesneden gember
350 ml zoete Thaise chilisaus
houten pennen, in water gedrenkt
Serveren met:
gestoomde jasmijnrijst
gesauteerde Chinese broccoli
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Steek de gamba's op in water gedrenkte houten pennen (ca. 4 gamba's per pen).
3. Vermeng de overige ingrediënten goed en giet ze over de gamba's.
4. Dep de gamba's af met keukenpapier en leg de pennen op de voorverwarmde
onderste grilplaat. Klap de bovenste grillplaat omlaag en gril de gamba's 2 - 3
minuten tot ze roze en gaar zijn. Serveer de gamba's met rijst en broccoli.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 26
Pagina: 26
27
GRILLRECEPTEN
KIPSPIESEN MET CITROEN EN HONING
• Voor 4 personen
500 g kipfilet
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels honing
2 theelepels sesamzaad
1 theelepel geraspte gember
houten pennen, in water gedrenkt
Serveren met:
gestoomde basmatirijst
gestoomde groene groente
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Snijd de kipfilet in dunne repen en steek deze op 8 houten pennen. Leg de kip-
spiesen op de voorverwarmde grill en klap de bovenste grillplaat omlaag. Gril het
vlees 3 - 4 minuten tot het doorbakken is.
3. Vermeng in de tussentijd het citroensap met de honing, het sesamzaad en de
gember.
4. Haal de spiesen van de grill en serveer ze op een bedje van rijst samen met de
groene groente.
5. Giet de citroen-honingmarinade over de kipspiesen.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 27
Pagina: 27
28
GRILLRECEPTEN
RUNDVLEES-CHILI-SALADE MET CASHEWNOTEN
• Voor 4 personen
500 g rumpsteak of lendenbiefstuk
3 milde chilipepers, gehakt
2 eetlepels sojasaus
1 theelepel geraspte gember
½ theelepel fijngehakte knoflook
slabladen
Serveren met:
½ kopje gehakte cashewnoten
sojasaus
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Snijd de biefstuk in dunne reepjes, vermeng de chilipepers, sojasaus, gember en
knoflook met elkaar en marineer de biefstukreepjes in dit mengsel.
3. Leg de biefstukreepjes op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat om-
laag. Gril de reepjes aan weerszijden 1 - 2 minuten.
4. Leg de bladen sla in aparte schaaltjes en leg de gegrilde biefstukreepjes erop.
Bestrooi het vlees met de cashewnoten en giet er sojasaus over.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 28
Pagina: 28
29
GRILLRECEPTEN
GROENE THAISE CURRY MET LAMSKARBONADES
• Voor 4 personen
1 eetlepel groene Thaise currypasta
3 eetlepels kokosmelk
1 eetlepel gehakte koriander
12 lamskarbonades
Serveren met:
gestoomde rijst en salade
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SEAR" en wacht tot het
groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de currypasta met de kokosmelk en de koriander. Giet dit mengsel over
de lamskarbonades en laat ze 20 minuten in de marinade trekken.
3. Dep de lamskarbonades voorzichtig af met keukenpapier, leg ze op de hete grill-
plaat en klap de bovenste grillplaat omlaag. Gril de karbonades aan weerszijden
4 minuten of iets langer – afhankelijk van uw smaak. Serveer de karbonades met
rijst en een salade.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 29
Pagina: 29
30
SANDWICHRECEPTEN
LAVASHBROOD, GEVULD
met op houtskool gegrilde kip,
mango en pijnpitmayonaise
• Voor 2 à 3 personen
¼ kopje mayonaise
½ eetlepel chilisalsa
1 theelepel geraspte limoenschil
½ eetlepel limoensap
125 g mangostukjes uit blik, uitgelekt
1 ½ eetlepel geroosterde pijnpitten
1 kippenborst, op houtskool gegrild en in dunne plakken gesneden
2 lavasbroden (dunne platte broden)
1 avocado, gesneden
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SANDWICH" en wacht tot
het groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de mayonaise met de salsa, de limoenschil, het limoensap, de mango,
de pijnpitten en de kip.
3. Verdeel het mengsel over de lavashbroden. Bedek het geheel met avocado. Rol
de broden stevig op.
4. Leg de opgerolde broden op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat om-
laag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediën-
ten goed warm zijn. Dit duurt ca. 8 minuten.
5. Snijd het brood in plakken en serveer het op slabladen.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 30
Pagina: 30
31
SANDWICHRECEPTEN
VEGETARISCHE FOCACCIA
• Voor 2 à 3 personen
3 kleine ronde focaccia's met kaas en olijven
1 ½ eetlepel pesto
125 g romatomaten, in plakken gesneden
100 g mozzarella, uitgelekt en in plakken gesneden
1 grote ui, in dunne plakken gesneden
1 eetlepel balsamicoazijn
1 ½ eetlepel olijfolie, extra virgin
zout en vers gemalen zwarte peper
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SANDWICH" en wacht tot
het groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Snijd de focaccia's open, zodat er twee helften ontstaan. Bestrijk de binnen-
kanten met pesto. Vul de focaccia's met de tomaat, kaas, ui, balsamicoazijn, olie
en peper.
3. Leg de focaccia's op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat omlaag. Toast
het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediënten goed warm
zijn. Dit duurt ca. 8 minuten.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 31
Pagina: 31
32
SANDWICHRECEPTEN
PITAROL MET ROSBIEF
• Voor 2 à 3 personen
2 ronde pitabroden
70 g volvette kaas
3 theelepels grove mosterd
½ eetlepel citroensap
½ kopje rode bieten uit blik of pot, in plakken gesneden en uitgelekt
100 g dun gesneden, roze gebraden rosbief
70 g gemarineerde gebakken aubergine
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SANDWICH" en wacht tot
het groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de volvette kaas met de mosterd en het citroensap. Bestrijk de pitab-
roden met dit mengsel. Leg de rode bieten, de rosbief en de aubergine erop en
rol de broden stevig op.
3. Leg de opgerolde pitabroden op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat
omlaag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingre-
diënten goed warm zijn. Dit duurt ca. 10 minuten.
4. Serveer het brood in plakken gesneden.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 32
Pagina: 32
33
SANDWICHRECEPTEN
LAVASHROL MET GEROOKTE ZALM
• Voor 2 à 3 personen
2 lavashbroden (dunne platte broden)
100 g volvette kaas
1 eetlepel limoensap
½ eetlepel uitgelekte kappertjes
½ eetlepel verse dille, fijngehakt
vers gemalen zwarte peper
2 courgettes, geschild en in plakken gesneden
200 g gerookte zalm
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SANDWICH" en wacht tot
het groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Vermeng de volvette kaas met het limoensap, de kappertjes, de dille en de pe-
per. Bestrijk de broden met dit mengsel. Beleg de broden met courgette en ge-
rookte zalm en rol ze stevig op.
3. Leg de opgerolde broden op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat om-
laag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediën-
ten goed warm zijn. Dit duurt ca. 5 - 8 minuten.
4. Snijd de lavashrollen in plakken en serveer ze.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 33
Pagina: 33
34
SANDWICHRECEPTEN
PIKANTE PITABROODJES MET LAMSVLEES
• Voor 2 à 3 personen
1 eetlepel olie
125 g fijn lamsgehakt
2 eetlepels fijngesneden ui
½ kopje tomatenblokjes
1 eetlepel vers gehakte mint
¼ theelepel gemalen koriander
1 snufje gemalen gember
½ theelepel gemalen komijn
¼ theelepel geelwortel
zout en vers gemalen zwarte peper
3 pitabroodjes
3 plakken Zwitserse kaas
Serveren met:
tzatzikidip
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SANDWICH" en wacht tot
het groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Verhit de olie in een pan en braad het lamsgehakt met de uien, tomaten, spe-
cerijen en kruiden tot het bruin en doorbakken is. Giet het af en laat het afkoelen.
3. Snijd een opening in de pitabroden. Doe het gehaktmengsel in de openingen
en leg op ieder pitabroodje een plak kaas.
4. Leg de gevulde pitabroodjes op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat
omlaag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingre-
diënten goed warm zijn. Dit duurt ca. 10 minuten.
5. Serveer de broodjes met tzatziki.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 34
Pagina: 34
35
SANDWICHRECEPTEN
GEROOSTERDE FOCACCIA MET GEITENKAAS
• Voor 2 personen
1 groot rond focacciabrood
90 g zachte geitenkaas
½ eetlepel grof gehakte peterselie
½ eetlepel grof gehakte basilicum
1 knoflookteen, in dunne plakjes gesneden
1 eetlepel kappertjes, uitgelekt
1 eetlepel citroensap
½ eetlepel zoete Thaise chilisaus
60 g gemarineerde gebakken courgette
50 g halfgedroogde tomaten
• Bereiding
1. Verwarm de SOLIS Smart Grill Pro voor op de stand "SANDWICH" en wacht tot
het groene controlelampje "READY" gaat branden.
2. Snijd de focaccia in twee helften, zodat er een sandwich ontstaat. Vermeng de
geitenkaas met de kruiden, het citroensap, de specerijen en de chilisaus. Best-
rijk de ene helft van de focaccia met dit mengsel. Beleg de focaccia met cour-
gette en tomaten Leg de tweede helft er bovenop.
3. Leg de focaccia op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat omlaag. Toast
het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediënten goed warm
zijn. Dit duurt ca. 8 minuten.
Aanwijzing: een grote focaccia moet mogelijk in tweeën worden gesneden, om-
dat het brood anders niet op de grillplaat past.
SOLIS Smart Grill PRO Niederl_2014 14.01.14 11:05 Seite 35

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Smart Grill Pro 823.

Stel een vraag over de Solis Smart Grill Pro 823

Heb je een vraag over de Solis Smart Grill Pro 823 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Smart Grill Pro 823. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Smart Grill Pro 823 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.