Solis Rice Cooker Duo Program 817 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Rice Cooker Duo Program 817. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Rijstkoker
  • Model/naam: Rice Cooker Duo Program 817
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 106
▲ INHOUD
108 Beschrijving van het apparaat
110 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
114 Voor ingebruikname
115 Rijst koken
118 De functie "Keep Warm"
118 Kooktabel voor rijst
119 Rijst variaties
121 Uitgesteld rijst koken met de functie "Delay Timer"
122 Gaar stomen
125 Stoomtabellen
128 Reiniging en onderhoud
129 Opbergen
129 Technische gegevens
130 Problemen en hoe ze verholpen kunnen worden
131 Verwijdering / Solis Helpline
107
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 107
Pagina: 107
108
▲ BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A Vastgeschroefde deksel met ontgrendelingsknop en handgreep
Om de deksel te openen, drukt u op de ontgrendelingsknop en tilt u de
deksel aan de handgreep op.
B Stoomuitlaat
C Opvangbak voor condensaat
D Uitneembare binnenpan met anti-aanbaklaag
Voorkomt dat de rijst aanbakt.
E RVS stoomschaal
Ideaal voor het stomen van groenten, vis, gevogelte of vlees.
F Kunststof pollepel
G Maatbeker
H Afneembaar netsnoer (niet afgebeeld)
Voor het aangenaam serveren op tafel en voor eenvoudig bewaren.
BEDIENINGSPANEEL:
I Instelling "Delay Timer"
voor het uitgesteld koken van rijst.
J Display met weergave van de laatste 12 kookminuten bij witte rijst
of 25 kookminuten bij bruine rijst
of de tijdsduur in de "Keep Warm" stand
of de instelling voor het uitgesteld koken.
K AAN/UIT knop
L Instelling "White Rice"
voor het koken van witte rijst.
M Instelling "Brown Rice"
voor het koken van bruine rijst of rijstsoorten met een langere kooktijd.
N Instelling "Steam"
voor het stomen van groenten, vis, gevogelte of vlees.
O Instelling "Keep Warm"
Deze instelling schakelt naar iedere functie automatisch aan, zodra de kook-
tijd afgelopen is. Daarnaast kan de warmhoudfunctie ook apart worden inge-
schakeld.
Alle zojuist genoemde knoppen (behalve de knop) beschikt over een
functieverlichting die tijdens gebruik oplicht.
Ook is er een functieverlichting "Cooking", die inschakelt zodra het water
verwarmd wordt.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 108
Pagina: 109
110
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees voor het gebruik van uw Solis Rice Cooker Duo Program deze gebruik-
saanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en
goed kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te
bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te over-
handigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen het apparaat noch het snoer en de
netstekker of verbindingstekker met water of andere vloeistoffen in aanraking
komen. Water kan in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht
het apparaat, het snoer of de stekker of verbindingstekker met een vloeistof in
aanraking komen, trek dan met droge rubberen handschoenen direct de stek-
ker uit het stopcontact.
2. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aangegeven spanning
overeenkomt met uw netspanning.
3. Doe altijd eerst de verbindingsstekker in de aansluiting op het apparaat, voor-
dat u de stekker in het stopcontact doet. Zet het apparaat daarna pas aan. De
aansluiting op het apparaat en de verbindingstekker moeten volledig droog zijn,
voordat u beide aansluit. Raakt nooit de netstekker aan met natte of vochtige
handen.
4. De rijstkoker/stoompan alleen op een stabiele, droge en hittebestendige on-
dergrond gebruiken. Ook niet onder bovenkasten, planken of andere stoom-
gevoelige materialen gebruiken.
5. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen om te voorkomen dat het ap-
paraat er vanaf getrokken wordt. Zorg ervoor dat het apparaat zelf niet met hete
oppervlakten, zoals kachels of radiatoren in aanraking kan komen. Rol het
snoer altijd volledig uit, voordat u de stekker in het stopcontact doet.
6. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een
nat of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, hitte of
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen of andere ap-
paraten.
7. Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets op
het snoer.
8. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 110
Pagina: 110
111
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat niet gebruikt, het
onbeheerd achterlaat of als het schoongemaakt moet worden. We raden het ge-
bruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid bij het gebruik van
elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam om een veiligheids-
schakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw
elektricien.
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoires.
11. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
12. Wees voorzichtig: De temperaturen van de onderdelen en oppervlakten van het
apparaat kunnen tijdens het koken en nog enige tijd daarna zeer heet zijn.
13. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal eerst de stekker
uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Neem deze niet
weer in gebruik, totdat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
14. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
15. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op valt.
16. Stop nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
17. Schud en verplaats het apparaat niet zolang deze gebruikt wordt.
18. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Ge-
bruik alleen de meegeleverde accessoires. Het gebruik van verkeerde accessoires
kan tot beschadiging van het apparaat leiden.
19. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik thuis en niet voor commercieel ge-
bruik.
20. Het apparaat is niet geschikt voor buiten gebruik. Gebruik het apparaat niet op
vaartuigen of boten.
21. Controleer uw rijstkoker/stoompan voor ieder gebruik.
22. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het apparaat niet meer te gebruiken
als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen
vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij Solis of een van de door Solis erkende service-
punten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in
orde te maken.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 111
Pagina: 111
112
23. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de rijstkoker/stoompan
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
24. Er moet op worden toegezien, dat kinderen niet met het apparaat spelen.
25. Controleer of de Solis Rice Cooker Duo Program goed is opgebouwd, voordat
u deze gebruikt. Hoe u dit precies moet doen, vindt u in deze gebruiksaanwijzing.
26. Bedek nooit de luchtopeningen zolang het apparaat in gebruik is.
27. Zet het apparaat altijd eerst uit met de AAN/UIT knop , voordat u het appa-
raat verplaatst of uit elkaar haalt. Haal daarna de stekker uit het stopcontact en
wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld. Dit geldt ook als het apparaat niet
wordt gebruikt.
28. Controleer altijd of de binnenkant van het apparaat, de kookplaat en de bui-
tenkant van de binnenpan volledig schoon en droog zijn, voordat u het appa-
raat gaat gebruiken.
29. Zorg dat het apparaat schoon blijft. Kijk hiervoor naar het hoofdstuk "Reiniging
en onderhoud" in deze gebruiksaanwijzing. Behalve de stoomschaal mogen de
overige verwijderbare onderdelen niet in de afwasmachine.
30. Bewaar nooit explosieve of ontvlambare substanties zoals spuitbussen (deodo-
rant sprays of haarspray, etc.) in het apparaat.
31. Plaats de rijstkoker altijd zo, dat de stoomuitlaat in de deksel niet in uw richting
wijst. Wees altijd voorzichtig met het optillen van de deksel, zodat u zich niet aan
de hete damp brandt.
32. Gebruik met dit apparaat alleen de meegeleverde, uitneembare binnenpan en
eventueel aanvullend de stoomschaal. Plaats nooit een andere pan of een an-
dere schaal in de rijstkoker. De binnenpan mag niet in andere kokers gebruikt
worden en niet direct op het fornuis / gasfornuis worden geplaatst.
33. Gebruik de binnenpan van de Rice Cooker Duo Program niet als deze bescha-
digd of ingedeukt is. Een vervangende binnenpan is verkrijgbaar bij de betere
speciaalzaak of direct bij Solis.
34. Plaats niets op de deksel als het apparaat in gebruik is of opgeborgen is. Bedek
het apparaat ook nooit tijdens het koken of de opwarmfase.
35. Gebruik nooit chemische, bijtende, agressieve of schurende schoonmaakmid-
delen of schuursponsjes, omdat hierdoor de coating van de binnenpan en het
oppervlak van de behuizing kan beschadigen. Gebruik alleen een zachte doek
en een mild schoonmaakmiddel om het apparaat te reinigen.
36. Doe nooit de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet het apparaat
nooit aan als de binnenpan niet in het apparaat zit.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 112
Pagina: 112
37. Doe nooit eten of vloeistoffen direct in de behuizing van de rijstkoker/stoompan.
Alleen de uitneembare binnenpan van de Rice Cooker Duo Program en de stoom-
schaal mogen met het eten en met vloeistoffen in contact komen. De stoom-
schaal mag alleen in combinatie met de binnenpan gebruikt worden.
38. Gebruik het apparaat niet, als er geen eten of vloeistoffen in de uitneembare bin-
nenpan zitten.
39. Raak geen hete oppervlakken aan als u de deksel wilt openen of de binnenpan
wilt verwijderen. Gebruik dan altijd ovenwanten of pannenlappen. Open de dek-
sel altijd voorzichtig, zodat de stoom niet naar u gericht is en u zich niet brandt.
40. Let op dat het condenswater van de deksel niet in de behuizing van het appa-
raat loopt, maar alleen in de binnenpan.
41. Wees extreem voorzichtig als er heet eten of hete vloeistoffen in het apparaat
zitten. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Raak de hete oppervlakken
nooit met blote handen aan.
42. Sluit het apparaat altijd met deksel af tijdens het koken. Ook als u het apparaat
opbergt, dient de deksel altijd gesloten te zijn. Plaats niet of op het apparaat.
43. Gebruik alleen houten of hittebestendige kunststof keukengerei om krassen op
de anti-aanbaklaag van de binnenpan te voorkomen.
44. Controleer of de binnenpan op een correcte wijze in het apparaat zit, voordat
u met het koken begint. Aan de buitenzijde van het apparaat moet de opvangbak
voor het condenswater juist zijn aangebracht.
45. De rijst mag bij een ingeschakelde warmhoudfunctie niet langer dan 10 uur in
de binnenpan blijven zitten.
46. Zet, voordat u gaat schoonmaken, het apparaat altijd uit met de AAN/UIT knop
(2x drukken), haal de stekker uit het stopcontact en de verbindingstekker
uit het aansluitpunt op het apparaat en verwijderen het snoer. Dan alle onder-
delen van het apparaat volledig laten afkoelen. Het aansluitpunt op het appa-
raat moet eerst zorgvuldig droog gemaakt worden, voordat u het apparaat op-
nieuw in gebruik neemt.
47. Houd een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en de wanden, gor-
dijnen of andere warmte- en stoomgevoelige materialen en objecten aan en zorg
ervoor dat de lucht over en om het apparaat kan circuleren.
Belangrijk: Rol het netsnoer voor gebruik volledig uit. Als u het netsnoer in de
binnenpan wilt opbergen, dan moet deze eerst volledig afgekoeld zijn.
113
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 113
Pagina: 113
114
▲ VOOR INGEBRUIKNAME
• Verwijder alle verpakkingsmateriaal en stickers, voordat u uw Solis Rice Cooker
Duo Program voor het eerst gaat gebruiken. Reinig de binnenpan, de RVS
stoomschaal en de kunststof pollepel met een mild schoonmaakmiddel en
warm water en spoel alles zorgvuldig af. Droog alle onderdelen.
- De deksel dient u met een vochtige doek af te nemen.
- Controleer of de opvangbak voor het condenswater op een juiste wijze op het
- apparaat is aangebracht.
Verwijderen: Opvangbak aan de onderkant ophoog tillen en aan de bovenkant
uit de houder halen.
Plaatsen: Eerst de naden aan de bovenkant links en rechts in de houder schui-
ven en dan de onderkant tegen het apparaat aandrukken.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 114
Pagina: 114
115
▲ RIJST KOKEN MET DE INSTELLING
"WHITE RICE" OF "BROWN RICE"
1. Meet de gewenste hoeveelheid rijst af met de mee-
geleverde maatbeker voor rijst (zie de kooktabel voor
rijst). De maatbeker moet altijd vol en afgestreken en
niet opgehoopt zijn (zie afbeelding).
• Opmerking: De rijstmaatbeker van de Solis Rice Coo-
ker Duo Program komt niet overeen met een standaard
maatbeker. Een Rice Cooker Duo Program maatbeker
komt overeen met 160 g ongekookte rijst. Mocht u uw maatbeker kwijtraken,
dan kunt u ook een andere maatbeker gebruiken. Echter, u moet de hierboven
vermelde hoeveelheid afmeten en nooit de maximaal aanduiding van 6 maat-
bekers in de binnenpan overschrijden.
2. Doe de afgemeten hoeveelheid rijst in een zeef en was de rijst met koud water
om aangehecht zetmeel te verwijderen. Uw rijst is klaar om te koken, zodra het
water helder wegloopt. Goed laten uitlekken.
3. Doe de gewassen rijst in de binnenpan. De
rijst moet gelijkmatig over de bodem van de
binnenpan worden verdeeld en niet aan een
kant opgehoopt zijn.
4. Voeg hier water aan toe met de meegeleverde maatbeker. Als
u 2 maatbeker tijd in de binnenpan heeft gedaan, vul dan ver-
volgens het water tot de lijn "2" in de binnenpan aan. Als u
drie maatbekers rijst gebruikt, dan moet de waterstand tussen
de lijnen 2 en 4 komen te staan. Als u 4 maatbekers rijst ge-
bruikt, dan moet de waterstand tot de lijn "4" komen, enzovoort. U kunt ma-
ximaal 6 maatbekers rijst koken. De volgende tabel geeft u informatie over de
te verwachte hoeveelheid rijst en de kooktijd.
KOOKTABEL VOOR RIJST
✓ ✗
Ongekookte rijst
(maatbeker)*
2
3
4
5
6
Koud
leidingwater tot
de markering
2
3
4
5
6
Gekookte rijst
ca. (maatbeker)*
4
6
8
10
12
Kooktijd
witte rijst
ca. (in minuten)
30 - 35
32 - 37
35 - 42
40 - 45
42 - 47
Kooktijd
bruine rijst
ca. (in minuten)
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
* met de Rice Cooker Duo Program maatbeker afgemeten
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 115
Pagina: 115
116
5. Controleer of de binnenpan aan de buitenkant, op de bodem en op de zijkan-
ten schoon is, voordat u deze in het apparaat zet, zodat deze goed contact kan
maken met de kookplaat aan de binnenkant.
6. Sluit de deksel, zodat deze goed vastzit.
7. Doe de verbindingstekker in het aansluit-
punt op het apparaat. Doe dan de stekker in
een passend stopcontact.
8. Druk nu op de AAN/UIT knop om het ap-
paraat aan te zetten. Alle functieverlichting lichten na elkaar kort op. In de dis-
play verschijnen rode streepjes. Druk dan op de "White Rice" of de "Brown Rice"
knop (afhankelijk van welke soort rijst u gaat koken) om de instelling te active-
ren. De functieverlichting van de knop "White Rice" of "Brown Rice" licht nu
rood op. Zodra het kookproces gestart worden, dan licht ook de functieverlich-
ting bij "Cooking" rood op en in de display lichten de streepjes afwisselt in een
vierkant op.
9. Als het kookproces bijna klaar is, dan verschijnt in de display de nog resterende
kooktijd en deze telt af: de laatste 12 minuten bij witte rijst en de laatste 25 mi-
nuten bij bruine rijst.
10. Zodra het kookproces beëindigd is, klinkt er een geluidssignaal die aangeeft dat
de rijst klaar is en de Solis Rice Cooker Duo Program schakelt automatisch in de
warmhoudstand. De functieverlichting "Keep Warm" licht op. In de display ver-
schijnt het aantal uren dat het apparaat zich in de "Keep Warm" stand bevindt.
Het begint met het getal "0".
11. Open voorzichtig de deksel en roer de rijst met de meegeleverde pollepel door.
Sluit de deksel weer en laat de rijst nog 10 – 15 minuten in de warmhoudstand
rusten, voordat u deze gaat serveren. Hierdoor wordt het nog eventueel over-
gebleven vocht opgezogen en wordt de rijst luchtiger.
VOORZICHTIG:
1. Voor het koken moet u altijd de bodem van de binnenpan en het oppervlak
van de kookplaat reinigen. Let daarbij op dat er geen rijstkorrels in het appa-
raat of op de kookplaat liggen.
2. Draai de binnenpan iets van links naar rechts in het apparaat, om er zeker
van te zijn dat deze vlak op de kookplaat staat.
3. De binnenpan moet recht in de rijstkoker geplaatst worden, anders kunt u het
apparaat niet aanzetten en kan deze beschadigd worden.
Om het gevaar van stroomstoten te verminderen, mag er alleen in de uitneembare bin-
nenpan gekookt worden. Doe het apparaat nooit in water.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 116
Pagina: 116
117
117
12. Als de instelling "White Rice" of "Brown Rice" afgesloten is, dan schakelt het
apparaat automatisch over naar de "Keep Warm" stand gedurende 10 uur.
13. Als u geen warme rijst meer nodig heeft, druk dan twee keer op de AAN/UIT
knop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcon-
tact. Laat het apparaat afkoelen, voordat u deze gaat schoonmaken.
Tips:
• Open de deksel pas als de rijst klaar is (d.w.z. als u het eindsignaal heeft gehoord).
• Om de instelling rijst koken of warm houden te stoppen, hoeft u alleen maar de
AAN/UIT knop twee keer in te drukken.
• Waarom is de kooktijd van bruine rijst ("Brown Rice") langer? Omdat er extra
zemelen rondom de rijstkorrels van bruine rijst zitten, hebben deze over het al-
gemeen een langere kooktijd nodig. De instelling "Brown Rice" houdt hier re-
kening mee en is zo ontworpen dat de warmte hier precies op afgestemd
wordt en de bruine rijst optimaal gekookt wordt. Hierbij hoort ook dat de rijst-
koker niet direct heel warm wordt, maar dat de rijstkorrels in het begin juist bij
lage temperatuur eerst kunnen "weken", zodat het volle aroma behouden blijft.
Belangrijk:
• Vloeistoffen altijd in de binnenpan doen, voordat u op de AAN/UIT knop
drukt.
• Tijdens gebruik niet op de functieknoppen drukken, om zo de voortgang van het
koken niet te verstoren.
• Gebruik altijd kookgerei van hout of hittebestendig kunststof, zodat de anti-aan-
baklaag van de binnenpan niet bekrast wordt.
• Controleer altijd of de binnenpan juist, d.w.z. rechtop in het apparaat, geplaatst
is, voordat u het kookproces start.
Waarschuwing:
• Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact
is gehaald, voordat u de binnenpan uit het apparaat haalt.
• Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen als u de deksel opent of de bin-
nenpan uit het apparaat haalt.
• Plaats de stoomuitlaat van de deksel altijd in een richting die van u afstaat, zo-
dat u zich niet kan verbranden aan het uittredende stoom.
• Open de deksel altijd voorzichtig. Open deze ook niet in uw richting, zodat u zich
niet kan verbranden aan de uittredende stoom.
• Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact, om een stroomstoot
te vermijden.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:26 Seite 117
Pagina: 117
• Gebruik het apparaat alleen samen met de meegeleverde, uitneembare bin-
nenpan.
• Gebruik de binnenpan niet meer indien deze beschadigd of verbogen is. Een
nieuwe Rice Cooker Duo Program binnenpan van Solis is verkrijgbaar bij de be-
tere speciaalzaak of direct bij Solis.
▲ DE FUNCTIE "KEEP WARM"
• Uw Solis Rice Cooker Duo Program schakelt automatisch naar de "Keep Warm"
functie (warmhoudstand), als de instelling "White Rice", "Brown Rice" of
"Steam" klaar is. De "Keep Warm" stand blijft tot 10 uur actief. Na 10 uur scha-
kelt het apparaat zich uit. In de display wordt het aantal uren dat het apparaat
reeds in de warmhoudstand staat aangegeven. Het eerste aangegeven getal is
"0".
• U kunt de "Keep Warm" functie ook onafhankelijk van de andere programma's
aanzetten.
• Om de "Keep Warm" stand uit te zetten drukt u op de AAN/UIT knop .
▲ KOOKTABEL VOOR RIJST
• Voor de informatie die volgt is de Rice Cooker Duo Program maatbeker gebruikt.
• Opmerking: De rijstmaatbeker van de Solis Rice Cooker Duo Program komt niet
overeen met een standaard maatbeker. Een Rice Cooker Duo Program maatbe-
ker komt overeen met 160 g ongekookte rijst. Mocht u uw maatbeker kwijtra-
ken, dan kunt u ook een andere maatbeker gebruiken. Echter, u moet de hier-
boven vermelde hoeveelheid afmeten en nooit de maximaal aanduiding van
6 maatbekers in de binnenpan overschrijden.
KOOKTABEL VOOR DE RIJST
Verhouding rijst:water bij witte/bruine rijst
118
Ongekookte rijst
(maatbeker)*
2
3
4
5
6
Koud
leidingwater tot
de markering
2
3
4
5
6
Gekookte rijst
ca. (maatbeker)*
4
6
8
10
12
Kooktijd
witte rijst
ca. (in minuten)
30 - 35
32 - 37
35 - 42
40 - 45
42 - 47
Kooktijd
bruine rijst
ca. (in minuten)
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
* met de Rice Cooker Duo Program maatbeker afgemeten
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 118
Pagina: 118
119
▲ RIJST VARIATIES
• U kunt tussen vele verschillende rijstsoorten kiezen en deze ook anders bereiden.
Wij geven u graag een overzicht.
HARTIGE RIJST
• Bereid de rijst in de Rice Cooker Duo Program zoals beschreven staat. Gebruik
in plaats van water dezelfde hoeveelheid kippen-, rundvlees-, of groentebouil-
lon of visbouillon.
ZOETE RIJST
• Bereid de rijst in de Rice Cooker Duo Program zoals staat beschreven. Vervang
de helft van de aangegeven hoeveelheid water met appel-, sinasappel- of ana-
nassap. Let op: Wij raden het af om rijstepudding in de Rice Cooker Duo Pro-
gram te bereiden, omdat dit aan de bodem van de kookpan kan kunnen aan-
branden.
SAFFRAAN RIJST
• Voeg 1/4 theelepel saffraanpoeder of 2 saffraandraadjes aan de rijst toe per twee
cups water. Volg de hoeveelheden die voor witte rijst in de tabel worden aan-
gegeven. Roer de rijst goed door.
ARBORIO OF CARNAROLI RIJST VOOR RISOTTO
• Arborio of carnaroli rijst komt uit Italië en is een glanzende ronde rijstkorrel die
zeer geschikt is voor het bereiden van risotto. Houdt voor de breiding van de
risottorijst de hoeveelheden aan zoals deze aangegeven worden voor bruine rijst
in de rijsttabel.
JASMIJN RIJST
• Jasmijn rijst is een geurende lange rijstkorrel. Houd hiervoor de tabel voor witte
rijst aan.
BASMATI RIJST
• Basmati rijst is aromatische lange rijstkorrel. Houd hiervoor de tabel voor witte
rijst aan.
WILDE RIJST
• Het wordt afgeraden om alleen wilde rijst in de Rice Cooker Duo Program te ko-
ken, omdat hiervoor een bijzonder grote hoeveelheid water nodig is. Desal-
niettemin kan het goed met witte of bruine rijst vermengt worden.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 119
Pagina: 119
QUINOA
• Quinoa is een Zuid-Amerikaanse rijstsoort die rijk is aan proteïnen en die een luch-
tige, romige en korrelige textuur heeft. Gebruik de tabel voor bruine rijst.
SUSHI RIJST
• Sushi rijst is een kleikorrelige rijst die veel in de Japanse keuken gebruikt wordt.
Gebruik hiervoor de tabel voor bruine rijst.
Tip:
• Om de rijst losser te koken, voegt u iets meer water toe aan de binnenpan. Als
u juist een vastere rijst wilt, dan voegt u wat minder water toe.
120
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 120
Pagina: 120
121
▲ UITGESTELD RIJST KOKEN MET DE
FUNCTIE "DELAY TIMER"
• Dankzij de functie "Delay Timer" kunt u het aantal uren ingeven waarna de rijst
gekookt en gaar dient te zijn. Uw rijstkoker wordt dan op de daarbij passende
tijd automatisch ingeschakeld, zodat uw rijst op de gewenste tijd klaar is. U kunt
dus 's morgens de rijst en het water in de binnenpan doen – en als u dan 's
avonds thuiskomt, dan staat er een lekkere, gare rijst voor u klaar.
Volg de volgende stappen:
• Was de rijst en doe dit met de juiste hoeveelheid water in de binnenpan. Volg
daarbij de beschrijving op pagina 115/116 van punt 1 tot 7.
• Zet het apparaat aan met de AAN/UIT knop .
• Druk nu op de knop "Delay Timer". In de display verschijnt het getal "1" voor
een bereiding die over 1 uur klaar is. Met iedere keer dat u op de knop drukt,
wordt het getal 1 cijfer hoger. U kunt een urental tussen 1 en 15 invoeren voor
de functie "White Rice" en tussen 2 en 15 als u vervolgens de kiest voor de
functie "Brown Rice".
• Als u het gewenste urental in de display opgelicht ziet, dan drukt u weer op de
knop "White Rice" of "Brown Rice", afhankelijk van de te koken rijstsoort.
• In de display tellen de uren af. Het apparaat schakelt automatisch naar de kook-
stand, zodra het juiste tijdstip is gekomen. De functieverlichting van "Cooking"
licht op en de displayaanduiding toont wisselende streepjes.
• Zoals bij de normale voortgang wordt bij het koken van witte rijst de laatste
12 minuten op de display afgeteld en bij bruine rijst de laatste 25 minuten.
• Zodra de voortgang is afgelopen hoort u een geluidsignaal en schakelt het ap-
paraat automatisch voor 10 uur over naar de warmhoudstand "Keep Warm".
In de display wordt het aantal uren weergegeven dat de warmhoudstand al ge-
activeerd is. Het eerst aangegeven getal is "0".
• U kunt het beste de rijst nogmaals goed omroeren met de meegeleverde polle-
pel, voordat u deze gaat serveren, zodat het overgebleven restvocht goed ver-
deeld wordt.
• Zodra u geen warme rijst meer nodig heeft, druk u twee keer op de AAN/UIT
knop om het apparaat uit te schakelen en haalt u het snoer uit de aanslui-
ting.
• Laat het apparaat afkoelen, voordat u deze gaat schoonmaken.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 121
Pagina: 121
▲ GAAR STOMEN MET
DE FUNCTIE "STEAM"
• Levensmiddelen die gestoomd worden behouden de meeste voedingstoffen en
vitamines en zijn daarom ideaal voor een gezonde voeding. Om gaar te stomen
legt u de levensmiddelen in de RVS stoomschaal. In de binnenpan doet u bouil-
lon of water en u sluit de deksel. Laat de deksel gedurende het gehele kook-
proces gesloten. Als u de deksel onnodig opent, dan verdwijnt de damp en wordt
de kooktijd verlengd.
Volg de volgende stappen:
1. Giet 3 Rice Cooker Duo Program maat-
bekers water of bouillon in de binnen-
pan. Afb. 1
2. Plaats de aan de buitenzijde droge bin-
nenpan in het apparaat. Afb. 2
3. Plaats de levensmiddelen die u wilt gaar
stomen in de RVS stoomschaal. Afb. 3
Tip: Mochten de levensmiddelen zo klein zijn dat ze
door de gaatjes van de stoomschaal kunnen vallen
(bijv. erwten), dan kunt u op de bodem van de schaal
een stuk bakpapier leggen. Prik hierin kleine gaatjes en
plaats vervolgens de levensmiddelen hierop. Let op:
het bakpapier mag niet over de rand van de stoom-
schaal komen.
Let op: Vul de stoomschaal slechts tot zover, dat de
deksel nog perfect kan sluiten.
4. Plaats de stoomschaal in de binnenpan. Afb. 4
5. Sluit de deksel, zodat deze vergrendeld wordt. Afb 5
6. Stop de verbindingstekker in de aansluiting op het ap-
paraat en doe vervolgens de stekker in een juist stop-
contact.
Afb. 6
7. Druk op de AAN/UIT knop om
het apparaat aan te zetten. Druk
dan op de knop "Steam" om de
stoominstelling te activeren. De rode
functieverlichting licht op. Op de
display knippert het getal "5" voor
een stoomtijd van 5 minuten. Druk
122
Afb. 6
Afb. 5
Afb. 4
Afb. 3
Afb. 1 Afb. 2
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 122
Pagina: 122
123
nogmaals op de knop "Steam". Met iedere keer dat u drukt worde de stoom-
tijd met 1 minuut verhoogt. U kunt maximaal 30 minuten instellen. Daarna
springt de display weer terug naar "5".
8. Zodra u de tijd ingesteld heeft, d.w.z. de "Steam" knop niet meer indrukt, dan
klikt een geluidsignaal. De aanduiding op de display knippert niet meer en ge-
eft aan dat de instelling bevestigd is en het stomen begint. De functieverlichting
bij "Cooking" licht op.
9. Zodra het water in de binnenpan het kookpunt heeft bereikt, telt de display-
aanduiding in intervallen van 1 minuut af.
10. Als het gaar stomen klaar is, dan klinkt er een geluidsignaal die aangeeft dat het
klaar is en het apparaat schakelt automatisch over naar de "Keep Warm" stand.
Ook hier geeft de display weer hoe lang het apparaat in de warmhoudstand
staat.
11. Open de deksel en verwijder met ovenwanten voorzichtig de levensmiddelen of
de stoomschaal. Laat het apparaat afkoelen, voordat u deze gaat schoonmaken.
Opmerking:
• Laat de deksel gedurende het gehele kookproces gesloten. Als u de deksel on-
nodig opent, dan verdwijnt de stoom en wordt de kook- en gaartijd verlengd.
• Tijdens het stomen moet er altijd water in de binnenpan zitten.
• Mocht er tijdens het koken geen water meer in de binnenpan zitten, dan scha-
kelt het apparaat automatisch over naar de „Keep Warm“ stand.
• Indien gewenst kan tijdens het koken hete vloeistof toegevoegd worden.
• Mocht het te stomen eten nog niet helemaal gaar zijn, voeg dan wat water of
bouillon toe aan de binnenpan en start de "Steam" functie nogmaals.
• De "Keep Warm" functie blijft ook na het stomen nog 10 uur aan staan. Toch
raden wij aan om het gestoomde eten zo snel mogelijk na het stomen te nutti-
gen, omdat de levensmiddelen dan nog de meeste vitamines en voedingstoffen
bevatten.
Waarschuwing:
• Open de deksel altijd uiterst voorzichtig, zodat u zich niet aan de uittredende
stoom brandt.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 123
Pagina: 123
124
GECOMBINEERD RIJST KOKEN EN STOMEN
• Om energie te besparen, kunt u ook tegelijkertijd rijst koken en groenten, ge-
vogelte of vlees of vis gaar stomen.
• Volg de stappen zoals beschreven staat op pagina 115 in het hoofdstuk "Rijst
koken met de instelling "White Rice" of "Brown Rice".
• Plaats tegelijkertijd de stoompan met de te stomen levensmiddelen in de bin-
nenpan.
• Sluit de deksel en schakel de functie "White Rice" of "Brown Rice" in. Let op
de tijd. Bij de functie "White Rice" start de kooktijd redelijk snel, zodra het wa-
ter warm is. Bij de functie "Brown Rice" duurt dat wat langer, omdat de bruine
rijst eerst een tijdje weekt.
• Houd de tijd in de gaten en controleer voordat de tijd verstreken is of het te sto-
men eten al goed gaar is. De kooktabel voor groenten op pagina 125 en de an-
dere kooktabellen geven u een aanknooppunt voor hoe lang de kooktijd on-
geveer is.
• Als het te stomen eten goed gaar is, haal de stoomschaal dan voorzichtig uit het
apparaat. Let op: de stoomschaal is heet en mag alleen met ovenwanten aan-
geraakt worden! Sluit daarna direct de deksel weer, zodat de rijst verder kan ko-
ken en niet te veel stoom verloren gaat.
• Zodra de rijst in de de "Keep Warm" stand gaat, kunt u indien gewenst de
stoomschaal terug plaatsen in de rijstkoker, zodat het eten nog een keer opge-
warmd wordt.
TIPS VOOR HET STOMEN VAN GROENTEN
• Kleine stukjes worden sneller gaar dan grote stukken. Alle groenten moeten in
even grote stukken gesneden worden, zodat ze gelijkmatig gaar worden.
• Zowel verse als ook bevroren groenten kunnen gestoomd worden. Als u bevro-
ren groenten wilt stomen, dan hoeven deze niet eerst ontdooid te worden.
• De grootte en consistentie van de groenten en ook uw persoonlijke smaak be-
palen hoe lang de kooktijd moet zijn. Wilt u hele zachte groenten, dan moet u
de kooktijd verhogen.
• De vloeistof mag nooit zo hoog staan dat het met de stoomschaal in aanraking
komt. Anders kan er niet goed worden gestoomd.
• Mocht de aangegeven kooktijd meer dan 30 minuten zijn, controleer dan na
30 minuten de waterstand. Vul indien nodig de vloeistof bij en start en de
"Steam" functie met de resterende tijd.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 124
Pagina: 124
125
Groenten
Artisjokken
Bonen
Broccoli
Erwten
Wortelen
Aardappel
Nieuwe
aardappel
Kikkererwten
Kool
Koolraap
Pompoen
Baby pompoen
Maïs
Pepers
Paddenstoelen
Bieten
Spruitjes
Asperges
Spinazie
Selderij
Zoete aardappel
Courgette
Peultjes
Uien
Suggesties en tips
Verwijder harde buitenste bladeren en
de stengel.
Doppen, heel laten.
In roosjes verdelen.
Als u ze vers bereidt dan schillen.
Bevroren.
In plakken of schrijven snijden.
In zijn geheel stomen.
In zijn geheel stomen.
12 uur laten weten.
In grote stukken verdelen.
Schillen en in stukken snijden
(stukken van ca. 50 g).
In stukken snijden.
Topjes verwijderen en verkleinen.
Stoom hele maïskolven.
In schijven snijden, klokhuis verwijderen.
In zijn geheel en ongewassen stomen.
Einde afsnijden, niet schillen.
Snijd een kruisje in de stronk.
Schillen, de onderkant verwijderen, heel laten.
Bladeren en stengels wassen.
In schijven snijden.
In stukken snijden.
Geschild.
Verkleinen.
Schillen en in zijn geheel stomen.
Hoeveelheid
2 middelgrote
250 g
250 g
250 g
250 g
3 middelgrote
4 (150 – 180 g)
6 (ieder 125 g)
1 cup gedroogde
500 g
350 g
300 g
350 g
2 kleine kolven
3 middelgrote
300 g
300 g
375 g
2 bosje
1/2 bosje
3 stronken
300 g
350 g
250 g
6 middelgrote
Kooktijd (min.)
30 - 35
13 - 15
8 - 10
8 - 10
4 - 5
14 - 16
35 - 40
25 - 30
40 - 45
10 - 12
15 - 17
20 - 25
8
20 - 22
14 - 16
8 - 10
12 - 13
17 - 19
12 - 14
5
5 - 6
20 - 25
6
4 - 5
20 - 25
KOOKTABEL VOOR GROENTEN
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 125
Pagina: 125
126
TIPS VOOR HET STOMEN VAN VIS EN ZEEVRUCHTEN
• Kruid de vis voor de bereiding met verse kruiden, uien, citroen, etc.
• Visfilets dienen naast elkaar en niet bovenop elkaar te worden geplaatst.
• De vis is gaar als het makkelijk uit elkaar valt en een melkachtige, niet door-
zichtige kleur krijgt.
Type
Visfilet,
hele vis,
stukken vis
Kreeft en
kreeftenstaart
Mosselen
in de schelp
Venusschelpen
Garnalen met schaal
Jakobsschelpen
Suggesties en tips
Stomen tot de vis niet meer doorzichtig is en makkelijk uit
elkaar valt.Visstukken zijn gaar als het visvlees makkelijk
van de graat afkomt.
Verwijder de onderzijde van de schaal
Stomen tot de schelpen open zijn
Stomen tot de schelpen open zijn
Stomen tot ze roze zijn
Stomen tot ze niet meer doorzichtig zijn
Kooktijd (min.)
8 - 10
15 - 20
12 - 14
18 - 20
12 - 14
8 - 10
8 - 10
4 - 6
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 126
Pagina: 126
127
TIPS VOOR HET STOMEN VAN GEVOGELTE
• Gebruik stukken die allemaal ongeveer even groot zijn.
• Leg de stukken gevogelte naast en niet bovenop elkaar.
• Verwijder het zichtbare vet en het vel.
• Controleer of het gevogelte gaar is, door op het dikste gedeelte te drukken. Is
het vocht dat uit het gevogelte komt helemaal helder, dan is het klaar.
TIPS VOOR HET STOMEN VAN KNOEDELS (BAL VAN DEEG)
• Verse of bevroren knoedels kunnen heel goed in uw Solis Rice Cooker Duo Pro-
gram gestoomd worden. Wij raden aan om wat bakpapier of koolbladeren op
de stoomschaal te leggen en daarop de knoedels een voor een te stomen, zo-
dat ze niet aan de stoomschaal vastkleven.
• Bevroren knoedels worden gaar in ca. 8 - 10 minuten. Verse knoedels worden
gaar in ca. 5 – 6 minuten.
Type
Borstfilet
Kippenpoten
Dijfilet
Suggesties en tips
Stomen met de vleeskant naar boven
Plaats het dikste deel aan de buitenrand van de
stoomschaal
Plaats het dikste deel aan de buitenrand van de
stoomschaal
Kooktijd (min.)
20 - 25
30 - 35
18 - 20
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 127
Pagina: 127
128
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
• Zet het apparaat uit met de AAN/UIT knop (2x drukken) en trek de stekker
uit het stopcontact. Verwijder het snoer van het apparaat.
• Wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld, voordat u de binnenpan verwijderd.
Maak de binnenpan, de stoomschaal en de opvangbak voor het condenswater
schoon in warm afwaswater, spoel en droog alles zorgvuldig af. De binnenpan
en de stoomschaal moeten om hygiënische redenen na ieder gebruik omge-
spoeld worden.
• Solis raadt het af om onderdelen van de Rice Cooker Duo Program in de vaat-
wasser te doen, met uitzondering van de kookschaal, omdat zowel vaatwasta-
bletten te agressief zijn, als ook de hoge temperaturen die het oppervlak van de
binnenpan kunnen beschadigen of andere onderdelen kan vervormen.
• De binnenkant van de deksel moet zorgvuldig met een vochtige doek schoon-
gemaakt en aansluitend goed gedroogd worden. Dit geldt ook voor de rubbe-
ren rand om de deksel. Laat de deksel en de rubberen rand altijd eerst goed dro-
gen, voordat u de deksel weer sluit.
• Gebruik in het algemeen voor het schoonmaken van de onderdelen van het ap-
paraat zelf geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuur-
sponsjes, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
• Het apparaat zelf dient alleen met een vochtige doek afgeveegd en aansluitend
gedroogd te worden. Gebruik geen alkalische schoonmaakmiddelen maar ge-
bruik alleen een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
• De opvangbak voor het condenswater moet na het schoonmaken weer op het
apparaat gezet worden.
Opmerking:
• Mocht de rijst aan de bodem van de binnenpan vastgekoekt zijn, vul de bin-
nenpan dan met heet water, voeg een klein beetje mild afwasmiddel toe en laat
de binnenpan 10 minuten staan. Daarna kunt u deze licht reinigen.
Waarschuwing:
• De verbindingstekker moet uit de aansluiting van het apparaat verwijderd wor-
den, voordat u de Rice Cooker Duo Program gaat schoonmaken. De aansluiting
op het apparaat moet in ieder geval volledig droog zijn, voordat u het apparaat
opnieuw gaat gebruiken.
• Om het oppervlak van het apparaat en de accessoires niet te beschadigen, mag
u nooit een alkalisch schoonmaakmiddel, maar alleen een zachte doek met een
mild schoonmaakmiddel gebruiken.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 128
Pagina: 128
129
• Gebruik nooit chemische middelen, schuursponsjes, staalwolsponsjes of schuur-
middelen voor het reinigen van het apparaat of de accessoires, omdat dit de op-
pervlaktes en coating kan beschadigen.
• Dompel het apparaat of het snoer nooit onder in water of andere vloeistoffen,
omdat dit tot stroomstoten kan leiden.
▲ OPBERGEN
1. Controleer of het apparaat uitgeschakeld en de stekker verwijderd is.
2. Controleer of de behuizing en alle onderdelen helemaal afgekoeld, schoon en
volledig droog zijn.
3. Leg de onderdelen in het apparaat en sluit de deksel.
4. Berg het apparaat rechtop op, op een droge, donkere plaats. Bij voorkeur in de
originele verpakking. Plaats niets op het apparaat.
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. JH-926SBD, type 817
Productbeschrijving Stoompan en rijstkoker
Spanning/frequentie 220-240V ~ / 50Hz
Vermogen 640-760 Watt
Afmetingen ca. 24 x 23 cm (H x Ø)
Gewicht ca. 2,2 kg
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 129
Pagina: 129
▲ PROBLEMEN EN HOE ZE VERHOLPEN
KUNNEN WORDEN
OPLOSSING
• Controleer of de verbindingsstekker wel goed in het
aansluitpunt op het apparaat zit en of de stekker wel
goed in het stopcontact zit.
• Het apparaat is te zwaar belast of is oververhit
geraakt. Haal het apparaat van de stroom af en laat
het een aantal minuten afkoelen. Doe dan de stekker
weer in het stopcontact en zet het weer aan met
behulp van de knop en start een nieuw kookpro-
ces.
• Als de rijst aan het einde van het kookprogramma te
droog of te vast is, dan kan deze door de toevoeging
van water en extra kooktijd zachter gemaakt wor-
den. Afhankelijk van hoe hard de rijst nog is, voegt u
1/2 tot 1 maatbeker water toe en roert u alles goed
om. Sluit de deksel en schakel nogmaals de instelling
"White Rice" of "Brown Rice" in.
Als de rijstkoker wisselt naar de warmhoudstand,
open dan de deksel en roer de rijst door. Eventueel
kan het ook voldoende zijn om de rijst gewoon
10 – 15 minuten langer in de warmhoudstand te
laten staan.
• Als de rijst aan het eind van het kookprogramma
nog te vochtig/nat is, roer deze dan met de pollepel
goed door. Hierdoor wordt het vochtige deel over de
bodem verdeeld en kan het vocht verdwijnen. Sluit
de deksel en laat het apparaat indien nodig nog
10 – 30 minuten in de warmhoudstand staan. Open
de deksel van tijd tot tijd en roer de rijst door, zodat
het overtollige vocht weg kan.
PROBLEEM
De Rice Cooker Duo Pro-
gram gaat plotseling uit.
De rijst is na het koken te
droog/hard.*
De rijst is na het koken
nog te vochtig.*
* Omdat rijstsoorten in samenstelling en consistentie kunnen wisselen, kunnen ook de resultaten verschillend zijn.
Deze tips zullen helpen om de voor u ideale rijst te koken.
130
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 130
Pagina: 130
131
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om
de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk on-
der de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afval-
bak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
SOLIS Rice Cooker niederl._2014 16.03.14 21:27 Seite 131

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Rice Cooker Duo Program 817.

Stel een vraag over de Solis Rice Cooker Duo Program 817

Heb je een vraag over de Solis Rice Cooker Duo Program 817 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Rice Cooker Duo Program 817. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Rice Cooker Duo Program 817 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.