Solis Primaroma handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Primaroma. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Primaroma
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 45
91
90
A	 ON / OFF knop
Het rode functielampje gaat aan, zodra u met deze knop de machine heeft
aangezet.
B	 Functieknop met groene controlelamp voor de temperatuur
Knop niet ingedrukt: espresso functie
Knop ingedrukt: stoomfunctie
C	 Zetgroep met filterkop
Voor het eenvoudig plaatsen van de filderhouder.
D	 Aluminium filterhouder
E	 Uitneembare lekbak met rooster
F	 Zwenkbaar stoompijpje met schuimkop op schroefdraad
Hiermee kunt u moeiteloos melk opschuimen of dranken opwarmen.
G	 Thermo geïsoleerde grip op het stoompijpje
H	 Uitneembaar waterreservoir van 1,5 liter
I	 Keuzeregelaar voor stoom en espresso
J	 Deksel van het waterreservoir
K	 Plaat met plaats voor kopjes
ACCESSOIRES
–	 Filters – een voor een kopje en een voor twee kopjes
–	 Doseerlepel met tamper
s	PRODUCTOMSCHRIJVING
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Pagina: 46
93
92
s	BELANGRIJKE VEILIGHEIDS­
VOORSCHRIFTEN
Lees alstublieft voor gebruik van uw Solis Primaroma espressomachine deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert ken-
nen en goed kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing
goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te
overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1.	Om een stroomstoot te vermijden, mogen het apparaat zelf noch het netsnoer
en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen. Water kan
in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht het apparaat of het
snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge
rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2.	Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen of voeten en kom dan
ook niet aan de stekker.
3.	Controleer voor gebruik of de aangegeven spanning op de typeplaat overeen-
komt met uw netspanning.
4.	Laat het snoer niet over de tafelranden hangen om te voorkomen dat het
apparaat er vanaf getrokken wordt. Zorg ervoor dat het snoer niet met hete
oppervlakten, zoals kachels of radiatoren of met het apparaat zelf in aanraking
kan komen.
5.	Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een
nat of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, hitte of
open vuur. Houd het espressoapparaat uit de buurt van bewegende delen of
andere apparaten.
6.	Til het apparaat niet aan het snoer op, trek niet aan het snoer en plaats niets op
het snoer. Haal het apparaat alleen aan de stekker uit het stopcontact.
7.	Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8.	Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact doet of eruit haalt, eerst of
het apparaat uitgeschakeld is.
9.	De apparaat moet tijdens het gebruik om een vlakke, stabiele, schone en droge
ondergrond staan, zoals een tafel of werkoppervlak. Het apparaat mag nooit op
bij de rand worden geplaatst. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buiten
en mag niet op boten of woonboten worden gebruikt.
10.	Zet het apparaat uit met de ON 
/ 
OFF knop en trek altijd de stekker uit het
stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of als deze schoongemaakt moet
worden. We raden het gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra
zekerheid bij het gebruik van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is
raadzaam om een veiligheidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken.
Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
11.	Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoires.
12.	Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
13.	Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal eerst de stekker
uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Neem deze niet
weer in gebruik, totdat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
14.	Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen of met water
in aanraking zou kunnen komen (bijvoorbeeld in de buurt van een gootsteen).
15.	Leg het apparaat of delen van het apparaat, zoals het snoer of de stekker, nooit
in het water en laat deze niet in contact komen met water.
16.	Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op valt.
17.	Stop nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
18.	Verplaats of schud het apparaat niet tijdens gebruik.
19.	Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Ge-
bruik alleen de meegeleverde accessoires of die door Solis geadviseerd worden.
Het gebruik van verkeerde accessoires kan tot beschadiging van het apparaat of
brand, stroomstoot of persoonlijk letsel.
20.	Zet het apparaat niet aan door middel van een tijdschakelaar of afstandsbedie-
ning.
21.	Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik thuis en niet voor commercieel
gebruik.
22.	Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers en gooi dit weg, voordat u het
apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.
23.	Controleer uw espressomachine voor ieder gebruik en kijk of het apparaat, het
snoer of de stekker niet beschadigd zijn.
24.	Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of de
stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is
of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties of andere onderhoudswerk-
zaamheden naast reiniging en ontkalking uit, maar geef het apparaat af bij Solis
of een, van de door Solis erkende servicepunten, om het te laten controleren,
repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
25.	Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de espressomachine
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
of diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Bovendien
moeten zij precies begrijpen welke gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan
en hoe het apparaat gebruikt kan worden op een veilige manier. Reiniging en
onderhoud van het apparaat mag zonder toezicht niet worden uitgevoerd door
kinderen. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jongerdan 8 jaar ge-
bruikt worden.
26.	Bewaar het apparaat en het netsnoer altijd uit de reikwijdte van kinderen.
27.	Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de espressomachine spelen.
Pagina: 47
95
94
s	VOOR INGEBRUIKSNAME
–	 Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiketten
en het verpakkingsmateriaal.
–	 Haal alle accessoires uit het apparaat.
–	 Haal het waterreservoir uit het apparaat. Maak het waterreservoir, de deksel en de
filters en de filterhouder met warm water en mild vloeibaar afwasmiddel schoon.
Daarna goed afspoelen en afdrogen.
–	 Neem de behuizing van de espressomachine en de lekbak met rooster af met een
zachte, vochtige doek en droog alles af.
LET OP: De behuizing van de espressomachine, het snoer en de stekker
mogen nooit in water of andere vloeistoffen worden gelegd of hiermee in
aanraking komen!
OPMERKING: De onderdelen van de espressomachine en de accessoires zijn
niet geschikt voor de vaatwasser.
–	 Vul het waterreservoir tot de MAX markering met koud leidingwater en sluit de
deksel weer.
–	 Plaats het waterreservoir weer in het apparaat door de beide haken aan het wa-
terreservoir te plaatsen in de zwarte ophangpunten aan de achterzijde van het
apparaat.
28.	Gebruik uitsluitend koud en schoon leidingwater voor het waterreservoir en
geen andere vloeistoffen.
29.	Gebruik de espressomachine nooit als het waterreservoir leeg is.
30.	Controleer altijd of de filterhouder juist in de zetgroep is geplaatst, voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
31.	Raak nooit tijdens gebruik of kort daarna de hete onderdelen van het apparaat
aan, zoals het stoompijpje, de metalen delen van de filterhouder of de filters.
Raak alleen de thermo geïsoleerde handgrepen, knoppen en regelaar aan.
32.	Verwijder de filterhouder nooit tijdens het koffiezetten of als u melk aan het
opschuimen bent – het apparaat staat onder druk!
33.	Loop niet bij het apparaat weg als deze in gebruik is. Zeker niet als er kinderen
in de buurt zijn.
34.	LET OP: Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet! Laat het apparaat eerst
afkoelen, voordat u delen van het apparaat verwijdert / aanbrengt of deze gaat
verplaatsen of gaat schoonmaken.
35.	Er mogen alleen kopjes op de plaat op het apparaat gezet worden. Leg geen
andere voorwerpen op het apparaat!
36.	Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Bekijk hiervoor de beschrij-
ving in de gebruiksaanwijzing.
37.	Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.
38.	Gebruik geen olie of smeermiddelen bij dit apparaat.
39.	De omgevingstemperatuur tijdens het gebruik en opbergen mag niet lager zijn
dan 0 °C.
Pagina: 48
97
96
–	 Druk de filterhouder naar boven tegen de filterkop aan en draai het handvat tegen
de klok in naar rechts, totdat u weerstand voelt en het handvat bij het opschrift
LOCK staat. Het handvat staat dan ongeveer in een hoek van 90° met de machine.
–	 Plaats een kopje op het lekrooster en onder de uitloop van de filterhouder (of
gebruik voor de allereerste volledige doorloop een grotere opvangbak).
–	 Controleer of de keuzeregelaar in de middelste stand-by stand l staat.
–	 Doe de stekker in een passend stopcontact.
–	 Druk de ON 
/ 
OFF knop naar binnen. Het apparaat gaat aan en het rode func-
tielampje gaat branden.
–	 Controleer nu ook of de functieknop niet ingedrukt is, maar zorg dat deze in de
stand voor koffiebereiding staat. De groene controlelamp voor temperatuur
gaat aan, zodra de machine de bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Het apparaat
is nu klaar voor gebruik.
–	 Draai nu de keuzeregelaar naar links naar de kopjes stand : het hete water loopt
door en komt uit de filterhouder.
Als u de machine voor de eerste keer genbruikt, laat dan de gehele inhoud van het
waterreservoir een keer helemaal doorlopen (indien nodig de opvangbak op het
rooster meerdere malen leegmaken!). Voor elk gebruik daarna is het voldoende
om het water ca. 20 seconden te laten doorlopen om de onderdelen van het
apparaat voor te verwarmen.
–	 Draai de keuzeregelaar weer terug naar de middelste stand-by stand l; het water
stopt met doorlopen.
–	 Draai de handgreep van de filterhouder met de klok mee naar links, richting
INSERT.
–	Laat de filterhouder met filter zakken en verwijder deze uit de zetkop.
LET OP: Beide onderdelen zijn heet; verbrand u niet.
–	 Uw apparaat is nu klaar voor de bereiding van espresso.
OPMERKING: Als het water voor de eerste keer door de machine wordt gepompt,
dan kunt u een luid geluid horen, omdat er eerst lucht doorheen gaat. Na ongeveer
20 seconden verdwijnt dit geluid weer.
SPOEL DE MACHINE VOOR DE EERSTE INGEBRUIKSNAME EN
VOOR IEDER GEBRUIK
Om het binnenwerk van het apparaat schoon te maken, moet u voor het eerste
gebruik een keer het met water gevulde waterreservoir volledig laten doorlopen.
Wij raden ook aan, om voor ieder gebruik het apparaat gedurende ca. 20 secon-
den te spoelen, zodat alle onderdelen van het apparaat voorverwarmd worden en
de temperatuur van de zetgroep gestabiliseerd wordt – hierdoor wordt al het eerste
kopje espresso een heerlijk, warm genot!
Volg in beide gevallen de volgende stappen:
–	 Plaats een filter (zonder koffie) in de filterhouder. De ronding op het filter moet
hiervoor precies boven de uitsparing op de filterhouder komen, zodat het filter
volledig in de filterhouder glijdt.
–	 Plaats de filterhouder in de zetgroep:
Houd de filterhouder onder de filterkop, zodat het handvat zich links onder het
opschrift INSERT bevindt.
Pagina: 49
99
98
s	ESPRESSO-BEREIDING
MET UW SOLIS PRIMAROMA
OPMERKING: Controleer voor ieder gebruik de waterstand in het waterreser-
voir. Ververs het water dagelijks. Vul voor ieder gebruik het waterreservoir
met fris, koud leidingwater. Gebruik geen gedestilleerd water, mineraalwa-
ter of andere vloeistoffen.
DE FILTER MET KOFFIE VULLEN EN AANDRUKKEN
–	 Kies het juiste filter: gebruik de kleine filter voor 1 kopje en het grotere filter voor
2 kopjes. Als u een grote koffiemok wilt zetten, gebruik dan – afhankelijk van de
gewenste intensiteit van de koffie – het filter voor 2 kopjes en laat meer water
doorlopen.
–	 Veeg het filter met een droge droek schoon.
–	 Plaats het filter in de filterhouder (let op de ronding op het filter en de insparing
op de filterhouder!).
–	 Vul het filter met koffiepoeder. Gebruik 1–2 doseerlepels per kopje.
–	 Tik de filterhouder licht tegen het werkblad aan, zodat de koffie zich gelijkmatig
op het filter verdeeld. Gebruik de tamper om de koffie aan te drukken.
–	 Verwijder na het aandrukken achtergebleven koffie van de rand van de filterhou-
der, zodat deze op een juiste manier in de filterkop geplaatst kan worden.
FILTERHOUDER PLAATSEN
–	 Plaats de filterhouder in de zetgroep:
Houd de filterhouder onder de filterkop, zodat het handvat zich links onder het
opschrift INSERT bevindt.
–	 Druk de filterhouder naar boven tegen de filterkop aan en draai het handvat
tegen de klok in naar rechts, totdat u weerstand voelt en het handvat bij het
opschrift LOCK staat. Het handvat staat dan ongeveer in een hoek van 90 ° met
de machine.
–	 Plaats een of twee lege kopjes (bij voorkeur de door het doorspoelen voorver-
warmde kopjes) op het opvangrooster onder de uitloop van de filterhouder.
ESPRESSO BEREIDEN
–	 De keuzeregelaar moet in de middelste stand-by stand l staan.
–	 Doe de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de ON/OFF knop
(de knop moet ingedrukt zijn). Het rode functielampje gaat branden.
–	 De functieknop mag niet ingedrukt zijn. Deze moet in de stand voor koffieberei-
ding staan.
–	 Als de controlelamp voor de temperatuur groen wordt, kunt u de keuzeregelaar
naar links draaien naar de kopjes stand : de koffie loopt nu door en komt uit
de filterhouder.
–	 Draai de keuzeregelaar weer terug naar de middelste stand-by positie l, zodra
de gewenste koffiehoeveelheid is doorgelopen (of op zijn laatst als de koffie die
nog doorloopt een lichte kleur begint te krijgen).
OPMERKING: Het is normaal, dat tijdens het koffiezetten de groene controlelamp
voor temperatuur uit gaat. Dit betekent dat de bereidingstemperatuur constant
gehouden wordt.
LET OP: Laat de espressomachine tijdens gebruik nooit onbeheerd achter!
Pagina: 50
100
–	 Draai het stoompijpje weer aan de thermo geïsoleerde rubberen grip terug bo-
ven de mazen van het lekrooster en draai de keuzeregelaar nogmaals naar de
stoomstand . Laat wat stoom vrij richting de lekbak, zodat de melkresten uit
het stoompijpje worden verwijderd. Veeg aansluitend het stoompijpje schoon met
een vochtige doek.
–	 Druk de functieknop nog een keer in, zodat deze niet meer ingedrukt is en weer
in de koffiezetstand staat.
OPMERKING: Nadat u melk heeft opgeschuimd, moet u de espressomachine
5 minuten laten afkoelen, voordat u de volgende espresso kunt maken, anders kan
de espresso een beetje een “verbrande” smaak krijgen.
s	NA DE BEREIDING VAN
ESPRESSO / CAPPUCCINO
–	 Zet het apparaat na de bereiding van de espresso/cappuccino met de ON 
/ 
OFF
knop uit. Het rode functielampje gaat uit.
–	 Haal aansluitend de stekker uit het stopcontact.
–	 Draai de handgreep van de filterhouder naar links, richting INSERT, en haal de
filterhouder voorzichtig uit de zetgroep. LET OP: De filterhouder, het filter en
zeker het met heet water bedrenkte koffiedik is zeer heet! Wees bij het
verwijderen van de filterhouder erg voorzichtig. U kunt zich verbranden!
–	 Om het koffiedik te verwijderen, klapt u de houder van het filter naar bo-
ven – hierdoor valt het filter niet uit de filterhouder! Draai dan de filterhouder
180 graden en klop het koffiedik uit het filter. Gooi het koffiedik weg in de afval-
bak en niet in de gootsteen, omdat deze anders verstopt kan raken.
–	 Spoel het filter en de filterhouder zorgvuldig af onder stromend water. Maak ze
beide droog met een theedoek of keukenrol.
s	MELK VOOR CAPPUCCINO
OPSCHUIMEN
Het RVS stoompijpje met schuimkop van uw Primaroma maakt
van verse, koude melk een romig en warm melkschuim om heer-
lijke cappuccino te bereiden.
OPMERKING: Om melkschuim te kunnen maken, moet de filter-
houder in de zetgroep zitten!
Volg de volgende stappen:
–	 Zet eerst een espresso in een grote kop en draai de keuzerege-
laar weer in de stand-by positie l.
–	 Druk de functieknop in, zodat het apparaat in de stoomfunctie staat. Wacht
tot de groene controlelamp aan gaat. De machine is dan heet genoeg om stoom
te genereren.
–	 Vul, terwijl het apparaat opwarmt, een hoge, smalle melkkan (bij voorkeur van
RVS) met verse, koude melk. Houd rekening met ongeveer 100 ml melk per cap-
puccino en denk er ook aan dat het volume van koude melk verdubbelt als het
schuim wordt.
–	 Zodra de groene controlelamp aan gaat, haalt u de stoompijp met het thermo
geïsoleerde rubberen grip naar onder, zodat deze boven de mazen van het
lekrooster komt.
–	 Draai de keuzeregelaar nu naar rechts naar de stoomstand . Laat nu ongeveer
10 seconden hete stoom uit het stoompijpje op het lekrooster komen, zodat het
stoompijpje schoon wordt.
–	 Draai de keuzeregelaar weer naar de middelste stand-by stand l terug.
–	 Draai het stoompijpje aan de thermo geïsoleerde rubberen grip omhoog.
–	 Breng de schuimkop van het stoompijpje ongeveer 2 cm diep in de melk en draai
dan de keuzeregelaar weer naar rechts naar de stoomstand : er komt stoom
vrij.
–	 Houd de schuimkop onder het melkoppervlak en beweeg de melkkan al draaiend
van boven naar beneden, totdat een mooi en romig melkschuim is ontstaan.
–	 Als de melk genoeg is opgeschuimd, draai dan de keuzeregelaar weer terug in de
middelste stand-by positie l en verwijder dan pas het melkkannetje.
–	 Tik het melkkannetje een beetje op het werkblad, zodat eventuele luchtbellen
verdwijnen en draai het kannetje voorzichtig, zodat de consistentie gelijkmatig
wordt.
–	 Giet de opgeschuimde melk direct op de espresso.
101
Pagina: 51
s	REINIGING EN ONDERHOUD
REINIGING VAN HET STOOMPIJPE
Het stoompijpje dient na iedere keer dat u melk heeft opgeschuimd te wor-
den schoongemaakt.
Volg hiervoor de volgende stappen:
1.	De stekker moet in het stopcontact zitten en met de ON / OFF knop aan staan.
De functieknop is ingedrukt en bevindt zich in de stoomstand .
2.	Richt het stoompijpje in de richting van de lekbak en draai de keuzeregelaar
naar rechts naar de stoomstand . Laat enkele seconden stoom vrijkomen.
Hierdoor verwijdert u eventuele melkresten in het stoompijpje.
3.	Draai de keuzeregelaar weer terug naar de middelste stand-by stand l. Druk
de functieknop weer in, zodat deze niet meer ingedrukt is. Zet de machine uit
met de ON / OFF knop en laat het apparaat afkoelen.
4.	Veeg het stoompijpje schoon met een vochtige doek.
5.	Mocht het stoompijpje verstopt zijn, steek dan een naald in de openeing van
het pijpje.
6.	Mocht het stoompijpje dan nog steeds verstop zijn, dan kunt u de schuimkop
van het pijpje eraf schroeven.
7.	Leg de schuimkop dan eerst in een glas met heet water en probeer vervolgens
nog een keer met een naald de blokkade te verwijderen. Schroef daarna de
schuimkop weer op het stoompijpje.
REINIGING VAN HET FILTER,
DE FILTERHOUDER EN DE ZETGROEP
Laat regelmatig heet water door de zetgroep, met een geplaatste maar lege filter-
houder, lopen. Hierdoor worden eventuele koffieresten uit de zegroep gespoeld.
Was de filterhouder en het filter met de hand af in wat warm afwaswater en spoel
alles goed na onder stromend water. Daarna goed afdrogen.
Wij raden aan om de filterhouder en de filters periodiek (ongeveer maandelijks of
tenminste na 250 koppen) met SOLITABS te reinigen, om het koffievet en andere
resten grondig te verwijderen. Gedetailleerde informatie vindt u op met de SOLITABS
meegeleverde gebruiksaanwijzing.
103
102
s	WATER OF DRANKEN MET
DE STOOMFUNCTIE VERWARMEN
Met de stoomfunctie kunt u ook dranken of water verwarmen, bijvoorbeeld voor
de bereiding van thee of warme chocolademelk.
Volg hiervoor de volgende stappen:
–	 Vul het waterreservoir met fris water. U mag de MAX-markering niet overschrij-
den.
–	 Schroef de schuimkop op het stoompijpje er met de hand vanaf.
–	 Doe de stekker in het stopcontact.
–	 Druk de ON / OFF knop in, om het apparaat aan te zetten. Het rode functielampje
gaat branden.
–	 Druk de functieknop in, zodat het apparaat in de stoomfunctie staat en wacht
tot de groene controlelamp aan gaat.
–	 Breng het stoompijpje (zonder de schuimkop) in de te verwarmen vloeistof en
draai daarna de keuzeregelaar naar rechts in de stoomstand .
–	 Draai de keuzeregelaar weer naar de middelste stand-by stand l, zodra het
drankje de gewenste temperatuur heeft bereikt.
–	 Druk opnieuw de functieknop in, zodat deze niet meer ingedrukt is en weer in
de koffiezetstand staat. Zet het apparaat uit de met ON/OFF knop.
–	 Haal de stekker uit het stopcontact.
ENERGIEBESPAARSTAND: AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Om energie te besparen schakelt de Primaroma espressomachine automatisch
uit, zodra deze al ca. 25 minuten niet meer gebruikt of bediend is.
Om de machine weer te activeren, drukt u gewoon weer op de ON / OFF knop.
Pagina: 52
105
104
REINIGING VAN DE BEHUIZING EN DE PLAAT VOOR KOPJES
Voor de reiniging van de behuizing dient het apparaat uit te staan en mag
de stekker niet in het stopcontact zitten.
Neem de behuizing en de plaat voor kopjes af met een vochtige doek en maak
aansluitend alles goed droog.
Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen, ruwe sponzen
of doeken die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.
REINIGING VAN DE LEKBAK MET ROOSTER
Voor de reiniging van de lekbak dient het apparaat uit te staan en mag de
stekker niet in het stopcontact zitten.
Verwijder, leeg en reinig de lekbak regelmatig, in ieder geval zodra deze vol is.
Verwijder het rooster en trek de lekbak er naar voren uit. Was het rooster en de
lekbak met de hand af in wat warm afwaswater. Gebruik geen aggressieve of schu-
rende spons. Speol het rooster en de lekbak af met schoon water en droog alles
zorgvuldig.
LET OP: Het rooster en de lekbak kunnen niet in de vaatwasser.
Zet de lekbak weer terug en plaats het rooster weer op de lekbak.
OPBERGEN VAN DE SOLIS PRIMAROMA
Draai de keuzeregelaar in de middelste stand-by stand l en zet het apparaat uit
met de ON / OFF knop. Haal de stekker uit het stopcontact. Berg alle onderdelen en
accessoires op.
Berg de afgekoelde, gereinigde en gedroogde machine op in rechte positie, bij voor-
keur in de orginele verpakking. Leg geen voorwerpen op het apparaat.
s	ONTKALKEN
Na langdurig gebruik of hard water, kan ervoor zorgen dat er kalk zich afzet in en
op een aantal functionele delen van de machine en zo het vermogen reduceert –
hierdoor wordt de kwaliteit van de espresso minder goed.
Solis raadt daarom aan om uw Primaroma regelmatig (afhankelijk van de hardheid
van het water, maar toch tenminste maandelijks) te ontkalken met een SOLIPOL®
special met water mengsel. Gebruik voor het ontkalken van de machine uitsluitend
SOLIPOL® special (art.nr. 703.02). Schade veroorzaakt door het gebruik van een
onjuist ontkalkingsmiddel wordt niet door de garantie gedekt.
Volg hiervoor de volgende stappen:
1.	Plaats de filterhouder (zonder koffie) in de zetgroep. Doe een SOLIPOL® special
met water mengsel in de verhouding 1:1 in het waterreservoir en vul deze tot
de MAX-markering.
2.	Doe de stekker in het stopcontact.
3.	Druk op de ON/OFF knop, zodat het rode controlelampje gaat branden en het
apparaat aanstaat.
4.	Zet een grote opvangbak onder de uitloop van de filterhouder en een lege
melkkan onder het stoompijpje.
5.	De functieknop mag niet ingedrukt zijn, maar moet in de koffiezetstand staan.
De keuzeregelaar staat in de middelste stand-by stand l.
6.	Wacht tot het groene controlelampje voor de temperatuur aangaat. Draai de
keuzeregelaar naar links naar de kopjesstand en laat ongeveer 2 koppen
water doorlopen.
7.	Draai dan de keuzeregelaar weer naar de stand-by stand l.
8.	Druk de functieknop nu in, zodat het appraat in de stoomstand staat en wacht
tot het groene controlelampje voor de temperatuur aan gaat.
9.	Draai dan de keuzeregelaar naar recht naar de stoomstand en laat ongeveer
2 minuten lang stoom uit het stoompijpje komen in het lege melkkannetje (of
direct in de lekbak).
10.	Draai dan de keuzeregelaar weer naar de middelste stand-by stand l. Druk nog
een keer op de functieknop, zodat deze weer in de koffiezetstand komt.
11.	Druk op de ON/OFF knop, om het apparaat uit te zetten en laat het opgeloste
ontkalkingsmiddel 15 minuten inwerken.
12.	Na deze 15 minuten zet u het apparaat weer aan en herhaalt u stap 5 tot 11
tenminste 3 keer, totdat het opgeloste ontkalkingsmiddel zo goed als helemaal
verbruikt is.
13.	Als het opgeloste ontkalkingsmiddel zo goed als op is, verwijder dan het wa-
terreservoir en spoel deze zorgvuldig met fris water, om alle resten van het
ontkalkingsmiddel te verwijderen, en vul het waterreservoir opnieuw met fris
leidingwater.
Pagina: 53
107
106
s	KOFFIE EN ACCESSOIRES
Voor uw Solis Primaroma espressomachine zijn de volgende accessoires en koffie­
soorten verkrijgbaar:
Art.nr. 700.69	 Premium filterhouderset (1 RVS filterhouder met filters
	 voor 1 of 2 kopjes)
Art.nr. 960.77	 SOLIS Scala Bonenmolen
Art.nr. 978.40	 SOLIS Uitklopbak
Art.nr. 703.02	 SOLIPOL® special ontkalkingsmiddel (1 liter)
Art.nr. 993.02	 SOLITABS Reinigingstabletten (10 stuks)
Art.nr. 992.00	 SOLIS De Luxe Koffiebonen (2 x 500 gr)
Art.nr. 992.04	 SOLIS Exclusif Koffiebonen (2 x 500 gr)
Art.nr. 992.60	 SOLIS Crema Koffiebonen (2 x 500 gr)
Art.nr. 907.20	 Melkkannetje voor het opschuimen van melk (0,25 l)
U vindt de accessoires en verbruiksmaterialen voor uw Solis Primaroma
machine in de betere vakhandel of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, Fax 0848 804 890, email: info@solis-onlineshop.ch
of www.solis-onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)
s	TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer	 CM4682-B, type 1010
Productbeschrijving	Espressomachine
Spanning / Frequentie	 220–240 V~ / 50Hz
Vermogen	 1050 Watt
Afmetingen	 ca. 20@29@29 cm (Lengte@hoogte@
diepte)
Gewicht	 ca. 4,48 kg
14.	Om nu ook de machine te spoelen en de resten van het ontkalkingsmiddel te
verwijderen, herhaalt u nu stap 5 tot 10, totdat er nog maar een klein beetje
restwater in het waterreservoir zit. De inwerktijd van 15 minuten van punt 11
hoeft u nu niet in acht te nemen.
15.	Haal het waterreservoir er nog een keer vanaf, leeg deze en vul deze opnieuw
met fris leidingwater.
16.	Verwijder de filterhouder uit de zetgroep, spoel deze af onder stromend water
en droog deze goed af.
OPMERKING: Veeg alstublieft eventuele spetters van het ontkalkingsmengsel direct
van het apparaat af, omdat het middel de oppervlakte kan beschadigen.
WAARSCHUWING: Nooit het snoer, de stekker of het apparaat onderdompe-
len in water of andere vloeistoffen. Tijdens het ontkaken nooit het waterre-
servoir verwijderen of volledig laten leeglopen.
Pagina: 54
109
108
s	PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De koffie loopt niet
door.
Machine staat niet aan of
de stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Waterreservoir is leeg.
Koffie is te fijn gemalen.
Te veel koffie in het filter.
Koffie is te hard aange­
drukt.
Filter is verstopt.
Controleer of de stekker goed in het
stopcontact zit, de ON/OFF knop
ingedrukt is en het rode controle­
lampje brandt.
Vul het waterreservoir.
Let op de juiste maalgraad.
Let op de juiste hoeveelheid.
Druk het koffiepoeder iets minder
hard aan.
Maak het filter schoon.
Koffie loopt te snel
door.
Koffie is te grof gemalen.
Te weinig koffie in het
filter.
Koffie is niet voldoende
aangedrukt.
Let op de juiste maalgraad.
Let op de juiste hoeveelheid koffie.
Druk het koffiepoeder wat harder
aan.
De koffie is koud. Koppen zijn niet voorver­
warmd.
De melk is niet warm
genoeg (voor cappuccino
of koffie verkeerd).
Verwarm de koppen voor met heet
water.
Als de onderkant van de kan zo heet
is, dan men hem niet meer kan aan­
raken, dan is de temperatuur goed.
Er staat water
onderin de espres-
somachine.
De lekbak zit vol met
water.
De espressomachine is
kapot.
Leeg de lekbak en maak deze schoon.
Neem contact op met een Solis ser­
vicepunt.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De espresso smaakt
naar ontkalkings-
middel of smaakt
zuur.
Na het ontkalken is
de machine niet zoals
beschreven gespoelt.
De koffie is te lang op
een warme, vochtige
ruimte bewaard en is niet
meer goed.
Spoel de espressomachine meerdere
malen zoals beschreven staat onder
“Voor ingebruiksname”.
Gebruik altijd vers gemalen koddie en
bewaar de ongeopende verpakking
op een koele, droge plaats. Na het
openen de verpakking indien mogelijk
weer luchtdicht afsluiten en bij voor­
keur in de koelkast bewaren.
De stoom kan de
melk niet meer
opschuimen.
Het groene controlelamp­
je voor de temperatuur is
niet aangegaan.
Het melkkannetje is te
groot of de vorm van kan
is hiervoor niet geschikt.
U heeft magere melk
gebruikt.
Het apparaat kan alleen stoom
generern, als het apparaat de juiste
temperatuur voor stoom heeft bereikt.
Daarom moet u altijd wachten, totdat
het groene controlelampje voor de
temperatuur gaat branden.
Gebruik altijd een hoog en smal kan­
netje, bij voorkeur van RVS.
Gebruik alleen volle of halfvolle melk.
Mocht geen van de bovenstaande suggesties uw probleem veroorzaken, neemt u
dan contact op met Solis of een door Solis erkend servicepunt.
Pagina: 55
111
110
s	VERWIJDERING
EU 2002 / 96 / EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de
verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder
de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak
afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
GARANTIE
DE
2
ANS
(valable
uniquement
accompagnée
de
la
preuve
d‘achat)
Nous
accordons
une
garantie
pour
ce
produit,
si
le
défaut
est
imputable
à
un
défaut
de
pièce
ou
main
d‘œuvre,
sous
réserve
d‘une
utilisation
et
d‘un
entretien
corrects.
La
garantie
prend
effet
à
la
date
inscrite
sur
la
preuve
d‘achat,
devant
être
jointe
au
produit.
En
cas
d‘utilisation
profession-
nelle,
la
durée
de
la
garantie
est
limitée
à
12
mois.
Les
conditions
de
garantie
détaillées
sont
disponi-
bles
sur
le
site
www.solis.com.
SERVICE
CLIENTÈLE
Pour
toute
réparation,
les
clientes
et
clients
rési-
dant
en
Suisse
renvoient
directement
l‘appareil
à:
Solis
Produzione
SA,
Centro
Solis,
Via
Penate
4,
CH-6850
Mendrisio,
Suisse.
Il
est
recommandé
de
téléphoner
avant
tout
retour
d‘appareil,
car
les
dysfonctionnements
peuvent
souvent
être
résolus
par
nos
experts
à
l‘aide
de
quelques
conseils
et
astuces.
Hors
de
Suisse,
les
contacts
spécifiques
à
chaque
pays
sont
indiqués
sur
le
site
www.solis.com.
Bien
entendu,
nous
vous
informons
volontiers
par
téléphone.
Vous
pouvez
nous
contacter
par
télé-
phone
aux
numéros
suivants:
Pour
la
Suisse:
+41
91
802
90
10
Pour
la
Belgique:
+32
2
808
35
82
Pour
les
autres
pays:
+41
44
874
64
84
2
ANNI
DI
GARANZIA
(valida
solo
con
lo
scontrino)
Sul
presente
prodotto
assicuriamo
una
garanzia
qualora
sia
dimostrabile
che
il
guasto
sia
stato
causato
da
un
difetto
di
costruzione
o
dei
materiali
e
qualora
il
prodotto
sia
stato
impiegato
corretta-
mente
e
con
la
dovuta
cura.
La
garanzia
decorre
dal-
la
data
di
acquisto,
per
la
quale
fa
fede
lo
scontrino
di
vendita
che
deve
essere
allegato
all’articolo.
In
caso
di
utilizzo
commerciale,
il
periodo
di
garanzia
ammonta
a
12
mesi.
Le
condizioni
di
garanzia
det-
tagliate
sono
visionabili
su
www.solis.com.
SERVIZIO
CLIENTI
I
clienti
residenti
in
Svizzera
devono
inviare
gli
articoli
da
riparare
direttamente
a:
Solis
Produ-
zione
SA,
Centro
Solis,
Via
Penate
4,
CH-6850
Mendrisio,
Svizzera.
In
ogni
caso,
prima
di
spedire
l’apparecchio,
è
preferibile
contattare
telefonica-
mente
il
servizio
clienti:
spesso
i
problemi
di
fun-
zionamento
si
possono
risolvere
facilmente
con
il
consiglio
o
l’accorgimento
giusto
dei
nostri
specia-
listi.
I
clienti
al
di
fuori
della
Svizzera
devono
visi-
tare
il
sito
www.solis.com
per
verificare
i
contatti
specifici
del
proprio
Paese.
Ovviamente
siamo
disponibili
a
fornire
informazioni
anche
telefoni-
camente;
siamo
raggiungibili
ai
seguenti
numeri:
Per
la
Svizzera:
+41
91
802
90
10
Per
gli
altri
Paesi:
+41
44
874
64
84
2
JAAR
GARANTIE
(Alleen
geldig
met
bewijs
van
aankoop)
Wij
geven
voor
dit
product
garantie,
indien
het
defect
aantoonbaar
het
gevolg
is
van
een
ma-
teriaal-
en/of
constructiefout
en
bij
juist
handelen
en
onderhoud
ontstaan
is.
De
garantie
begint
op
de
verkoopdatum
die
vermeldt
staat
op
het
aanko-
opbewijs
die
bij
het
product
meegegeven
is.
Voor
commercieel
gebruik
geldt
een
garantietermijn
van
12
maanden.
Uitgebreide
garantievoorwaarden
kunt
u
vinden
op
www.solis.com.
KLANTENSERVICE
Het
is
altijd
handig
om
te
bellen
voordat
u
het
apparaat
opstuurt,
omdat
storingen
vaak
snel
en
eenvoudig
kunnen
worden
opgelost
met
een
juiste
tip
of
trucje
van
onze
specialisten.
Bezoek
onze
website
www.solis.com
voor
landspecifieke
contactgegevens.
Uiteraard
geven
wij
u
deze
in-
formatie
ook
graag
telefonisch.
U
kunt
ons
op
de
volgende
telefoonnummers
bereiken:
Voor
Nederland:
+31
85
4010
722
Voor
België:
+32
2
808
35
82
Voor
overige
landen:
+41
44
874
64
84

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Primaroma.

Stel een vraag over de Solis Primaroma

Heb je een vraag over de Solis Primaroma en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Primaroma. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Primaroma zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.