Solis Power Mixer Pro 830 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Power Mixer Pro 830. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Staafmixer
  • Model/naam: Power Mixer Pro 830
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 17
34 35
OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN
A. snelheidsregelaar
B. aan-uit-schakelaar
C. TURBO-knop
D. motorgedeelte
E. pureefstaaf
F. gardehouder
G. garde
H. deksel van het hakreservoir
I. S-vormig mes
J. hakreservoir (500 ml)
K. meng- en maatbeker (800 ml)
L. deksel
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten – vooral maar niet alleen in aanwezigheid van kinderen –
moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:
1. Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing helemaal door.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing en overhandig deze wanneer u het apparaat afstaat,
aan de nieuwe bezitter.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de mixer en het netsnoer niet in contact komen
met water en andere vloeistoffen.
4. Haal voordat u het apparaat uit elkaar gaat halen, in elkaar gaat zetten of gaat reinigen,
altijd eerst de netstekker uit het stopcontact.
5. Gebruik het apparaat niet, wanneer het snoer of de netstekker beschadigd is of het apparaat andere
storingen vertoont, is gevallen of op een andere manier beschadigd is. Geef het apparaat af bij
SOLIS of een door SOLIS geautoriseerd servicepunt om het te laten nakijken, repareren of mechanisch
en elektrisch in orde te laten maken.
6. Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
7. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg ervoor dat het niet in
aanraking komt met hete oppervlakken met inbegrip van ovens en fornuizen.
8. Het mes is extreem scherp. Ga er daarom bijzonder voorzichtig mee om.
9. Controleer vóór ingebruikneming of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning van uw elektriciteitsnet.
10. Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet, voordat het helemaal in elkaar is gezet.
Haal voordat u het apparaat uit elkaar haalt en voordat u het mes verwijdert, altijd eerst de
netstekker uit het stopcontact.
11. Kinderen mogen de mixer alleen onder toezicht gebruiken.
12. Het motorgedeelte, het netsnoer en de netstekker mogen niet nat worden.
13. Gebruik het apparaat niet voor het verwerken van hete levensmiddelen.
14. Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor de verwerking van grote
hoeveelheden levensmiddelen.
15. Het apparaat is alleen geschikt voor kortdurend gebruik. Het mag per keer niet langer dan één minuut
worden gebruikt. Harde levensmiddelen mogen niet langer dan 10 seconden worden fijngemaakt.
16. Na inschakeling met de aan-uit-schakelaar kunt u met de snelheidsregelaar de gewenste snelheid instellen.
Met de TURBO-knop stelt u het apparaat in op een vaste snelheid die niet kan worden veranderd.
17. Haal wanneer er niemand in de buurt van het apparaat blijft en voordat u het uit elkaar gaat halen,
in elkaar gaat zetten of gaat reinigen, altijd de netstekker uit het stopcontact.
18. Bij verkeerd gebruik van het apparaat kunt u ernstige verwondingen oplopen.
19. Wees uiterst voorzichtig bij het werken met de scherpe messen, bij het leegmaken van het reservoir
en bij het reinigen van het apparaat.
20. Schakel het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact, voordat u accessoires gaat
verwisselen of met uw handen in de buurt komt van bewegende delen.
21. Kinderen en personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens mogen het
apparaat niet gebruiken, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht op hen houdt.
22. Kinderen moeten in het oog worden gehouden, zodat gewaarborgd is dat ze niet met het apparaat
kunnen gaan spelen.
23. Verander niets aan het apparaat, het netsnoer, de netstekker of de accessoires.
24. Om ernstige verwondingen en beschadiging van het apparaat te voorkomen, mag u tijdens het fijnmaken
niet in het reservoir grijpen en hier geen keukengereedschappen in steken. Om het reservoir leeg te
maken, kunt u een schraper gebruiken, maar alleen wanneer het apparaat stilstaat.
Solis_PowerMixerPro_Betriebsanleitung.indd 34-35 16.09.11 14:02
Pagina: 18
36 37
ZO GEBRUIKT U DE STAAFMIXER
De staafmixer is bij uitstek geschikt voor het bereiden van dips, sauzen, mayonaise, babyvoeding, cocktails
en milkshakes.
1. Zet de pureerstaaf op het motorgedeelte en druk hem aan tot hij vastklikt.
2. Houd de staafmixer in de kom of beker. Stel met “-” en “+” de gewenste snelheid in en druk op de
aan-uit-schakelaar of de TURBO-knop om het apparaat te starten.
3. Haal de pureerstaaf na gebruik van het motorgedeelte af door de knoppen aan weerszijden
tegelijkertijd in te drukken. U kunt de staafmixer zowel gebruiken in de meng- en maatbeker
als in iedere andere kom of beker.
4. Gebruik de staafmixer niet langer dan één minuut.
5. Voorzichtig: de messen zijn extreem scherp!
6. Voorzichtig: maak voedingsmiddelen nooit klein zonder er vloeistof aan toe te voegen!
7. Haal na gebruik altijd de netstekker uit het stopcontact.
Om bij het gebruik van elektrische apparaten beter beschermd te zijn, adviseren wij een aardlekschakelaar
te gebruiken. Het verdient aanbeveling een aardlekschakelaar te kiezen met een nominale lekstroom
van maximaal 30 mA. Voor deskundig advies kunt u terecht bij uw elektricien.
Het toestel is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en mag niet worden gebruikt voor
professionele doeleinden.
ZO GEBRUIKT U HET HAKRESERVOIR
1. Het hakreservoir is bij uitstek geschikt voor het fijnmaken van vaste levensmiddelen, zoals vlees,
kaas, uien, kruiden, knoflook, wortelen, noten, amandelen, gedroogde pruimen, enz.
2. Gebruik het apparaat niet voor het fijnmaken van extreem harde levensmiddelen, zoals ijsblokjes,
muskaatnoten, koffiebonen en graan.
Vóór het fijnmaken …
1. Haal voorzichtig de kunststof afdekking van het mes af. Voorzichtig: het mes is extreem scherp!
Pak het mes altijd alleen vast aan het bovenste, kunststof gedeelte.
2. Zet het mes op de pen in het midden van het hakreservoir. Druk het mes aan tot het in het reservoir
vastklikt. Zet het hakreservoir altijd op een stroeve ondergrond waar het niet kan wegglijden.
3. Doe de levensmiddelen in het hakreservoir.
4. Doe het deksel op het reservoir en draai het tot de aanslag naar rechts.
5. Zet het motorgedeelte op het deksel van het reservoir en druk het aan tot het vastklikt.
6. Stel met “-” en “+” de gewenste snelheid in en druk op de aan-uit-schakelaar of de TURBO-knop
om het apparaat te starten. Houd tijdens het fijnmaken met de ene hand het motorgedeelte vast
en met de andere hand het hakreservoir.
7. Haal na gebruik het motorgedeelte van het hakreservoir af door de knoppen aan weerszijden
tegelijkertijd in te drukken.
8. Haal daarna het deksel van het reservoir af.
9. Verwijder het mes. Ga hierbij uiterst voorzichtig te werk.
10. Haal de fijngemaakte levensmiddelen uit het hakreservoir.
11. Verwerk harde levensmiddelen niet langer dan 10 seconden.
Solis_PowerMixerPro_Betriebsanleitung.indd 36-37 16.09.11 14:02
Pagina: 19
38 39
REINIGING
Reinig het motorgedeelte, de gardehouder en het deksel van het hakreservoir alleen met een vochtige doek.
Dompel het motorgedeelte niet onder in water!
1. De pureerstaaf en de garde kunnen in de afwasmachine. Na het verwerken van
		 levensmiddelen die veel zout bevatten, verdient het aanbeveling het mes
		 onmiddellijk af te spoelen.
2. Let op dat u niet te veel afwasmiddel of ontkalker in de afwasmachine doet.
3. Bij het verwerken van levensmiddelen die veel kleurstoffen bevatten, is het
		 mogelijk dat de kunststof delen verkleuren. Wrijf deze delen schoon met
		 plantaardige olie, voordat u ze in de afwasmachine doet.
4. Het mes is extreem scherp. Ga er daarom bijzonder voorzichtig mee om.
5. Haal voordat u het apparaat gaat reinigen, de netstekker uit het stopcontact.
VERWERKINGSADVIEZEN
(VOOR HET HAKRESERVOIR)
Levensmiddel Max. hoeveelheid Verwerkingstijd Voorbereiding
Vlees 250 g 8 sec. 1-2 cm
Kruiden 50 g 8 sec. –
Noten 100 g 8 sec. –
Kaas 100 g 5 sec. 1-2 cm
Brood 80 g 5 sec. 2 cm
Uien 150 g 8 sec. 2 cm
Biscuit 150 g 6 sec. 2 cm
Fruit 200 g 6 sec. 1-2 cm
Meel – – –
Water – – –
Gist – – –
Suiker – – –
Zout – – –
ZO GEBRUIKT U DE GARDE
Gebruik de garde alleen voor het kloppen van slagroom en eiwitten en voor het mixen van biscuitmassa of
kant-en-klare desserts.
1. Steek de garde in de houder, zet de houder op het motorgedeelte en druk hem aan tot hij vastklikt.
2. Houd de garde in de kom of beker. Stel met “-” en “+” de gewenste snelheid in en druk op de aan-uit-
schakelaar of de TURBO-knop om het apparaat te starten.
3. Gebruik de garde niet langer dan één minuut.
4. Haal de gardehouder na gebruik van het motorgedeelte af door de knoppen aan weerszijden
tegelijkertijd in te drukken. Haal daarna de garde van de houder af.
Solis_PowerMixerPro_Betriebsanleitung.indd 38-39 16.09.11 14:02
Pagina: 20
40 41
September
2011
Hygiënisch edelstaal
Turboknop
Traploze
snelheidsregeling
Krachtig 800 watt
vermogen
800
Watt
Verwijdering
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinza-
melpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om
het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hiernaast
het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties
ter verbetering van haar producten.
SOLIS HELPLINE:
044 874 64 14
(Alleen voor klanten in Zwitserland) )
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt U ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te heffen, zonder dat U ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden U graag.
SOLIS AG
Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Solis_PowerMixerPro_Betriebsanleitung.indd 40-41 16.09.11 14:02

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Power Mixer Pro 830.

Stel een vraag over de Solis Power Mixer Pro 830

Heb je een vraag over de Solis Power Mixer Pro 830 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Power Mixer Pro 830. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Power Mixer Pro 830 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.