Solis Perfect Blender Pro 824 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Perfect Blender Pro 824. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Blender
  • Model/naam: Perfect Blender Pro 824
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 2
3
L PRODUCTOMSCHRIJVING
A. Kleine maatbeker om de deksel mee af te sluiten. Met deze kleine maatbeker
kunnen kleine hoeveelheden afgemeten worden en kunnen tijdens het gebruik
eenvoudig ingrediënten aan de blenderkom worden toegevoegd.
B. Speciale deksel met ruime treklus om de deksel eenvoudig te kunnen verwij-
deren. De deksel vormt tevens de perfecte afdichting van de rand van de blen-
derkom tijdens gebruik.
C. Grote 1,5 liter blenderkom van Tritan™ materiaal geheel uit een stuk met
Kinetix®
control: door de unieke, gebogen vorm worden de ingrediënten con-
tinue verder naar de messen getransporteerd. Het resultaat: perfect gemixte
levensmiddelen.
• Vaatwasmachine bestendig dankzij de uit een stuk vervaardigde en ergono-
misch gevormde messen. Zowel de blenderkom als de messen worden in de vaat-
wasmachine makkelijk schoon.
D. Speciale ice crushing roestvrijstalen messen, zijn vlak boven de bodem
geplaatst en garanderen dat alles goed in beweging blijft.
E. Extra scherpe roestvrijstalen messen, speciaal gemaakt om lang scherp te blij-
ven. De messen in het midden zijn bovendien voorzien van een kartelrand voor
een verbeterd snijdresultaat.
F. Gietijzeren motorbasis voor langdurig en betrouwbaar gebruik.
G. Verlichtte knoppen, die duidelijk en makkelijk te lezen zijn.
H. LCD display dat optelt bij snelheidsinstellingen en aftelt bij voorgeprogram-
meerde instellingen, zodat u volledige controle heeft tijdens het mixen.
I. 5 elektronisch verschillende snelheden plus PULSE controle om de snelheid
perfect aan te kunnen passen aan het levensmiddel en de bereidingswijze.
J. Voorgeprogrammeerde instellingen voor "ICE CRUSH" – het malen van ijs
- en "SMOOTHIE", die automatisch de snelheid tijdens het mixen aanpassen
voor een optimaal resultaat en daarna automatische het apparaat uitschakelt.
K. Kinetix®
messen en kom systeem met revolutionaire messentechnologie, die
voedingsmiddelen perfect mixt en verwerkt.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 3
Pagina: 3
L BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor gebruik van uw SOLIS Perfect Blender Pro deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert ken-
nen en goed kunt bedienen. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing
goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te
overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur de vol-
gende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de blender noch de elektrici-
teitskabel en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.
Water kan in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht het
apparaat resp. het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen,
trek dan met droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcon-
tact.
2. Test voor ingebruikname of de spanning het apparaat overeenkomt met uw net-
spanning.
3. Vanwege het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond
staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Tijdens het gebruik kan uw
apparaat vibreren en verschuiven. Gebruik de blender daarom ook nooit bij de
rand van de tafel. Het apparaat is niet geschikt voor buiten gebruik.
4. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen, zodat het er niet vanaf getrok-
ken kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals een kook-
plaat of een radiator resp. het apparaat zelf, in contact komt. Rol het snoer altijd
volledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.
5. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere hittebronnen. Plaats het apparaat nooit op een
natte of warme oppervlakken gebruiken. Het apparaat niet in de buurt van
vlocht, hitte of open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen
of andere apparatuur.
6. Het apparaat nooit aan de elektriciteitskabel vasthouden of trekken en niet op
de elektriciteitskabel plaatsen.
7. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Haal altijd het elektriciteitssnoer uit het stopcontact, als het apparaat buiten
bedrijf is, onbeheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik
van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elek-
trische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar van
maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
9. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, kabel, stekker of accessoires.
10. Laat de blender tijdens gebruik nooit ombeheerd achter! Bij onjuist gebruik
bestaat letselgevaar!
4
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 4
Pagina: 4
11. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer
in gebruik, voordat u het apparaat bij SOLIS of bij een door SOLIS erkend servi-
cepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
12. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
13. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.
14. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het appa-
raat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
15. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
16. Gebruik het apparaat alleen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik alleen meegeleverde toebehoren, verkeerd toebehoren kan tot de
beschadiging van het apparaat leiden.
17. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet voor commercieel
gebruik. Gebruik het apparaat niet op vaartuigen of boten.
18. Controleer uw blender voor ieder gebruik.
19. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of
de stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, geval-
len is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het
apparaat af bij SOLIS of een, van de door SOLIS erkende servicepunten, om het
te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
20. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de blender niet gebrui-
ken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of diegene exact
instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
21. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de blender spelen.
22. Het apparaat heeft een beveiliging voor oververhitting.
23. Controleer of de SOLIS Perfect Blender Pro goed is opgebouwd, voordat u deze
gebruikt. Hoe u deze precies in elkaar zet, vindt u in deze gebruiksaanwijzing.
24. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde blenderkom en deksel.
25. Controleer altijd of de deksel goed op de blenderkom zit, voordat u de blender start.
26. Zet het apparaat altijd eerst uit met de "POWER" knop ;, voordat u deze ver-
plaatst, uit elkaar haalt of schoonmaakt. Haal de stekker uit het stopcontact en
wacht tot de motor en de messen volledig tot stilstand zijn gekomen. Dit geldt
ook als het apparaat niet in gebruik is.
27. Het apparaat mag, als deze volledig gevuld is met zwaardere en vaste inhoud,
niet langer dan 10 seconden zonder onderbreking worden gebruikt. De motor
moet dan 1 minuut afkoelen, voordat u deze opnieuw start. De in het recep-
tengedeelte beschreven recepten vallen niet onder de definitie "volledig gevuld".
28. Mocht er voedsel op de messen vast blijven zitten, zet dan de blender met de
"POWER" knop ; op het bedieningspaneel uit en haal de stekker uit het stop-
contact. Pas als de motor en messen compleet tot stilstand zijn gekomen, kunt
u de mengkom van de motorbasis afhalen. Met een kunststof spatel kunt dit ver-
wijderen resp. doorroeren, voordat u verder gaat met blenden. Nooit met de vin-
gers de voedingsmiddelen verwijderen - de messen zijn heel scherp!
5
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 5
Pagina: 5
29. Tijdens gebruik altijd handen, vingers, haren, kleding en gebruiksvoorwerpen,
zoals spatels weghouden van de blenderkom. Alleen als de stekker uit het
stopcontact is, kunt u met uw handen, vingers of gebruiksvoorwerpen in de kom
komen.
30. Wees voorzichtig bij het hanteren van de blenderkom - de messen zijn zeer
scherp! Let vooral goed op, als u de blenderkom leegt of reinigt. Verkeerd
omgaan met de messen kan letsel veroorzaken!
Haal nooit de blenderkom van de motorbasis af zolang het apparaat nog aan-
staat en gebruikt wordt!
31. Gebruik de SOLIS Perfect Blender Pro alleen voor de bereiding van levensmid-
delen en/of dranken.
32. Zet de blender nooit aan als er geen levensmiddelen of vloeistoffen in de blen-
derkom zitten.
33. Gebruik geen hete of kokende vloeistoffen. Deze moeten afgekoeld zijn, voor-
dat u deze in de blenderkom doet.
34. Zorg dat de blenderkom geen extreme temperatuurswisselingen te verduren
krijgt. Leg bijvoorbeeld niet een koude blenderkom in heet water of omgekeerd.
35. Houd het apparaat goed schoon. Kijk hiervoor in deze gebruiksaanwijzing bij het
hoofdstuk "reiniging en verzorging" .
 Waarschuwing:
Gebruik het apparaat alstublieft niet, als het waarschu-
wingssignaal "OVERLOAD PROTECTION" (beveiliging voor over-
verhitting) oplicht.
Als de motor van de SOLIS Perfect Blender Pro overbelast is, schakelt de motor uit
veiligheid uit. In de LCD display verschijnt het waarschuwingssysteem symbool
"OVERLOAD PROTECTION". Zodra de motor afgekoeld is, stopt het waarschu-
wingsymbool met knipperen en kunt u de blender weer, zoals in deze gebruiks-
aanwijzing staat beschreven, gebruiken. Op dat moment staat de blender in de
"Stand-By" modus en hoeft u alleen op een van de knoppen drukken om het
apparaat weer in werking te zetten. Mocht u echter het apparaat in de tussentijd
met de "POWER"knop ; hebben uitgezet, dan moet u het apparaat met de
"POWER" knop ; opnieuw aanzetten. U mag de blender alleen weer bedienen
als het waarschuwingsymbool niet meer knippert.
 Waarschuwing:
Een apparaat vol met zware en vaste inhoud, nooit langer dan 10 seconden
aanzetten!
6
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 6
Pagina: 6
7
L INGEBRUIKSNAME
VOOR DE EERSTE INGEBRUIKSNAME
Voordat u uw SOLIS Perfect Blender Pro voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u
eerst alle verpakkingsmateriaal en tape. Doe de stekker nog niet in het stopcon-
tact. Was de deksel, de kleine maatbeker die de deksel afsluit en de blenderkom
met een zachte doek af in warm waswater (bekijk het hoofdstuk "SOLIS Perfect
Blender Pro uit elkaar halen" in deze gebruiksaanwijzing). Spoel alles zorgvuldig af
met schoon water en droog alles af. Behalve de blenderkom en de deksel, mogen
er geen onderdelen van de blender in de vaatwasser gereinigd worden.
De blenderkom mag in de vaatwasser gereinigd worden. Let op dat u de deksel
eraf haalt, voordat u de blenderkom in de vaatwasser zet. De motorbasis kan met
een zachte, vochtige doek afgenomen worden. Aansluitend afdrogen.
Opmerking:
De messen in de blender zijn zeer scherp. Vermijd ieder contact met uw vin-
gers resp. uw hand.
BLENDER IN ELKAAR ZETTEN
Stap 1
Zet de motorbasis op een rechte en droge ondergrond.
Controleer of de stekker niet in het stopcontact zit.
Stap 2 (afb. 1)
Zet de blenderkom in loodrechte positie op de motor-
basis. De handgreep kan daarbij rechts of links zitten.
Stap 3 (afb. 2)
Doe de levensmiddelen of de vloeistoffen in de blen-
derkom en let erop, dat de ingrediënten niet boven de
MAX-aanduiding in de kom uitkomt. Zet de deksel ste-
vig vast op de kom, zodat deze rondom goed afgeslo-
ten is. Zet de kleine maatbeker in het midden en draai
deze met de klok mee, totdat deze goed op de deksel
vastzit.
Opmerking: Als u tijdens het blenden olie of andere vloeistoffen wilt toe-
voegen, verwijder dan de kleine maatbeker en giet de ingrediënten door
de opening in de deksel in de kom. Verwijder de deksel van de kom nooit
tijdens gebruik.
afb.1
afb.2
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 7
Pagina: 7
Opmerking:
Uw SOLIS Perfect Blender Pro is met een speciale deksel uitgerust, die de
blenderkom volledig afsluit en garandeert dat de deksel tijdens het gebruik
niet verschuift. De ruime treklus maakt het eenvoudig om de deksel te ver-
wijderen, door deze simpelweg omhoog te trekken.
Stap 4
Doe de stekker in een stopcontact van 220–240 V.
Stap 5
Druk op de "POWER" ; knop links op het bedieningspaneel, om de blender aan te
zetten. De "POWER" knop ; licht op en knippert. Op de LCD display verschijnt "00".
Opmerking:
De blenderkom niet tot over de MAX-lijn vullen! Als de kom tot net onder
deze lijn gevuld is, leg uw hand dan op de deksel, zodat deze tijdens
gebruik niet verschuift.
Stap 6
Kies de gewenste snelheid (1 tot 5) door op de bijbehorende snelheidsknop te
drukken. De blender gaat aan en de knop van de gekozen snelheid licht op. De
"POWER" knop ; brandt ook constant en houdt op te knipperen.
De "STOP" knop begint te knipperen. De tijdsaanduiding op de LCD display begint
in intervallen van een seconde op te tellen tot de 120 seconden bereikt zijn.
Opmerking:
Laat de blender slechts zolang mixen, als voor uw bereiding nodig is - mix
niet te lang.
Stap 7
Zodra de 120 seconden voorbij zijn, stopt de blender automatisch. De verlichting
rond de snelheidsknop en de "STOP" knop lichten op. Het licht bij de "POWER"
knop ; begint te knipperen. Na enkele seconden gaat de tijdsaanduiding op de
LCD display automatisch weer terug naar "00".
Opmerking:
– De Blender stopt automatisch na 120 seconden (2 minuten). Dit is een
beveiliging ter bescherming van de motor.
– Indien u de mixer eerder stop wilt zetten, dan kunt u dit ten alle tijde doen
door op de "STOP" knop of op de gekozen snelheidsknop te drukken. Om
te stoppen kunt u ook op de "POWER" knop ; drukken. Dan is het appa-
raat echter volledig uitgeschakeld en alle indicatieverlichting uit.
– U kunt tijdens het gebruik ook ten alle tijde de snelheid veranderen. Druk
simpelweg op een andere snelheidsknop - het licht om de nieuw geko-
zen snelheid licht op, het licht van de eerder gekozen snelheid dooft. Als
de voortgang niet eerder wordt onderbroken, dan telt de tijdsaanduiding
op de LCD display de seconden zonder onderbreking verder tot 120.
8
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 8
Pagina: 8
De instellingen „ICE CRUSH“ en „SMOOTHIE“
De SOLIS Perfect Blender Pro heeft verder twee voorgeprogrammeerde instellingen
– „ICE CRUSH“ en „SMOOTHIE“.
Om een optimaal resultaat te bereiken, zijn de beide voorgeprogrammeerde instel-
lingen zo ingesteld dat ze de nodigde tijd automatisch instellen een ook de snel-
heid aanpast. Kies ge gewenste instelling door op de bijbehorende knop te druk-
ken. De indicatieverlichting van de gekozen instelling licht op, de blender start en
de "POWER" knop ; knippert niet meer, maar blijft ook opgelicht. Daarentegen
begint de "STOP" knop te knipperen. De tijdsaanduiding op de LCD display telt in
intervallen van seconden af tot hij "00" bereikt heeft.
De voorgeprogrammeerde tijd bij „SMOOTHIE“ en „ICE CRUSH“ is 60 seconden
(1 minuut).
Zodra "00" in de display verschijnt, stopt de blender automatisch en de indicatie-
verlichting bij de "STOP" knop doven. Daarentegen begint het licht bij de
"POWER" knop ; weer te knipperen.
Opmerking:
De „SMOOTHIE“ instelling heeft een speciale bereidingstechniek: vaste
delen worden langzamer gemixt. Zodra de massa dikker wordt, stijgt de
mixsnelheid. Dit gebeurd in verschillende fasen, totdat de perfecte
Smoothie klaar is.
Mocht u de voortgang eerder willen stoppen, drukt u dan of op de "STOP" knop
of op de gekozen instellingsknop. Om te stoppen kunt u ook op de "POWER"
knop drukken. Dan is het apparaat echter volledig uitgeschakeld en alle indicatie-
verlichting uit.
De maximale hoeveelheid ijsklontjes, die uw SOLIS Perfect Blender Pro in
een „ICE CRUSH“ voortgang aankan, is de standaard ijsklontjeshouder resp.
250 gr ijsklontjes.
 Waarschuwing:
Doe tijdens het gebruik van de blenderkom nooit iets anders dan levens-
middelen of vloeistoffen in de kom.
De "PULSE" instelling
Mochten uw ingrediënten een korte mixpulsen nodig hebben, dan raden wij aan
om de "PULSE" instelling te gebruiken. Tijdens het ingedrukt houden van de
"PULSE" knop, licht de indicatieverlichting rond de knop op. Zodra u deze functie
inschakelt, licht ook de tijdsaanduiding op de LCD display op en telt in stappen van
secondes op, zodat u exact weet hoe lang u deze instelling inschakelt. Druk in
korte fases op de "PULSE" knop, totdat het verkleinen en mixen klaar is.
Opmerking:
Druk ook op de "PULSE" knop als het te verwerken levensmiddel heel dik
of grof is, zodat het in de kom goed kan circuleren.
9
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 9
Pagina: 9
Voortgang beëindigen
Aan het einde van de voorgang, controleert u altijd, of u de "POWER" knop ;
ingedrukt heeft en het apparaat uitgeschakeld is. Trek de stekker met droge han-
den uit het stopcontact. Wacht tot de motor en de messen volledig tot stilstand zijn
gekomen, voordat u het apparaat verplaatst of de blenderkom resp. de deksel ver-
wijdert.
Als de blender niet in gebruik is, of voordat deze uit elkaar gehaald, schoonge-
maakt of verplaatst wordt, moet de stekker altijd uit het stopcontact worden
gehaald.
10
Opmerking:
– Tijdens het mixen kunnen ingrediënten aan de binnenwand van de
blender blijven zitten. Om deze ingrediënten los te maken, zodat
deze ook bij de messen kunnen komen, drukt u op de "POWER" knop
op het bedieningspaneel en haalt u de stekker uit het stopcontact. Haal
de deksel ervan af en verwijder met een kunststof spatel de levens-
middelen van de binnenwand van de blenderkom. Haal de spatel er
weer uit, doe de deksel er weer op en start een nieuw mixproces.
– Mocht er tijdens het mixen vocht ontstaan op de motorbasis, druk dan
op de "POWER" knop en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de
blenderkom ervan af en droog de motorbasis met een droge doek of
keukenrol. Controleer of de blenderkom en de deksel correct geplaatst
zijn.
– Doe alleen levensmiddelen of vloeistoffen in de blenderkom, als het
apparaat ingeschakeld is!
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 10
Pagina: 10
L PROBLEMEN & OPLOSSINGEN
11
Probleem Oplossing
De motor start niet of de
messen roteren niet
– Controleer of de blenderkom en de deksel juist
geplaatst zijn.
– Controleer of de "POWER" knop of de gekozen instel-
lingsknop oplicht.
– Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en
het apparaat ingeschakeld is.
De levensmiddelen zijn
ongelijk verkleint
– Of er is een te grote hoeveelheid in de blenderkom
gedaan of de stukken waren te groot. Snij de levens-
middelen in kleine, gelijkmatige stukken en doe per
voortgang een kleinere hoeveelheid in de blenderkom .
– Het beste resultaat krijgt u, als u de levensmiddelen in
stukken van max. 2 cm snijd.
De levensmiddelen wor-
den te klein gemaakt of is
waterig
– Mix korter. Kies voor een betere controle de "PULSE"
knop.
De levensmiddelen blijven
aan de messen of aan de
blenderkom vast zitten.
– Mogelijk is de massa te dik. Doe er wat vloeistof bij
en/of probeer een lagere snelheid.
Het apparaat is overbelast – Uw SOLIS Perfect Blender Pro heeft een beveiliging
tegen oververhitting. Als het apparaat overbelast
wordt, dan stopt de motor automatisch en zal in de
LCD display het waarschuwingsymbool "OEVERLOAD
PROTECTION" beginnen te knipperen. Zodra de motor
afgekoeld is, stopt het waarschuwingsymbool te knip-
peren en kunt u de blender weer, zoals in deze
gebruiksaanwijzing staat beschreven, gebruiken. Op
dat moment staat de blender in de "Stand-by" modus
en hoeft u alleen maar op de gewenste knop te druk-
ken, zodat de blender weer in werking treedt. Mocht
u in de tussentijd het apparaat met de "POWER" knop
hebben uitgeschakeld, dan moet u het apparaat eerst
weer met de "POWER" knop ; aanzetten. Alleen als
het waarschuwingsymbool niet meer knippert, mag u
de blender weer gebruiken.
– Wij raden u aan om een gedeelte van de inhoud in de
blenderkom te verwijderen of de levensmiddelen in
kleine stukken te snijden resp. in kleinere hoeveelhe-
den per voortgang te mixen.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 11
Pagina: 11
L TIPS VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN
UW SOLIS PERFECT BLENDER PRO
Opmerking: deze hoeveelheden zijn hoeveelheden bij benadering
12
Levens-
middel
Bereiding en eindproduct
Hoeveel-
heid
Instelling Tijd
Rauwe
groenten
Schillen en in stukken van 1,5 tot
2 cm snijden.
Ideaal voor bijvoorbeeld vullin-
gen, pasta's en soepen
200 gr 2/CHOP 10-30 sec.
Noten Barst/omhulsel verwijderen
Ideaal voor bijvoorbeeld koeken,
vullingen of toetjes
200 gr 2/CHOP 10-30 sec.
Brood-
kruimels,
Cookie
crumbs
In stukken van 2 cm snijden,
koek in stukken breken
Ideaal voor bijvoorbeeld cheese
cake bodems
100 gr 2/CHOP 10-30 sec.
Mayonaise Vermeng eigeel met azijn.
Voeg olie toe.
Ideaal voor dressings
125 gr 1/MIX 60 sec.
Slagroom Voeg naar wens suiker of vanille-
suiker toe
300 ml 1/MIX
PULSE
10-20 sec.
3-6 keer
Kruiden Gesneden of gehalveerd
Ideaal voor pasta's en sauzen
1 kopje 2/CHOP 20-30 sec.
Smoothie Melk, vers fruit, yoghurt, schepijs
Ook ideaal voor milkshakes en
frappés
max. 800 ml SMOOTHIE 60 sec.
Vers fruit Gesneden of hele bessen
Ideaal voor dessertsauzen
250 gr 3/BLEND 20-30 sec.
Ijsblokjes Ideaal voor drankjes, cocktails en
ijsdrankjes
max.1ijs-
blokjesvorm
250 g
ICE CRUSH 60 sec.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 12
Pagina: 12
TIPS VOOR EEN PERFECT RESULTAAT:
• Gebruik de instellingen 3/BLEND en 4/LIQUIFY voor:
– de bereiding van drankjes en cocktails
– de bereiding van dressings en marinades
– levensmiddelen die alleen gemixt hoeven te worden totdat er een homogeen
mengsel ontstaat, zoals pannenkoekenmeel uit eieren, melk en meel
– het pureren van soepen of opschuimen van vloeistoffen
• Gebruik een combinatie van de instellingen 3/BLEND en PULSE om de te ver-
werken levensmiddelen te mengen.
• Gebruik de instelling SMOOTHIE om fruit, zacht schepijs en yoghurt in een dikke
Smoothie of een milkshake te veranderen of de massa op te kloppen.
• Gebruik de instelling ICE CRUSH met korte intervallen, als u drankjes met ijs-
blokjes of bevroren fruit wilt mixen.
• Voor een gelijkmatig resultaat, moet u de levensmiddelen in stukken van ca.
2 cm snijden.
• Voeg, voordat u begint, niet meer dan 2 koppen warme ingrediënten toe in de
blenderkom. Zodra het mixproces loopt en de messen draaien, kunt u een extra
1,5 kop via de kleine maatbeker opening toevoegen.
• Dikke mengsels worden beter gepureerd, als de blenderkom maar voor een
vierde of voor de helft gevuld is.
• Als u meerdere ingrediënten gebruikt, doe dan eerst de vloeibare ingrediënten
in de blenderkom, en dan pas de vaste ingrediënten, tenzij dit in het recept uit-
drukkelijk anders beschreven wordt. Als u dikke en droge mengsels maakt, dan
kan het eventueel noodzakelijk zijn om het mixproces een of twee keer te onder-
breken om de ingrediënten van de binnenwand van de blenderkom te verwij-
deren met een kunststof spatel.
LET ALTIJD OP HET VOLGENDE:
• Gebruik nooit metalen gebruiksvoorwerpen bij de blender of in de blenderkom
- de messen en de blenderkom kunnen zo beschadigd worden.
• Mix een vaste stof niet langer dan 10 seconden. Bij normale, lichte mengsels zoals
mayonaise en dressings, mag uw SOLIS Perfect Blender Pro niet langer dan
2 minuten aaneengesloten gebruikt worden. Daarna het apparaat uitzetten,
de ingrediënten omroeren en daarna met het mixen verder gaan.
• Zet uw SOLIS Perfect Blender Pro alleen aan, als de deksel op de blenderkom zit.
Om de ingredienten tijdens het mixen toe te voegen, verwijdert u de kleine maat-
beker in de deksel en voegt u de ingrediënten via deze opening toe.
• Als de motor aan is, mag u nooit iets anders dan levensmiddelen of vloeistof-
fen in de blenderkom doen.
• In de blenderkom kunt u geen levensmiddelen bewaren.
13
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 13
Pagina: 13
• De SOLIS Perfect BIender Pro is niet geschikt voor het kneden van zwaar deeg-
waren of voor de bereiding van aardappelpuree of aardappelstamppot.
• Haal nooit de blenderkom van de motorbasis als het apparaat aanstaat. Con-
troleer altijd dat de blender eerst via de "POWER" knop ; uitstaat en de stek-
ker uit het stopcontact is gehaald.
• Doe de SOLIS Perfect Blender Pro niet te vol - vul het niet met de grote stukken
(let op de MAX-aanduiding), omdat de motor anders overbelast kan raken. Als
het apparaat overbelast wordt, dan stopt de motor en gaat het waarschuwing-
symbool "OVERLOAD PROTECTION" knipperen. Zodra de motor afgekoeld is,
stopt het waarschuwingsymbool te knipperen en kunt u de blender weer, zoals
in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven, gebruiken. Op dat moment staat
de blender in de "Stand-by" modus en hoeft u alleen maar op de gewenste knop
te drukken, zodat de blender weer in werking treedt. Mocht u in de tussentijd
het apparaat met de "POWER" knop ; hebben uitgeschakeld, dan moet u het
apparaat eerst weer met de "POWER" knop ; aanzetten. Alleen als het waar-
schuwingsymbool niet meer knippert, mag u de blender weer gebruiken.
• Doe nooit hete of kokende ingrediënten in de blenderkom. De ingrediënten moe-
ten altijd eerst afkoelen, voordat u ze in de kom doet.
L REINIGING EN VERZORGING
DE SOLIS PERFECT BLENDER PRO UIT ELKAAR HALEN
1. Zet het apparaat altijd eerst met de "POWER" knop op het bedieningspaneel uit
en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Haal de blenderkom van de motorbasis door deze bij het handvat vast te pak-
ken en naar boven te trekken.
3. Verwijder de deksel met behulp van de treklus en verwijder de gemengde
inhoud.
Let erop dat alle onderdelen schoon en droog zijn, voordat u het apparaat
weer in elkaar zet.
HET REINIGEN VAN DE MOTORBASIS
Neem de motorbasis met een zachte, vochtige doek af en droog de motorbasis ver-
volgens. Verwijder ook eventuele etensresten van het snoer.
Opmerking
Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen om de motorba-
sis te reinigen - deze kunnen het oppervlak beschadigen.
14
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 14
Pagina: 14
15
REINIGING VAN DE BLENDERKOM, DE MESSEN EN DE
DEKSEL MET KLEINE MAATBEKER
Was alle onderdelen in warm waswater met een zachte doek. Gebruik een afwas-
borstel om hardnekkige etensresten rond de messen te verwijderen.
Wij raden u aan om de blenderkom, na ieder gebruik, direct schoon te maken,
zodat de etensresten niet kunnen aankoeken en aan de messen resp. de blender-
kom blijven vast zitten. Doe ongeveer 200 ml warm waswater in de blenderkom,
doe de deksel en de kleine maatbeker erop en zet het apparaat gedurende 5 to 10
seconden aan op een lage snelheid. Hierdoor wordt de reiniging van de messen en
de kom makkelijker. Spoel de kom daarna om met koud water en droog de kom
zorgvuldig af.
Let op:
Denk er bij het schoonmaken aan dat de messen zeer scherp zijn!
Letselgevaar!
De deksel kunt u in het bovenste gedeelte van uw vaatwasser zetten. Ook de blen-
derkom kan in de vaatwasser gezet worden - plaats de blenderkom in het onders-
te gedeelte van de vaatwasser. Beide onderdelen via het standaardprogramma van
uw vaatwasser wassen.
ZO VERWIJDERD U HARDNEKKIGE VERKLEURINGEN
EN GEUREN
Sterk geurende levensmiddelen, zoals knoflook, vis of sommige groentesoorten
zoals aardappelen, kunnen geuren of verkleuringen aan de blenderkom of de dek-
sel achterlaten. Om deze te verwijderen, legt u de blenderkom met deksel gedu-
rende 5 minuten in warm waswater. Was daarna alles goed met een mild schoon-
maakmiddel en warm water. Spoel aansluitend alles goed af en droog alles zorg-
vuldig.
OPBERGEN
Berg uw SOLIS Perfect Blender Pro op in opgebouwde opstelling en verticale hou-
ding op, bij voorkeur in de originele verpakking. Zet niets bovenop het apparaat.
 Waarschuwing:
De messen zijn zeer scherp. Vermijd ieder contact met uw vingers en hand.
Wees voorzichtig tijdens gebruik en bergt u uw apparaat goed op.
L TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. BBL605, Type 824
Productomschrijving Blender
Spanning/Frequentie 220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen 1100–1200 Watt
Afmetingen 17 x 43 x 21 cm
Gewicht ca. 3,9 kg
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 15
Pagina: 15
L VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel
op de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische
en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu
en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden her-
gebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden
bespaard. Om de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijde-
ren, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een
doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzi-
gingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor
een eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
SOLIS AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
16
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 16
Pagina: 16
L RECEPTEN VOOR DE
SOLIS PERFECT BLENDER PRO
DIPSAUZEN
AUBERGINE DIP
Voor ongeveer 2 koppen (500 ml)
Ingrediënten:
2 grote aubergines
oliespray
2 teentjes knoflook
1 eetlepel citroensap
2 eetlepels olijfolie
1 theelepel zeezout
½ theelepel gemalen komijn
2 eetlepels gehakte, verse peterselie
vers gemalen, zwarte peper
Te serveren met:
vers of geroosterd brood
Bereiding:
1. Verwam de oven voor op 200 °C. Spuit de aubergines in met oliespray. Doe ze
in een bakvorm en bak de aubergines gedurende ongeveer 40 minuten, totdat
de huid van de aubergine bruin begint te worden.
2. Voeg de knoflook toe aan de bakvorm en bak de aubergine en knoflook totdat
de knoflook zacht wordt en de huid van de aubergine overal erg donker is gewor-
den en blaasjes vormt. Haal de bakvorm uit de oven.
3. Doe de aubergines in plastic folie en leg deze aan de kant, totdat ze vergenoeg
afgekoeld zijn om verder te verwerken.
4. Verwijder de huid van de aubergine, en snijd de aubergine in kleine stukjes. Doe
dit samen met de knoflook, de citroensap, de olijfolie, het zout en de komijn in
de blenderkom. Sluit de deksel.
5. Kies de instelling 3/BLEND en mix de ingrediënten, totdat de zacht zijn. Verwij-
der eventueel verklevingen aan de binnenwand van de kom.
6. Verwijder de inhoud van de kom en doe deze in een schotel. Doe daar de
gehakte peterselie overheen en decoreer de dip met zwarte peper.
7. Serveer de aubergine dip met vers of geroosterd brood.
17
In het
algemeen geldt:
een kop in deze recepten
komt overeen met een
kopgrootte van
250 ml.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 17
Pagina: 17
GEROOSTERDE RODE BIETEN DIP
Voor ongeveer 2 koppen (500 ml)
Ingrediënten:
4 middelgrote rode bieten
1 hele knoflook
2 eetlepels citroensap
1 eetlepel mierikswortel
¼ kop (60 ml) heldere olijfolie
zout en versgemalen, zwarte peper
Te serveren met:
Turks brood
Bereiding:
1. Verwam de oven voor op 200 °C. Was de rode bieten zorgvuldig en laat deze
uitlekken. Snijd de uiteinde van de hele knoflook weg en leg dit samen met de
groenten op een bakblik. Besprenkel alles met olijfolie. Bak de groenten gedu-
rende 30 minuten. Dan haalt u de knoflook eruit en laat deze afkoelen. Bak de
rode bieten nog zo'n 15–20 minuten, totdat ze zacht zijn. Haal de bieten uit de
oven en laat deze afkoelen.
2. Als de rode bieten zijn afgekoeld, verwijdert u de huid en snijdt u deze in stuk-
ken. Verwijder ook de rest van de knoflookteen, zodat u alleen de knoflook over
houdt.
3. Doe de rode bieten, de knoflook en de rest van de ingrediënten in de blender-
kom. Sluit de blenderkom met de deksel. Mix de ingrediënten met de snel-
heidsinstelling 2/CHOP tot alles goed gemengd is. Verwijder eventueel voedsel
dat aan de wand van de blenderkom is blijven zitten.
4. Serveer de dip met Turks brood.
18
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 18
Pagina: 18
19
HUMMUS
voor ongeveer 2,5 koppen (625 ml)
Ingrediënten:
2 x 400 gr blikken kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt
2 teentjes knoflook
^ kop (80 ml) warm water
¼ kop (60 ml) Tahini (sesampasta)
¼ kop (60 ml) citroensap
1 theelepel gemalen komijn
zeezout en vers gemalen, zwarte peper om het verder op smaak te brengen
Te serveren met:
Turks brood met extra vergine olijfolie
Bereiding:
1. Doe de kikkererwten, de knoflook, het water, de Tahini, het citroensap en de
komijn in de blenderkom. Sluit deze af met de deksel.
2. Kies de instelling 3/BLEND, en mix de inhoud totdat deze zacht is. Verwijder
eventueel voedsel dat aan de wand van de blenderkom is blijven zitten. Breng
de hummus verder naar wens op smaak.
SPINAZIE-PARMEZAAN-CASHEW DIP
Voor ongeveer 1 kop (250 ml)
Ingrediënten:
75 gr baby spinazie
1 teentje knoflook
^ kop (70 gr) ongezouten, geroosterde cashew noten
75 gr parmezaan, in stukken gesneden van 1 cm
^ kop (80 ml) olijfolie
2 eetlepels citroensap
zout en vers gemalen, zwarte peper
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten, met uitzondering van de peper en zout, in bovenstaande
volgorde in de blenderkom. Sluit deze met de deksel.
2. Kies de instelling 3/BLEND en mix totdat alle ingrediënten goed gehakt zijn.
Indien nodig, verwijder voedsel dat aan de wand is blijven zitten. Mix het geheel
niet te lang. De dip moet een beetje klonterig blijven.
3. Voeg naar wens kruiden toe en serveer ze met crackers.
Tip: Deze dip blijft een dag lang vers.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 19
Pagina: 19
MAYONAISE
Voor ongeveer 1 kop (250 ml)
Ingrediënten:
2 eigeel
1 theelepel Dijon mosterd
1 theelepel zout
1 eetlepel citroensap
½ kop olijfolie (125 ml)
½ kop druivenpit olie (125 ml)
Bereiding:
1. Doe het eigeel, de mosterd, het zout en de citroensap in de blenderkom. Sluit
deze met de deksel. Mix de ingrediënten bij een langzame snelheid tot ze goed
vermengd zijn.
2. Tijdens het mixen op de snelheid 1/MIX, voegt u langzaam via de kleine maat-
beker opening in de deksel, de olie toe, totdat het een dik geheel wordt. Dit duurt
ongeveer 1 minuut.
3. In een luchtdichte verpakking, kunt u de mayonaise een week lang in de koel-
kast bewaren.
KNOFLOOK-AIOLI
Voor ongeveer 1 kop (250 ml)
Ingrediënten:
1 hele knoflook
2 eigeel
1 eetlepel citroensap
1 kop (250 ml) plantaardige olie of olijfolie
zout en peper naar wens
Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Snij het bovenste gedeelte van de hele knoflook weg en verpak deze in zijn
geheel in aluminiumfolie. Leg deze op een bakplaat in de oven en bak deze gedu-
rende 30 minuten totdat ze zacht zijn en goed te ruiken is.
3. Haal de knoflook uit de oven en laat deze afkoelen. Verwijder daarna de rest van
de knoflookteen, zodat u alleen de knoflook over houdt.
4. Doe het eigeel en de citroensap in de mengkom. Sluit deze met de deksel.
5. Kies de instelling 1/MIX en voeg langzaam de olie toe via de kleine maatbeker-
opening op de deksel, totdat het mengsel dik wordt. Dit duurt ongeveer
1 minuut. Voeg de gebakken knoflook en overige kruiden naar smaak toe.
6. In een luchtdichte verpakking, kan de aioli tot een week in de koelkast bewaard
worden.
20
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 20
Pagina: 20
21
DRESSINGS / SAUZEN
CAESAR DRESSING
Voor ongeveer 1½ kop (375 ml)
Ingrediënten:
2 eetlepels Dijon mosterd
2 geplette teentjes knoflook
2 eetlepels citroensap
4-6 gesneden ansjovis filets
2 eetlepels zure room of crème fraîche
½ kop (65 gr) geraspte Parmezaanse kaas
½ kop (125 ml) olijfolie
zeezout en vers gemalen, zwarte peper
Te serveren met:
IJsberg sla of Romana salade
plakjes parmezaan
knapperige croutons
en stukjes spek
Bereiding:
1. Doe de mosterd, de knoflook, de citroensap, de ansjovis en de room resp. crème
fraîche en parmezaan in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Mix de ingrediënten met de instelling 3/BLEND gedurende ca. 20 seconden, resp.
zolang nodig is om het goed vermengd te krijgen.
3. Schakel de snelheid dan om naar de instelling 1/MIX en voeg, via de kleine maat-
bekeropening in de deksel, langzaam de olie toe, totdat het een dik geheel is
geworden (ongeveer 1 minuut).
4. Doe de dressing op een ijsbergsalade of Romana salade en garneer alles met
plakjes parmezaan, spek en croutons.
PESTO SAUS
Voor ongeveer 1½ kop (375 ml)
Ingrediënten:
2 goed gevulde kopen met basilicum bladeren (daarvoor heeft u een behoorlijke
bos basilicum bladeren nodig)
1 teentjes knoflook
2 theelepels citroensap
^ kop (60 g) geroosterde pijnboompitten
60 gr geraspte Parmezaanse kaas
½ kop (125 ml) olijfolie
zout en vers gemalen, zwarte peper
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 21
Pagina: 21
Bereiding:
1. Doe de ingrediënten in bovenstaande volgorde in de blenderkom. Sluit de dek-
sel. Mix met de instelling 2/CHOP tot alle ingrediënten verkleind zijn. Verwijder
eventueel voedsel dat aan de wand is blijven zitten.
2. Doe alles in een luchtdichte verpakking en koel deze voor gebruik.
Tip: Pesto saus kunt u, indien luchtdicht verpakt, enkele dagen in de koelkast
bewaren. Giet was olijfolie over de pesto en leg hier wat folie overheen. Zo voor-
komt u dat de pesto bruin wordt.
SOEPEN
AARDAPPELPREI SOEP
Voor 4 personen
Ingrediënten:
40 gr boter
1 eetlepel olijfolie
2 in stukken gesneden prei
750 gr in stukjes gesneden aardappels
1 liter kippenbouillon
zout en witte peper
fijngesneden stukjes prei om te serveren
Bereiding:
1. Verhit de boter en de olie in een grote pan. Voeg de prei toe en zet deze al roe-
rend aan gedurende 3–4 minuten. Voeg de aardappelen toe en daarna de kip-
penbouillon. Breng het geheel aan de kook, dek de pan af en laat het geheel
op laag vuur ongeveer 20 minuten doorkoken, totdat de aardappelen gaar zijn.
Haal dan de pan van het vuur en laat deze afkoelen.
2. Giet de soep in de blenderkom, sluit de deksel en mix de soep met de instelling
1/MIX, totdat deze gepureerd is.
3. Doe de soep weer terug in de pan, voeg naar smaak nog wat kruiden toe en ver-
warm de soep totdat deze goed is om te serveren.
4. Garneer de soep voor het serveren nog met wat fijngesneden stukjes prei.
Tip: Mocht de soep tijdens het koken of blenden te dik worden, voeg dan nog wat
water toe.
22
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 22
Pagina: 22
23
KIP-TARWE-GEMBER SOEP
Voor 4 personen
Ingrediënten:
1 eetlepel pindaolie
4 groene, dungesneden uien
5 cm grote verse, fijngesneden stukken gember
3 koppen (ca. 750 gr) verse tarwekorrels
1 liter kippenbouillon
1 eetlepel Sojasaus
1 eetlepel Shao Xing kookwijn
½ theelepel Sesamolie
2 kleine, dungesneden kippenborstfilets
¼ kopje fijngesneden, verse koriander (indien gewenst)
witte peper
Bereiding:
1. Verhit de olie in een grote pan. Voeg de uien en de gember toe en bak deze al
roerend gedurende 2 minuten. Voeg de tarwekorrels toe roer dit gedurende
3–4 minuten door.
2. Voeg de kippenbouillon toe en breng het geheel aan de kook. Daarna op laag
vuur gedurende 10 minuten laten doorkoken. Vervolgens van het vuur verwij-
deren en laten afkoelen.
3. Doe de helft van de soep in de blenderkom. Sluit de deksel en mix deze gedu-
rende 30 seconden op de instelling 2/CHOP. Doe de gepureerde soep bij de rest
van de soep en voeg de sojasaus, kookwijn en de kippenborst toe. Vervolgens
op middelmatig vuur de soep laten doorkoken, totdat de kipfilets goed gaar zijn.
4. Voeg naar wens voor het serveren de verse koriander en witte peper toe.
Tip: Shao Xing is een Chinese kookwijn en is verkrijgbaar bij de Aziatische super-
markt of supermarkten met een ruim assortiment te verkrijgen.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 23
Pagina: 23
MEDITERRAINE SOEP
Voor 4 tot 6 personen
Ingrediënten:
2 eetlepels olijfolie
2 rode uien in vieren gedeeld
5 knoflookteentjes
1 grote, in stukken gesneden venkel
3 grof gesneden courgettes
2 rode paprika's, in vieren gedeeld en schoongemaakt
2 groene paprika's, in vieren gedeeld en schoongemaakt
1–2 eetlepels olijfolie
1 liter kippen- of groentebouillon
2x 400 gr ingeblikte tomaten, in stukken
^ kop fijngesneden basilicumbladeren
zout en vers gemalen, zwarte peper
Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de uien, de knoflook, de venkel, de cour-
gettes en in een grote bakvorm. Besprenkel het geheel met olijfolie en voeg naar
wens paper en zout toe. Gedurende ca. 30 minuten in de oven baker tot de
groenten zacht zijn.
2. Doe de groenten in een pan samen met de bouillon. Giet de tomaten af en voeg
deze toe. Breng de soep aan de kook en laat deze daarna ca. 10 minuten rus-
tig doorkoken.
3. Laat de soep vervolgens afkoelen en doe daarna de inhoud in de blenderkom.
Sluit de deksel.
4. Mix het geheeld met de instelling 3/BLEND, totdat deze gepureerd is.
5. Doe de soep terug in de pan en verwarm opnieuw. Voeg naar wens de basili-
cumbladeren toe.
24
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 24
Pagina: 24
ZOETE THAISE AARDAPPEL SOEP
Voor 4 personen
Ingrediënten:
2 eetlepels olie
1 grote, gesneden ui
2 teentjes gesneden knoflook
1–2 eetlepels rode curry pasta
1 kg geschilde en kleingesneden zoete aardappelen
1 liter kippenbouillon
270 mI kokosnootmelk uit blik
zout en peper
verse, fijngesneden koriander ter decoratie
Bereiding:
1. Verhit de olie in de pan en voeg de uien, de knoflook en de curry pasta toe en
laat deze al roerend tot minuten koken, totdat de uien zacht zijn en u de curry-
pasta goed ruikt.
2. Voeg de zoete aardappelen en de kippenbouillon toe en breng het geheel aan
de kook. Daarna de soep gedurende minuten laten doorkoken, totdat de zoete
aardappels zacht zijn. Neem het geheel van het vuur en laat het afkoelen.
3. Doe de soep in de blenderkom en sluit deze met de deksel af. Mix het geheel
goed met de instelling 3/BLEND.
4. Doe de gepureerde soep terug in de pan. Voeg de kokosmelk toe en voeg naar
wens kruiden toe. Bij lage temperatuur laten doorkoken en vervolgens met verse
koriander serveren.
25
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 25
Pagina: 25
26
DESSERTS
RICOTTA PANNENKOEKEN
Voor 6 tot 8 stuks
Ingrediënten:
3 eieren
200 gr verse ricotta
½ kop (125 ml) melk
¾ kop (120 gr) meel
1½ theelepel bakpoeder
2 eetlepels suiker
ongezouten boter om in te vetten
verse bessen ter decoratie
Ahornsiroop ter decoratie
Bereiding:
1. Doe de eieren, de ricotta, de melk, de meel, het bakpoeder en de suiker in de
blenderkom en sluit de deksel.
2. Kies de instelling 1/MIX en mix de inhoud gedurende 10 seconden. Eventueel
vastzittend voedsel van de wand verwijderen en nogmaals 5 seconden mixen.
Mix niet te lang!
3. Verwarm in een braadpan wat boter bij gemiddeld vuur.
4. Doe twee ruime eetlepels van het mengsel in de pan en bak de pannenkoeken,
totdat ze aan beide kanten goudbruin zijn.
5. Serveer de pannenkoeken met verse bessen en Ahornsiroop.
TIP: Voor pannenkoeken met bessen, doet u het mengsel in de pan en direct hierna,
voordat het een pannenkoek wordt, voegt u de bessen toe.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 26
Pagina: 26
DADELCAKE MET CARAMELSAUS
Voor 12 porties
Ingrediënten:
200 gr grof gehakte, gedroogde en pitloze dadels
1¼ kop (310 ml) kokend water
60 gr zachte boter
1 kop (230 gr)bruine suiker
1 kop (150 gr) meel
1½ theelepel bakpoeder
2 licht opgeklopte eieren
Ingrediënten voor de karamelsaus:
1¼ kop (290 gr) bruine suiker
1 kop (250 ml) slagroom
125 gr boter
Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet de bodem van een muffinvorm in.
2. Doe de dadels en het hete water in een hitte bestendige kom. Dek dit toe en
laat het minuten staan. Dan voorzichtig in de blenderkom doen en de deksel
afsluiten.
3. Voeg de boter en de suiker toe en mix deze 2–3 keer met de PULSE knop. Voeg
de rest van de ingrediënten toe en mix deze met de PULSE knop totdat alles goed
vermengd is. Niet te lang mixen! Verwijder indien nodig voedsel dat aan de wand
blijft plakken.
4. Giet het deeg evenredig in de muffinvorm en bak dit gedurende 20 minuten.
Controleer met een houten prikker of deze gaar is. Vervolgens uit de oven halen
en 5 minuten laten afkoelen. Daarna op een rooster zetten. Warm serveren.
5. Serveer de cake met karamelsaus. Voor de karamelsaus, doet u alle ingrediën-
ten in een pan en mengt deze op een laag vuur. Constant doorroeren, totdat
alles goed gemengd is.
27
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 27
Pagina: 27
28
NELLE CAKE MET KANEEL EN SUIKER
Voor 8 personen
Ingrediënten:
2 eieren
· kop (160 ml) melk
1 theelepel vaniIIe extract
125 gr gesmolten boter
1 kop (230 gr) suiker
2 koppen (300 gr) meel
2½ theelepel bakpoeder
Kaneel topping:
20 gr gesmolten boter
1 eetlepel suiker
1½ theelepel gemalen kaneel
Bereiding:
1. Verwarm de oven met circulatielucht voor op 160 °C. Vet een 20 cm Iange bak-
vorm en met bakpapier bedekken.
2. Doe de ingrediënten in bovenstaande volgorde in de blenderkom. Sluit de deksel.
3. Mix alle ingrediënten op de 1/MIX stand en mix alles totdat het goed vermengd
is. Verwijder indien nodig het meel als dat aan de wand vast blijft zitten.
4. Giet het mengsel in de geprepareerde bakvorm en zet deze gedurende 50 tot
60 minuten in de oven. Controleer met een houten prikker of de cake gaar is.
5. Haal de cake uit de oven en laat deze 5 minuten afkoelen. Zet het daarna op
een rooster. Bestrijk deze met de gesmolten boter en strooi hierover het kaneel-
suiker mengsel. Voor het serveren laten afkoelen.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 28
Pagina: 28
AMERIKAANSE CITROEN CHEESECAKE
Voor 8-10 personen
Ingrediënten:
250 gr biscuits
125 gr ongezouten en gesmolten boter
300 mI zure room
1 kop (230 gr) suiker
½ theelepel vaniIIe extract
1 eetlepel geraspte citroenschillen
4 eieren
750 gr in stukken gesneden, extra romige roomkaas op kamertemperatuur
Bereiding:
1. Verwarm de oven zonder circulatielucht voor op 160 °C. Bedek een springvorm
met een doorsnede van 23 cm met bakpapier. Doe de biscuits in de blenderkom
en sluit de deksel.
2. Verklein de biscuits met de instelling ICE CRUSH of PULSE, totdat ze heel fijn zijn.
Doe de kruimels in een kom, voeg de gesmolten boter toe en meng dit goed.
Vul de springvorm met het mengsel. Druk het mengsel goed tegen de zijkant en
de bodem aan, bijvoorbeeld met behulp van een vlakke onderkant van een glas.
Laat aan de bovenzijde van de springvorm ongeveer 1 cm vrij. Zet dit gedurende
10 minuten in de koelkast.
3. In de tussentijd doet u de zure room, de suiker, de vanille en geraspte citroen-
schillen in de blenderkom en sluit u de deksel. Gebruik de instelling 5/PUREE tot-
dat alles goed vermengd is. Zet de blender uit en voeg de helft van de roomkaas
toe. Sluit de deksel weer en meng het gedurende 30 seconden verder op de
5/PUREE stand. Daarna de blender weer uitzetten en de rest van de roomkaas
toevoegen. De deksel weer sluiten en nogmaals 30 seconden op de stand
5/PUREE mixen totdat het mengsel volledig zacht is. Niet te lang mixen!
4. Giet de kaascreme over de koekbodem. Zet de bakvorm op het rooster in de oven
en bak deze gedurende 75 tot 90 minuten, totdat ook het midden vast is gewor-
den. Zet de oven uit. Laat de cheese cake in de oven staan en laat deze gedu-
rende 2 uur in de oven rusten, totdat deze volledig is afgekoeld. Dit voorkomt
dat de cake breekt. Zet de cake daarna in de koelkast, totdat deze goed afge-
koeld is.
29
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 29
Pagina: 29
DRANKJES
BANANEN SMOOTHIE
Voor 2 personen
Ingrediënten:
2 rijpe, gehalveerde bananen
2 koppen (500 ml) koude melk
2 scheppen bevroren vanille yoghurt of
1 kop (320 gr) vanille yoghurt en 6 ijsblokjes
1 eetlepel honing
indien gewenst nootmuskaat
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Ingrediënten met de SMOOTHIE instelling mixen. Direct serveren.
ONTBIJD SMOOTHIE
Voor 2 personen
Ingrediënten:
1 kop (250 ml) gekoelde sinasappelsap
250 gr verse, ontkroonde aardbeien
½ theelepel, geraspte sinasappel schillen (indien gewenst)
1–2 eetlepels havermout
2 scheppen bevroren yoghurtijs
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Ingrediënten met de SMOOTHIE instelling mixen. Direct serveren.
6 ijsklontjes
FRUITFUSIE
Voor 2 personen
Ingrediënten:
1 kop (250 ml) ananassap
1 geschilde banaan
1 geschilde sinasappel, in vieren gedeeld
2 eetlepels passievruchtvruchtvlees
1 kop (250 ml) spuitwater
30
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 30
Pagina: 30
31
Bereiding:
1. Doe de ananassap, de banaan en de sinasappel in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Mix de ingrediënten met de instelling 3/BLEND, totdat alles goed vermengd is.
3. Passievrucht en water toevoegen, doorroeren en direct serveren.
ICED MOKKA
Voor 2 personen
Ingrediënten:
¼ kop (60 ml) koude espresso
2 scheppen chocolade ijs
1½ kop (375 ml) koude melk
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Mix de ingrediënten met de instelling 4/LIQUIFY gedurende 20–30 seconden tot-
dat alles goed vermengd is.
VANILLE MILKSHAKE
Voor 2 personen
Ingrediënten:
2 koppen (500 ml) koude melk
3 scheppen vanille ijs
½ theelepel vanille-extract
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Ingrediënten met de SMOOTHIE instelling mixen. Direct serveren.
CHOCOLADE MILKSHAKE
Voor 2 personen
Ingrediënten:
2 koppen (500 ml) koude melk
3 scheppen chocolade ijs
1 eetlepel chocolade siroop, indien gewenst
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Ingrediënten met de SMOOTHIE instelling mixen. Direct serveren.
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 31
Pagina: 31
AARDBEIEN MILKSHAKE
Voor 2 personen
Ingrediënten:
2 koppen (500 ml) koude melk
3 scheppen aardbeienijs of
3 scheppen vanille ijs en 10 aardbeien
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom. Sluit de deksel.
2. Ingrediënten met de SMOOTHIE instelling mixen. Direct serveren.
UIKERSIROOP
Voor ca. 1½ kop
Ingrediënten:
1 kop (230 gr) suiker
1 kop (250 ml) water
Bereiding:
1. Doe de suiker en het water in een pan en verwarm deze bij een lage tempera-
tuur. Continue roeren en langzaam verwarmen totdat de suiker volledig is
opgelost.
2. Dan aan de kook brengen, het vuur laag zetten en gedurende 5 minuten laten
sudderen.
3. Van het vuur nemen en volledig laten afkoelen. In een luchtdichte verpakking
in de koelkast zetten.
AARDBEIEN DAIQUIRI
Voor 2 drankjes
Ingrediënten:
6–8 aardbeien, ontkroond en in vieren gedeeld
60 mI witte rum
¼ kop (60 ml) verse limoensap
¼ kop (60 ml) suikersiroop
12 ijsblokjes
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom en sluit de deksel.
2. Gebruik de instelling ICE CRUSH of 4/LIQUIFY om het ijs te crushen.
3. Schenk de inhoud uit in twee cocktail glazen.
2 standaard drankjes
32
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 32
Pagina: 32
33
LEMON EN MUNT CRUSH
Voor 2 drankjes
Ingrediënten:
2 limoenen, zonder schil en in 8 stukken gesneden
16 – 20 muntbladeren
¼ kop (60 ml) suikersiroop
60 mI witte rum of wodka
8 ijsblokjes
1 kop (250 mI) spuitwater
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom en sluit de deksel.
2. Gebruik de instelling ICE CRUSH of PULSE om alle ingrediënten kleiner te maken.
3. Schenk de inhoud uit in twee cocktail glazen.
2 standaard drankjes
MARGARITA
Voor 4 drankjes
Ingrediënten:
60 ml tequila
60 ml cointreau
^ kop (80 ml) imoensap
¼ kop (60 mI) suikersiroop
12 ijsblokjes
Bereiding:
1. Doe de tequila, de cointreau, het limoensap, de suikersiroop en de ijsblokjes in
de blenderkom en sluit de deksel.
2. Gebruik de instelling ICE CRUSH of 4/LIQUIFY om het ijs te crushen.
3. Maak de rand van het glas nat en dompel deze in de zout. Schenk vervolgens
de margarita in de glazen.
4 standaard drankjes
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 33
Pagina: 33
34
PINA COLADA
Voor 2 drankjes
Ingrediënten:
60 mI witte rum
¼ kop (60 mI) kokosmelk
¾ kop (180 mI) ananassap
1½ eetlepel (30 mI) suikersiroop
10 ijsblokjes
Bereiding:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom en sluit de deksel.
2. Gebruik de instelling ICE CRUSH of 4/LIQUIFY, totdat alles goed gemengd is en
het ijs goed is verkleind.
3. Direct serveren.
2 standaard drankjes
CUBA LIBRE
Voor 2 drankjes
Ingrediënten:
60 mI oude rum (oranjegele kleur)
1 limoen, geschild en in stukken gesneden
12 ijsblokjes
Cola
Zubereitung:
1. Doe alle ingrediënten in de blenderkom en sluit de deksel.
2. Gebruik de instelling ICE CRUSH of 4/LIQUIFY, totdat alles goed gemengd is en
het ijs goed is verkleind.
3. Serveer het drankje in glazen en overgiet met Cola.
4. Direct serveren.
2 standaard drankjes
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 34
Pagina: 34
SEA BREEZE
Voor 2 drankjes
Ingrediënten:
12–14 ijsblokjes
60 mI wodka
½ kop (125 mI) sinasappelsap
½ kop (125 mI) cranberry sap
½ kop (125 mI) rode grapefruit sap
Bereiding:
1. Doe de ijsblokjes in de blenderkom. Sluit de deksel. Crusht het ijs met de ICE
CRUSH instelling, totdat het ijs goed verkleind / gecrusht is.
2. Doe het gecrushte ijs in twee gekoelde cocktailglazen. De overige ingrediënten
in bovenstaande volgorde over het ijs gieten. Direct serveren.
2 standaard drankjes
MANGO-TANGO
Voor 2 drankjes
Ingrediënten:
¾ kop (180 mI) mangonectar
½ kop (125 mI) sinasappelsap
30 mI witte rum
30 mI mangolikeur
¼ kop (60 mI) vers limoensap
12 ijsblokjes
Mineraalwater bij het serveren
Bereiding:
1. Doe de nectar, de sappen en de ijsblokjes in de blenderkom. Sluit de deksel. Mix
met de ICE CRUSH instelling of de 4/LIQUIFY knop alles totdat het goed ver-
mengd is.
2. Serveer het drankje in grote, gekoelde glazen en overgiet het mengsel met mine-
raalwater.
2 standaard drankjes
35
Anleitung_SOLIS_PerfectBlender_NL:2011 25.05.2012 10:16 Uhr Seite 35

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Perfect Blender Pro 824.

Stel een vraag over de Solis Perfect Blender Pro 824

Heb je een vraag over de Solis Perfect Blender Pro 824 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Perfect Blender Pro 824. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Perfect Blender Pro 824 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.