Solis Multi Touch 801 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Multi Touch 801. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Broodrooster
  • Model/naam: Multi Touch 801
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
S I N C E 1 9 0 8
Type 801
MULTI TOUCH
TOSTER PRO
PREMIUM CLASS
Automatische
broodrooster met
twee sleuven
Gebruiksaanwijzing
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 05.02.14 14:10
Pagina: 1
INHOUD
Solis adviseert: veiligheid voor alles............................................................................................................................................................................... Blz 4
Onderdelen en bedieningselementen van de SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO............................................................................................................ Blz 6
Gebruiksaanwijzing van de SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO ..................................................................................................................................... Blz 7
Onderhoud, reiniging en opslag .................................................................................................................................................................................... Blz 11
2
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 05.02.14 14:10
Pagina: 2
3
Wij van Solis zijn trots op onze innovaties. Onze
Premium Class apparaten behoren tot de beste in
hun klasse. Bij de ontwikkeling van deze collectie
was ons doel een bijzondere broodrooster op de
markt te brengen met een design dat in iedere
keuken past.
De unieke eigenschappen zoals de automatische
LIFT & LOOK™- en A BIT MORE™-functies zorgen
ervoor dat u de bereiding van uw toast kunt
controleren en beïnvloeden.
De uitstekende uitvoering van het apparaat, dat
is gemaakt van robuust spuitgietmateriaal en is
uitgerust met doordachte controle-elementen,
waarborgt niet alleen dat de broodrooster lang
meegaat, maar maakt hem ook buitengewoon
veelzijdig.
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat u enthousiast
zult zijn over deze SOLIS MULTITOUCHTOASTER PRO.
Veel plezier ermee!
WIJ FELICITEREN U MET DE AANKOOP VAN UW
NIEUWE SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 3 05.02.14 14:10
Pagina: 3
4
SOLIS ADVISEERT: VEILIGHEID VOOR ALLES
Wij van Solis zijn buitengewoon veiligheidsbewust. Bij de ontwikkeling en de productie van onze apparaten staat uw veiligheid centraal. Desondanks is het
van groot belang dat u bij het gebruik van elektrische apparaten voorzichtig bent en de volgende voorschriften in acht neemt:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR UW SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
• Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het
apparaat in gebruik neemt, helemaal door en
bewaar hem goed, zodat u hem altijd kunt
raadplegen.
• Verwijder het verpakkingsmateriaal en de
stickers en ruim al het afval op, voordat u de
broodrooster voor het eerst gaat gebruiken.
• Haal het beschermkapje van de stekker af en
ruim dit op. Kleine kinderen zouden hierin
­kunnen stikken.
• Zet de broodrooster tijdens het gebruik nooit
op de rand van een tafel, eetbar of werkvlak.
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de
broodrooster gebruikt, vlak, schoon en droog is.
• Zet de broodrooster niet op of naast een gas-
brander of kookplaat of op een plaats waar hij
in aanraking komt met een verwarmbare oven.
• Houd het apparaat uit de buurt van muren en
andere hittegevoelige materialen, bijv. kleding
en gordijnen.
• Gebruik de broodrooster niet op het afdruipge-
deelte van het aanrechtblad.
• Controleer telkens voor gebruik of alle onderdelen
van de broodrooster op hun plaats zitten. Volg
de instructies uit deze gebruiksaanwijzing op.
• Het apparaat mag niet worden bediend met een
externe timer of een losse afstandsbediening.
• Brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster
daarom niet in de buurt van of onder gordijnen
of andere brandbare materialen en houd hem
tijdens het gebruik in het oog.
• Zorg ervoor dat het toastbrood de juiste grootte
heeft voor de broodrooster en niet boven de
sleuven uitsteekt. Het brood mag niet te dik en
te groot zijn, omdat de broodgeleiding anders
blokkeert of vast blijft zitten.
• Dek de broodrooster nooit af, wanneer hij warm
is of de stekker in het stopcontact zit.
• Leg geen toast direct op de sleuven om deze op
te warmen. Dit kan de luchtcirculatie belemme-
ren en het apparaat beschadigen.
• Verplaats de broodrooster niet, wanneer hij in
gebruik of warm is.
• Pak de broodrooster niet vast aan hete delen.
Wanneer u het apparaat wilt optillen of ver-
plaatsen, pak het dan vast aan de zijkanten.
• Zorg dat er altijd iemand bij de broodrooster in
de buurt blijft, wanneer hij in gebruik is.
• Schakel het apparaat voordat u het gaat ver-
plaatsen, wanneer u het niet gebruikt en voordat
u het gaat schoonmaken of onderhouden, altijd
uit en haal de stekker uit het stopcontact.
• Zorg ervoor dat zich geen broodkruimels op de
bodem van het apparaat verzamelen. Wanneer
de kruimellade niet regelmatig wordt gereinigd,
bestaat het risico dat er brand ontstaat.
• Maak het apparaat niet schoon met een schuur-
spons, omdat deze deeltjes loslaat die in aanraking
kunnen komen met de elektrische onderdelen.
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
• Houd het apparaat schoon. Volg de reinigings­
instructies uit deze gebruiksaanwijzing op.
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 4 05.02.14 14:10
Pagina: 4
5
• Wikkel het netsnoer vóór gebruik helemaal af.
• Het netsnoer mag niet over de rand van een
tafel of eetbar hangen, niet in aanraking komen
met hete oppervlakken en niet in de knoop raken.
• Om elektrische schokken te voorkomen, mogen
het netsnoer, de netstekker en het apparaat niet
in aanraking komen met water of andere vloei-
stoffen.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door
personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens
of gebrek aan kennis en ervaring zonder dat zij
vooraf van iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid, hebben geleerd hoe ze het apparaat
moeten gebruiken.
• Kinderen moeten in het oog worden gehouden,
zodat gewaarborgd is dat ze niet met het apparaat
spelen.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huis-
houdelijke doeleinden en niet voor professioneel
gebruik. Gebruik het uitsluitend voor het doel
waarvoor het bestemd is. Gebruik het apparaat
niet in rijdende auto›s, in boten of in de openlucht.
• Geadviseerd wordt het apparaat regelmatig te
controleren. Gebruik het apparaat niet, als het
netsnoer, de netstekker of het apparaat zelf
beschadigd is. Breng het apparaat voor controle
en/of reparatie naar de winkel waar ze het hebben
gekocht.
• Afgezien van de reiniging moeten alle onder-
houdswerkzaamheden worden uitgevoerd bij
een door Solis erkend servicepunt.
• Om bij het gebruik van elektrische apparaten
beter beschermd te zijn, adviseren wij een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het verdient aanbe-
veling een aardlekschakelaar te kiezen met een
nominale lekstroom van maximaal 30 mA. Voor
deskundig advies kunt u terecht bij uw elektricien.
AANWIJZING
Deze Solis broodrooster wordt elektronisch bestuurd
en werkt niet, voordat hij is aangesloten op een
contactdoos met wisselstroom (220-240 volt/50 Hz)
en wordt ingeschakeld.
WAARSCHUWING
• Schakel de broodrooster nooit in,
wanneer hij op zijn kant ligt.
• Beleg het toastbrood nooit met andere
levensmiddelen. Hierdoor kan er niet
alleen brand ontstaan, maar het is
ook levensgevaarlijk, omdat u een
elektrische schok kunt krijgen.
• Deze broodrooster is alleen bedoeld
voor het roosteren van sneden brood.
Andere voorwerpen in de broodrooster
kunnen levensgevaar door een
elektrische schok veroorzaken.
VERWIJDERING
			
		 EU 2002/96/EC
			
Volgens richtlijn 2002/96/EG voor de verwijdering
van eletrische en elektronische apperatuur, brengt
u het apparaat aan het einde van de levensduur
naar een milieustraat of naar het verkooppunt.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR UW SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 5 05.02.14 14:10
Pagina: 5
6
ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE
SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
Toast-klaar-geluidssignaal
Uitneembare kruimellade
TOAST/CANCEL
A BIT MORE™
Instelbare bruiningsgraad
Bruiningsgraadcontrole-leds
Kabelbewaarruimte
Behuizing van geborsteld spuitgietwerk
Extra brede toastkamers
met zelfcentreerfunctie
Automatische LIFT & LOOK™-functie
DEFROST
CRUMPET
Intelligente automatische liftfunctie
Verchroomde toetsen met
lichtringen rondom
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 6 05.02.14 14:10
Pagina: 6
Verwijder voordat u de broodrooster in gebruik neemt,
eerst al het verpakkingsmateriaal en alle stickers.
1. Steek het netsnoer in een stopcontact met
wisselstroom (220-240 volt/50 Hz). Schakel
het apparaat in. De TOAST/CANCEL-toets licht
wit op. De bruiningsgraadcontrole-leds lichten
van links naar rechts op en geven daarna de
gekozen bruiningsgraad aan (afhankelijk van
de stand van de schuifschakelaar). Wanneer er
geen toets wordt ingedrukt of de bruiningscon-
troleschakelaar niet wordt ingesteld, keert de
broodrooster na dertig seconden terug naar de
stand-bymodus.
OPMERKING
Zet de broodrooster de eerste keer dat u hem
gebruikt, zonder brood op de hoogste stand. In het
begin is het mogelijk dat er wat lichte rook uit het
apparaat komt of dat dit een eigenaardige geur
afgeeft. Dit is normaal en heeft geen invloed op de
werking van de broodrooster.
2. Stop niet meer dan één snee brood in iedere
sleuf. De sneden brood mogen niet te dik of te
groot zijn, omdat ze anders niet in de toast­
kamers passen.
De SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO is voorzien
van een schuifschakelaar, die beide toastkamers
tegelijk aanstuurt. Zo weet u zeker dat de sneden
brood in beide kamers even bruin worden.
3. Stel met de schuifschakelaar aan de voorkant
van de broodrooster de gewenste bruinings-
graad in. U kunt kiezen uit de roosterstanden
„1“ (heel licht) t/m „5“ (donker). De bruinings-
graadcontrole-leds lichten op en geven vervolgens
de gekozen bruiningsgraad aan (afhankelijk van
de stand van de schuifschakelaar).
AANWIJZING
Wanneer u de broodrooster voor het eerst gebru-
ikt, adviseren wij u hem in te stellen op bruinings-
graad „3“. Afhankelijk van het soort brood en uw
persoonlijke voorkeur moet u mogelijk een andere
stand kiezen. Voor rozijnenbrood en witbrood
met een lichte structuur bijvoorbeeld moet u het
apparaat instellen op een lagere stand en voor
zwaardere broodsoorten zoals roggebrood op een
hogere stand.
4. Om het roosteren te starten, drukt u de TOAST/
CANCEL-toets aan de bovenkant van de broo-
drooster in. De TOAST/CANCEL-toets licht rood
op en de broodlift beweegt automatisch omlaag
tot het brood in de toastkamers zit. De broodlift
wordt automatisch vergrendeld en de LIFT &
LOOK™-toets licht wit op. De bruiningsgraad-
controle-leds gaan (afhankelijk van de gekozen
bruiningsgraad) knipperen en de countdown
begint (naar links).
5. Tot tien seconden voordat het roosteren klaar is,
kunt u de LIFT & LOOK™-toets indrukken om
de bruiningsgraad van het brood te controleren.
Wanneer u de LIFT & LOOK™-toets indrukt,
gaat de verlichting van deze toets knipperen
en lichten de bruiningsgraadcontrole-leds
permanent op (de gekozen bruiningsgraad
wordt door het activeren van de broodlift niet
veranderd). Het roosteren gaat weer verder,
zodra de ­
broodlift omlaag wordt bewogen
en vastklikt. Dit wordt aangegeven door het
permanent branden van de verlichting van de
LIFT & LOOK™-toets en het knipperen van de
bruiningsgraadcontrole-leds.
6. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen
bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting
van de LIFT & LOOK™-toets uit. Wanneer het
roosteren stopt en de broodlift weer omh-
oogkomt, gaat de verlichting van de TOAST/
CANCEL-toets knipperen en houden de
bruiningsgraadcontrole-leds op met knipperen.
De bruiningsgraadcontrole-leds geven de in­
gestelde bruiningsgraad aan.
7. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift
weer in de hoogste stand staat, klinkt het toast-
klaar-signaal. Haal het brood uit de rooster. De
TOAST/CANCEL-toets blijft nog dertig seconden
wit oplichten om aan te geven dat u de volgende
sneden brood kunt gaan roosteren.
GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
7
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 7 05.02.14 14:10
Pagina: 7
8
AANWIJZING
Wanneer er dertig seconden lang geen toets wordt
ingedrukt en de schuifschakelaar niet wordt verscho-
ven, keert de broodrooster terug naar de stand-by-
modus. De verlichting van de TOAST/CANCEL-toets
en de bruiningsgraadcontrole-leds gaan uit.
AANWIJZING
De broodrooster verlaat de stand-bymodus en de
verlichting van de TOAST/CANCEL-toets gaat weer
branden, wanneer:
a. er een willekeurige toets wordt ingedrukt
b. de schuifschakelaar wordt verschoven
c. de stroom op de contactdoos wordt uitgescha-
keld en weer ingeschakeld of de stekker uit
het stopcontact wordt gehaald en weer in het
stopcontact wordt gestoken.
WAARSCHUWING
Zorg dat er altijd iemand bij de broodrooster in de
buurt blijft, wanneer hij in gebruik is. De sneden
brood kunnen klem komen te zitten.
In het onwaarschijnlijke geval dat dit gebeurt, gaan
de lampjes van alle toetsen en de bruiningsgraad-
controle-leds knipperen en worden de elementen
uitgeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact
en laat de broodrooster helemaal afkoelen, voordat
u het brood voorzichtig uit de toastkamers haalt.
Let op dat u de elementen niet beschadigt.
TOAST/CANCEL-TOETS
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, licht
de TOAST/CANCEL-toets dertig seconden lang wit
op. Wanneer er geen toets wordt ingedrukt of de
schuifschakelaar niet wordt verschoven, keert de
broodrooster na dertig seconden terug naar de
stand-bymodus.
• Druk de TOAST/CANCEL-toets één keer in. De
broodlift beweegt dan omlaag en het roosteren
wordt gestart. De TOAST/CANCEL-toets licht
rood op.
• Druk de TOAST/CANCEL-toets nogmaals in,
wanneer u het roosteren of een andere functie
wilt stoppen. De verlichting van de TOAST/
CANCEL-toets verandert van rood in wit en blijft
nog dertig seconden branden.
AANWIJZING
U kunt het roosteren op ieder gewenst moment
onderbreken door de TOAST/CANCEL-toets aan de
bovenkant van de broodrooster in te drukken. De broo-
drooster stopt en de broodlift komt weer omhoog.
AANWIJZING
De SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO heeft een
LIFT & LOOK™-toets. Wanneer u deze toets indrukt,
komt de broodlift omhoog zonder dat de gekozen
bruiningsinstelling wordt geannuleerd of gereset. Ge-
bruik de LIFT & LOOK™-toets om het bruiningspro-
ces tijdens het roosteren te controleren en zo nodig te
stoppen, wanneer de gewenste bruining is bereikt.
A BIT MORE™-TOETS
Deze functie kan zowel tijdens als na het roosteren
worden gebruikt.
Gebruik van de functie tijdens het
­roosteren:
1a) Wanneer u de A BIT MORE™-toets indrukt,
licht deze wit op. De roostertijd wordt
automatisch verlengd zonder dat de bruinings-
graadcontrole-leds dit aangeven. Door de A
BIT MORE™-toets nogmaals in te drukken,
kunt u de A BIT MORE™-functie stoppen. Het
roosteren gaat dan verder tot het brood de
oorspronkelijk ingestelde bruiningsgraad heeft.
Gebruik van de functie na het roosteren:
1b) Wanneer u de A BIT MORE™-toets indrukt,
licht deze wit op. De broodlift gaat automatisch
omlaag en de extra roostertijd gaat in. De
bruiningsgraadcontrole-leds worden automatisch
ingesteld op de laagste bruiningsgraad en de
countdown voor de extra roostertijd begint.
2. De TOAST/CANCEL-toets licht rood op en de
LIFT & LOOK™-toets licht wit op, zodat u het
roosteren kunt controleren en zo nodig kunt
onderbreken door de TOAST/CANCEL-toets in
te drukken, wanneer de gewenste bruining is
bereikt.
GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 8 05.02.14 14:10
Pagina: 8
9
GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
3. Ongeveer tien seconden voor afloop van de
­
extra roostertijd gaat de verlichting van de LIFT
& LOOK™-toets uit. Wanneer het roosteren
wordt beëindigd en de broodlift omhoogkomt,
begint de verlichting van de TOAST/CANCEL-
toets te knipperen, houden de bruiningsgraad-
controle-leds op met knipperen en gaat de
verlichting van de A BIT MORE™-toets uit. De
bruiningsgraadcontrole-leds geven de eerder
ingestelde bruiningsgraad weer aan.
4. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift
weer in de hoogste stand staat, klinkt het toast-
klaar-signaal. Haal het brood uit de rooster. De
TOAST/CANCEL-toets licht weer dertig seconden
wit op om aan te geven dat u de volgende sneden
brood kunt gaan roosteren.
AANWIJZING
De A BIT MORE™-toets kan zowel worden
gebruikt in combinatie met de roosterfunctie als in
combinatie met de crumpet- en de ontdooifunctie.
CRUMPET-TOETS
Bij gebruik van deze functie worden de verwarming-
selementen in het midden van de broodrooster
sterker verhit, zodat crumpets aan de bovenkant
knapperig en aan de onderkant licht worden
geroosterd.
CRUMPETS ROOSTEREN
1. Doe de crumpets met de bovenkant naar binnen
in de sleuven zoals aangegeven door de crum-
petmarkeringen boven de middendelen van de
broodrooster.
2. Stel met de schuifschakelaar aan de voorkant
van de broodrooster de gewenste bruinings-
graad in. U kunt kiezen uit de roosterstanden
„1“ (heel licht) t/m „5“ (donker).
3. Druk de TOAST/CANCEL-toets in, zodat deze
rood oplicht, en druk daarna de CRUMPET-toets
in, zodat deze wit oplicht. De broodlift beweegt
nu automatisch omlaag tot de crumpets in
de toastkamers zitten. De verhitting van de
verwarmingselementen in het midden en aan de
zijkanten wordt automatisch aangepast.
4. De LIFT & LOOK™-toets licht wit op, zodat u
de bruiningsgraad zo nodig kunt controleren.
Wanneer het brood de gewenste bruining heeft
bereikt, kunt u het roosteren onderbreken door
de TOAST/CANCEL-toets in te drukken.
5. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen
bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting
van de LIFT & LOOK™-toets uit. Wanneer het
roosteren stopt en de broodlift weer omhoogkomt,
gaat de verlichting van de TOAST/CANCEL-toets
knipperen en houden de bruiningsgraadcontrole-
leds op met knipperen. De bruiningsgraadcont-
role-leds geven de eerder ingestelde bruinings-
graad weer aan.
6. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift
weer in de hoogste stand staat, klinkt het
toast-klaar-signaal. Haal de crumpets uit de
rooster. De TOAST/CANCEL-toets licht weer
dertig seconden op om aan te geven dat u de
volgende crumpets kunt gaan roosteren. De ver-
lichting van de CRUMPET-toets blijft branden.
Wanneer u hierna de normale roosterfunctie
weer wilt gebruiken, moet u de toets één keer
indrukken om de CRUMPET-functie te stoppen.
De verlichting van de CRUMPET-toets gaat uit
na dertig seconden of wanneer het apparaat
wordt uitgeschakeld.
AANWIJZING
Doe de crumpets zo in de sleuven, dat de bovenkant
naar binnen wijst (zie de crumpetmarkeringen boven
de middendelen van de broodrooster).
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 9 05.02.14 14:10
Pagina: 9
10
GEBRUIKSAANWIJZING SOLIS MULTI TOUCH TOASTER PRO
ONTDOOIFUNCTIE
Deze functie verlengt de benodigde roostertijd voor
ingevroren brood.
INGEVROREN BROOD ROOSTEREN
1. Doe het brood in de rooster.
2. Stel met de schuifschakelaar aan de voorkant
van de broodrooster de gewenste bruinings-
graad in. U kunt kiezen uit de roosterstanden
„1“ (heel licht) t/m „5“ (donker).
3. Druk de TOAST/CANCEL-toets in. Deze licht
rood op. Druk de DEFROST-toets in. Deze licht
wit op. De broodlift beweegt automatisch
omlaag tot het brood in de toastkamers zit. De
roostertijd wordt automatisch verlengd.
4. De LIFT & LOOK™-toets licht wit op, zodat u
de bruiningsgraad zo nodig kunt controleren.
Wanneer het brood de gewenste bruining heeft
bereikt, kunt u het roosteren onderbreken door
de TOAST/CANCEL-toets in te drukken.
5. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen
bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting
van de LIFT & LOOK™-toets uit. Wanneer het
roosteren stopt en de broodlift weer omhoogkomt,
gaat de verlichting van de TOAST/CANCEL-toets
knipperen en houden de bruiningsgraadcontrole-
leds op met knipperen. De bruiningsgraadcont-
role-leds geven de eerder ingestelde bruinings-
graad weer aan.
6. Wanneer het roosteren klaar is en de broodlift
weer in de hoogste stand staat, klinkt het
toast-klaar-signaal. Haal het brood uit de rooster.
De TOAST/CANCEL-toets licht weer dertig
seconden wit op om aan te geven dat u de
volgende crumpets kunt gaan roosteren. De
verlichting van de DEFROST-toets blijft branden.
Wanneer u hierna de normale roosterfunctie
weer wilt gebruiken, moet u de toets één keer
indrukken om de DEFROST-functie te stoppen.
De verlichting van de DEFROST-toets gaat uit na
dertig seconden of wanneer het apparaat wordt
uitgeschakeld.
LIFT & LOOK™-TOETS
Met deze functie wordt de broodlift automatisch
omhoog en omlaag bewogen, zodat u de bruinings-
graad kunt controleren zonder het roosteren te
stoppen.
KEUZE VAN DEZE FUNCTIE
1. De LIFT & LOOK™-toets licht tijdens het
roosteren en bij gebruik van de functies A BIT
MORE™, CRUMPET en ONTDOOIEN wit op.
U kunt de LIFT & LOOK™-toets tijdens het
roosteren indrukken om de bruiningsgraad te
controleren. Wanneer u de LIFT & LOOK™-
toets indrukt, gaat de verlichting van deze toets
knipperen. De bruiningsgraadcontrole-leds
houden op met knipperen om aan te geven dat
de ingestelde bruiningsgraad niet is veranderd.
Wanneer de LIFT & LOOK™-cyclus klaar is,
wordt het brood weer verder geroosterd. Dit
wordt aangegeven door het opnieuw knipperen
van de bruiningsgraadcontrole-leds.
2. Ongeveer tien seconden voordat de gekozen
bruiningsgraad is bereikt, gaat de verlichting van
de LIFT & LOOK™-toets uit. Deze kan tot het
roosteren klaar is, niet meer worden geactiveerd.
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 10 05.02.14 14:10
Pagina: 10
11
UITGAVE 12/09
Omdat wij voortdurend werken aan de verdere
verbetering van onze producten, kunnen de in deze
gebruiksaanwijzing afgebeelde producten afwijken
van het actuele product.
OPSLAG
Schakel de broodrooster uit en haal de netstekker
uit het stopcontact. Laat het apparaat helemaal
afkoelen, voordat u het gaat onderhouden. Reinig
het apparaat volgens de instructies en zet het
apparaat rechtop op een vlak oppervlak op een
tafel of in een kast waar u er gemakkelijk bij kunt.
Leg geen voorwerpen op de broodrooster.
WAARSCHUWING
Gebruik de broodrooster niet, wanneer
de kruimellade niet goed is ingeschoven.
Zorg ervoor dat de kruimellade niet te
vol raakt. Wanneer de kruimellade niet
regelmatig wordt gereinigd, bestaat het
risico dat er brand ontstaat.
ONDERHOUD EN REINIGING
1. Schakel de broodrooster uit en haal de netstekker
uit het stopcontact. Laat het apparaat helemaal
afkoelen, voordat u het gaat reinigen.
2. Om de broodkruimels te verwijderen, trekt u
de kruimellade onder de bedieningstoetsen
van de broodrooster uit het apparaat. Leeg de
kruimellade en breng hem terug op zijn plaats,
voordat u het apparaat weer gaat gebruiken.
U plaatst de kruimellade terug door deze zover
in te schuiven dat hij vastklikt.
3. Om de overige broodkruimels uit de brood­
rooster
leeg boven een afvalbak.
4. Reinig de buitenkant van het apparaat met een
licht bevochtigde doek en wrijf het apparaat
daarna met een droge doek op tot het helemaal
droog is.
AANWIJZING
Maak het apparaat niet schoon met een schuurspons,
omdat deze deeltjes loslaat die in aanraking
kunnen komen met de elektrische onderdelen.
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
ONDERHOUD, REINIGING EN OPSLAG
Solis_MultiTouchPro_Betriebsanleitung_ned.indd 11 05.02.14 14:10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Multi Touch 801.

Stel een vraag over de Solis Multi Touch 801

Heb je een vraag over de Solis Multi Touch 801 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Multi Touch 801. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Multi Touch 801 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.