Solis Multi Fan Plus 750 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Multi Fan Plus 750. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Ventilator
  • Model/naam: Multi Fan Plus 750
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 17
WAARSCHUWINGEN
1. Gebruik de ventilator nooit in de volgende situaties:
– in een vochtige of kille omgeving (bijv. badkamer, kelder, enz.)
– op plaatsen waar de zon fel naar binnen schijnt of het apparaat in contact kan komen met vocht
– in de buurt van potentiële gevarenbronnen (brand, explosie)
– op plaatsen waar het extreem warm of koud is of de temperatuur sterk schommelt.
2. Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet, voordat het volledig en correct is gemonteerd en
geïnstalleerd. Zet de ventilator zo neer dat er rondom voldoende ruimte is.
3. Overtuig u ervan dat de netspanning overeenkomt met de bedrijfsspanning van het apparaat.
U vindt de betreffende waarde op het typeplaatje. Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom
(220-240 volt/50 Hz).
4. Zorg ervoor dat er wanneer de ventilator draait, geen voorwerpen in het beschermrooster van de
rotor terecht kunnen komen.
5. Houd kinderen uit de buurt van de ventilator.
6. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan schokken en trillingen en dat er niets
langs schuurt.
7. Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
Bewaar het op een droge, goed geventileerde en schone plaats.
8. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring zonder dat zij
vooraf van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, hebben geleerd hoe ze het apparaat
moeten gebruiken.
9. Kleine kinderen moeten in het oog worden gehouden, zodat gewaarborgd is dat ze niet met het
apparaat kunnen gaan spelen.
10. Om het risico van elektrische schokken uit te sluiten, moet een defect netsnoer worden vervangen
door SOLIS, bij een door SOLIS geautoriseerd servicepunt of door een gekwalificeerde, speciaal
hiervoor opgeleide persoon.
11. Ontkoppel het apparaat voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden van de stroombron.
12. Wanneer de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn, mogen deze niet bij het huisvuil worden
gedaan, maar moeten ze worden ingeleverd op een daarvoor bedoeld inzamelpunt.
18
Solis_MultiFanPlus_Betriebsanleitung_ger-fra-ned.indd 18 08.11.11 13:44
Pagina: 19
20
GEBRUIKSAANWIJZING
1. BATTERIJEN
Plaats twee batterijen type AAA in de afstandsbediening. Let daarbij op dat u de batterijen in de juiste
stand plaatst. Verwijder de batterijen, wanneer u de ventilator langere tijd niet gebruikt.
2. INSCHAKELEN EN SNELHEID INSTELLEN
Druk ÉÉN KEER op ON/SPEED. Het symbool voor de ventilatormodus roteert dan met de klok mee
en het apparaat wordt in de middelste snelheidsstand in werking gesteld. Druk OPNIEUW op ON/SPEED
om de snelheid te verhogen of te verlagen. De hoogste snelheidsstand wordt aangegeven met het
symbool , de middelste met en de laagste met .
3. NATUURLIJKE VENTILATIE
Druk op MODE. Het symbool voor de ventilatiemodus natuurlijke ventilatie licht op. De ven-
tilatiesnelheid verandert dan voortdurend en geeft het gevoel van een aangenaam frisse, natuurlijke
luchtstroom. In de normale ventilatiemodus blijft het venster leeg.
4. SLAAPMODUS
Druk op MODE. Het symbool voor de slaapmodus licht op. de ventilator draait op een voortdu-
rend veranderende, lage snelheid. Daardoor wordt het risico dat u in uw slaap verkouden wordt, tot een
minimum beperkt.
5. OSCILLATIE
Druk één keer op SWING. De ventilator oscilleert in horizontale richting en het symbool .
knippert. Druk twee keer op SWING. Nu knippert het symbool en de ventilator oscilleert in
verticale richting. Wanneer u de toets SWING voor de derde keer indrukt, oscilleert de ventilator in hori-
zontale en verticale richting. Wanneer het symbool oplicht, oscilleert de ventilator niet..
6. AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Stel de timer in op een waarde van 0,5-7,5 uur. De ingestelde tijd wordt aangegeven op het display.
Iedere keer dat u de TIMER indrukt, wordt de tijd waarna de ventilator automatisch wordt uitgeschakeld,
met een half uur verlengd. Wanneer u de tijd instelt op 0,0, blijft de ventilator permanent draaien.
7. UITSCHAKELEN
Druk op OFF om het apparaat uit te schakelen.
Solis_MultiFanPlus_Betriebsanleitung_ger-fra-ned.indd 20 08.11.11 13:44
Pagina: 20
21
GEBRUIKSAANWIJZING
8. GEHEUGENFUNCTIE
Wanneer de ventilator wordt uitgeschakeld, slaat de computer de laatst ingestelde functie op. Als het
apparaat weer in werking wordt gesteld, start het in de laatst ingestelde modus. De timerfunctie en de
slaapmodus kunnen niet worden opgeslagen.
9. ACTIEVE-ANIONENGENERATOR
Deze functie moet worden ingesteld op de ventilator zelf. Druk de toets ANION in. Het controlelampje
licht op. De anionengenerator wordt in werking gesteld en de lucht wordt met negatieve ionen
gereinigd en verfrist. Wanneer u de toets opnieuw indrukt, gaat het controlelampje uit en wordt de
generator uitgeschakeld.
10. HANDMATIG VERSTELLEN VAN DE HELLINGSHOEK
De hellingshoek van de ventilatorkop kan ook met de hand worden versteld. Dit is echter slechts in
beperkte mate mogelijk. Ga hierbij voorzichtig te werk en zet geen kracht.
11. VEILIGHEIDS-STOPFUNCTIE
Wanneer het beschermrooster van de ventilator in aanraking komt met menselijke huid, wordt de venti-
latorwaaier onmiddellijk stopgezet. Wanneer er geen contact meer is, gaat de waaier na 5-10
seconden weer draaien.
Tegelijkertijd beginnen alle symbolen op het display te knipperen.
12. VOETSCHAKELAAR IN DE VOET
U kunt de ON/SPEED- en de OFF-schakelaar in de voet gebruiken om de ventilator in en uit te schakelen
en om de ventilatiesnelheid te veranderen.
Solis_MultiFanPlus_Betriebsanleitung_ger-fra-ned.indd 21 08.11.11 13:44
Pagina: 21
22
MONTAGE-INSTRUCTIES
1. Leid het netsnoer door de opening in de voet, zet het onderstuk van de staander
op de voet en draai de moer aan.
2. Zet de voet met het onderstuk van de staander neer op een vlakke ondergrond. Controleer of het
verbindingselement aan de onderkant van het bovenstuk van de staander in het onderstuk past en
zet het bovenstuk met de bout vast aan het onderstuk.
3. Bevestig de achterkant van het beschermrooster met de klemmoer aan het motorhuis.
4. Steek de ventilatorwaaier op de motoras en zet hem vast met de waaierbout.
5. Bevestig de voorkant van het beschermrooster met de roosterring aan de achterkant
van het beschermrooster. Positioneer de roosterring in de juiste stand.
Zet het beschermrooster met behulp van de spaninrichting goed vast.
Controleer of het rooster inderdaad goed vastzit, voordat u het apparaat inschakelt.
Onderdelen
1 moer
2 voet
3 onderstuk staander
4 bout
5 verbindingselement
6 bovenstuk staander
7 achterkant beschermrooster
8 klemmoer
9 ventilatorwaaier
10 waaierbout
11 spaninrichting
12 voorkant beschermrooster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Solis_MultiFanPlus_Betriebsanleitung_ger-fra-ned.indd 22 08.11.11 13:44
Pagina: 22
23
WERKING VAN DE ANIONENGERENATOR
Productie van nuttige negatieve ionen
De uiterst effectieve anionen-luchtreiniger produceert met behulp van koolstofvezels en een combinatie
van elektronen en zuurstof negatieve ionen (anionen). Door absorptie van deeltjes verbinden de anionen
zich met zuurstofmoleculen en vormen ze actieve zuurstofanionen.
Gebruik deze generator om de lucht direct te verrijken met negatieve ionen. Doordat de negatieve ionen
de stofdeeltjes die zich in de lucht bevinden, inactief maken, wordt de lucht in de ruimte schoner en zuiverder.
Effect van anionen op stofdeeltjes
Door hun negatieve lading neutraliseren de anionen die de ventilator door de lucht laat circuleren, de posi-
tieve lading van stof en rookmoleculen. De deeltjes verliezen hun actieve functie en slaan automatisch neer.
AFSTANDSBEDIENING
De functies van de afstandsbediening zijn identiek aan die van het bedieningspaneel van de ventilator.
Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, moet u deze richten op de ontvanger onder het display van
de ventilator. Leg de afstandsbediening op een veilige plaats, wanneer u hem niet nodig hebt.
Let op dat hij niet op de grond valt.
Solis_MultiFanPlus_Betriebsanleitung_ger-fra-ned.indd 23 08.11.11 13:44
Pagina: 23
REINIGING EN OPSLAG
1. Schakel de ventilator uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u hem gaat reinigen.
2. Reinig de ventilator met een schone, licht met zeepsop bevochtigde doek. Let op dat er geen vocht
in de motor terechtkomt en dat de elektronische onderdelen niet met vocht in aanraking komen.
3. Gebruik geen agressieve, schurende of alkalische vloeistoffen.
4. Berg het apparaat op een schone en droge plaats op, wanneer u het langere tijd niet nodig hebt.
Afvalverwerking
EU 2002/96/EG
Geef het apparaat aan het einde van de levensduur ter bescherming van het milieu in overeenstemming
met richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) af bij
een inzamelpunt voor elektrische apparaten.
REPARATIE-INSTRUCTIES
Wanneer de ventilator niet goed functioneert of vreemd ruikt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit
en breng het naar SOLIS of een door SOLIS geautoriseerd servicepunt, waar de schade door een vakman
wordt hersteld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties
ter verbetering van haar producten.
SOLIS HELPLINE:
044 874 64 14
(alleen voor klanten in Zwitserland)
Dit artikel onderscheidt zich door een lange levensduur en een grote betrouwbaarheid.
Mocht er desondanks een storing in de werking optreden, neem dan telefonisch contact met
ons op. Vaak kan het probleem namelijk met de juiste tip eenvoudig worden opgelost zonder
dat u het apparaat hoeft op te sturen om het te laten repareren. Wij staan u graag met raad
en daad terzijde.
24
Solis_MultiFanPlus_Betriebsanleitung_ger-fra-ned.indd 24 08.11.11 13:44

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Multi Fan Plus 750.

Stel een vraag over de Solis Multi Fan Plus 750

Heb je een vraag over de Solis Multi Fan Plus 750 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Multi Fan Plus 750. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Multi Fan Plus 750 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.