Solis Master Top handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Master Top. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Master Top
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
2
LEEST U DE GEBRUIKSAANWIJZING A.U.B. ZORGVULDIG
DOOR VOOR INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE.
Gewaardeerde klant,
Gefeliciteerd met uw nieuwe SOLIS MASTER TOP
VOLAUTOMATISCHE ESPRESSO MACHINE.
U heeft gekozen voor een Zwitsers kwaliteitsproduct.
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door en volg
de instructies op. Hierdoor zullen u en uw gasten vele jaren
kunnen genieten van uw SOLIS MASTER TOP. Bewaar deze
instructies zorgvuldig. Als u ergens niet zeker van bent of
ergens meer informatie over wilt, neem dan contact op met
het verkooppunt of met ons. We staan klaar om u te helpen.
SOLIS NEDERLAND
Inhoudsoverzicht:
Legenda, bedieningspaneel, controlelampjes,
verklaring van de controlelampjes pag. 3-5
1.0 Veiligheidsinstructies pag. 6-7
2.0 Algemene opmerkingen pag. 7
3.0 Eerste ingebruikname / voor eerste gebruik pag. 8-9
4.0 Koffie bereiden met bonen pag. 9
5.0 Koffie bereiden met gemalen koffie pag. 10
6.0 Heet water pag. 10
7.0 Stomen pag. 11
8.0 Programmeren pag. 12
8.1 Koffiehoeveelheid pag. 12
8.2 Maalhoeveelheid pag. 12-13
8.3 Temperatuur pag. 13
9.0 Speciale functies programmeren pag. 14
9.1 Voorwellen pag. 14
9.2 Spoelfunctie pag. 14
9.3 Stand-by functie pag. 14-15
9.4 Status indicator pag. 15
9.5 Fabrieksinstellingen pag. 15
10.0 De maalgraad instellen pag. 15-16
11.0 Kopjes voorverwarmen pag. 16
12.0 Onderhoud en reiniging pag. 16-19
13.0 Ontkalken pag. 20-21
14.0 Storingen en oplossingen pag. 21-22
15.0 Service en onderhoud pag. 22
16.0 Nuttige tips en informatie over koffie pag. 22-23
17.0 Aanbevolen accessoires pag. 23
18.0 Technische gegevens pag. 23
Pagina: 2
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
3
Legenda:
1 Afneembaar waterreservoir
2 Warmhoudplaat voor kopjes
3 Zwenkbare stoom- en heetwater uitloop met stoompijp
4 Heetwater / stoomknop
5 Koppen opzetrooster
6 Uitneembare lekbak met vol-indicator
7 Uitneembare koffiedrapbak
8 Bonenreservoir met deksel
9 Vulopening voor gemalen koffie met deksel
10 Maalfijnheid regeling
10a Indicatie voor maalfijnheid
11 Hoofdschakelaar O - I
12 Ingebouwd draaiplateau
13 Bedieningspaneel
14 Service deur (2 delen)
15 Koffiezetgroep met opvangschaal voor koffieresiduen
16 Verwijderbare en in hoogte verstelbare koffie uitloop
17 Accessoires: maatschep, multi-sleutel en reinigingsborstel
18 Frontpaneel klepje
1 12
5
6
17
9 2
8
13
10
10a
11
16
7
15
4
14
3
18
Pagina: 3
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
4
11 9 13
10 12 14 1a 1b
1
2
8
15 7 6 5 4 3 Open het paneelklepje, zodat alle
knoppen en LED's zichtbaar zijn.
Pagina: 4
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
5
Bedieningspaneel:
1 Schakelaar aan/uit
1a Indicator: aan/uit
1b Indicator: stand-by
2 Koffie toets voor café crème (1 of 2 koppen)
3 Reinigingstoets
4 Toets voor gemalen koffie voor producten 2, 8 en 9
5 Hoeveelheid toetsen +/- voor programmering
6 Ontkalkingtoets
7 Programmeringtoets
8 Koffie toets voor espresso (1 of 2 koppen)
9 Koffie toets voor een kannetje koffie
10 Indicator: espresso (1 of 2 koppen)
11 Indicator: gemalen koffie
12 Indicator: kannetje koffie
13 Indicator: café crème (1 of 2 koppen)
14 Indicator: reiniging / spoelen
15 Paneel deksel
Controle lampjes/indicatoren:
1–6 Ingestelde waarde indicatoren
Indicator voor koffiehoeveelheid programmering
Indicator voor maalhoeveelheid programmering
Temperatuur lampje (groen)
Indicator 'water op'
Indicator 'bonen op'
Indicator 'koffiedrapbak vol'
Indicator storing / zetgroep
Indicator ontkalken
Indicator reinigen / spoelen
Verklaring van de indicatoren (controlelampjes):
1–6 De controlelampjes 1-6 tonen de geprogrammeerde waarden
voor hoeveelheid koffie, temperatuur, stand-by en status.
Brandt bij programmeren waterhoeveelheid.
Brandt bij programmeren koffiehoeveelheid.
Indiceert de juiste bedrijfstemperatuur.
Knippert bij te weinig water of als het waterreservoir
verwijderd is
Brandt zodra de pomp geen water kan pompen.
In dit geval moet de machine eerst worden ontlucht
(zie problemen oplossen hoofdstuk 14.0 punt 4).
Brandt zodra het bonenreservoir leeg is.
Lampje gaat uit zodra het reservoir is gevuld en een
koffietoets wordt ingedrukt.
Knippert zodra het deksel van het bonenreservoir is
verwijderd of niet goed geplaatst.
Brandt zodra de bonenmolen is geblokkeerd.
(zie hoofdstuk 12.3, molen reinigen).
Brandt zodra de afvalcontainer vol is, lampje gaat automatisch
uit na ledigen en terugplaatsen van de koffiedrapbak.
Knippert zodra de koffiedrap bak is verwijderd.
Knippert zodra de zetgroep niet goed is geplaatst of als de
servicedeur niet goed gesloten is.
Brandt samen met een cijfer of de programma indicator.
Dit indiceert een ernstige storing aan de machine.
In dit geval wordt u verzocht contact op te nemen
met de SOLIS service dienst.
Knippert zodra reiniging nodig is (na 250 bereidingen).
Brandt zodra de machine aan het reinigen of spoelen is.
Indiceert dat ontkalking noodzakelijk is. Schakelt uit zodra
het ontkalkingsprogramma voltooid is.
Stand-by indicator. Brandt als de machine is uitgeschakeld
met de stand-by toets. In deze stand verbruikt de machine
erg weinig stroom.
•
Pagina: 5
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
6
SERVICE
1.0 Veiligheidsinstructies
Kinderen beseffen niet hoe gevaarlijk
elektrische apparaten kunnen zijn.
Laat om deze reden kinderen nooit
zonder toezicht alleen met elektrische
apparatuur.
Gebruik de machine nooit voor u de
gebruiksaanwijzing heeft doorgenomen,
of u de werking van de machine is
uitgelegd.
Gebruik nooit een machine met een
beschadigde stroomkabel. Ook als u
een verlengsnoer gebruikt, moet deze in
orde zijn. Plaats verlengkabels zodanig
dat men er niet over kan struikelen.
Houdt kinderen en huisdieren uit de
buurt van de machine.
In geval van defecten mag het toestel
alleen door een door SOLIS geautoriseerde
en gekwalificeerde monteur worden
geopend en gerepareerd met originele
onderdelen en accessoires.
Bij ondeskundige reparaties vervalt elke
aansprakelijkheid van de fabrikant.
Dit geldt ook voor het vervangen van
beschadigde stroomkabels, aangezien
hier speciaal gereedschap voor nodig is.
Dompel de machine nooit geheel of
gedeeltelijk onder water en gebruik de
machine niet met natte handen.
De machine mag niet zonder toezicht
worden aangelaten. Om redenen van
energiebesparing en veiligheid raden we
aan om de machine in de nacht of tijdens
afwezigheid uit te zetten. Als u slechts
korte tijd weg bent kunt u de machine
op stand-by zetten met de aan / uit
schakelaar
Heeft u een machine die op de waterleiding
is aangesloten, dan dient u bij afwezigheid
de watertoevoer af te sluiten. Het stop-
contact waarop de machine is aange-
sloten moet geaard zijn. Voor uw veiligheid
raden we aan tevens gebruik te maken
van een aardlekschakelaar (verkrijgbaar
bij de elektrotechnische vakhandel).
Plaats de machine op een stabiele,
vlakke (waterpas) ondergrond, dat niet
warm of heet mag zijn. Kies een plaats
waar de machine buiten bereik van
kinderen of huisdieren staat.
Pagina: 6
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
7
Wees voorzichtig bij het aanraken van de
stoompijp, aangezien deze heet wordt bij
gebruik (verbrandingsgevaar!).
Alvorens de machine te reinigen, dient
u altijd de stekker uit het stopcontact
te nemen. Laat de stroomkabel niet in
contact komen met hete delen van de
machine.
Stel de machine niet bloot aan weers-
invloeden (regen, sneeuw, vorst etc.)
Als u de machine uitpakt controleert u
dan of het voltage zoals vermeld op het
typeplaatje overeenkomt met uw stroom-
voorziening (voor Nederland 230 Volt).
2.0 Algemene opmerkingen
Gebruik de machine niet zonder water.
De machine is bedoeld voor koffiebereiding,
heet water en stoom en mag nergens
anders voor worden gebruikt. De machine
is bedoeld voor huishoudelijk en commer-
cieel gebruik (geen zwaar horeca gebruik).
Indien de machine wordt gebruikt voor
commerciële doeleinden, veranderen de
garantievoorwaarden. Neem a.u.b. kennis
van deze garantievoorwaarden.
De originele verpakking is ontwikkeld
voor het versturen per post. Bewaart u
de originele en complete verpakking voor
het geval dat de machine opgestuurd
moet worden.
Het toestel kan worden beschadigd door
vorst. Om deze reden moet de machine
tegen vorst worden beschermd en mag
in de winter 's nachts niet in de auto
worden achtergelaten.
Pagina: 7
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
8
3.0 Ingebruikname / voor het eerste
gebruik
3.1 Vul het waterreservoir met koud
water (maximaal 2,4 liter). Schuif het
reservoir aan de voorzijde in de machine
aan en druk deze stevig aan zodat de
klep aan de achterkant zich opent.
Opmerking: Gebruik alleen vers, koud
water om het waterreservoir te vullen.
Gebruik geen mineraal water, melk of
andere vloeistoffen.
3.2 Trek de benodigde kabellengte uit de
kabelruimte. Sluit de stekker aan op een
geaard stopcontact. Sluit de kabelruimte
met het dekseltje.
3.3 Verzeker u ervan dat de heetwater/
stoom knop in de stoompositie
staat. Hierdoor wordt automatisch het
ontluchten gestart bij het inschakelen
van het toestel.
3.4 Zet de hoofdschakelaar O-I aan.
Het toestel staat nu aan in de
stand-by stand.
3.5 Druk op de aan/uit (I) toets.
Het lampje (1a) gaat branden en het
toestel warmt op. Op hetzelfde moment
start de waterpomp en deze vult het
systeem met water. De machine wordt
automatisch ontlucht.
3.6 Wanneer het automatisch ontluchten
is voltooid (de waterpomp stopt) draait
u de heetwater/stoomknop naar de
middenpositie.
Opmerking: Het automatisch ontluchten
werkt alleen als de heetwater/stoom
knop in de stoompositie staat.
Als dit niet het geval is, moet deze
knop in de stoompositie worden gezet.
3.7 Vul de bonencontainer met espresso-
bonen (max.320 gram). Sluit het bonen-
reservoir de deksel. Opmerking: Alleen goede
espressobonen mogen gebruikt worden.
Gearomatiseerde bonen mogen niet worden
gebruikt. Als het controlelampje knippert,
is de deksel van het bonenreservoir niet goed
geplaatst en zal de machine niet werken.
Pagina: 8
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
9
3.8 Het toestel is klaar voor gebruik
als het groene temperatuurlampje
brandt. Opmerking: wanneer de machi-
ne op temperatuur is wordt automatisch
de zetgroep gespoeld. Elke keer dat de
machine vanuit een koude toestand wordt
ingeschakeld, vindt deze spoeling plaats.
Gedurende de spoeling (controlelampje
14 ri brandt), kan de machine geen
koffie bereiden.
3.9 Druk op koffietoets (2) en de eerste
koffie wordt bereid. Deze allereerste kop
koffie is niet geschikt voor consumptie.
Drinkt u de 2e kop koffie.
Belangrijk:
Laat de machine nooit werken zonder
water. Om redenen van hygiëne raden
we u aan om na iedere langere periode
dat u de machine niet heeft gebruikt,
de machine te spoelen (bijvoorbeeld
na de vakantie). Plaats hiertoe een
grote opvangschaal onder de heet-
water uitloop en draai de heetwater/
stoomknop naar de heetwater stand.
Laat ongeveer een kop water doorlopen
en sluit de knop. Deze handeling is ook
noodzakelijk als het waterreservoir
niet goed geplaatst is geweest en het
controle lampje is gaan branden.
4.0 Koffie bereiden met bonen.
We gaan ervan uit dat de machine klaar is
voor gebruik volgens hoofdstuk 3.
Het waterreservoir is gevuld met water,
het bonenreservoir is met bonen gevuld en
het temperatuurlampje brandt groen.
4.1 Als de machine klaar is voor gebruik,
plaatst u 1 of 2 kopjes onder de koffie
uitloop en drukt u de gewenste koffie-
toets in. Door de espresso toets (8) of de
café crème toets (2), 1 of 2 keer in te druk-
ken worden respectievelijk 1 of 2 koppen
koffie bereidt. De SOLIS MASTER TOP is
voorzien van een automatische voorwel
functie. De versgemalen koffie wordt eerst
bevochtigd, de waterstroom wordt kort
onderbroken en vervolgens start het eigen-
lijke koffie bereiden.
Opmerking: U kunt de bereiding van koffie
op ieder moment onderbreken door kort
op de betreffende koffietoets te drukken.
Bij de SOLIS MASTER TOP heeft u de
mogelijkheid om zeer grote koppen en zelfs
hoge glazen te gebruiken. Schuif simpelweg
de koffie uitloop naar achteren (vergeet u
niet om na gebruik de koffie-uitloop weer
terug te plaatsen in de originele positie).
Pagina: 9
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
10
5.0 Koffie bereiden met gemalen koffie
(bijvoorbeeld cafeïnevrij)
Verwijder de deksel van de vulopening voor
gemalen koffie en doe maximaal 1 of 2
maatscheppen gemalen koffie in de vul-
opening (voor 1 of 2 koppen). Gebruikt u
hiervoor alleen de maatschep die bij de
machine is geleverd.
5.1 Druk de toets gemalen koffie in (4).
Het gele controlelampje gaat branden.
5.2 Nadat u 1 of 2 koppen onder de
koffie uitloop heeft geplaatst, drukt u de
gewenste koffietoets 1 of 2 keer kort
in (1x voor 1 kop, 2x voor 2 koppen).
De bereidingscyclus zal automatisch
worden voltooid.
Opmerking: Als u na het indrukken van
de toets voor gemalen koffie geen koffie-
toets indrukt binnen 2 minuten, schakelt
de knop voor gemalen koffie automatisch
uit. In dit geval moet u de procedure
opnieuw uitvoeren.
Belangrijk: Gebruik nooit oploskoffie,
vriesdroogkoffie of soortgelijke
producten. Gebruikt u alleen pure
espressokoffie zonder toevoegingen.
Doe nooit meer dan 2 maatscheppen
gemalen koffie in de vulopening voor
gemalen koffie. Dit is namelijk geen
reservoir, de gemalen koffie dient direct
te worden gebruikt.
6.0 Heetwater bereiden
Voor thee, soep, etc. Hiervoor is de
machine klaar voor gebruik volgens
de aanwijzingen in hoofdstuk 3.0.
Het waterreservoir is gevuld met water en
het temperatuurlampje brandt groen.
6.1 Plaats het glas of de kop direct
onder de heetwater/stoompijp en draai
de knop in de heetwater stand .
Het hete water zal nu automatisch uitlopen.
6.2 Als er voldoende heetwater is
doorgelopen, draait u de knop terug
naar de middelste positie.
Opmerking: Draai de knop niet terug
voorbij de middelste positie, anders
zet u de machine in de stoomstand.
Pagina: 10
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
11
7.0 Stomen
Met de stoomfunctie kunt u melk en andere
dranken opwarmen en melkschuim bereiden
voor een cappuccino. We gaan ervan uit
dat de machine gebruiksklaar is volgens
hoofdstuk 3.0. Het waterreservoir is
gevuld en het temperatuurlampje
brandt groen.
Opmerking: Met de SOLIS MASTER
TOP kunt u stoom produceren en
tegelijkertijd koffie bereiden. Dit is
mogelijk door de separate verwarmings-
systemen en dubbele pomp.
7.1 Richt het stoompijpje richting de
lekbak en draai de stoomknop in de
stoompositie . Laat het condens-
water in de lekbak lopen, daarna draait u
de stoomknop weer terug in de midden-
positie. Daarna richt u de stoompijp
naar buiten en dompelt u de stoompijp
volledig in de te verwarmen vloeistof.
Langzaam draait u de stoomknop weer
open. Maak een rustig draaiende
beweging en beweeg de melkkan
tegelijkertijd van beneden naar boven.
7.2 Als u geen stoom meer nodig
heeft, draait u de knop weer langzaam
naar de middenpositie. Richt de
stoompijp weer richting de lekbak.
Opmerking: Het verdient aanbeveling
om na het stomen de stoompijp direct
met een vochtige doek te reinigen.
Vervolgens laat u nog even wat heet-
water door de stoompijp lopen;
dit voorkomt mogelijke verstoppingen.
Belangrijk: De stoompijp wordt tijdens
gebruik van stoom of heet water zeer
heet. Om verbranding te voorkomen,
moet u iedere aanraking met de huid
vermijden.
7.3 Melkschuim bereiden d.m.v. de
speciale cappuccinatore (accessoire).
Het is raadzaam om dit accessoire te
gebruiken. Plaats het simpelweg van
onderaf op de stoompijp en ga te werk
zoals vermeld in punt 7.1. Dankzij dit
hulpstuk wordt melkschuim bereiden erg
eenvoudig. Ideaal voor het maken van
een cappuccino. Voor reiniging kan deze
cappuccinatore uiteengenomen worden.
Pagina: 11
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
12
2X
8.0 Programmeren
Uw SOLIS MASTER TOP is vanuit de
fabriek voorgeprogrammeerd op ideale
waarden. U heeft echter de mogelijkheid
om de machine geheel naar eigen wens
te programmeren.
a) Druk 1x kort op de Programmeertoets
Het controlelampje water brandt
b) Plaats een kop onder de koffie uitloop
en druk op de te programmeren toets
2,8 of 9.
c) Wanneer het gewenste vulniveau is
bereikt drukt u nogmaals op de
Programmeertoets . De koffie-
hoeveelheid is nu geprogrammeerd
totdat u deze procedure herhaalt.
Belangrijk: Programmeren voor 2-koppen
is niet nodig, aangezien de hoeveelheid
automatisch wordt verdubbeld.
8.2 Programmeren van de maalhoe-
veelheid koffie.
Individueel in te stellen voor de koffie-
toetsen 2,8 en 9. De sterkte van de koffie
hangt o.m. af van maalhoeveelheid,
welke wordt bepaald wordt door de
tijdsduur van malen. Voor elke koffietoets
kunt u naar eigen wens de maalhoeveel-
heid koffie programmeren.
Ga als volgt te werk:
a) Druk 2x kort op de Programmeer-
toets .
Het controlelampje bonen brandt .
b) Plaats een kop onder de koffie
uitloop en druk de gewenste
koffietoets 2,8 of 9 in.
c) De maalhoeveelheid verschijnt in het
display in een waarde tussen 1 en 6.
Deze waarde correspondeert met een
hoeveelheid gram koffie.
Waarde Maalhoeveelheid Maalhoeveelheid
1 (Min.) ca. 6 gram ca. 9 gram
6 (Max.) ca. 12 gram ca. 16 gram
Pagina: 12
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
13
3X
d) Pas de maalhoeveelheid naar wens
aan met de +/- toets.
e) Door op de programmeer-toets te
drukken bevestigt u de geselecteerde
hoeveelheid koffie en wordt deze
geprogrammeerd. Deze hoeveelheid
blijft in het geheugen totdat u de
procedure herhaalt.
BELANGRIJK: De maalhoeveelheid voor
2 koppen wordt automatisch afgeleid van
de instelling voor een enkele kop.
8.3 Temperatuur programmeren
(waarde van 1 tot 6)
Uw machine is ingesteld op een
middelhoge temperatuur. Als u deze wilt
aanpassen gaat u als volgt te werk:
a) Druk 3x kort op de Programmeer-
toets De temperatuursinstelling
wordt nu aangegeven met een waarde
tussen 1 en 6.
b) De gewenste temperatuur kan nu
worden ingesteld met de +/- toets,
waarbij 6 de maximumtemperatuur en
1 de minimumtemperatuur weergeeft.
c) Wanneer het gewenste niveau is
bereikt drukt u nogmaals op de
Programmeertoets .
De temperatuur is nu geprogrammeerd
totdat u de procedure herhaalt.
Pagina: 13
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
14
9.0 Speciale functies programmeren
9.1 Voorwellen. Bij de standaard fabrieksinstelling is deze functie
geprogrammeerd voor de producten: 1 espresso, 2 espresso’s en
1 café crème, hetgeen een optimale koffie extractie garandeert.
U heeft echter de mogelijkheid om deze functie uit te schakelen.
Ook voor het kannetje koffie kan deze functie worden geactiveerd.
Opmerking: voor 2 café crèmes kan de voorwel functie niet worden
geactiveerd.
a) Schakel de machine uit met de
hoofdschakelaar O - I (11) en weer aan.
De machine staat nu in de stand-by
modus.
b) Druk de gewenste koffietoets in en
houdt deze ingedrukt. Druk nu de
aan/uit toets . in. Om de voorwel-
functie te deactiveren herhaalt u de
beschreven procedure.
Belangrijk: Indien u de voorwelfunctie
voor 1 espresso instelt, wordt deze auto-
matisch ook voor 2 espresso's ingesteld.
9.2 Spoelfunctie
Nadat u de machine vanuit koude toestand
heeft ingeschakeld, zal de machine zich
automatisch spoelen. Als de machine op
stand-by wordt gezet of automatisch
naar de stand-by modus schakelt, zal de
automatische spoeling eveneens plaats-
vinden. Het groene controle lampje (1a)
knippert gedurende de spoeling.
9.3 Stand-by modus
De machine schakelt automatisch op
stand-by na 5 uur niet gebruikt te zijn
(controlelampje • brandt).
U kunt deze tijdsduur aanpassen of de
automatische stand-by functie geheel
uitschakelen.
a) Schakel het toestel uit met de hoofd-
schakelaar O - I (11) en weer aan.
Het toestel staat nu in stand-by positie.
b) Houdt tegelijk de programma toets
en de toets voor gemalen koffie
ingedrukt en schakel de machine met de
aan/uit toets weer aan.
c) De ingestelde tijdsduur wordt nu
weergegeven (1-6) op het display en
kan worden veranderd met de +/-
toets.
1=1 uur / 2=2 uur / 3=3 uur /
4=4 uur / 5=5 uur / 6=automatische
stand-by functie uitgeschakeld.
Pagina: 14
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
15
d) Door op de programmeertoets te
drukken is de ingestelde waarde
geprogrammeerd.
De nieuwe stand-by tijd is nu
geprogrammeerd totdat u de procedure
opnieuw herhaalt.
Opmerking: Om redenen van veiligheid
en energiebesparing raden wij u aan,
om via de stand-by functie (spoeling
wordt dan eerst uitgevoerd) het toestel
gedurende de nacht en bij langdurige
afwezig uit te schakelen met de hoofd-
schakelaar O - I. Bij kortere afwezigheid
kunt u de machine in de stand-by positie
zetten d.m.v. de aan/uit toets .
Bij machines die op de vaste waterleiding
zijn aangesloten, dient de waterkraan bij
afwezigheid te worden dicht gedraaid.
9.4 Status indicatie
(welke functie's zijn geprogrammeerd).
a) Door de programmeer toets in te
drukken in de stand-by stand, worden
de volgende ingestelde functies op
het display weergegeven:
- Product symbool brandt =
het voorwellen is geactiveerd.
- Als het symbool voor de reiniging brandt =
spoelfunctie geactiveerd.
- Het programmeringsveld geeft het
aantal uur aan waarna het apparaat
zich in de stand-by modus schakelt.
9.5. Fabrieksinstellingen
De machine is in de fabriek op standaard-
waarden ingesteld welke onder normale
omstandigheden een perfect resultaat
opleveren. Als u de machine op andere
waarden heeft geprogrammeerd, kunt u
indien gewenst de machine weer naar
de fabrieksinstellingen terug laten gaan.
a) Schakel de machine uit met de
hoofdschakelaar O-I (11) en zet
deze weer aan. Het toestel staat
nu in de stand-by modus.
b) Houdt de programmeertoets
en de koffietoets espresso (2)
ingedrukt, en druk dan - terwijl u
deze twee toetsen ingedrukt blijft
houden - de aan/uit toets in .
Wanneer u de toetsen loslaat zijn
de fabrieksinstellingen weer
geprogrammeerd.
10.0 De maalgraad instellen
De maalgraad is in de fabriek zodanig
ingesteld dat deze geschikt is voor de
meeste bonensoorten. U heeft echter
de mogelijkheid om de maalgraad
naar wens te veranderen.
Pagina: 15
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
16
Door middel van de bijgeleverde multi-
sleutel (zie foto) kunt u de maalgraad
van de molen aan de linkerzijde van de
machine instellen. De huidige stand is op
het venster naast de maalgraad instelling
weergegeven:
Positie 1 = fijn / fijner malen draai met
de richting van de klok mee.
Positie 6 = grof / grover malen draai tegen
de richting van de klok in.
Fabriekinstelling is positie 3-4
(gemiddelde maalfijnheid)!
Belangrijk: De maalgraad van de molen
mag alleen worden versteld tijdens
het malen van een portie bonen!
11.0 Koppen voorverwarmen
Voor een goede espressokoffie is niet
alleen de bonenmelange en de kwaliteit
van het water belangrijk, echter ook de
juiste temperatuur.
11.1 Plaats de koppen op de
warmhoudplaat
11.2 Snel koppen voorverwarmen.
We raden u aan om de koppen met
heetwater uit de heetwater uitloop
te spoelen ter voorverwarming.
12.0 Onderhoud en reiniging
Wanneer u uw SOLIS MASTER TOP
goed onderhoud en reinigt, zal deze u
belonen met een uitstekende koffie-
kwaliteit en een lange levensduur.
De SOLIS MASTER TOP is uitgerust met
een automatisch spoel- en reinigings-
programma. Samen met de mogelijkheid
van de uitneembare koffiezetgroep voor
handmatige reiniging, bent u verzekert
van een uiterst hygiënisch werkende
machine.
12.1 Dagelijks en wekelijks onderhoud
Reinigt u regelmatig het waterreservoir
(1), het opzetrooster (5), de lekbak (6) en
de koffiedrapbak (7). Gebruikt u warm
water en zonodig een niet schurend
en niet agressief reinigingsmiddel.
Nooit deze onderdelen in de afwas-
machine reinigen!
!
Pagina: 16
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
17
12.2 De koffie-uitloop reinigen
De koffie-uitloop kan worden verwijderd
en gereinigd. Gebruikt u warm water en
zonodig, een niet agressief reinigings-
middel. Onder normale omstandigheden
wordt maandelijks reinigen aanbevolen.
12.3 De molen reinigen
Normaal gesproken reinigt de molen
zichzelf. Het is voldoende om koffie-
resten uit de bonencontainer te
verwijderen met behulp van het
meegeleverde borsteltje.
Voorkom dat er water in de bonen-
container komt, dit beschadigt de
maalschijven!!
Zelfs bij de beste bonensoorten kan het
voorkomen dat er zich kleine steentjes
tussen de bonen bevinden. De machine
is voorzien van een elektronische
steenbeveiliging, welke beschadiging
van de maalschijven voorkomt.
Als een steentje tussen de maalschijven
komt, zal de molen stoppen en de storing
zal op het display verschijnen: +1.
Reinig de molen als volgt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de resterende bonen uit
de bonencontainer.
3. Met behulp van de speciale
multi-sleutel draait u de maal-
schijven langzaam met de klok
mee totdat u de steen of ander
voorwerp kunt verwijderen.
Het eenvoudigst is om de steen
met een stofzuiger te verwijderen.
12.4 Reinigen van de uitneembare
koffiezetgroep
a) Spoelen van de zetgroep.
Dit gebeurt automatisch op het
moment dat de machine wordt aan-
of uitgeschakeld. De spoeling duurt
ca. 1 minuut en wordt aangeduid
door de reinigingsindicator .
Pagina: 17
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
18
b) Handmatig reinigen van de zetgroep.
Minstens 1 of 2 maal per maand of
tenminste wanneer de reinigings-
indicator na 250 bereidingen
knippert. De zetgroep dient als
volgt te worden gereinigd:
1. Zet de machine in de stand-by stand
en wacht tot de spoeling gereed is en
het rode controlelampje brandt.
2. Open de servicedeur aan de rechter
zijkant (14) van de machine en trek
de zetgroep geheel uit door de
handgreep in te drukken
(aangeduid met “press”).
3. Til de zetgroep op en neem deze uit
de machine. Ook de koffierestenlade
(15) kan nu voor reiniging worden
uitgenomen.
4. Verwijder koffieresten van de zetgroep
met behulp van het reinigingsborsteltje
en spoel de zetgroep daarna grondig
af met stromend warm water.
Droog de zetgroep goed af en laat deze
geheel drogen. Niet reinigen in de
afwasmachine!
5. Indien zich nog koffieresten in het
service compartiment bevinden,
kunt u deze het beste verwijderen
met een stofzuiger.
6. Nadat het reinigen gereed is,
plaatst u de droge zetgroep terug.
Opmerking: als de zetgroep niet kan
worden teruggeplaatst, is deze waar-
schijnlijk tijdens het reinigen versteld.
In dit geval kunt u de zetgroep
nastellen met de ingebouwde schuif.
7. Zet de zetgroep in de uitgangspositie:
d.w.z. duw zetgroep geheel terug en
sluit de deur. Door de machine weer
aan te schakelen wordt de zetgroep
automatisch in de juiste positie gebracht.
Pagina: 18
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
19
mind.
4sec.
BELANGRIJK: als de controle indicator
knippert na het inschakelen van de
machine, is de zetgroep niet goed
geplaatst of de deur niet goed gesloten.
12.5 Reinigingsprogramma (indicator
knippert).
Na 250 handelingen knippert de reinigings-
indicator , waarmee wordt aangeduid
dat reiniging noodzakelijk is. Ondanks
het feit dat u gewoon kunt doorgaan met
koffie maken, raden we u aan om de
machine zo snel mogelijk te reinigen.
Vult u de watertank volledig, voordat
u het reinigingsprogramma start. Leeg
ook de lekbak (6). Plaats nu een grote
schaal onder de koffie-uitloop (deze
kan hiervoor naar achteren geschoven
worden of geheel verwijderd worden).
Ga als volgt te werk:
1. Plaats een SOLITAB reinigings-
tablet (niet-giftig product) in de
vulopening voor gemalen koffie.
2. Druk de reinigingstoets tenminste
4 seconden in, totdat het programma
start. Het reinigingsprogramma gaat nu
automatisch te werk, hetgeen wordt
weergegeven door de het branden van
de reinigingsindicator .
Onderbreekt u het reinigingsproces
niet!
Na het reinigingsproces dat ca. 5 minuten
duurt, is de machine weer gebruiksklaar.
Zodra de reinigingsindicator niet
langer brandt, is het proces beëindigd.
Belangrijk: wanneer tijdens het reinigings-
proces de indicator begint te knipperen,
vult u dan het waterreservoir met water
en plaatst u deze terug. Het proces zal
automatisch worden voortgezet.
Schakel de machine tijdens het
reinigingsproces nooit uit!
12.6 Vergeet u niet om ook de zetgroep
handmatig te reinigen zoals beschreven
in hoofdstuk 12.4 b.
Pagina: 19
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
20
Opmerking: als de zetgroep niet kan
worden teruggeplaatst, is deze waar-
schijnlijk tijdens het reinigen versteld.
In dit geval kunt u de zetgroep nastellen
met de ingebouwde schuif.
13.0 Ontkalken (kalkindicator
symbol) knippert)
Na tenminste 1.325 koffiebereidingen
gaat de kalkindicator knipperen en
geeft de noodzakelijke ontkalking aan.
Alhoewel u kunt doorgaan met koffie
produceren, dient u de machine nu zo
snel mogelijk te ontkalken.
Opmerking: Ontkalken is altijd nood-
zakelijk ook bij het gebruik van een
waterfilter.
Indien het water bijzonder hard is, zult u
de machine eerder moeten ontkalken.
Het is raadzaam om het SOLIS AQUA-
SELECT waterfilter te gebruiken dat het
water verzacht. De SOLIS MASTER TOP
is uitgerust met een automatisch ont-
kalkingsprogramma dat het ontkalkings-
proces vereenvoudigt. Dit programma
duurt ongeveer 45 minuten.
Gaat u als volgt te werk:
1. Schakel de machine uit d.m.v. de
hoofdschakelaar O-I (11) en meteen
weer aan. De machine staat nu in de
stand-by modus.
2. Neem de koffiedrap bak uit.
3. Neem het waterreservoir uit en giet het
speciale SOLIPOL ontkalkingsmiddel
samen met water in het waterreservoir
in de verhouding 1 : 1 (1 liter SOLIPOL
en 1 liter water).
4. Plaats een grote opvangschaal onder
de heet water / stoompijp en draai de
stoomknop naar het stoomsymbool
. Laat de reststoom uitlopen.
De stoomknop moet tijdens het
gehele ontkalkingsproces in de
stoompositie blijven staan!
Pagina: 20
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
21
mind.
5sec.
5. Druk de ontkalkingtoets (6)
gedurende tenminste 5 seconden in
totdat het ontkalkingsprogramma
start. Het ontkalkingsproces zal
automatisch verlopen.
ONDERBREEK NOOIT HET
ONTKALKINGSPROGRAMMA!
Gedurende het ontkalkingsproces
brandt de ontkalkingsindicator .
6. Als het indicatoren voor watertekort
en ontkalken knipperen,
spoel dan het waterreservoir
grondig, vul deze met koud water
en plaats deze terug.
7. Toets nu opnieuw de ontkalkings-
toets in. Het gehele systeem
wordt nu gespoeld met schoon
water totdat de ontkalkingsindicator
niet langer knippert.
8. Na beëindiging, draait u de heet-
water / stoomknop terug naar de
middenpositie en plaatst u de
koffiedrap bak terug.
De machine is nu ontkalkt en na het aan-
schakelen gereed om koffie te bereiden.
Belangrijk: Regelmatig ontkalken voor-
komt dure reparaties. Iedere schade
veroorzaakt door het niet, niet juist of te
weinig ontkalken valt buiten de garantie.
Dit geldt tevens voor overige schade te
wijten aan het niet of niet juist opvolgen
van de gebruiksaanwijzing.
Gebruik nooit azijn om uw machine te
ontkalken, dit beschadigt het apparaat.
14.0 Storingen en oplossingen
Voordat u de machine terugbrengt ter reparatie, leest u de volgende
punten a.u.b. goed door. Dit zal vaak de problemen oplossen.
1. De aan/uit toets schakelt de machine niet aan.
– De hoofdschakelaar O - I aan de zijkant staat niet aan.
– De machine is niet goed aangesloten. Controleert u de
stroomaansluiting of zekering.
2. Controlelampje knippert.
– De zetgroep is niet goed geplaatst of de deur is niet goed
gesloten. Controleren a.u.b.!
Het controlelampje knippert samen met een cijfer op het
display
– Dit geeft een probleem aan dat alleen door de SOLIS
servicedienst kan worden opgelost of door een door
SOLIS geautoriseerde monteur.
3. Controlelampjes branden of knipperen.
– Zie de verklaringen bij de controlelampjes.
4. De pomp maakt veel lawaai en / of het controlelampje brandt.
– Het waterreservoir is niet goed geplaatst. Er zit lucht in de leidingen.
Plaats u het waterreservoir goed en ontlucht de machine door de
heet water/stoom knop in de heetwater positie te draaien totdat
Pagina: 21
SOLIS MASTER TOP Gebruiksaanwijzing
22
de machine een regelmatige waterstraal produceert. Draai de
heet water / stoomknop weer dicht en het controlelampje zal
uitgaan zodra u een koffietoets 2, 8 of 9 indrukt.
Opmerking: Het is normaal dat de pomp soms automatisch start ge-
durende het gebruik. De pomp vult het systeem automatisch met water.
5. De koffie heeft geen goede crèmelaag
– U gebruikt geen goede espressomelange
of de koffie is niet meer vers.
– De maalhoeveelheid koffie is niet voldoende.
Stel deze op meer koffie in.
– De koppen zijn te koud. Verwarm deze voor.
– De machine heeft de juiste bedrijfstemperatuur nog niet bereikt.
– De ingestelde temperatuur is te laag. Stel deze hoger in.
– De maalgraad van de molen is te grof ingesteld. Stel deze fijner in.
6. De heet water/stoom uitloop is verstopt.
– Reinig deze met een naald.
7. De zetgroep kan niet worden verwijderd of teruggeplaatst.
– De koffiezetgroep staat niet in de uitgangspositie.
Sluit de servicedeur en schakel de machine opnieuw aan.
– Bij het terugplaatsen stelt u de koffiezetgroep na d.m.v.
de ingebouwde schuif, aangezien het mogelijk is dat deze
onbedoeld is versteld.
8. De machine reageert niet op de koffietoets, alhoewel deze
is ingeschakeld.
– De bedrijfstemperatuur is nog niet bereikt.
– Het automatische spoelprogramma is niet geheel beëindigd,
het controlelampje brandt.
– Een controlelampje brandt – zie de verklaring voor de
betreffende indicator. Corrigeer de fout.
Indien de storing niet kan worden opgelost na het controleren van
deze punten, neemt u dan contact op met uw dealer of de SOLIS
service dienst. Wij zullen u met plezier helpen.
DE SOLIS HOTLINE: 040-2901135 (alleen voor Nederland)
15.0 Service en onderhoud
Om een probleemloos gebruik te garanderen, is het essentieel
dat de machine regelmatig wordt gereinigd en ontkalkt volgens
de gebruiksaanwijzing. Ondanks regelmatige zorg heeft iedere
espressomachine na intensief gebruik en na langer gebruik
onderhoud nodig. Regelmatige service beurten door de SOLIS
servicedienst of geautoriseerde service centers zal de levensduur
van uw machine en een perfecte koffie kwaliteit garanderen.
In Nederland stuurt u de machine naar:
SOLIS NEDERLAND
Klantenservice
Esp 212
5633 AC Eindhoven
Telefoon 040-2901135 Fax 040-2901136
Voor reparaties in alle andere landen waar Solis producten
worden verkocht, zendt u de machine naar de klantenservice
van de SOLIS vestiging aangeduid op de garantiekaart.
Belangrijk: Volgens de garantievoorwaarden mag een SOLIS
machine alleen worden hersteld door een SOLIS service dienst
of een geautoriseerde servicedienst. Gebruikt u hiervoor het
speciale SOLIS serviceformulier.
16.0 Bruikbare tips en informatie over koffie
Goede koffie hangt niet alleen af van de machine maar tevens van de
kwaliteit van het water, de espressomelange, de maling, temperatuur, etc.
Hierbij een aantal tips:
- Gebruik altijd verse koffie en bij voorkeur espressomelanges
(donkere branding / goede kwaliteit bonen).
- Verse koffie kan het beste bewaard worden in een koele, droge
ruimte in een goed gesloten verpakking
- Indien de koffie te snel of te langzaam doorloopt, is de reden
vaak een verkeerde instelling van de bonenmolen.
Verstel deze (fijner malen = langzamer doorlopen
(bijv. positie 2 / grover malen = sneller doorlopen (bijv. positie 5).
Pagina: 22
SOLIS MASTER TOP
Gebruiksaanwijzing
- Indien de bonenmolen goed is afgesteld (u heeft een aangename
goudbruine romige crème op de koffie) bepaalt u de sterkte met
de hoeveelheid koffie (aantal gram).
Belangrijk: Verstel de bonenmolen alleen tijdens het malen.
17.0 Aanbevolen accessoires
Om het onderhoud en gebruik van uw SOLIS X 100 gemakkelijker te
maken bevelen wij aan:
Waterfilter SOLIS AQUA SELECT
Helpt het water te verzachten en
voorkomt vroegtijdige verkalking.
Reinigingstabletten SOLIS SOLITABS
Speciaal ontwikkeld voor het reinigen
van koffieapparatuur.
Verwijdert op een effectieve wijze
koffievet en koffieresten en garandeert
een perfecte koffie bij regelmatig gebruik.
SOLIS SOLIPOL ontkalkingsmiddel
Speciaal ontwikkeld voor zorgvuldige
ontkalking van espressomachines.
In Nederland vindt u deze accessoires in speciaalzaken en warenhuizen.
Voor verkoopadressen neem contact op met:
SOLIS Nederland
ESP 212
5633 AC Eindhoven
Tel. : 040-2901135
Fax. : 040-2901136
E-mail : info@solisnederland.nl
Internet: www.solisnederland.nl
18.0 Technische gegevens:
Voltage: 230 Volt (USA 115 Volt)
Vermogen: 2.200 Watt (twee separate verwarmingselementen)
Water reservoir: 2,4 Liter
Afmetingen: HxBxD 415 x 310 x 395 mm. inclusief draaischijf.
Lengte kabel: 1,1 meter
Gewicht: 15,7 kilo
CE en internationale keurmerken:
Dit product voldoet aan de EMV-richtlijn van de EG
(89/336/EWG) volgens de separate conformiteit verklaring.
Landenspecifieke wijzigingen voorbehouden.
In het belang van de technische doorontwikkeling zijn constructie-
en uitvoeringswijzigingen aan de machine voorbehouden.
19.0 Verwijdering
Niet meer bruikbare apparaten dienen onbruikbaar te worden
gemaakt. Trek de stekker uit het stopcontact en scheidt de
stroomkabel van het apparaat. Elektrische apparatuur is geen
gewoon huisvuil en dient milieuvriendelijk verwijderd te worden.
Breng uw apparaat naar een officiële inzamelplaats voor
elektrische apparatuur of terug naar uw leverancier.
23
Pagina: 24
1
SOLIS MASTER TOP DWA (met vaste wateraansluiting)
toegevoegde gebruiksaanwijzing
™ BELANGRIJK:
Deze toegevoegde gebruiksaanwijzing vervangt de
originele gebruiksaanwijzing van de Master Top niet.
Verpakkingsinhoud:
- Solis Master Top met wateraansluiting
- Aansluitset (in koffieresidubak)
- Originele gebruiksaanwijzing Master Top
- Toegevoegde gebruiksaanwijzing voor Master Top
met wateraansluiting
™ BELANGRIJK
De Solis Master Top met vaste wateraansluiting
wordt aansluitingsgereed geleverd. De rvs-
slangverbindingen met toebehoren (aansluitset)
dienen volgens het bijgeleverde schema
gemonteerd worden. Bij ondeskundige
installatie van het apparaat vervalt de garantie.
™ OPGELET
Bij langere afwezigheid dient de watertoevoer gesloten
te worden (i.v.m. gevaar voor waterschade).
Voor het installeren nakijken:
- Waar stopkontakt zich bevindt (binnen ca. 50 cm.)
- Waar waterkraan zich bevindt (binnen ca. 1 meter)
- Interne waterontharder op de waterleiding aanwezig ?
Bij afwezigheid van een interne waterontharder dient
een waterontharder op de watertoevoer naar de
machine geplaatst te worden. Informeer hiervoor bij uw
leverancier of loodgieter.
1. Installatie
a) Het apparaat op een vlakke en stevige ondergrond
plaatsen (waterpas).
b) Netspanning controleren met het type plaatje (zie
ook de originele gebruiksaanwijzing blz.6/7).
c) De aansluitnippel van de vaste wateraansluiting
bevindt zich aan de achterzijde van de machine. Bij
de aansluitset zijn de nodige koppelingen bijgepakt.
Zodra u gebruik maakt van deze kopelingen de
schroefverbindingen met teflontape
omwikkelen. Voorkomt u dat er resten tape of
ander vuil in het slangen systeem komt.
Waterschade en andere scahde ontstaan door
onzorgvuldige aansluiting, valt niet onder de
garantie en hiervoor is SOLIS niet aansprakelijk.
d) Het bijgeleverde aqua-stop volgens het montage
voorschrift - direct aan de waterkraan - monteren.
Het is voor een optimale werking van het apparaat
bedrijfsklaar ingesteld. Deze instelling mag
beslist niet veranderd worden. Let op: op de
aqua-stop wordt de stroomrichting van het
water met een pijl aangegeven. De aqua-stop
plaatsen met de pijl richting de machine.
e) Na correcte aansluiting van de rvs-drukslang op
de watertoevoer is het zaak om deze voor het
aansluiten op de machine te reinigen. Dit doet u
door de waterkraan te openen en een ruime
hoeveelheid water te laten doorlopen (water
opvangen in een afvoer). Hiermee wordt voorkomen
dat er vuil in het apparaat komt.
f) De kunststof afdichting op de aansluitnippel van het
apparaat verwijderen. De RVS-drukslang met
ingelegde afdichtring goed op het apparaat
aansluiten. Watertoevoer openen en aansluitingen
controleren op eventuele lekkage.
g) Stekker in het stopcontact steken, de Master Top is
nu bedrijfsgereed.
2. In bedrijf stellen van de Solis Master Top:
Het apparaat wordt na het in werking stellen automatisch
ontlucht (zie originele gebruiksaanwijzing pag. 8, punt
3.3).
™ BELANGRIJK
Gaat tijdens het gebruik de "water op” indicator in het
display branden (zie originele gebruikaanwijzing: pag. 5,
verklaring indicatoren), dan kan dit de volgende oorzaken
hebben.
a) Lucht in de leiding.
Als volgt oplossen: Machine ontluchten door een
ruime hoeveelheid water via het heetwater pijpje te
laten doorlopen (heetwater knop opendraaien).
b) Water-filter / waterontharder is verontreinigd.
Als volgt oplossen: Waterkraan sluiten. Water-filter
verwijderen en schoonmaken of vervangen. Machine
ontkalken (zie hoofdstuk 5 in deze
gebruiksaanwijzing). Water-filter terugplaatsen en
slangen doorspoelen. RVS-drukslang weer
aansluiten op machine. Waterkraan openen en
controleren op eventuele lekkages. Machine
ontluchten.
c) Zetgroep is verstopt .
Als volgt oplossen: Zetgroep reinigen en
reinigingsprogramma starten (zie originele
gebruiksaanwijzing pag. 19, punt 12.5 en 12.6).
d) Koffie wordt te fijn gemalen
Als volgt oplossen: Zie punt c. Tevens maalfijnheid
verstellen (grover instellen). Zie originele
gebruiksaanwijzing pagina 15/16 punt 10.0.
Indien het probleem hierna niet is opgelost a.u.b. de
SOLIS Technische Dienst raadplegen.
Pagina: 25
2
3. Verzorging en onderhoud
Voor de verzorging en het onderhoud van de Solis
Master Top volgt u de originele gebruiksaanwijzing
vanaf pag. 16 t/m 19.
4. Instellen van de kalkindicator
Een waterhardheid van 6 - 8 dH is ideaal voor een
goede, aromatische koffie.
Bij gebruik van een goede waterontharder is het niet
langer noodzakelijk om na 1.325 kopjes koffie het
apparaat te ontkalken. De Solis Master Top is met een
kalkindicator uitgerust. Naar gelang de hardheid van het
water kan de kalkindicator ingesteld worden. De
controle van de waterhardheid kan gedaan worden met
het meegeleverde teststrookje bij de aansluitset.
Kalkindicator als volgt instellen:
Apparaat in de STANDBY modus zetten
(hoofdschakelaar aan linker zijkant uit/aanschakelen).
Het rode lampje rechtsboven op het display brandt.
(Zie originele gebruiksaanwijzing pagina 4).
Programmeerknop (7) en ontkalkingstoets (6) gelijktijdig
indrukken. Deze toetsen blijven indrukken en tevens de
bedrijfsknop (1) indrukken. Het apparaat staat nu in de
programmeringsstand. Met de hoeveelheidstoets +/- (5)
volgens het onderstaande schema de gemeten
waterhardheid instellen. Met de programmeerknop (7)
bevestigd u de ingestelde waarde.
(Raadpleeg uw nutsbedrijf voor de juiste waterhardheid)
1 = Ontkalkingsmelding na 625 kopjes koffie
Waterhardheid > = > 14 dH
2 = Ontkalkingsmelding na 1.325 kopjes koffie
Waterhardheid 13 - 14 dH
3 = Ontkalkingsmelding na 2.325 kopjes koffie
Waterhardheid 10 - 12 dH
4 = Ontkalkingsmelding na 4.500 kopjes koffie
Waterhardheid 7 - 9 dH
5 = Ontkalkingsmelding na 5.500 kopjes koffie
Waterhardheid 5 - 7 dH
6 = Ontkalkingsmelding UITSCHAKELEN *
* Indien de kalkindicator op stand 6 ingesteld wordt, bij
zeer zacht water (2 - 4 dH) of een goede
waterontharder, dient het apparaat bij normaal gebruik
(40 à 50 koppen koffie per dag) 1 x per jaar ontkalkt te
worden.
5. Ontkalken
a) Apparaat in de Stand-by stand zetten.
b) Koffie-residu bak uitnemen.
c) Waterkraan sluiten.
ONTKALKEN:
(a) Zie ook de originele gebruiksaanwijzing pag. 18
vanaf punt 2.
(b) Zetgroep uitnemen. In de machine in de ruimte van
de zetgroep ziet u 2 schroeven aan de linkerzijde van
de tussenwand.
(c) Beide schroeven een halve slag opendraaien. Blinde
waterbak (rechtervoorzijde van de machine)
uitnemen. Hierachter bevindt zich o.m. het
magneetventiel.
(d) Plaats de zetgroep terug en sluit de servicedeur.
(e) Ontkalkingsmiddel Solipol in een grote schaal doen
in de verhouding 1:1 (1 liter Solipol met 1 liter water
mengen) en klaarzetten.
(f) De messing schroefdop op de nippel van het
magneetventiel voorzichtig opendraaien. De bij de
aansluitset geleverde kunststof slang goed over de
nippel schuiven en het uiteinde in de klaar gezette
schaal met ontkalkingsmiddel leggen.
De koffieresidubak is gedurende het navolgende
ontkalkingsproces uit de machine genomen.
(g) Ontkalkingsprogramma starten (volgens de originele
gebruiksaanwijzing op pag. 20 vanaf punt 4). Bij
punt 6 vult u de schaal met schoon water en volgt u
de gebruiksaanwijzing tot en met punt 8.
(h) Kunststof slang losmaken, schroefdop op nippel van
het magneetventiel vastdraaien. De toevoerslang van
de vaste wateraansluiting goed bevestigen.
Waterkraan weer opendraaien (aansluitpunten
controleren op eventuele lekkage).
(i) Servicedeur openen, de zetgroep uitnemen en de
blinde watertank weer monteren. Zetgroep reinigen
en terugplaatsen, servicedeur sluiten. Machine is
ontkalkt en gereed voor gebruik.
Bij vragen raadpleeg uw leverancier of :
SOLIS NEDERLAND
ESP 212
5633 AC Eindhoven
Telefoon: 040-2901135
www.solisnederland.nl e-mail : info@solisnederland.nl

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Master Top.

Stel een vraag over de Solis Master Top

Heb je een vraag over de Solis Master Top en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Master Top. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Master Top zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.