Solis Master Chef 834 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Master Chef 834. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Blender
  • Model/naam: Master Chef 834
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Type 834
SOLIS
MASTER CHEF
BLENDER
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 1
2
INLEIDING
Solis is trots op haar innovaties. Onze Master Chef
Blender is ontworpen als beste blender in haar
klasse. Met de Master Chef waren we vastbeslo-
ten om een uitzonderlijke blender te ontwikkelen.
Hierin zijn we geslaagd mede dankzij het unieke
kinetische mes- en komsysteem, de vorm van de
blenderkan en de uiterst krachtige professionele
INHOUDSOPGAVE
Inleiding .
..................................................................................................................................Pagina 2
Leer uw Solis Master Chef Blender kennen.................................................................................Pagina 3
Veiligheidsvoorschiften en afvoeren ..........................................................................................Pagina 4 - 5
Ingebruikname van uw Solis Master Chef Blender......................................................................Pagina 5
Monteren van uw blender ........................................................................................................Pagina 5 - 6
Gebruik van de blender ............................................................................................................Pagina 6 - 7
Demontage van uw blender voor reiniging en onderhoud .
.........................................................Pagina 8
Reiniging en onderhoud............................................................................................................Pagina 8
Tips voor het gebruik van uw Solis Master Chef Blender ...........................................................Pagina 9
Suggesties voor het gebruik van uw Solis Master Chef Blender ..................................................Pagina 10
Probleemoplossingen................................................................................................................Pagina 11
motor. Samen vormt dit een enorme verbetering
ten opzichte van de traditionele blenders. De
­
efficiëntie en het blend resultaat is ongekend
­
evenals de soepel draaiende en stille werking
van deze blender.Wij wensen u vele jaren plezier
van uw SOLIS Chef Blender!
Pagina: 2
3
1 «Easy Pull» deksel
	
Voorzien van speciale «pull» ring voor het
­
eenvoudig met 1 vinger afnemen van de deksel.
Voorzien van een doorzichtige binnendeksel
voor het toevoegen van ingrediënten tijdens het
blenden
2 Grote lichtgewicht blenderkan (2 liter)
	
De hoogwaardige policarbonaat blenderkan is
licht van gewicht maar tevens zeer sterk
3 Uitneembare messenset
	
Uitneembare messenset voor snelle en eenvou-
dige reiniging.Vaatwasmachine geschikt
4 Hoogwaardige materialen
	
RVS en gegoten gietaluminium onderdelen voor
een lange levensduur
5 Intelligentie techniek
	
Krachtige 1.400 Watt motor en zeer efficiënt
mes- en komsysteem. Optimaal resultaat en stille
werking.
LEER UW SOLIS MASTER CHEF BLENDER KENNEN
1
2
4
5
3
Messen van chirurgisch RVS
Om ervoor te zorgen dat de messen langer
scherp blijven zijn ze gemaakt van chirurgisch
­
roestvrijstaal. De gekartelde messen zorgen voor
betere snij-prestaties.
Uitneembare messenset voor snelle en eenvoudige
reiniging.
Pagina: 3
4
VOOR SOLIS STAAT UW
ALTIJD VEILIGHEID VOOROP
Bij de ontwikkeling en constructie van onze
­
apparaten staat de veiligheid van de gebruiker
altijd voorop.Wij verzoeken u zorgvuldig om te
gaan met elektrische apparatuur en de volgende
veiligheidsinstructies goed door te lezen en in
acht te nemen:
BELANGRIJKE AANWIJ-
ZINGEN VOOR EEN VEILIG
GEBRUIK VAN UW SOLIS
MASTER CHEF BLENDER:
• 
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat
u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de
handleiding op een plaats waar u deze altijd bij
de hand heeft.
• 
Verwijder alle verpakkingsmateriaal en
­
reclamestickers voor het 1e gebruik.
• 
Werk alleen op droge, horizontale oppervlakten
en vaste (stabiele) arbeidsplekken.
• 
Zet het apparaat nooit vlakbij de rand van een
werkblad. Let erop dat het werkblad schoon is
en vrij van vet of vocht.Tijdens het gebruik kan
het apparaat bewegen.
• 
Zet uw blender en leg elektriciteitskabel nooit
op of vlakbij hittebronnen zoals kookplaten of
ovens.
• 
Plaats de Master Chef Blender niet op een
­
metalen (RVS) aanrechtblad.
• 
Let erop dat uw blender voor gebruik goed in
elkaar gezet is volgens de aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing.
• 
Gebruik uitsluitend de originele blenderkan en
deksel.
• 
Let er voor gebruik op dat het deksel goed op
de blenderkan is geplaatst.
• 
Voordat u de kan afneemt, leegschenkt, reinigt
of het apparaat opbergt, schakel het apparaat
uit met de “power” toets. Neem de stekker uit
het stopcontact, controleer of de motor en het
mes volledig tot stilstand zijn gekomen en neem
pas dan de kan af.
• 
Laat het apparaat nooit langer dan 30 seconden
onafgebroken draaien (kans op oververhitting!).
Laat het apparaat na elk gebruik zeker 1 minuut
afkoelen.
• 
Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht.
• 
Wanneer ingrediënten vastzitten in het mes,
schakel het apparaat uit middels de «power»
toets. Neem de stekker uit het stopcontact.
Controleer of de motor en het mes volledig tot
stilstand zijn gekomen, voordat u de blenderkan
afneemt. Gebruik een spatel om de ingrediënten
te verwijderen of om te roeren. Gebruik in geen
geval uw vingers omdat de messen scherp zijn.
• 
Houdt handen, vingers, haren, kleding en andere
voorwerpen op veilige afstand van de blender-
kan wanneer het apparaat in werking is. Steek
nooit handen, vingers of andere voorwerpen in
de blenderkan wanneer deze op de motorbasis
is geplaatst. Controleer altijd of het mes volledig
tot stilstand is gekomen en de stekker uit het
stopcontact genomen is.
• 
Bij harde ingrediënten of zware belasting, laat
de motor na gebruik minimaal 1 minuut rusten.
• 
Blend harde of zware ingrediënten nooit langer
dan 10 seconden onafgebroken (zie ook regel
hierboven).
• 
Wees voorzichtig bij het reinigen of aanraken
van het mes, deze is scherp en kan tot verwon-
dingen leiden.
• 
Neem nooit de blenderkan van de motorbasis
wanneer het apparaat nog in werking is.
• 
Gebruik de SOLIS blender uitsluitend voor
­
voedsel- en drankbereiding.
• 
Gebruik het apparaat niet onbelast (zonder
ingrediënten), dit kan tot oververhitting en
schade aan het apparaat leiden.
• 
Verwerk nooit hete of kokende vloeistoffen!
Laat deze afkoelen voordat u de blenderkan vult.
• 
Stel de blenderkan niet bloot aan extreme
temperatuurverschillen, zoals bijvoorbeeld het
afspoelen van een warme kan in koud water
of andersom.
• 
Controleer voor iedere ingebruikname het
messenset op beschadigingen van messen en
kunststof.Tevens dient het mes soepel rond
te draaien. Bij beschadiging neem contact op
met het Solis verkooppunt waar u de Blender
gekocht heeft.
• 
Houdt het apparaat zorgvuldig schoon.
Zie hoofdstuk: reiniging en onderhoud.
Pagina: 4
5
Fig. 1
BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-
AANWIJZINGEN VOOR
ELECTRISCHE APPARATEN
• Wikkel de stroomkabel voor gebruik volledig af.
• 
Nooit de stroomkabel, stekker of motorbasis in
water of een andere vloeistof dompelen.
• 
Laat de stroomkabel nooit over de rand van
het werkblad hangen. Houdt de kabel weg van
hittebronnen zoals fornuizen, kookplaten, ovens
e.d.
• 
Het apparaat is niet geschikt om zonder hulp of
toezicht door kinderen of minder valide mensen
gebruikt te worden.
• 
Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.
Bijzondere voorzichtigheid is geboden indien er
kinderen in de buurt zijn.
• 
Gebruik het apparaat niet indien stroomkabel,
stekker of het apparaat beschadigd is. Breng het
ter controle naar een SOLIS servicepunt.
• 
Onderhoud buiten het reguliere onderhoud van
het apparaat mag uitsluitend uitgevoerd worden
door een SOLIS servicepunt.
• 
Dit apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk
gebruik. Gebruik het apparaat uitsluitend voor
het doel waarvoor het bestemd is.
• 
Gebruik het apparaat niet in voertuigen,
vaartuigen of buiten.
• 
Bij gebruik anders dan aangegeven in de
gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften
vervalt de garantie op het apparaat.
Laat het apparaat niet langer dan
30 seconden onafgebroken werken!
Afvoeren
			
		 EU 2002/96/EC
			
Volgens de richtlijn 2002/96/EC voor het afvoeren
van elektronische apparatuur brengt u het apparaat
aan het einde van de levensduur naar een inzamel-
punt voor elektronische apparatuur (milieuplaats).
INGEBRUIKNAME VAN
UW SOLIS MASTER CHEF
BLENDER
Voor het eerste gebruik
Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers.
Controleer of de stekker uit het stopcontact
­
genomen is.
Was vervolgens de deksels, glaskan en messenset
af in een warm afwassopje en droog de delen zorg-
vuldig af. De motorbasis kan met een lichtvochtige
zachte doek afgenomen worden.
Deksel, maatdop, blenderkan, siliconenring en mes-
senset kunnen in de vaatwasser, deze plaatst u in
de bovenste lade.
MONTEREN VAN UW
BLENDER
Stap 1
Om de blenderkan samen te stellen, leg de
­
siliconenring op de rand van de messenset
Noot: Plaats de siliconenring zorgvuldig en op
de juiste manier rond de messenset dit voorkomt
lekkages.
Pagina: 5
6
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 4 Fig. 5
Stap 2
Leg de blenderkan op de zijkant en plaats het mes
tegen de onderzijde van de blenderkan
Stap 3
Draai de meshouder tegen de klok in totdat deze
goed vast zit
Stap 4
Zet het motorblok op een stevige rechte droge
ondergrond en plaats de blenderkan recht op het
motorblok. Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld
en steek dan pas de stekker in het stopcontact. Het
handvat kan zowel naar links als naar rechts wijzen.
Stap 5
Steek de stekker in een 230 Volts stopcontact.
Gebruik geen andere ingrediënten
in de SOLIS Master Chef Blender dan
hiervoor geschikte voedingsmiddelen of
vloeistoffen
Gebruik van de blender
Stap 1
Druk op de «power» toets, links op het bedie-
ningspaneel om het apparaat in te schakelen. De
«power» toets licht op en gaat knipperen. Plaats
de blenderkan op de basis en de verlichting op het
bedieningspaneel gaat branden. De blender is nu
klaar voor gebruik!
Noot: Het kan zijn dat bij een nieuw apparaat
een bepaalde geur vrij komt welke door de motor
veroorzaakt wordt. Dit is normaal en verdwijnt na
verloop van tijd.
Stap 2
Vul de blenderkan met ingrediënten (nooit verder
dan tot aan de «MAX» markering).
Stap 3
Druk de deksel stevig op de kan en plaats dan de
doorzichtige binnendeksel in de deksel en draai
deze met de klok mee vast (zie fig. 5).
Pagina: 6
7
Fig. 6
Noot: Vul de blenderkan nooit boven de «MAX»
markering.Wanneer de blenderkan tot aan of bijna
tot aan de «MAX» markering gevuld is, houdt dan
het deksel tijdens het gebruik met één hand vast
om te voorkomen dat het deksel omhoog gedrukt
wordt. Gebruik nooit hete ingrediënten, laat deze
eerst afkoelen voordat u gaat blenden.
De SOLIS Master Chef Blender beschikt over een
speciale deksel welke bij het gebruik goed op de
kan geplaatst dient te zijn. De speciale «pull» ring
maakt het mogelijk om het deksel gemakkelijk te
verwijderen (zie fig. 6).
Stap 4
Selecteer de gewenste snelheidstoets (Blend,
Smoothie of Ice/Auto Pulse). De blender start en de
gekozen toets gaat branden. De «power» toets licht
op en stopt met knipperen. De «stop» toets licht op
en knippert.
U kunt tijdens het mixen de snelheid veranderen
door een andere snelheidstoets te kiezen. De
ingedrukte toets licht op en de daarvoor gekozen
toets gaat uit.
Stap 5
Voor ingrediënten (b.v. Ice-crusing) welke kort en
krachtig gemixt dienen te worden kunt u de «Ice/
Auto Pulse» toets gebruiken. Druk op de deze toets.
De toets brandt zolang deze ingedrukt word. Druk
telkens kort op de «Ice/Auto Pulse» toets totdat het
gewenste resultaat is bereikt.
Noot: Laat de blender niet langer werken dan
­
nodig is, dit doet afbreuk aan het resultaat. De
SOLIS Master Chef Blender stopt automatisch na
120 seconden (2 minuten) en na 60 seconden
(1 minuut) bij de Smoothie and Ice/Auto Pulse
stand. Dit is een veiligheidsvoorziening en voorkomt
oververhitting van de motor.
De voorgeprogrammeerde functies zijn ingesteld
voor een specifieke tijd.
Functie Geprogrammeerde tijd
Blend 120 seconden (2 min)
Smoothie 60 seconden (1 min)
Ice/Auto Pulse 60 seconden (1 min)
Stap 6
U kunt de voortgang altijd onderbreken door
nogmaals op de gekozen toets te drukken. U kunt
tevens op de «power» toets drukken, echter dan
schakelt het apparaat volledig uit.
Noot: Bij de stand ‘Smoothie’ kan de blender
haar snelheid aanpassen naar een lagere of hogere
­
snelheid. Dit kan meerdere malen tijdens het
­
blenden gebeuren en is normaal, dit heeft met de
dikte van de substantie te maken.
Stap 7
Na gebruik schakelt u het apparaat uit door op de
«power» toets te drukken.Wacht tot de motor en
het mes volledig stilstaan, voordat u de blender-
kan afneemt of het apparaat reinigt of verplaatst.
Neem na elk gebruik altijd eerst de stekker uit het
stopcontact, ook als de blender niet in gebruik is of
bij het demonteren.
Noot: Tijdens het gebruik kunnen ingrediënten aan
de binnenkant van de blenderkan gaan plakken.
Schakel het apparaat uit door op de «power» toets
te drukken. Neem de stekker uit het stopcontact.
Neem het deksel af en gebruik een plastic of rub-
ber spatel om de plakkende ingrediënten richting
het mes te duwen. Plaats het deksel goed op de
­
blenderkan alvorens het apparaat weer te starten
Noot: Wanneer de messen tijdens de voortgang
blokkeren, schakelt de blender zich automatisch uit!
Druk op de «power» toets, neem de stekker uit het
stopcontact. Maak de kan en mes schoon en plaats
deze terug, de blender ‘re-set’ zich automatisch.
Noot: Wanneer er condens of vloeistof op de
bovenkant van de motorbasis lekt, schakel het
apparaat dan direct uit door op de «power» toets
te drukken. Neem de stekker uit het stopcontact
Pagina: 7
8
Fig. 8
Fig. 7
en verwijder de vloeistof zorgvuldig met een droge
doek of keukenpapier. Controleer of de blenderkan
correct is geplaatst alvorens verder te gaan.
DEMONTAGE VAN UW
BLENDER VOOR REINIGING
EN ONDERHOUD
Stap 1
Controleer altijd of het apparaat uit staat door op
de «power» toets te drukken. Neem de stekker uit
het stopcontact.
Stap 2
Neem de blenderkan van de motorbasis door deze
aan de handgreep op te tillen.
Neem het mes uit door de blenderkan om te
draaien en de meshouder met de klok mee open
te draaien. (zie afb. 7) Neem de onderzijde van de
blenderkan af.
Stap 3
Verwijder de siliconenring van het mes. (zie afb. 8).
REINIGING EN ONDERHOUD
Reinigen van de motorbasis
• 
Neem de stekker uit het stopcontact. Neem de
motorbasis zorgvuldig af met een lichtvochtige
zachte doek en droog deze hierna weer goed af
met een droge zachte doek.
• 
Neem de stroomkabel af met een lichtvochtige
schone doek en droog deze.
Het is belangrijk dat u dit na elk gebruik
doet. Let op: (citrus)zuren e.d. kunnen
verkleuringen of vlekken op metaal
­
veroorzaken!
Noot: Gebruik nooit schuursponsjes of schurende
en bijtende schoonmaakmiddelen, deze veroorza-
ken beschadigingen
Noot: Deksel, maatdop, blenderkan, siliconenring
en messenset kunnen in de vaatwasser, deze plaatst
u in de bovenste lade
Schoonmaken van de blenderkan, deksel,
binnendeksel en messenset
Was de onderdelen in een schoonmaaksopje,
gebruik voor het verwijderen van plakkende resten
een afwasborsteltje. Goed afspoelen en afdrogen.
Het verwijderen van hardnekkige
­
voedselresten, kleur en geur.
Sterk geurende ingrediënten zoals knoflook, vis en
sommige groenten zoals wortelen kunnen geur of
kleur achterlaten in de glaskan of op het mes en de
deksels. Laat de glaskan, mes en deksels 5 minuten
weken in een warm sopje.Was hierna nog eens af
met een zacht schoonmaakmiddel en water. Goed
afspoelen en afdrogen.
Opbergen.
Berg de blender inclusief de blenderkan altijd
rechtop weg. Dit op een schone droge plaats en
plaats er niets bovenop.
Voorzichtig! Het mes is zeer scherp,
voorkom letsel aan handen of vingers
Pagina: 8
9
TIPS VOOR HET
GEBRUIK VAN UW SOLIS
MASTER CHEF BLENDER
Doen
• 
Gebruik de «Blend» toets voor drankjes, cock-
tails en voor sauzen zoals mayonaise, slagroom,
dressings, marinades, voor beslag en voor het
pureren van bijv. (afgekoelde!) soep of het
luchtig maken van dranken
• 
Gebruik de combinatie «Blend en Ice/Auto
Pulse» toets voor ingrediënten – bijv. noten –
welke pulserend fijngehakt dienen te worden.
• 
Gebruik de «Smoothie» toets voor het blenden
van fruit, ijs, yoghurt en voor lekker dikke
­
milkshakes.
• 
Gebruik de «Ice/Auto Pulse» toets voor
­
ingrediënten – bijv. ijsblokjes noten – welke
pulserend fijngehakt dienen te worden.
• 
Gebruik voor het blenden van ijsblokjes de
«Ice/Auto Pulse» toets. Nooit meer dan
1 standaard ijsblokjesvorm of maximaal
250 gram ijsblokjes per keer verwerken.
• 
Voor een gelijkmatig resultaat kunt u vaste
ingrediënten het beste in gelijke porties snijden
van ca. 2-3 cm. groot.
• 
Vul de blenderkan met niet meer dan 2 kopjes
lauwwarme ingrediënten.Tijdens het blenden
kunt u voorzichtig tot maximaal 6 kopjes
­
toevoegen via de opening in de deksel (let op
niet overvullen!).
• 
Vaste mengsels worden efficiënter verwerkt
indien de blenderkan voor niet meer dan ¼ tot
½ deel gevuld is.
• 
Wanneer u vaste en vloeibare ingrediënten
verwerkt, vul de blenderkan dan eerst met
vloeibare en daarna met vaste ingrediënten of
het recept moet anders voorschrijven. Indien u
vaste of droge ingrediënten verwerkt kan het
nodig zijn het blenden te onderbreken om de
aan de blenderkan plakkende substanties met
een plastik of rubber spatel richting het mes
te duwen. Neem altijd eerst de stekker uit het
stopcontact.
Niet doen
• 
Gebruik geen metalen gereedschappen
in de blenderkan, deze kunnen mes en kan
beschadigen.
• 
Mix vaste ingrediënten niet langer dan
10 seconden. Laat de blender bij normale
mengsels zoals milkshakes, mayonaise, dressings
e.d. niet langer dan 2 minuten ononderbroken
werken.
• 
Laat de blender niet werken zonder dat de
deksel goed op de kan is geplaatst of zonder
ingrediënten. Om tijdens het mixen ingrediënten
en/of vloeistoffen toe te voegen opent u het
binnendeksel en voeg voorzichtig toe.
• 
Gebruik geen andere producten in de blender
dan daarvoor geschikte voedingsmiddelen en
vloeistoffen.
• 
Gebruik de blenderkan niet voor het bewaren
van levensmiddelen.
• 
De blender is niet geschikt voor kneden van
deeg of het pureren van aardappelen.
• 
Neem de blenderkan nooit af indien het
apparaat werkt.Voor uw eigen veiligheid zet u
de blender uit met de «power» toets en neemt
u altijd de stekker uit het stopcontact, voordat
u handelingen aan het apparaat verricht.
• 
Gebruik niet meer dan de aangegeven
­
hoeveelheid ingrediënten. Houdt er rekening
mee dat bepaalde ingrediënten tijdens het
blenden in volume kunnen toenemen. De
­
blenderkan zal dan overlopen wat tot gevaar-
lijke situaties kan leiden en schade aan de
motor kan veroorzaken. Zet het apparaat direct
uit middels de «power» toets, neem de stekker
uit het ­
stopcontact en schenk een deel uit de
blenderkan voordat u verder gaat.
• 
Gebruik nooit hete of kokende ingrediënten in
de blender! Laat deze eerst afkoelen alvorens
deze te verwerken.
• 
Blender niet op een hoek of bij een rand
­
plaatsen. Plaats de Master Chef Blender altijd
op een rechte, stabiele, droge en schone onder-
grond.Tijdens het blenden kunnen trillingen ont-
staan waardoor de blender zich kan bewegen.
Gebruik nooit hete of kokende
ingrediënten in de blender! Laat deze
eerst afkoelen alvorens deze te verwerken.
De blender is niet geschikt voor
kneden van deeg of het pureren van
aardappelen.
Pagina: 9
10
SUGGESTIES VOOR HET GEBRUIK VAN UW SOLIS MASTER CHEF BLENDER
Voedsel Bereiding / gebruik Hoeveelheid Functie / stand Tijd
Mager vlees / gevogelte Verwijder vet en botten, 250 gr. Blend of Auto Puls 10 – 20 sec.
snijdt blokjes van 2 cm.
Gebruik: gehakt
Vis / zeevruchten Huid en graten verwijderen, 300 gr Blend of Auto Puls 10 – 15 sec.
snijdt blokjes van 2 cm.
Gebruik: gehakt
Rauwe groenten Schillen / schoonmaken, 200 gr. Auto Pulse 10 – 30 sec.
snijdt blokjes van 2 cm.
Gebruik: vulling, puree, soep
Noten Pellen, schil verwijderen 200 gr. Auto Pulse 10 – 30 sec
Gebruik: koek, garnering,
cake, pasteitjes
Brood of beschuit Snijdt blokjes van 2 cm., 100 gr. Auto Pulse 10 – 30 sec
breek het beschuit
Gebruik: korst kwarktaart
Mayonaise Meng eigeel en azijn, 125 gr. Blend 10 – 15 sec.
voeg olie toe			 dan als geheel:
Gebruik: dressing			 30-60 sec.
Slagroom Voeg naar wens suiker 300 ml. Blend of Auto Puls 1 – 2 keer
of vanille toe 			 10 sec.
Gebruik: garnering
Kruiden / specerijen Heel of gesneden 1 kopje Blend of Auto Puls 20 – 30 sec.
Gebruik: pesto´s, sauzen
Smoothie Melk, versfruit, yoghurt, ijs Max. 800 ml Smoothie 20 – 60 sec.
Gebruik: smoothies/shakes
Vers fruit Stukjes fruit 250 gr. Blend 20-30 sec.
Gebruik: dessert(saus)
Gedroogd fruit Stukjes gedroogd fruit 300 gr. Auto Pulse 20-30 sec.
Gebruik: gehakt fruit
IJsblokjes Gebruik: mixed drankjes, Max. 1 bakje Ice/Auto Puls 10 – 20 sec
cocktails, siropen 250 gr.
Deze tabel is slechts een richtlijn
Pagina: 10
11
PROBLEEMOPLOSSINGEN
Probleem Oplossing
Motor start niet of mes draait niet • Controleer of de blenderkan in de juiste positie staat.
• Controleer of de messenset goed in de kan is gedraaid.
• Controleer of de power toets, de functie- of snelheidstoets branden.
• Controleer of stekker goed in het stopcontact zit.
Resultaat ongelijk van structuur • Teveel ingrediënten in de kan of de stukken zijn te groot.
• 
Snijdt het voedsel in kleinere stukken of verwerk kleinere
hoeveelheden per keer.
• Voor het mooiste resultaat snijdt u gelijke stukken van 2 cm.
Voedsel is te fijn gehakt of te waterig • Wat korter blenden.
Voedsel plakt aan mes of blenderkan • 
De mix is te dik, probeer vloeibaardere ingrediënten te gebruiken of
voeg vloeistof toe en/of gebruik een lagere snelheid

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Master Chef 834.

Stel een vraag over de Solis Master Chef 834

Heb je een vraag over de Solis Master Chef 834 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Master Chef 834. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Master Chef 834 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.