Solis Kitchen Queen Pro 808 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Kitchen Queen Pro 808. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Keukenmachine
  • Model/naam: Kitchen Queen Pro 808
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
▲ PRODUCTOMSCHRIJVING
A Kipbaar motorblok met krachtige motor en mixerkop voor het beste mix-
resultaat.
B 4,7 liter RVS mengkom met handvat.
C De verlichte LED rand met snelheidsaanduiding toont het gekozen meng-
programma.
D Liftmechanisme om het motorblok en de mixerkop op en neer te bewegen;
klikt vast in de stand naar achter, zodat de mengkom en accessoires zonder
problemen kunnen worden weggenomen.
E Uitsparing voor de vergrendeling van de mengkom zorgt voor stabiliteit
tijdens het mengproces.
F LCD Display met optellende en aftellende timer; hiermee kan een concre-
te tijd worden bepaald, bijvoorbeeld aftellend vanaf een aangegeven tijd of
optellend waarmee aangegeven wordt hoelang er al gemengd is.
G Functieregelaar voor het in- en uitschakelen en om de snelheid in te stellen,
die dan analoog op de LED rang wordt weergegeven. De „Pause“-functie
wordt gebruikt om het mengproces voor korte tijd te stoppen.
H Praktische handgreep aan de mixerkop en mengkom voor een comfortabe-
le en eenvoudige bediening.
I Aan de achterzijde bevindt zich een opening met daarin een opbergvak voor
het snoer. Het snoer kan hierin gemakkelijk worden opgeborgen.
J Anti-spat deksel die voorkomt dat levensmiddelen uit de kom vliegen; kan
met een praktische volopening aangevuld worden
Bijkomende functie: Ingebouwde weerstandsensoren registreren het als er
zwaar deeg wordt gekneed en past daarop automatisch het vermogen aan, zodat
de geprogrammeerde snelheid contant wordt gehouden.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 2
Pagina: 3
4
K De platte klopper is geschikt voor het bereiden van vele soorten deeg: om te
roeren, voor gebaksdeeg en ook aardappelpuree.
L De garde is geschikt voor het luchtig opkloppen van eiwit, slagroom, desserts
of dun deeg.
M De kneedhaak is geschikt voor het bereiden van zware deegwaren, zoals
brood- of pizzadeeg, resp. gistmengsels.
N De klopper met rubberen rand is ideaal voor het grondig en snel mengen
van koek- en gebaksdeeg of glazuur; schaaft met de rubberen rand de bin-
nenwand van de mengkom.
O Spatel (zonder afbeelding)
Wetenswaardigheid over uw klopper met rubberen rand:
Dankzij de klopper met rubberen rand, wordt het deegwaren bijzonder zorgvuldig
gemengd, doordat al tijdens het gebruik de deeg door de rubberen rand van de
binnenwand van de mengkom wordt verwijderd en vermengd. Hierdoor hoeft u
niet meer met een spatel met de hand de ingrediënten goed van de wand te hou-
den en wordt bovendien de bereidingstijd van uw deeg tot wel 60% verkort.
Slecht of te kort gemixt deeg is vaak de oorzaak van slechte bakresultaten: inge-
zakt deeg, ongelijkmatige, gestreepte deeg, slecht rijzen of gaten in de cake. Dank-
zij het keukenaccessoires van de SOLIS Kitchen Queen Pro worden ge ingrediënten
in korte tijd tot een optimaal deeg gemengd - de ideale voorbereiding voor het sla-
gen van uw favoriete cake.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 4
Pagina: 5
6
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor gebruik van uw SOLIS Kitchen Queen Pro deze ge-
bruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen
en goed kunt bedienen. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed
te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te over-
handigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de keukenmachine noch de elek-
triciteitskabel en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking ko-
men. Water kan in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht
het apparaat resp. het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen,
trek dan met droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcon-
tact.
2. Controleer voor ingebruikname of de spanning van het apparaat overeenkomt
met uw netspanning.
3. Tijdens het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond
staan, zoals een tafel of een ander werkoppervlak. Tijdens het gebruik kan uw
apparaat vibreren en verschuiven. Gebruik de keukenmachine daarom ook
nooit bij de rand van de tafel.
4. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen, zodat het er niet vanaf getrok-
ken kan worden. Let erop dat het niet met hete oppervlakten, zoals een kook-
plaat of een radiator resp. het apparaat zelf, in contact komt. Rol het snoer al-
tijd volledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.
5. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere hittebronnen. Plaats het apparaat nooit op een
natte of warme oppervlakken gebruiken. Het apparaat niet in de buurt van
vlocht, hitte of open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende de-
len of andere apparatuur.
6. Het apparaat nooit aan de elektriciteitskabel vasthouden of trekken en niet op
de elektriciteitskabel plaatsen.
7. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Haal altijd het snoer uit het stopcontact, als het apparaat buiten bedrijf is, on-
beheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik van een aard-
lekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elektrische ap-
paratuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar van
maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 6
Pagina: 6
7
9. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, kabel, stekker of accessoires.
10. Laat de keukenmachine tijdens gebruik nooit ombeheerd achter! Bij onjuist ge-
bruik bestaat letselgevaar!!
11. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer
in gebruik, voordat u het apparaat bij SOLIS of bij een door SOLIS erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
12. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
13. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.
14. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het ap-
paraat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
15. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
16. Gebruik het apparaat alleen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Ge-
bruik alleen meegeleverde toebehoren, verkeerd toebehoren kan tot de be-
schadiging van het apparaat leiden.
17. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet voor commercieel
gebruik.
18. Het apparaat is niet geschikt voor buiten gebruik. Gebruik het apparaat niet op
vaartuigen of boten.
19. Controleer uw keukenmachine voor ieder gebruik.
20. Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of
de stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen
is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het ap-
paraat af bij SOLIS of een, van de door SOLIS erkende servicepunten, om het te
laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.
21. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de keukenmachine
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
diegene exact instrueert over hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
22. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de keukenmachine spelen.
23. Het apparaat heeft een beveiliging voor oververhitting en overbelasting.
24. Controleer of de SOLIS Kitchen Queen Pro goed is opgebouwd, voordat u deze
gebruikt. Hoe u deze precies in elkaar zet, vindt u in deze gebruiksaanwijzing.
25. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde menggerei en mengkom.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 7
Pagina: 7
8
26. Controleer altijd of de functieregelaar op "OFF" staat en de stekker uit het stop-
contact is, voordat u een van de accessoires aanbrengt.
27. Stel vast dat de accessoire goed aan de mixerkop vastzit, voordat u de keuken-
machine aanzet.
28. Zet het apparaat altijd eerst uit door deze met de functieregelaar op "OFF" te
zetten, voordat u deze verplaatst, uit elkaar haalt of schoonmaakt. Haal de stek-
ker uit het stopcontact en wacht tot de motor en de accessoire volledig tot stil-
stand zijn gekomen. Dit geldt ook als het apparaat niet in gebruik is.
29. Het apparaat mag, indien deze gevuld is met zware en vaste inhoud, niet lan-
ger dan 3 minuten zonder onderbreking worden gebruikt. De motor moet dan
afkoelen, voordat u deze opnieuw start.
De in het receptengedeelte beschreven recepten vallen niet onder de definitie
"zware en vaste inhoud".
30. De keukenmachine en accessoire altijd oplettend gebruiken. Ga niet in de
mengkom en pak nooit een van de accessoires vast, indien het apparaat aan-
staat of als de stekker nog in het stopcontact zit. Tijdens het gebruik mogen geen
lichaamsdelen, haren, kleding of keukengerei in de buurt van de roterende ac-
cessoires komen.
31. Mocht een object (bijvoorbeeld een spatel of keukengerei) tijdens gebruik in de
mengkom vallen, zet de functieregelaar dan direct op "OFF", haal de stekker uit
het stopcontact en verwijder het object, zodra de motor en de accessoire volle-
dig tot stilstand zijn gekomen.
32. U moet de functieregelaar op "OFF" zetten, de stekker uit het stopcontact ha-
len en wachten tot de motor en de accessoire tot stilstand zijn gekomen, indien
u:
• de mixerkop omhoog wilt zetten
• in de mengkom iets wilt doen
• de accessoire wilt verwijderen of wilt wisselen
• de inhoud van de mengkom wilt verwijderen
• het apparaat uit elkaar wilt halen of wilt reinigen.
33. Om de deegbereiding uit de mengkom te halen, zet u altijd eerst de mixerkop
omhoog en verwijdert u de accessoire.
34. Ook voor het reinigen altijd eerst de accessoire verwijderen.
35. Gebruik de SOLIS Kitchen Queen Pro alleen voor de breiding van levensmidde-
len.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 8
Pagina: 8
36. Zet de keukenmachine nooit aan als er geen levensmiddelen of vloeistoffen in
de mengkom zitten.
37. Gebruik geen hete of kokende vloeistoffen. Deze moeten afgekoeld zijn, voor-
dat u deze in de mengkom doet. De damp kan het apparaat beschadigen.
38. Houd het apparaat goed schoon. Kijk hiervoor in deze gebruiksaanwijzing bij het
hoofdstuk "reinigen en opbergen". Alleen de mengkom en de accessoires kun-
nen in de vaatwasser.
39. Geen van de onderdelen van de keukenmachine is geschikt voor de magnetron.
40. Indien het apparaat niet wordt gebruikt of opgeborgen wordt, dan moet de mi-
xerkop altijd in de horizontale resp. gesloten positie staan.
9
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 9
Pagina: 9
10
▲ UW SOLIS KITCHEN QUEEN PRO
IN ELKAAR ZETTEN
Voordat u uw keukenmachine voor het eerst in gebruik neemt, verwijdert u eerst alle
verpakkingsmateriaal en tape. De functieregelaar moet op "OFF" staan en de stek-
ker zit nog niet in het stopcontact.
Verwijder de mengkom, de accessoire en de anti-spat deksel met vulopening en was
al zojuist genoemde onderdelen met een zachte doek in warm waswater. Aanslui-
tend goed afspoelen en goed afdrogen. De mengkom en de accessoires kunnen ook
in de vaatwasser worden gereinigd.
Opmerking: Als u uw keukenmachine voor de eerste keer gebruikt, kunt u een geur
waarnemen die van de motor komt. Dit is heel normaal en verdwijnt na een korte
tijd vanzelf.
DE MENGKOM PLAATSEN
1. Zet de basis op een vlakke en droge onder-
grond. De mixerkop zou zich in de horizontale,
gesloten positie moeten bevinden. Druk nu op
het liftmechanisme (D) en haal de mixerkop
aan het handvat omhoog.
2. Haal de mixerkop zover omhoog dat deze in de
open positie klikt.
3. Zet de mengkom op de uitsparing en draai de
kom met de wijzers van de klok mee, totdat
deze vast klikt en goed vast zit.
Opmerking: Om de mengkom er erop of eraf te
halen, moet de mixerkop altijd omhoog staan en
goed vastzitten, zodat deze niet onverwachts naar
beneden komt.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 10
Pagina: 10
11
MENGHAKEN OF GARDE RESP. KNEEDHAAK
AAN DE MIXERKOP MONTEREN
1. Kies de juiste accessoire. De mixerkop bevindt
zich nog in de open, vastgezette stand. Breng
de groef op de kop van de accessoire in een lijn
met de borgpen op de as van de mixerkop, zo-
dat deze precies tegenover resp. over elkaar lig-
gen.
Druk de accessoire omhoog, richting de mi-
xerkop, en draai de accessoire vast met de
wijzers van de klok mee; De accessoire wordt
samen met de borgpen op de as naar boven
gedrukt en vastgezet.
2. Druk op het liftmechanisme en breng de mi-
xerkop weer naar beneden, totdat deze in de
horizontale (gesloten) positie staat.
3. De anti-spat deksel kan nu, met de verbrede
kant naar voren, op de mengkom worden ge-
zet. In de opening kan een vulopening worden
geplaatst - de beide voorkanten van de vulo-
peningen liggen in de sleuven van de anti-spat
deksel.
Opmerking: Indien u met de menghaken met rubberen rand werkt, hoort u door
het schaven van de rubberen rand tegen de binnenwand van de mengkom een licht
geruis. Dit is volkomen normaal.
Desondanks moet u de menghaken met rubberen rand niet gebruiken indien de
mengkom leeg is. Dit veroorzaakt namelijk een luid geruis, omdat deze langs een lege
binnenwand schaaft.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 11
Pagina: 11
12
▲ DE SOLIS KITCHEN QUEEN PRO
IN GEBRUIK NEMEN
SO WERKT HET PLANETAIR MENGSYSTEEM
Uw SOLIS Kitchen Queen Pro is een professionele mixer gemaakt naar het evenwicht
dat wordt gebruikt in bakkerijen en patisserieën. De mixerkop met de accessoire draait
rond in de kom, terwijl de accessoire zelf in tegengestelde richting draait. Hierdoor
ontstaat een beter en gelijkmatiger mengresultaat, zonder dat de kom zelf hoeft te
roteren.
1. Controleer of de functieregelaar in de "OFF"
positie staat. Doe de stekker in een 220-240V
stopcontact. Het vermogen van de snelheids-
weergave licht een keer op het de LCD display
laat de waarde "0:00" zien. De keukenma-
chine is nu klaar voor gebruik.
Opmerking: Mocht de keukenmachine niet
binnen 3 minuten in gebruik worden geno-
men, dan schakelt het apparaat automatisch
van de "Stand-by" modus naar de stroombesparende "OFF" (uit) modus; De LED
verlichting dooft. Om weer uit de "OFF" modus te komen, draait u de functie-
regelaar naar de gewenste snelheidstand of drukt u op een van de pijltoetsen
op de tijdsdisplay.
2. Doe de ingrediënten, zoals in het recept wordt
aangegeven, in de mengkom. Begin het meng-
proces altijd eerst op een lage snelheid met be-
hulp van de functieregelaar, zodat de ingre-
diënten niet zo spatten. Verhoog dan de
snelheid naar de, voor de bij dit deeg beho-
rende, snelheid. De snelheid kunt u verhogen,
door de functieregelaar met de wijzers van de
klok mee te draaien. Op de LED rand is de ge-
kozen snelheid te zien.
Indien nodig, kunt u het mixproces onderbreken, de functieregelaar op "OFF"
zetten, de stekker uit het stopcontact halen en de mixerkop omhoog halen, om
de ingrediënten van de binnenwand van de mengkom te halen met behulp van
een spatel.
Opmerking: Indien u in de mengkom iets wilt doen, dan moet u het apparaat
altijd eerst uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de
motor en de accessoire volledig tot stilstand zijn gekomen. Pas als het keuken-
gerei resp. uw hand niet meer in de buurt van de mengkom is, mag u het ap-
paraat opnieuw aanzetten.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 12
Pagina: 12
13
DE OPTELLENDE TIMER IN DE TIJDSDISPLAY
• De optellende timer is zeer hulpvol, als u de totale mixtijd wilt weten. Zo kunt
u de tijd noteren, die het apparaat nodig heeft om de ingrediënten goed te mi-
xen, zodat u de volgende keer, wanneer u hetzelfde deeg wilt bereiden, deze
tijd instellen, zodat de keukenmachine gedurende exact dezelfde tijd mixt.
• De optellende timer begint automatische te
tellen, zodra de functieregelaar van "OFF" op
een snelheidstand wordt gedraaid. Zodra de
functieregelaar tussendoor op "PAUSE" wordt
gedraaid, verschijnt de totale mixtijd op de dis-
play and knippert. Zodra de functieregelaar op
"OFF" wordt gedraaid, wordt de LCD display
teruggezet op "0:00".
DE AFTELLENDE TIMER IN DE TIJDSDISPLAY
• De aftellende timer is bijzonder handig, als er in een recept een concrete tijd voor
het mixen van de ingrediënten wordt aangegeven, bijvoorbeeld als er in een re-
cept staat: "3 minuten kloppen", dan kunt u de timer instellen op 3 minuten,
door op de corresponderende pijlknop op de display te drukken. Na 3 minuten
mixtijd, klinkt een alarm en schakelt de motor automatisch uit. Op de display
knippert nu "OFF". De functieregelaar moet nu
naar de "OFF" stand gedraaid worden, om de
timer opnieuw te starten en het mixproces te
vervolgen.
• Om de aftellende timer in te stellen, moet u
een van de beide pijlen (zie afb.) blijven in-
drukken, totdat de gewenste tijd op de LCD
display oplicht.
Opmerking: Als u de pijl ingedrukt houdt,
dan gaat de tijd de display sneller omhoog resp. omlaag.
• Draai de functieregelaar met de wijzers van de klok mee, kies de gewenste snel-
heid en begin met het mixproces. Als de timer de 0 heeft bereikt, dan knippert
er "OFF" op de display en klinkt er een alarmmelding. Het apparaat schakelt au-
tomatisch de motor uit. Mocht u nog verder willen mixen, dan moet u de functie-
regelaar eerst weer naar "OFF" draaien en vervolgens de timer opnieuw instel-
len.
Opmerking: De maximaal in te stellen tijd, is 59:59 (59 minuten en 59 secon-
den). De motor schakelt automatisch uit na 59 minuten en 59 seconden. Pas als
de functieregelaar op "OFF" wordt gedraaid, wordt de timer teruggezet en kan
het apparaat weer gebruikt worden.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 13
Pagina: 13
14
„PAUSE“-FUNCTIE
• Tijdens het mixen, kunt u de functieregelaar op "PAUSE" draaien. Hierdoor wordt
de motor gestopt en de timer gepauzeerd. Dit kan zinvol zijn, om het deeg op-
tisch te inspecteren of verdere ingrediënten toe te voegen, zonder dat de timer
wordt beïnvloed.
• Een voorbeeld: Als u aan met mixen bent, en de aftellende timer de tijd in de
gaten houdt, kunt u de functieregelaar vanuit elke snelheid naar "PAUSE"
draaien. De motor stopt en de timer wordt gepauzeerd. Als u weer verder wilt
mixen, kunt u de functieregelaar terug draaien naar de gewenste snelheid. De
timer telt pas dan weer verder. Als u de timer, na de pauze, opnieuw wilt star-
ten resp. op "0:00" wilt terugzetten, dan kunt u de functieregelaar op "OFF"zet-
ten.
• Als u de "PAUSE" functie wilt gebruiken, dan kunt u, tijdens de aftellende timer
modus, de timer ten alle tijde pauzeren door de functieregelaar naar "PAUSE"
te draaien. Als u in de aftellende timer modus verder wilt mixen, dan hoeft u al-
leen maar de functieregelaar weer op de gewenste snelheid te draaien. Wilt u
de timer daarentegen weer bij "0:00" laten beginnen, dan moet u de functie-
regelaar eerst op "OFF" draaien.
UITSCHAKELBEVEILIGING VAN DE MOTOR
• Uw keukenmachine beschikt over een uitschakelbeveiliging. Als u de mixerkop
omhoog wilt halen, terwijl deze nog aanstaat, dan schakelt de beveiliging de mo-
tor direct uit.
• Om uw keukenmachine dan weer opnieuw te starten, moet de functieregelaar
naar de "OFF"stand worden gedraaid, de mixerkop moet weer in de horizon-
tale stand worden gezet en dan kunt u de functieregelaar op een gewenste snel-
heid draaien.
• Om de keukenmachine uit te schakelen, moet de functieregelaar naar de "OFF"
stand gedraaid worden en de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 14
Pagina: 14
15
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING TEGEN OVERBELASTING
• De keukenmachine beschikt over een elektro-
nische beveiliging tegen overbelasting. Deze
schakelt de motor uit, als deze blokkeert of
overbelast wordt. Dit kan gebeuren als er teveel
ingrediënten gelijktijdig in de mengkom wor-
den gedaan. Mocht uw keukenmachine uit-
geschakeld worden wegens overbelasting, dan
knippert het LED licht en verschijnt de fout-
melding "E1" in de display en hoort u drie keer
achter elkaar een alarmtoon.
• In dit geval, draait u de functieregelaar naar de "OFF" stand en haalt u de stek-
ker uit het stopcontact. Als de accessoire tot stilstand is gekomen, haalt u een
deel van de ingrediënten ui de mengkom en start u het apparaat opnieuw.
THERMISCHE BEVEILIGING TEGEN OVERVERHITTING
• Het apparaat beschikt over een beveiliging te-
gen oververhitting, die inschakelt op het mo-
ment dat de motor, door een te grote hoe-
veelheid in de mengkom, oververhit raakt. In
dit geval schakelt de beveiliging tegen over-
verhitting in en wordt de motor automatisch
uitgeschakeld. Bij een thermische beveiliging,
knippert het LED licht en in de display ver-
schijnt de foutmelding "E2" in de display; de
alarmtoon klinkt drie keer.
• In dit geval, draait u de functieregelaar naar de "OFF" stand en haalt u de stek-
ker uit het stopcontact. Wacht 15 minuten, voordat u het apparaat opnieuw
start, zodat deze eerst kan afkoelen.
15
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 15
Pagina: 15
16
▲ DE KEUKENMACHINE UIT ELKAAR
HALEN
1. Als u klaar bent met mixen, draait u dan de functieregelaar naar de "OFF" stand
en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de motor en de accessoire vol-
ledig tot stilstand is gekomen.
2. Verwijder de vulopening en de anti-spat deksel indien u deze erop gezet had.
3. Druk op het liftmechanisme en haal de mixerkop omhoog totdat deze is vast ge-
klikt.
4. Verwijder de accessoire. Houdt hiervoor de mixerkop vast bij de handgreep en
druk de accessoire een beetje naar binnen en draai deze gelijkertijd tegen de
wijzers van de klok in. Zo komt de accessoire los van de borgpin op de as.
5. Gebruik de plastic spatel, om het deeg dat nog aan de accessoire zit te ver-
wijderen.
Opmerking: Als u de mixerkop omhoog om omlaag doet, zorg er dan al-
tijd voor dat u met een hand de handgreep vast heeft. Anders bestaat het
gevaar dat de mixerkop met grote kracht naar voren of naar achteren
kiept.
6. Verwijder de mengkom uit de uitsparing, door
deze te draaien tegen de wijzers van de klok in,
totdat deze vrij is en u hem kunt verwijderen.
Verwijder met deeg met behulp van de plastic
spatel.
7. Laat de mixerkop weer zakken, door het lift-
mechanisme in te drukken en de mixerkop
meer naar omlaag te brengen, totdat deze in
de horizontale, gesloten stand staat.
 WAARSCHUWING
• Vermijd tijdens het gebruik ieder contact met de accessoires. Houd uw
handen en alle andere objecten, zoals haren, kleiding en keukengerei af-
zijdig, zodat u schade aan personen en aan het apparaat vermijdt.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 16
Pagina: 16
▲ REINIGEN EN OPBERGEN
REINIGEN NA GEBRUIK
1. Controleer altijd of de functieregelaar in de "OFF" stand staat en dat de stek-
ker uit het stopcontact is gehaald.
2. Verwijder de anti-spat deksel, de accessoires en de mengkom van het apparaat.
Volg hiervoor de beschrijving in het hoofdstuk "De keukenmachine uit elkaar ha-
len" in deze gebruiksaanwijzing.
3. Neem de mixerkop en de keukenmachine af met een zachte, iets vochtige doek
en laat alles goed drogen.
4. Verwijder eventuele ingrediënten of deegresten van het snoer.
5. Reinig de mengkom, de gebruikte accessoires en de anti-spat deksel met vulo-
pening in warm afwaswater met een zachte doek. De mengkom en de acces-
soires kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd, maar de anti-spat dek-
sel met vulopening kan niet in de vaatwasser. Spoel alles goed af en droog alles
zorgvuldig.
Opmerking: Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen of
schurende sponsen. Deze kunnen op het oppervlak krassen achterlaten. Ook mo-
gen de accessoires en andere toebehoren niet meerdere uren of zelfs de hele
nacht in het water blijven staan. Dit kan de coating van het oppervlak aantas-
ten.
Opmerking: Doe de keukenmachine of mixerkop nooit in het water of in an-
dere vloeistoffen en spoel het niet onder het water af. Neem het apparaat al-
leen af met een doek en laat het goed drogen. Water of andere vloeistoffen mo-
gen nooit in het motorblok of bij het snoer komen. Dit kan het apparaat
beschadigen.
REINIGEN VAN DE KLOPPER MET RUBBEREN RAND
1. Was de klopper met rubberen rand in warm afwaswater met een zachte doek
of zachte afwasborstel. Aansluitend goed afspoelen en laten drogen.
2. De klopper met rubberen rand kan ook in het bovenste vak van uw vaatwasser
gereinigd worden.
3. Indien nodig, kunnen de tussenruimtes bij de hals van de platte klopper met een
kleine flessenwisser worden gereinigd.
17
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 17
Pagina: 17
18
OPBERGEN
• Uw SOLIS Kitchen Queen Pro kunt u het beste op het aanrecht of keukenblad
of in een makkelijk toegankelijke (keuken)kast bewaren. De ondergrond moet
droog zijn.
• De functieregelaar moet in ieder geval op de "OFF" stand staan en de stekker
moet uit het stopcontact zijn gehaald. De mengkom hoort op zijn uitsparing te
staan met de accessoires erin en de mixerkop hoort in de horizontale, gesloten
positie te staan.
• De mixerkop mag in geen enkel geval van de basis verwijderd worden.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 18
Pagina: 18
▲ GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE KLOPPER
MET RUBBEREN RAND
• Deze klopper met rubberen rand kunt u gebruiken voor het romig kloppen van
boter en suiker, voor roerbare deegmengsels, voor cakedeeg, voor dunne en mid-
deldunne deeg en voor de bereiding van glazuur. Dankzij de rubberen rand, wordt
het deeg zeer efficiënt gemixt en de bereidingstijd aanzienlijk verkort. De hier-
navolgende tijden kunt u aanhouden als aanbevolen mixtijden.
In het algemeen geldt:
• Grotere hoeveelheden moeten langer gemixt worden.
• De klopper met rubberen rand is niet geschikt voor zwaar deeg, zoals brood- of
pizzadeeg en ook niet voor het kloppen van eiwit.
• Als u meel in de mengkom doet, gebruik dan al-
tijd de anti-spat deksel en begin met de snelheid
"Folding/Kneading“, totdat het meel ingewerkt
is. Zo voorkomt u dat de deeg uit de mengkom
spat of meel omhoog komt.
• U kunt de klopper met rubberen rand ook ge-
bruiken als spatel om te gebruiken bij het uit-
gieten van de deeg.
19
Snelheid
Folding/Kneading
Creaming/Beating
Light Mixing
Whipping/Aerating
Accessoire Gebruik
Kneden
Romig kloppen,
mixen, opschuimen
Luchtig kloppen
Ideaal voor
Brood- en
pizzadeeg
Roerbare deeg-
mengsels, cake,
cakemengsels, bo-
ter/suiker mengsels,
cheese cakes
Slagroom, opstijven
van eiwit, opschui-
men van eieren,
meringues, sauzen,
pannenkoekendeeg,
biscuitdeeg
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 19
Pagina: 19
20
TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE KLOPPER
MET RUBBEREN RAND
Toepassing
Boter en suiker opschuimen
Taartbodem
Cake, muffins, koekjes,
en dun deeg zoals
pannenkoekendeeg
Suikerlaag
Glazuur
Taak
Romig kloppen
Vermengen en rijzen van
boter en meel voor
taartbodems
Indien de taartbodem
vloeibare ingrediënten bevat
Vermengen van vloeibare
en droge ingrediënten
Mixen van vloeibare en
droge ingrediënten
Boter romig kloppen
Poedersuiker, boter en vloei-
bare ingrediënten mixen
Mixtijd (ongeveer)
3 – 4 minuten (totdat het
mengsel luchtig en romig is)
50 – 60 seconden (totdat de
ingrediënten kruimelig zijn)
20 – 30 seconden (totdat de
ingrediënten tot een egaal
mengsel geworden zijn)
30 – 40 seconden (totdat
alle ingrediënten goed ge-
mengd zijn)
30 – 40 seconden (totdat
het suikermengsel wit is)
1 – 2 minuten (of totdat de
boter zacht en romig is)
50 – 60 seconden (of totdat
het mengsel licht en luchtig
is)
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 20
Pagina: 20
▲ ALGEMENE TIPS
• Let op: Schakel het apparaat altijd uit, door de functieregelaar op de
"OFF" stand te zetten, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot-
dat de motor en de accessoire volledig tot stilstand zijn gekomen, voor-
dat u een accessoire eraf haalt, verwisselt of erop zet.
SNELHEID INSTELLEN
• Begin ieder mixproces op de laagste stand en verhoog langzaam de snelheid tot
de gewenste snelheid.
• Cakemeelmengsels kunnen op de middelste to snelle snelheidstand gemixt
worden.
KIES DE ACCESSOIRE
• Gebruik de platte klopper voor mixen en romig kloppen.
Gebruik de garde voor luchtig kloppen.
Gebruik de kneedhaak voor het kneden van zwaar deeg en verwerking van
nieuw toegevoegde ingrediënten.
• Opmerking bij het gebruik van de garde: Mix geen vaste ingrediënten met
de garde - deze kan verbuigen!
MIXTIJD
• Mix zolang als er in onze recepten wordt aangegeven. Vermijd te lang kloppen.
EIWIT STIJF KLOPPEN
• Controleer of de garde en de mengkom volledig schoon, vetvrij en droog zijn,
voordat u eiwit gaat kloppen. Zelfs een kleine hoeveelheid vet of eigeel kan voor-
komen dat het eiwit stijf wordt.
• Geklopt eiwit wordt bereid met de garde en de snelheidstand "Aerating Whip-
ping". Klop het eiwit niet te lang, omdat het dan een vast en een vloeibaar ge-
deelte ontstaat.
SLAGROOM
• Ook voor de bereiding van slagroom wordt de garde en de snelheidstand
"Aerating Whipping" gebruikt. Klop de slagroom niet te lang, anders wordt het
boter. De slagroom is perfect, als het, met het omhoog halen van de mixerkop
aan de accessoire blijft zitten.
21
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 21
Pagina: 21
22
TOEVOEGEN VAN INGREDIËNTEN
• Om te voorkomen dat vloeistoffen in het midden van de mengkom ophopen,
kunt u vloeibare ingrediënten het beste langzaam toevoegen.
• Er wordt aangeraden, om afwisselt droge en vloeibare ingrediënten na elkaar toe
te voegen en te mixen.
• Gebruik de klopper in de laagste snelheidstand, als u zware levensmiddelen, zo-
als noten, rozijnen of stukken chocolade wilt mixen. Hierdoor worden deze in-
grediënten niet geplet en blijven ze heel.
BROODDEEG
• Voeg de vloeibare ingrediënten toe aan de vaste ingrediënten. Kneed de ingre-
diënten met de kneedhaak op de snelheidstand "Folding/Kneading", totdat er
een deegbal ontstaat. Houd u handen tijdens gebruik uit de buurt van de bin-
nenzijde van de mengkom of de kneedhaak!
GISTDEEG
• Voor gistdeeg of algemeen voor zwaardere deegsoorten, dient u altijd de
kneedhaak en de snelheidstand "Folding/Kneading" te gebruiken, anders kan
de beveiliging tegen overbelasting ingeschakeld worden.
• Gist heeft een warme omgeving nodig. Spoel daarom, indien u gistdeeg wilt ma-
ken, de mengkom om met warm water, om deze op te warmen. Als het gist-
deeg aan de kneedhaak blijft zitten, blijf dan doorkneden totdat deze elastisch
wordt.
ER VALT IETS IN DE MENGKOM
• Mocht er onvoorzien toch iets in de mengkom vallen, draai de functieregelaar
dan direct naar "OFF", trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot de mo-
tor en de accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Verwijder dan het object.
• Voeg de ingrediënten zoveel mogelijk toe bij de rand van de mengkom en niet
direct op de accessoire - dit gaat automatisch als u de vulopening op de anti-
spat deksel hiervoor gebruikt.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 22
Pagina: 22
23
▲ TIPS VOOR OPTIMAAL AFWEGEN
• Hoe nauwkeuriger u de ingrediënten afweegt, hoe beter het resultaat van uw
deeg wordt.
• Het omrekenen van de inhoudsmaten naar milliliter:
1 theelepel = 5 ml
1 eetlepel = 20 ml
1 kop = 250 ml
• Deze omrekening kunt u gebruiken bij de bereiding van de recepten later in deze
gebruiksaanwijzing.
• Ingrediënten zoals meel en gist kunnen van land tot land verschillend zijn en wij
raden aan, om indien nodig, de ingrediënten in de recepten te vervangen door
ingrediënten die bij u verkrijgbaar zijn.
INGREDIËNTEN AFWEGEN
• Voor een optimaal resultaat, raden wij aan om grotere hoeveelheden met een
keukenweegschaal af te wegen, omdat dit nauwkeuriger is, dan het afwegen
met koppen.
• Als u een kom op de weegschaal zet en deze instelt op "Tara" en "0", dan kunt
u de ingrediënten in de kom doen, totdat het gewenste gewicht bereikt is.
INGREDIËNTEN MET EEN MAATKOM EN MEETLEPELS AFWEGEN
• Indien u een maatkom met een maatsindeling gebruikt, doe dan de vaste in-
grediënten losjes in de maatkom. Klop met de gevulde maatkom niet op de ta-
fel en druk de ingrediënten niet aan. Bepaal de juiste hoogte met behulp van
een mes. Als u meetlepels gebruikt, strijk dan de bovenkant goed glad met een
mes of spatel.
VLOEISTOFFEN IN EEN MAATBEKER AFWEGEN
• Als u een maatbeker met een maatsindeling gebruikt, zet de maatbeker dan op
een vlakke ondergrond en controleer de hoogte van de inhoud op ooghoogte.
• Opmerking: In het algemeen weegt water in grams net zoveel als in milliliters
aangegeven wordt.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 23
Pagina: 23
24
ELEKTRISCH
°C °F
120 250
150 300
170 325
180 350
200 400
220 425
230 450
GAS
°C °F
120 250
150 300
160 325
180 350
190 375
220 400
230 450
GAS-STAND
1
2
3
4
5
6
7
DEFINITIE VAN
DE WARMTE
Zeer laag
Laag
Middel/laag
Middel
Middel/hoog
Hoog
Zeer hoog
▲ BAKTEMPERATUREN
• De volgende bakoventemperaturen kunt u als richtlijn gebruiken. De tempera-
turen moeten eventueel afhankelijk van uw eigen specifieke bakoven worden
aangepast.
• Opmerking: Als u een heteluchtoven gebruikt, dan kunt u van de aangegeven
temperaturen 15-20°C aftrekken. Let hier alstublieft ook op tijdens het volgen
van de recepten in deze gebruiksaanwijzing.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 24
Pagina: 24
25
▲ TIPS VOOR HET BAKKEN VAN BROOD
• Lees en controleer eerst de ingrediënten voordat u start.
• Meet de ingrediënten nauwkeurig af - weegschalen zijn nauwkeuriger dan
maatbekers of - kommen.
• Gebruik broodmeel, als het recept niet uitdrukkelijk een andere meel aangeeft.
• Controleer de houdbaarheidsdatum van uw levensmiddelen.
• Voeg de ingrediënten toe in de volgorde van het recept.
• Bewaar open ingrediënten in luchtdichte verpakkingen.
• Verwerk ingrediënten op kamertemperatuur.
• Gebruik geen meel, waarvan het proteïnegehalte lager dan 11% is.
• Gebruik geen traditionele koppen, kommen of lepels als maatvoering.
• Gebruik geen heet water of hete vloeistoffen.
• Als u in een gebied boven de 900 meter woont, dan moet u de gisthoeveelheid
waarschijnlijk aanpassen. Hoe hoger u woont, hoe lager de luchtdruk en hoe
sneller het deeg rijst. Verminder de hoeveelheid gist met ¼ theelepel.
• Als het water heet is, moet u de gisthoeveelheid ook met ¼ theelepel vermin-
deren.
• Meel kan, afhankelijk van de jaargetijde en bewaring, variëren. Het kan nodig
zijn om de water/meel verhouding hierop aan te passen. Is de deeg te kleverig,
voeg dan een eetlepel meel toe. Is het deeg te droog, voeg dan een theelepel
water toe. Het duurt enkele minuten, voordat het deeg deze ingrediënten op-
neemt. Deeg met de juiste hoeveelheid meel en water, zou zich tot een zachte,
ronde bol moeten laten vormen. De deeg moet een vingerafdruk achterlaten en
niet aan de vingers moeten blijven kleven.
• Mocht u kleine broodjes willen maken, weeg dan voor ieder broodje de juiste
deeghoeveelheid af, zodat ze even groot worden.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 25
Pagina: 25
26
▲ TIPS VOOR DE VERWERKING VAN GIST
• In de recepten in deze gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar droge gist.
Indien u wenst kunt u ook verse gist gebruiken.
• Mocht u de droge gist door verse gist willen vervangen, gebruik dan drie keer
de aangegeven hoeveelheid gist.
• Verse gist moet vochtig gemaakt worden, tot het begint te gisten, voordat an-
dere ingrediënten worden toegevoegd.
• Neem een schone glazen kom, plaats de verse gist in warm water (zoals aan-
gegeven in het recept), samen met 1 theelepel suiker en 1 theelepel bloem. Mix
alles goed, om de gist op te lossen en te mengen, en dek de kom af met plas-
ticfolie. Zet de kom gedurende ongeveer 30 minuten in een warme plaats
(30 ° C) tot het deeg bultjes begint te vormen. Het deeg moet dan direct, zon-
der vertraging, verder worden verwerkt.
Warmte ondersteunt het gisten
• Gist, in deeg of beslag, heeft warmte nodig om te gaan gisten.
• Om warmte te geven, legt u een bakplaat op een kom met warm water. Leg het
bereidde deeg op de bakplaat en dek deze af met een licht ingevet, dik plastic
folie of gewoon een frisse theedoek. De keuken moet warm en vrij van vocht
zijn. Laat het deeg liggen, totdat deze in volume verdubbeld is.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 26
Pagina: 26
27
▲ TIPS VOOR HET MAKEN VAN
CAKE EN KOEKJES
• Lees en controleer het recept, voordat u start.
• Weeg de ingrediënten nauwkeurig af.
• Bij rauwe ingrediënten kunnen altijd afwijkingen plaats vinden. Pas de andere
ingrediënten of de baktijd aan deze afwijking aan.
• Zet de oven aan om voor te verwarmen, voordat u begint met de bereiding. Zo
weet u zeker dat de oven de juiste temperatuur heeft als u met het bakken be-
gint.
• Temperaturen en baktijden kunnen per oven verschillen, dus zorg dat u uw oven
op de juiste temperatuur instelt. Als u een hete lucht oven gebruikt, dan moet
de temperatuur lager dan in het recept staat aangegeven worden ingesteld.
• Als u met het mixen begint, start dan met een lage snelheid en verhoog dit dan
naar de snelheid die in het recept staat aangegeven.
• Mocht u kleinere hoeveelheden bereiden, stop de mixer dan af en toe en haal
de ingrediënten met een spatel van de binnenwand van de mengkom naar het
midden.
• Controleer dat de garde en de mengkom schoon en vetvrij zijn, als u eiwit gaat
kloppen, anders is het moeilijk om het goed op te kloppen.
• In de plaats van het insmeren van de bakplaat of bakvorm, kunt u ook bakpa-
pier op de bakplaat of -vorm gebruiken. Niettemin houdt het licht invetten van
het bakpapier deze beter op de plaats.
• Als u siroop of honing met een theelepel wilt afmeten, verwarm dan eerst de
lepel met heet water.
• Boter kan het beste op kamertemperatuur worden verwerkt. Hierdoor mengt het
boter beter met de suiker.
• Als u koekjes wilt maken, dan moet het oppervlak en de ingrediënten koel zijn
- hierdoor kunt u het deeg makkelijker uitrollen. Boter voor banketbakkerswa-
ren moet ook uit de koelkast komen.
• Probeer te voorkomen, dat u het deeg in de lengte uitrolt. Hierdoor kunnen ze
tijdens het bakken krimpen. Het beste kunt u stroken in een richting maken. Pro-
beer ook te voorkomen dat het aan de deegroller blijft zitten. Indien mogelijk,
kunt u het beste het deeg voor het bakken in de koelkast leggen.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 27
Pagina: 27
28
• Eieren moeten op kamertemperatuur zijn. Hierdoor krijgt u tijdens het kloppen
meer volume.
• Als u eieren opklopt, doe deze dan eerst in een extra glas en controleer of ze
wel echt vers zijn, voordat u deze bij de rest van het deeg doet. Zo voorkomt u
dat het hele deeg verpest wordt.
• Scheid het eiwit voorzichtig van het eigeel, zodat er geen eigeel bij het eiwit zit.
Eigeel bevat vet en hierdoor kan het eiwit niet meer goed worden opgeklopt.
• Spoel de resten van het geklopte ei direct met koud water van de accessoires en
mengkom af. Heet water zal het ei doen laten stollen, waardoor het schoon-
maken moeilijker wordt.
• Test aan het einde van de baktijd, op de cake klaar is, door licht het midden van
de cake in te drukken. Als de cake klaar is, dan komt de bovenkant van de cake
terug. U kunt ook met een dunne satéprikker voorzichtig in het midden van de
cake drukken - komt deze zonder deegresten omhoog, dan is de cake klaar.
• Voor knapperige koekjes, verwijdert u de bakplaat uit de oven en legt u de ko-
ekjes op een ovenrooster. Zet de koekjes direct na het bakken voorzichtig op het
rooster en laat deze eerst helemaal afkoelen, voordat u ze weer van het rooster
afhaalt.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 28
Pagina: 28
29
▲ WEETJES OVER WAREN
INGREDIËNTEN VOOR HET MAKEN VAN BROOD
• MEEL
De belangrijkste ingrediënt voor het bakken van brood is mee. Het is de basis,
waardoor de gist kan rijzen en geeft het brood structuur.
Wit tarwebloem is zeer geschikt voor de bereiding van brood. U kunt het beste
bloem gebruiken van een proteïnegehalte van ten minste 11%. De bloem ho-
eft niet gezeefd te worden, tenzij dit in het recept specifiek wordt aangegeven.
Volkoren tarwebloem bestaat uit kleine zaadjes en meel van volkoren granen.
Volkoren brood krijgt een stevige consistentie. Wilt u iets losser brood, vervang
dan een kop volkoren bloem met witte bloem.
Roggemeel wordt eveneens veel voor de breiding van brood gebruikt. Omdat
roggen maar weinig proteïnen bevatten, is het belangrijk om dit met witte tar-
webloem te combineren, zodat het deeg kan rijzen. Roggemeel wordt voor ste-
viger brood gebruikt.
Bij Glutenmeel zijn de gluten uit de witte bloem gehaald. Als u bloem gebruikt
met weinig proteïnen resp. met steen gemalen meel of volkorenbloem, dan kan,
door het toevoegen van glutenmeel, de structuur en kwaliteit van het brood ver-
beterd worden.
Broodmengsels bevatten bloem, suiker, melk, zout en olie hoeven meestal al-
leen nog maar met gist en water vermengd te worden.
• SUIKER
Suiker zorgt voor smaak en zoetheid. Het makt de korst mooi bruin en is be-
langrijk voor het gist. Er kan witte suiker, bruine suiker, honing of siroop gebruikt
worden. Honing en siroop telt in het recept als vloeistof.
• MELK
Melk of melkpoeder verbeteren de smaak en verhogen de voedingswaarde van
brood. In plaats van gewone melk, kunt u ook sojamelk gebruiken. Daardoor
wordt het brood wel steviger. Verse melk moet, indien verse melk specifiek in
het recept genoemd wordt, niet door andere melk worden vervangen.
• ZOUT
Zout is een belangrijke ingrediënt van brood. In het deeg versterkt zout de wa-
terabsorptie, maakt het brood makkelijker te kneden, versterkt de opbouw van
gluten en houdt de fermentatie van gist onder controleer, waardoor de vorm van
het brood, de structuur, de korst en niet op de laatste plaats ook de smaak van
het brood ten goede komt. Gebruik alstublieft altijd de aangegeven hoeveelheid
zout, omdat anders de fermentatie van het gist wordt beperkt.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 29
Pagina: 29
30
• VET
Vet is belangrijk voor de smaak en houd het vocht vast. Normaalgesproken ge-
bruikt men plantaardige olie, zoals zonnebloemolie. In de plaats van olie kan ook
boter of margarine worden gebruikt. Echter, het brood krijgt hierdoor een
geelkleurige korst.
• GIST
Door gist rijst het brooddeeg. U heeft hiervoor vocht, suiker en warmte nodig.
In onze recepten staat de hoeveelheid droge gist aangegeven. Controleer als-
tublieft altijd de houdbaarheidsdatum van de gist, omdat dit de sterkte van de
gist beïnvloedt.
• WATER
Voor het maken van brood, gebruikt u altijd leidingwater. Gebruik altijd water
op kamertemperatuur.
• EIEREN
Voor sommige broodcreaties heeft u ook eieren nodig. Ze geven het brood meer
smaak, maken de korst zachter en worden vaak gebruikt bij de breiding van zoet
brood.
• VERDERE INGREDIËNTEN
Vruchten, noten, chocolade, etc. moeten een voor een tijdens het kneedproces,
en voordat het deeg voor de eerste keer rijst, worden toegevoegd.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 30
Pagina: 30
31
INGREDIËNTEN VOOR HET MAKEN VAN TAARTEN EN GEBAK
• MEEL
Wit tarwemeel moet voor de bereiding van taart iets minder proteïne bevatten,
zodat de taart zachter wordt.
U kunt ook volkorenbloem voor uw muffins en fruittaart gebruiken. Hierdoor
krijgt het een stevigere consistentie.
U kunt ook maïsmeel of rijstmeel gebruiken. Hierdoor wordt de consistentie wat
fijner.
• BAKPOEDER
Bakpoeder zorgt ervoor, dat de taart tijdens het bakken rijst en mooi los wordt.
In bakpoeder zit ook al dubbelkoolzure soda. Soda kunt u ook zelf nog toe-
voegen, zodat de taart nog meer rijst of donkerder wordt.
• BOTER OF MARGARINE
Boter geeft een speciale smaak en een zachte structuur. U kunt boter ook ver-
vangen door margarine.
• EIEREN
Eieren moeten altijd gebruikt worden op kamertemperatuur, zodat het deeg meer
volume krijgt. De in onze recepten aangegeven eieren zijn middelgroot en we-
gen ca. 60 gram.
• MELK
Gebruik volle melk, tenzij anders aangegeven. Vetarme melk of magere melk kan
ook worden gebruikt, maar dit verandert de textuur en de smaak.
• SUIKER
Witte suiker wordt het meest gebruikt voor de smaak, de consistentie en de kleur
van de taart. Gebruik fijne suiker, die zich makkelijk in een boter/suiker meng-
sel laat oplossen. Als alternatief kunt u ook bruine suiker gebruiken.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 31
Pagina: 31
32
▲ PROBLEMEN
EENVOUDIGE OPLOSSINGEN
• De functieregelaar moet altijd op "OFF" staan,
voordat u het apparaat aanzet.
• De beveiliging tegen oververhitting, wordt auto-
matisch geactiveerd. De motor heeft een aantal
minuten nodig om af te koelen.
• Controleer altijd of de functieregelaar op de
"OFF" stand staat, voordat u de timer in gaat
stellen.
• Het apparaat was overbelast of geblokkeerd of
de accessoire werd naar boven geduwd. In dit
geval schakelt het apparaat automatisch uit. Zet
de functieregelaar op "OFF", haal de stekker uit
het stopcontact en indien nodig, verwijder een
gedeelte van de inhoud resp. breng de accessoire
weer naar beneden. Aansluitend de stekker weer
in het stopcontact doen en u kan het apparaat
weer starten.
• De motor schakelt automatisch uit, als de motor
geblokkeerd of overbelast wordt. Als dit gebeurd,
dan verschijnt de foutmelding "E1" op de timer-
display. Dit is een elektronische beveiliging en
schakelt in als er teveel ingrediënten tegelijkertijd
in de mengkom worden gedaan. Zet de functiere-
gelaar op "OFF", haal de stekker uit het stopcon-
tact en verwijder een deel van de ingrediënten.
Daarna de stekker er weer indien en het apparaat
opnieuw starten.
MOGELIJKE
PROBLEMEN
De machine start niet als
deze aan wordt gezet
De aftellende timer kan
niet worden ingesteld
De keukenmachine
schakelt tijdens gebruik
plotseling uit
De foutmelding "E1"
knippert op de display
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 32
Pagina: 32
33
EENVOUDIGE OPLOSSINGEN
• Dit kan betekenen, dat de motor door een te
grote hoeveelheid in de mengkom oververhit is
geraakt. De thermische beveiliging heeft zich
ingeschakeld. De keukenmachine is uitgerust met
een beveiliging tegen oververhitting. Als dit gebe-
urd, dan schakelt de motor automatisch uit. Zet
de functieregelaar op "OFF", haal de stekker uit
het stopcontact en wacht tenminste 15 minuten,
zodat de motor kan afkoelen. Daarna kunt u de
stekker weer in het stopcontact doen en het
apparaat weer normaal gebruiken.
• Ook als er ingrediënten in de mengkom zitten,
maakt de rubberen rand een licht ruisend geluid,
omdat de rubberen rand langs de binnenwand
van de mengkom schaaft. Dit is volledig normaal
en geen reden voor ongerustheid. Zorg wel dat u
nooit de klopper met rubberen rand laat werken
als de mengkom leeg is. Dan wordt het schaafge-
luid hard.
MOGELIJKE
PROBLEMEN
De foutmelding "E2"
knippert op de display
De klopper met rubberen
rand maakt geluid tijdens
het mixen
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 33
Pagina: 33
34
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Model nr. BEM800, type 808
Productomschrijving Planetair mix- en mengsysteem
Spanning/Frequentie 220-240V ~ / 50Hz
Vermogen 1.000 watt
Afmetingen ca. 37,5 x 35,5 x 21,5 cm (B x H x T)
Gewicht ca. 7,5 kg
▲ TOEBEHOREN
Voor uw SOLIS Kitchen Queen Pro zijn er de volgende toebehoren:
Art. nr. Artikel
720.01 Mengkom (4,7 liter)
Toebehoren voor uw SOLIS Kitchen Queen Pro zijn verkrijgbaar bij de speciaalzaak
of bij SOLIS-Mail AG.
Telefoon: 0848 804 884
Fax: 0848 804 890
e-mail: info@solis-shop.ch
of www.solis-shop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 34
Pagina: 34
35
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om
de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk on-
der de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afval-
bak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen
en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
SOLIS HELPLINE:
044 874 64 14
(Alleen voor klanten in Zwitserland) )
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt U ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te heffen, zonder dat U ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden U graag.
S N
I
L
LP
E
S H
I
L
O
S
4 6
7
4 8
4
0
:
E
N
4
4 1
6
(
n
e
e
t
f
e
e
h
t
a
a
r
a
p
p
a
t
i
D
t
n
u
k
t
d
e
e
r
t
p
o
g
n
i
r
o
t
s
d
r
e
d
n
o
z
,
n
e
f
f
e
h
e
t
p
o
4 6
7
4 8
4
0
)
d
n
a
l
r
e
s
t
i
w
n Z
n i
te
n
a
l
r k
o
o
n v
e
e
l
l
A
(
o
r
t
e
b
g
r
e
s
i
n
e
r
u
u
d
s
n
e
v
e
l
e
g
n
a
l
r
e
e
z
n
t
e
h
s
i
k
a
a
V
Va
.
n
e
l
l
e
b
r
e
e
m
r
e
d
n
o
z
s
n
o
U
n
e
r
u
t
s
e
t
t
f
e
o
h
t
a
a
r
a
p
p
a
t
e
h
s
n
o
U
t
a
d
4
4 1
6
)
e
r
e
t
a
d
r
o
o
v
h
c
o
t
t
e
h
t
m
o
K
.
r
a
a
b
w
u
o
u
r
t
n
e
e
t
e
m
f
o
p
i
t
n
e
e
t
e
m
m
e
e
l
b
o
r
p
t
.
g
a
a
r
g
U
n
e
d
a
r
e
b
j
i
W
.
n
n
e
e
e
j
c
u
SOLIS AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 35
Pagina: 36
Recepten
Om de recepten overzichtelijk en duidelijk te kun-
nen weergeven, hebben we hierin de veiligheid-
en gebruiksinstructies, die in de gebruiksaanwijzing
staan, niet nogmaals meegenomen.
Uiteraard geldt voor alle recepten:
• Altijd de anti-spat deksel met vulopening monteren
en deze gebruiken om ingrediënten toe te voegen,
tenzij in het recept specifiek iets anders staat.
• Begin op een lage snelheid en dan langzaam ver-
hogen.
• Bij het verwisselen of monteren van een accessoire
of bij het verwijderen van de deeg, eerst het appa-
raat volledig uitzetten (d.w.z. de stekker uit het
stopcontact halen), wachten tot de accessoire en de
motor volledig tot stilstand zijn gekomen, dan eerst
de anti-spat deksel verwijderen en dan de mixerkop
omhoog halen.
• Een kop in dit recept komt overeen met een kop van
250 ml.
SOLIS wenst u veel succes!
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 37
Pagina: 37
RECEPTEN
ROOMBOTERKOEKJES
• Ingrediënten voor ca. 40 koekjes
125 gr boter op kamertemperatuur
¾ kop (175 gr) suiker
1 theelepel vanillesuiker
1 ei
2 koppen (300 gr) meel
1 theelepel bakpoeder
• Bereiding
1. Verwarm de oven op 180°.
2. Monteer de klopper met rubberen rand aan de mixerkop.
3. Mix met de snelheidstand „Beating/Creaming“, de boter en de suiker in ca.
3 minuten tot een crème.
4. Voeg de vanillesuiker en ei toe en klop 30 tot 40 seconden, totdat het deeg licht
en luchtig is.
5. Meng / zeef de meel en het bakpoeder.
6. Met de snelheidstand „Folding/Kneading“ stukje bij beetje het gezeefde meel
met bakpoeder toevoegen en ca. 30 tot 40 seconden goed doorroeren. Niet te
lang mixen!
7. Vorm deegballetjes ter grootte van een volle theelepel en verdeel de balletjes op
een ingevette bakplaat. Laat genoeg ruimte vrij tussen de koekjes, zodat ze kun-
nen rijzen. Druk de ballethes met een, met meelbepoederde, vork zachtjes in.
8. Bak de koekjes 12 tot 15 minuten totdat ze goudbruin zijn.
9. Neem de koekjes van de bakplaat en laat ze op een rooster afkoelen.
38
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 38
Pagina: 38
RECEPTEN
VARIATIES VOOR ROOMBOTERKOEKJES
CHOCOLADE KOEKJES
• Ingrediënten voor ca. 40 koekjes
Zoals bij de roomboterkoekjes staat aangegeven
en twee extra eetlepels cacaopoeder
• Bereiding
Deze is hetzelfde als bij de roomboterkoekjes beschreven staat.
Alleen bij punt 5 zeeft u de meel, de bakpoeder en de cacaopoeder bij elkaar.
SINAASAPPELKOEKJES
• Ingrediënten voor ca. 40 koekjes
Zoals bij de roomboterkoekjes staat aangegeven, alleen de vanillesuiker
weglaten en een eetlepel fijn geraspte sinaasappelschil toevoegen
• Bereiding
Deze is hetzelfde als bij de roomboterkoekjes beschreven staat.
Alleen bij punt 4 voegt u in plaats van de vanillesuiker de
geraspte sinaasappelschil toe.
CITROENKOEKJES
• Ingrediënten voor ca. 40 koekjes
Zoals bij de roomboterkoekjes staat aangegeven, alleen de vanillesuiker
weglaten en 3 eetlepel fijn geraspte citroenschil toevoegen
• Bereiding
Deze is hetzelfde als bij de roomboterkoekjes beschreven staat.
Alleen bij punt 4 voegt u in plaats van de vanillesuiker de geraspte citroenschil
toe.
39
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 39
Pagina: 39
40
RECEPTEN
DOUBLE CHOC CHIP COOKIES
• Ingrediënten voor ca. 50 koekjes
180 gr boter, verkleind
150 gr pure chocolade, verkleind
1 ½ kop (225 gr) meel
¾ kop (100 gr) cacaopoeder
1 ½ kop (350 gr) bruine suiker
3 eieren, licht opgeklopt
1 ½ kop pure chocolade strooisels
• Bereiding
1. Verwarm uw oven voor op 170°C.
2. Smelt de boter en de donkere chocolade in een kleine steelpan op laag vuur. Roer
het mengsel daarbij constant door totdat het mengsel aan het smelten is. Laat
het een beetje afkoelen, het mengsel moet nog warm zijn.
3. Monteer de klopper met rubberen rand aan de mixerkop.
4. Mix het meel, de cacao en de bruine suiker met de snelheidstand „Folding/Knea-
ding“ ca. 30 tot 40 seconden, totdat alles goed gemixt is.
5. Voeg bij dezelfde snelheidstand een voor een het boter/chocolade mengsel en
de eieren toe. Mix alles gedurende ca. 1 minuut, totdat alles goed gemengd is.
6. Voeg de chocoladestrooisels toe en roer deze, totdat deze goed gemengd zijn.
7. Vet een bakplaat in en leg hier bakpapier op.
8. Leg een hoeveelheid ter grootte van een eetlepel deeg op een afstand van ca.
3 cm van elkaar op de bakplaat.
9. Bak de koekjes 15 – 20 minuten, totdat de bovenzijde niet meer vloeibaar is.
10. Laat de koekjes nog 5 minuten op de bakplaat rusten en leg ze daarna op een
rooster.
Variatie: U kunt in de plaats van ½ kop pure chocoladestrooisels ook ½ kop witte
of melk chocoladestrooisels gebruiken. Ook kunt u de ½ kop pure chocolade-
strooisels vervangen door een ½ kop gehakte macadamianoten.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 40
Pagina: 40
RECEPTEN
PEPERKOEK
• Ingrediënten voor ca. 20 peperkoekjes
125 gr boter op kamertemperatuur
1/3 kop (ca. 80 gr) bruine suiker
1/3 kop (ca. 80 gr) suikerbieten siroop
1 ei, licht opgeklopt
2¼ kop (340 gr) meel en wat meel om te kneden
1 eetlepel gemalen gember
1 eetlepel bakpoeder
• Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Monteer de klopper met rubberen rand aan de mixerkop.
3. Klop de boter, de suiker en de siroop bij de snelheidstand „Creaming/Beating“
ca. 3 minuten, totdat het mengsel licht en romig is.
4. Voeg het ei toe en mix het 30-40 seconden, totdat alles goed gemengd is.
5. Zeef het meel, de gember en de bakpoeder bij elkaar in.
6. Mix met de snelheidstand „Folding/Kneading“ ca. 30 tot 40 seconden de ge-
zeefde ingrediënten erdoorheen, totdat alles goed gemengd is. Mix niet te lang.
7. Leg het deeg op een met meel bestrooide plank en kneed het deeg nogmaals
en maak een zachte bal.
8. Rol het deeg met een deegroller uit, totdat deze 5 mm dik is. Bedek het deeg
met een vochtige theedoek en doe de plank met het brood gedurende 20 tot
30 minuten in de koelkast, totdat deze hard genoeg is om uit te steken.
9. Steek het deeg uit met ronde vormen van ca. 4 cm of met de klassieke peper-
koekvormen.
10. Leg de peperkoekjes op een ingevette bakplaat en laat tussen de koekjes een
afstand van ca. 3 cm vrij.
11. Bak de koekjes 10-12 minuten, totdat ze gaar en een beetje bruin zijn.
U kunt de peperkoekjes versieren met suikerstrooisel of glazuur.
41
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 41
Pagina: 41
42
RECEPTEN
AMERIKAANSE CHEESECAKE MET CITROEN
• Ingrediënten
250 gr koekkruimels
2 theelepels nootmuskaat
125 gr gesmolten boter
250 ml zware room
3 eieren
½ kop (120 gr) suiker
2 theelepels fijn geraspte citroenschil
2 eetlepels citroensap
500 gr klein gesneden, extra romige roomkaas op kamertemperatuur
• Bereiding
1. Monteer de kneedhaak aan de mixerkop.
2. Doe de koekkruimels, de nootmuskaat en de gesmolten boter in de mengkom.
3. Zet de snelheidstand „Folding/Kneading“ aan en mix de ingrediënten.
4. Zet het apparaat uit, trek de stekker ui het stopcontact en doe het deeg in een
ingevette springvorm met een diameter van 20 cm. Doe de vorm gedurende 30
minuten in de koelkast.
5. Verwarm ondertussen de oven voor op 160°C.
6. Reinig de mengkom en zet de garde op de mixerkop.
7. Doe de eieren en de suiker in de mengkom. Begin bij een lage snelheid en ver-
hoog deze langzaam tot „Creaming Beating“.
8. Voeg, via de vulopening, achtereenvolgende de zware room, het citroensap, de
citroenschil en de stukjes roomkaas toe en mix het geheel tot er een romige
massa ontstaat.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 42
Pagina: 42
RECEPTEN
9. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Giet de kaasmassa
in de springvorm en zet deze in de oven.
10. Bak de taart nu 50 minuten, totdat de massa vet is en laat de taart afkoelen met
de ovendeur op een kiertje
11. Doe de taart vervolgens meerdere uren in de koelkast, voordat u deze serveert.
43
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 43
Pagina: 43
44
RECEPTEN
CHOCOLADECAKE
• Ingrediënten
150 gr boter op kamertemperatuur
2 eieren
1 kop (250 ml) melk
1 ½ kop (350 gr) suiker
1 ½ kop (225 gr) meel
1 theelepel bakpoeder
½ kop (70 gr) cacaopoeder
snufje zout
• Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180°C en vet een bakblik in.
2. Monteer de klopper met rubberen rand aan de mixerkop.
3. Doe de eieren met de boter en de suiker in de mengkom.
4. Mix de ingrediënten, verhoog de snelheid naar „Creaming Beating“.
5. Voeg via de vulopening een voor een, de meel, de cacao en het zout toe en mix
verder.
6. Giet, terwijl de motor aanstaat, de melk toe en mix net zolang, totdat het deeg
glad is.
7. Giet het deeg in het bakblik en bak de cake gedurende 40-45 minuten.
8. Laat de cake 5 minuten afkoelen, voordat u deze uit de vorm haalt.
Als u wilt, kunt u de afgekoelde cake met de volgende, zelfgemaakte chocoload-
glazuur bedekken:
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 44
Pagina: 44
RECEPTEN
CHOCOLADEGLAZUUR
• Ingrediënten
40 gr boter
2 eetlepels cacao
¼ kop (70 ml) melk
2 koppen (240 gr) poedersuiker
• Bereiding
1. Monteer de klopper met rubberen rand aan de mixerkop.
2. Doe alle ingrediënten tegelijkertijd in de mengkom.
3. Begin bij lage snelheid en verhoog deze naar „Creaming Beating“, totdat de in-
grediënten goed door elkaar gemengd zijn.
4. Giet de glazuur over de afgekoelde cake.
45
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 45
Pagina: 45
46
RECEPTEN
CHOCOLADEMOUSSE
• Ingrediënten
200 gr chocolade
30 gr boter op kamertemperatuur, in blokjes
4 eieren
40 gr suiker
1 eetlepel verse slagroom
• Bereiding
1. Doe het eiwit van eieren in de mengkom. Doe 2 eigeel daarvan in een aparte
kop.
2. Monteer de garde aan de mixerkop.
3. Klop het eiwit op de stand „Aerating Whipping“, totdat deze stijf is. Doe er een
snufje zout en de helft van de suiker een voor een bij via de vulopening en ver-
werkt de ingrediënten gedurende 10 seconden.
4. Doe het eiwit in een andere kom en spoel de mengkom en de garde af.
5. Hak de chocolade en doe deze in een RVS kom.
6. Zet deze kom op een pan met kokend water en smelt de chocolade.
7. Doe 2 eetlepels water en de boter bij de chocolade en mix de ingrediënten, tot-
dat er een gladde crème ontstaat.
8. Monteer de garde weer aan de mixerkop.
9. Doe 2 eigeel en de helft van de suiker in de mengkom. Verhoog de snelheid lang-
zaam naar de stand „Aerating Whipping“ en klop de ingrediënten gedurende
ca. 30 seconden, totdat het eimengsel los en romig is.
10. Verlaag de snelheid weer en voeg via de vulopening een voor een de slagroom
toe en klop dit gedurende 15 seconden verder terwijl u de snelheid weer ver-
hoogd.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 46
Pagina: 46
RECEPTEN
11. Verlaag de snelheid weer en voeg, beetje voor beetje de hete chocolade crème
via de vulopening in de mengkom. Verhoog de snelheid weer en mix gedurende
ca. 20 seconden.
12. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en haal de mixer-
kop omhoog.
13. Voeg het eiwit nu aan de chocoladecrème toe. Doe de mixerkop weer naar be-
neden, zet de anti-spat deksel erop en meng bij een lage snelheid („Knea-
ding/Folding“) het eiwitmengsel voorzichtig door de chocolade.
14. Giet de mousse in een serveerkom en zet deze tenminste 2 uur in de koelkast
voor u het opdient.
47
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 47
Pagina: 47
48
RECEPTEN
BASISRECEPT VOOR PANNENKOEKEN (CRÊPES)
• Ingrediënten voor 4 - 6 personen
3 eieren
60 gr gesmolten boter
1 ¼ kop (310 ml) melk
250 gr meel
2 eetlepels suiker
snufje zout
• Bereiding
1. Monteer de klopper met rubberen rand aan de mixerkop.
2. Doe de eieren en de suiker in de mengkom en verhoog de snelheid naar „Aera-
ting Whipping“, totdat de ingrediënten los en romig zijn.
3. Verlaag de snelheid en voeg via de vulopening een voor een de rest van de in-
grediënten toe. Verhoog de snelheid en mix alles, totdat er een homogeen meng-
sel is.
4. Giet het pannenkoekenbeslag in een maatbeter en zet deze 15 minuten in de
koelkast.
5. Doe ca. 3 eetlepels van het beslag in een ingevette, hete pan of een poffertje-
span en bak de pannenkoek resp. poffertjes aan beide zijden goudbruin.
6. Doe hetzelfde met de rest van het beslag en serveer de de pannenkoeken zo
warm als u wilt.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 48
Pagina: 48
RECEPTEN
BASISRECEPT VOOR WAFELBESLAG
• Ingrediënten voor 1 - 2 wafels
1 ei
4 eetlepel gesmolten boter
1 volle eetlepel suiker
1 snufje zout
ca. 100 ml melk
6 volle eetlepels (ca. 150 gr) meel
• Bereiding
1. Monteer de garde aan de mixerkop. Doe de boter, het ei, de suiker en het zout
in de mengkom.
2. Verhoog de snelheid langzaam naar de stand „Aerating Whipping“ en klop, tot-
dat er een romig mengsel ontstaat.
3. Verlaag de snelheid en voeg via de vulopening, beetje voor beetje het meel toe.
Verwerk de ingrediënten, totdat alles goed vermengd is.
4. Voeg beetje voor beetje de melk toe. Gebruik een dusdanige hoeveelheid melk,
dat het deeg nog net vloeibaar is.
5. Doe het deeg in porties in het wafelijzer en bak de wafels goudbruin. Garneer
de wafels naar wens met bijvoorbeeld poedersuiker, slagroom, chocoladesaus,
etc.
49
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 49
Pagina: 49
50
RECEPTEN
BASISRECEPT VOOR BELGISCHE WAFELS
• Ingrediënten voor 10 wafels
355 ml warm, maar niet heet water (zodat de gist goed kan rijzen)
2 ¼ theelepel droge gist
3 koppen (ca. 450 gr) gezeefd meel
snufje zout
3 grote eieren, scheidt het eiwit en eigeel
1 extra eiwit
1/3 kop (75 gr) suiker
230 ml melk
8 eetlepels gesmolten boter
2 theelepels bakolie
2 theelepels vanillesuiker
• Bereiding
1. Neem een aparte kom, vul de helft met warm water en los de gist en een snufje
suiker hierin op.
2. Laat het gist 5 tot 10 minuten staan totdat het mengsel gaat schuimen.
3. Monteer de garde aan de mixerkop en spoel de mengkom af onder warm wa-
ter, zodat deze wordt voorverwarmd.
4. Doe 3 eigeel en 1 eiwit en de suiker zoals het gist/water mengsel in de meng-
kom. Mix de ingrediënten op de snelheidstand „Folding/Kneading“ alleen zo lang
als nodig is om alles goed vermengd te krijgen.
5. Voeg nu, via de vulopening, de rest van het water, dan de melk en bakolie en
vanillesuiker toe, totdat alles goed gemengd is.
6. Pak nu de garde en monteer deze aan de mixerkop.
7. Zet de snelheid op „Folding/Kneading“ en voeg, beetje voor beetje, via de vu-
lopening het meel aan het deeg toe. Mix alleen gedurende de tijd die nodig is
om het deeg glad is.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 50
Pagina: 50
RECEPTEN
8. Klop de rest van het eiwit in een aparte kom op.
9. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en breng de mi-
xerkop omhoog. Voeg het opgeklopte eiwit toe aan het deeg, zet de garde erop
en meng het opgeklopte eiwit door het deeg met de snelheidstand „Fol-
ding/Kneading“.
10. Laat het deeg een uur rusten en roer alles dan nog een keer 15 minuten goed
door.
11. Doe een deel van het deeg met behulp van een opscheplepel in porties op het
voorverwarmde Belgische wafelijzer en bak de wafels goudbruin. Met slagroom
en aardbeien of poedersuiker, smaken de wafels erg lekker.
51
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 51
Pagina: 51
52
RECEPTEN
SNEL PIZZADEEG
• Ingrediënten
2 koppen (ca. 300 gr) meel
1 pakje droge gist
1 eetlepel suiker
¾ theelepel zout
1 eetlepel bakolie
¾ kop (ca. 180 ml) weet water
• Bereiding
1. Monteer de kneedhaak aan de mixerkop.
2. Doe de meel, de gist, het suiker en de zout in de mengkom.
3. Kies de snelheidstand „Creaming Beating“ en mix de ingrediënten gedurende
ca. 5 seconden.
4. Meng de olie met het hete water. Verander de snelheidstand naar „Folding/Knea-
ding“ en giet het water-olie mengsel langzaam in de mengkom via de vulope-
ning. Kneed ca. 30 seconden. Dan nog 30 - 60 seconden doorkneden, zodat het
deeg glad wordt.
5. Stop het apparaat, haal de stekker uit het stopcontact en controleer het deeg.
Als deze nog kleverig is, dan moet u het apparaat nog 15 - 30 seconden laten
doorkneden.
6. Verwarm de oven voor op 220°.
7. Laat het deeg nu 10 minuten rusten.
8. Schakel nu het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en haal het deeg
uit de mengkom. Kneed het deeg nog even kort door op een met deeg be-
sprenkeld werkblad.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 52
Pagina: 52
RECEPTEN
9. Rol het deeg aansluitend uit tot de grote van een bakplaat.
10. Leg het uitgerolde deeg op een ingevette of met bakpapier beklede backplaat
en beleg het deeg naar wens met tomatensaus, mozzarella, pizzakaas, enz.
11. Bak de pizza 12 - 20 minuten op 220°C. De baktijd is afhankelijk van de dikte
van de pizza. Hoe dunner de bodem, hoe sneller deze klaar is.
53
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 53
Pagina: 53
54
RECEPTEN
BASISRECEPT VOOR WIT BROOD
• Ingrediënten
3,5 kop (ca. 500 gr) meel
3 eetlepels boter op kamertemperatuur
2 eetlepels suiker
1 theelepel zout
1 pakje droge gist
¼ kop (ca. 60 ml) warm water, en nogmaals
2/3 kop (ca. 160 ml) warm water
• Bereiding
1. Monteer de kneedhaak aan de mixerkop.
2. Doe de meel, de boter, de suiker en het zout in de mengkom.
3. Kneed de ingrediënten ca. 5 minten op de snelheidstand „Folding/Kneading“.
4. Doe in een andere kom de droge gist in 60 ml warm water, meng het geheel
en laat het daarna 10 minuten rusten.
5. Giet het de vermengde gist bij lage snelheid, via de vulopening, in de mengkom.
Dat duurt ongeveer 30 seconden. Daarna nog 45 minuten blijven mengen, tot-
dat het deeg glad is.
6. Stop het apparaat en verwijder de anti-spat deksel.
7. Schaaf het deeg met een spatel van de binnenwand van de mengkom naar be-
neden. Zet dan de anti-spat deksel weer op de kom.
8. Laat het apparaat nog 1 minuut op de snelheidstand „Folding/Kneading“ kne-
den.
9. Schakel het apparaat nu definitief uit, haal de stekker uit het stopcontact en ver-
wijder het deeg uit de mengkom. Maak hier nu een bal van en leg deze in een
andere, ingevette kom.
10. Laat het deeg nu 1 tot 1,5 uur afgedekt op een warme, tochtvrije plek rijzen.
De bal zou zich dan ongeveer in het volume hebben moeten verdubbeld.
SOLIS Küche niederl._2012 12.06.12 08:30 Seite 54

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Kitchen Queen Pro 808.

Stel een vraag over de Solis Kitchen Queen Pro 808

Heb je een vraag over de Solis Kitchen Queen Pro 808 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Kitchen Queen Pro 808. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Kitchen Queen Pro 808 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.