Solis Juice Fountain Multi Type 847 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Juice Fountain Multi Type 847. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Citruspers
  • Model/naam: Juice Fountain Multi Type 847
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing en receptsuggesties
SOLIS
JUICE FOUNTAIN
MULTI
PREMIUM CLASS
Sapcentrifuge
met dubbele schijven
Type 847
Pagina: 2

Inhoudsopgave
Inleiding.
.................................................................................................................................................................................................................... pagina 4
SOLIS adviseert de veiligheid niet uit het oog te verliezen............................................................................................................................................ pagina 5-6
Leer uw Premium Class sapcentrifuge met dubbele schijven van Solis kennen ............................................................................................................. pagina 7-8
De Premium Class sapcentrifuge met dubbele schijven van Solis in elkaar zetten ........................................................................................................ pagina 9-15
De bediening van de Premium Class sapcentrifuge met dubbele schijven van Solis ...................................................................................................... pagina 16-17
De Premium Class sapcentrifuge met dubbele schijven van Solis uit elkaar halen ........................................................................................................ pagina 18-23
Reiniging en onderhoud ............................................................................................................................................................................................ pagina���������
24
Tips voor het verhelpen van storingen ........................................................................................................................................................................ pagina�������
25-26
Tips voor het gebruik van de sapcentrifuge................................................................................................................................................................. pagina ������
27-29
Receptsuggesties ...................................................................................................................................................................................................... pagina	������
30-43
Pagina: 3

NL
Uw Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven is een perfecte combinatie van
functionaliteit, betrouwbaarheid en stijlvol design,
van de voortreffelijk verwerkte motor, die uiterst
geluidsarm zijn werk doet, tot de technisch
vormgegeven kast.
Onze doelstelling bij de ontwikkeling van dit
handboek was u een uitgangspunt te bieden om
de ongelofelijke veelzijdigheid van uw nieuwe
sapcentrifuge te gaan verkennen. Wij hopen dat de
heerlijk frisse en gezonde receptsuggesties in dit
boek voor fruit en groenten, coulis, vruchtenpuree
en sauzen, maar ook de instructies voor reiniging
en onderhoud, u vele jaren van gezondheid en
plezier geven.
Veel plezier!
Pagina: 4

NL
BIJ SOLIS STAAT VEILIGHEID VOOROP
Bij Solis zijn wij zeer veiligheidsbewust en wij ontwerpen en produceren consumentenproducten waarbij de veiligheid van u, onze gewaardeerde klanten, steeds
voorop staat. Bovendien vragen wij u bij het gebruik van elektrische apparaten met de nodige voorzichtigheid te werk te gaan en de volgende aanwijzingen op
te volgen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR UW PREMIUM CLASS
SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN
• Voor gebruik het snoer helemaal afwikkelen.
• Alle verpakkingsmateriaal en reclamestickers
verwijderen en op een verantwoorde manier
afvoeren, voordat u het apparaat voor het eerst
in gebruik neemt.
• Ter bescherming tegen elektrische schokken, mag
u nooit het snoer, de stekker of de motorsokkel
in water of een andere vloeistof dompelen.
• Voorkom dat het snoer over een kant van tafel
of werkblad hangt, in aanraking komt met hete
oppervlakken of in de knoop raakt.
• Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik
door kinderen of minder valide ouderen, zonder
toezicht van een verantwoordelijk persoon, om
er zeker van te zijn dat zij het apparaat veilig
kunnen gebruiken.
• Men moet toezicht houden op kleine kinderen
om te voorkomen dat zij met het apparaat
spelen.
• Wij adviseren het apparaat regelmatig te
controleren. U moet het apparaat niet gebruiken
als blijkt dat het snoer, de stekker of het
apparaat zelf op enigwijze beschadigd zijn. In
zo’n geval moet u het apparaat ter inspectie/
reparatie opsturen naar een door Solis erkend
servicepunt bij u in de buurt.
• Alle onderhoudswerkzaamheden die afwijken van
een normale reiniging moeten worden uitgevoerd
door een servicepunt dat door Solis erkend is.
• Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor
huishoudelijk gebruik. U moet het apparaat niet
gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor
het bedoeld is. U moet het niet gebruiken in
voertuigen of op schepen die in beweging zijn.
Het apparaat ook niet buitenshuis gebruiken.
• Als u de pureerschijf en het inzetstuk gebruikt,
moet u het apparaat steeds op snelheid 1 laten
lopen.
• Om verstikkingsgevaar bij kleine kinderen te
voorkomen, moet u de beschermende afdekking
van de stekker van het apparaat verwijderen en
op een verantwoorde manier afvoeren.
• Groenten en fruit niet met de vingers in de
vulschacht duwen, maar steeds de meegeleverde
stamper gebruiken.
• Voorkom aanraking van de kleine scherpe mesjes
en de rasp in het midden van de sapschijf.
• Voorkom aanraking met de rasp in de vulschacht.
• Zorg er steeds voor dat de Premium Class
sapcentrifuge met dubbele schijven correct en
volledig in elkaar is gezet, voordat u de stroom
inschakelt en het apparaat gaat bedienen. Zolang
het apparaat niet correct in elkaar is gezet, kan
het niet worden ingeschakeld.
• De Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven alleen gebruiken op een droge en vlakke
ondergrond.
• De Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven steeds uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact halen: wanneer het apparaat zonder
toezicht blijft, wanneer het niet in gebruik is,
voordat u begint met het reinigen, voordat u het
apparaat verplaatst, uit elkaar haalt, in elkaar zet
of als u het opbergt.
• Geen steenvruchten uitpersen zolang de pitten
nog niet verwijderd zijn.
• Als u de pureerunit gebruikt, moet u altijd de
zaadjes, pitten en velletjes verwijderen voordat
u een product gaat uitpersen (de zaden van
maracuja’s, bessen en kiwi’s hoeft u niet uit de
vruchten te verwijderen).
Pagina: 5
WAARSCHUWING
VULSCHACHT MET EXTRA BREDE OPENING.
NIET MET DE HANDEN OF VREEMDE
VOORWERPEN IN DE VULSCHACHT KOMEN,
STEEDS DE MEEGELEVERDE STAMPER
GEBRUIKEN.
AFVALVERWIJDERING
			
		 EU 2002/96/EC
			
Overeenkomstig richtlijn 2002/96/EC voor de
verwijdering van oude elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA), kunt u het toestel dat het einde
van zijn levensduur bereikt heeft naar een inzamel-
punt voor elektrische apparaten brengen.

• Snoer, stekker en het apparaat zelf regelmatig
controleren op beschadigingen. Als u
beschadigingen vaststelt, moet u het apparaat
onmiddellijk stopzetten en het hele apparaat ter
inspectie, vervanging, resp. reparatie, naar een
servicepunt van Solis sturen.
• Voor gebruik van het apparaat de hele
gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, deze
bewaren voor later gebruik.
• Snoer en motorsokkel niet in water of een andere
vloeistof dompelen. Nooit snoer en motorsokkel
afspuiten bij wijze van reiniging.
• Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door
kleine kinderen of minder valide ouderen zonder
toezicht.
• Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het
niet in gebruik is.
• Zie erop toe dat kleine kinderen niet met het
apparaat spelen.
• De Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven nooit langer dan één minuut continu op
hoge snelheid, of onder hoge druk laten lopen bij
de verwerking van harde vruchten of groenten.
• Voorkom dat het snoer over een kant van tafel
of werkblad hangt, in aanraking komt met hete
oppervlakken of in de knoop raakt.
• Het apparaat niet op of in de buurt van een hete
gasvlam of elektrische kookplaat plaatsen, of op
een plek waar het in aanraking kan komen met
een hete oven.
• Alle onderhoudswerkzaamheden die afwijken van
een normale reiniging moeten worden uitgevoerd
door een servicepunt dat door Solis erkend is.
• Het apparaat niet gebruiken voor andere
doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. U moet
het niet gebruiken in voertuigen of op schepen
die in beweging zijn. Het apparaat ook niet
buitenshuis gebruiken.
• Wij raden het gebruik aan van een
aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar)
als extra bescherming bij het gebruik van
elektrische apparatuur. Het is raadzaam een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met een
nominale aardlekstroomsterkte van maximaal 30
mA. Voor deskundig advies kunt u uw elektricien
benaderen.
• Volg de aanwijzingen voor reiniging en onderhoud
stipt op.
• De sapcentrifuge niet gebruiken voor ijs of harde
fruit- en groentesoorten, zoals bijvoorbeeld bieten
of wortelen, als u de pureerunit gebruikt.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR UW PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE
MET DUBBELE SCHIJVEN (vervolg van pagina 5)
NL
Pagina: 6

LEER UW PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS
KENNEN
NL
Veiligheidsbeugel
De sapcentrifuge werkt niet als het deksel niet
gesloten is en de veiligheidsbeugel niet in de
verticale bedrijfsstand staat.
Extra brede vulschacht
Hier kunnen hele appels, wortels, tomaten en
gepelde sinaasappelen doorheen, waardoor het
uitpersen van fruit en groente gemakkelijk en snel
verloopt.
Grote pulphouder
met geïntegreerde handgreep
(geschikt voor de vaatwasmachine)
Elektronische regeling
met vijf snelheden
Een lage snelheid voor het gebruik van de pureer-
unit, respectievelijk voor het uitpersen van zachte
vruchten met een hoog watergehalte, zoals bij-
voorbeeld watermeloenen. Een hoge snelheid voor
het uitpersen van harde fruit- en groentesoorten.
‘Start-Stop’ knop
Schakelaar voor de
overbelastingsbeveiliging
(niet zichtbaar in de afbeelding)
Stamper
om hele vruchten en groente door de brede
vulschacht te drukken.
Deksel van de sapcentrifuge
(geschikt voor de vaatwasmachine)
Roestvrij stalen filterhuis
(geschikt voor de vaatwasmachine)
Sapschijf met RVS-filter van microgaas
(geschikt voor de vaatwasmachine)
Sapkan met een inhoud van 1,2 liter,
geschikt voor de vaatwasmaschine
met geïntegreerde handgreep en geschikt voor
gebruik door links- en rechtshandige personen.
Krachtige motor
Motorsokkel
die de motor bevat en waarin het filterhuis past
Snoer
komt aan de achterkant van de sapcentrifuge naar
buiten en kan om de sokkel worden gewikkeld
(niet zichtbaar in de afbeelding).
Pagina: 7

LEER UW PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS
KENNEN (vervolg van pagina 7)
NL
TIP:
Om het schuim in de sapkan te houden, hoeft u
alleen maar het deksel af te nemen voordat u het
sap uitschenkt.
Deksel van de sapkan
Maakt het gebruik van de sapcentrifuge mogelijk
met gesloten deksel en voorkomt spatten tijdens
het uitpersen. Plaats het deksel op de kan om het
sap in de koelkast te bewaren.
EIngebouwde schuimafstrijker
De schuimafstrijker scheidt het schuim van het sap
als dit in een glas wordt geschonken (voor zover
dit wenselijk is).
Pureerunit
(voor zachte fruit- en groentesoorten)
Pureerinzetstuk
Voor de verwerking van zachter fruit, zoals
bijvoorbeeld bananen, mango’s en aardbeien.
Geïntegreerde handgreep voor gebruik door
rechts- en linkshandigen.
Pureerschijf
Voor de verwerking van zachter fruit, zoals
bijvoorbeeld bananen, mango’s en aardbeien.
Pagina: 8

DE PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS IN ELKAAR
ZETTEN
NL
Voor de eerste ingebruikneming
Voordat u de Premium Class sapcentrifuge met dubbele schijven van Solis voor het eerst in gebruik neemt, moet u het verpakkingsmateriaal en alle reclamestickers
verwijderen en op een gepaste manier afvoeren. Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld en de stekker niet in het stopcontact steekt.
Filterhuis, sapschijf, pureerschijf, deksel van de sapcentrifuge, stamper, sapkan, deksel van de sapkan en de pulphouder in warm zeepsop met een zacht doekje of
nylon borstel afwassen. De onderdelen goed afspoelen en drogen.
VOOR GEBRUIK MET DE SAPCENTRIFUGE
Plaats de motorsokkel op een vlakke, droge ondergrond, zoals bijvoorbeeld een werkblad. Zorg ervoor dat de ‘Start-Stop’ knop op het bedieningspaneel in de ‘Stop’
positie staat en trek de stekker uit de centrifuge.
STAP 1
Plaats het filterhuis bovenop de motorsokkel.
STAP 2
Breng de pijlen op de sapschijf in één lijn met de
pijlen op de aandrijfkoppeling van de motor. Druk
de schijf naar beneden tot dat deze op haar plaats
klikt. Zorg ervoor dat de sapschijf stevig in het
filterhuis en op de motorsokkel zit.
STAP 3
Plaats het deksel van de sapcentrifuge op het
filterhuis en de RVS-filterschijf en druk het deksel
naar beneden in de voorziene positie.
Pagina: 9
10
DE PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS IN ELKAAR
ZETTEN (vervolg van pagina 9)
NL
STAP 4
Til de veiligheidsbeugel op en klik deze in de
gleuven aan weerszijden van het deksel van de sap-
centrifuge. De veiligheidsbeugel moet nu verticaal
staan en vastgezet zijn aan de bovenkant van het
deksel van de sapcentrifuge.
STAP 5 EN 6
Duw de stamper naar beneden in de vulschacht waarbij u de gleuf in de stamper op één lijn brengt met de
nok aan de binnenkant van de vulschacht.
Pagina: 10
11
TIP 1:
De pulphouder kan tijdens het uitpersen worden
leeggemaakt door de Premium Class sapcentrifuge
uit te schakelen en de pulphouder voorzichtig
weg te nemen. (Plaats de pulphouder weer terug
voordat u verder gaat met het uitpersen.)
Let erop dat de pulphouder niet te vol raakt omdat
dit de correcte werking zou kunnen belemmeren en
tot schade zou kunnen leiden.
NL
STAP 7
Plaats de pulphouder in de positie die daarvoor
bedoeld is door hem licht te kantelen.
TIP: Om het afwassen tot een minimum te
beperken, adviseren wij u een plastic diepvrieszakje
(of een plastic boodschappentasje) in de
pulphouder te plaatsen om het vruchtvlees op te
vangen.
STAP 8
Plaats de meegeleverde sapkan onder de
sapuitloop aan de rechterkant van de sapcentrifuge.
U kunt het deksel op de sapkan leggen om spatten
te voorkomen.
TIP: U kunt ook een glas gebruiken om het sap op
te vangen.
Pagina: 11
12
DE PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS IN
ELKAAR ZETTEN (vervolg van pagina 11)
NL
FRUIT / GROENTE SNELHEID (met sapschijf)
appels (zonder stelen) 5
abrikozen (ontpit) 2
bieten (gewassen en geraspt) 5
blauwe bosbessen 1
broccoli 4
spruitkool (geraspt) 5
witte kool 4
wortelen (gewassen) 5
bloemkool 4
selderij 5
komkommer, geschild 2
komkommer, met zachte schil 4
venkel 5
druiven (pitloos) 1
kiwi’s (geschild) 2
mango’s (geschild, ontpit) 2
meloenen (geschild) 1
nectarines (ontpit) 2
sinaasappelen (geschild)	3
perziken (ontpit) 2
peren, hard (zonder stelen) 5
peren, zacht (zonder stelen) 2
ananas (geschild) 5
pruimen (ontpit) 2
frambozen 1
tomaten 1
watermeloen (geschild) 1
VOORBEREIDEN VAN FRUIT EN GROENTE
VOOR VERWERKING IN DE SAPCENTRIFUGE
•	
Als u fruit gebruikt met harde of niet eetbare
schillen, zoals bijvoorbeeld mango, guave,
meloen of ananas, moet u deze steeds schillen
voor het uitpersen.
•	
Citrusvruchten kunnen worden uitgeperst als
deze van tevoren zijn geschild.
•	
Alle vruchten met pitten en harde zaden, zoals
bijvoorbeeld nectarines, perziken, mango’s,
abrikozen, pruimen en kersen, moeten voor het
uitpersen eerst worden ontpit.
•	
Als u een scheutje citroensap aan het appelsap
toevoegt, voorkomt u een bruine verkleuring.
TIP: Uw Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven produceert een versterkend en schuimend
sinasappelsap. U hoeft de sinaasappelen alleen
maar te schillen en uit te persen. (Wij adviseren de
sinaasappelen vóór het uitpersen eerst te koelen.)
Pagina: 12
13
NL
STAP 1
Plaats het filterhuis boven op de motorsokkel.
STAP 2
Plaats de pureerschijf in het filterhuis en op de
aandrijfkoppeling van de motor. Druk de schijf zover
naar beneden dat deze op haar plaats klikt. Zorg
ervoor dat de pureerschijf stevig in het filterhuis en
op de motorsokkel zit.
TIP: De pureerschijf nooit gebruiken zonder het
pureerinzetstuk. Deze onderdelen moeten steeds
samen worden gebruikt.
STAP 3
Plaats het pureerinzetstuk in het filterhuis en zorg
ervoor dat de waarschuwingsaanduiding op de
handgreep naar boven wijst.
VOOR GEBRUIK MET PUREERUNIT
Plaats de motorsokkel op een vlakke, droge ondergrond, bijvoorbeeld op een werkblad. Zorg ervoor dat de ‘Start-Stop’ knop op ‘Stop’ staat en trek de stekker uit de
centrifuge.
Pagina: 13
14
DE PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS IN ELKAAR
ZETTEN (vervolg van pagina 13)
NL
STAP 4
Plaats het deksel van de sapcentrifuge op de
pureerunit en het filterhuis, druk daarbij het deksel
naar beneden in de positie die daarvoor voorzien is.
STAP 5
Til de veiligheidsbeugel op en klik deze in de twee
gleuven aan weerszijden van het deksel van de sap-
centrifuge. De veiligheidsbeugel moet nu verticaal
staan en vastgezet zijn aan de bovenkant van het
deksel van de sapcentrifuge.
STAP 6
Duw de stamper naar beneden in de vulschacht
waarbij u de gleuf in de stamper op één lijn brengt
met de nok aan de binnenkant van de vulschacht.
Pagina: 14
15
TIP: Het toestel bij gebruik van de pureerunit alleen op snelheid 1 laten lopen. Zorg er steeds voor dat de
motor loopt voordat u fruit of groente in de vulschacht doet.
NL
FRUIT / GROENTE SNELHEID
abrikozen (ontpit) 1
bananen (geschild) 1
kiwi’s (geschild) 1
mango’s (geschild, ontpit) 1
meloenen (geschild, ontpit) 1
perziken (ontpit) 1
peren, zacht (zonder stelen) 1
ananas (geschild, zonder kern) 1
frambozen 1
aardbeien (zonder stelen) 1
tomaten (ontpit, in kwarten verdeeld) 1
watermeloen (geschild) 1
VOORBEREIDEN VAN FRUIT EN GROENTE
VOOR VERWERKING IN DE PUREERUNIT
•	
Alleen zacht fruit gebruiken in de pureerunit.
•	
Als u fruit met harde en niet eetbare schillen
gebruikt, bijvoorbeeld mango, ananas of kiwi,
moeten deze vóór het uitpersen steeds worden
geschild.
•	
Als u fruit met een harde kern gebruikt,
bijvoorbeeld ananas, dan moet deze voor het
uitpersen worden verwijderd.
•	
Alle vruchten met pitten en harde zaden, zoals
bijvoorbeeld nectarines, perziken, mango’s en
abrikozen, moeten voor het uitpersen worden
ontpit.
•	
Het vruchtvlees van maracuja’s, geschilde
kiwi’s en bessen kan zonder ontpitten worden
gebruikt.
Pagina: 15
16
MET ONTSAPPER OF PUREERUNIT
STAP 1
Uw keuze aan fruit en/of groente wassen ter
voorbereiding op het uitpersen. Fruit en groente
voorbereiden aan de hand van de hierboven
afgedrukte tabellen.
STAP 2
Sapcentrifuge of pureerunit kiezen afhankelijk van
het soort fruit of groente die u wilt uitpersen, dan
wel pureren.
WAARSCHUWING:
GEEN HARD FRUIT, HARDE GROENTEN
(D.W.Z. WORTELEN, APPELS, VERSE BIETEN,
ETC.) OF IJS IN DE SAPCENTRIFUGE DOEN
ALS U DE PUREERUNIT GEBRUIKT OMDAT
DAARDOOR DELEN VAN HET APPARAAT
BESCHADIGD KUNNEN RAKEN.
STAP 3
Zorg ervoor dat de Premium Class sapcentrifuge
met dubbele schijven correct samengesteld is
− zie de gebruiksaanwijzing hierboven. Zorg
ervoor dat voor ieder gebruik de sapcentrifuge,
of de pureerunit, grondig schoongemaakt is (zie
onderdeel ‘reiniging’ op pagina 24). Zorg ervoor dat
de sapkan (of een glas) onder de sapuitloop staat
voordat u met het uitpersen begint.
STAP 4
Steek de stekker in een 230/240 V stopcontact. De
‘Start-Stop’ knop wordt rondom verlicht.
TIP: Gedurende 2 minuten blijft de achtergrond
van de knop verlicht, daarna gaat het apparaat in
de ruststand. De knop wordt weer rondom verlicht
als u een willekeurige knop indrukt.
STAP 5
Gebruik de tabel voor de snelheden als leidraad
voor het uitpersen van de verschillende soorten fruit
en groente. De ‘Start-Stop’ knop indrukken om het
apparaat in te schakelen.
STAP 6
Etenswaren bij lopende motor in de vulschacht
doen en de stamper gebruiken om ze voorzichtig in
de schacht te drukken. Geen bovenmatige kracht
gebruiken. Om de maximale hoeveelheid aan sap
te verkrijgen, moet u de stamper langzaam naar
beneden drukken.
STAP 7 –
GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE
Terwijl het fruit en de groente worden verwerkt,
stroomt het sap in de sapkan en verzamelt zich het
afgescheiden vruchtvlees in de pulphouder. U kunt
de pulphouder tijdens het uitpersen leegmaken,
door het apparaat middels de knop op het
bedieningspaneel uit te schakelen en de pulhouder
voorzichtig weg te nemen. Zet de pulphouder weer
op zijn plaats terug voordat u met het uitpersen
verder gaat.
TIP: Laat de pulphouder niet te vol worden omdat
dit de werking van het apparaat kan beïnvloeden.
DE BEDIENING VAN UW PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN
VAN SOLIS
NL
Pagina: 16
17
STAP 8 –
GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT
Als u de pureerunit gebruikt, stroomt er puree in de
sapkan. Er wordt geen vruchtvlees afgescheiden in
de pulphouder.
TIP 1:
OVERVERHITTINGBESCHERMING MET
AUTOMATISCHE RESETFUNCTIE
De Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven van Solis is ook voorzien van een
beveiliging met automatische resetfunctie
die oververhitting van de motor voorkomt bij
overmatige belastingen.Als het tot oververhitting
komt, schakelt de sapcentrifuge automatisch de
oververhittingbescherming in en wordt de motor
automatisch uitgeschakeld.Als dit het geval is,
knippert de rode achtergrondverlichting van de
‘Start-Stop’ knop.Als de oververhittingbeveiliging is
geactiveerd, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en minstens 15 minuten wachten om het
apparaat te laten afkoelen. Dan de stekker weer
in het stopcontact steken en het apparaat verder
gebruiken zoals gewend.
TIP 2:
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING
De Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven van Solis schakelt automatisch uit als de
motor dreigt af te slaan. Het gaat hierbij om een
elektronische herkenning. In dit geval gebruikt u
te veel etenswaren tegelijkertijd, of de stukken
zijn niet klein genoeg. Probeer de etenswaren in
kleinere stukken van dezelfde grootte te snijden
en/of een kleinere hoeveelheid per vulling te
verwerken.
Wanneer dit geval zich voordoet, knippert de rode
achtergrondverlichting van de ‘Start-Stop’ knop.
Om met het uitpersen door te gaan, moet u de
stekker uit het contact halen, de vulschacht leeg-
maken en het apparaat weer inschakelen door de
‘Start-Stop’ in de stand ‘Aan’ te zetten.
TIP 3:
SCHAKELAAR VOOR DE
OVERBELASTINGBEVEILIGING
De Premium Class sapcentrifuge met dubbele
schijven van Solis is uitgerust met een
veiligheidsvoorziening die het apparaat beschermt
tegen overbelasting.Als het tot overbelasting
komt, activeert de sapcentrifuge automatisch de
schakelaar voor de overbelastingbeveiliging en
apparaat schakelt zichzelf uit.
Als dit het geval is, schakelt u het apparaat uit
en laat het afkoelen.Vervolgens drukt u de knop
van de overbelastingbeveiliging in die zich aan de
onderzijde van de motorsokkel bevindt. Daarmee
wordt de veiligheidsvoorziening gereset en de
Premium Class sapcentrifuge met dubbele schijven
van Solis is weer gereed voor gebruik.
NL
Pagina: 17
18
DE PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS UIT ELKAAR
HALEN
NL
SAPCENTRIFUGE
STAP 1
Druk op de ‘Start-Stop’ knop op het bedienings-
paneel van de Premium Class sapcentrifuge met
dubbele schijven van Solis om het apparaat uit te
schakelen en trek de stekker uit.
TIP: De achtergrondverlichting van de knop blijft
nog 2 minuten branden, daarna gaat het apparaat
in de ruststand. De achtergrondverlichting gaat
weer branden als u een willekeurige knop indrukt.
STAP 2
Neem de pulphouder weg door deze bij de greep
vast te pakken en de onderkant van de pulphouder
weg te draaien van de sapcentrifuge.
STAP 3
Pak de veiligheidsbeugel aan weerszijden vast, trek
deze terug en til hem over de gleuven aan beide
kanten van het deksel van de sapcentrifuge.
Pagina: 18
19
NL
STAP 4
Trek de veiligheidsbeugel naar beneden.
STAP 5
Het deksel van de Premium Class sapcentrifuge met
dubbele schijven van Solis afhalen.
STAP 6
Om het RVS filterhuis te verwijderen, moet u de
voet van de sapcentrifuge vasthouden en het
filterhuis voorbij de sapuitloop draaien.
Pagina: 19
20
DE PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS UIT ELKAAR
HALEN (vervolg van pagina 19)
NL
STAP 7
Til het filterhuis van het apparaat, zonder de
sapschijf te bewegen.
STAP 8
Om de sapschijf te verwijderen, het filterhuis
omdraaien en de sapschijf er voorzichtig afhalen
(wij adviseren de sapschijf er boven een gootsteen
af te halen).
VOORZICHTIG: VLIJMSCHERPE RVS RASP
EN MESSEN
WAARSCHUWING: DE RVS SAPSCHIJF MET
FILTER BEVAT EEN VLIJMSCHERPE RASP
MET MESSEN DIE MET TITAAN VERSTERKT
ZIJN. VERMIJD IEDERE AANRAKING MET
RASP EN TANDEN ALS U MET DE SAPSCHIJF
WERKT.
Pagina: 20
21
NL
PUREERUNIT
STAP 1
Druk op de ‘Start-Stop’ knop op het bedienings-
paneel van de Premium Class sapcentrifuge met
dubbele schijven van Solis om het apparaat uit
te schakelen en trek vervolgens de stekker uit de
centrifuge.
STAP 2
Neem de pulphouder weg door deze bij de greep
vast te pakken en de onderkant van de pulphouder
weg te draaien van de sapcentrifuge.
STAP 3
Pak de veiligheidsbeugel aan weerszijden vast, trek
deze terug en til hem over de gleuven aan beide
kanten van het deksel van de sapcentrifuge.
Pagina: 21
22
DE PREMIUM CLASS SAPCENTRIFUGE MET DUBBELE SCHIJVEN VAN SOLIS UIT ELKAAR
HALEN (vervolg van pagina 21)
NL
STAP 4
Trek de veiligheidsbeugel naar beneden.
STAP 5
Het deksel van de Premium Class sapcentrifuge met
dubbele schijven van Solis afhalen.
STAP 6
Til het pureerinzetstuk van het filterhuis af.
Pagina: 22
23
NL
STAP 7
Til de pureerschijf uit het filterhuis. (Zorg ervoor dat
u de scherpe messen niet aanraakt.)
VOORZICHTIG:
VLIJMSCHERPE RVS RASP EN MESSEN
WAARSCHUWING: DE PUREERSCHIJF
BESTAAT UIT EEN VLIJMSCHERPE
RASP MET MESSEN. VERMIJD IEDERE
AANRAKING MET RASP EN TANDEN ALS U
MET DE PUREERSCHIJF WERKT.
Pagina: 23
24
REINIGING EN ONDERHOUD
NL
•	
Zorg er steeds voor dat Premium Class
sapcentrifuge met dubbele schijven van Solis
uitgeschakeld is.Trek vervolgens de stekker uit
het stopcontact voordat u met schoonmaken,
uit elkaar halen en samenstellen begint, of het
apparaat opbergt.
•	
Deze aanwijzingen voor het schoonmaken
van de oppervlakken van alle onderdelen die
bij normale werking in aanraking komen met
etenswaren opvolgen.
•	
Voor een eenvoudige reiniging, moet u de
uitneembare onderdelen onmiddellijk na gebruik
onder stromend water afspoelen. De onderdelen
aan de lucht laten drogen.
•	
Als het apparaat uit elkaar is gehaald (zie
pagina’s 18-23), kunt u alle uitneembare on-
derdelen in heet zeepsop afwassen, vervolgens
goed afspoelen en drogen.
•	
Het deksel van de sapcentrifuge, filterhuis,
pulphouder, pureerinzetstuk, pureerschijf, RVS-
filterschijf en sapkan met een inhoud van 1,2
liter van de Premium Class sapcentrifuge met
dubbele schijven van Solis zijn geschikt voor de
vaatwasser (alleen in het bovenste rek).
•	
Om dezelfde resultaten te behalen met de
sapcentrifuge, moet u er steeds voor zorgen
dat u de sapschijf grondig schoonmaakt met de
meegeleverde nylon borstel. Houd de schijf on-
der stromend water en gebruik de nylon borstel
om de schijf aan de binnenkant uit te borstelen.
Houd de schijf tegen een lichtbron om er zeker
van te zijn dat de fijne gaatjes niet verstopt zijn.
Als de gaatjes verstopt zijn, moet u de schijf
laten weken in heet water met 10% citroensap
om de verstoppingen in de gaatjes op te lossen.
U kunt de schijf ook in de vaatwasser leggen.
•	
De sapcentrifuge of de pureerunit nooit in bleek-
middel laten weken.
•	
Ga steeds voorzichtig om met sapcentrifuge en
pureerunit omdat deze gemakkelijk beschadigd
kunnen raken.
•	
Fruit en groente met sterke kleuren kunnen een
verkleuring van de kunststof veroorzaken. Deze
delen onmiddellijk na gebruik afwassen om dit
te vermijden.
•	
Mocht er toch een verkleuring optreden, dan
kunt u de kunststofdelen laten weken in water
met 10% citroensap, of schoonmaken met een
krasvrij schoonmaakmiddel.
Neem de motorsokkel af met een vochtige doek.
TIP: Het schoonmaken gaat gemakkelijker als
u de sapschijf onmiddellijk na gebruik ongeveer
10 minuten in heet zeepsop laten weken.Als u
vruchtvlees laat indrogen op het filter kan dit
leiden tot verstopping van de fijne poriën van het
filter en daarmee tot een beperkte werking van de
sapcentrifuge. Bij uw Premium Class sapcentrifuge
met dubbele schijven van Solis wordt een nylon
schoonmaakborstel meegeleverd.
TIP: Om het afwassen tot een minimum te
beperken, adviseren wij u een plastic diepvrieszakje
(of een plastic boodschappentasje) in de
pulphouder te plaatsen om het vruchtvlees op te
vangen.Als u klaar bent met het uitpersen, hoeft
u het zakje maar uit het apparaat te halen en weg
te gooien in een afvalbak. (Zie pagina’s 36-38 voor
‘Suggesties voor het gebruik van pulp’.)
Pagina: 24
25
MOGELIJK PROBLEEM EENVOUDIGE OPLOSSING
HET APPARAAT IS INGESCHAKELD, De veiligheidsbeugel is mogelijkerwijs niet correct in de verticale bedrijfsstand geklikt, hij dient in de twee
MAAR WERKT NIET. 	
gleuven aan weerszijden van het deksel van de sapcentrifuge te liggen (zie afbeelding op pagina 10,
stap 4).
	
Controleer de schakelaar voor de overbelastingbeveiliging aan de onderzijde van de motorsokkel om
na te gaan of deze veiligheidsinrichting soms geactiveerd is (zie tip 3 op pagina 17 ‘Bediening van uw
sapcentrifuge’. De oververhittingbeveiliging is nog niet gereed. Laat de motor nog iets langer afkoelen (zie
tip 1 op pagina 17 ‘Bediening van uw sapcentrifuge’).
DE MOTOR LIJKT TE WILLEN AFSLAAN 
Onder het deksel kan zich natte pulp verzamelen als het uitpersen met te veel kracht wordt uitgevoerd.
TIJDENS HET UITPERSEN. 
Probeer de stamper langzamer naar beneden te drukken. Maak het filterhuis, sapschijf en deksel van de
sapcentrifuge schoon. Kies snelheid 5 in plaats van 1.
	
De Premium Class sapcentrifuge van Solis stopt automatisch als de motor dreigt af te slaan. Het gaat
hierbij om een elektronische veiligheidsvoorziening. U verwerkt een te grote hoeveelheid etenswaren
ineens, of de stukken zijn niet klein genoeg. Probeer de etenswaren in stukken van dezelfde grootte te
snijden en/of een kleinere hoeveelheid per vulling te verwerken.Als dit het geval is, knippert een rood
lampje op de ‘Start-Stop’ knop.
	
Reset de sapcentrifuge door de ‘Start-Stop’ knop op ‘Uit’ te zetten, vervolgens maakt u de vulschacht leeg
en schakelt dan het apparaat weer in door de ‘Start-Stop’ knop op ‘Aan’ te zetten om door te gaan met het
uitpersen.
	
Harde fruit- en groentesoorten zijn een grote belasting voor de motor als een lage snelheid is gekozen.
Informatie over het bepalen van de juiste snelheden voor fruit en groenten vindt u in de gebruiksaanwijzing
voor het uitpersen op pagina 12.
BUITENSPORIG GROTE HOEVEELHEDEN Stop met het uitpersen. Haal het RVS deksel van de sapcentrifuge en schraap het vruchtvlees er vanaf.
VRUCHTVLEES VERZAMELEN ZICH OP Stel het apparaat weer samen en start het uitpersen opnieuw. Probeer zachte en harde fruit- en
DE RVS-FILTERSCHIJF. groentesoorten af te wisselen.
VRUCHTVLEES TE NAT EN MINDER Probeer het uitpersen langzamer te laten verlopen.Verwijder de sapschijf (zie pagina’s 9-11, stappen 1-8)
UITGEPERST SAP.	
en maak de randen van de zeef grondig schoon met een fijne borstel. Spoel de sapschijf af onder heet
water.Als de zeefopeningen verstopt zijn, moet u de sapschijf laten weken in heet water met 10%
citroensap of afwassen in de vaatwasser, om de verstopte openingen vrij te maken. Daarmee verdwijnen de
ophopingen van vezels (van fruit en groenten) die de stroom van het sap kunnen belemmeren.
TIPS VOOR HET VERHELPEN VAN STORINGEN
NL
Pagina: 25
26
MOGELIJK PROBLEEM EENVOUDIGE OPLOSSING
SAP LEKT WEG TUSSEN DE Probeer uit te persen op een lagere snelheid door de stamper langzamer naar beneden te drukken
AFDEKRING VAN HET DEKSEL VAN DE (zie pagina 14, stap 6). Fruit- en groentesoorten met een hoog watergehalte (tomaten en watermeloenen)
SAPCENTRIFUGE EN DE RVS FILTERSCHIJF. moeten worden uitgeperst op een lage snelheid.
BIJ HET FILTERHUIS SPUIT SAP UIT Probeer uit te persen op een lagere snelheid door de stamper langzamer naar beneden te drukken.
DE FILTERSCHIJF.
BIJ HET GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT Probeer fruit te verwerken met een groot watergehalte om de inhoud beter door te spoelen. Probeer
LOOPT HET FILTERHUIS VOL EN VERSTOPT bovendien uit te persen op een lagere snelheid door steeds maar één stuk in te voeren en de stamper
DE SAPUITLOOP AAN HET FILTERHUIS. langzamer naar beneden te drukken.
DE SAPCENTRIFUGE SCHAKELT ZICH De sapcentrifuge werd overbelast of de motor werd te zwaar belast. De sapcentrifuge activeert automatisch
VANZELF UIT TIJDENS HET UITPERSEN.	
de overbelastingsbeveiliging en schakelt zich van zelf uit.Als dit het geval is, dan adviseren wij u het ap-
paraat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken. Druk vervolgens op de schakelaar van
de overbelastingbeveiliging aan de onderzijde van de motorsokkel. De veiligheidsvoorziening wordt dan
gereset en de Premium Class sapcentrifuge met dubbele schijven van Solis is weer gereed voor gebruik.
HET RODE LAMPJE KNIPPERT. Dit kan erop wijzen dat de motor door een te hoge belasting oververhit geraakt is. De sapcentrifuge is
	
voorzien van een veiligheidsvoorziening met een automatische resetfunctie om de motor te
beschermen tegen oververhitting bij te hoge belastingen.Als het tot oververhitting komt, activeert de
sapcentrifuge automatisch de oververhittingbescherming en de motor schakelt zich vanzelf uit.Als de
oververhittingbeveiliging is geactiveerd, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en minstens
15 minuten wachten om het apparaat te laten afkoelen.Vervolgens steekt u de stekker weer in het
stopcontact en kunt u het apparaat weer zoals gewend gebruiken.
	
De sapcentrifuge stopt automatisch als de motor dreigt af te slaan.Als dit gebeurt dan knippert een rood
lampje op de ‘Start-Stop’ knop. Het gaat hierbij om een elektrische veiligheidsvoorziening. U verwerkt een
te grote hoeveelheid etenswaren, of de stukken zijn niet klein genoeg. Probeer de stukken in kleinere ge-
lijkmatige porties te snijden en/of een kleinere hoeveelheid per vulling te verwerken. Reset de sapcentrifuge
door de ‘Start-Stop’ knop op ‘Uit’ te zetten, maak de vulschacht leeg en schakel vervolgens het apparaat
weer in door de ‘Start-Stop’ knop op ‘Aan’ te zetten om door te gaan met het uitpersen.
Tips voor het verhelpen van storingen (vervolg van pagina 25)
NL
Pagina: 26
27
INSIDE-INFORMATION OVER SAP
Hoewel bij de bereiding van sappen de nadruk
meestal ligt op smaak, consistentie en aroma, levert
het nut voor de gezondheid ongetwijfeld ook een
bijdrage aan de aangename smaakervaring.
Sap bevat 95% van het gehalte aan
voedingsstoffen van fruit en groenten. Sappen die
uit vers fruit en groenten worden bereid, vormen
een belangrijk onderdeel van een gezonde voeding.
Verse fruit- en groentesappen zijn evenveel
bronnen van vitaminen en mineralen die eenvoudig
te bereiden zijn. Sappen worden snel door de
bloedsomloop opgenomen en dit is ook de snelste
manier waarop het lichaam voedingsstoffen kan
verwerken.
Als u uw eigen sappen bereidt, beslist u zelf over de
ingrediënten. U kiest de ingrediënten en besluit of u
suiker, zout of kruiden moet gebruiken.
Versgeperste sappen moeten onmiddellijk na de
bereiding worden genuttigd om vitamineverlies te
voorkomen.
INKOPEN EN IN VOORRAAD HOUDEN
VAN FRUIT EN GROENTEN
•	
Fruit en groenten voor het uitpersen altijd
afspoelen.
•	
Steeds vers fruit en verse groenten gebruiken
voor de sapbereiding.
•	
Als u fruit en groenten in de juiste tijd van het
jaar koopt, spaart u geld en krijgt u verse waar.
•	
Fruit en groenten afspoelen voor u ze opbergt
als voorbereiding op een latere verwerking.
•	
De meeste fruitsoorten en de hardere groenten
kunnen worden bewaard bij kamertemperatuur.
De zachtere soorten die sneller bederven,
zoals tomaten, bessen, bladgroenten, selderij,
komkommers en kruiden, kunt u het beste in de
koelkast bewaren tot ze worden verwerkt.
DE JUISTE TECHNIEK
Bij het uitpersen van veel verschillende ingrediënten
met een uiteenlopende consistentie, moet u steeds
beginnen met de ingrediënten met een zachtere
consistentie en op een lage snelheid.Vervolgens
kiest u een hogere snelheid voor de ingrediënten
met een hardere consistentie.
Als u kruiden, scheuten of bladgroenten uitperst,
kunt u ze tot bosjes samenbinden, of u perst ze op
een lage snelheid uit als deel van een combinatie
van ingrediënten. Zo bereikt u de best mogelijke
extractie.
TIP: Als u alleen kruiden of bladgroenten uitperst,
zal de opbrengst aan sap door de aard van de cen-
trifugale werking gering zijn.Wij adviseren kruiden
en bladgroenten in combinatie met andere fruit- en
groentesoorten te uitpersen.
Alle fruit- en groentesoorten leveren verschillende
hoeveelheden aan sap op. Deze hoeveelheden
kunnen ook verschillen binnen dezelfde groep, dit
wil zeggen dat de ene partij tomaten meer sap kan
opleveren dan een andere. Omdat saprecepten niet
gebaseerd zijn op precieze opgaven, zijn de exacte
hoeveelheden voor een sap niet van doorslag-
gevend belang voor het succes van een bepaald
mengsel.
TIP: De stamper langzaam omlaag drukken om de
maximale hoeveelheid aan sap te krijgen.
TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE
NL
Pagina: 27
28
HET VERKRIJGEN VAN DE JUISTE MIX
De bereiding van voortreffelijk smakende sappen
is eenvoudig.Als u al uw eigen groenten- en
fruitsappen gemaakt heeft, dan weet u hoe
eenvoudig het is nieuwe combinaties te bedenken.
Smaak, kleur, consistentie en voorliefde voor
ingrediënten verschillen van persoon tot persoon.
U hoeft maar aan een aantal favoriete smaken en
levensmiddelen te denken en na te gaan of deze
bij elkaar passen of elkaar verdringen. Sommige
sterke smaken zouden de subtielere smaken kunnen
overheersen. Maar het is een goede vuistregel om
zetmeelrijke en brijachtige ingrediënten met sterk
vochthoudende ingrediënten te combineren.
HET GEBRUIK VAN HET VRUCHTVLEES
De pulp die overblijft na het uitpersen van fruit
en groenten, bestaat voor het grootste deel uit
vezels en cellulose. Net als het sap, bevat ook de
pulp fundamentele voedingsstoffen die van belang
zijn voor de dagelijkse voeding, en kan op vele
manieren worden gebruikt. Ook de pulp moet op
dezelfde dag worden gebruikt om vitamineverlies te
voorkomen.
Een aantal gebruiksmogelijkheden van de pulp
zijn het vullen van gehaktballen en het binden van
ovenschotels of soepen. In het geval van fruit kunt
u de pulp eenvoudig in een schotel gieten, met
meringue bedekken en in de oven bakken als een
simpel dessert.
De pulp is niet alleen geschikt voor consumptie, hij
kan ook in de tuin dienen als compost.
TIP: Als u gebruik maakt van de pulp, kan het zijn
dat er een paar stukjes fruit of groente achtergeble-
ven zijn. Deze moet u eruit halen voordat u de pulp
gebruikt voor recepten.
TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE (vervolg van pagina 27)
NL
Pagina: 28
29
HET VOORBEREIDEN VAN FRUIT EN
GROENTEN VOOR GEBRUIK IN DE
PUREERUNIT
•	
Alleen zacht fruit gebruiken in de pureerunit.
•	
Als u fruit gebruikt met harde, niet eetbare schil-
len, zoals bijvoorbeeld mango’s, ananas of kiwi’s,
moet u deze steeds schillen voor het uitpersen.
•	
Als u fruit gebruikt met een harde kern, zoals
ananas, moet u die steeds voor het uitpersen
verwijderen.
•	
Alle fruitsoorten met pitten en harde zaden,
bijvoorbeeld nectarines, perziken, mango’s
en abrikozen, moeten worden ontpit voor het
uitpersen.
	
Het vruchtvlees van maracuja’s, geschilde kiwi’s
en bessen kan zonder ontpitten worden verwerkt.
TIP: Laat het apparaat bij gebruik van de pureer-
unit alleen op snelheid 1 lopen. Zorg ervoor dat de
motor loopt als u fruit of groenten in de vulschacht
doet.
TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT
NL
Pagina: 29
30
SAP VAN APPELS, WORTELEN EN SELDERIJ
Goed voor ongeveer 500 ml sap
U kunt de hoeveelheid wortelen en appels variëren
om het sap zoeter of pikanter te maken zodat het
overeenstemt met uw smaak.
4 kleine appels (Granny Smith)
3 middelgrote wortels, geraspt
4 stelen bleekselderij
De appels, wortelen en selderij in de sapcentrifuge
verwerken.
Goed vermengen en direct serveren.
SAP VAN TOMATEN, WORTELEN, SELDERIJ
EN LIMOENEN
Goed voor ongeveer 700 ml sap
2 middelgrote tomaten
1 grote wortel, geraspt
2 stelen bleekselderij, geraspt
1 limoen, geschild
De tomaten, wortelen, selderij en limoen in de
sapcentrifuge verwerken.
Direct serveren.
SAP VAN HONINGMELOEN, MUNT EN
MANGO
Goed voor ongeveer 550 ml sap
½ kleine honingmeloen, geschild, ontpit en in
kwarten verdeeld
3 takjes met verse muntblaadjes
1 mango, gehalveerd, ontpit en geschild
De honingmeloen, munt en mango in de
sapcentrifuge verwerken.
Direct serveren.
SAP VAN TOMATEN, KOMKOMMERS,
PETERSELIE EN WORTELEN
Goed voor ongeveer 700 ml sap
3 middelgrote tomaten
1 grote komkommer
1 grote bos peterselie
3 middelgrote wortelen, geraspt
De tomaten, komkommer, peterselie en wortelen in
de sapcentrifuge verwerken.
Direct serveren.
SAP VAN ZOETE AARDAPPELEN, SELDERIJ,
GEMBER EN SINAASAPPELEN
Goed voor ongeveer 700 ml sap
1 kleine zoete aardappel, geschild en gehalveerd
4 stelen bleekselderij, geraspt
1 stuk verse gember van 2,5 cm
4 sinaasappelen, geschild
De zoete aardappel, de selderij, gember en
sinaasappelen in de sapcentrifuge verwerken.
Direct serveren.
SAP VAN PASTINAKEN, SELDERIJ EN PEREN
Goed voor ongeveer 700 ml sap
2 pastinaken, geraspt
4 stelen bleekselderij, geraspt
4 middelgrote peren, zonder stelen
De pastinaken, selderij en peren in de sapcentrifuge
verwerken.
Direct serveren.
SAP VAN TOMATEN, WORTELEN EN RODE
PAPRIKA
Goed voor ongeveer 700 ml sap
2 kleine rode paprika’s, geschild en ontpit
3 middelgrote tomaten
3 wortels, geraspt
4 takjes peterselie
De paprika’s, tomaten, wortelen en peterselie in de
sapcentrifuge verwerken.
Direct serveren.
RECEPTSUGGESTIES - HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE - EEN FRIS BEGIN VAN
DE DAG
NL
Pagina: 30
31
SAP VAN BRAMEN, PEREN EN
GRAPEFRUITS
Goed voor ongeveer 700 ml sap
250 g bramen
3 rijpe peren
2 grapefruits, geschild
De bramen, peren en grapefruits verwerken in de
sapcentrifuge.
Direct serveren.
SAP VAN BIETEN, APPELS EN SELDERIJ
Goed voor ongeveer 500 ml sap
4 middelgrote bieten, geraspt
2 middelgrote appels, Granny Smith
4 stelen bleekselderij
De bieten, appels en selderij verwerken in de
sapcentrifuge.
Direct serveren.
SAP UIT BLAUWE BOSBESSEN, BRAMEN,
AARDBEIEN EN LIMOENEN
Goed voor ongeveer 800 ml sap
500 g bramen
500 g blauwe bosbessen
500 g aardbeien, schoongemaakt
1 limoen, geschild
De bramen, blauwe bosbessen, aardbeien en
limoen verwerken in de sapcentrifuge.
Direct serveren.
SAP VAN KOMKOMMER, SELDERIJ, VENKEL
EN BONENSCHEUTEN
Goed voor ongeveer 700 ml sap
1 grote komkommer
3 stelen bleekselderij
1 venkelknol, geraspt
2 koppen bonenscheuten
De komkommer, selderij, venkel en bonenscheuten
in de sapcentrifuge verwerken.
Direct serveren.
SCHUIMIG SINASAPPELSAP
Goed voor 1,9 tot 2,4 l sap
1 kg sinaasappelen, geschild
De sinaasappelen in de sapcentrifuge verwerken.
Direct serveren.
TIP: Het beste resultaat krijgt u als u de
sinaasappelen koelt voor het uitpersen.
RECEPTSUGGESTIES - HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE - NOOIT MEER
VITAMINETABLETTEN
NL
Pagina: 31
32
GAZPACHO
Voor 4 personen
4 middelgrote tomaten
4 takjes verse peterselie
1 groot knoflookteentje, gepeld
1 kleine ui, geschild en geraspt
2 wortelen
2 stelen bleekselderij
1 rode paprika, zonder steel en ontpit
1 komkommer
2 eetlepels rode wijnazijn
Vers gemalen zwarte peper
250 ml gemalen ijs
3 eetlepels gehakte verse basilicum
1.	
De tomaten, peterselie, knoflook, uien, wortels,
selderij, rode paprika en komkommer verwerken
in de sapcentrifuge.
2.	
De azijn en zwarte peper erdoor roeren.
3. Het ijs over vier soepborden verdelen.
Het uitgeperste sap eroverheen gieten, garneren
met basilicum en direct serveren.
PASTA À LA PROVENÇALE
Voor 4 personen
4 tomaten
2 takjes verse peterselie
1 steel bleekselderij
2 grote knoflookteentjes
1 kleine ui, geschild en geraspt
1 rode paprika, zonder steel en ontpit
1 eetlepel tomatenpuree
500 g gekookte pasta
125 ml rode wijn
2 eetlepels gedroogde oregano
3 eetlepels geraspte parmezaan
1.	
De tomaten, peterselie, knoflook, uien, wortelen,
selderij en de rode paprika verwerken in de
sapcentrifuge.
2.	
Vermeng de tomatenpuree en rode wijn, roer het
uitgeperste sap erdoorheen.
3.	
Giet alles in een steelpan en kook het gedurende
3-4 minuten op matig vuur.
4.	
Voeg de pasta toe en zwenk de pan voor een
goede vermenging.Verdeel de mix over vier
borden.
5. Garneren met oregano en parmezaan.
Direct serveren.
YOGHURTDRANK VAN MANGO,
HONINGMELOEN EN SINAASAPPELEN
1 mango, gehalveerd, geschild en ontpit
½ kleine honingmeloen, geschild, ontpit en
verdeeld in twee gelijke porties
5 sinaasappelen, geschild
3 eetlepels blanke yoghurt
1.	
De mango, honingmeloen en sinaasappelen
verwerken in de sapcentrifuge.
2.	
Het sap in een grote kom gieten en de yoghurt
erdoorheen roeren.
Direct serveren.
EEN SPRANKELENDE VERFRISSING UIT
PEREN EN ABRIKOZEN
Voor 4 personen
4 grote abrikozen, gehalveerd en ontpit
3 grote peren
ca. 250 ml gemalen ijs
250 ml mineraal water
1.	
Abrikozen en peren verwerken in de
sapcentrifuge.
2.	
Het ijs in 4 hoge glazen vullen.
3.	
Het uitgeperste sap over de glazen verdelen.
4.	
De glazen met mineraalwater vullen en de mix
goed doorroeren zodat alles zich goed vermengt.
Direct serveren.
RECEPTSUGGESTIES �������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������
HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE ��������������������
–�������������������
DE VLOEIBARE LUNCH
NL
Pagina: 32
33
VERFRISSING VAN HONINGMELOEN,
AARDBEIEN EN MARACUJA’S
Voor 4 personen
½ honingmeloen, geschild, ontpit en in stukken
gesneden
250 g aardbeien, schoongemaakt
Het vruchtvlees van 2 maracuja’s
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
De honingmeloen en aardbeien verwerken in de
sapcentrifuge.
2.	
Het vruchtvlees van de maracuja’s erdoorheen
roeren.
3.	
Het ijs in 4 glazen doen, het sap erover gieten en
alles goed mengen.
Direct serveren.
TROPISCHE MIX
Voor 4 personen
2 mango’s, gehalveerd, ontpit en geschild
3 kiwi’s, geschild
½ kleine ananas, geschild en gehalveerd
ca. ½ kopje verse muntblaadjes
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
De mango’s, kiwi’s, ananas en munt verwerken in
de sapcentrifuge.
2.	
Het ijs in 4 glazen doen, het sap eroverheen
gieten en alles goed mengen.
Direct serveren.
Verfrissende drank van tomaten,
nectarines, maracuja’s en munt
Voor 4 personen
6 tomaten
2 nectarines, ontpit en gehalveerd
ca. ½ kopje verse muntblaadjes
Het vruchtvlees van 4 maracuja’s
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
Tomaten, nectarines en muntblaadjes verwerken
in de sapcentrifuge.
2.	
Het vruchtvlees van de maracuja’s erdoorheen
roeren.
3.	
Het ijs in de 4 glazen doen, het sap eroverheen
gieten en alles goed mengen.
Direct serveren.
VERFRISSING VAN KOMKOMMERS,
ANANAS EN KORIANDER
Voor 4 personen
½ kleine ananas, geschild en gehalveerd
2 komkommers
ca. ½ kopje verse korianderblaadjes
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
De ananas, komkommers en koriander verwerken
in de sapcentrifuge.
2.	
Het ijs in de 4 glazen doen, het sap eroverheen
gieten en alles goed mengen.
Direct serveren.
VERFRISSING VAN PEREN, RADIJSJES EN
SELDERIJ
Voor 4 personen
3 middelgrote peren
4 radijsjes, geraspt
3 stelen bleekselderij
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
De peren, radijsjes en selderij verwerken in de
sapcentrifuge.
3.	
Het ijs in de 4 glazen doen, het sap eroverheen
gieten en alles goed mengen.
Direct serveren.
RECEPTSUGGESTIES – HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE – IJSKOUDE VERFRISSINGEN
NL
Pagina: 33
34
ENERGIEDRANK VAN DRUIVEN, KIWI’S EN
AARDBEIEN
Voor 6 personen
500 g witte pitloze druiven, zonder stelen
2 kiwi’s, geschild
250 g aardbeien, schoongemaakt
500 ml magere melk
2 eetlepels poeder voor proteïnehoudende drank
ca. 125 ml gemalen ijs
1.	
De druiven, kiwi’s en aardbeien verwerken in de
sapcentrifuge.
2.	
De melk, het ijs en het proteïnehoudende poeder
door het sap roeren.
Direct serveren.
BRUISEND MINERAALWATER MET
ABRIKOZEN, APPELS EN PEREN
4 grote abrikozen, gehalveerd en ontpit
4 kleine rode appels
3 middelgrote peren
250 ml bruisend mineraalwater
ca. 125 ml gemalen ijs
1.	
De abrikozen, appels en peren verwerken in de
sapcentrifuge.
2.	
Het mineraalwater en ijs door het sap roeren.
Direct serveren
DORSTLESSER VAN BIETEN, WORTELEN EN
SINAASAPPELEN
Voor 4 personen
8 wortelen
2 kleine bieten, geraspt
ca. ¼ kopje verse muntblaadjes
4 sinaasappelen, geschild
De beetwortelen, wortelen, muntblaadjes en
sinaasappelen verwerken in de sapcentrifuge.
Direct serveren.
RECEPTSUGGESTIES – HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE – IJSKOUDE VERFRISSINGEN
(vervolg van pagina 33)
NL
Pagina: 34
35
EEN GODDELIJK DRANKJE VAN
HONINGMELOEN
Voor 4 personen
1 honingmeloen, geschild, ontpit en in kwarten
verdeeld
3 eetlepels Midori likeur (op basis van meloen)
500 ml spuitwater
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
De honingmeloen verwerken in de sapcentrifuge.
2. De likeur en spuitwater door het sap roeren.
3.	
Het ijs in de 4 hoge glazen doen,
het meloenmengsel eroverheen gieten en alles
goed roeren.
Direct serveren.
COLADA MET KOKOSNOOT EN ANANAS
Voor 4 personen
½ grote ananas, geschild en in kwarten gedeeld
2 eetlepels kokosnootcrème
3 eetlepels Malibulikeur
500 ml spuitwater
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
De ananas verwerken in de sapcentrifuge.
2.	
De kokosnootcrème, likeur en spuitwater door
het sap roeren.
3.	
Het ijs in 4 hoge glazen doen, het sapmengsel
eroverheen gieten en alles goed doorroeren.
Direct serveren.
BLOODY MARY
Voor 4 personen
4 middelgrote tomaten
2 stelen bleekselderij
1 grote rode paprika, zonder steel en ontpit
ca. 125 ml wodka
ca. 250 ml gemalen ijs
1.	
De tomaten, selderij en rode paprika verwerken
in de sapcentrifuge.
2. De wodka door het sap roeren.
3.	
Het ijs in de 4 hoge glazen doen, het
tomatenmengsel eroverheen gieten en alles
goed roeren.
Direct serveren.
JULEP MET PERZIK EN MUNT
Voor 4 personen
6 perziken, gehalveerd en ontpit
ca. ½ kopje verse muntblaadjes
2 eetlepels pepermuntlikeur
2 theelepels suiker
ca. 125 ml gemalen ijs
500 ml mineraalwater
1.	
De perziken en muntblaadjes in de sapcentrifuge
verwerken.
2.	
De pepermuntlikeur en de suiker door het sap
roeren.
3.	
Het ijs in 4 hoge glazen doen, het perzikmengsel
eroverheen gieten, de glazen verder vullen met
mineraalwater en alles goed roeren.
Direct serveren.
RECEPTSUGGESTIES �����������������������������������������������������
–����������������������������������������������������
HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE ������������������
–�����������������
ALCOHOLHOUDENDE
SAPJES
NL
Pagina: 35
36
In plaats van de pulp van uitgeperste vruchten en
groenten als afval te beschouwen, kunt u deze ook
gebruiken voor de volgende receptsuggesties om
het overgebleven vruchtvlees te verwerken.
PASTEI UIT WORTELEN, POMPOEN EN
FETAKAAS
Voor 6 personen
30 g boter, gesmolten
8 vellen bladerdeeg
1 stang prei, dun gesneden
ca. 250 ml vruchtvlees van een pompoen
ca. 250 ml vruchtvlees van wortelen
250 g fetakaas, gekruimeld
3 eieren
1 eiwit
ca. 125 ml melk
2 eetlepels sinaasappelschil
3 eetlepels gehakte fijne peterselie
1.	
Leg de deegvellen over elkaar en strijk met een
kwastje een beetje boter tussen de lagen.
2.	
Leg het deeg in een bakvorm met een doorsnee
van 25 cm en druk het deeg aan de onder- en
zijkanten vast.Vorm de zijkant van het deeg zo
dat die ongeveer 2,5 cm hoger is dan de rand
van de vorm.
3.	
Meng prei, pompoen, wortelen, fetakaas, eieren,
eiwit, melk, sinaasappelschil en de peterselie.
4.	
Doe het mengsel in de bakvorm en bak het
geheel gedurende 25 tot 30 minuten op 180 °C
tot het goudbruin en stevig geworden is.
GROENTEN-SPEK SOEP
Voor 4 personen
3 theelepels boter
1 ui, fijn gehakt
1 been van de ham met vlees
350 g vruchtvlees van bieten, uitgeperst,
		 het sap wordt bewaard
50 g vruchtvlees van aardappelen, uitgeperst,
		 het sap wordt bewaard
50 g vruchtvlees van wortelen, uitgeperst,
		 het sap wordt bewaard
100 g vruchtvlees van tomaten, uitgeperst,
		 het sap wordt bewaard
50 g vruchtvlees van witte kool, uitgeperst,
		 het sap wordt bewaard
De bewaarde sappen en voldoende water voor
		 2 liter extra
4 plakken spek, gehakt
1 eetlepel citroensap
ca. 125 ml crème fraiche
1.	
De boter smelten in een grote steelpan, de
uien bakken gedurende 2 tot 3 minuten op een
gemiddelde temperatuur totdat ze goudbruin
zijn.
2.	
Het been van de ham in de steelpan doen,
het vruchtvlees van de bieten, aardappelen,
wortelen, tomaten en witte kool, de bewaarde
sappen met water, spek en citroensap er
doorheen roeren.
3.	
Het geheel aan de kook brengen, hitte terug
brengen en alles gedurende 30 tot 40 minuten
laten koken op matig vuur
4.	
Been van de ham eruit halen en weggooien.
Het vlees dat aan het been zat klein snijden en
terugdoen in de steelpan.
Serveren met een garnering van crème fraîche.
STRUDEL MET WORTELEN, APPELS EN
SELDERIJ
Dit recept is goed voor 8 porties
30 g boter
1 kleine ui, fijn gehakt
ca. 1 liter vruchtvlees van wortelen, appels en
		 selderij, uitgeperst (zie ook receptsuggestie
		 ‘een fris begin van de dag’ voor sap van
		 wortelen, appels en selderij).
250 g cottage cheese
2 eetlepels gehakte verse munt
1 ei, geklopt
12 velletjes bladerdeeg
60 g boter, gesmolten
als extra: ca. 250 g geraspte parmezaan
RECEPTSUGGESTIES �����������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������
HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE ������������������������
–�����������������������
POPULAIRE VRUCHTENPULP
NL
Pagina: 36
37
1.	
De boter smelten in een steelpan, ui toevoegen
en deze gedurende 2 tot 3 minuten bakken
totdat ze zacht is, kruiden naar smaak.
2.	
Ui, vruchtvlees van wortelen, appels en selderij,
cottage cheese, munt en ei in een schotel doen
en alles goed roeren.
3.	
De deegvelletjes halveren, 3 lagen op het
werkblad leggen, het resterende deeg afdekken
met vetvrij papier, een vochtige doek erboven op
leggen om uitdrogen te voorkomen.
4.	
Bestrijk een deeglaag met extra boter, strooi er
parmezaan op, leg daar weer een deeglaag op,
bestrijk deze met boter en bestrooi deze ook met
parmezaan. Deze stap herhalen voor de laatste
deeglaag.
5.	
Leg met een lepel een deel van het
wortelmengsel aan de rand van de deeglagen
en rol het geheel op als een biscuitrol. Dit
alles herhalen met het resterende deeg en
vruchtvleesmengsel.
6.	
Leg de rollen op een ingevet bakblik en bak
alles gedurende 20 tot 25 minuten op 200 °C,
of net zo lang tot de rollen een goudbruine kleur
hebben gekregen.
PANNENKOEKEN MET PASTINAKEN,
KRUIDEN EN POLENTA
Voor 6 personen
ca. 500 ml pastinaken, uitgeperst
ca. 50 ml melk
2 eieren, gescheiden
ca. 50 g bakmeel waaraan bakpoeder is
toegevoegd
ca. 50 g polenta
1 theelepel gehakte verse tijm
1 theelepel gehakte verse rozemarijn
1 theelepel cajunkruiden
1 kleine rode paprika, fijn gehakt
ca. 50 ml olie
1.	
Doe het vruchtvlees van de pastinaken,
samen met de melk, het eigeel, bakmeel met
bakpoeder, de polenta, tijm, rozemarijn, de
cajunkruiden en de rode paprika in een grote
beslagkom.
2.	
Het eiwit net zo lang kloppen tot er witte
pieken ontstaan, vervolgens toevoegen aan het
pastinakenmengsel.
3.	
Olie verhitten in een braadpan, een lepel van
het beslag in de pan doen. Het beslag ongeveer
1 minuut bakken, of net zo lang tot het een
goudbruine kleur heeft gekregen.
Direct serveren.
WORTELCAKE
Goed voor 1 cake
ca. 400 g meel
2 theelepels bakpoeder
½ theelepel nootmuskaat
½ theelepel kaneel
½ theelepel kardemom
ca. 125 g pinda’s, gehakt
ca. 125 g sultana’s
ca. 125 g vaste bruine suiker
ca. 350 g vruchtvlees van wortelen
2 eieren, licht geklopt
ca. 125 ml olie
ca. 50 g crème fraiche
1.	
Een cakevorm van 25 x 15 cm invetten en
bekleden met bakpapier
2.	
Het meel zeven en in een grote beslagkom doen,
bakpoeder, nootmuskaat, kaneel toevoegen.
3.	
Pinda’s, sultana’s, bruine suiker en het
vruchtvlees van de wortelen toevoegen en
vermengen door roeren. Eieren, olie en crème
fraiche toevoegen.
4.	
Het geheel goed kloppen met een elektrische
staafmixer totdat alle ingrediënten goed
gemengd zijn.
5.	
De massa in de cakevorm doen en gedurende
1 uur bakken op 180 °C, dan wel tot blijkt dat
de cake gaar is als er met een stokje in wordt
geprikt.
NL
Pagina: 37
38
6.	
De cake uit de oven nemen, de vorm ongeveer
5 minuten laten afkoelen voordat u de cake op
een rooster leggen om te laten uitkoelen.
GEBRADEN GEHAKT
MET EEN TOMATENGLAZUUR
GEBRADEN GEHAKT
Goed voor 6-8 porties
500 g mager rundergehakt
500 g varkensgehakt
2 uien, fijn gehakt
ca. 125 ml vruchtvlees van wortelen, uitgeperst
ca. 125 ml vruchtvlees van aardappelen, uitgeperst
2 theelepels kerriepoeder
1 theelepel gemalen komijn
1 eetlepel gehakte verse peterselie
1 ei, licht geklopt
ca. 125 ml gecondenseerde melk
ca. 125 ml runderfond
Vers gemalen zwarte peper
2 eetlepels amandelschilfers
TOMATENGLAZUUR
ca. 125 ml runderfond
4 eetlepels tomatensaus
1 theelepel oploskoffie
3 eetlepels worcestershiresaus
1 ½ eetlepel azijn
1 ½ eetlepel citroensap
3 eetlepels bruine suiker
ca. 50 g boter
1.	
Doe het runder- en varkensgehakt, de uien, het
vruchtvlees van de wortelen en aardappelen,
de kerriepoeder, komijn, peterselie, het ei, de
gecondenseerde melk, fond en zwarte peper in
een schotel en meng alles goed.
2.	
Een cakevorm van 11 x 21 cm licht invetten, het
mengsel erin doen en aandrukken.
3.	
Een deel van de glazuur over het gehakt gieten,
bestrooien met amandelschilfers en het geheel
gedurende 40 minuten bakken, regelmatig
begieten met glazuur.
4.	
Voor de glazuur: de oploskoffie,
worcestershiresaus, azijn, citroensap, suiker en
boter in een braadpan doen en alles op een
gemiddelde temperatuur aan de kook brengen.
5.	
Temperatuur terugdraaien en het geheel
gedurende 8 tot 10 minuten laten koken op een
lage temperatuur, voortdurend blijven roeren,
totdat de glazuur gereduceerd, dan wel licht
ingedikt is.
MOUSSE VAN BESSEN
EN WITTE CHOCOLADE
Voor 6 personen
200 g witte chocolade
200 g vruchtvlees van aardbeien
200 g vruchtvlees van frambozen
3 theelepels gelatine, opgelost in 3 eetlepels heet
water
3 eigeel
300 ml volle room
ca. 50 g poedersuiker
2 eetlepels Grand Marnier
1.	
De chocolade smelten boven heet water en
vervolgens laten afkoelen. Let erop dat de
chocolade niet stolt.
2.	
Het vruchtvlees van de aardbeien en frambozen
mengen en aan de kant zetten.
3.	
De chocolade vermengen met de gelatine en het
eigeel, de massa kloppen totdat deze helder van
kleur wordt en begint te glanzen.
4.	
De room en poedersuiker kloppen totdat er
zich zachte pieken vormen, samen met het
vruchtvlees van de bessen en de Grand Marnier
voorzichtig onder het chocolademengsel
scheppen.
5.	
Alles in een vorm met een inhoud van ca. 1,2
liter gieten. De massa een aantal uren laten
afkoelen, of laten staan tot de volgende dag.
RECEPTSUGGESTIES �������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������
HET GEBRUIK VAN DE SAPCENTRIFUGE ��������������������������
–�������������������������
POPULAIRE VRUCHTENPULP
(vervolg van pagina 37)
NL
Pagina: 38
39
SALSA MET VERSE NECTARINES
Goed voor ongeveer 1,3 liter
750 g nectarines, geschild en ontpit
½ rode paprika, ontpit en fijn gehakt
½ kleine rode peper, ontpit en fijn gehakt
1 eetlepel fijn gehakte verse gember
2 eetlepels fijn gehakte verse korianderblaadjes
2 theelepels citroensap
2 theelepels suiker
½ theelepel gemalen komijnzaad
Zeezout naar smaak
1.	
De nectarines verwerken met de pureerunit.
2.	
Het nectarinemengsel in een kom doen, samen
met de resterende ingrediënten en alles goed
mengen.
3.	
Met zout op smaak brengen.
Met een curry of rijst serveren, of als bijgerecht bij
kip of vis.
SAUS VAN TOMATEN, PEPERS EN PANCETTA
Voor 4 personen
25 g gesneden pancetta, gehakt
1 kg verse, rijpe tomaten, ontpit en in kwarten
verdeeld
2 eetlepels olijfolie
3 middelgrote uien, in dobbelsteentjes gesneden
4 knoflookteentjes, fijn gehakt
½ kleine groene peper, ontpit en fijn gehakt
2 theelepels suiker
Zeezout en vers gemalen peper
1.	
De pancetta in een zware braadpan braden
totdat hij bruin en knapperig wordt.
2.	
De pancetta laten uitlekken op een stuk
keukenpapier, vervolgens aan de kant zetten.
3.	
De tomaten verwerken in de sapcentrifuge met
behulp van de pureerunit.
4.	
Olie verhitten in een grote braadpan, uien,
knoflook en groene peper toevoegen en alles
gedurende 10 minuten bakken op een laag vuur.
5.	
Tomaten en suiker toevoegen en alles aan de
kook brengen.
6.	
Hitte terugdraaien en alles in de open pan
gedurende 35 minuten laten koken, of net zo
lang tot de saus is ingedikt en de tomaten gaar
zijn.
7.	
Met zout en peper op smaak brengen.
8.	
De pancetta eronder roeren en het geheel op
vers gekookte pasta serveren.
DIPSAUS MET WORTELTJES EN BIESLOOK
Goed voor ongeveer 700 ml
850 g kleine worteltjes uit blik, goed laten uitlekken
ca. 80 g gesneden bieslook
1 knoflookteentje, uitgeperst
ca. 160 g mascarpone
1 theelepel citroensap
Zeezout
vers gemalen zwarte peper
1.	
De worteltjes verwerken in de pureerunit.
2.	
Het wortelmengsel in een kom doen.
3.	
De bieslook, knoflook, mascarpone en
citroensap erdoorheen roeren.
4.	
Alles op smaak brengen met zout en peper.
Serveren met crackers en verse groetenstukjes.
RECEPTSUGGESTIES �����������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������
HET GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT ���������������������������
–��������������������������
SALSA’S, VERSE RELISHES,
SAUZEN EN DIPS
NL
Pagina: 39
40
BONENSOEP
MET ITALIAANSE VENKEL
Voor 6 personen
2 chorizoworstjes, gesneden
1 ½ kg verse rijpe tomaten, ontpit en in kwarten
gedeeld
ca. 50 ml olijvenolie
2 grote uien, in blokjes gesneden
4 knoflookteentjes, fijn gehakt
1 kleine knol verse venkel, gesneden en gehakt
2 stelen bleekselderij, in blokjes gesneden
2 grote wortels, in blokjes gesneden
1 eetlepel fijn gehakte verse rozemarijnblaadjes
ca. 500 ml groentefond
1 theelepel suiker
Zeezout en vers gemalen zwarte peper
ca. 125 g kleine pasta
400-g blik Berlotti- of Cannellonibonen,
uitgelekt en afgespoeld
Zout en peper
ca. 125 g gehakte verse Italiaanse peterselie
1.	
De chorizoworstjes braden in een zware
braadpan tot ze mooi bruin en knapperig zijn.
2.	
De worstjes op een stuk keukenpapier laten
uitlekken en aan de kant zetten.
3.	
De tomaten verwerken in de pureerunit.
4.	
De olie verhitten in een grote braadpan, uien
en knoflook toevoegen en alles gedurende 10
minuten braden op een lage temperatuur.
5.	
De venkel, selderij en wortelen toevoegen en
alles 5 minuten laten koken.
6.	
Tomaten, worstschijven, de rozemarijn, fond en
suiker toevoegen, alles doorkoken.
7.	
Temperatuur terugdraaien en alles gedurende
30 minuten op een lage temperatuur laten
koken.
8.	
Pasta toevoegen en alles 5 minuten laten
koken.
9.	
De uitgelekte bonen eronder roeren en alles
nog eens 3 tot 4 minuten laten koken om het
goed door en door warm te maken.
10.	
Soep op smaak brengen met zout en peper.
De soep garneren met gehakte peterselie. Serveren
met vers, knapperig brood.
TIP: Als de soep te dik wordt, hoeft u alleen maar
wat meer fond toe te voegen.
RECEPTSUGGESTIES ����������������������������������������
–���������������������������������������
HET GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT ��������
–�������
SOEPEN
NL
Pagina: 40
41
MANGO-IJS
Voor 4 tot 5 personen
400 g verse mangostukken
ca. 125 g suiker
ca. 125 g room
2 eetlepels citroensap
1.	
De mangostukken verwerken in de pureerunit.
2.	
Suiker, room en citroensap toevoegen aan de
verwerkte mangostukken en alles goed mengen.
3.	
De massa in de ijsmachine vullen en deze
volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
gebruiken.
	
U kunt de massa ook in een bak doen die
geschikt is voor de diepvriezer. De bak afdekken
met een deksel en in de diepvriezer plaatsen
totdat het mengsel aan de zijkanten begint te
bevriezen.
4.	
De massa uit de vriezer nemen en met een vork
doorroeren om de ijskristallen fijn te maken.
5.	
De bak weer sluiten en opnieuw in de vriezer
plaatsen en laten staan totdat de massa
bevroren is.
TIP: Het gebruik van een ijsmachine maakt het ijs
smeuïger en zachter.
SORBET VAN ANANAS EN MARACUJA
Voor 6 personen
1 middelgrote ananas, geschild
8 maracuja’s, het vruchtvlees verwijderen
ca. 125 g suikersiroop (zie ook de nevenstaande
receptsuggestie)
1.	
De geschilde ananas in kwarten verdelen. De
kern verwijderen.
2.	
De ananas in stukken snijden.
3.	
Het vruchtvlees van de ananas en de maracuja’s
verwerken in de pureerunit van de sapcentrifuge.
4.	
De suikersiroop door het ananasmengsel roeren.
5.	
De massa in de ijsmachine vullen en deze
volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
gebruiken.
	
U kunt de massa ook in een bak doen die
geschikt is voor de diepvriezer. De bak afdekken
met een deksel en in de diepvriezer plaatsen
totdat het mengsel aan de zijkanten begint te
bevriezen.
6.	
De massa uit de vriezer nemen en met een vork
doorroeren om de ijskristallen fijn te maken.
7.	
De bak weer sluiten en opnieuw in de vriezer
plaatsen en laten staan totdat de massa
bevroren is.
SUIKERSIROOP
Goed voor ongeveer 700 ml
ca. 700 g witte suiker
ca. 500 ml water
1.	
De suiker en het water in een zware braadpan
doen en alles onder voortdurend op een lage
temperatuur laten koken totdat de suiker
opgelost is.
2.	
De temperatuur op gemiddeld draaien en het
mengsel 5 minuten koken.
3.	
De pan van het vuur nemen en deze helemaal
laten afkoelen.
Het mengsel op een koele plek bewaren in een
luchtdichte bak.
AARDBEIENCOULIS
Goed voor ongeveer 160 ml
1 bakje aardbeien, schoongemaakt
2 eetlepels poedersuiker
1.	
De aardbeien verwerken in de pureerunit.
2.	
De poedersuiker toevoegen aan de verwerkte
aardbeien en alles goed mengen.
Bij het serveren de aardbeiencoulis met een lepel
over ijs, schuimgebak of chocoladecake verdelen.
RECEPTSUGGESTIES – HET GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT – DESSERTS EN
VRUCHTENSAUZEN
NL
Pagina: 41
42
TROPISCHE IJSLOLLY
Goed voor ongeveer 12 ijslolly’s
1 bakje aardbeien, schoongemaakt
¼ honingmeloen, ontpit en gehakt
2 bananen, geschild
½ kleine ananas, geschild en ontdaan van kern
4 maracuja’s
1.	
De aardbeien verwerken in de pureerunit en het
mengsel in bakjes voor ijslolly’s doen.
2.	
De honingmeloen verwerken in de pureerunit
en vervolgens op het aardbeienmengsel over de
bakjes verdelen.
3.	
Deze werkwijze herhalen met de resterende
vruchten (bananen, ananas en maracuja’s), deze
kunnen samen worden verwerkt.
4.	
De stokjes voor de lolly’s in de bakjes leggen en
deze gedurende minstens 6 uur laten bevriezen
totdat de massa vast is geworden.
RECEPTSUGGESTIES – HET GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT – DESSERTS EN
VRUCHTENSAUZEN (vervolg van pagina 41)
NL
Pagina: 42
43
FroojiesTM
van 100% vruchten
Vruchtensmoothies zonder melk en met een
vruchtengehalte van 100%.
Een combinatie van zacht fruit, zoals bananen, en
harder fruit om nieuwe en opwindende frisdrankjes
te creëren.
FROOJIETM
VAN FRAMBOZEN
EN BANANEN
Voor 2 personen
1 grote banaan, geschild
ca. 125 g verse of diepvries frambozen, ontdooid
1 eetlepel honing
ca. 125 ml koud water
1.	
De banaan en frambozen verwerken in de
pureerunit van de sapcentrifuge, het mengsel
in 2 glazen vullen, de honing en het water
erdoorheen roeren en alles goed mengen.
Direct serveren.
FROOJIETM
VAN PEREN
EN BLAUWE BOSBESSEN
Voor 2 personen
1 rijpe peer, geschild en ontdaan van klokhuis
ca. 125 g verse blauwe bosbessen
1 banaan, geschild
1 eetlepel gehakte muntblaadjes
Gebruik bruisend mineraalwater of spuitwater om
het mengsel te serveren.
1.	
De peer, blauwe bosbessen en banaan
verwerken in de pureerunit.
2.	
De muntblaadjes erdoorheen roeren en alles
goed mengen.
3.	
Giet het mengsel in twee hoge glazen en
vul deze aan met bruisend mineraalwater of
spuitwater.
Direct serveren.
FROOJIETM
VAN ANANAS
EN HONINGMELOEN
Voor 2 personen
½ kleine honingmeloen, geschild, ontpit en gehakt
¼ kleine ananas, geschild, ontdaan van harde kern
en gehakt
Gebruik gekoeld water om de mix te serveren.
1.	
De honingmeloen en ananas verwerken in de
pureerunit.
2.	
Het mengsel in 2 hoge glazen gieten en deze
opvullen met gekoeld water tot de gewenste
dikte van de mix is bereikt.
Direct serveren.
YOGHURT MET PERZIKEN EN BANANEN
Voor 2 personen
1 grote rijpe perzik, geschild, ontpit en gehakt
1 banaan, geschild
2 eetlepels pure ahornsiroop
ca. 125 ml witte yoghurt
ca. 125 ml melk
1.	
De perzik en banaan verwerken in de pureerunit.
2.	
De ahornsiroop, yoghurt en melk erdoorheen
roeren.
3.	
Het mengsel in 2 hoge glazen gieten en direct
serveren.
RECEPTSUGGESTIES – HET GEBRUIK VAN DE PUREERUNIT – DRINKS & FROOJIESTM
NL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Juice Fountain Multi Type 847.

Stel een vraag over de Solis Juice Fountain Multi Type 847

Heb je een vraag over de Solis Juice Fountain Multi Type 847 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Juice Fountain Multi Type 847. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Juice Fountain Multi Type 847 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.