Solis Grind & Infuse Pro 115A handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Grind & Infuse Pro 115A. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Grind & Infuse Pro 115A
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
S I N C E 1 9 0 8
GRIND & INFUSE PRO
Type 115
Programmeerbare espressomachine
met maalwerk
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 2
3
NL
INHOUD
DEEL 1
Fijn dat u gekozen hebt voor de nieuwe Solis Grind & Infuse Pro espressomachine
Maak u vertrouwd met uw machine
Bij Solis gaat veiligheid voor alles .......................................................................Bladzijde 5
Kenmerken van uw Solis Grind & Infuse Pro espressomachine ...........................Bladzijde 7
Maak u vertrouwd met uw Solis Grind & Infuse Pro espressomachine ................Bladzijde12
Voordat u de machine in gebruik neemt ...........................................................Bladzijde15
Uw Solis Grind & Infuse Pro espressomachine installeren ...................................Bladzijde16
Pagina: 3
4
NL
DE SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
Versgemalen koffie is een essentiële factor bij
het bereiden van deze aromatische drank. Dit
kwaliteitskenmerk wordt vaak een van de «vier
basisvoorwaarden» voor het zetten van espresso
genoemd. De andere zijn de koffiemolen, de
espressomachine en de barista.
Hoe donker en op welke manier de koffie ge-
brand moet zijn, is een kwestie van persoonlijke
voorkeur. Maar dat volgens voorschrift gebrande
en bewaarde hele koffiebonen espresso veel
meer smaak, aroma en body geven dan koffie
die al is gemalen, is een vaststaand feit.
Bij gemalen koffiebonen gaat er al snel aroma
verloren en na een tijdje kan er alleen nog
slappe koffie mee worden gezet met alleen een
lichte crema.
Jason Chan
Barista van het jaar 2005 uit Melbourne
Op basis van deze achtergrondkennis is de
Solis Grind & Infuse Pro espressomachine met
geïntegreerd maalwerk met doseerinrichting
ontwikkeld. Daarmee kunt u precies de hoe-
veelheid koffie malen die u voor een espresso
nodig hebt. Zo zorgt de Solis Grind & Infuse Pro
espressomachine voor een verse smaak en een
vol aroma.
Pagina: 4
5
NL
BIJ SOLIS GAAT VEILIGHEID VOOR ALLES
Solis is een veiligheidsbewuste onderneming. Bij de ontwikkeling en vervaardiging van onze producten heeft de veiligheid van de eindgebruiker
de hoogste prioriteit. Daarnaast verzoeken we u bij het gebruik van elektrische apparaten uiterst zorgvuldig te zijn en in het bijzonder de
volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
• Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u de machine gaat gebruiken,
en bewaar hem goed.
• Verwijder het verpakkings- en reclame-
materiaal, haal de stickers van uw Solis
Grind & Infuse Pro espressomachine af en
gooi deze materialen weg.
• Zet de Solis Grind & Infuse Pro espressoma-
chine tijdens gebruik nooit te dicht op een
tafelrand. Zorg ervoor dat de ondergrond
vlak, schoon en droog is.
• Zet de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
machine niet op het afdruipgedeelte van
het aanrechtblad.
• Plaats de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
machine niet op of in de buurt van een
gasfornuis of een elektrisch fornuis en niet
in de buurt van een ingeschakelde oven.
• Controleer voordat u de netstekker in
het stopcontact steekt en de machine in
gebruik neemt, of de Solis Grind & Infuse
Pro espressomachine volgens voorschrift
is gemonteerd.
• Het apparaat is niet geschikt voor gebruik
met een externe schakelklok of een
afstandsbediening.
• Gebruik uitsluitend de accessoires die met
de Solis Grind & Infuse Pro espressoma-
chine zijn meegeleverd of die door Solis
geadviseerd worden.
• Gebruik de Solis Grind & Infuse Pro
espresso­
machine niet anders dan in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven.
• Schakel het maalwerk niet in voordat u
het deksel op het bonenreservoir hebt
gelegd. Houd uw vingers, handen, haar
en kleding en alle gebruiksvoorwerpen
tijdens het malen uit de buurt van het
reservoir.
• Vul het waterreservoir uitsluitend met
koud leidingwater. Gebruik geen andere
vloeistoffen.
• Schakel de Solis Grind & Infuse Pro
espressomachine nooit in zonder dat er
water in het waterreservoir zit.
• Controleer of de filterdrager in de zetgroep
zit voordat u de machine inschakelt.
• Verwijder de filterdrager nooit tijdens het
koffiezetten, omdat de machine onder
druk staat.
• Beweeg de Solis Grind & Infuse Pro
espressomachine tijdens het gebruik niet.
• Laat de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
machine tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
• Raak geen hete oppervlakken aan. Laat
de Solis Grind & Infuse Pro espresso­
machine voordat u hem gaat vervoeren
of reinigen, eerst afkoelen.
• Leg of zet nooit iets op de Solis Grind
& Infuse Pro espressomachine met
uitzondering van koffiekopjes die u wilt
voorverwarmen.
• Schakel de Solis Grind & Infuse Pro
espresso­
machine altijd eerst uit met de
hoofdschakelaar. Haal de netstekker uit
het stopcontact, wanneer u het apparaat
voorlopig niet gebruikt of het gaat reinigen
of wilt verplaatsen. Dit geldt ook voor
het uit elkaar halen, in elkaar zetten en
opbergen van het apparaat.
• Houd het apparaat en de accessoires altijd
schoon. Volg de reinigingsinstructies uit
deze gebruiksaanwijzing op.
Pagina: 5
6
NL
BIJ SOLIS GAAT VEILIGHEID VOOR ALLES
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN
• Rol het netsnoer vóór gebruik helemaal af.
• Laat het netsnoer niet over de rand van een
tafel of werkblad hangen en zorg ervoor
dat het niet in aanraking komt met hete
oppervlakken en niet in de knoop raakt.
• Om elektrische schokken te voorkomen,
mag u het apparaat, het netsnoer en de
netstekker nooit onderdompelen in water
of andere vloeistoffen.
• Personen jonger dan 8 jaar mogen het
apparaat niet gebruiken. Personen met
beperkte psychische, sensorische of
intellectuele capaciteit (ook kinderen) of
onwetende en onervaren personen mo-
gen de espressomachine niet gebruiken,
tenzij door een bevoegd persoon toezicht
wordt gehouden of diegene exact instru-
eert over hoe het apparaat gebruikt dient
te worden.
• Kinderen moeten in het oog worden
gehouden, zodat gewaarborgd is dat ze
niet met het apparaat gaan spelen.
• De reiniging van het apparaat mag niet
door kinderen uitgevoerd worden.
• Controleer het apparaat regelmatig. Ge-
bruik het niet, wanneer het netsnoer, de
netstekker of het apparaat zelf bescha-
digd is. Breng het apparaat in dit geval
naar het dichtstbijzijnde Solis servicepunt
om het te laten nakijken en/of repareren.
• Onderhoudswerkzaamheden (met uit-
zondering van het reinigen van het appa-
raat) mogen uitsluitend worden verricht
bij een geautoriseerd Solis servicepunt.
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor thuis-
gebruik. Gebruik het uitsluitend voor het
doel waarvoor het bestemd is. Gebruik
het apparaat niet in rijdende voertuigen
of op boten. Gebruik het niet buiten.
Gebruik van het apparaat in afwijking van
de voorschriften kan verwondingen tot
gevolg hebben.
• Ter vergroting van de veiligheid wordt
geadviseerd een aardlekschakelaar
(veiligheidsschakelaar) met een nominale
verschilstroom van maximaal 30 mA te
gebruiken. Voor deskundig advies kunt
u terecht bij uw elektricien.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor
huishoudelijke doeleinden en niet
voor professioneel gebruik.
WAARSCHUWING: ROL HET NETSNOER
VÓÓR GEBRUIK HELEMAAL AF.
Pagina: 6
7
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
GEÏNTEGREERD CONISCH MAALWERK
Met het geïntegreerde conische maalwerk wordt
iedere espresso bereid met de juiste hoeveelheid
versgemalen koffie – een garantie voor optimaal
genieten.
Het maalwerk is speciaal afgestemd op de
andere functies van de Grind & Infuse Pro
espressomachine.
INSTELBARE MAALGRAAD
Met een stelwieltje kan de maalgraad (GRIND
SIZE) via 18 instellingen grover of fijner ingesteld
worden, zodat de koffie optimaal smaakt.
Met het instellen van de maalgraad worden de
schijven van het maalwerk dichter naar elkaar
toe gebracht, waardoor de maling fijner wordt,
of verder van elkaar verwijderd, waardoor de
maling grover wordt.
Meer informative hierover vindt u op blz. 26 in
het hoofdstuk «ESPRESSO BEREIDING: STAP
VOOR STAP».
VOORINGESTELDE MAALHOEVEELHEID
VOOR ÉÉN OF TWEE KOPJES EN
VERFIJNDE AFSTELLING
Met de functie «FILTER SIZE» wordt automatisch
de benodigde hoeveelheid koffie voor één of
twee kopjes gemalen. Afhankelijk van de maal-
graad van de maling, kunt u aansluitend met de
draaiknop «GRIND AMOUNT» de maling verder
afstellen. Zo kunt u de hoeveelheid koffie voor
één of twee kopjes afhankelijk van uw persoon-
lijke smaak eenvoudig vergroten of verkleinen.
Meer informative hierover vindt u op blz. 26 in
het hoofdstuk « ESPRESSO BEREIDING: STAP
VOOR STAP ».
Pagina: 7
8
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
VANAF HET MAALWERK DIRECT
IN DE FILTERDRAGER
De Grind & Infuse Pro espressomachine heeft
een ingebouwde houder voor de filterdrager,
zodat de versgemalen koffie direct vanuit het
maalwerk in het filter terechtkomt. Zo hebt u
terwijl de filterdrager wordt gevuld met precies
de juiste hoeveelheid koffie, uw handen vrij voor
andere bezigheden.
Een ingebouwde microschakelaar maakt het
mogelijk de maalfunctie te starten en te stoppen
door eenvoudigweg de filterdrager aan te drukken.
Plaats de filterdrager in de houder en duw
hem licht in de richting van de machine om de
maalfunctie te activeren.
INGEBOUWDE TAMPER
De ingebouwde tamper is bedoeld voor het ge-
lijkmatig aandrukken van de versgemalen koffie
in het filter. Zo nodig kan de tamper ook uit het
apparaat worden verwijderd en met de hand
worden gebruikt.
DOSERINGSHULPSTUK
Met het meegeleverde doseringshulpstuk
“Razor“ wordt de dosering voor u vereenvou-
digd en kunt u in een handomdraai overtollig
koffiepoeder van de filterdrager and afstrijken.
filterdrager in houder tamper in de machine tamper verwijderd voor handmatig gebruik
Pagina: 8
9
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
1700 WATT VERMOGEN
Dankzij het vermogen van 1700 Watt warmt
uw apparaat extreem snel op en bereikt een
hoge stoomdruk om melk optimaal te kunnen
opschuimen.
PRECIEZE TEMPERATUURREGELING
De digitale Solis-technologie zorgt voor een precieze
temperatuurregeling, zodat het aroma van uw
espresso zich volledig kan ontwikkelen.
AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE
De watertemperatuur wordt na de stoomfunctie
om melk op te schuimen weer optimaal ingesteld
voor de bereiding van koffie.
HANDMATIGE AANPASSING VAN DE ZET-
TEMPERATUUR
U kunt de standaardinstelling tot 2°C verlagen
of verhogen en de zettemperatuur hiermee
individueel en afhankelijk van de koffiesoort en
branding aanpassen.
DROGE FILTERKOEK
Met de functie «Droge filterkoek» wordt overtollig
water via een elektrisch aangestuurde klep uit de
koffie verwijderd. Dit gebeurt na het zetten van
de koffie, wanneer de filterdrager zich nog in de
zetgroep bevindt. Hierdoor wordt er een «droge
filterkoek» gevormd, die gemakkelijk en zonder
morsen kan worden opgeruimd.
PROGRAMMEERFUNCTIE
De espressomachine kan zowel met de hand
worden bediend als via een intelligente program-
meerfunctie, die kan worden ingesteld op basis
van de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker.
LAGEDRUK VOORPERCOLATIEFUNCTIE
VOOR EEN OPTIMALE AROMA ONTWIK-
KELING
Met een lage druk wordt de gemalen koffie voor
het zetten zachtjes bevochtigd en kan makkelijk
uitzetten, zodat de gemalen koffie vervolgens
gelijkmatige kan worden geëxtraheerd.
Pagina: 9
10
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
ONDEREXTRACTIEGEBIED
Wanneer de wijzer tijdens het espresso bereiden
in het onderste gebied staat, wijst dat erop dat
de espresso met te weinig druk doorloopt,
waardoor hij «ondergeëxtraheerd» wordt. Dit
gebeurt, wanneer het water te snel door de ge-
malen koffie in het filter stroomt. Daardoor kan
het optimale aroma niet worden geëxtraheerd.
De koffie wordt waterig en er komt geen fijn
laagje crema op. Andere mogelijke oorzaken van
«ondergeëxtraheerde» koffie: de maling is te
grof en/of er zit niet voldoende koffie in het filter
en/of de koffie is niet voldoende aangedrukt.
OVEREXTRACTIEGEBIED
Wanneer de wijzer tijdens het espresso bereiden
in het bovenste gebied staat, wijst dat erop dat de
espresso met te veel druk doorloopt, waardoor
hij «ondergeëxtraheerde» wordt. Dit gebeurt,
wanneer het water te langzaam door de gemalen
koffie in het filter stroomt. De koffie is donker
en bitter en het laagje crema is gevlekt en
ongelijkmatig. Andere moagelijke oorzaken van
«ondergeëxtraheerde» koffie: de maling is te fijn
en/of er zit te veel koffie in het filter en/of de
koffie is te sterk aangedrukt.
ESPRESSO-DRUKINDICATOR
Met behulp van de espresso-drukindicator kan de
optimale druk worden ingesteld. De weergegeven
waarde is de druk waarmee het water door de
gemalen koffie in de filterdrager wordt geperst.
IDEAAL EXTRATIEGEBIED
Wanneer de wijzer van de manometer tijdens het
doorlopen in het espressogebied staat, wordt de
espresso met optimale druk bereid. Als de koffie
klaar is, hoort er een dikke en gelijkmatige laag
fijne, goudkleurige crema op te zitten.
Pagina: 10
11
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
HEET WATER FUNCTIE
Dankzij de heet water functie kunt u uw koffie
verdunnen, thee of andere warme dranken be-
reiden en koppen resp. filters voorverwarmen.
PROFESSIONEEL STOOMPIJPJE
Het zwenkbare RVS stoompijpje kan eenvoudig
in de juiste positie worden gebracht voor het
opschuimen van melk. De zwenkarm is uitgerust
met een professioneel kogelscharnier dat 360°
kan draaien.
ENKELWANDIGE FILTERS
VOOR PERFECT KOFFIEGENOT
De enkelwandige filters van de Grind & Infuse
Pro zijn ideaal voor de bereiding van vers
gemalen koffie, omdat het water met de juiste
snelheid doorloopt.
Dankzij deze enkelwandige filters kunt u met de
maalgraad, de hoeveelheid koffie en de persdruk
experimenteren en zo invloed uitoefenen op
de koffiesmaak en zo de voor u ideale espresso
creeëren.
ENERGIESPARFUNKTIONEN
Wanneer de Grind & Infuse Pro espressomachine
langer dan 60 minuten niet wordt gebruikt, scha-
kelt hij automatisch over naar de «energiespaar-
stand». Wanneer hij twee uur later nog steeds
niet is gebruikt, wordt de machine automatisch
uitgeschakeld. In de «energiespaarstand»
verbruikt
de machine 50% minder energie dan in de
«stand-bystand».
In de «energiespaarstand» knippert alleen de
rand van de POWER-toets langzaam. De randen
van alle andere toetsen zijn niet verlicht.
Om de machine vanuit de «energiespaarstand»
te activeren, drukt u eenvoudigweg een andere
toets dan de POWER-toets in. De rand van de
POWER-toets licht dan op en knippert, terwijl
de machine wordt verwarmd tot hij op bedrijfs­
temperatuur is. Zodra de juiste temperatuur is
bereikt, gaan de randen van alle toetsen op het
bedieningspaneel knipperen.
Om de espressomachine vanuit de «energie­
spaarstand» uit te schakelen, drukt u één keer
op de POWER-toets.
Pagina: 11
12
NL
MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO
ESPRESSOMACHINE
FILTER SIZE
Kies de grootte van het filter:
(Single) / (Double)
LICHTINDICATOR VOOR ENKEL
OF DUBBEL FILTER
Licht op om aan te geven of het enkele
of het dubbelwandig filter is gekozen
GRIND SIZE
Maalgraadregelaar met 18 instellingen van fijn
(FINE) tot grof (COARSE)
POWER
De verlichting rondom de knoppen lichten op,
zodra op de knop wordt gedrukt en het apparaat
aangezet wordt
GRIND AMOUNT
Instellen van de hoeveelheid versgemalen
koffie waarmee het filter per portie wordt gevuld
GEÏNTEGREERDE/UITNEEMBARE TAMPER
voor het professioneel aandrukken
van de gemalen koffie
HOUDER
Wanneer u de filterdrager in de houder
plaatst, wordt het filter direct gevuld met
versgemalen koffie
PLAAT VOOR HET WARM HOUDEN VAN KOPJESN
HOT WATER/STEAM
Deze tekst licht op, wanneer de heet water-
of stoom-functie is geselecteerd
CLEAN ME
Deze tekst licht op, wanneer het
apparaat moet worden gereinigd
ZETGROEP
De filterdrager kan hier eenvoudig
worden ingezet
EXTRA VEEL RUIMTE VOOR
GROTE KOFFIEMOKKEN
UITNEEMBAAR OPVANGBAK
MET ROOSTERPLAAT
INDICATOR OPVANGBAK VOL
„EMPTY ME“
Pagina: 12
13
NL
MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO
ESPRESSOMACHINE
UITNEEMBAAR 2-LITER-WATERRESERVOIR
van boven af vulbaar
BONENRESERVOIR:
INHOUD 250 G
met vergrendelingssysteem, zodat het
reservoir kan worden verwijderd zonder
dat het eerst wordt geleegd
GEÏNTEGREERD CONISCH MAALWERK
instelbaar, voor een perfecte maling
MAALKNOP
Microschakelaar voor automatische
of handmatige dosering; te bedienen
met de filterdrager
Accessoires:
Opschuimkannetje van edelstaal, 480 ml
Doseringshulpstuk “Razor“
Filter voor 1 resp. 2 koppen
Beknopte gebruiksaanwijzing
Reinigingsbenodigdheden:
Reinigingsgereedschap/kwast
Inbussleutel
Rubberen afdichting
DRUKINDICATOR
Deze bewaakt de druk tijdens de extractie
voor een optimale espressokwaliteit
PROGRAM
Programmeerbare functie om individuele
hoeveelheden espresso en zettemperatuur
instellingen op te slaan
HOT WATER/STEAM
Draaiknop voor de stoom- resp. de
heet water functie
PROGRAMMEERBARE FUNCTIE
voor één kopje of twee kopjes
GESMEDE FILTERDRAGER
Professioneel model met
extra brede uitloop
AANSLUITING VOOR HEET WATER
ZWENKBAAR STOOMPIJPJE
gemakkelijk instelbaar
voor het opschuimen van melk
NIET AFGEBEELD
KABELVAK onder het waterreservoir
OPBERGBAK
achter de opvangbak; voor het bewaren
van accessoires
Pagina: 13
14
NL
MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO
ESPRESSOMACHINE
AANVULLENDE KENMERKEN
15 bar pomp
Italiaans design en fabricaat
Precieze ­temperatuurregeling
Digitale Solis-technologie voor aromatische espresso
dankzij een precieze temperatuurregeling
Verwarmingsspiraal met geïntegreerde
koelslang van edelstaal
voor een nauwkeurig geregelde watertemperatuur
Voorpercolatiefunctie
voor een optimale extractie en verdeling
van het water in de gemalen koffie
Automatische spoelfunctie
voor een optimale temperatuur bij het koffiezetten
Droge filterkoek
Na de extractie wordt overtollig water uit het
filter verwijderd
Vlakke filterkop
voor een gelijkmatige verdeling van het
water in de gemalen koffie
Pagina: 14
15
NL
VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT
Wanneer u uw Solis Grind & Infuse Pro espres-
somachine uitpakt, zijn de opvangbak, het
waterreservoir en de opbergbak al geïnstalleerd.
De opvangbak bevindt zich onderin aan de
voorkant van de machine. Het waterreservoir
bevindt zich aan de achterkant van de machine.
De opbergbak zit achter de opvangbak onder in
de machine. De opvangbak, het waterreservoir
en de opbergbak kunnen gemakkelijk uit het
apparaat worden verwijderd en weer worden
teruggeplaatst.
Controleer voordat u de verpakking weggooit,
of u alle onderdelen en accessoires uit de doos
hebt gehaald.
Haal het waterreservoir uit het apparaat en reinig
het met warm water en een niet-schurend
afwasmiddel. Spoel het daarna goed af en maak
het droog.
Neem de behuizing, het bonenreservoir en de
opvangbak af met een zachte, vochtige doek en
droog alles goed af. Dompel de behuizing, het
netsnoer en de netstekker niet in water of andere
vloeistoffen.
OPMERKING:
De machinedelen en accessoires
zijn niet geschikt voor de afwasmachine.
Pagina: 15
16
NL
UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE INSTALLEREN
STAP 1
Plaats het opbergbak in het basis van de machine
en schuif deze naar achteren. In dit opbergbak
is er voldoende plek voor het reinigingsapparaat,
borstel, inbussleutel, rubberen afdichting,
RVS filters en beknopte handleiding en is zo altijd
binnen handbereik.
STAP 2
Plaats de «Empty Me!»-indicator in de opvang-
bak en leg de afdekking erop. Plaats daarop het
rooster. Schuif de opvangbak onder in de machine
en duw hem door tot hij tegen de opbergbak
aan zit.
STAP 3
Plaats het lege waterreservoir in de machine en
laat het vastklikken.
Pagina: 16
17
NL
UW SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE INSTALLEREN
STAP 4
Plaats het bonenreservoir in de machine en draai
het wieltje 90° met de klok mee om het reservoir
te vergrendelen.
OPMERKING:
Het verdient aanbeveling de machine
telkens voordat u espresso gaat maken,
een keer te laten lopen met alleen water,
dus zonder koffie te gebruiken. Zo wordt
gewaarborgd dat de machine optimaal is
voorverwarmd. Zie ook in het hoofdstuk
«ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP»
op blz. 26.
Pagina: 19
20
NL
DE SOLIS GRIND & INFUSE PRO ESPRESSOMACHINE
Wij van Solis weten dat koffieliefhebbers veel zorg
besteden aan de bereiding van zo goed mogelijke
koffie. Ze experimenteren met aroma‘s, met de
instelling van de maalgraad van de bonen en
met de mate waarin de gemalen koffie wordt
aangedrukt, zodat ze kunnen genieten van een
perfecte espresso. Met de Grind & Infuse Pro
espresso­
machine met geïntegreerd maalwerk
gaat het maken van een vers kopje espresso met
een perfecte smaak als vanzelf.
Waarom smaakt versgemalen koffie zoveel beter?
Het toverwoord is aroma. Na het malen blijft
koffie maar een paar minuten echt vers. Daarom
kan het malen het beste kort voor het zetten
gebeuren. Met de Grind & Infuse Pro espressoma-
chine bent u de barista en kunt u zich de kunst
van het espresso bereiden thuis tot in de finesses
eigen maken.
Veel plezier daarbij!
Pagina: 20
21
NL
INHOUD
DEEL 2
Bediening
Espresso bereiding: Beknopte handleiding ........................................................Bladzijde 22
Espresso bereiding: Stap voor stap ..................................................................Bladzijde 26
De kunst van het melk opschuimen ..................................................................Bladzijde 34
Heet water functie ...........................................................................................Bladzijde 36
Handmatige aanpassing van de zettemperatuur................................................Bladzijde 36
Tips voor het zetten van een goede kop koffie .................................................Bladzijde 38
Reiniging en onderhoud....................................................................................Bladzijde 40
Opbergen ........................................................................................................Bladzijde 47
Probleemoplossing ...........................................................................................Bladzijde 49
Technische gegevens/Koffie en accessoires.......................................................Bladzijde 53
Koffiesoorten....................................................................................................Bladzijde 54
Receptideeën ...................................................................................................Bladzijde 57
Let alstublieft op de veiligheidsvoorschriften op bladzijde 5 en 6.
Pagina: 21
22
NL
2. Install Water Filter (continued)
2. Install Water Filter (continued)
60
ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING
1
Voordat u de
machine in
gebruik neemt
2
Bonenreservoir
inzetten
Spoel het water­
reservoir door
Plaats het reservoir
in de machine
Reinig de filterdrager
en het filter
Vergrendel het
reservoir
Vul het met bonen
3
Telkens
voor gebruik
controleren
Machine
voorbereiden
Zitten er bonen in
het reservoir?
Is het waterreservoir
gevuld?
Schakel de machine
in
Wacht tot hij is
opgewarmd
Om het apparaat te
spoelen: laat water
door de zetgroep lopen
Pagina: 22
23
NL
60
Druk de gemalen
koffie aan
Verwijder overtollige
koffie met de “Razor”
Plaats de filterdrager Plaats 1 espressokopje en druk op de knop
voor 1 koffie
Plaats 2 espressokopjes en druk op de
knop voor 2 koffie
4
Espresso
bereiden
Kies de filter Plaats het filter
in de filterdrager
Verander indien
nodig tijdens het
malen de maalgraad
Stel de hoeveelheid
koffie in
Kies de filtermaat Koffie malen:
automatische
start & stop
ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING
Pagina: 23
24
NL
5
Melk
opschuimen
Vul het melkkanne-
tje maximaal tot de
helft
Houdt het stoom-
pijpje in een 3-uurs
positie in het kannetje
Schakel de stoom in Net zolang opschui-
men tot de melk en
het kannetje heet zijn
Schuim de melk op Schakel de stoom uit
ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING
Activeer de stoom
om de melkresten
weg te spoelen
Reinig het stoom-
pijpje met een
vochtige doek
Schenk de melk in
Pagina: 24
25
NL
ESPRESSO BEREIDING: BEKNOPTE HANDLEIDING
Niet heet genoeg?
6
Fout zoeken
Verwarm de koppen
(met de heet water
functie) en de filter-
drager voor of maak
de melk heter
Espresso te slap?
Wanneer uw espres-
so te slap is, probeer
hem dan eens te
maken met het filter
voor twee kopjes
Pagina: 25
26
NL
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
Bij goede koffie bestaat er een evenwichtige
verhouding tussen de belangrijkste smaakcom-
ponenten zuurheid, aroma, bitterheid, smake-
lijkheid en sterkte. De enkelwandige filters voor
deze espressomachine maken het u mogelijk te
experimenteren met de maalgraad, de hoeveel-
heid koffie en de mate waarin de koffie wordt
aangedrukt, om zo een breed scala aan aroma‘s
te ontdekken.
STAP 1 – WATERRESERVOIR VULLEN
• Vul het reservoir tot de «Max.»-markering
aan de zijkant met koud leidingwater. Zet het
waterreservoir weer aan de achterkant in de
machine.
• Steek de netstekker in een stopcontact met
230/240 V.
• Schakel de POWER-toets in. De rand van deze
toets begint te knipperen en blijft dit doen,
zolang de machine wordt verwarmd. Wanneer
de juiste bedrijfstemperatuur is bereikt, lichten
ook de randen van alle andere toetsen op.
STAP 2 – KOPJES VOORVERWARMEN
Door het voorverwarmen van de kopjes houdt de
koffie bij het inschenken zijn optimale temperatuur.
• De warmhoudplaat wordt samen met de
machine verwarmd.
• Laat wat heet water met de heetwater functie in
de koppen stromen. Wacht kort en leeg de kop
en droog deze goed af.
• Zet de kopjes op de plaat, zodat ze warm
blijven.
Maalgraad+Hoeveelheid+Compressie=Doorloop-tijd
Overgeëxtra­-
heerd Bitter te fijn te veel te sterk > 40 sec.
Adstringerend
Evenwichtig optimaal 10g 1 kop 15-20 kg 25-35 sec.
18g 2 koppen
Overgeëxtra­-
heerd te grof te weinig te zwak < 20 sec.
Slap/Waterig
OPMERKING:
Controleer vóór gebruik het waterpeil en ver-
vers het water dagelijks. Het waterreservoir
moet telkens voor gebruik worden gevuld
met vers, koud leidingwater. Gebruik geen
gedestilleerd water of mineraalwater en
geen andere vloeistoffen.
OPMERKING:
Voor een perfecte koffietemperatuur advise-
ren wij u de machine telkens na inschakeling
eerst een keer te laten lopen met alleen
water, dus zonder koffie te gebruiken.
Zo worden alle belangrijke onderdelen van
de machine optimaal voorverwarmd.
Pagina: 26
27
NL
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
STAP 3 – FILTERS VOORBEREIDEN
• Plaats het filter in de filterdrager (gebruik het
kleinere filter voor 1 kop en het grotere filter
voor 2 koppen). Als u een koffiemok wilt
gebruiken, gebruik dan altijd het filter voor 2
koppen en laat 60 ml water doorlopen. Als u
meer water wenst, laat dan eerst hete water
in de mok lopen met de heetwater functie en
voeg daarna de koffie toe.
• Verwarm het filter en de filterdrager voor,
door deze allebei onder de uitloop van het
hete water te leggen en met de heetwater
functie er heet water overheen laten stromen
of plaats deze leeg in de zetgroep en op de
knop drukken. Droog de filterdrager met
de filter voor gebruik zorgvuldig af.
STAP 4 – KOFFIE MALEN
• Vul het reservoir met verse koffiebonen.
• Druk op de toets FILTER SIZE om de hoeveel-
heid koffie te kiezen (één of twee porties).
• Plaats de filterdrager in de daarvoor bedoelde
houder.
• Automatische dosering: Druk de filterdrager
een keer richting de machine en laat deze
dan los. De gemalen koffie gaat naar de
filterdrager, zodra de maalknop ingedrukt
wordt. Wacht tot de automatische dosering is
gestopt.
• Handmatige dosering: Druk de filterdrager net
zolang tegen de machine resp. de maalknop
tot de gewenste hoeveelheid aan gemalen
koffie in het filter zit.
• Trek de filterdrager voorzichtig uit de houder
op het apparaat, zodat er geen koffie uitvalt.
OPMERKING:
Druk nog een keer op de maalknop door de
filterdrager voor een tweede keer tegen de
maalknop te drukken of druk op de FILTER
SIZE knop, om het malen tijdens de automa-
tische dosering te onderbreken.
Om het malen tijdens de handmatige dose-
ring te onderbreken, drukt u eenvoudigweg
niet meer tegen de maalknop. Hierdoor
wordt de microschakelaar gedeactiveerd en
wordt het malen gestopt.
Pagina: 27
28
NL
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
STAP 6 – MAALGRAAD INSTELLEN
De maalgraad moet fijn zijn, maar ook weer niet
te poederig. De maalgraad beïnvloedt de snelheid
waarmee het water door de gemalen koffie loopt
en daardoor ook de smaak van de koffie.
U kunt uit 18 instellingen kiezen. Hoe kleiner het
getal, hoe fijner de maling. Het fijnst gemalen
is in de stand “FINE”. Hoe groter het getal, hoe
grover de maling. De grofste maling is in de stand
“COARSE“. Als eerste instelling raden wij aan om
“5” te kiezen en vervolgens de maalgraad naar
uw type koffie en persoonlijke smaak naar boven
of naar onder bij stellen.
Wanneer de maalgraad te fijn is (poederig of
meelachtig, wanneer de gemalen koffie tussen de
vingers wordt fijngewreven), loopt het water zelfs
bij hoge druk nog moeilijk door de gemalen koffie
heen. De koffie wordt te sterk, smaakt bitter en
heeft een ongelijkmatige crema.
Wanneer de koffie te grof gemalen is, loopt het
water er te snel doorheen. De daaruit resulterende
espresso is niet sterk genoeg, heeft weinig aroma
en er zit geen crema op.
STAP 5 – HOEVEELHEID KOFFIE INSTELLEN
Zet de regelaar voor de hoeveelheid koffie
GRIND AMOUNT op de 3-uur stand en test of
de smaak van deze hoeveelheid gemalen koffie
u aanspreekt.
Draai de schakelaar GRIND AMOUNT met de
klok mee richting “MORE” om de hoeveelheid te
verhogen.
Draai de schakelaar tegen de klok in richting
“LESS” om de hoeveelheid koffie te verlagen.
OPMERKING:
Het kan nodig zijn om de schakelaar GRIND
AMOUNT meerdere malen aan te passen
door deze licht te draaien, totdat u de juiste
hoeveelheid voor uw smaak gevonden
heeft.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET INSTELLEN VAN DE
MAALGRAAD: Stel de maalgraad alleen in op het moment dat het maalwerk loopt of als
er geen bonen in het reservoir zitten. Reden: Na het malen kunnen er bonen tussen de maalke-
gels blijven zitten. Als deze kegels dan anders ingesteld worden om de maalgraad te verande-
ren, dan kunnen deze bonen de maalkegels blokkeren. Daarom moet u de verfijnde afstelling
altijd alleen gebruiken als het maalwerk loopt.
Pagina: 28
29
NL
Na het aandrukken moet de koffie net onder de
rand van het filter liggen. Wanneer u de tamper
op de filterdrager drukt, dan moet het metalen
deel van de tamper recht in de filterdrager
verdwijnen.
Verwijder na het aandrukken de overtollige
koffie resp. koffie residu aan de rand van de
filterdrager weg met het doseringshulpstuk “Ra-
zor“, zodat de filterdrager op een juiste manier in
de zetkop geplaatst kan worden. Meer hierover
vindt u in stap 8 op de volgende bladzijde.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk «Tips
voor het zetten van goede koffie» op blz. 38.
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
STAP 7 – GEMALEN KOFFIE AANDRUKKEN
De gemalen koffie kan op twee manieren worden
aangedrukt:
1. Met de ingebouwde tamper:
De tamper bevindt zich in de machine en kan
daar op een eenvoudige manier worden gebruikt
om de gemalen koffie aan te drukken.
a. Haal de filterdrager na het malen uit de hou-
der en tik er licht mee ergens tegenaan om de
gemalen koffie gelijkmatig te verdelen.
b. Houd de filterdrager onder de ingebouwde
tamper.
c. Druk de filterdrager stevig tegen de onderkant
van de tamper aan, zodat de gemalen koffie
gelijkmatig wordt aangedrukt.
2. Met uitneembare tamper:
U kunt de tamper ook uit de machine halen en
hem handmatig gebruiken.
a Haal de tamper uit de houder.
b. Haal de filterdrager na het malen uit de houder
en tik er licht mee ergens tegenaan om de
gemalen koffie gelijkmatig te verdelen.
c. Neem de tamper in de ene hand en de filter-
drager in de andere.
d. Druk de tamper gelijkmatig op de gemalen koffie,
zodat deze wordt verdeeld en aangedrukt.
Pagina: 29
30
NL
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
Plaats de “Razor” in de filterdrager. De uitge-
stanste hoeken van het hulpstuk liggen op de
rand van de filterdrager.
Als u het hulpstuk naar links en rechts draait, ter-
wijl u de filterdrager boven de opvangbak houdt,
dan wordt de overtollige koffie van de rand van
de filterdrager verwijderd en precies de juiste
hoeveelheid koffie blijft achter in het filter.
STAP 8 – MET HET “RAZOR” DOSERINGS-
HULPSTUK DE OVERTOLLIGE HOEVEEL-
HEID KOFFIE VERWIJDEREN
Het speciaal ontworpen doseringshulpstuk “Ra-
zor“ helpt u om in één beweging de overtollige
koffie te verwijderen en de rand van de filterdra-
ger schoon te maken.
the Razor™
Precision dose trimming tool
Pagina: 30
31
NL
STAP 9 – FILTERDRAGER INZETTEN
Houd de filterdrager onder de filterkop, zodat de
greep zich onder het opschrift INSERT bevindt.
Duw de filterdrager omhoog tot hij tegen de
filterkop aan zit en draai de greep naar rechts tot
u een weerstand voelt. De greep maakt dan een
hoek van 90° met de machine.
VOORINGESTELDE HOEVEELHEID –
ÉÉN KOPJE
Druk één keer op de toets met het symbool
voor één kopje. Er komt een vooringestelde
hoeveelheid van ca. 30 ml uit de machine. Tijdens
het zetten van de koffie kunt u de pomp horen.
Nadat de vooringestelde hoeveelheid uit de machine
is gekomen, stopt de machine automatisch.
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
STAP 10 – ESPRESSO BEREIDEN
• Controleer of de randen van alle toetsen
oplichten, want alleen dan is de machine op
de juiste bedrijfstemperatuur.
• Controleer of de opvangbak en de filterdrager
op hun plaats zitten.
• Zet naar keuze één of twee kopjes onder de
filterdrager.
OPMERKING BIJ DE
VOORPERCOLATIE FUNCTIE:
Na het selecteren van een of twee koppen
koffie pompt de machine kortstondig water
met een lage druk. Daarna pompt het weer
water met een hogere druk door de koffie
in de filterdrager.
Daardoor wordt de gemalen koffie vóór
het eigenlijke koffiezetten alvast vochtig
gemaakt. De hoge druk die daarna wordt
opgebouwd, onttrekt alle oliën aan de ge-
malen koffie, waardoor het volle aroma tot
ontwikkeling komt.
OPMERKING:
De hoeveelheid espresso per kopje is afhan-
kelijk van de ingestelde maalgraad en de
gewenste maalhoeveelheid.
OPMERKING:
Bij gebruik van het filter voor één kopje
kunt u voor een optimale smaak het beste
slechts 30 ml water door de machine laten
lopen en bij gebruik van het filter voor
twee kopjes 60 ml.
Pagina: 31
32
NL
ENKELE ESPRESSO INDIVIDUEEL
PROGRAMMEREN
1. Voer de stappen 2 t/m 10 uit het hoofdstuk
«STAP VOOR STAP» op blz. 26-31 uit om
een enkele espresso te maken.
2. Zet het kopje onder de filterkop.
3. Druk nu één keer op de toets PROGRAM.
De machine geeft een geluidssignaal en de
programmeertoets begint te knipperen. Het
geluid geeft aan dat de machine in de pro-
grammeermodus staat.
4. Druk één keer op de toets met het symbool
voor één kopje. De machine begint met het
zetten van één kopje espresso en de rand van
de toets met het symbool voor één kopje
begint te knipperen.
5. Wanneer de gewenste hoeveelheid espresso in
het kopje zit, drukt u op de toets met het
symbool voor één kopje om het koffiezetten te
stoppen. De machine geeft twee geluidssignalen
om aan te geven dat de door u aangegeven
hoeveelheid is opgeslagen en de programmeer-­
modus is beëindigd.
DUBBELE ESPRESSO INDIVIDUEEL
PROGRAMMEREN
1. Voer de stappen 2 t/m 10 uit het hoofdstuk
«STAP VOOR STAP» op blz. 26-31 uit om een
dubbele espresso te maken.
2. Zet het kopje onder de filterkop.
3. Druk nu één keer op de toets PROGRAM.
De machine geeft een geluidssignaal en de
programmeertoets begint te knipperen. Het
geluid geeft aan dat de machine in de pro-
grammeermodus staat.
4. Druk één keer op de toets met het
symbool voor twee kopjes. De machine begint
met het zetten van twee kopjes espresso en
de rand van de toets met het symbool voor
twee kopjes begint te knipperen.
5. Wanneer de gewenste hoeveelheid espresso
in het kopje zit, drukt u op de toets met
het symbool voor twee kopjes om het koffie-
zetten te stoppen. De machine geeft twee
geluidssignalen om aan te geven dat de door
u aangegeven hoeveelheid is opgeslagen en
de programmeermodus is beëindigd.
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
VOORINGESTELDE HOEVEELHEID –
TWEE KOPJES
Druk één keer op de toets met het symbool
voor twee kopjes. Er komt een vooringestellde
hoeveelheid van ca. 60 ml uit de machine.
Tijdens het zetten van de koffie kunt u de pomp
horen. Nadat de vooringestelde hoeveelheid
uit de machine is gekomen, stopt de machine
automatisch.
OPMERKING:
Als u tijdens het koffie zetten op de of
knop drukt, dan wordt het doorlopen
van het water direct stopgezet.
Pagina: 32
33
NL
ESPRESSO BEREIDING: STAP VOOR STAP
STAP 11 – FILTERDRAGER REINIGEN
• Haal de filterdrager uit de filterkop. Draai de
greep van de filterdrager naar links tot deze
loskomt uit de houder.
• Om het koffiedik te verwijderen, draait u de
filterdrager 180° en tikt u hem voorzichtig tegen
de afvalbak tot het koffiedik eruit valt (koffiedik
moet worden meegegeven met het huisvuil en
mag niet door de gootsteen worden gespoeld,
omdat de afvoerleidingen hierdoor verstopt
kunnen raken).
• Spoel de filterdrager met warm leidingswater
af tot er geen koffieresten meer te zien zijn.
• Droog de filterdrager en het filter af.
HANDMATIGE INSTELLING
Houd de toets met het symbool voor één
of twee kopjes ingedrukt. Laat de toets
los, zodra de gewenste hoeveelheid koffie in het
kopje – of de kopjes – zit.
OPMERKING:
Let bij handmatige bediening op de druk­
indicator die is beschreven op blz. 10, om er
zeker van te kunnen zijn dat de voorwaar-
den waaronder de espresso wordt bereid,
optimaal zijn.
WAARSCHUWING:
DE METALEN DELEN VAN DE FILTER-
DRAGER WORDEN ZEER HEET.
MACHINE RESETTEN OP DE VOORINGE-
STELDE WAARDEN
Om de machine te resetten op de vooringestelde
waarden voor een enkele of dubbele espresso,
houdt u de toets PROGRAM ingedrukt tot de
machine drie geluidssignalen geeft. Laat de toets
daarna los. De machine is dan weer ingesteld op
de oorspronkelijke standaardwaarden.
OPMERKING:
Standaardinstelling: de hoeveelheid water
voor één kopje bedraagt ca. 30 ml en de
hoeveelheid water voor twee kopjes ca. 60 ml.
Pagina: 33
34
NL
DE KUNST VAN HET MELK OPSCHUIMEN
De Solis Grind & Infuse Pro espressomachine
beschikt over een professioneel en zwankbaar
stoompijpje, waarmee eenvoudig melk kan wor-
den opgeschuimt tot een crèmige melkschuim.
• Plaats het stoompijpje zo dat deze zich boven
het rooster bevindt.
• Vul het edelstalen kannetje tot maximaal de
helft met koude, verse melk.
• Draai de schakelaar naar de stand met het
stoomsymbool. De witte indicatieverlichting
«HOT WATER/STEAM» begint te knipperen
om aan te geven dat de machine zich op-
warmt om stoom te genereren.
• Wanneer het lampje ophoudt met knipperen,
is de machine gereed voor gebruik.
• Voordat u het stoompijpje in de melk steekt,
moet u de keuzeschakelaar terugdraaien in de
stand STANDBY. Zo voorkomt u dat de melk
uit het kannetje naar buiten spuit. (De pauze
waarna de stoommodus wordt geactiveerd,
duurt 8 seconden.)
• Stop het stoompijpje in de melk en draai de
schakelaar weer naar de stand met het stoom-
symbool.
• Wanneer de melk warm genoeg is, zet u de
schakelaar weer op STANDBY en verwijdert u
het kannetje.
OPMERKING:
Wanneer de espressomachine damp produ-
ceert, kunt u de pomp horen. Dit is normaal
en betekent dat de 15 bar pomp in werking is.
OPMERKING:
Na 5 minuten ononderbroken stoomproductie
schakelt de machine de stoomfunctie automa-
tisch uit. De stoomindicator knippert. Zet de
keuzeschakelaar in dit geval op STANDBY.
WAARSCHUWING:
OM SPETTEREN VAN DE HETE MELK TE VOORKOMEN, MOET U HET STOOMPIJPJE TIJDENS HET
OPSCHUIMEN IN DE MELK WORDEN GEHOUDEN OF NÉT BOVEN DE MELK WORDEN GEHOUDEN.
DENK ERAAN DAT DE KEUZESCHAKELAAR VOOR HET VERWIJDEREN VAN HET MELKKANNETJE
WEER NAAR DE STANDBY STAND DRAAIT.
Pagina: 34
35
NL
Het opschuimen van melk gebeurt in
twee fasen:
eerst wordt er lucht toegevoerd, zodat de melk
luchtiger wordt, en daarna wordt de melk
opgeklopt, zodat hij de juiste consistentie en
temperatuur krijgt.
In de praktijk versmelten deze twee fasen tot
één proces.
STAP 1 – LUCHT TOEVOEREN
Houd het kannetje zo, dat het uiteinde van het
stoompijpje zich net in de melk bevindt, en acti-
veer met uw andere hand de stoom. Beweeg het
kannetje omlaag tot het stoompijpje net boven
de melk uitsteekt en een sissend geluid maakt, en
beweeg het daarna weer omhoog. Blijf dit herha-
len. Doordat de melk luchtiger wordt, neemt het
volume toe. Beweeg het kannetje dus steeds iets
verder omlaag, zodat het uiteinde van het stoom-
pijpje zich telkens net boven de melk bevindt.
STAP 2 – MELK OPKLOPPEN
Al na korte tijd is de melk luchtig genoeg. Houd
het kannetje nu zo, dat het stoompijpje zich niet
meer in het midden bevindt, zodat de melk
wordt opgeklopt. Omdat het stoompijpje een
hoek maakt, moet u het kannetje hierbij schuin
van u af houden. Ook moet u het kannetje ho-
ger houden, zodat het stoompijpje zich over een
grotere lengte in de melk bevindt.
Blijf de melk opkloppen tot deze de gewenste
temperatuur heeft (tussen de 55 en 65° C). Ook
zonder thermometer merkt u vanzelf wanneer de
juiste temperatuur is bereikt, doordat de bodem
van het kannetje dan te heet is om aan te raken.
Wanneer u de melk op de juiste manier opklopt,
krijgt deze een consistentie die lijkt op die van
geklopt eiwit, en gaat het oppervlak glanzen.
Verwijder eventuele luchtbellen door voorzichtig
met het kannetje op een gladde ondergrond te
tikken en giet de melk in een glas of kopje om de
gewenste koffiespecialiteit te bereiden.
Activeer nogmaals de stoom, om de melkresten
uit het stoompijpje te spoelen.
Maak het stoompijpje na gebruik schoon met
een vochtige doek.
OPMERKING:
Wanneer u bij het toevoeren van lucht een
hard, piepend geluid hoort, heeft u het
stoompijpje waarschijnlijk te snel in de melk
gestoken.
OPMERKING:
De beste resultaten bereikt u met verse,
koude melk. Reinig het stoompijpje na ie-
der gebruik. Verdere uitleg hierover vindt u
in het hoofdstuk «Reiniging en onderhoud»
op bladzijde 40.
OPMERKING:
De machine heeft een automatische spoel­
functie, zodat u direct na gebruik van het
stoompijpje espresso kunt maken. Deze
automatische spoelfunctie voorkomt dat
het door de verwarmingsspiraal warm ge-
worden water de gemalen koffie verbrandt.
Het water komt automatisch in de opvang­­
bak
terecht en een interne thermostaat zorgt
ervoor dat de temperatuur altijd optimaal
is voor het zetten van koffie. Zo wordt uw
espresso altijd buitengewoon aromatisch.
DE KUNST VAN HET MELK OPSCHUIMEN
Pagina: 35
36
NL
HEET WATER FUNCTIE HANDMATIGE
AAN­
PASSING VAN DE
ZETTEMPERATUUR
Als u heet water wilt gebruiken om uw espresso
te verdunnen, om thee, andere warme dranken
of kant-en-klaar soep klaar te maken, of om
koppen, de filterdrager of de filter te verwarmen,
dan kunt u de keuzeregelaar in de stand
draaien.
Plaats vantevoren de kop (of de filterdrager resp.
het filter) onder de heet water toevoer. De witte
indicatieverlichting HOT WATER/STEAM begint
te knipperen om aan te geven dat de machine
zich opwarmt om heet water te genereren.
De heet water functie is klaar voor gebruik,
zodra de indicatieverlichting constant verlicht is.
Het water stroomt uit de heet water toevoer.
Als u de toevoer van heet water wilt stoppen,
draai dan de schakelaar weer terug naar de
middelste standby stand.
U kunt de watertemperatuur voor het zetten van
koffie met 1°C of 2°C handmatig verhogen of
verlagen.
Koffiebonen kunnen afhankelijk van de regio
waar ze vandaan komen of hoe de koffie ge-
brand is een andere zettemperatuur nodig heb-
ben om een optimaal aroma vrij te laten komen.
Als uw espresso een beetje “grauw” van smaak
zijn, dan kunt u de zettemperatuur met
1°C verlagen. Mocht uw espresso een beetje
“zuur” van smaak zijn, dan kunt u de zettempe-
ratuur met 1°C verhogen.
Zo verandert u de zettemperatuur:
• Als u apparaat uitstaat en in de OFF stand
staatm druk dan op de PROGRAM knop en
houdt deze ingedrukt. Druk dan gelijktijdig
ook de POWER knop ingedrukt.
• Er klinkt dan een eenmalig geluidsignaal om
aan te geven dat de temperatuursinstelling nu
veranderd kan worden.
PROGRAM
POWER
Pagina: 36
37
NL
De instelling die op dat moment al ingesteld is
licht op. Voordat u de zettemperatuur voor het
eerst verandert, licht PROGRAM op.
In principe geeft de indicatieverlichting de vol-
gende instellingen weer:
• Als u op een
van de volgende
knoppen drukt,
dan verandert de
instelling zoals in
de tabel aangege-
ven. U kunt een
aanpassing tussen
de −2°C en +2°C
kiezen of weer
de basisinstelling
kiezen. Echter,
u moet de knop
binnen seconden
indrukken nadat u
in deze wijzigings-
modus zit.
* Uitgaande van de
basisinstelling
Aanduiding
verlichting
Beschrijving
HOT WATER
STEAM
POWER
CLEAN ME
PROGRAM
Basisinstelling
HOT WATER
STEAM
POWER
CLEAN ME
PROGRAM
+1°C*
HOT WATER
STEAM
POWER
CLEAN ME
PROGRAM
+2°C*
−1°C*
POWER
PROGRAM
−2°C*
FILTER SIZE
• Let op: Als er in deze wijzigingsmodus binnen
5 seconden geen knop wordt ingedrukt,
dan gaat het apparaat terug naar de standby
stand. De zettemperatuur is dan niet aange-
past en u moet nogmaals van voren beginnen.
• Zodra u uw instelling gekozen heeft en de
door u gewenste instelling wordt weergege-
ven, dan klinkt er een dubbel geluidsignaal en
is uw keuze opgeslagen.
• Daarna gaat uw apparaat terug in de standby
stand.
Om de basisinstelling terug te zetten:
druk op de PROGRAM knop.
PROGRAM
Om de zettemperatuur met 1°C te verhogen:
druk op de knop voor één kop .
PROGRAM
Om de zettemperatuur met +2°C te verhogen:
druk op de knop voor twee koppen .
PROGRAM
Om de zettemperatuur met −1°C te verlagen:
druk op de FILTER SIZE knop.
SINGLE
FILTER SIZE
DOUBLE
PROGRAM
POWER
Om de zettemperatuur met −2°C te verlagen:
druk op de POWER knop.
SINGLE
FILTER SIZE
DOUBLE
PROGRAM
POWER
Pagina: 37
38
NL
TIPS VOOR HET ZETTEN VAN GOEDE KOFFIE
KOPJES EN GLAZEN VOORVERWARMEN
Een warme kop zorgt ervoor dat de koffie zijn
optimal temperatuur behoudt.
Plaats de kop onder de toevoer van heet water
en draai de schakelaar voor stoom en heet water
op de heet water functie. Laat het hete water
in het kopje stromen . Wacht kort en leeg
vervolgens het kopje en droog deze af. Plaats het
zojuist voorverwarmde kopje op het rooster.
FILTERDRAGER EN FILTER
VOORVERWARMEN
Een koude filterdrager en filter kan de temperatuur
tijdens de bereiding zo laten zakken, dat de
kwaliteit van de koffie eronder lijdt. Laat daarom
altijd voor dat de filterdrager en het filter voor de
bereiding van de koffie een keer met heet water
doorlopen of gebruik ook hiervoor de heet water
functie.
OPMERKING:
Maak het filter en de filterdrager altijd droog,
voordat u koffie gaat zetten. Achtergebleven
vocht kan ervoor zorgen dat het water langs
de koffie loopt.
DE JUISTE FILTER
De enkelwandige filter van de Solis Grind & Infuse
Pro zijn ideaal voor de bereiding van vers ge-
malen koffie. Experimenteer met de maalgraad
(GRIND SIZE, zie bladzijde 28), de hoeveelheid
koffie (GRIND AMOUNT, zie bladzijde 28) en
het aandrukken en creëer zo de koffie die u het
beste smaakt. Gebruik ook altijd de juiste filter-
grootte voor 1 of 2 koppen.
2 koppen
1 kop
GOED AANDRUKKEN
Strijk de gemalen koffie glad door licht tegen
de zijkant van de filterdrager te tikken en druk
de koffie aan met de tamper. Lees alstublieft de
toelichting op bladzijde 29. Bij het bereiden van
een dubbele espresso is het belangrijk dat u de
gemalen koffie pas aandrukt nadat u de tweede
portie koffie in het filter hebt gedaan. Anders
vormt de koffie in het filter twee lagen, waar-
door het eindresultaat mogelijk minder goed is.
OVERTOLLIGE KOFFIE VERWIJDEREN
Gebruik het doseringshulpmiddel “Razor“ om
overtollige koffie te verwijderen en de rand van de
filterdrager schoon te maken. Lees de toelichting
op bladzijde 30.
OPMERKING:
Zorg ervoor dat de rand van het filter vrij is
van koffieresten, zodat de filterdrager goed
in de filterkop komt te zitten.
Pagina: 38
39
NL
TIPS VOOR HET ZETTEN VAN GOEDE KOFFIE
FILTERKOP REINIGEN
Laat voordat u de filterdrager in de machine plaatst,
heet water door de filterkop lopen. Daardoor
wordt de machine nogmaals gereinigd en wordt
de temperatuur vóór het koffiezetten nogmaals
gestabiliseerd.
ESPRESSO ZETTEN
De fout die bij het zetten van espresso het vaakst
wordt gemaakt, is overextractie. De daaruit resul-
terende espresso smaakt bitter en heeft een zeer
licht laagje crema. Crema is het in het ideale geval
karamelkleurige romige laagje dat zich tijdens het
zetten op de espresso vormt.
OPMERKING:
Als de extractie te snel plaats vindt, zet de
maalgraadregelaar GRIND SIZE dan op een
lager getal, d.w.z. dat de koffie fijner gema-
len wordt. Gaat de extractie te langzaam,
zet dan de maalgraadregelaar GRIND SIZE
op een hoger getal, d.w.z. dat de koffie
grover gemalen wordt.
OPMRKING:
de smaak van koffie is afhankelijk van vele
factoren, zoals de gebruikte koffiebonen,
de maalgraad en de mate waarin de koffie
wordt aangedrukt. Wij adviseren u deze
factoren te variëren om zo uit te vinden hoe
de koffie u persoonlijk het beste smaakt.
EXTRACTIETABEL
MALING DOSERING AANDRUKKEN LOOPTIJD
OVERGEËXTRAHEERD
bitter – wrang
Te fijn Te veel Te hard Langer
dan 40 sec.
OPTIMAAL optimaal 10 g (1kop)
18 g (2koppen)
15–20 kg 25–35 sec.
ONDERGEËXTRAHEERD
waterig – zuur
Te grof Te weinig Te zacht Minder
dan 20 sec.
Pagina: 40
41
NL
Cleaning required
CLEAN ME
A
HELP!
LOCK
INSERT
REINIGING EN ONDERHOUD
De machine moet
worden gereinigd
Leeg de opvangbak
en vul het water­
reservoir
Druk op de knoppen voor 1 en 2 koppen
koffie, houdt deze ingedrukt en druk tege-
lijkertijd gedurende 3 seconden de POWER
knop ingedrukt
Plaats de rubberen
afdichting en het fil-
ter in de filterdrager
Wacht 5 minuten Reinig de filter­
drager en de filters
Raadpleeg het
hoofdstuk “proble-
men oplossen”
Plaats de SOLITABS
tabletten (zonder
spons)
Geen espresso
bereiden?
Bestel nieuwe reini-
gingstabletten
Schakel de machine
uit
Zet de filterdrager
in de machine en
vergrendel hem
REINIGINGSCYCLUS UITVOEREN
De Grind & Infuse Pro espressomachine heeft een geïntegreerde reinigingscyclus, die regelmatig moet worden uitgevoerd.
Wanneer de machine moet worden gereinigd, licht automatisch de tekst CLEAN ME op om de gebruiker hierop te wijzen.
De reinigingstabletten SOLITABS (artikelnummer 993.02), de vloeibare ontkalker SOLIPOL®
special (artikelnummer 703.02) en de maalwerkreiniger
GRINDZ™ (artikelnummer 993.08) zijn verkrijgbaar bij de vakhandel resp. direct leverbaar via Solis of Switzerland AG. Telefoon: +41 848 804 884,
fax: + 41 848 804 890, internet: www.solis-onlineshop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
FILTERDRAGER
REINIGEN
Laat regelmatig
water door de
in de machine
gezette maar lege
filterdrager lopen
om eventuele
resten koffie te
verwijderen.
Pagina: 41
42
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
REINIGINGSHANDLEIDING
Wanneer de machine moet worden gereinigd,
ga dan te werk zoals hieronder beschreven.
1. Gebruik een SOLITABS-reinigingstablet.
2. Leeg de opvangbak en vul het waterreservoir.
3. Plaats de rubberen afdichting in het filter en
deze samen in de filterdrager.
4. Doe een reinigingstablet in het filter.
5. Plaats de filterdrager in de zetgroep.
6. Schakel de machine uit.
7. Druk de toetsen voor 1 en 2 kopjes en dan de
POWER toets tegelijkertijd gedurende
3 seconden in.
8. De reinigingscyclus begint en duurt ca. 5
minuten. Na afloop klinken er drie geluidssig-
nalen. Haal de filterdrager uit de machine en
controleer of de reinigingstablet helemaal is
opgelost.
Wanneer de tablet niet is opgelost, herhaal
dan de stappen 5 t/m 7.
ONTKALKEN
Hard water kan bij regelmatig gebruik van de
machine tot gevolg hebben dat zich in en op een
aantal functionele delen van de machine kalk
afzet. Daardoor loopt er minder water door de
machine, functioneert hij niet optimaal en wordt
de kwaliteit van de koffie minder goed.
Daarom adviseren wij de machine regelmatig (af-
hankelijk van de hardheid van het water, ten minste
eens in de één à twee maanden) te ontkalken met
een mengsel van water en SOLIPOL®
special.
Ga hierbij te werk volgens de reinigingshand­
leiding.
MACHINE ONTKALKEN
• Verwijder de filterdrager. Vul de watertank met
het mengsel van vloeibaar reinigingsmiddel
(SOLIPOL®
special 1:1 verdund met water).
• Steek de netstekker van de machine in het
stopcontact. Zet de POWER-toets op ON.
Zet een grote opvangbak onder de zetgroep
en het stoompijpje.
• Zodra de bedrijfstemperatuur is bereikt, lichten
de randen van de toetsen op het bedienings­
paneel op. Houd de toets voor één of twee
kopjes gedrukt tot ongeveer 50% van het
vloeibare reinigingsmiddel-water mengsel door
de machine is gelopen.
• Draai de keuzeschakelaar in de stand met het
stoomsymbool en laat ca. 2 minuten lang
stoom door de sproeier naar buiten komen.
Draai de schakelaar terug in de stand STANDBY.
• Plaats een opvangbak onder de uitloop voor
heet water. Draai de keuzeschakelaar naar de
stand met het watersymbool en laat het reste-
rende water via de uitloop voor heet water uit
het reservoir stromen.
• Haal het waterreservoir na het ontkalken uit de
machine en spoel het grondig uit. Vul het met
vers, koud water. Herhaal de bovenstaande
stappen om de machine door te spoelen.
WAARSCHUWING:
Dompel het netsnoer, de netstekker en
de machine zelf niet in water of andere
vloeistoffen. Tijdens het ontkalken mag het
waterreservoir niet worden verwijderd of
helemaal leeglopen.
OPMERKING:
Wij adviseren uitsluitend SOLIPOL®
special
als ontkalkingsmiddel te gebruiken en
wijzen elke aanspraak op schadevergoeding
van de hand die ontstaat als gevolg van
gebruik van andere ontkalkingsmiddelen.
OPMERKING:
Spat of druppelt het ontkalkingsmiddel
– ook verdunt – op de buitenkant van het
apparaat, aub direct afvegen om schade
aan de oppervlakte te voorkomen.
Pagina: 42
43
NL
POWER FILTER SIZE
GRIND AMOUNT POWER FILTER SIZE
GRIND AMOUNT
SINGLE DOUBLE
PUSH TO GRIND
POWER FILTER SIZE
GRIND AMOUNT POWER FILTER SIZE
GRIND AMOUNT
SINGLE DOUBLE
PUSH TO GRIND
REINIGING EN ONDERHOUD
CONISCH MAALWERK REINIGEN
CONISCH MAALWERK REINIGEN
Bij het doorlopen van de reinigingscyclus
wordt het maalwerk ontdaan van olieresten die
zich hebben afgezet op de maalkegels en tot
gevolg kunnen hebben dat het maalwerk min-
der goed functioneert. Geadviseerd wordt het
conische maalwerk ook te reinigen met het
speciaal daarvoor bedoelde reinigingsmiddel
GRINDZ®
(artikelnummer 993.08). GRINDZ®
is verkrijgbaar in de vakhandel resp. direct
leverbaar via Solis of Switzerland AG.
Tel: +41848804884, fax: + 41848804890,
internet: www.solis-onlineshop.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
Ontgrendel het
reservoir
Leeg het reservoir
Verwijder het
reservoir
Verwijder de boven-
ste maalkegel
Plaats het reservoir
terug
Reinig de maalkegel
met een kwast
Vergrendel het
reservoir
Reinig het reservoir
met een kwast
Reinig het uitloop-
kanaal voor de kof-
fie met de borstel
Ontgrendel het
reservoir
Verwijder het
reservoir
Laat het maalwerk
loos draaien
Pagina: 43
44
NL
BLOKKADE IN HET CONISCH MAALWERK VERWIJDEREN
Het reinigen van het conisch maalwerk is alleen nodig om een blokkade
tussen maalkegel en koffieuitloop te verhelpen.
REINIGING EN ONDERHOUD
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14
SINGLE DOUBLE
PUSH TO GRIND
7
POWER FILTER SIZE
GRIND AMOUNT
GRIND SIZE GRIND SIZE
GRIND SIZE
1. MAALRAD
2. METALEN SLUITRING
3. SLUITRING VAN VILT
3
2
1
1. SLUITRING VAN VILT
2. METALEN SLUITRING
3. MAALRAAD
1
2
3
MOER AANDRAAIEN
MOER LOSMAKEN
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14
SINGLE DOUBLE
PUSH TO GRIND
7
POWER FILTER SIZE
GRIND AMOUNT
GRIND SIZE GRIND SIZE
GRIND SIZE
1. MAALRAD
2. METALEN SLUITRING
3. SLUITRING VAN VILT
3
2
1
1. SLUITRING VAN VILT
2. METALEN SLUITRING
3. MAALRAAD
1
2
3
MOER AANDRAAIEN
MOER LOSMAKEN
Verwijder het reservoir
Verwijder met de
reinigingsborstel of
pijpje de blokkade in
het kanaal van het
maalwerk
Zet de maalgraad-
regelaar GRIND SIZE
op 1 (fijnste instelling)
Reinig het uitloopka-
naal met de reinigings-
borstel
Maak met 10 mm
inbussleutel de moer
met de klok mee los
Plaats de sluitringen en
het maalrad weer terug
met de tang
Zet de maalgraad-rege-
laar GRIND SIZE
op 16 (grofste instelling)
Plaats de onderste
maalkegel (aandrijfas
met holle ruimte
uitlijnen). Plaats de
sluitringen en moer
Verwijder de
bovenste maalkegel
Draai de moer tegen de
klok in vast
Verwijder eerst de moer,
veer en sluitring,
voordat u de onderste
maalkegel eraf haalt
Leg de bovenste maal-
kegel weer terug
Verwijder het maalrad
en sluitringen met
behulp van de tang
Zet de maalgraad-
regelaar op „5“. Plaats
het reservoir op het
apparaat
WAARSCHUWING:
wees bij de demontage, reiniging en mon-
tage uiterst voorzichtig! De maalkegels zijn
extreem scherp!
Pagina: 44
45
NL
4949
REINIGING EN ONDERHOUD
STOOMPIJPJE REINIGEN
• Maak het stoompijpje na elk gebruik schoon.
• Positioneer het stoompijpje boven de opvang-
bak en zet de schakelaar kort op het stoom-
symbool. Hierdoor worden melkrestanten uit
de pijp verwijderd.
• Veeg het stoompijpje na ieder gebruik schoon
met een vochtige doek.
• Controleer of de draaischakelaar op STANDBY
staat. Schakel de POWER-toets uit en wacht
tot de machine is afgekoeld.
• Wanneer het stoompijpje verstopt is, gebruik
dan de naald van het reinigingsgereedschap
om de sproeier schoon te maken.
• Wanneer het stoompijpje daarna nog steeds
verstopt is, kunt u het met de middelste ope-
ning van het reinigingsapparaat losschroeven.
• Schroef de sproeier met het reinigings-
gereedschap los.
• Zet de sproeier in de week in heet water,
voordat u de opening met de naald schoon-
maakt. Gebruik het reinigingsgereedschap
om de sproeier weer vast te schroeven.
Onderhoud
van het
stoompijpje
Stoompijpje
verstopt?
Reinig de opening
met een naald
Reinig het stoom-
pijpje met een
vochtige doek
Activeer de stoom
om de melkresten
weg te spoelen
Verwijder het
mondstuk
Zet de sproeier in de
week in heet water
Pagina: 45
46
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
FILTER, FILTERDRAGER EN ZETGROEP REINIGEN/SCHOONMAKEN
Laat regelmatig water door de in de machine gezette maar lege filterdrager lopen om eventuele resten koffie te verwijderen.
Klop het filter leeg Reinig het filter Plaats het filter
in de filterdrager
Plaats de
filterdrager
in de zetgroep
Water door laten
lopen (toets gedrukt
houden)
Maak de gaatjes met de
reinigingsnaald schoon
en spoel met water
Wanneer de kleine gaatjes in het filter verstopt
zijn, ga dan als volgt te werk:
1. Plaats het filter in de filterdrager. Laat water
door de ingezette maar lege filterdrager
lopen.
2. Laat voor het reinigen van de filters eenvou-
digweg met de handmatige functie water
door de filterdrager lopen. Houd hiervoor
de toets met het symbool voor één kopje
ingedrukt.
3. Reinig de gaatjes van het filter met de fijne
naald van het reinigingsgereedschap.
4. Voor een grondige reiniging van de filters
moet de automatische reinigingscyclus van de
machine worden geactiveerd.
BEHUIZING EN WARMHOUDPLAAT
REINIGEN
Gebruik voor het reinigen van de behuizing en
de warmhoudplaat een vochtige, zachte doek.
Droog de machine vervolgens na met een droge,
zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of doeken die krassen op het
oppervlak kunnen maken.
Pagina: 46
47
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
OPVANGBAK REINIGEN
De opvangbak moet regelmatig worden ver-
wijderd, geleegd en gereinigd, in het bijzonder
telkens wanneer de tekst «Empty Me!» verschijnt.
Verwijder het rooster, de verdeelbak en de
«Empty Me!»-indicator uit de opvangbak. Doe
het droge koffiedik bij het huisvuil. Reinig de op-
vangbak met warm afwaswater en een niet-schu-
rend reinigingsmiddel. Spoel hem daarna af met
helderwater en maak hem goed droog. U kunt de
«Empty Me!»-indicator verwijderen door deze uit
de houders aan de zijkant omhoog te trekken.
Het onderstuk en de afdekking van de opvangbak
zijn afwasmachinebestendig.
OPBERGBAK REINIGEN
De opbergbak bevindt zich achter de opvangbak
en kan met een zachte, vochtige doek worden
gereinigd (gebruik geen schuurmiddelen of
reinigingsgereedschappen die krassen op het
oppervlak kunnen veroorzaken).
MACHINE OPBERGEN
Schakel het apparaat uit met de POWER knop,
draai de schakelaar voor stoom en heet water naar
STANDBY en haal de stekker uit het stopcontact,
voordat u de machine gaat opbergen.
Leeg het bonenreservoir, het waterreservoir en de
opvangbak.
Controleer of de machine afgekoeld, schoon en
droog is. Breng alle accessoires op hun plaats of
berg deze op in de opbergbak.
Zet de machine rechtop weg en leg er niets op.
WAARSCHUWING:
DOMPEL HET NETSNOER, DE NETSTEKKER
EN HET APPARAAT ZELF NIET IN WATER
OF ANDERE VLOEISTOFFEN. TIJDENS
HET ONTKALKEN MAG HET WATERRE-
SERVOIR NIET WORDEN VERWIJDERD
OF HELEMAAL LEEGLOPEN.
Pagina: 47
48
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
Alleen een optimaal op elkaar afge-
stemd samenspel van koffie en machine
garandeert een absoluut topresultaat
De Solis Grind & Infuse Pro espressomachine
voldoet aan de hoogste eisen en garandeerd een
constante en perfecte koffiekwaliteit. Zonder
hieraan af te doen, zijn er toch enkele aandachts-
punten.
Maak de filters altijd schoon
In de filters kunnen koffieresten achterblijven.
Om een optimale doorloop te garanderen, moe-
ten de filters volgens de voorschriften gereinigd
worden. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk
«Reiniging en onderhoud».
Heeft u hulp nodig?
De Solis Grind & Infuse Pro is een extreem
betrouwbaar apparaat en bij juist gebruik en
onderhoud zult u hier veel plezier aan beleven.
Mocht u toch een vraag hebben over de bedie-
ning van deze machine hebben, dan staan wij
graag voor u klaar op ons telefoonnummer 091
802 90 10 (alleen voor klanten in Zwitserland).
Wij staan u graag met raad en daad bij.
De machine ontkalken
De in water aanwezige kalk zet zich in de machi-
ne af en beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van
de koffie, maar verlaagt ook de levensduur van
de machine. Wij raden u aan om de machine
regelatig te ontkalken. Ook hierover vindt u
meer informatie in het hoofdstuk «Reiniging en
onderhoud».
Pagina: 48
49
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Bij ingeschakelde machine knippert
de lampje voor stoom/heet water
Koffie loopt niet door
Koffie loopt te snel door
Koffie is koud
MOGELIJKE OORZAAK
Draaiknop voor stoom en heet water staat niet in
de «STANDBY» stand
Machine niet ingeschakeld of netstekker niet in
het stopcontact
Waterreservoir leeg
Koffie te fijn gemalen
Te veel koffie in het filter
Koffie te dicht bij
Filter verstopt
Koffie te grof gemalen
Te weinig koffie in het filter
Koffie niet voldoende aangedrukt
Kopjes niet voorverwarmd
Melk niet warm genoeg (voor cappuccino en
caffè latte)
OPLOSSING
Zet de schakelaar op ‘STANDBY’. De machine
start dan de normale opwarmfase.
Controleer of de netstekker in het stopcontact
zit en of de POWER-toets op ON staat.
Zie blz.26, «Waterreservoir vullen».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
heeft. Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
Zie blz. 28, «Maalhoeveelheid instellen».
Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
Reinig het filter. Zie blz. 46 «Filter reinigen».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad heeft.
Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
Zie blz. 28, «Maalhoeveelheid instellen».
Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
Verwarm de kopjes voor. Zie blz. 26, «Kopjes
voorverwarmen».
Wanneer de bodem van het kannetje zo heet
is dat u het niet meer kunt vastpakken, is de
temperatuur juist. Zie blz. 34, «De kunst van het
melk opschuimen».
Pagina: 49
50
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Geen crema
Tijdens het koffiezetten of het melk
opschuimen hoor je de pomp ruisen
Koffie loopt langs de filterdrager om-
laag
De veiligheidskoppeling van het maal-
werk is in werking getreden
MOGELIJKE OORZAAK
Koffie niet voldoende aangedrukt
Koffie te grof gemalen
Koffie niet vers
Filter verstopt
De pomp van de machine draait normaal
gesproken op 15 bar
Filterdrager niet goed ingezet in de zetgroep
Koffieresten aan de rand van het filter
Te veel koffie in het filter
Koffie te sterk aangedrukt
Verkeerd filter voor de gebruikte hoeveelheid
koffie
Een te vol filter veroorzaakt een opstopping in een
van de kanalen voor de koffie
OPLOSSING
Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
heeft. Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
Vervang oude bonen door versgebrande.
Gebruik de fijne naald van het reinigingsgereed-
schap om de gaatjes schoon te maken.
Zie blz. 46, «Filter reinigen».
Geen actie nodig, omdat dit normaal is.
Zie blz. 31 «Filterdrager inzetten».
Verwijder koffieresten van de rand van het filter,
zodat het filter op de juiste manier in de filterkop
kan worden gezet.
Zie blz. 28, «Maalhoeveelheid instellen».
Zie blz. 29, «Gemalen koffie aandrukken».
Zorg ervoor dat u het kleine filter gebruikt
voor één kopje koffie en het grote filter voor
twee kopjes.
Reinig het maalwerk en het uitloopkanaal voor
de koffie zoals op blz. 43 staat beschreven.
Pagina: 50
51
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Koffie komt alleen druppelsgewijs uit
de filterdrager
Machine maakt een hard en continu
pompgeluid
Geen stoom
Melk na het opschuimen niet romig
MOGELIJKE OORZAAK
Geen of te weinig water in het reservoir
Koffie te fijn gemalen
Machine verstopt door afzetting van mineralen
Waterreservoir leeg
Waterreservoir niet goed vastgeklikt
Machine niet ingeschakeld
Waterreservoir leeg
Stoomdraaischakelaar niet in de stand STEAM
Stoompijpje verstopt
Niet genoeg stoom
Melk niet vers en koud
OPLOSSING
Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
heeft. Zie blz. 28, «Maalgraad instellen».
Ontkalk de machine. Zie blz. 42, «Ontkalken».
Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Controleer of de netstekker in het stopcontact
zit en of de POWER-toets op ON staat.
Zie blz. 26, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Zet de schakelaar op «STEAM» .
Gebruik de fijne naald van het reinigingsgereed-
schap om de sproeier schoon te maken. Wan-
neer dit niet helpt, gebruik dan het middelste gat
van het reinigingsgereedschap om de sproeier
los te schroeven.
Zie blz. 45, «Reiniging en onderhoud».
Stoompijpje verstopt. Zie blz. 45, «Reiniging en
onderhoud».
Gebruik koude, verse melk. Zie blz. 34,
«De kunst van het melk opschuimen».
Pagina: 51
52
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Machine werkt niet
Er komt geen koffie uit het maalwerk
Het maalwerk maakt een luid,
ratelend geluid
Maalwerk start niet bij bediening
van de microschakelaar.
De lampjes «Filter Size» lichten
beurtelings op
MOGELIJKE OORZAAK
De machine is ingeschakeld, maar werkt niet
Geen bonen in het reservoir
Er zit een blokkade of vreemd voorwerp in het
maalwerk
Het maalkanaal is geblokkeerd
Er zit water/vocht in de maalkamer + maalkanaal
Veiligheidsvergrendeling van het reservoir open
(reservoir niet goed vergrendeld)
OPLOSSING
Mogelijk is de veiligheidsuitschakeling geactiveerd,
doordat de pomp of het maalwerk oververhit is.
Schakel de machine uit en laat hem 30-60 minuten
afkoelen.
Vul het reservoir met bonen
Schakel het maalwerk direct uit. Verwijder het
bonenreservoir en verwijder de blokkade in het
maalkanaal. Verwijder de bovenste maalkegel en
maak de onderste maalkegel schoon. Zie blz. 43
“Reiniging van het conisch maalwerk”
Reinig de maalkamer en het – kanaal. Zie blz. 44
“Blokkade in het conisch maalwerk verwijderen”
Reinig de maalkamer en het – kanaal. Zie blz. 44
“Blokkade in het conisch maalwerk verwijderen”
Verwijder het reservoir, controleer het op resten,
plaats het terug en vergrendel het
Pagina: 52
53
NL
ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG
PROBLEEM
Er komt te veel/weinig gemalen koffie
in het filter terecht
Er komt te veel/weinig espresso
in het kopje terecht
MOGELIJKE OORZAAK
Hoeveelheidsinstelling niet goed voor de gekozen
maalgraad
Maalhoeveelheid of maalgraad moet worden
veranderd
OPLOSSING
Draai aan de schakelaar GRIND AMOUNT om de
hoeveelheid in te stellen
Zet de machine terug op de standaardinstellin-
gen of programmeer de koffiedosering opnieuw
TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer BES870, type 115
Productbeschrijving Espressomachine
met maalwerk
Spanning/Frequentie 220–240V/50Hz
Vermogen 1.560–1.850 Watt
Afmeting ca. 33@40@31 cm
(L@H@D)
Gewicht ca.10 kg
KOFFIE EN ACCESSOIRES
Voor uw Solis Grind & Infuse Pro Machine zijn de
volgende accessoires en koffie­
soorten verkrijgbaar:
Art.nr. 978.40 Solis Uitklopbak
Art.nr. 992.00 Solis De Luxe
Koffiebonen (2x 500g)
Art.nr. 992.04 Solis Exclusif
Koffiebonen (2x 500g)
Art.nr. 992.60 Solis Crema
Koffiebonen (2x 500g)
Art.nr. 907.20 Kan voor het opschuimen
van melk (0,25l)
Art.nr. 907.21 Kan voor het opschuimen
van melk (0,50l)
Art.nr. 993.02 SOLITABS Reinigings-
tabletten (10 stuks)
Art.nr. 703.02 SOLIPOL®
special ontkalker (1,0 l)
Art.nr. 993.08 GRINDZ™ Reiniger
voor koffiebonenmaler
U vindt de accessoires voor uw Solis Grind &
Infuse Pro machine in de betere vakhandel of bij
Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, Fax 0848 804 890,
e-mail: info@solis-onlineshop.ch
of www.solis-onlineshop.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland)
Pagina: 53
54
NL
SOORTEN KOFFIE
ESPRESSO
Voor een intensief en aromatisch smakende
espresso hebt u 8 gram gemalen koffie nodig.
Espresso wordt geserveerd in een klein kopje of
een glas met een inhoud van ca. 30 ml.
CAFFÈ LUNGO
Een caffè lungo is een enkele of dubbele espresso
waaraan extra water naar smaak wordt toege-
voegd.
CAFÉ CRÈME
Een espresso met hete melk en een dun laagje
romig melkschuim.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Grind & Infuse Pro 115A.

Stel een vraag over de Solis Grind & Infuse Pro 115A

Heb je een vraag over de Solis Grind & Infuse Pro 115A en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Grind & Infuse Pro 115A. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Grind & Infuse Pro 115A zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.