Solis Grillmaster Top handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Grillmaster Top. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Barbecue
  • Model/naam: Grillmaster Top
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 2
3
▲ INHOUD
04 Beschrijving van de onderdelen
06 De Solis Grillmaster Top beschikt over de volgende extra’s
08 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
12 Voor ingebruiksname
14 Ingebruiksname – Gebruiken als open, vlakke BBQ grill
19 Ingebruiksname – Gebruik als gesloten contactgrill of als sandwich maker
24 Tips voor optimal grillen
25 Grillrichtlijnen
26 Tips voor het grillen van biefstuk met precies de gewenste gaarheid
27 Tips voor het toasten van sandwiches
28 Reiniging en onderhoud
30 Opbergen
30 Foutmelding
31 Verwijdering en Solis helpline
32 Technische gegevens
33 Recepten
34 Grillrecepten
44 Sandwich recepten
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 11:59 Seite 3
Pagina: 3
▲ BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
A Warmte-isolerende metalen handgreep
B 2 grillplaten, een geribbeld en een glad
Grillplaten met anti-aanbaklaag uit gegoten aluminium voor gezond grillen
zonder olie of vet; kunnen apart van elkaar eenvoudig met een drukknop uit
het apparaat gehaald worden om te reinigen; geschikt voor de vaatwasser.
De geribbelde grillplaat is ideaal voor het grillen van vlees.
De gladde grillplaat is ideaal voor de bereiding van gebakken eieren, pannen-
koeken, groenten, rosti of andere aardappelgerechten.
C Ontgrendelingsknop voor de onderste grillplaat (PLATE RELEASE)
De beide grillplaten kunnen onafhankelijk van elkaar verwijderd worden. De
drukknop op het bedieningspaneel ontgrendelt de onderste grillplaat.
D Opvanglade voor vet; kan eenvoudig eruit gehaald worden om te kunnen
reinigen. In de uitgeklapte grillstand vangt de opvanglade het vet van beide
grillplaten op.
E 30-minuten-timer met geluidsignaal
De knop in het midden van de regelaar activeert de aftellende timer.
F Knop om de eenheid van temperatuur te verwisselen
Om de temperatuursaanduiding te veranderen van de standaardinstelling
“Celsius“ naar “Fahrenheit“.
G LCD display met temperatuurs- en functie-instellingen
De display licht blauw op in de standby stand en oranje in de opwarm- en
grillfase. De display geeft het volgende weer: ingestelde temperatuur,
opwarmfase, aftellende timer en grillvermogen.
H Temperatuursregelaar (160°C tot 230°C)
Te gebruiken om de gewenste temperatuur in stappen van 5°C van 160°C
tot 230°C (op de LCD display zichtbaar) in te stellen, gemarkeerd met
“LOW“ voor laag, “PANINI“ voor de bereiding van sandwiches en “SEAR“
voor het grillvermogen.
I Kabelwikkelaar voor het oprollen van het netsnoer
Het netsnoer kan aan de onderkant van de grill opgerold worden. Het net-
snoer moet tijdens het gebruik van de grill altijd volledig uitgerold zijn en
door de uitsparing voor het snoer aan de achterkant neergelegd worden.
J Hendel voor de helingshoek van de onderste grillplaat
In de stand „FLAT“ is de onderste grillplaat vlak, er loopt weinig vet weg
(ideaal voor de bereiding van eieren, pannenkoeken, etc.). In de stand
„ANGLE“ is de onderste grillplaat hellend geplaats, zodat het vet van
bijv. lees beter in de opvanglade voor vet kan stromen.
4
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 11:59 Seite 4
Pagina: 4
K 6 hoogteinstellingen voor de bovenste grillplaat
Voor het grillen van drukgevoelige levenmiddelen zoals vis, kunt u de
bovenste grillplaat boven het eten laten zweven of net op het eten plaatsen,
zonder het volledige gewicht van de bovenste grillplaat op het eten te laten
drukken, dankzij de 6 hoogtestanden. Ook ideaal voor het bruinen.
L Schuif voor het vergrendelen en openen van de beide grillplaten resp.
voor de hoogteinstelling van de bovenste grillplaat
Als u het apparaat niet gebruikt of als u het apparaat rechtop opbergt, dan
moet de schuif in de “LOCK” stand staan. Tijdens gebruik moet de schuif in
de “OPEN” stand staan resp. in een van de 6 hoogtestanden (van “LOW” tot
“HIGH”); om de beide grillplaten uit te klappen moet de schuif in de richting
van de pijl naar de “BBQ” stand geschoven worden.
M Ontgrendelingsknop voor de bovenste grillplaat (PLATE RELEASE) met een
grip om de hellingskoek van de bovenste grillplaat in te stellen.
5
M
C
L
K
B
j
D
C
A
E F G H
D
i
J
D E G H
F
M
A
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 5
Pagina: 5
6
De Solis Grillmaster Top beschikt over de volgende extra’s:
• Van contactgrill naar open grill met slechts een handeling
Als de beide grillplaten in een hoek van 180° open-
geklapt is, dan beschikt u over een groot grillop-
pervlak van 1650 cm2
.
• Automatische stopbeveiliging na 1 uur
Voor uw veiligheid heeft uw Solis grill een automatische stopbeveiliging, die het
apparaat na een uur automatisch uitschakelt, indien u binnen deze tijd de timer
of de temperatuursregelaar niet hebt gebruikt.
• Integreerde temperatuursregelaar voor een stabiele warmte
Mocht de temperatuur van de grillplaten onder de ingestelde temperatuur
komt, bijvoorbeeld als u koud eten op de grill legt, dan wordt dit dankzij de geïn-
tegreerde sensoren gedetecteerd en de ingebouwde hitte-elementen van 2400
Watt gaan direct weer sterk verwarmen om de ingestelde tijd in een hele korte
tijd weer te bereiken en stabiel te houden. Door deze effectieve techniek wordt
ook de opwarmtijd verkort.
• Verwijderbare grillplaten voor een eenvoudige reniging
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 6
Pagina: 6
• Verstelbare bovenste grillplaats voor een optimale hellingshoek en
6 verschillende hoogteinstellingen.
• Verstelbare hellingshoek van de onderste grillplaat voor gezond en
vetarm grillen
• Aftellende timer met geluidsignaal
• Groot LCD display
7
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 7
Pagina: 7
8
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees voor het gebruik van uw contactgrill deze gebruiksaanwijzing aan-
dachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en goed kunt bedie-
nen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij
eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen aan de
nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de contactgrill noch de stroom-
kabel en netstekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen. Wa-
ter kan in het apparaat komen en deze beschadigen! Mocht het apparaat, het
snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge
rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact
2. Bedien het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten bedienen of
aan de netstekker trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aangegeven spanning
overeenkomt met uw netspanning.
4. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vaste en droge ondergrond
staan. Plaats de contactgrill niet op een onstabiele of met textiel bedekte on-
dergrond.
5. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen om te voorkomen dat het ap-
paraat er vanaf getrokken wordt. Zorg ervoor dat het niet in contact komt met
hete oppervlakken, zoals een kookplaat, een radiator of de contactgrill zelf.
6. Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen.
7. Het apparaat niet aan het snoer optillen of eraan trekken en niets op het snoer
zetten.
8. Wij raden het gebruik van een verlengsnoer af. Plaats de contactgrill niet direct
onder een stopcontact.
9. Gebruik het apparaat niet buiten, op boten of in voortuigen.
10. Haal wanneer het toestel niet wordt gebruikt, wanneer niemand bij in de buurt
blijft en wanneer u het gaat reinigen, altijd de netstekker uit het stopcontact.
Om bij het gebruik van elektrische apparaten beter beschermd te zijn, advise-
ren wij een aardlekschakelaar te gebruiken. Het verdient aanbeveling een aard-
lekschakelaar te kiezen met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA. Voor
deskundig advies kunt u terecht bij uw elektricien.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 8
Pagina: 8
9
11. Verander niets aan het toestel, het netsnoer, de netstekker of de accessoires.
12. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!
13. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal eerst de stekker
uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt.
14. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
15. Plaats het apparaat op een vaste, stabiele en droge ondergrond, zodat die sta-
biel staat en niet naar beneden kan vallen.
16. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op valt.
17. Stop nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
18. Beweeg of verplaats het apparaat niet zolang deze in gebruik is.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik alleen de meegeleverde accessoires. Bij gebruik van verkeerde accessoires
kan het apparaat beschadigd raken.
20. Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en niet voor com-
mercieel gebruik.
21. Controleer uw contactgrill voor ieder gebruik.
22. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het
apparaat niet meer te gebruiken als het snoer of
de stekker beschadigd is of als het apparaat an-
dere storingen vertoont, gevallen is of enigszins
beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij Solis of een van de
door Solis erkende servicepunten, om het te la-
ten controleren, repareren of mechanisch en
elektrisch in orde te maken.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 9
Pagina: 9
10
23. Personen onder de 8 jaar mogen het apparaat
niet gebruiken. Personen met beperkte psychi-
sche, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen
mogen de contactgrill niet gebruiken, tenzij
door een bevoegd persoon toezicht wordt ge-
houden of diegene exact uitlegt hoe het appa-
raat gebruikt dient te worden.
24. Er moet op worden toegezien, dat kinderen
niet met de contactgrill spelen.
25. Kinderen die jonger dan 8 jaar zijn mogen niet
de reiniging en het onderhoud verzorgen.
26. Houdt het apparaat en het netsnoer uit de
buurt van kinderen onder de 8 jaar.
27. Let op: Hete oppervlakken! Het apparaat
en de bijbehorende oppervlakken worden tij-
dens het gebruik erg heet!
28. Gebruik het apparat nooit met een tijdschake-
laar of afstandsbediening.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 10
Pagina: 10
11
Let bij het gebruik van de Grillmasters Top op de volgende aandachtspun-
ten:
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers.
• Plaats de grill nooit op de rand van een tafel of werkblad, zodat die niet naar
beneden kan vallen. Het oppervlak waarop u het apparaat neerzet, moet groot
genoeg, hittebestendig, droog, vlak en schoon zijn. Zet de grill daarom bijvoor-
beeld nooit in een spoelbak of op een tafelkleed.
• Zet de grill nooit op of naast een gasfornuis, gasbrander of elektrisch fornuis.
• Het deksel en de buitenkant van de grill worden tijdens het gebruik heet! De grill
moet daarom worden neergezet op minimaal 20 cm afstand van gordijnen, wan-
den, meubels en andere hittegevoelige of ontvlambare oppervlakken.
• Na uitschakeling blijft het apparaat nog enige tijd zeer heet! Raak het niet aan,
voordat het helemaal is afgekoeld.
• Controleer voordat u de Grillmaster Top in gebruik neemt, of er geen onderde-
len ontbreken.
• Rol het netsnoer altijd volledig uit, voordat u de stekker in de stopcontact doet.
• Zet nooit iets neer op het deksel van het apparaat – ook niet wanneer dit ge-
sloten is of het apparaat opgeborgen is.
• Om het apparaat uit te schakelen zet u de temperatuursregelaar op de “OFF”
positie en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat voor het rei-
nigen, verplaatsen of opbergen eerst volledig afkoelen!
• Let op een goede hygiëne en reinig de grill telkens na gebruik zoals beschreven
in het hoofdstuk "Reiniging". De gereinigde grillplaten moeten rondom en aan
beide zijden volledig droog zijn, voordat u deze weer in het apparaat zet.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 11
Pagina: 11
12
▲ VOOR INGEBRUIKSNAME
• Verwijder al het verpakkingsmatieraal en stickers van uw grill.
• Neem de grillplaten af met een vochtige doek en maak ze vervolgens droog.
• Controleer of de opvanlade voor het vet ver genoeg in de basis van het appa-
raat geplaatst is.
• Controleer of de grillplaten correct in de basis van het apparaat geplaats zijn.
• Plaats de grill op een stabiel, droog en hittebestendig werkblad. Zorg ervoor dat
er links en rechts minimaal 10 cm afstand vrij wordt gehouden tot het volgende
object.
• Rol het netsnoer volledig uit en doe de stekker in een passend stopcontact.
• Een geluidssignaal is te horen en op het LCD display verschijnt “OFF” en “0” voor
de tijdinstelling.
• De grill kan nu opgewarmd worden.
• Opmerking: Als u het apparaat voor de eerste keer opwarmt, dan kan er een
beetje rookontwikkeling plaats vinden. Dit ontstaat door het beschermlaagje op
de verwarmingselementen. Dit is heel normaal en verdwijnt na een korte tijd van-
zelf weer. Het grillvermogen wordt hierdoor niet beïnvloed.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 12
Pagina: 12
Zo worden de grillplaten verwijderd resp. geplaatst:
• Uw grill beschikt over twee ontgrende-
lingsknoppen voor de grillplaten. Hier-
mee kunt u de losse bovenste en onderste
grillplaat verwijderen om deze te reinigen
of van positie te wisselen.
De ontgrendelingsknoppen bedienen doet
u zo: Uw grill moet volledig afgekoeld zijn, voordat u de platen verwijderd.
Open het apparaat met de handgreep, zodat de bovenste grillplaat in een
hoek van ca. 90° komt te staan met de onderste grillplaat.
• Om te bovenste grillplaat te verwijde-
ren, drukt u eerst de ontgrendelingsknop
(M) rechts op de bovenzijde van de grill
met het opschrift PLATE RELEASE in de
richting van de pijl.
• Om de onderste grillplaat te verwij-
deren, drukt u de ontgrendelingsknop (C)
PLATE RELEASE links onder op het bedie-
ningspaneel in de richting van de pijl. U
hoort een klikgeluid, zodra u de druk-
knoppen heeft ingedrukt. De platen zijn
uit zijn positie losgekomen en kunnen uit
de grill worden verwijdered.
• Om de grillplaten weer terug te plaat-
sen, volgt u deze stappen in omgekeerde
volgorde: U legt de grillplaten in de juiste
positie, zodat de zodat de afgevlakte hoe-
ken achterin de groeven liggen en u drukt
de platen voor in de basis. U hoort een
zacht klikgeluid als de platen weer vastgezet zijn.
• Als de platen niet correct geplaatst zijn, dan verschijnt er op de LCD display
de opmerking “INSERT PLATE“. In dat geval de platen nog een keer met de
vergrendelingsknoppen verwijderen en opnieuw plaatsen, zodat ze hoorbaar
vastgezet zijn.
• Natuurlijk moet de grill volledig afgekoeld zijn om te platen te verwijderen
of te plaatsen.
13
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 13
Pagina: 13
14
▲ INGEBRUIKSNAME
A. ALS OPEN, VLAKKE BBQ-GRILL GEBRUIKEN
Deze practische contactgrill kan geheel geopend en uitgeklapt worden, zodat u een
grilloppervlak krijgt van 1650 cm2
. De geribbelde grillplaat is uitstekend geschikt voor
het grillen van vlees. De gladde grillplaat is ideaal voor de bereiding van gebakken
eieren, pannenkoeken, groenten, rosti of andere aardappelgerechten.
1. Controleer of de opvanglade voor het vet goed in de basis van het apparaat zit.
2. Controleer of de grillplaten correct geplaatst zijn.
Opmerking: Als de platen niet correct geplaatst zijn, dan licht op de LCD dis-
play de opmerking “INSERT PLATE“ op. In dat geval de platen nog een keer met
de vergrendelingsknoppen verwijderen en opnieuw plaatsen, zodat ze hoorbaar
vastgezet zijn.
Hoe u dat precies kunt doen vind u op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.
3. Plaats de grill op een vlakke, droge en hittebe-
stendig werkblad. Controleer of er links en
rechts van het apparaat tenminste 10 cm af-
stand is van omringende voorwerpen.
4. Rol het snoer volledig af en doe deze in een
passend stopcontact.
5. Een geluidsignaal klinkt en op de LCD display
“OFF” verschijnt en “0” bij de tijdsinstelling.
6. Temperatuur instellen om de grill op te warmen:
a) Controleer of de bovenste grillplaat gesloten op de onderste grillplaat ligt. De
schuif om de grillplaat te sluiten of te openen (L) moet ik de stand “OPEN” staan.
In deze stand kan het apparaat snel en efficiënt opwarmen.
b) Draai de temperatuursregelaar (H) om de gewenste grilltemperatuur in te stel-
len. Draai de regelaar naar de SEAR stand
(210°C – 230°C) om snel op te warmen, naar
PANINI (180°C – 205°C) om belegde sandwi-
ches te bereiden of op LOW (160°C – 175°C) of
op een ander daartussen in liggende tempera-
tuur. U kunt de temperatuur kiezen in stappen
van 5°C (of stappen van 10°F). De grill wordt
verwarmd, zodra de temperatuur is ingesteld.
De LCD display kleurt oranje en geeft de geko-
zen temperatuur weer en de “0” bij de tijdsin-
stelling. De controleweergave HEATING knippert.
c) Laat de grill opwarmen tot de weergave HEATING in de display weer verdwijnt.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 14
Pagina: 14
15
Opmerking bij de eenheid van de temperatuursweergave:
Uw grill heeft een knop om de eenheid van de temperatuur te wisselen (F). Deze
vindt u links onder naast de LCD display. De standaardinstelling voor tempera-
tuur is Celcius. Als u op de wisselknop (F) drukt, dan verandert de tempera-
tuurseenheid naar Fahrenheit. De overeenkomstige eenheid °C of °F verschijnt
in de display.
Als u de eenheid voor temperatuur heeft veranderd in Fahrenheit, dan blijft deze
instelling behouden, totdat u de wisselknop nog een keer indrukt of totdat u de
stekker uit het stopcontact haalt. Als u de stekker dan weer opnieuw in het stop-
contact doet, dan verschijnt op de display weer de standaardinstelling Celcius.
7. Pas indien nodig de hellingshoek aan:
Tijdens het opwarmen van het apparaat, kunt u met de hendel voor de hel-
lingshoek (J) de helling voor de onderste grillplaat instellen. Uw apparaat kan he-
lemaal vlak staan (“FLAT” stand), of licht naar achter hellend (“ANGLE” stand).
De hendel bevindt zich aan de rechts op de achterzijde van de grill.
Opmerking voor een optimale hellingshoek:
Als de onderste grillplaat hellend staat, d.w.z. dat de hendel in de “ANGLE” stand
staat, dan kan het vet van vethoudend eten, zoals vlees, goed in de opvanglade
voor vet stromen.
Staat de onderste grillplaat vlak, d.w.z. de hendel staat in de “FLAT” stand, dan
staat deze ideaal voor eten zoals eieren, pannenkoeken, brood of ander eten zon-
der vetgehalte.
Door de opening in beide grillplaten stroomt het vet of het sap in de opvanglade
voor vet.
8. De opwarmfase is klaar:
Er klinkt een geluidsignaal, zodra de grill de in-
gestelde temperatuur heeft bereikt. Op de LCD
display verdwijnt de weergave HEATING en ver-
schijnt de ingestelde temperatuur en “0” voor
de tijdsinstelling.
Opmerking: Laat uw grill altijd helemaal op-
warmen tot de gewenste temperatuur bereikt
is, voordat u eten op de grill legt. Dat betekent
dat u net zolang moet wachten, totdat de
weergave HEATING van de display verdwenen
is.
Opmerking: Het is mogelijk dat de weergave HEATING in de display begint te
knipperen tijdens het grillproces. Dit is heel normaal en geeft aan dat de inge-
stelde temperatuur behouden blijft.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 15
Pagina: 15
16
9. Om de grillplaten voor het gebruik als BBQ volledig te openen:
a) Wacht tot de grillplaten volledig opgewarmd
zijn en de weergave HEATING op de display
verdwenen is.
b) Controleer of de bovenste grillplaten geslo-
ten zijn, d.w.z. op de onderste grillplaat ligt en
de schuif om de grillplaten te sluiten en openen
(L) in de stand ”OPEN” staat. Om de grillplaten
volledig te kunnen openen moet de schuif in
de “BBQ” stand gezet worden. Volg daarbij de
volgende stappen:
c) Houdt met uw linkerhand de metalen greep vast. Met uw rechterhand drukt
u de schuif om de grillplasten te openen en te sluiten naar u toe naar voren in
de “BBQ” stand. Houdt de schuif in deze stand, terwijl u tegelijkertijd de greep
naar achter klapt en zo de bovenste grillplaat horizontaal naar achter neerlegd.
De bovenste grillplaat kan alleen naar achter bewegen zolang u de schuif in de
“BBQ” stand houdt.
Opmerking: Als u de grill wilt openen, dan moet de schuif op de grillplaten te
openen en sluiten (L) weer in de “OPEN” stand staan, of naar voren in de “BBQ”
stand worden gehouden, zoland de bovenste grillplaat nog helemaal naar ach-
ter is opengeklapt.
Als u het apparaat als contactgrill wilt gebruiken, dan kan u de schuif in de
“OPEN” stand laten staan om de bovenste grillplaat wilt optillen. Daarvoor heeft
u de schuif niet nodig. In de “OPEN” stand kan de bovenste grillplaat tot een
hoek van ca. 90° geopend worden.
10. Grillwaren op de grill leggen:
Leg het eten dat u wilt grillen of op de beide platen of op een van de platen.
Tips vindt u onder het koptje “Grilltips” op pagina 24 of in de recepten.
LET OP: Spuit geen anti-aanbaksprays op de grillplatten, omdat die de anti-aan-
baklaag die op de grillplaten zit kan beschadigen.
Opmerking: Het is mogelijk dat de HEATING weergave opnieuw gaat knippe-
ren. Dit is heel normaal en geeft aan dat de ingestelde temperatuur behouden
wordt.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 16
Pagina: 16
17
11. Naar wens de timer activeren:
Uw grill beschikt over een timer die de ingestelde tijd naar beneden telt en de
resterende tijd weergeeft op de display. Om te timer in te stellen:
a) Controleert u of de grill opgewarmd is en de weergave HEATING van de dis-
play is verdwenen. Het te grillen eten moet op de plaat liggen.
b) Draai de schakelaar van de timer. U kunt een tijd van 30 minuten instellen in
intervallen van 1 minuut. Draai de schakelaar met de klok mee om de tijd te ver-
hogen. Draai de schakelaar tegen de klok in om te tijd te verlagen. Op de LCD
display veschijnt de ingevoerde tijd.
c) Zodra de correcte tijd aangegeven wordt, drukt u op de knop in het midden
van de schakelaar. De tijd is nu opgeslagen en het aftellen begint. Dit wordt in
de display weergegeven.
Opmerking: De aftellende timer kan ten alle tijden worden gepauzeerd of wor-
den gestopt door de knop in het midden van de schakelaar nog een keer in te
drukken. Op de display wordt de resterende tijd niet meer weergegeven. Ech-
ter, dit beïnvloed niet de werking van de grillfunctie. Het apparaat houdt de
warmte constant. Om te timer weer te activeren of volledig uit te schakelen volgt
u de volgende stappen:
Timer opnieuw activeren: Draai de schakelaar van de timer met de klok mee
om de tijd te verhogen en tegen de klok in om de tijd te verlagen. Druk dan weer
op het midden van de schakelaar om het aftellen te activeren.
Of:
Timer helemaal stopzetten: Druk gedurende 3 seconden de knop in het mid-
den van de schakelaar in, totdat de tijd op de display “0” weergeeft. Mocht u
de tijd opnieuw instellen, dan kunt u weer opnieuw op de schakelaar draaien.
12. De timer is afgelopen:
U hoort een geluidsignaal, zodra de ingestelde tijd is afgelopen. Op de display
verschijnt weer “0”. Echter, de grill gaat hierdoor niet automatisch uit. De
warmte blijft contant gehouden, zodat er opnieuw iets gegrild kan worden.
Opmerking: De grillfunctie kan te allen tijde worden gestopt door de tempe-
ratuursregelaar (H) naar de OFF stand te draaien. Op de LCD display verschijnt
“OFF” en de tijd geeft “0” aan. Laat het apparaat volledig afkoelen en haal de
stekker uit het stopcontact.
Opmerking bij de automatische stopbeveiliging: De Solis Grillmaster Top
heeft een stopbeveiliging die na 1 uur geen activiteit het apparaat automatisch
uitgeschakelt. Zo bent u er zeker van dat de grill niet onverhoopt langer tijd aan-
staat en opwarmt. Deze stopbeveiliging houdt in dat als u de temperatuursre-
gelaar of de tijdschakelaar gedurende een uur niet aangeraakt heeft, dat de grill-
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 17
Pagina: 17
18
functie dan automatisch stopt en de grillplaten niet meer verwarmd worden. Op
de LCD verschijnt eerst 5 minuten de weergave “OFF“. Daarna dooft de ach-
tergrondverlichting van de display volledig. De weergave “0” en “OFF” blijft des-
ondanks wel zichtbaar. Om de grill weer aan te zetten, moet u de tempera-
tuursregelaar of de timer weer opnieuw bewegen of opnieuw instellen.
13. Grillwaren van de grill nemen:
Als het eten goed gegrild is, gebruik dan hittebestendige kunststof of houten
spatels om uw eten van de grillplaten te halen.
Opmerking: Gebruik nooit metalen keukengerei of keukengerei met scherpe
of puntige uiteindes of zijkanten. Snijd nooit het eten op de grillplaat. Wij ra-
den aan om heel consequent alleen keukengerei te gebruiken van hittebesten-
dig kunststof of van hout.
14. Grill uitschakelen:
Als u helemaal klaar bent met grillen, draai dan de temperatuursregelaar (H) naar
de OFF stand. Op de LCD display verschijnt “OFF” en bij de tijd “0”. Laat het ap-
paraat volledig afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact.
• WAARSCHUWING: Het snoer moet voor en tijdens het gebruik altijd volledig
afgerold zijn.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 18
Pagina: 18
B. GEBRUIKEN ALS GESLOTEN CONTACTGRILL OF ALS
SANDWICH MAKER
1. Controleer of de opvanglade voor het vet goed in de basis van het apparaat zit.
2. Controleer of de grillplaten correct geplaatst zijn.
Opmerking: Als de platen niet correct geplaatst zijn, dan licht op de LCD dis-
play de opmerking “INSERT PLATE“ op. In dat geval de platen nog een keer met
de vergrendelingsknoppen verwijderen en opnieuw plaatsen, zodat ze hoorbaar
vastgezet zijn.
Hoe u dat precies kunt doen vind u op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.
3. Plaats de grill op een vlakke, droge en hitte-
bestendig werkblad. Controleer of er links en
rechts van het apparaat tenminste 10 cm af-
stand is van omringende voorwerpen.
4. Rol het snoer volledig af en doe deze in een
passend stopcontact.
5. Een geluidsignaal klinkt en op de LCD display
verschijnt “OFF” en “0” bij de tijdsinstelling.
6. Temperatuur instellen om de grill op te warmen:
a) Controleer of de bovenste grillplaat gesloten op de onderste grillplaat ligt. De
schuif om de grillplaat te sluiten of te openen (L) moet ik de stand “OPEN” staan.
In deze stand kan het apparaat snel en efficiënt opwarmen.
b) Draai de temperatuursregelaar (H) om de
gewenste grilltemperatuur in te stellen. Draai
de regelaar naar de SEAR stand (210°C –
230°C) om snel op te warmen, naar PANINI
(180°C – 205°C) om belegde sandwiches te
bereiden of op LOW (160°C – 175°C) of op
een ander daartussen in liggende tempera-
tuur. U kunt de temperatuur kiezen in stappen
van 5°C (of stappen van 10°F). De grill wordt
verwarmd, zodra de temperatuur is ingesteld.
De LCD display kleurt oranje en geeft de gekozen temperatuur weer en de “0”
bij de tijdsinstelling. De controleweergave HEATING knippert.
c) Laat de grill opwarmen tot de weergave HEATING in de display weer verdwijnt.
Opmerking bij de eenheid van de temperatuursweergave:
Uw grill heeft een knop om de eenheid van de temperatuur te wisselen (F). Deze
vindt u links onder naast de LCD display. De standaardinstelling voor tempera-
19
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 19
Pagina: 19
20
tuur is Celcius. Als u op de wisselknop (F) drukt, dan verandert de tempera-
tuurseenheid naar Fahrenheit. De overeenkomstige eenheid °C of °F verschijnt
in de display.
Als u de eenheid voor temperatuur heeft veranderd in Fahrenheit, dan blijft deze
instelling behouden, totdat u de wisselknop nog een keer indrukt of totdat u de
stekker uit het stopcontact haalt. Als u de stekker dan weer opnieuw in het stop-
contact doet, dan verschijnt op de display weer de standaardinstelling Celcius.
7. Pas indien nodig de hellingshoek aan:
Tijdens het opwarmen van het apparaat, kunt u met de hendel voor de hel-
lingshoek (J) de helling voor de onderste grillplaat instellen. Uw apparaat kan he-
lemaal vlak staan (“FLAT” stand), of licht naar achter hellend (“ANGLE” stand).
De hendel bevindt zich aan de rechts op de achterzijde van de grill.
Opmerking voor een optimale hellingshoek:
Als de onderste grillplaat hellend staat, d.w.z. dat de hendel in de “ANGLE” stand
staat, dan kan het vet van vethoudend eten, zoals vlees, goed in de opvanglade
voor vet stromen.
Staat de onderste grillplaat vlak, d.w.z. de hendel staat in de “FLAT” stand, dan
staat deze ideaal voor eten zoals eieren, pannenkoeken, brood of ander eten zon-
der vetgehalte.
Door de opening in beide grillplaten stroomt het vet of het sap in de opvanglade
voor vet.
8. De opwarmfase is voorbij:
Er klinkt een geluidsignaal, zodra de grill de in-
gestelde temperatuur heeft bereikt. Op de
LCD display verdwijnt de weergave HEATING
en verschijnt de ingestelde temperatuur en
“0” voor de tijdsinstelling.
Opmerking: Laat uw grill altijd helemaal op-
warmen tot de gewenste temperatuur bereikt
is, voordat u eten op de grill legt. Dat betekent
dat u net zolang moet wachten, totdat de weergave HEATING van de display ver-
dwenen is.
Opmerking: Het is mogelijk dat de weergave HEATING in de display begint te
knipperen tijdens het grillproces. Dit is heel normaal en geeft aan dat de inge-
stelde temperatuur behouden blijft.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 20
Pagina: 20
9. Om de grillplaten te openen:
a) Wacht tot de grillplaten volledig opgewarmd zijn en de weergave HEATING
op de display verdwenen is.
b) Controleer of de bovenste grillplaten gesloten zijn, d.w.z. op de onderste grill-
plaat ligt en de schuif om de grillplaten te sluiten en openen (L) in de stand
“OPEN” staat.
c) Til de bovenste grillplaten aan de metalen greep naar
boven, totdat deze in een hoek van ca. 90° tot de on-
derste grillplaat staat.
10. Grillwaren op de grill leggen:
Leg het eten dat u wilt grillen op de onderste plaat.
Opmerking: Als u toasti’s of belegde sandwiches met in instelling “PANINI“ wilt
bereiden, volg dan de volgende tips:
Plaats de sandwich / de toasti op het midden van de onderste grillplaat.
Het toastproces moet 5 tot 8 minuten duren. De exacte tijd is afhankelijk van uw
persoonlijke smaak en aan het soort brood en de vulling. Overige tips vind u on-
der het kopje “Grilltips” op pagina 27 en bij de recepten.
LET OP: Spuit geen anti-aanbaksprays op de grillplatten, omdat die de anti-aan-
baklaag die op de grillplaten zit kan beschadigen.
Opmerking: Het is mogelijk dat de HEATING weergave opnieuw gaat knippe-
ren. Dit is heel normaal en geeft aan dat de ingestelde temperatuur behouden
blijft.
11. Grillplat sluiten en de hellingshoek resp. hoogte instellen:
Sluit de bovenste grillplaat, door deze met de metalen greep te laten zakken. De
deksel van de grill beschikt over twee verschillende functies: om ideaal op te war-
men en te grillen en om te bakken:
a) De deksel is door de schanieren goed te bewegen, zodat deze pro-
bleemloos naar voren of naar achteren gekanteld worden, zodat de bovenste
grillplaat altijd volleidg op de sandwich of het grillwaren komt te liggen. Hier-
door wordt de bovenzijde van het te grillen eten precies en gelijkmatig van
warmte voorzien en gegrild net als de onderzijde van het eten.
Opmerking: De oppervlakken van de grill worden tijdens het grillen en zijn na
het gebruik erg heet. Als u de grilldeksel met de hand wilt
instellen of corrigeren, dan mag u NOOIT de deksel met
blote handen vastpakken. Gebruik liever de handgreep bij de
bovenste ontgrendelingsknop (M) PLATE RELEASE om te
hellingshoe in te stellen. Daarnaast kunt u ook ovenwanten
gebruiken om uw handen te beschermen.
21
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 21
Pagina: 21
22
WAARSCHUWING: Met de greep op de ontgrendelingsknop (M) mag u
NOOIT de grilldeksel omhoog of omlaag halen! Gebruik daarvoor altijd
de hittenbestendige metalen handgreep!
WARSCHUWING: De ontgrendelingsknop en de greep die daarbij hoort kun-
nen tijdens het gebruik heel heet worden. Gebruik de greep daarom alleen zo-
als afgebeeld.
b) De hoogte van de deksel in 6 verschillende hoogtes instellen.
Hiermee kunt u bijv. het gewicht van de deksel verminderen als u drukgevoelig
eten zoals vis wilt grillen. U kunt de hoogte dan exact zo instellen dat de bovenste
grillplaat het eten wel raakt, maar niet op het eten drukt dankzij de instelling in
hoogte.
Of u kunt de hoogte van de bovenste grillplaat zo instellen dat deze als het ware
boven het te grillen eten zweeft. Dan raakt deze het eten helemaal niet. Dat is
bijvoorbeeld ideal om kaas op een toasti te laten smelten.
Om de hoogte van de deksel in te stellen brengt u deze naar de juiste hoogte
en drukt vervolgens de schuif voor het sluiten en openen (L) naar de juiste hoog-
testand en laat u de deksel langzaam zakken, zodat de schuif op de hoogtestand
blijft staan.
12. Naar wens de timer activeren:
Uw grill beschikt over een timer die de ingestelde tijd naar beneden telt en de
resterende tijd weergeeft op de display. Om te timer in te stellen:
a) Controleert u of de grill opgewarmd is en de weergave HEATING van de dis-
play is verdwenen. Het te grillen eten moet op de plaat liggen.
b) Draai de schakelaar van de timer. U kunt een tijd van 30 minuten instellen in
intervallen van 1 minuut. Draai de schakelaar met de klok mee om de tijd te ver-
hogen. Draai de schakelaar tegen de klok in om te tijd te verlagen. Op de LCD
display veschijnt de ingevoerde tijd.
c) Zodra de correcte tijd aangegeven wordt, drukt u op de knop in het midden
van de schakelaar. De tijd is nu opgeslagen en het aftellen begint. Dit wordt in
de display weergegeven.
Opmerking: De aftellende timer kan ten alle tijden worden gepauzeerd of wor-
den gestopt door de knop in het midden van de schakelaar nog een keer in te
drukken. Op de display wordt de resterende tijd niet meer weergegeven. Ech-
ter, dit beïnvloed niet de werking van de grillfunctie. Het apparaat houdt de
warmte constant. Om te timer weer te activeren of volledig uit te schakelen volgt
u de volgende stappen:
Timer opnieuw activeren: Draai de schakelaar van de timer met de klok mee
om de tijd te verhogen en tegen de klok in om de tijd te verlagen. Druk dan weer
op het midden van de schakelaar om het aftellen te activeren. Of:
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 22
Pagina: 22
Timer helemaal stopzetten: Druk gedurende 3 seconden de knop in het mid-
den van de schakelaar in, totdat de tijd op de display “0” weergeeft. Mocht u
de tijd opnieuw instellen, dan kunt u weer opnieuw op de schakelaar draaien.
13. De timer is afgelopen:
U hoort een geluidsignaal, zodra de ingestelde tijd is afgelopen. Op de display
verschijnt weer “0”. Echter, de grill gaat hierdoor niet automatisch uit. De
warmte blijft contant gehouden, zodat er opnieuw iets gegrild kan worden.
Opmerking: De grillfunctie kan te allen tijde worden gestopt door de tempe-
ratuursregelaar (H) naar de OFF stand te draaien. Op de LCD display verschijnt
“OFF” en de tijd geeft “0” aan. Laat het apparaat volledig afkoelen en haal de
stekker uit het stopcontact.
Opmerking bij de automatische stopbeveiliging: De Solis Grillmaster Top
heeft een stopbeveiliging die na 1 uur geen activiteit het apparaat automatisch
uitgeschakelt. Zo bent u er zeker van dat de grill niet onverhoopt langer tijd aan-
staat en opwarmt. Deze stopbeveiliging houdt in dat als u de temperatuursre-
gelaar of de tijdschakelaar gedurende een uur niet aangeraakt heeft, dat de gril-
lfunctie dan automatisch stopt en de grillplaten niet meer verwarmd worden. Op
de LCD verschijnt eerst 5 minuten de weergave “OFF”. Daarna dooft de ach-
tergrondverlichting van de display volledig. De weergave “0” en “OFF” blijft des-
ondanks wel zichtbaar. Om de grill weer aan te zetten, moet u de tempera-
tuursregelaar of de timer weer opnieuw bewegen of opnieuw instellen.
14. Grillwaren van de grill nemen:
Als het eten goed gegrild is, open dan de bovenste grillplaat met de metalen
handgreep en gebruik dan hittebestendige kunststof of houten spatels om uw
eten van de grillplaten te halen.
Opmerking: Gebruik nooit metalen keukengerei of keukengerei met scherpe
of puntige uiteindes of zijkanten. Snijd nooit het eten op de grillplaat. Wij ra-
den aan om heel consequent alleen keukengerei te gebruiken van hittebesten-
dig kunststof of van hout.
15. Grill uitschakelen:
Als u helemaal klaar bent met grillen, draai dan de temperatuursregelaar (H) naar
de OFF stand. Op de LCD display verschijnt “OFF” en bij de tijd “0”. Laat het ap-
paraat volledig afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact.
• WAARSCHUWING: Het snoer moet voor en tijdens het gebruik altijd volledig
afgerold zijn.
23
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 23
Pagina: 23
24
▲ TIPS VOOR OPTIMAAL GRILLEN
• Wij adviseren voor het grillen vlees te gebruiken dat zodanig van vorm is dat het
bij gesloten deksel goed op de onderste grillplaat rust en tegelijkertijd de bo-
venste grillplaat raakt.
• De volgende soorten vlees zijn ideaal om met de Solis Grillmaster Top te grillen:
Rundvlees rumpsteak, ribeye, lendenbiefstuk, filet
Lamsvlees filet, karbonade, lende, lamsentrecote,
lamsbout in plakken
Varkensvlees lende, spare ribs, filet, karbonade
• Wij raden het af om vlees met dikke botten, zoals T-Bone steaks, te bereiden.
• Wanneer u wat minder mals vlees wilt grillen, bijv. halskarbonade, kunt u dit het
beste eerst een paar uur in een marinade op basis van wijn of azijn leggen.
• Wanneer u gemarineerd vlees wilt grillen – of u dit nu zelf hebt gemarineerd of
het gemarineerd hebt gekocht –, dep dit dan voor het grillen af met keuken-
papier. Sommige marinades bevatten veel suiker, dat op de grillplaat snel bruin
wordt.
• Levensmiddelen hoeven voor het grillen niet gezouten te worden. Zout onttrekt
vocht en maakt het vlees taaier.
• Prik nooit met een vork in het vlees en snijd het niet tijdens het grillen. Daardoor
komt er sap naar buiten en wordt het vlees droog en taai.
• Laat het vlees nooit te lang op de grill liggen. Zelfs varkensvlees is lekkerder, wan-
neer het roze en sappig wordt geserveerd.
• Wanneer u worstjes vooraf even kookt, hoeven ze voor het grillen niet meer te
worden ingeprikt.
• Wanneer u vis grilt, haal deze dan van de grill met een hittebestendige kunst-
stof spatel.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 24
Pagina: 24
▲ GRILLRICHTLIJNEN
• Grillen met deze Solis Grill is gezond en tijdsbesparend. De onderstaande tijden
zijn uitsluitend richtwaarden en variëren natuurlijk afhankelijk van de dikte van
de te bereiden producten en uw persoonlijke smaak.
PRODUCT GRILLTIJD
Met de temperatuur “SEAR“
Lendenbiefstuk 3 minuten voor "medium",
5 – 6 minuten voor "well done"
Minute steaks 1 – 2 minuten
Hamburgers 4 – 6 minuten
Varkensfilet 4 – 6 minuten
Varkenslende 4 – 6 minuten
Lamslende 3 minuten
Lamskarbonade 4 minuten
Kipfilet 6 minuten resp. tot
het doorbakken is
Kippenpoten 4 – 5 minuten resp. tot
ze doorbakken zijn
Worstjes, dun 3 – 4 minuten
Worstjes, dik 6 – 7 minuten
Sandwich of focaccia 3 – 5 resp. tot
het brood goudbruin is
Plakken groente, ca. 1 cm dik 3 – 5 minuten
Visfilet 2 – 4 minuten
Vistartaar 3 – 5 minuten
Inktvis 3 minuten
Garnalen 2 minuten
Sint-jakobsschelpen 1 minuut
25
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 25
Pagina: 25
26
TIPS VOOR HET GRILLEN VAN BIEFSTUK
MET PRECIES DE GEWENSTE GAARHEID
• Rare – bijna rauw, alleen aan de buitenkant gebruind
Gril het vlees – afhankelijk van de dikte – niet langer dan een paar minuten. Keer
het maar één keer. Bij de druktest met de vleesvork moet het vlees in het mid-
den nog heel zacht zijn en met de druk meegeven. Een vleesthermometer geeft
bij een alleen aan de buitenkant gebruinde biefstuk een temperatuur aan van
55 °C – 60 °C.
• Medium rare
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant zichtbaar wor-
den. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot ook hier de vleessappen
aan de bovenkant zichtbaar worden. Een medium rare gegrilde biefstuk moet
bij de druktest met de vleesvork in het midden zacht aanvoelen en met de druk
meegeven. Een vleesthermometer geeft bij een medium rare gegrilde biefstuk
een temperatuur aan van 60 °C – 65 °C.
• Medium – alleen van binnen nog rood
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant naar buiten ko-
men. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot de vleessappen aan de
bovenkant zichtbaar worden. Een medium gegrilde biefstuk neemt bij de druk-
test met de vleesvork onmiddellijk zijn oorspronkelijke vorm weer aan. Een vlees-
thermometer geeft bij een medium gegrilde biefstuk een temperatuur aan van
65 °C – 70 °C.
• Medium well
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant naar buiten ko-
men. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot ook hier de vleessappen
aan de bovenkant naar buiten komen. Temper de hitte en gril de biefstuk ver-
der tot deze bij de druktest met de vleesvork stevig aanvoelt. Een vleesthermo-
meter geeft bij een medium well gegrilde biefstuk een temperatuur aan van
75 °C – 70 °C.
• Well done – doorbakken
Gril het vlees aan één kant tot de vleessappen aan de bovenkant naar buiten ko-
men. Keer het vlees en gril het aan de andere kant tot ook hier de vleessappen
aan de bovenkant naar buiten komen. Temper de hitte en gril de biefstuk verder
tot deze bij de druktest met de vleesvork stevig aanvoelt. Een vleesthermometer
geeft bij een doorbakken biefstuk een temperatuur aan van 75 °C.
Opmerking: Als u grillt met de contactgrill, dan hoeft het vlees niet gekeerd te
worden. Als u met een opengeklapte BBQ-grill grillt, dan moet u het vlees slecht
één keer keren.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 26
Pagina: 26
Let op: Doe het apparaat, het netsnoer en de netstekker nooit in water of in
andere vloeistoffen! Gevaar op stoomstoten!
TIPS VOOR HET TOASTEN VAN SANDWICHES
• Brood
Er zijn vele verschillende soorten brood die u kunt toasten: witbrood, volkoren-
brood, rozijnenbroodjes, boerenbrood, enz. de Solis Grillmaster Top is ideaal voor
het toasten van Italiaanse focaccia's, Turks brood en baguettes. Bij rozijnenbrood
en andere zoete broodsoorten is voorzichtigheid geboden, omdat deze door het
hoge suikergehalte snel bruin worden.
Ideaal is natuurlijk ook het klassieke toastbrood, dat zonder beleg, met beleg of
gevuld kan worden getoast of gegratineerd. Tip: probeer eens om Turks brood
met jam te toasten – een lekker alternatief voor het klassieke ontbijtbrood!
• Vullingen
Wanneer u brood wilt vullen met fruit, gebruik dan voorgekookt fruit of fruit uit
blik of pot, omdat vers fruit bij het verhitten te veel sap loslaat.
Voorzichtigheid is geboden bij het eten van brood dat is gevuld met kaas, to-
maten of jam: de hitte wordt in deze ingrediënten opgeslagen, waardoor u uw
mond kunt branden!
• Vetvrije gerechten
Dankzij de anti-aanbaklaag is het niet nodig het brood aan de buitenkant te be-
strijken met boter of margarine.
27
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 27
Pagina: 27
28
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
• Zet het apparaat uit door de temperatuursregelaar op OFF te zetten, voordat u
gaat reinigen. Het apparaat is uitgeschakelt als op de display “OFF” en “0” wordt
aangegeven. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de Solis Grillmaster Top
volledig afkoelen. U moet in ieder geval na elk gebruik uw grill (d.w.z. de bui-
tenkant, grillplaten en opvangbak) schoonmaken, zodat er geen etensresten kun-
nen aanbakken.
• Reiniging van de buitenkant van de grill
De buitenkanten met een zachte, vochtige doek of met een niet schurende spons
en wat mild afwasmiddel reinigen. Doe het afwasmiddel op de doek / de spons
en niet direct op de buitenkanten van het apparaat. Droog alles zorgvuldig af.
• Reiniging van de opvanglade voor vet
Verwijder de opvanglade voor het vet en spoel deze af in warm afwaswater met
een zachte, niet schurende spons. Doe het afwasmiddel altijd in het water of op
de spons, maar nooit direct op de opvanglade. Aansluitend zorgvuldig drogen
en weer in het apparaat schuiven.
• Let op: De opvanglade voor het vet is niet geschikt voor vaatwassers!
• Waarschuwing: Wees bij het verwijderen van de opvanglade voor vet heel erg
voorzichtig als deze na het grillen gevuld is met heet vet en hete vloeistoffen!
• Reiniging van de grillplaten
1. Veeg de grillplaten schoon met wat keukenrol om zo grotere etensresten te ver-
wijderen. Eventueel kan het al voldoende zijn om aansluitend de grillplaten
schoon te vegen met een vochtige doek.
2. Als de grillplaten erg vies zijn dan moet u de platen uit het apparaat halen en
een voor een schoonmaken.
a) Controleer of het apparaat en de grillplaten volledig droog zijn.
b) Open met de metalen handgreep en zet de grillplaten in een hoek van 90°.
c) Druk de bovenste ontgrendelingsknop (M) PLATE RELEASE in de richting van
de pijl. De bovenste grillplaat is nu ontgrendeld en kan worden verwijderd.
d) Druk de onderste ontgrendelingsknop (C) PLATE RELEASE in de richting van
de pijl. De onderste grillplaat is nu ontgrendeld en kan worden verwijderd.
3. Reinig de grillplaten in warm afwaswater met een nylon afwasborstel of met een
zachte, niet schurende spons. Doe het afwasmiddel altijd in het water of op de
spons, maar nooit direct op de grillplaten.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 28
Pagina: 28
4. Spoel de grillplaten af en droog deze zorgvuldig, ook de achterkant en het ge-
deelte waarmee je de platen vastzet. Plaats daarna de droge grillplaten weer te-
rug in het apparaat.
5. U kunt de grillplaten ook in de vaatwasser doen. Plaats de platen dan zo dat ze
elkaar niet aanrakan in het bovenste gedeelte van uw vaatwasser en gebruik een
niet aggressief afwasmiddel.
• Opmerking: De onderkanten van de grillplaten kunnen na langdurig gebruik
van kleur veranderen en er kan wat roest verschijnen. Dit is normaal en beïnvloed
de grillfunctie niet.
Om de verkleuring en roest te verwijderen kunt u het beste een nylon afwas-
borstel of niet schurende kunststof borstel gebruiken om de onderkanten in wat
spoelwater te reinigen. Daarna zorgvuldig uitspoelen en drogen.
• Opmerking: De ronde contactoppervlakken waar de grillplaten in het apparaat
op worden geplaatst moeten ook altijd schoon zijn!
• Reinig het apparaat en de onderdelen ervan nooit met agressieve, schu-
rende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, ovensprays, schuurlapjes,
aceton of alcohol. Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen. De an-
tiaanbaklaag kan hierdoor beschadigd raken en er kunnen krassen op het
apparaat komen!
• Dompel de contactgrill nooit in water of andere vloeistoffen!
• Alle onderdelen van de grill moeten helemaal droog zijn en correct weer
in elkaar gezet zijn, voordat u de stekker weer in het stopcontact doet.
Ook de onderkanten van de grillplaten en de stekker moeten droog zijn!
29
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 29
Pagina: 29
30
▲ OPBERGEN
1. Zorg dat het apparaat uit staat, d.w.z. dat de temperatuursregelaar op OFF staat.
Op de display wordt “OFF” en “0”aangegeven. Trek vervolgens de stekker uit
het stopcontact.
2. Laat de grill met de grillplaten en de opvanglade voor het vet volledig afkoelen.
Let op: Berg alleen een afgekoeld, schoon en volledig droog apparaat op!
3. Plaats de schone en droge grillplaten weer in het apparaat.
4. Schuif de schone en droge opvanglade voor het vet weer terug in het apparaat.
5. Sluit het apparaat en schuif het schuifknopje op het apparaat te sluiten en ope-
nen (L) weer naar de “LOCK” stand. De beide grillpalten zitten nu vast.
6. Rol het netsnoer om de daarvoor aanwezige haakjes op de onderzijde van het
apparaat.
7. Berg het apparaat horizontaal of vertikaal op een donkere, droge plek op.
▲ FOUTMELDING
• Als er op de LCD display “Err” verschijnt, volg dan de volgende stappen:
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Controleer of de grill volledig afgekoeld is.
3. Controleer of de grillplaten correct in het ap-
paraat geplaatst zijn.
4. Doe de stekker weer in het stopcontact.
5. Nu mag de foutmelding “Err” niet meer op de
display oplichten.
6. Mocht er toch nog “Err” weergegeven worden,
breng het apparaat dan naar Solis of een door
Solis erkend servicepunt.
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 30
Pagina: 30
31
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS TOP Grill NL_2014 08.10.14 12:00 Seite 31
Pagina: 33
34
GRILLRECEPTEN
DOWN-UNDER BURGER
• Voor 4 personen
500 g rundergehakt
1 kopje paneermeel
1 kleine ui, geschild en in kleine stukjes gesneden
1 theelepel fijngehakte of geperste knoflook
1 eetlepel peterselie, fijngehakt of gedroogd
1 ei, licht geklopt
6 plakken spek
6 hamburgerbroodjes
250 g rode bieten uit blik of pot, in plakken gesneden en uitgelekt
2 trostomaten, in dunne plakken gesneden
tomatensaus of ketchup
6 plakken cheddar
¼ krop ijsbergsla, fijngesneden
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng het gehakt in een grote kom met het paneermeel, de ui, knoflook, pe-
terselie en het ei. Vorm zes burgers en laat deze even rusten.
3. Leg de burgers op de onderste, hete grillplaat en laat de bovenste grillplaat op
de burgers zakken. Stel de hoogte zo in, dat de bovenste grillplaat zich net bo-
ven de burgers bevindt. Gril de burgers 4 - 5 minuten.
4. Leg het spek op de grill. Besmeer de hamburgerbroodjes aan de binnenkant met
een dun laagje boter of margarine.
5. Leg de gegrilde burgers op de onderste helften van de broodjes, beleg ze met
spek, rode bieten, tomaat, tomatensaus of ketchup en een plak kaas. Garneer
de broodjes met sla en doe tot slot de bovenste helften op de broodjes.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 34
Pagina: 34
35
GRILLRECEPTEN
KIPFILET TERIYAKI
• Voor 4 personen
4 halve kipfilets
1 eetlepel mirin (zoete Japanse rijstwijn)
2 eetlepels sojasaus
2 theelepels fijne suiker
2 theelepels kooksake
Serveren met:
stukjes citroen
gestoomde rijst
groene salade
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de mirin, sojasaus, suiker en sake. Leg de kipfilets in een kasserol van
edelstaal en besprenkel ze met de marinade. Laat de marinade 30 minuten in-
trekken.
3. Dep de kipfilets af met keukenpapier, leg ze op de voorverwarmde onderste grill-
plaat en klap de bovenste grillplaat omlaag.
4. Gril de kip 4 - 5 minuten tot deze gaar is.
5. Haal de kipfilets van de grill en laat ze 5 minuten rusten. Serveer de kip op een
bedje van rijst. Garneer de borden met stukjes citroen en geef bij de kip een
groene salade.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 35
Pagina: 35
36
GRILLRECEPTEN
LAMSKEBAB MET OREGANO
• Voor 4 personen
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel citroensap
1 eetlepel gedroogde oregano
1 theelepel gehakte of vers geperste knoflook
500 g mager lamsvlees, zonder bot
en in 3 cm grote blokjes gesneden
vers gemalen zwarte peper
4 kebabspiesen
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de olijfolie in een grote kom met het citroensap, de oregano en de kno-
flook. Voeg de blokjes lamsvlees toe en laat deze 30 minuten in de marinade trek-
ken. Steek de blokjes lamsvlees daarna op de spiesen.
3. Kruid de kebabspiesen royaal met peper en leg ze op de onderste grillplaat.
4. Klap de bovenste grillplaat voorzichtig omlaag en gril de spiesen 4 - 5 minuten.
5. Serveer ze met vers, knapperig brood en een Griekse salade (groene sla, zwarte
olijven en stukjes feta).
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 36
Pagina: 36
37
GRILLRECEPTEN
BABYINKTVIS MET CHILI EN KNOFLOOK
• Voor 4 personen
750 g babyinktvis, schoongemaakt
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel zoete Thaise chilisaus
sap en geraspte schil van een limoen
1 theelepel gehakte of vers geperste knoflook
vers gemalen zwarte peper
Garnering:
schijven limoen, takjes koriander
Serveren met:
gekookte vermicelli
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de inktvis in een grote kom goed met de olie, de chilisaus, het limo-
ensap, de limoenschil en de knoflook. Kruid het mengsel met peper.
3. Leg de gemarineerde inktvis op de onderste grillplaat en klap de bovenste grill-
plaat omlaag. Gril de inktvis 3 minuten.
4. Haal de inktvis van de grill en leg hem op de vermicelli op een diep bord of in
een schaal en garneer het geheel met limoenschijven en koriander.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 37
Pagina: 37
38
GRILLRECEPTEN
GEMARINEERDE BIEFSTUK NEW YORK
• Voor 4 personen
1 kopje/250 ml rode wijn
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel dijonmosterd
1 theelepel gehakte of vers geperste knoflook
4 entrecotes, ca. 3 cm dik
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de wijn, olie, mosterd en knoflook goed met elkaar in een grote be-
ker of afsluitbare kom en schud deze. Leg de entrecotes in een platte glazen kas-
serol (niet van kunststof of edelstaal!) en giet de marinade erover.
3. Laat het vlees 30 - 60 minuten in de marinade trekken.
4. Haal het vlees uit de marinade, dep het af met keukenpapier, leg het op de grill-
plaat en gril het 3 minuten tot het medium rare is.
5. Serveer de biefstuk met aardappelpuree en een knapperige salade.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 38
Pagina: 38
39
GRILLRECEPTEN
ATLANTISCHE ZALM MET EEN DRAGON-PEPERKORSTJE
• Voor 4 personen
2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels gedroogde dragon
vers gemalen zwarte peper
4 zalmsteaks van de Atlantische zalm, ca. 180 g per stuk
Garnering:
schijfjes limoen of citroen
Serveren met:
gebakken aardappels of gestoomde krielaardappeltjes
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Meng de olie met de dragon en een royale hoeveelheid zwarte, grof gemalen
peper.
3. Wrijf de zalm aan weerszijden in met dit mengsel en leg de zalm op de onderste
grillplaat.
4. Stel de hoogte van de bovenste grillplaat zo in, dat deze de zalm net raakt.
5. Gril de zalm 2 minuten, zodat hij van buiten goudbruin en van binnen nog ro-
zig-pink is. Wanneer u de vis liever wat gaarder hebt, gril hem dan iets langer.
6. Haal de vis met een kunststof spatel van de grill en serveer hem direct.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 39
Pagina: 39
40
GRILLRECEPTEN
PIKANTE GAMBA'S MET GEMBER
• Voor 4 personen
1 kg gamba's, gepeld maar met staart
1 theelepel geperste knoflook
¼ kopje sojasaus
¼ kopje droge witte wijn
1 eetlepel fijngesneden gember
350 ml zoete Thaise chilisaus
houten pennen, in water gedrenkt
Serveren met:
gestoomde jasmijnrijst
gesauteerde Chinese broccoli
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Steek de gamba's op in water gedrenkte houten pennen (ca. 4 gamba's per pen).
3. Vermeng de overige ingrediënten goed en giet ze over de gamba's.
4. Dep de gamba's af met keukenpapier en leg de pennen op de voorverwarmde
onderste grilplaat. Klap de bovenste grillplaat omlaag en gril de gamba's 2 - 3
minuten tot ze roze en gaar zijn. Serveer de gamba's met rijst en broccoli.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 40
Pagina: 40
41
GRILLRECEPTEN
KIPSPIESEN MET CITROEN EN HONING
• Voor 4 personen
500 g kipfilet
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels honing
2 theelepels sesamzaad
1 theelepel geraspte gember
houten pennen, in water gedrenkt
Serveren met:
gestoomde basmatirijst
gestoomde groene groente
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Snijd de kipfilet in dunne repen en steek deze op 8 houten pennen. Leg de kip-
spiesen op de voorverwarmde grill en klap de bovenste grillplaat omlaag. Gril het
vlees 3 - 4 minuten tot het doorbakken is.
3. Vermeng in de tussentijd het citroensap met de honing, het sesamzaad en de
gember.
4. Haal de spiesen van de grill en serveer ze op een bedje van rijst samen met de
groene groente.
5. Giet de citroen-honingmarinade over de kipspiesen.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 41
Pagina: 41
42
GRILLRECEPTEN
RUNDVLEES-CHILI-SALADE MET CASHEWNOTEN
• Voor 4 personen
500 g rumpsteak of lendenbiefstuk
3 milde chilipepers, gehakt
2 eetlepels sojasaus
1 theelepel geraspte gember
½ theelepel fijngehakte knoflook
slabladen
Serveren met:
½ kopje gehakte cashewnoten
sojasaus
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Snijd de biefstuk in dunne reepjes, vermeng de chilipepers, sojasaus, gember en
knoflook met elkaar en marineer de biefstukreepjes in dit mengsel.
3. Leg de biefstukreepjes op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat om-
laag. Gril de reepjes aan weerszijden 1 - 2 minuten.
4. Leg de bladen sla in aparte schaaltjes en leg de gegrilde biefstukreepjes erop.
Bestrooi het vlees met de cashewnoten en giet er sojasaus over.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 42
Pagina: 42
43
GRILLRECEPTEN
GROENE THAISE CURRY MET LAMSKARBONADES
• Voor 4 personen
1 eetlepel groene Thaise currypasta
3 eetlepels kokosmelk
1 eetlepel gehakte koriander
12 lamskarbonades
Serveren met:
gestoomde rijst en salade
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “SEAR” stand en wacht tot de weergave
HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de currypasta met de kokosmelk en de koriander. Giet dit mengsel over
de lamskarbonades en laat ze 20 minuten in de marinade trekken.
3. Dep de lamskarbonades voorzichtig af met keukenpapier, leg ze op de hete grill-
plaat en klap de bovenste grillplaat omlaag. Gril de karbonades aan weerszijden
4 minuten of iets langer – afhankelijk van uw smaak. Serveer de karbonades met
rijst en een salade.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 43
Pagina: 43
44
SANDWICHRECEPTEN
LAVASHBROOD, GEVULD
met op houtskool gegrilde kip,
mango en pijnpitmayonaise
• Voor 2 à 3 personen
¼ kopje mayonaise
½ eetlepel chilisalsa
1 theelepel geraspte limoenschil
½ eetlepel limoensap
125 g mangostukjes uit blik, uitgelekt
1 ½ eetlepel geroosterde pijnpitten
1 kippenborst, op houtskool gegrild en in dunne plakken gesneden
2 lavasbroden (dunne platte broden)
1 avocado, gesneden
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “PANINI” stand en wacht tot de weer-
gave HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de mayonaise met de salsa, de limoenschil, het limoensap, de mango,
de pijnpitten en de kip.
3. Verdeel het mengsel over de lavashbroden. Bedek het geheel met avocado. Rol
de broden stevig op.
4. Leg de opgerolde broden op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat om-
laag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediën-
ten goed warm zijn. Dit duurt ca. 8 minuten.
5. Snijd het brood in plakken en serveer het op slabladen.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 44
Pagina: 44
45
SANDWICHRECEPTEN
VEGETARISCHE FOCACCIA
• Voor 2 à 3 personen
3 kleine ronde focaccia's met kaas en olijven
1 ½ eetlepel pesto
125 g romatomaten, in plakken gesneden
100 g mozzarella, uitgelekt en in plakken gesneden
1 grote ui, in dunne plakken gesneden
1 eetlepel balsamicoazijn
1 ½ eetlepel olijfolie, extra virgin
zout en vers gemalen zwarte peper
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “PANINI” stand en wacht tot de weer-
gave HEATING van de display is verdwenen.
2. Snijd de focaccia's open, zodat er twee helften ontstaan. Bestrijk de binnen-
kanten met pesto. Vul de focaccia's met de tomaat, kaas, ui, balsamicoazijn, olie
en peper.
3. Leg de focaccia's op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat omlaag. Toast
het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediënten goed warm
zijn. Dit duurt ca. 8 minuten.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 45
Pagina: 45
46
SANDWICHRECEPTEN
PITAROL MET ROSBIEF
• Voor 2 à 3 personen
2 ronde pitabroden
70 g volvette kaas
3 theelepels grove mosterd
½ eetlepel citroensap
½ kopje rode bieten uit blik of pot, in plakken gesneden en uitgelekt
100 g dun gesneden, roze gebraden rosbief
70 g gemarineerde gebakken aubergine
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “PANINI” stand en wacht tot de weer-
gave HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de volvette kaas met de mosterd en het citroensap. Bestrijk de pitab-
roden met dit mengsel. Leg de rode bieten, de rosbief en de aubergine erop en
rol de broden stevig op.
3. Leg de opgerolde pitabroden op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat
omlaag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingre-
diënten goed warm zijn. Dit duurt ca. 10 minuten.
4. Serveer het brood in plakken gesneden.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 46
Pagina: 46
47
SANDWICHRECEPTEN
LAVASHROL MET GEROOKTE ZALM
• Voor 2 à 3 personen
2 lavashbroden (dunne platte broden)
100 g volvette kaas
1 eetlepel limoensap
½ eetlepel uitgelekte kappertjes
½ eetlepel verse dille, fijngehakt
vers gemalen zwarte peper
2 courgettes, geschild en in plakken gesneden
200 g gerookte zalm
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “PANINI” stand en wacht tot de weer-
gave HEATING van de display is verdwenen.
2. Vermeng de volvette kaas met het limoensap, de kappertjes, de dille en de pe-
per. Bestrijk de broden met dit mengsel. Beleg de broden met courgette en ge-
rookte zalm en rol ze stevig op.
3. Leg de opgerolde broden op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat om-
laag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediën-
ten goed warm zijn. Dit duurt ca. 5 - 8 minuten.
4. Snijd de lavashrollen in plakken en serveer ze.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 47
Pagina: 47
48
SANDWICHRECEPTEN
PIKANTE PITABROODJES MET LAMSVLEES
• Voor 2 à 3 personen
1 eetlepel olie
125 g fijn lamsgehakt
2 eetlepels fijngesneden ui
½ kopje tomatenblokjes
1 eetlepel vers gehakte mint
¼ theelepel gemalen koriander
1 snufje gemalen gember
½ theelepel gemalen komijn
¼ theelepel geelwortel
zout en vers gemalen zwarte peper
3 pitabroodjes
3 plakken Zwitserse kaas
Serveren met:
tzatzikidip
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “PANINI” stand en wacht tot de weer-
gave HEATING van de display is verdwenen.
2. Verhit de olie in een pan en braad het lamsgehakt met de uien, tomaten, spe-
cerijen en kruiden tot het bruin en doorbakken is. Giet het af en laat het afkoelen.
3. Snijd een opening in de pitabroden. Doe het gehaktmengsel in de openingen
en leg op ieder pitabroodje een plak kaas.
4. Leg de gevulde pitabroodjes op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat
omlaag. Toast het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingre-
diënten goed warm zijn. Dit duurt ca. 10 minuten.
5. Serveer de broodjes met tzatziki.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 48
Pagina: 48
49
SANDWICHRECEPTEN
GEROOSTERDE FOCACCIA MET GEITENKAAS
• Voor 2 personen
1 groot rond focacciabrood
90 g zachte geitenkaas
½ eetlepel grof gehakte peterselie
½ eetlepel grof gehakte basilicum
1 knoflookteen, in dunne plakjes gesneden
1 eetlepel kappertjes, uitgelekt
1 eetlepel citroensap
½ eetlepel zoete Thaise chilisaus
60 g gemarineerde gebakken courgette
50 g halfgedroogde tomaten
• Bereiding
1. Verwarm de Solis Grillmaster Top op de “PANINI” stand en wacht tot de weer-
gave HEATING van de display is verdwenen.
2. Snijd de focaccia in twee helften, zodat er een sandwich ontstaat. Vermeng de
geitenkaas met de kruiden, het citroensap, de specerijen en de chilisaus. Best-
rijk de ene helft van de focaccia met dit mengsel. Beleg de focaccia met cour-
gette en tomaten Leg de tweede helft er bovenop.
3. Leg de focaccia op de hete grillplaat en klap de bovenste grillplaat omlaag. Toast
het brood zolang, tot het goudbruin en krokant is en de ingrediënten goed warm
zijn. Dit duurt ca. 8 minuten.
Aanwijzing: een grote focaccia moet mogelijk in tweeën worden gesneden, om-
dat het brood anders niet op de grillplaat past.
SOLIS TOP Grill PRO NL Rezepte_2014 08.10.14 09:21 Seite 49

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Grillmaster Top.

Stel een vraag over de Solis Grillmaster Top

Heb je een vraag over de Solis Grillmaster Top en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Grillmaster Top. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Grillmaster Top zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.