Solis Extreme Power Pro handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Extreme Power Pro. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Blender
  • Model/naam: Extreme Power Pro
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor het gebruik voor uw Solis Extreme Power Blender
Pro hogesnelheidsmixer deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u
uw apparaat goed leert kennen en goed kunt bedienen. We raden u aan
om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij eventuele overdracht
van het apparaat deze ook te overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de motorbasis noch het netsnoer
en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen. Water kan
in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht de motorbasis of
het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge
rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2. Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen of voeten en kom dan
ook niet aan de stekker.
3. Controleer voor gebruik of de aangegeven spanning op het apparaat overeen-
komt met uw netspanning.
4. De apparaat moet tijdens het gebruik om een vlakke, stabiele en droge onder-
grond staan, zoals een tafel of werkoppervlak. Tijdens gebruik kan de mengbeker
vibreren of heen en weer bewegen. Daarom mag de staafmixer nooit op de rand
van een tafel gebruikt worden en moet de mengbeker goed vastgehouden wor-
den. Het apparaat is niet geschikt om buiten te gebruiken.
5. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen om te voorkomen dat het
apparaat er vanaf getrokken wordt. Zorg ervoor dat het snoer niet met hete
oppervlakten, zoals kachels of radiatoren of met het apparaat zelf in aanraking
kan komen. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u de stekker in het stop-
contact doet.
6. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een
nat of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, hitte of
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen of andere appa-
raten.
7. Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets op
het snoer.
8. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
2
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 2
Pagina: 2
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat niet gebruikt, het
onbeheerd achterlaat of als deze schoongemaakt moet worden. We raden het
gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid bij het gebruik
van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam om een veilig-
heidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij
uw elektricien.
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoi-
res.
11. Laat de mixer tijdens gebruik nooit onbeheerd achter! Bij onjuist gebruik bestaat
letselgevaar!
12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal eerst de stekker
uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Neem deze niet
weer in gebruik, totdat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
13. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
14. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op valt.
15. Stop nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
16. Verplaats of schud het apparaat niet tijdens gebruik.
17. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of die door Solis geadviseerd wor-
den. Het gebruik van verkeerde accessoires kan tot beschadiging van het appa-
raat leiden.
18. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik thuis en niet voor commercieel
gebruik. Gebruik het apparaat niet op vaartuigen of boten.
19. Controleer uw hogesnelheidsmixer voor ieder gebruik.
20. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het apparaat niet meer te gebruiken
als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen
vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij Solis of een van de door Solis erkende service-
punten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in
orde te maken.
21. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit of
onwetende en onervaren personen (ook kinderen) mogen de hogesnelheidsmixer
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
3
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 3
Pagina: 3
22. Bewaar het apparat en het netsnoer altijd uit de reikwijdte van kinderen.
23. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken, tenzij deze door een volwas-
sene die voor hun veiligheid verantwoordelijk wordt begeleid.
24. Kinderen mogen niet met de hogesneldheidsmixer spelen.
25. Het apparaat beschikt over een beveiliging voor oververhitting.
26. Controleer voor gebruik of de Solis Extreme Power Blender Pro hogesnelheids-
mixer goed is opgebouwd.
27. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde blenderkom en deksel. Het
gebruik van verkeerde accessoires kan tot stroomstoten, brandwonden of per-
soonlijk letsel leiden!
28. Zorg ervoor dat de deksel goed op de blenderkom zit, voordat u de blender start,
anders kan de inhoud uit de blenderkom eruit spatten. Ook de maatbekerslui-
ting moet dichtgedraaid in de deksel zitten.
29. Zet het apparaat altijd eerst uit met de ON|OFF knop op het bedieningspaneel,
voordat u deze verplaatst, uit elkaar haalt of schoonmaakt. Haal de stekker uit
het stopcontact en wacht tot de motor en de messen volledig tot stilstand zijn
gekomen. Dit geldt ook als het apparaat niet in gebruik.
30. Als het apparaat is volledig is gevuld met een zware en vaste substantie, mix dan
niet langer dan 10 seconden zonder onderbreking. De motor moet dan 1 minuut
afkoelen, voordat u deze opnieuw start. De in het receptengedeelte beschreven
recepten vallen niet onder de definitie "volledig gevuld".
31. Mocht er eten op de messen vast blijven zitten, zet dan de blender met de
ON|OFF knop op het bedieningspaneel uit en haal de stekker uit het stopcon-
tact. Pas als de motor en messen compleet tot stilstand zijn gekomen, kunt u de
mengkom van de motorbasis afhalen. Met de meegeleverde kunststof spatel
kunt dit verwijderen resp. doorroeren, voordat u verder gaat met blenden.
Nooit met de vingers het etenswaren verwijderen – de messen zijn heel scherp!
32. De knippperende functieverlichting geeft aan dat het apparaat klaar is voor
gebruik. Vanaf dit moment niet meer in de blenderkom komen en de messen
niet meer aanraken!
33. Gebruik het apparaat nooit als de messen beschadigd zijn of als er iets anders
dan eten in de blenderkom zit.
34. Tijdens gebruik altijd handen, vingers, haren, kleding, sieraden en keukengerei
weghouden van de blenderkom. De meegeleverde kunststof spatel of tamper
kunnen voorzichtig gebruikt worden mits de deksel vast op de blenderkom zit
en alleen de maatbeker sluiting verwijderd is.
35. U mag alleen met uw vingers, handen of keukengerei in de blenderkom komen,
als de stekker uit het stopcontact is gehaald en de messen volledig tot stilstand
4
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 4
Pagina: 4
5
is gekomen! Maar ook dan moet u uiterst voorzichtig zijn, omdat de messen ook
als ze stilstaan zeer scherp zijn.
36. Wees bij het hanteren van de blenderkom altijd uiterst voorzichtig – de messen
zijn extreem scherp! Wees bijzonder voorzichtig als u de blenderkom leegt of
gaat schoonmaken. Verkeerd handelen bij de messen kan tot letsel leiden!
37. Haal nooit de blenderkom van de motorbasis af zolang het apparaat nog aan-
staat en gebruikt wordt!
38. Gebruik nooit een tijdschakelaar of een afstandsbediening om het apparaat aan
te zetten. Hiermee voorkomt u dat het apparaat per ongeluk aangezet wordt,
bijv. als de beveiliging tegen oververhitting geactiveerd is geweest.
39. Gebruik de Solis Extreme Power Blender Pro hogesnelheidsmixer alleen voor de
bereiding van eten en/of drinken.
40. Gebruik de hogesnelheidsmixer nooit zonder eten of vloeistoffen in de blen-
derkom.
41. Gebruik geen hele hete of kokende vloeistoffen. Deze moeten afgekoeld zijn,
voordat u deze in de blenderkom doet.
42. Zorg dat de blenderkom geen extreme temperatuurswisselingen te verduren
krijgt. Leg bijvoorbeeld niet een koude blenderkom in heet water of omgekeerd.
43. Wees voorzichtig met het vullen van de blenderkom met warme vloeistoffen. De
vloeistof kan uit de blenderkom spatten en u verbranden!
44. Als u warme vloeistoffen gaat mixen, zorg er dan altijd voor dat de maatbeker-
sluiting goed op de deksel geplaatst is. De maatbeker zorgt ervoor dat er niets
uit de blenderkom kan spatten en werkt als een ventiel om de binnendruk en
de vorming van damp kan verminderen.
45. Als u de maatbeker na het mixen weer verwijdert, wees dan voorzichtig. Er kun-
nen dampbellen zijn ontstaan die door het openen van de blenderkom eruit kun-
nen spatten.
46. Houd het apparaat schoon. Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u deze gaat schoonmaken of opbergt. Kijk hiervoor naar
de aanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud” in deze gebruiks-
aanwijzing.
47. Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers en
spoel de deksel met de maatbekersluiting en de blenderkom om in wat warm
afwaswater en maak deze met een zachte spons . Kijk hiervoor in het hoofdstuk
“Reiniging en Onderhoud” op blz. 19 in deze gebruiksaanwijzing.
Let op: De messen zijn extreem scherp! Vermijd ieder contact met uw vingers
of uw handen!
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 5
Pagina: 6
7
A. Maatbekerafsluiter in de deksel om overige ingrediënten tijdens gebruik
eenvoudig in de blenderkom te kunnen vullen. De maatbeker kan ook gebruikt
worden om hoeveelheden af te meten.
B. High performance deksel: Speciaal ontworpen voor de extreem hoge snelheid
van deze Solis Extreme Power Blender Pro; regelt de dampvorming in de blen-
derkom en beschermt met zijn perfect afdichting tegen spatten; met een ruime
treklus om de deksel eenvoudig te kunnen verwijderen.
C. Blenderkom van 2.0 liter van BPA vrij Tritan™ met tweezijdige maten-
markering: Uiterst stabiel, onbreekbaar, stofvast en vaatwasserbestendig.
D. ProKinetix®
messensysteem; extra groot en krachtig: De kom en de messen
zijn door de speciale vorm zo op elkaar afgesteld, dat de drie verschillende extra
grote RVS messen de ingrediënten continue en volledig kunnen verkleinen, malen
of mixen, zelfs als er eten droog en zonder vloeistoffen verwerkt worden. Door
het speciale messensysteem wordt de unieke Kinetix®
beweging in de kom
gecreëerd die voorkomt dat er ongemixte of niet verkleinde etenswaren ach-
terblijven of aanplakken.
E. Hoogwaardige metalen koppeling voor een lange levensduur en onvermin-
derd mixvermogen.
F. 2200 Watt high performance motor: Hoge snelheid in combinatie met een
hoog koppel voor uitzondelijke mixresultaten.
G. LCD timer: De timer telt bij een handmatige instelling de mixtijd op en bij de
voorgeprogrammeerde instellingen telt deze de mixtijd af. Zo kunt u de voort-
gang van het mixen altijd controleren.
H. Motorbasis uit gietijzer voor lang en betrouwbaar gebruik.
I. 5 voorgeprogrameerde instellingen optimaliseren de volgende berei-
dingen: Het verkleinen van ijsblokjes, het mixen van smoothies of groene smoot-
hies en de bereiding van bevroren desserts of warme soepen.
J. Automatische beveiliging tegen oververhitting: Zelfherstellende beveili-
ging tegen oververhitting van de motor.
K. Handmatige snelheidsinstelling met een breed snelheidsbereik: Van lang-
zaam roeren tot malen bij de hoogste snelheid zijn 12 snelheidstanden exact in
te stellen.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 7
Pagina: 7
8
ACCESSOIRES
L. Kunststof spatel
Om etensresten van de wanden van de blenderkom te verwijderen of om levens-
middelen na het mixen eenvoudig uit de blenderkom te kunnen verwijderen.
M. Tamper voor bevroren desserts of ijsbereidingen
Vereenvoudigt de bereiding van ijs, omdat lastige ingrediënten met de tamper
direct richting de messen geschoven kunnen worden.
OPMERKING BIJ HET MATERIAAL VAN DE BLENDERKOM
• De blenderkom bestaaat ui “Eastman Tritan™“ copolyester, een hart, BPA frei
polymeer dat voornamelijk wordt gebruik bij de productie van sterke en veel-
gebruikte huishoudelijke producten met een lange levensduur, die ook vele keren
in de vaatwasser moet kunnen zonder te beschadigen. Producten uit Tritan™ zijn
stootvast, onbreekbaar en tevens mooi helder en duurzaam, zelfs na vele was-
beurten in de vaatwasser.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 8
Pagina: 8
9
OVERLOAD-PROTECTION –
BEVEILIGING TEGEN OVERBELASTING
Waarschuwung:
Gebruik het apparaat niet verder zodra het waarschu-
wingsignaal „OVERLOAD PROTECTION“ (beveiliging tegen
overbelasting) te zien is.
Als de motor van de Solis Extreme Power Blender Pro hogesnelheidsmixer over-
belast wordt, dan schakelt de motor uit veiligheid automatisch uit. Op de LCD dis-
play gaaat het waarschuwingsymbool ”OVERLOAD PROTECTION“ knipperen.
Schakel het apparaat uit met de ON|OFF knop, haal de stekker uit het stopcon-
tact en wacht enkele minuten, zodat de motor kan afkoelen. Stop dan de stek-
ker weer in het stopcontact en druk opnieuw op de ON|OFF knop. Als de motor
voldoende is afgekoeld, dan knippert het waarschuwingsymbool niet meer en kunt
u de hogesnelheidsmixer verder gebruiken, zoals in deze gebruiksaanwijzing
beschreven staat.
Let op: Alleen als het waarschuwingsymbool niet meer knippert mag u verder
gaan met mixen.
Waarschuwung:
Gebruik het appraat niet langer dan 10 seconden als deze volledig gevuld
is met zware en vaste inhoud!


SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 9
Pagina: 9
10
▲ EXTREME POWER BLENDER PRO
HOGESNELHEIDSMIXER
HET BEDIENINGSPANEEL
AANZETTEN
ON | OFF knop
• ON|OFF knop kunt u het apparaat aanzetten en in de “READY“ modus zetten.
• Nadat u uw hogesnelheidsmixer heeft aangezet met de ON|OFF knop staat deze
in de handmatige stand, d.w.z. dat u de volgende handmatig in te stellen func-
ties kunt kiezen en variëren.
HANDMATIGE INSTELLINGEN
Snelheidsregelaar
• Uw Solis Extreme Power Blender Pro hogesnelheidsmixer beschikt over 12 snel-
heden van “STIR“ (roeren) tot “MILL“ (malen).
• De snelheidstand “STIR“ gebruikt u om gevoelig etenswaren met kleine pauzes
langzaam te roeren en het mengsel te verbinden.
• De snelheidstand “MILL“ is de snelste instelling en ideaal om noten, granen
zaden en puitten te vermalen.
• Met de Solis Extreme Power Blender Pro hogesnelheidsmixer kunt u iedere
handmatig gekozen snelheid tot 6 minuten laten draaien; als u het mixen niet
eerder beëindigd, dan stopt het apparaat na deze 6 minuten automatisch.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 10
Pagina: 10
11
• Uw mixer beschikt over de volgende snelheidsinstellingen met ieder 2 standen:
PLAY | PAUSE knop 

• Door het indrukken van deze knop kunt u het mixen tot 2 minuten pauzeren.
Als u de knop nog een keer indrukt, dan mixt het apparaat weer verder op de
ingestelde snelheid en telt de timer weer verder.
• De pauze functie wordt ook geactiveerd door de blenderkom tijdens gebruik van
de basis af te halen. Om weer opnieuw te starten, moet u de blenderkom weer
terug plaatsen op de basis en op de START knop drukken.
START | CANCEL knop (herhaalfunctie)
• Als u met de snelheidsregelaar de gewenste snelheid ingesteld heeft en op de
START|CANCEL knop drukt of als de timer afgelopen is, d.w.z. dat er 6 minuten
gemixt is, dan blijft de gekozen snelheid gedurende 2 minuten opgeslagen, zodat
u indien nodig de cyclus snel kunt herhalen.
• Als u opnieuw op de knop drukt, dan wordt de cyclus herhaalt.
• Als u de snelheidsinstelling wilt wissen, houdt dan de START|CANCEL knop gedu-
rende 2 seconden ingedrukt.
Energiebespaarstand
• Als u gedurende 2 minuten geen knop indrukt of geen snelheidsregelaar van de
hogesnelheidsmixer instelt, dan schakelt de LCD display automatisch uit en knip-
pert de ON|OFF rood.
• Mocht u ook in de 5 minuten daarna het apparaat verder niet bedienen, dan
schakelt deze zelf automatisch volledig uit. Om de hogesnelheidsmixer weer aan
te zetten moet u opnieuw op de ON|OFF knop drukken.
Count-up Timer (optellende timer)
• Als de timerfunctie niet aan staat, dan telt het apparaat de mixtijd aangegeven
op de LCD display op. Als u de timer op deze manier gebruikt, dan stopt de blen-
der na 6 minuten automatisch. U kunt het mixen uiteraard ook zelf handmatig
beëindigen.
STIR = roeren
MIX = langzaam mixen
CHOP = hakken/verkleinen
BLEND = snel mixen
PUREE = pureren
MILL = malen
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:41 Seite 11
Pagina: 11
12
Count-down Timer (Aftellende timer)
• U kunt echter ook een timer instellen, voordat u met mixen start. In dit geval
drukt u met de  of  knoppen om de gewenste mixtijd in te stellen. Nu
telt de LCD display af, totdat de “0” bereikt wordt en de timer automatisch stopt.
VOORGEPROGRAMMEERDE PROGRAMMA’S
U kunt ook een van de voorgeprogrammeerde programma’s op de onderste rij met
de knoppen kiezen en zo van een optimaal ingesteld mixprogramma te profiteren
die ideaal is voor het geselecteerde eindproduct.
PULSE | ICE CRUSH knop (Duur: 60 seconden)
• Optimaliseert het verkleinen van eis en beschikt over een intelligente sensor die
de motor zelfstandig stopt, zodra het ijs optimaal verkleint is. Deze instelling is
ook ideaal voor eten dat met sterke mix intervallen verwerkt moet worden.
SMOOTHIE knop (Duur: 60 seconden)
• Ideaal om bevroren en vloeibare ingrediënten te mengen en los te maken. De
SMOOTHIE functie beschikt over een unieke verwerkingstechniek die eerst de
vaste ingrediënten bij een lage snelheid mixt en dan de snelheid omhoog brengt
naarmate de ingrediënten dikker worden. Dit gebeurt in meerdere stappen ter-
wijl de ingrediënten gelijktijdig circuleren, zodat een maximale hoeveelheid
lucht verwerkt wordt tot aan het eind een romige en lekkere smoothie ontstaat.
GREEN SMOOTHIE knop (Duur: 60 seconden)
• Geoptimaliseerd om hele en harde ingrediënten zoals fruit, bladgroenten en
zaden te verkleinen, zodat deze goed vermengen met andere zachte en vloei-
bare ingrediënten tot een gezonde, groene smoothie.
FROZEN DESSERT knop (Duur: 60 seconden)
• Dit programma is speciaal ontworpen om bevroeren ingrediënten snel te ver-
kleinen en met elkaar te verbinden. Voor een optimaal resultaat te behalen, raden
wij aan om aanvullend de tamper te gebruiken (door de opening van de kleine
maatbeker in de deksel).
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 12
Pagina: 12
13
SOUP knop (Duur: 6 minuten)
• Deze programma instelling duurt 6 minuten, om de ingrediënten te mixen en
te verwarmen. Het programma start eerst langzaam om de ingrediënten met
elkaar te binden en verhoogt daarna de snelheid. Aan het eind zijn er meerdere
mix intervallen, om eventuele dampbellen die in de soep zijn ontstaan te ver-
wijderen.
• Let op: Verwerk geen rauw vlees of vis met de SOUP functie!
 Waarschuwing:
Verwerk nooit kokend hete vloeistoffen in de blenderkom. De vloeistof moet
eerst wat afkoelen, voordat deze in de blenderkom worden gedaan.
AUTO CLEAN knop
• Met dit reinigingsprogramma kunt u de meeste etensresten en verontreinigin-
gen van de blenderwand en messen verwijderen. Voeg 500 ml warm afwaswater
met zeepsop in de blenderkom en druk op de AUTO CLEAN knop. Voor sterke
verontreinigingen of aangekoekte, dikke ingrediënten raden wij aan om aan-
vullend nog een halve theelepel afwasmiddel toe te voegen. Het beste resultaat
bereikt u als u de reinigingscyclus uitvoert direct na het beëindigen van het mixen.
PAUSE | PLAY knop

• Om een lopend mixprogramma te pauzeren; houd het programma tot twee
minuten lang aan en houdt alle waardes opgeslagen. Om het programma voort
te zetten, drukt u nogmaals op de PAUSE|PLAY
 knop.
• De pauze functie wordt ook geactiveerd door de blenderkom tijdens gebruik van
de basis af te halen. Om weer opnieuw te starten, moet u de blenderkom weer
terug plaatsen op de basis en op de START knop drukken.
Opmerking: Als de hogesnelheidsmixer in gebruik is en u drukt tussendoor
op een andere, willekeurige knop, dan wisselt de mixer zonder onderbreking
van het ene naar het andere, nieuwe programma.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 13
Pagina: 13
14
▲ TIPS OM PERFECT TE MIXEN
• Als het volume tijdens het mixen onder de MAX markering staat, dan kan de
maatbeker uit de deksel worden gehaald om olie of andere vloeistoffen tijdens
het mixen toe te voegen.
• Gebruik de mixer slechts zolang als het etenswaren of het mixproces dat daar-
werkelijk nodig heeft, om zo een perfect eindproduct te krijgen. Mix etenswa-
ren niet langer dan nodig!
• Gebruik de PULSE|ICE CRUSH knop als etenswaren te dik of te groot zijn om in
de blenderkom te kunnen circuleren.
• U kunt tijdens het mixen de meegeleverde kunststof spatel of tamper gebruiken
als u de maatbeker uit de deksel jaalt en door de openening dit keukengerei
gebruikt. Zorg er wel altijd voor dat de hoofddeksel vast en goed afgesloten op
de blenderkom zit.
• Overschrijdt nooit de MAX markering wanneer u de blenderkom met etenswaar
of vloeistoffen vult.
• Ingrediënten kunnen aan de blenderwand vast blijven kleven. Om deze etens-
waren weer richting de messen te brengen terwijl de hoofddeksel goed vast op
de blenderkom zit, kunt u de maatbeker verwijderen en met de meegeleverde
kunststof spatel tijdens het mixen het eten weer in de richting van de messen
brengen.
• Mocht u tijdens het mixen op het bovenste gedeelte van de motorbasis voch-
tigheid zien, zet het apparaat dan direct uit met de ON|OFF-Taste knop en trek
de stekker uit het stopcontact. Haal de blenderkom eraf en veeg de motorba-
sis direct met een droge doek of keukenrol af.
• U kunt het mixen te allen tijde, ook tijdens een voorgeprogrammeerd pro-
gramma, stoppen door op de START|CANCEL knop te drukken.
• U kunt ook tijdens het mixen de snelheid of de programma instelling aanpas-
sen of corrigeren. Draai simpelweg de snelheidsregelaar of druk op de knop van
een ander programma en de hogesnelheidsmixer wisselt direct naar het nieuw
gekozen programma resp. de nieuw gekozen snelheid.
• Uw hogesnelheidsmixer kan maximaal 250 g ijsklontjes verkleinen, wat over-
eenkomt met de inhoud van de inhoud van een standaard houder voor ijs-
klontjes.
• De hogesnelheidsmixer schakelt automatisch uit, nadat deze 6 minuten in de
handmatige stand heeft gemixt. Dit is een veiligheidsmechanisme die voorkomt
dat de motor overbelast wordt.
• Dikkere mengsel worden efficiënter gepureerd als de blenderkom slechts voor
een vierde of voor de helft gevuld is.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 14
Pagina: 14
15
• Gebruik nooit metalen keukengerei of andere metalen voorwerpen. Deze kun-
nen de messen en de blenderkom beschadigen of bekrassen.
• Dadels en ander droog fruit variëren in hardheid en vochtigheidsgehalte. Als u
een smoothie wilt maken van gedroogd fruit, gebruik de eerste 15 – 20 secon-
den dan de tamper in de SMOOTHIE of GREEN SMOOTHIE instelling.
• Om een melk van noten te maken gebruik dan 1 – 2 cups rauwe of doorweekt
en uitgelekte noten. Gebruik 15 – 20 seconden de instelling CHOP, totdat de
gelijkmatig verkleint zijn. Doorweekte noten moeten wellicht ter ondersteuning
met de meegeleverde kunststof spatel van de binnenwand van de blenderkom
worden verwijderd en in de richting van de messen worden gebracht. Zodra de
noten gelijkmatig verkleind zijn voegt u 3 – 4 cups water toe en mix deze in de
MILL instelling gedurende 2 minuten. Zet een grote kom klaar en giet het
mengsel door een net voor notenmelk (of een met een katoenen doek bedekte
zeef) boven de kom. Sluit de doek of het net en druk op de gepureerde massa
om zoveel mogelijk melk eruit te persen.
• Moet u amandelen weken of niet? Dit is een vraag die te maken heeft met uw
persoonlijke voorkeur. Amandelmelk kan zowel met droge als met geweekte
amandelen worden gemaakt. Amandelen bevatten veel proteïnes, maar bevat-
ten ook een natuurlijke verbinding die voorkomt dat menselijke enzymen de
amandelen goed kunnen verwerken en verteren. Om deze verbinding af te bre-
ken moeten de amandelen een nacht in water worden geweekt. Spoel daarna
de amandelen af en laat ze uitlekken, voordat u ze verder verwerkt.
• Het roosteren van noten om deze tot een boter te verwerken is erg aan te beve-
len, omdat de natuurlijke olie dan door het mixen beter vrijkomt en de smaak
verhogen. Enkele notensoorten, zoals amandelen en hazelnoten hebben een laag
vetgehalte. Voeg daarom indien nodig rijstzemelem of macedamia- of kokos-
notenolie tijdens het mixen toe.
• Vers gemalen volkoren meel blijft niet zolang vers als commercieel gekochte meel.
Dat komt omdat de binnenste lagen van het graan veel olie bevatten, welke met
de tijd vies kunnen worden als ze worden blootgesteld aan hitte of vocht.
Bewaar daarom uw vers gemalen meel in een luchtdichte voorraaddoos op een
koele en droge plek. Bij een heel warm en vochtig klimaat kan meel ook in de
koelkast worden opgeborgen.
• Granen, sojabonen en andere gedroogde peulvruchten en graansoorten hebben
een verschillend vochtigheidsgehalte en kunnen mogelijk tijdens het malen niet
goed circuleren. Met de meegeleverde kunststof spatel kunt u via de maatbe-
keropening een beetje meehelpen om een goede circulatie op gang te brengen.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 15
Pagina: 15
16
▲ BEREIDINGSTABELLEN
Levensmiddel Bereiding/Gebruik Hoeveelheid Functie Tijdsduur
Granen en zaden Om meel te malen.
Geschikt voor brood,
pizzadeeg, koekjes-
deeg, muffindeeg en
ander deeg van meel.
250 g – 500 g
1¼ – 2½ cups
MILL 30 – 60 sec.
Peulvruchten en
graansoorten (bij-
voorbeeld sojabo-
nen, kikkererwten,
maïskolven)
Om meel te malen. In
combinatie met meel
ideaal voor brood,
koekjes, muffins of
pannekoeken.
250 g – 500 g
1¼ – 2½ cups
MILL 1½ – 2 min.
Specerijen Om gemalen specerij-
en te maken. Gebruik
altijd onverkleinde
specerijen, behalve
kaneelstokjes, die
moeten door de mid-
den worden gebro-
ken; in een luchtdich-
te bus bewaren.
55 g – 115 g
½ – 1 cup
8 – 16
kaneelstokjes
MILL 1 min.
Rauwe noten Om notendeeg te
maken. Voor koekjes,
cake en muffins.
150 g – 300 g
1 – 2 cups
MILL 20 – 30 sec.
Geroosterde noten Om notenpasta of
spreads te maken.
300 g – 450 g
2 – 3 cups
MILL
Tamper
gebruiken
1 min.
Witte suiker Malen om pure suiker
of poedersuiker te
maken.
200 g
2 cups
MILL 15 sec.
Opmerking bij het droog malen: Wees ervan bewust dat het malen van harde levensmid-
delen zoals specerijen, suiker, koffie, granen, etc. de binnenzijde van de blenderkom kunnen
bekrassen en beschadigen. Dit is geen fout aan het apparaat en wordt niet door de garantie
gedekt. Het beïnvloedt de werking van het apparaat op geen enkele manier.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 16
Pagina: 16
17
Levensmiddel Bereiding/Gebruik Hoeveelheid Functie Tijdsduur
Cake/koekjes Voor het verkleinen van
cake en koekjes. U kunt
ze ook mixen op kruimels
te maken en te gebrui-
ken voor bijv. een
cheesecake.
250 g PULSE |
ICE CRUSH
6 – 10
Pulsestoten
Broodkruimels Broodkosten verwijderen.
Brood in stukken van
2½ cm snijden. Voor
bodems van broodkrui-
mels, vullingen en vlees-
ballen.
120 g
(tot 3 plak jes)
CHOP 20 – 30 sec.
Mayonaise Eigeel met mosterd en
azijn of citroensap
vermengen. Langzaam
olie door de dekselope-
ning toevoegen. Ideaal
als dressing.
Tot 4 eigeel en
2 cups olie
MIX 1½ min.
Harde kaas
(bijv. parme-
zaanse kaas)
In stukken van 3 cm
snijden. Voor romige
sauzen en pasta
gerechten.
130 g CHOP 15 – 20 sec.
Slagroom Slagroom kloppen tot
deze stijf is. Indien
gewenst suiker of vanille
voor het kloppen
toevoegen.
300 – 600 ml MILL 10 sec.
Rauwe
groenten
Schillen en in stukken
van 2 cm snijden. Fijn-
snijden resp. verkleinen.
Ideaal voor vullingen,
Bolognese saus, goulash
en stoofgerechten.
200 g CHOP 5 – 10 sec.
Opmerking: Deze tabel geeft hoeveelheden aan bij benadering.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 17
Pagina: 17
18
▲ PROBLEMEN & OPLOSSINGEN
Probleem Oplossing
De motor
start niet of de
messen roteren
niet
– Controleer of de blenderkom en de deksel juist geplaatst zijn.
– Controleer of de ON | OFF knop of de gekozen functie resp. snel-
heid oplicht.
– Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en het appa-
raat aanstaat.
Het etenswaren
is ongelijkma
tig verkleint
– Er is een te grote hoeveelheid in de blenderkom gedaan. Die een
kleinere hoeveelheid in de blenderkom en eventueel meerdere
stappen uitvoeren.
– De stukken waren te groot. Snijd het eten in kleinere stukken. Het
beste resultaat krijgt u, als u het eten in stukken van max. 2 cm
snijdt.
Het eten is te
veel verkleind
of is waterig.
– Mix korter. Gebruik voor een betere controle de PULSE | ICE
CRUSH knop.
Eten blijft aan
de messen of
de blenderwand
– Mogelijk is de massa te dik. Doe er wat vloeistof bij en/of probeer
een lagere snelheid.
Het apparaat is
overbelast
– Uw apparaat beschikt over een beveiliging tegen oververhitting.
Als het apparaat oververhit is, dan stopt de motor en begint het
waarschuwingsymbool “OVERLOAD PROTECTION“ te knipperen
op de LCD display.
– Als de melding “OVERLOAD PROTECTION“ op de LCD display
knippert, zet de mixer dan uit met de ON|OFF knop en haal de
stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten en stop dan de
stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat opnieuw aan
met de ON|OFF knop.
– Mocht de melding “OVERLOAD PROTECTION“ nog steeds knip-
peren, herhaal de stappen en dit keer 20 – 30 minuten wachten,
voordat u het apparaat opnieuw aansluit en aanzet. U kunt het
apparaat weer gebruiken, zodra “OVERLOAD PROTECTION“ niet
meer knippert.
– Wij raden aan om een deel van de inhoud te verwijderen of het
eten in kleinere stukken te snijden resp. een kleinere hoeveelheid
tegelijktijd te gebruiken.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 18
Pagina: 18
19
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
BLENDERKOM EN DEKSEL
Om te voorkomen dat etensresten na de bereiding aan messen, aan de blender-
kom of aan de deksel gaan aankoeken, raden wij aan om na ieder gebruik de vol-
gende stappen te volgen:
• Spoel de blenderkom en deksel om met water om de meeste etensresten te ver-
wijderen.
• Doe 500 ml warm water in de blenderkom, plaats deze op de motorbasis en
plaats de deksel incl. de maatbeker op de blenderkom. Druk op de AUTO
CLEAN knop. Mochten er etensresten hardnekkig zijn aangekoekt, voeg dan ook
nog een theelepeltje vloeibaar afwasmiddel toe.
• Spoel daarna de blenderkom en de deksel nogmaal met warm water of maak
deze allebei schoon in warm afwaswater met een zachte doek of afwasborstel.
• Als de blenderkom, deksel en maatbeker goed schoon zijn, dan alles goed af-
drogen.
REINIGING IN DE VAATWASSER
• De blenderkom en de deksel kunnen in de vaatwasser en met het standaard
prgramma worden gereinigd. Plaats de blenderkom in het onderste deelte van
de vaatwasser en de deksel en de maatbeker in het bovenste gedeelte van de
vaatwasser.
DESINFECTEREN
Om de blenderkom en de messen te desinfecteren raden wij aan om een desin-
fectie oplossing bestaand uit 1½ theelepel (7,5 ml) huishoudelijk bleekmiddel
opgelost in 2 liter (8 cups) schoon en koud leidingwater zoals op de verpakking van
de bleek wordt aangegeven te gebruiken. Vervolgens als volgt desinfecteren:
1. Na de reinigingscyclus met de AUTO CLEAN functie zoals hierboven beschreven,
vult u de blenderkom met de helft (ca. 1 liter) van de desinfectie oplossing. Sluit
de blenderkom met de deksel en maatbeker en druk opnieuw op de AUTO
CLEAN functieknop om een eerste desinfectiedoorgang te doorlopen.
2. Laat de oplossing vervolgens nog 1 minuut in de blenderkom inwerken en leeg
dan de blenderkom.
3. Leg de deksel, de maatbeker en indien gebruikt ook de tamper en de kunststof
spatel in de overgebleven helft van de oplossing en laat dit ca. 2 minuten erin
liggen.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 19
Pagina: 19
20
4. Plaats nu de lege blenderkom met gesloten deksel en maatbeker op de basis
staan en laat het apparaat in de snelheidsstand MIX 10 – 20 seconde lopen om
de rest van het vocht van de messen te verwijderen.
5. Veeg aan de buitenkant de deksel, de kom en de motorbasis schoon met een
doek die in de desinfectie oplossing heeft gelegen en is uitgewrongen.
6. Spoel na het desinfecteren niet nog een keer na. Laat het apparaat zo vanzelf
drogen, voordat u deze opbergt. Voordat u de blender weer gaat gebruiken,
moet u eerst de blenderkom en de deksel kort met schoon water afspoelen.
REINIGING VAN DE MOTORBASIS
• Veeg de motorbasis af met een iets vochtige, zachte doek schoon en droog de
basis aansluitend. Verwijder ook eventuele etensresten van het netsnoer.
OPMERKING BIJ DE SCHOONMAAKMIDDELEN
• Gebruik nooit een krassende of agressieve schoonmaakmiddelen of oplossingen
om de motorbasis of de blenderkom schoon te maken – deze kunnen het opper-
vlak beschadigen.
ZO VERWIJDERD U HARDNEKKIGE VERKLEURINGEN EN
GEUREN
• Geurende levensmiddelen zoals knoflook, vis of enkele groentensoorten zoals
owrtelen kunnen een geur of verkleuring in de blenderkom of deksel achterla-
ten.
• Om deze te verwijderen maakt u de blenderkom schoon met de AUTO CLEAN
functie. Voeg 2 theelepels soda bicarbonaat en 125 ml (½ cup) azijn toe aan de
blenderkom en laat dit 1 minuut mixen. Haal nu de blenderkom van de basis af
en veeg de binnenkant van de kom en de deksel af met een zachte afwasbor-
stel met het mengsel uit de kom af. Voeg 2 cups warm water toe en laat alles
5 minuten staan. Plaats de blenderkom weer op de basis, sluit de kom af met
de deksel en druk opnieuw op de AUTO CLEAN knop. Daarna de blenderkom
en de deksel zorgvuldig spoelen en vanzelf laten drogen. Berg de blenderkom
op zonder de deksel erop te zetten, zodat lucht goed kan circuleren.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 20
Pagina: 20
21
DROOG MALEN
• Door het malen van harde levensmiddelen zoals specerijen, noten, suiker, kof-
fie of granen etc. kunnen krassen en oneffenheden ontstaan aan de binnenkant
van de blenderkom.
• Enkele specerijen en kruiden geven ook een aromatische olie af welke de blen-
derkom kunnen verkleuren of geuren kunnen achterlaten.
• Dit is nou eenmaal het gevolg van droog malen en deze wordt niet door de
garantie gedekt, maar beïnvloeden ook de werking van uw blender op geen
enkele wijze.
OPBERGEN
• Berg uw Solis Extreme Power Blender Pro hogesnelheidsmixer rechtop op. De
blenderkom hoort op de basis te staan of ernaast staan. Plaats niets op het appa-
raat. Plaats de deksel niet op de blenderkom, zodat de lucht kan circuleren.
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 21
Pagina: 22
23
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS Power Blender NL_2014 17.12.14 14:42 Seite 23
Pagina: 25
SMOOTHIE
GREEN SMOOTHIE FLASH
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
150 g witte pitloze druiven
1 navel-sinaasappel geschild en gehalveerd
1 groene appel, in vieren gedeeld en zonder pitten
1 kleine komkommer, grof gesneden
50 g (2 cups) babyspinazie
6 ijsklontjes
330 ml (1 1/3 cups) gekoeld kokosnootwater
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de
deksel met maatbeker erop.
2. Druk op de functie GREEN SMOOTHIE en mix tot einde programma. Serveren.
26
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 26
Pagina: 26
SMOOTHIE
TRIPLE GREEN SMOOTHIE
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
2 groene appels, in vieren gedeeld en zonder pitten
250 g ananas, geschild en klein gesneden
20 g boerenkoolblad, klein gesneden
20 g verse spinazie
20 g verse romanasla halveren
1 banaan, gehalveerd
375 ml (1½ cups) gekoeld kokosnootwater
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de
deksel met maatbeker erop.
2. Druk op de functie GREEN SMOOTHIE en mix tot einde programma. Serveren.
27
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 27
Pagina: 27
28
SMOOTHIE
TROPICAL GREEN SMOOTHIE
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
250 g ananas, geschild en grof snijden
160 g (1¼ cup) bevroren mango in stukjes
2 eetlepels rauwe amandelen
60 g (1½ cups) boerenkoolblad, grof snijden
250 ml (1 cup) gekoeld kokosnootwater
4 ijsklontjes
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de
deksel met maatbeker erop.
2. Druk op de functie GREEN SMOOTHIE en mix tot einde programma. Serveren.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 28
Pagina: 28
SMOOTHIE
CITRUS GREEN SMOOTHIE
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
1 limoen, geschild
1 (200 g) groene peer, in vieren gedeeld en zonder pitten
60 g boerenkoolblad, klein snijden
1 kleine komkommer grof gesneden
1 groene kiwi, geschild
6 ijsklontjes
375 ml (1½ cups) gekoeld kokosnootwater
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de
deksel met maatbeker erop.
2. Druk op de functie GREEN SMOOTHIE en mix tot einde programma. Serveren.
29
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 29
Pagina: 29
30
SMOOTHIE
BESSEN BLUSH SMOOTHIE
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
350 g (3 cups) bevroren bessenmix
500 ml (2 cups) gekoelde melk, amandel- of sojamelk
60 ml (¼ cup) ongezoete natuuryoghurt
2 eetlepels agavesiroop of honing
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de
deksel met maatbeker erop.
2. Druk op de functie SMOOTHIE en mix tot einde programma. Serveren.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 30
Pagina: 30
SMOOTHIE
BREAKFAST-TO-GO SMOOTHIE
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
6 pitloze dadels, grof gesneden
65 gr (½ cup) haverzemelen
2 rijpe bananen, grof gesneden
2 eetlepels witte chia zaad
500 ml (2 cups) gekoelde melk, amandel-, rijst- of sojamelk
125 ml (½ cup) vetarme, griekse natuuryoghurt
1½ eetlepel ahornsiroop of honing
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de
deksel met maatbeker erop.
2. Druk op de functie SMOOTHIE en mix tot einde programma. Serveren.
31
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 31
Pagina: 31
32
SMOOTHIE
MANGO-VANILLE-CHIA SMOOTHIE
Bereidingstijd: 5 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
350 g (3 cups) bevroren mango, klein gesneden
160 ml (2/3 cup) vetarme vanille yoghurt
2 eetlepels witte chia zaad
500 ml (2 cups) gekoelde melk
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de
deksel met maatbeker erop.
2. Druk op de functie SMOOTHIE en mix tot einde programma.
3. In een glas schenken en serveren.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 32
Pagina: 32
SMOOTHIE
COOKIES CREAM SHAKE
Bereidingstijd: 5 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
80 ml (1/3 cup) chocoladesaus of siroop
10 Oreo koekjes, gehalveerd
500 ml (2 cups) gekoelde melk
260 g (2 cups) vanille ijs
• Bereiding
1. Doe in iedere glas een eetlepel chocoladesaus of siroop. Rol elk glas zo dat de
saus of siroop tot de rand van het glas is verdeeld.
2. Doe de koekjes in de blenderkom en sluit de deksel. Druk op de PULSE knop en
verklein de koekjes in vier PULSE stappen of totdat de koekjes grof verkleind zijn.
Die 1/3 cup van de koekjeskruimel in een schaal en laat de rest in de blender-
kom.
3. Doe de melk en het ijs in de blenderkom en sluit de deksel. Druk op de SMOOT-
HIE knop. Mix totdat het programma beëindigd is. Schenk het mengsel in de be-
werkte glazen en bestrooi deze met de overgebleven koekjes.
33
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 33
Pagina: 33
34
NOTENMELK
AMANDELMELK
Bereidingstijd: 15 minuten
Voor 1 liter
• Ingrediënten
300 g (2 cups) rauwe amandelen
1 liter (4 cups) gekoeld water
• Bereiding
1. Doe de amandelen en het water in de blenderkom en sluit deze af met de dek-
sel met maatbeker.
2. Zet de snelheidsregelaar op MILL. Laat 2 minuten draaien tot de amandelen zacht
zijn.
3. Houdt een notenmelk zeefzak (of een met een grote, katoenen doek bedekte
zeef) boven een grote kom en giet de notenmix in de zeefzak. Vouw de doek
dicht en druk de notenmix aan om er zoveel mogelijk amandelmelk uit te per-
sen. De overgebleven resten uit de doek weggooien en de doek verwijderen.
4. De amandelmelk kan in een schone, luchtdicht afgesloten glas of beker in de
koelkast tot 3 dagen bewaard worden.
• Tips
Notenmelk zeefzakken kunt u in natuurwinkels kopen. Katoenen doeken om te
zeven vindt u in warenhuizen.
Indien gewenste kunt u de amandelmelk zoeter maken met agavesiroop of ho-
ning.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 34
Pagina: 34
NOTENMELK
SOJABONENMELK
Bereidingstijd: 10 minuten plus 8 – 10 uur inweektijd (een nacht)
Voor 700 ml
• Ingrediënten
160 g (¾ cup) organische, gedroogde sojabonen
1 liter (4 cups) gekoeld water
Agave siroop of honing, naar wens
• Bereiding
1. Doe de sojabonen in een glas of een keramische beker. Voeg zoveel koud was-
ser toe, zodat de sojabonen bedekt zijn. Dek plastic huishoudfolie af. Zet in de
koelkast zet en laat deze 8 – 10 uur (of 1 nacht) weken. Vervolgens afgieten en
met koud water afspoelen. Eventuele kleurloze bonen verwijderen.
2. Doe een kopje ingeweekte sojabonen in de de blenderkom met de helft van het
water. Sluit met de deksel en meetbeker af. Zet de snelheidsregelaar op BLEND
en mix de sojabonen 2 minuten. Leg het notenmelk zeefzak over een grote kom
(of een met een grote, katoenen doek bedekte zeef en op de kom leggen). Giet
de sojabonenmix in de zeefzak of het doek. Vouw het doek dicht en druk zacht
om zoveel mogelijk sap eruit te drukken. Gooi de resten uit het doek weg. Volg
dezelfde procedure met de andere helft van de ingeweekte sojabonen en wa-
ter.
3. Giet de sojabonenmelk in een middelgrote pan en verwarm bij matige hitte.
Breng de melk licht aan de kook en draai de warmte terug, zodat de melk
10 – 15 minuten kan sudderen. Eventuele schuim op de melk verwijderen. Haal
de pan van de warmtebron af en laat het afkoelen. Doe de afgekoelde sojamelk
in een luchtdicht en afgesloten opbergbox.
4. Naar wens met agavesiroop of honing zoeter maken. Zet de melk 2 uur in de
koelkast of zolang tot het goed afgekoeld is. Max. 3 dagen in de koelkast houd-
baar.
35
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 35
Pagina: 35
36
SOEPEN
GEROOSTERTE TOMATEN EN PAPRIKA-SOEP
MET SALSA VERDE
Bereidingstijd: 15 minuten
Kooktijd: 55 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
6 (ca. 550 g) Roma-tomaten, gehalveerd
1 rode paprika (ca. 315 g), ontpitten en in dikke schijven snijden
1 ui, in schijfen gesneden
3 knoflooktenen
2 eetlepels olijfolie
Zout en vers gemalen zwarte peper, naar smaak
3 ansjovisfilet (laten uitlekken)
15 g (½ cup) gladde peterseliebladeren
1 eetlepel jonge kappertjes (zonder sap)
1 eetlepel verse citroenensap
2½ eetlepel olijfolie
500 ml (2 cups) groentebouillon op kamertemperatuur
2 theelepels tomatenpuree
15 g (¼ cup) vers basilicumblad
• Bereiding
1. Verwam de oven op 200° C of heteluchtoven op 180° C voor. Leg wat bakpa-
pier op een grote bakplaat.
2. Leg de tomaten, prapika, ui en de knoflook op de bakplaat. Besprenkel ze met
olijfolie en met zout en peper kruiden. Licht schudden zodat de groente met
olijfolie is bedekt. Laat 40 – 45 minuten bakken totdat de groente goudbruin en
zacht is. Zet het aan de kant en laat 5 minuten afkoelen.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 36
Pagina: 36
SOEPEN
3. Doe voor de salsa verde in de tussentijd de ansjovisfilets, de peterselie, de kap-
pertjes, het citroensap en de olie in de blenderkom en sluit met de deksel en
maatbeker goed af. Kies de CHOP functie en laat 30 – 40 seconden hakken, tot-
dat alles goed vermengd is. Doe het mengsel in een schaal en zet aan de kant
om later met deze salsa verde de soep te garneren. Spoel de blenderkom om.
4. Doe de geroosterde groenten met een tang in de blenderkom. Voeg de groen-
tebouillon en tomatenpuree toe en sluit de deksel. Druk op de functieknop SOUP.
Wacht totdat het gehele programma afgelopen is en de soep zacht en warm is.
5. Voeg de basilicum toe samen met het zout en de peper en sluit de deksel weer.
Zet de snelheidsregelaar 30 seconden op PUREE.
6. Verdeel de soep op de borden. Strooi de salsa verde de soep. Serveren.
• Tip: De salsa verde kan, luchtdicht verpakt, tot 3 dagen in de koelkast bewaard
worden en is ook geschikt voor het gebruik bij gegrild en gebraden vlees, ge-
vogelte of schaal- en schelpdieren en antipasti van groenten.
37
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 37
Pagina: 37
38
SOEPEN
THAISE BUTTERNUT-POMPOEN SOEP
Bereidingstijd: 10 minuten
Kooktijd: 25 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
1 eetlepel organische kokosnotenolie
5 eetlepels zelf gemaakte thaise rode-curry pasta (zie blz. 41)
of 2 – 3 eetlepels kant-en-klare rode-curry pasta
1,5 kg butternut-pompoen, geschild en zonder pitten
in 4 cm grote stukken snijden
1 liter (4 cups) kippenbouillon, op kamertemperatuur
400 ml kokosnootmelk uit het blik
1 eetlepel vissaus of meer indien gewenst
Als garnering:
verse korianderblad en dun gesneden rode chili
limoenschijfen
• Bereiding
1. Verwarm de kokosnootmelk in een grote pan op matig vuur. Voeg al roerend de
curry pasta toe en laat 2 – 3 minuten koken, totdat alles opgelost is.
2. Voeg de pompoen en bouillon toe. Verhoog de temperatuur en breng het aan
de kook. Dan de temperatuur omlaag brengen en 20 minuten door laten prut-
telen, totdat de pompoen zacht is. Dan aan de kant zetten en laten afkoelen tot
er geen damp meer zichtbaar is. Daarna in een kom gieten.
3. Meet 125 ml kokosnotenmelk af en zet deze aan de kant. Doe dan de rest van
de kokosmelk in de pompoensoep. Doe een derde van het pompoenmengsel in
de blenderkom en sluit deze met deksel en maatbeker af. Zet de snelheidsre-
gelaar op BLEND en laat deze 10 – 15 seconden lopen, totdat alles romig is. Doe
het mengsel weer in de pan. Verwerk nu ook de rest van het pompoenmeng-
sel opdezelfde wijze.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 38
Pagina: 38
SOEPEN
4. Verwarm de pompoensoep al roerend zonder deze te koken, totdat het heet is.
Voeg al roerend de vissaus toe. Als u de soep wat kruidiger wilt, voeg dan nog
1 of 2 theelepels vissaus toe.
5. Verdeel over de soepborden. Druppel de overgebleven kokosnootmelk over de
soep en met korianderblad en chili garneren. Serveer met een schijfje limoen.
39
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 39
Pagina: 39
40
SPREADS / NOTENBOTER
GEROOSTERDE AMANDEL BOTER
Bereidingstijd: 5 minuten
Kooktijd: 10 minuten
Voor 2 kopjes
• Ingrediënten
450 g (3 cups) rauwe amandelen
2 eetlepels rijstzemelen-olie of macadamia-olie
• Bereiding
1. Verwarm de oven op 200° C of heteluchtoven op 180° C voor.
2. Leg de amandelen op het bakblik en laat 8 – 10 minuten bakken tot ze licht ge-
roosterd zijn. Zet deze aan de kant en laat het 10 minuten afkoelen.
3. Doe de amandelen en de olie in de blenderkom en zet de deksel met maatbe-
ker erop. Maal op de snelheid MILL gedurende 1 minuut malen, totdat het meng-
sel bijna smeuïg is. Schuif de inhoud met de kunststofspatel in de richting van
de messen.
4. Mix daarna op de snelheid BLEND gedurende 10 – 15 seconden, totdat alles
zacht en romig is.
5. Bewaar de amandel boter in schone, luchtdichte en afsluitbare bewaarbus. Is in
de koelkast tot 2 weken houdbaar.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 40
Pagina: 40
SPREADS / NOTENBOTER
THAISE RODE-CURRY PASTA
Bereidingstijd: 10 minuten plus 15 minuten inweektijd
Voor 4 porties
• Ingrediënten
20 gedroogde, lange rode chilipepers, zonder zaadjes
4 cm lange stukjes galangal (Thaise gember), geschild en dun gesneden
2 citroengrasstengels, schoon vegen en grof snijden
12 – 14 koriander wortel, schoon vegen
10 verse kaffir-limoenblad, zonder stelen, dun gesneden
4 Aziatische of rode sjalotten, grof gesneden
12 knoflooktenen
2 theelepels zout
1 theelepel geroosterde garnalenpasta (in de oosterse afdeling van de supermarkt)
4 eetlepel rijstzemelenolie of plantaardige olie
• Bereiding
1. Leg de chilipepers in een hittebestendige schotel. Bedek deze met kokend heet wa-
ter en laat ca. 15 min. weken, totdat ze zacht zijn. Giet het water vervolgens af.
2. Doe de geweekte chilipepers en de rest van de ingrediënten in de blenderkom
en sluit de deksel met maatbeker af. Mix op de snelheid BLEND gedurende 1 mi-
nuut, totdat het mengsel smeuïg is. Schuif het mengsel met de kunststof spa-
tel richting de messen.
3. Zet de snelheidsregelaar nog een keer op BLEND en mix gedurende 1 minuut
(weer de kunststof spatel gebruiken), totdat het mengsel een gladde pasta is ge-
worden.
4. Doe de curry pasta in een schone en steriele glazen pot. De curry pasta is tot
1 week houdbaar in de koelkast als u er een paar druppeltjes olie overheen gooit
om deze te „conserveren“. Of anders kunt u de curry pasta invriezen. Dan is deze
1 maand houdbaar.
• Tip: U kunt ook ongeroosterde garnalenpaste gebruiken. Wikkel de pasta in alu-
miniumfolie en grill deze in een voorverwarmde ovengrill gedurende 1 – 2 mi-
nuten aan beide zijden.
41
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 41
Pagina: 41
42
KRUIDENBEREIDING
MAROKKAANSE KRUIDENMIX
Bereidingstijd: 5 minuten
Voor 2/3 kopjes
• Ingrediënten
12 kardemompeulen
3 eetlepels komijnzaad
2 eetlepels korianderzaad
2 kaneelstokjes, gehalveerd
2 theelepels venkelzaad
½ theelepel hele, zwarte peperkorrels
½ theelepel hele piment vruchten
2 theelepels paprikapoeder
1½ theelepel gemalen kurkuma
• Bereiding
1. Kneus de kardemompeulen met de vlakke kant van een mes om de zaden eruit
te halen. Bewaar de zaden en gooi de peulen weg.
2. Doe de kardemomzaden, komijn, koriander, kaneel, venkel, peperkorrel en pi-
ment in de blenderkom en zet de deksel met maatbeker erop. Maal op de snel-
heid MILL alles gedurende 1 minuut fijn. Doe de kruidenmix in een schotel.
3. Voeg de paprikapoeder en kurkuma toe en roer door om alles goed te mengesn.
Bewaar in een droge, schone en luchtdicht afsluitbare bewaarbus. Kann op een
koele plaatst tot 3 maanden bewaard worden.
• Tips
Ideaal om lam, rundvlees, gevogelte of groenten te kruiden, voordat u het vlees
of de groenten in een pan of op een grill gaat bereiden.
Ook geschikt voor stoofschotels, goulash of soepen.
Als vuistregel: 1 eetlepel kruidenmix voor 500 g vlees, gevogelte of groente ge-
bruiken.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 42
Pagina: 42
KRUIDENBEREIDING
MAROKKAANSE KIPPENSPIESJES
Bereidingstijd: 10 minuten
Kooktijd: 15 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
600 g kipfilets, in hapklare stukken gesneden
1½ eetlepel Marokkaanse kruidenmix (recept op deze bladzije)
Zout en vers gemalen peper, naar smaak
12 saté stokjes van 16 cm
1 eetlepel rijstzemelenolie of plantaardige olie
Om te serveren:
Griekse yoghurt
Citroenschijfjes
• Bereiding
1. Doe de kipfilets in een schotel. Voeg de Marrokkaanse kruidenmix toe en schud
de schotel om de mix goed te kunnen verdelen. Met zout en peper kruiden. Prik
de kipfiletstukjes op de satéstokjes.
2. Verwarm olie in een grote koekenpan bij middelbare hitte. Braad de kippen-
spiesjes achter elkaar, aan iedere zijde ca. 2 minuten, tot ze knapperig bruin zijn
en gaar zijn. Serveer met yoghurt en citroenschijven.
43
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 43
Pagina: 43
44
MUFFINS
BESSEN, PEREN EN HAVERMOUT MUFFINS
Bereidingstijd: 15 minuten
Kooktijd: 20 minuten
Voor 12 muffins
• Ingrediënten
200 g (1 cup) hele tarwekorrels
100 g (1 cup) havermout
2 theelepels bakpoeder
¼ theelepel zout
110 g (½ cup) bruine suiker
125 ml (½ cup) sinaasappelsap
125 g organische kokosnootolie, gesmotlen
1 ei
1 rijpe peer, in 1,5 cm grote stukken snijden
225 g (1½ cups) bevroren frambozen of bosbessen
• Bereiding
1. Verwarm de oven op 180° C of heteluchtoven op 160° C voor. Zet een muffin-
blik met papieren muffinvormen voor 12 muffins klaar.
2. Doe de tarwekorrels in de blenderkom en sluit de deksel met maatbeker. Maal
op de snelheidstand MILL gedurende 1 minuut. Druk dan op de PAUSE knop.
Voeg het havermout toe, sluit de deksel, druk opnieuw op de PAUSE knop en
maal nog 1 minuut. Doe de mix in een kom en voeg het bakpoeder, de zout en
suiker toe en roer tot alles goed gemengd is.
3. Doe de sap, de kokosnootolie en het ei in de blenderkom en sluit de deksel. Druk
op de PULSE knop. Meng gedurende drie mix intervallen tot alles goed gemengd
is en druk dan op de PAUSE knop.
4. Doe de helft van de havermout mix in de blenderkom en sluit de deksel. Druk
nogmaals op de PAUSE knop om weer te starten. Gebruik de PULSE functie ge-
durende twee mix intervallen of tot alles goed gemengd is en druk weer op de
PAUSE knop.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:04 Seite 44
Pagina: 44
MUFFINS
5. Voeg de tweede havermoutmix toe en sluit de deksel weer. Druk weer op de
PAUSE knop om opnieuw te starten. Weer gedurende 5 mix intervallen mixen
of wacht tot alles goed gemengd is. De havermout moet nog iets zichtbaar zijn.
6. Doe de hele inhoud vanuit de blenderkom in een schotel. Voeg de peer en bes-
sen toe tot alles goed gemengd is. Verdee dan de mix in de 12 muffinvormen.
Bak 20 minuten, totdat deze goudbruin zijn. Test of het gaar is: Steek een hou-
ten stokje in een muffin en haal deze er weer uit. Als er geen deeg meer blijft
kleven, zijn de muffins klaar.
• Tip: Tarwekorrels zijn verkrijgbaar in een natuurwinkel.
45
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 45
Pagina: 45
46
COCKTAILS
PERZIK-LIMOEN CRUSH
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 6 standaard glazen
• Ingrediënten
4 verse, gele perzikken (ca. 900 g), in vieren gedeeld en ontpit
10 ijsklontjes
2 limoenen, gehalveerd en ontpit
180 ml witte rum
55 g (¼ cup) rietsuiker
Schijfjes limoen om te garneren
• Bereiding
1. Doe de perzik, de ijsklontjes en de limoenen in de blenderkom en zet de deksel
met maatbeker erop. Druk op de functie GREEN SMOOTHIE en mix gedurende
10 seconden. Druk dan op de PAUSE knop. Voeg de rum en de suiker toeen sluit
de deksel weer. Druk opnieuw op de PAUSE knop om het GREEM SMOOTHIE
programma weer te starten en laat deze lopen, totdat deze klaar is.
2. In voorgekoelde glazen schenken en garneren met schijfjes limoen.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 46
Pagina: 46
COCKTAILS
CITRUS & CRANBERRY WODKA-MIX
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 3 standaard glazen
• Ingrediënten
1 Ruby Red grapefruit (400 g), geschild, in vieren gesneden en ontpit
2 sinaasappelen (400 g), geschild, halveerd en zonder pitten
250 ml (1 cup) gekoelde cranberry vruchtensap
90 ml wodka
55 g (¼ cup) rietsuiker
6 ijsklontjes
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in bovenstaande volgorde in de blenderkom en zet de dek-
sel met maatbeker erop. Mix 20 – 30 seconden op de snelheidstand BLEND, tot-
dat alles goed gemeng is.
2. In voorgekoelde glazen schenken en serveren.
47
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 47
Pagina: 47
48
COCKTAILS
SUIKERSTROOP
Bereidingstijd: 5 minuten
Kooktijd: 10 minuten
Voor ca. 375 ml
• Ingrediënten
220 g (1 cup) witte suiker
250 ml (1 cup) water
• Bereiding
1. Doe de suiker en het water in een pan. Roer constant bij zeer lage temperatuur
en verwarmen, totdat de suiker compleet opgelost is.
2. Dan aan de kook brengen, warmte verminderen en 5 minuten laten pruttelen.
3. Van de kookplaat nemen en compleet laten afkoelen. In een luchtdichte box in
de koelkast bewaren.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 48
Pagina: 48
COCKTAILS
MARGARITA
Bereidingstijd: 5 minuten
Voor 4 standaard glazen
• Ingrediënten
60 ml Tequila
60 ml Cointreau of Triple Sec likeur
80 ml limoen- of citroensap
60 ml suikersiroop (recept op deze bladzijde)
12 ijsklontjes
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in bovenstaande volgorde in de blenderkom en sluit de dek-
sel met maatbeker.
2. Druk de ICE CRUSH knop net zolang ingedrukt, totdat alles gemengd en het ijs
gecruscht is. Schenk in glazen die vooraf met een vochtige rand in zout zijn ge-
dompeld.
49
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 49
Pagina: 49
50
BEVROREN DESSERTS
CHOCOLADE-HAZELNOOT IJSMIX
Bereidingstijd: 5 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
160 ml (2/3 cup) gezoete, stijve slagroom
220 g (2/3 cup) choco-hazelnootpasta
1 bevroren banaane, gehalveerd
350 g (3 cups) ijsklontjes
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en sluit de
deksel met maatbeker. Druk de FROZEN DESSERT functieknop in en laat lopen,
totdat de inhoud mooi zacht is. Breng met de tamper de inhoud steeds in de rich-
ting van de messen.
2. Direct serveren of in een luchtdichte bewaardoos die geschikt is voor de vriezer
bewaren. Is een maand houdbaar in de vriezer.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 50
Pagina: 50
BEVROREN DESSERTS
CITROENEN SORBET
Bereidingstijd: 5 minuten
Voor 4 – 6 porties
• Ingrediënten
2 citroenen (ca. 375 g), geschild, in vieren gesneden en zonder pitten
1 theelepel fijn geraspte citroenschil
75 g rietsuiker
520 g (4 cups) ijsklontjes
• Bereiding
1. Doe de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de blenderkom en sluit de
deksel met maatbeker.
2. Druk op het programma FROZEN DESSERT. Mix totdat het dessert zacht is en ge-
bruik de tamper om de mix in de richting van de messen te schuiven.
3. Direct serveren of in een luchtdichte bewaardoos die geschikt is voor de vriezer
bewaren. Is een maand houdbaar in de vriezer.
• Tip: Gebruik in plaats van 2 citroenen juist 1 citroen en 1 limoen. Of vervang de
citroenen door sinaasappels en verminder de hoeveelheid suiker met 2 eetlepels
(35 g).
51
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 51
Pagina: 51
52
BEVROREN DESSERTS
KOKOSNOOT-MANGO-IJS
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
1 limoen, geschild, gehalveerd en zonder pitten
125 ml (½ cup) gekoelde kokosnootmelk
150 g (½ cup) gezoete gecondenseerde melk
600 g bevroren mango stukken
20 g (¼ cup) getoaste, gesneden kokosnoot stukken (optioneel)
• Bereiding
1. Ingrediënten, in de bovengenoemde volgorde, in de blenderkom doen en met
de deksel incl. maatbeker afsluiten.
2. Op het programma FROZEN DESSERT drukken. Mixt u zolang tot het dessert
zacht is en gebruik de tamper om de mix in de richting van de messen te du-
wen.
3. Direct serveren of in een voor de diepvries geschikte, luchtdicht afsluitbare op-
bergbox bewaren (max. 1 maand in de diepvries).
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 52
Pagina: 52
BEVROREN DESSERTS
WATERMELOEN-MINT-SORBET
Bereidingstijd: 10 minuten
Voor 4 porties
• Ingrediënten
250 g gekoelde, pitloze watermeloen grof gesneden
300 g bevroren frambozen
2 limoen, geschild, gehalveerd en zonder pitten
60 g (¼ cup) rietsuiker
10 g (½ cup) vers mintblad
• Bereiding
1. Ingrediënten in genoemde volgorde in de blenderkom vullen en met deksel en
maatbeker afsluiten.
2. Druk op het programma FROZEN DESSERT. Mix zolang tot het dessert zacht is
en gebruik de tamper om de inhoud steeds in de richting van de messen te
schijven.
3. Direct serveren of in een voor de diepvries bruikbare, luchtdichte bewaarbox be-
waren (max. 1 maand in de diepvries).
53
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 53
Pagina: 53
54
DESSERT
BOSBESSEN-CITROEN CHEESECAKE
Bereidingstijd: 20 minuten
Baktijd: 1,5 uur
Voor 10 porties
• Ingrediënten
250 g biscuitjes uit een pak
125 g ongezouten boter, gesmolten
300 ml zure room
220 g (1 cup) rietsuiker
½ theelepel vanille extract
1 eetlepel fijn geraspte citroenschil
4 eieren
750 g roomkaas, op kamertemperatuur en in blokjes gesneden
1 bakje verse blauwe bessen (ca. 125 g)
• Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 160° C. Zet een bakvorm bedekt met bakpapier en
een doorsnee van 23 cm klaar.
2. Doe de lange vingers in de blenderkom en sluit deze met de deksel met maat-
beker. Druk op de PULSE knop en mix, todat de bisuit een fijne structuur heeft.
Doe deze mix in een kom. Voeg de gesmolten boter toe en mix deze goed door
elkaar. Doe het biscuit/boter kruimel in de bakvorm en duw deze met hulp van
een glas met een gladde onderkant op de bodem en de zijkant van de bakvorm
vast. Zorg dat er nog 1 cm aan de bovenkant van de vorm vrij blijft. Zet de bak-
vorm in de koelkast.
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 54
Pagina: 54
DESSERT
3. In de tussentijd vult u de blender met zure room, suiker, vanille extract, citroen-
schil en eieren in de blenderkom en sluit de deksel met maatbeker. Zet de snel-
heidsregelaar op PUREE en laat alles gedurende 10 seconden mixen, totdat al-
les goed gemengd is.
4. Druk dan op de PAUSE knop. Voeg de helft van de roomkaas toe en sluit de dek-
sel met maatbaker. Druk nogmaals op de PAUSE knop om de PUREE functie te
starten. Mix gedurende 20 seconden, totdat het mengsel zacht is.
5. Druk dan op de PAUSE knop. Voeg de rest van de roomkaas toe en sluit de dek-
sel. Druk weer op de PAUSE knop om te PUREE functie weer te starten. Mix ge-
durende 20 seconden, totdat alles zacht is. Niet te lang mixen!
6. Giet de mix van roomkaas in de bakvorm. Verdeel de bessen over de deegmasse.
Laat aan de rand 1 cm vrij. Zet de bakvorm op een bakblik en schuif deze in de
oven. Dan 1¼ tot 1½ uur bakken totdat deze in het midden vast is. Zet de oven
uit. Laat de cheesecake, met de ovendeur een beetje open, ongeveer 2 uur in
de oven staan, totdat deze compleet afgekoeld is (dit voorkomt scheuren).
Daarna in de koelkast zetten.
55
SOLIS Power Blender-Rezepte NL_2014 17.12.14 16:05 Seite 55

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Extreme Power Pro.

Stel een vraag over de Solis Extreme Power Pro

Heb je een vraag over de Solis Extreme Power Pro en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Extreme Power Pro. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Extreme Power Pro zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.