Solis BBQ Grill XXL Pro 792 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis BBQ Grill XXL Pro 792. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Grillplaat
  • Model/naam: BBQ Grill XXL Pro 792
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
GEBRUIKSAANWIJZING
Solis feliciteerd u met de aankoop van uw nieuwe SOLIS Barbecue Grill XXL Pro.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Bij Solis staat veiligheid in alle opzichten altijd voorop. Wij vragen u daarom voorzichtig om te gaan met
elektrische apparaten en deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
Belangrijke veiligheidsregels bij het gebruik van de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro
• Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw SOLIS Barbecue Grill XXL Pro in gebruik
gaat nemen en bewaar deze vervolgens als naslagwerk.
• Rol voor gebruik het elektriciteitsnoer volledig uit.
• Gebruik de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro alleen op droge, stabiele oppervlakken.
• Verwijder (promotie) stickers voordat u het apparaat in gebruik neemt.
• Neem altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is.
Als u de machine reinigt, verwijder dan eerst de stekker uit het stopcontact.
• Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand van een tafel / aanrecht hangen, in aanraking komen
met hete oppervlaktes of in de knoop komen.
• Gebruik altijd een geaard 230 volt stopcontact!
• Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van hete oppervlaktes, kookplaten of verhitte ovens.
• Gebruik het apparaat altijd onder voortdurend toezicht.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of invalide personen, of alleen als zij hierbij
geassisteerd worden.
• Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een elektrisch apparaat om te voorkomen dat zij hier mee
gaan spelen.
• Laat het apparaat en het elektriciteitsnoer niet in aanraking met water of een vloeistof komen.
• Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkelt. Gebruik het apparaat dus niet voor andere
doeleinden.
• Raak hete oppervlakken niet aan, gebruik de hendel om de bovenste plaat op te tillen.
• Wanneer u het apparaat gebruikt, zorg dan voor goede ventilatie rondom het apparaat.
• Op niet hittebestendige oppervlaktes gebruik altijd een hittebestendige onderlegger.
• Gebruik bij het schoonmaken van dit apparaat geen ruwe schuurmiddelen of bijtende
schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen bestemt voor de oven.
• Elk onderhoud anders dan het reinigen van het apparaat dient door een SOLIS servicedienst
te worden uitgevoerd.
• Volg de gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken zo strikt mogelijk
• Controleer het apparaat en snoer regelmatig op mogelijke beschadigingen.
2
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 2 30.01.14 08:27
Pagina: 2
3
• Controleer uw contactgrill telkens voor gebruik.
• Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het
apparaat niet gebruiken, wanneer het snoer of de
netstekker beschadigd is of het apparaat andere
storingen vertoont, is gevallen of op een andere
manier beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit,
maar geef het apparaat af bij SOLIS of een door
SOLIS geautoriseerd servicepunt om het te laten
nakijken, repareren of mechanisch en elektrisch in
orde te laten maken.
• Personen met beperkte lichamelijke, sensorische of
geestelijke vermogens (ook kinderen) of gebrek aan
kennis en ervaring mogen de contactgrill niet ge-
bruiken, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid, toezicht op hen houdt of zij door
deze persoon nauwkeurig zijn geïnstrueerd in het
gebruik van het apparaat.
• Kinderen moeten in het oog worden gehouden,
zodat ze niet met de contactgrill kunnen spelen.
• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met beperkte licha-
melijke, sensorische of geestelijke vermogens of
gebrek aan kennis en ervaring onder voorwaarde
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 3 30.01.14 08:27
Pagina: 3
dat zij precies zijn geïnformeerd over een veilig ge-
bruik van de contactgrill en hebben begrepen wat
de mogelijke gevaren zijn.
• Kinderen mogen niet met de contactgrill spelen.
• Het apparaat mag niet worden gereinigd en onder-
houden door kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
• Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt
van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
• Let op! Hete oppervlakken! Het apparaat
wordt tijdens het gebruik zeer heet!
• Gebruik het apparaat nooit met een schakelklok of
afstandsbediening.
4
Verwijderen van het product
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinza-
melpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om
het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hiernaast
het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Koord vóór gebruik volledig afrollen.
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 4 30.01.14 08:27
Pagina: 4
5
Uw SOLIS Barbecue Grill XXL PRO leren kennen
Metalen arm
uitklapkeuze
schakaar
Stijlvol roestvrij staal ontwerp
Platte ondergrilplaat
Uitneembare lekbak Aan/uit schakelaar
opbergen van het snoer
Kiep/kantel schakelaar
15 min. timer
Verstelbare
temperatuur
2.400 Watt vermogen
Uniek zwevende
bovenkant
Traploze
afstandhouder
voor grillplaten
„on“ knop & „ready“ lampje
Geribbelde bovengrilplaat
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 5 30.01.14 08:27
Pagina: 5
7. Bij eerste keer ingebruikname kan er een lichte
rooksluier zichtbaar zijn, na het zgn inbranden
gaat dit vanzelf weg. Dit is geen defect! U hoeft
zich hier geen zorgen over te maken.
8. Vlees of andere etenswaren op de grillplaat
leggen. Let op de richtlijnen voor de gaartijd en
temperatuur.
9. Als het gerecht klaar is deze met een kunststof-
spatel wegnemen.
BELANGRIJK:
Met de Tijdschakelaar kunt u de opwarmtijd
controleren. U kunt tussen 1 tot 15 min. inscha-
kelen. Als de ingestelde tijd verlopen is hoor
u een toonsignaal. Belangrijk, de verhitting
van de grill schakelt zich niet uit, de grill
verwarmt door ook na het toonsignaal. Om
de Tijdschakelaar opnieuw in te stellen, draai
deze terug op 0 en zet deze op de gewenste
minuten terug.
Hoe werkt de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro?
Verwijder promotie materialen (zoals stickers) en
de verpakking voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Controleer of de kookplaten schoon zijn en
vrij van stof. Is dit niet het geval, maak het apparaat
dan schoon met een schone lichtvochtige doek.
Gebruik als open grill
1. Steek de stekker in een stopcontact van 230V.
De On/Off schakelaar op On zetten. De rode
controlelamp gaat branden.
2. Controleer of het vetbakje in de grill geschoven
is. (afb.1)
3. Voor snel en efficiënt opwarmen laat u de grill
dicht en draait u de temperatuurknop open tot
de positie “Sear”.
4. Zet de Tilt Angle schakelaar op positie Flat.
5. Laat de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro opwarmen
totdat het rode lampje uit gaat, het apparaat is
nu klaar voor gebruik.
6. Voor het openen van de bovenste grillplaat
moet de kiep/kantel schakelaar in verticale posi-
tie staan (afb.2) Voor openen het de handgreep
gebruiken (afb.3).
BELANGRIJK: Bij gebruik als geopende grill
is het belangrijk dat de onderste grillplaat
horizontaal staat.
Als de grill gesloten wordt schakelt de
kiep/kantel schakelaar automatisch uit.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
6
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 6 30.01.14 08:27
Pagina: 6
9. Als het gerecht klaar is, opent u de grill middels
de handgreep en haal het vlees met een kunststof
spatel van de grill.
BELANGRIJK: Het rode controlelampje gaat
tijdens gebruik aan en uit, dit is om de juiste
temperatuur aan te houden.
BELANGRIJK: Rol het stroomkabel altijd
helemaal af.
Gebruik als Sandwich-toaster
1. Steek de stekker in in een stopcontact van
230V. De rode lamp “ON” gaat branden.
2. Controleer of het vetbakje in de grill geschoven is.
3. Laat de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro opwarmen
in de gesloten stand totdat het rode lampje uit
gaat. Het apparaat is klaar voor gebruik.
4. Zet de Tilt-angle schakelaar op Flat
5. Zet de temperatuur schakelaar op Sandwich.
6. Terwijl het apparaat zich opwarmt heeft u tijd
om een sandwich maken. Leg de sandwich op
de onderste plaat van de grill. Plaats de sand-
wich altijd tegen het achterste gedeelte van de
onderste grilplaat.
7. Sluit de bovenste grilplaat, deze is voorzien van
een verstelbaar scharnier, zodat u de grilplaat
naar hoogte van de etenswaren kan instellen en
het eten gelijkmatig verwarmd wordt.
8. Het toasten van uw sandwich duurt ongeveer
5-8 minuten. Dit hangt af van de vulling (dikte)
van uw sandwich en van uw smaak.
Gebruik als gesloten grill.
1. Steek de stekker in een stopcontact van 230V.
De On/Off schakelaar op On zetten. De rode
controlelamp gaat branden.
2. Controleer of het vetbakje in de grill geschoven
is. (afb.4)
3. Voor snel en efficiënt opwarmen laat u de grill
dicht en draait u de temperatuurknop open tot
de positie “Sear”.
4. Zet de Tilt Angle schakelaar op positie Flat.
5. Laat de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro opwarmen
totdat het rode lampje uit gaat, het apparaat is
nu klaar voor gebruik.
6. Zwenk met behulp van de houder (afb. 5) de
bovenklep op de horizontale positie (90º) .
7. Vlees en ander grillgoed op de grillplaat leggen.
Let op de richtlijnen voor de gaartijd en tempe-
ratuur.
BELANGRIJK: Met de Solis Barbecue grill XXL
Pro kunt in gesloten en open positie grillen.
8. Sluit de bovenste grillplaat plat op het grillgoed,
positioneer de plaat met het geïsoleerde hulpstuk
op de bovenkant (afb. 5). De bovenste grillplaat
kan met behulp van de schuifschakelaar op het
grillgoed geplaatst worden om zo de typische
grillstrepen te krijgen. Om delicate levensmiddelen
niet plat te drukken kunt u de hoogte aanpassen
middels de schuifschakelaar.(afb. 6)
Afbeelding 4
Afbeelding 5
7
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 7 30.01.14 08:27
Pagina: 7
De in hoogte verstelbare grilplaten.
De SOLIS BBQ grill XXL Pro bevat een unieke
kiep / kantel grillplaat ( fig.7 )
1. Met de Kiep / kantel schakelaar (afb. 8) kunt u
de ondergrillplaat kantelen zodat overtollig vet
in de lekbak kan afvloeien. Door de schakelaar
op Angle te zetten bereikt u het beste reslutaat.
Gebruik deze hellingshoek alleen in gesloten
grill stand.
9. Wanneer de sandwich klaar is, gebruikt u de
hendel om het apparaat te openen. Haal de
sandwich met een houten of hittebestendige
kunststof spatel uit de grill. Gebruik nooit meta-
len voorwerpen met scherpe randen of messen.
Deze kunnen schade veroorzaken aan de anti-
kleef laag van de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro.
BELANGRIJK: Eerst wachten totdat de grill
op temperatuur is en dan pas de sandwich/
tosti erop leggen.
BELANGRIJK: Het rode controlelampje gaat
tijdens gebruik aan en uit, dit is om de juiste
temperatuur aan te houden. De in hoogte
verstelbare grill.
Uw SOLIS BBQ grill XXL Pro bevat een in hoogte
verstelbare scharnier die in staat is om de bovenste
plaat in verschillende posities te stellen. Deze zorgt
ervoor dat u uw etenswaren gelijkmatig aan de
boven- en onderkant verwarmd worden, zonder
dat deze kwetsbare producten teveel aandrukt.
1. Laat de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro opwarmen
totdat het rode lampje uit gaat. Het apparaat is
klaar voor gebruik.
2. Plaats de gewenste etenswaren op de onderste
grillplaat.
3. Stel de in hoogte verstelbare schanier (op de
rechterzijde van de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro)
in op de juiste hoogte. (zie fig. 6)
4. Laat de bovenste grillplaat voorzichtig naar be-
neden zakken totdat deze op de schanier rust.
5. De bovenste plaat zal de juiste temperatuur
uitstralen zodat de etenswaren op een correcte
manier gegrild worden.
BELANGRIJK: De in hoogte verstelbare schanier
kan worden ingesteld op dikkere en dunnere
etenswaren door deze langs de arm van de
hendel, respectievelijk naar achteren of naar
voren de schuiven.
Afbeelding 6
8
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 8 30.01.14 08:27
Pagina: 8
2. Zet de kiep / kantel schakelaar op Flat voor een
horizontale stand welke ontworpen is voor –
bijvoorbeeld voor het grillen van worst en dikke
sandwich – waardoor de worsten er niet af
rollen en toch in voldoende vet gegrild worden.
BELANGRIJK: Als u met de geopende grill
werkt, altijd op positie Flat!
Temperatuur regelaar
De SOLIS Barbecue Grill XXL Pro heeft een
regelbare temperatuurinstelling voor verschillende
soorten etenswaren.
Wanneer u de draaiknop op «Sear» zet (zie figuur 9)
is de temperatuur ingesteld op het grillen van vlees.
De draaiknop zorgt ervoor dat u de juiste tempera-
tuur kunt selecteren voor het eten dat u aan het
bereiden bent.
Tijdschakelaar
Met de tijdschakelaar kunt u de opwarmtijd of de
grilltijd instellen. U kunt kiezen van 1 tot 15 minuten.
Als de ingestelde tijd verstreken is hoor u een
geluidsignaal. (afb. 10)
BELANGRIJK: De grill schakelt zich niet uit
nadat het geluidsignaal is afgegaan!
En grilt gewoon verder.
Het instellen van de gewenste tijd is heel eenvoudig
middels de tijschakelaar.
U draait deze met de klok mee op het gewenste
minutental.
9
Tips bij het bereiden van uw steaks:
Voor de beste resultaten gebruikt u vlees dat dik
genoeg is zodat het de bovenste- en onderste
grillplaat raakt wanneer de SOLIS Barbecue Grill
XXL Pro gesloten is.
• Ook wat taaier vlees kan gebruikt worden.
Om deze wat malser te maken, kunt u deze
vleeswaren een paar uur van tevoren of de
nacht ervoor marineren.
• Het is niet aan te raden om vleeswaren te grillen
waar het bot nog aanzit, zoals T-bone steaks.
• Strooi geen zout over het vlees voordat u het gaat
grillen, zout droogt het vlees uit zodat het vlees
taai wordt, gebruik eventueel zout na het grillen.
• Als u gebruik maakt van een marinade, of als
het vlees gemarineerd is door de slager, haal
dan de overtollige marinade eraf en dep het
vlees af met een doek voordat u het op de
SOLIS Barbecue Grill XXL Pro plaatst. Sommige
marinades bevatten namelijk veel suiker waar-
door schroeiplekken kunnen ontstaan tijdens
het grillen.
• Grill het vlees niet té lang, sommige soorten
vlees zijn lekkerder wanneer het nog roze en
mals van binnen is.
• Prik of snijd niet in het vlees, tijdens of na het
grillen, zo ontsnappen de sappen uit het vlees
waardoor het vlees taai wordt. Gebruik daarom
bij voorkeur een tang of spatel voor het uitnemen
van het vlees.
• Als u vis van de grill neemt, gebruik hiervoor
dan een platte hittebestendige plastic spatel
om de vis te ondersteunen.
• Bij het blancheren van worstjes is het verstandig
om deze van tevoren te koken.
Afbeelding 9 Afbeelding 10
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 9 30.01.14 08:27
Pagina: 9
10
Richtlijnen voor gaartijd en temperatuur
Het snel dichtschroeien is een gezonde en gemakkelijke manier van levensmiddelen bereiden. Temperatu-
ren en gaartijden is een persoonlijke smaak zoals ook de dikte, wijze en structuur van het gegrilde product.
Onderstaand volgen richtlijnen die kunnen dienen als advies!
BELANGRIJK: De aanbevolen tijden hebben betrekking voor bereiden met de gesloten grill,
waarbij de bovenste grillplaat licht op het levensmiddel drukt.
Grillgoed en Type		 Gaartijd Temperatuur
Rund Minutensteak 1–2 min. hoog
Filet 3 min. (raw t/m medium)
		 5–6 Min. (well done)
Hamburger 4–6 min.
Varken Filet 4–6 min. hoog
Karbonade
Lam Karbonade 3 min. hoog
Schnitzel 4 min.
Kip Filet 6 min. (moet goed door gebakken zijn) hoog
Poot 4–5 min. (Idem)
Worst dun 3–4 min. hoog
dik 6–7 min.
Sandwich,		 3–5 min. (goudbruin) laag
Foccacia
Hot Dogs		 5 min. hoog
Vis filet 2–5 min. (dikte, vissoort) middel
inktvis 3 min. tot
garnalen 2 min. hoog
mosselen 1 min.
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 10 30.01.14 08:27
Pagina: 10
11
Onderhoud en reiniging
Verwijder de stekker altijd voordat u de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro gaat schoonmaken. Geef het
apparaat de tijd om enigszins af te koelen, maar niet helemaal, het apparaat is gemakkelijker schoon te
maken wanneer deze nog een beetje warm is.
Maak uw SOLIS Barbecue Grill XXL Pro altijd direct schoon nadat u het gebruikt heeft om te voorkomen
dat er een ophoping aan gebakken etenswaren op blijft zitten.
Neem de grillplaten voorzichtig en zorgvuldig af met een zachte doek of keukenpapier. Als er schroeip-
lekken op de grillplaten zitten, doe dan wat warm water en schoonmaakmiddel op de doek en maak de
grill schoon. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen, scherpe voorwerpen e.d.
BELANGRIJK: De grillplaten zijn voorzien van een anti-kleef laag, gebruik daarom
nooit schuurmiddelen en agressieve reinigingsmiddelen e.d. Gebruik nooit spray-
schoonmaakmiddelen, ook dit zal de anti-aanbak laag aantasten.
Schoonmaken van het lekbakje
Verwijder het lekbakje uit de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro en leeg deze na elk gebruik. Was het lekbakje
met schoonmaakmiddel in warm water. Vermijd het gebruik van (ruwe) schuurmiddelen, dit kan het
oppervlak beschadigen.
Droog het lekbakje goed af met een schone droge doek en plaats het terug in
de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro.
De krasbestendige laag
Uw SOLIS Barbecue Grill XXL Pro bevat een krasbestendige, anti-kleef laag. Ondanks het feit dat dit een
krasbestendige laag is adviseren wij u hitte bestendige kunststof of houten spatels te gebruiken
en NOOIT scherpe
voorwerpen (vorken, messen e.d.) of schurende sponzen of reinigingsmiddelen. Dit komt de levensduur
van uw SOLIS Barbecue Grill XXL Pro ten goede.
Grillen op de anti-aanbak laag maakt het gebruik van olie of boter bijna overbodig, de etenswaren bakken
niet aan en schoonmaken is daarom ook gemakkelijker. Enige verkleuring van de grillplaten en RVS kan
optreden. Dit is normaal en doet geen afbreuk aan de werking van het apparaat.
Opbergen
Uw SOLIS Barbecue Grill XXL Pro opbergen
1. Haal de stekker uit het stopcontact
2. Laat het schone apparaat volledig afkoelen
3. Sluit de grill met de voorste hendel op de „lock“ positie. De grillplaten dienen elkaar te raken.
4. Plaats de lekbak terug op zijn plaats.
5. Draai het elektriciteitssnoer om de onderkant van het apparaat.
6. Plaats de SOLIS Barbecue Grill XXL Pro op een vlak en droog oppervlak.
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 11 30.01.14 08:27
Pagina: 11
TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. 800GREX, Type 792
Productomschrijving Contactgrill
Spanning/frequentie 220-240V~ / 50/60 Hz
Vermogen 2000 - 2400 Watt
Afmetingen ca. 49,5 x 16,5 x 39,5 cm
Gewicht ca. 9,2 kg
SOLIS HELPLINE:
044 874 64 14
(Alleen voor klanten in Zwitserland) )
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt U ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te heffen, zonder dat U ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden U graag.
Groot vermogen:
2.400 watt
1 gegroefde +
1 vlakke grillplaat
Grote grilloppervlakken
(2 x ca. 38 x 39 cm)
180° opklapbaar
Timer
Januar
2014
Solis_BarbecueGrillXXLPro-Betriebsanleitung-ned.indd 12 30.01.14 08:27

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis BBQ Grill XXL Pro 792.

Stel een vraag over de Solis BBQ Grill XXL Pro 792

Heb je een vraag over de Solis BBQ Grill XXL Pro 792 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis BBQ Grill XXL Pro 792. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis BBQ Grill XXL Pro 792 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.