Solis Barista Pro 114 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Barista Pro 114. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Barista Pro 114
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 2
3
NL
INHOUD Fijn dat u gekozen hebt voor de nieuwe SOLIS BARISTA PRO espressomachine
Maak u vertrouwd met uw machine
Bij Solis gaat veiligheid voor alles .
.........................................................................Seite	 5
Kenmerken van uw SOLIS BARISTA PRO espressomachine ....................................Seite	 7
Maak u vertrouwd met uw SOLIS BARISTA PRO espressomachine .
........................Seite	 12
Voordat u de machine in gebruik neemt ..............................................................Seite	 15
Uw SOLIS BARISTA PRO espressomachine installeren ............................................Seite	 16
Soorten koffie .
.....................................................................................................Seite	 18
Receptideeën .......................................................................................................Seite	 22
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 3 23.06.11 13:33
Pagina: 3
4
NL
DE SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
Versgemalen koffie is een essentiële factor bij
het bereiden van deze aromatische drank. Dit
kwaliteitskenmerk wordt vaak een van de «vier
basisvoorwaarden» voor het zetten van espresso
genoemd. De andere zijn de koffiemolen, de
espressomachine en de barista.
Hoe donker en op welke manier de koffie ge-
brand moet zijn, is een kwestie van persoonlijke
voorkeur. Maar dat volgens voorschrift gebrande
en bewaarde hele koffiebonen espresso veel
meer smaak, aroma en body geven dan koffie
die al is gemalen, is een vaststaand feit.
Bij gemalen koffiebonen gaat er al snel aroma
verloren en na een tijdje kan er alleen nog
slappe koffie mee worden gezet met alleen een
lichte crema.
Jason Chan
Barista van het jaar 2005 uit Melbourne
Op basis van deze achtergrondkennis is de
SOLIS BARISTA PRO espressomachine met
geïntegreerd maalwerk met doseerinrichting
ontwikkeld. Daarmee kunt u precies de hoeveel-
heid koffie malen die u voor een espresso
nodig hebt. Zo zorgt de SOLIS BARISTA PRO
espressomachine voor een verse smaak en een
vol aroma.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 4 23.06.11 13:33
Pagina: 4
5
NL
BIJ SOLIS GAAT VEILIGHEID VOOR ALLES
Solis is een veiligheidsbewuste onderneming. Bij de ontwikkeling en vervaardiging van onze producten heeft de veiligheid van de eindgebruiker
de hoogste prioriteit. Daarnaast verzoeken we u bij het gebruik van elektrische apparaten uiterst zorgvuldig te zijn en in het bijzonder de
volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
•	 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u de machine gaat gebruiken,
en bewaar hem goed.
•	 Verwijder het verpakkings- en reclame-
materiaal, haal de stickers van uw SOLIS
BARISTA PRO espressomachine af en gooi
deze materialen weg.
•	 Haal de bescherming van de netstekker van
de machine af en gooi deze weg om verstik-
kingsgevaar voor kinderen uit te sluiten.
•	 Zet de SOLIS BARISTA PRO espressomachine
tijdens gebruik nooit te dicht op een tafel-
rand. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak,
schoon en droog is.
•	 Zet de SOLIS BARISTA PRO espressomachine
niet op het afdruipgedeelte van het aan-
rechtblad.
•	 Plaats de SOLIS BARISTA PRO espresso-
machine niet op of in de buurt van een
gasfornuis of een elektrisch fornuis en niet
in de buurt van een ingeschakelde oven.
•	 Controleer voordat u de netstekker in
het stopcontact steekt en de machine in
gebruik neemt, of de SOLIS BARISTA PRO
espressomachine volgens voorschrift is
gemonteerd.
•	 Het apparaat is niet geschikt voor gebruik
met een externe schakelklok of een
afstandsbediening.
•	 Gebruik uitsluitend de accessoires die met
de SOLIS BARISTA PRO espressomachine
zijn meegeleverd.
•	 Gebruik de SOLIS BARISTA PRO espresso­
machine niet anders dan in deze gebruik-
saanwijzing is beschreven.
•	 Schakel het maalwerk niet in voordat u
het deksel op het bonenreservoir hebt
gelegd. Houd uw vingers, handen, haar
en kleding en alle gebruiksvoorwerpen
tijdens het malen uit de buurt van het
reservoir.
•	 Vul het waterreservoir uitsluitend met
koud leidingwater. Gebruik geen andere
vloeistoffen.
•	 Schakel de SOLIS BARISTA PRO espresso-
machine nooit in zonder dat er water in
het waterreservoir zit.
•	 Controleer of de filterdrager in de zetgroep
zit voordat u de machine inschakelt.
•	 Verwijder de filterdrager nooit tijdens het
koffiezetten, omdat de machine onder
druk staat.
•	 Beweeg de SOLIS BARISTA PRO espresso-
machine tijdens het gebruik niet.
•	 Laat de SOLIS BARISTA PRO espresso­
machine tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
•	 Raak geen hete oppervlakken aan. Laat
de SOLIS BARISTA PRO espressomachine
voordat u hem gaat vervoeren of reinigen,
eerst afkoelen.
•	 Leg of zet nooit iets op de SOLIS BARISTA
PRO espressomachine met uitzondering
van koffiekopjes die u wilt voorverwarmen.
•	 Schakel de SOLIS BARISTA PRO espresso­
machine altijd eerst uit met de hoof-
dschakelaar. Haal de netstekker uit het
stopcontact, wanneer u het apparaat
voorlopig niet gebruikt of het gaat reinigen
of wilt verplaatsen. Dit geldt ook voor
het uit elkaar halen, in elkaar zetten en
opbergen van het apparaat.
•	 Houd het apparaat en de accessoires altijd
schoon. Volg de reinigingsinstructies uit
deze gebruiksaanwijzing op.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 5 23.06.11 13:33
Pagina: 5
6
NL
BIJ SOLIS GAAT VEILIGHEID VOOR ALLES
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN
•	 Rol het netsnoer vóór gebruik helemaal af.
•	 Laat het netsnoer niet over de rand van een
tafel of werkblad hangen en zorg ervoor
dat het niet in aanraking komt met hete
oppervlakken en niet in de knoop raakt.
•	 Om elektrische schokken te voorkomen,
mag u het apparaat, het netsnoer en de
netstekker nooit onderdompelen in water
of andere vloeistoffen.
•	 Het apparaat mag niet worden gebruikt
door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte lichamelijke, sensorische
of geestelijke vermogens of gebrek aan
kennis en ervaring, tenzij iemand die ver-
antwoordelijk is voor hun veiligheid, hun
leert hoe ze met het apparaat moeten
omgaan of toezicht op hen houdt.
•	 Kinderen moeten in het oog worden
gehouden, zodat gewaarborgd is dat ze
niet met het apparaat gaan spelen.
•	 Controleer het apparaat regelmatig.
Gebruik het niet, wanneer het netsnoer,
de netstekker of het apparaat zelf
beschadigd is. Breng het apparaat in
dit geval naar het dichtstbijzijnde Solis
servicepunt om het te laten nakijken en/
of repareren.
•	 Onderhoudswerkzaamheden (met uitzon-
dering van het reinigen van het apparaat)
mogen uitsluitend worden verricht bij een
geautoriseerd Solis servicepunt.
•	 Dit apparaat is alleen bedoeld voor thuis-
gebruik. Gebruik het uitsluitend voor het
doel waarvoor het bestemd is. Gebruik
het apparaat niet in rijdende voertuigen
of op boten. Gebruik het niet buiten.
Gebruik van het apparaat in afwijking van
de voorschriften kan verwondingen tot
gevolg hebben.
•	 Ter vergroting van de veiligheid wordt
geadviseerd een aardlekschakelaar
(veiligheidsschakelaar) met een nominale
verschilstroom van maximaal 30 mA te
gebruiken. Voor deskundig advies kunt
u terecht bij uw elektricien.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor
huishoudelijke doeleinden en niet
voor professioneel gebruik.
WAARSCHUWING: ROL HET NETSNOER
VÓÓR GEBRUIK HELEMAAL AF.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 6 23.06.11 13:33
Pagina: 6
7
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
GEÏNTEGREERD CONISCH MAALWERK
Met het geïntegreerde conische maalwerk wordt
iedere espresso bereid met de juiste hoeveelheid
versgemalen koffie – een garantie voor optimaal
genieten.
Het maalwerk is speciaal afgestemd op de
andere functies van de BARISTA PRO espresso-
machine.
INSTELBARE MAALGRAAD
Met een stelwieltje kan de maalgraad (GRIND SIZE)
grover of fijner worden ingesteld, zodat de koffie
optimaal smaakt.
Met het instellen van de maalgraad worden de
schijven van het maalwerk dichter naar elkaar toe
gebracht, waardoor de maling fijner wordt, of
verder van elkaar verwijderd, waardoor de maling
grover wordt.
Meer informatie hierover vindt u op blz. 37 in het
hoofdstuk «EEN LEVEN LANG GENIETEN».
VOORINGESTELDE MAALHOEVEELHEID –
VOOR ÉÉN OF TWEE KOPJES
Met deze functie wordt automatisch de benodig-
de hoeveelheid koffie voor één of twee kopjes
gemalen. Met de draaiknop kan de hoeveelheid
exact worden afgestemd op de maalgraad van
de koffie.
Zo kunt u de hoeveelheid koffie voor één of
twee kopjes afhankelijk van uw persoonlijke
smaak eenvoudig vergroten of verkleinen.
Meer informatie hierover vindt u op blz. 37 in
het hoofdstuk «EEN LEVEN LANG GENIETEN».
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 7 23.06.11 13:33
Pagina: 7
8
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
KENMERKEN VAN UW SOLIS BARISTA
PRO ESPRESSOMACHINE
De BARISTA PRO espressomachine heeft een in-
gebouwde houder voor de filterdrager, zodat de
versgemalen koffie direct vanuit het maalwerk
in het filter terechtkomt. Zo hebt u terwijl de
filterdrager wordt gevuld met precies de juiste
hoeveelheid koffie, uw handen vrij voor andere
bezigheden.
Een ingebouwde microschakelaar maakt het
mogelijk de maalfunctie te starten en te stoppen
door eenvoudigweg de filterdrager aan te drukken.
Plaats de filterdrager in de houder en duw hem
licht in de richting van de machine om de maal-
functie te activeren.
INGEBOUWDE TAMPER
De ingebouwde tamper is bedoeld voor het ge-
lijkmatig aandrukken van de versgemalen koffie
in het filter. Zo nodig kan de tamper ook uit het
apparaat worden verwijderd en met de hand
worden gebruikt.
filterdrager in houder tamper in de machine tamper verwijderd voor handmatig gebruik
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 8 23.06.11 13:33
Pagina: 8
D
9
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
PRECIEZE TEMPERATUURREGELING
De digitale Solis-technologie zorgt voor een precieze
temperatuurregeling, zodat het aroma van uw
espresso zich volledig kan ontwikkelen.
DROGE FILTERKOEK
Met de functie «Droge filterkoek» wordt overtollig
water via een elektrisch aangestuurde klep uit de
koffie verwijderd. Dit gebeurt na het zetten van
de koffie, wanneer de filterdrager zich nog in de
zetgroep bevindt. Hierdoor wordt er een «droge
filterkoek» gevormd, die gemakkelijk en zonder
morsen kan worden opgeruimd.
PROGRAMMEERFUNCTIE
De espressomachine kan zowel met de hand
worden bediend als via een intelligente program-
meerfunctie, die kan worden ingesteld op basis
van de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker.
IDEAAL ESPRESSOGEBIED
Wanneer de wijzer van de manometer tijdens het
doorlopen in het espressogebied staat, wordt de
espresso met optimale druk bereid. Als de koffie
klaar is, hoort er een dikke en gelijkmatige laag
fijne, goudkleurige crema op te zitten. Meer infor-
matie hierover vindt u in het espressohandboek.
ESPRESSO-DRUKINDICATOR
Met behulp van de espresso-drukindicator kan de
optimale druk worden ingesteld. De weergegeven
waarde is de druk waarmee het water door de
gemalen koffie in de filterdrager wordt geperst.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 9 23.06.11 13:33
Pagina: 9
10
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
OVEREXTRACTIEGEBIED
Wanneer de wijzer tijdens het espresso bereiden
in het bovenste gebied staat, wijst dat erop dat de
espresso met te veel druk doorloopt, waardoor
hij «ondergeëxtraheerde» wordt. Dit gebeurt,
wanneer het water te langzaam door de gemalen
koffie in het filter stroomt. De koffie is donker
en bitter en het laagje crema is gevlekt en
ongelijkmatig. Andere moagelijke oorzaken van
«ondergeëxtraheerde» koffie: de maling is te fijn
en/of er zit te veel koffie in het filter en/of de
koffie is te sterk aangedrukt.
PROFESSIONEEL STOOMPIJPJE
Het zwenkbare stoompijpje van edelstaal met
opschuimhulpstuk kan gemakkelijk in de optimale
stand voor het opschuimen van melk worden
gebracht. De zwenkarm is uitgerust met een pro-
fessioneel kogelscharnier dat 360° kan draaien.
ONDEREXTRACTIEGEBIED
Wanneer de wijzer tijdens het espresso bereiden
in het onderste gebied staat, wijst dat erop dat
de espresso met te weinig druk doorloopt,
waardoor hij «ondergeëxtraheerd» wordt. Dit
gebeurt, wanneer het water te snel door de ge-
malen koffie in het filter stroomt. Daardoor kan
het optimale aroma niet worden geëxtraheerd.
De koffie wordt waterig en er komt geen fijn
laagje crema op. Andere mogelijke oorzaken van
«ondergeëxtraheerde» koffie: de maling is te
grof en/of er zit niet voldoende koffie in het filter
en/of de koffie is niet voldoende aangedrukt.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 10 23.06.11 13:33
Pagina: 10
11
NL
KENMERKEN VAN UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
MODERNE DUBBELWANDIGE CREMA-
SYSTEEMFILTERS – «ZO SIMPEL IS HET»
De hypermoderne dubbelwandige crema-systeem-
filters zijn ontwikkeld om het doorlopen van het
water tijdens het koffiezetten te vertragen. Zo
vindt de extractie plaats bij een ideale druk en
ontstaat er een perfect laagje crema.
In de DUAL WALL-instelling zijn de filters zowel
geschikt voor vacuümverpakte gemalen koffie als
voor versgemalen koffie.
ENKELWANDIGE FILTERS –
«EEN LEVEN LANG GENIETEN»
De enkelwandige filters zijn alleen geschikt voor
versgemalen koffie. Ze vertragen het doorlopen
van het water niet. Daarom is er enige ervaring
met de maalgraad, hoeveelheid en perskracht
nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
Maar wanneer u eenmaal bekend bent met het
gebruik van deze filters, kunt u met behulp hiervan
«EEN LEVEN LANG GENIETEN» van de meest
uiteenlopende espressovariaties.
ENERGIESPARFUNKTIONEN
Wanneer de BARISTA PRO espressomachine langer
dan 60 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij
automatisch over naar de «energiespaarstand».
Wanneer hij twee uur later nog steeds niet is
gebruikt, wordt de machine automatisch uitge-
schakeld. In de «energiespaarstand» verbruikt
de machine 50% minder energie dan in de
«stand-bystand».
In de «energiespaarstand» knippert alleen de
rand van de POWER-toets langzaam. De randen
van alle andere toetsen zijn niet verlicht.
Om de machine vanuit de «energiespaarstand»
te activeren, drukt u eenvoudigweg een andere
toets dan de POWER-toets in. De rand van de
POWER-toets licht dan op en knippert, terwijl
de machine wordt verwarmd tot hij op bedrijf-
stemperatuur is. Zodra de juiste temperatuur is
bereikt, gaan de randen van alle toetsen op het
bedieningspaneel knipperen.
Om de espressomachine vanuit de «energie-
spaarstand» uit te schakelen, drukt u één keer
op de POWER-toets.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 11 23.06.11 13:33
Pagina: 11
12
NL
MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
FILTER SIZE
Keuze tussen SINGLE en DOUBLE filter
LICHTINDICATOR VOOR ENKEL
OF DUBBEL FILTER
Licht op om aan te geven of het enkele
of het dubbele filter is gekozen
GRIND SIZE
Fijn voor enkelwandige filters of
grof voor dubbelwandige filters
POWER
De rand licht op, wanneer de toets op
«On» staat
GRIND AMOUNT
Instellen van de hoeveelheid versgemalen
koffie waarmee het filter per portie wordt gevuld
GEÏNTEGREERDE/UITNEEMBARE TAMPER
voor het professioneel aandrukken van de koffie
HOUDER
Wanneer u de filterdrager in de houder
plaatst,wordt het filter direct gevuld met
versgemalen koffie
PLAAT VOOR HET WARM HOUDEN
VAN KOPJESN
STEAM
Deze tekst licht op, wanneer de stoom-
functie is geselecteerd
CLEAN ME
Deze tekst licht op, wanneer het apparaat
moet worden gereinigd
ZETGROEP
De filterdrager kan hier eenvoudig
worden ingezet
EXTRA VEEL RUIMTE VOOR
GROTE KOFFIEMOKKEN
UITNEEMBAAR RESERVOIR VOOR
NAT EN DROOG KOFFIEDIK
INDICATOR LEKBAK VOL
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 12 23.06.11 13:33
Pagina: 12
13
NL
MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
UITNEEMBAAR 2-LITER-WATERRESERVOIR
van boven af vulbaar
BONENRESERVOIR:
INHOUD 230 G
met vergrendelingssysteem, zodat het
reservoir kan worden verwijderd zonder
dat het eerst wordt geleegd
GEÏNTEGREERD CONISCH MAALWERK
Instelbaar, voor een perfecte maling
KENMERKEN
Accessoires
Opschuimkannetje van edelstaal
Doseerlepel/tamper
Beknopte handleiding
Espresso-handboek
Uitleg bij de drukindicator voor
gelijkblijvend goede resultaten
Enkelwandige filters
«Een leven lang genieten»
Modern dubbelwandig crema-systeem
Perfecte crema «Zo simpel is het»
Reinigingsbenodigdheden
Reinigingsgereedschap/kwast
Inbussleutel
Reinigingshandleiding
DRUKINDICATOR
Deze bewaakt de druk tijdens de extractie
voor een optimale espressokwaliteit
PROGRAM
Intelligente, programmeerbare functie voor het
opslaan van individuele espressovariaties
STEAM
Draaischakelaar voor de stoomproductie
PROGRAMMEERBARE FUNCTIE
voor één kopje of twee kopjes
GESMEDE FILTERDRAGER
Professioneel model met
extra brede uitloop
ZWENKBAAR STOOMPIJPJE EN
OPSCHUIMHULPSTUK VAN EDELSTAAL
voor het opschuimen van melk;
gemakkelijk instelbaarh
NIET AFGEBEELD
KABELVAK
onder het waterreservoir
OPBERGBAK
achter de lekbak; voor het bewaren
van accessoires
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 13 23.06.11 13:33
Pagina: 13
14
14
NL
MAAK U VERTROUWD MET UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
AANVULLENDE KENMERKEN
15 bar pomp
Italiaans design en fabricaat
Precieze ­
temperatuurregeling
Digitale Solis-technologie voor aromatische espresso
dankzij een precieze temperatuurregeling
Verwarmingsspiraal met geïntegreerde
koelslang van edelstaal
voor een nauwkeurig geregelde watertemperatuur
Voorbevochtigingsfunctie
voor een optimale extractie en verdeling
van het water in de gemalen koffie
Automatische spoelfunctie
voor een optimale temperatuur bij het koffiezetten
Droge filterkoek
Na de extractie wordt overtollig water uit het
filter verwijderd
Vlakke filterkop
voor een gelijkmatige verdeling van het
water in de gemalen koffie
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 14 23.06.11 13:33
Pagina: 14
15
15
NL
VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT
Wanneer u uw SOLIS BARISTA PRO espressoma-
chine uitpakt, zijn de lekbak, het waterreservoir
en de opbergbak al geïnstalleerd. De lekbak
bevindt zich onderin aan de voorkant van de
machine. Het waterreservoir bevindt zich aan de
achterkant van de machine. De opbergbak zit
achter de lekbak onder in de machine. De lek-
bak, het waterreservoir en de opbergbak kunnen
gemakkelijk uit het apparaat worden verwijderd
en weer worden teruggeplaatst.
Bij aflevering ligt het bonenreservoir op de lekbak.
Controleer voordat u de verpakking weggooit,
of u alle onderdelen en accessoires uit de doos
hebt gehaald.
Haal het waterreservoir uit het apparaat en reinig
het met warm water en een niet-schurend
afwasmiddel. Spoel het daarna goed af en maak
het droog.
Neem de behuizing, het bonenreservoir en de
lekbak af met een zachte, vochtige doek en
droog alles goed af. Dompel de behuizing, het
netsnoer en de netstekker niet in water of andere
vloeistoffen.
AANWIJZING:
de machinedelen en accessoires
zijn niet geschikt voor de afwasmachine.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 15 23.06.11 13:33
Pagina: 15
16
NL
UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE INSTALLEREN
STAP 1
Plaats de opbergbak onder in de machine en schuif
hem naar achteren. De opbergbak biedt voldoen-
de plaats voor het reinigingsgereedschap, de kwast,
inbussleutel, edelstalen filters, doseerlepel/tamper,
reinigingshandleiding en gebruiksaanwijzing,
zodat u deze altijd bij de hand hebt.
STAP 2
Plaats de «Empty Me!»-indicator in de lekbak en
leg de afdekking erop. Plaats daarop het rooster.
Schuif de lekbak onder in de machine en duw hem
door tot hij tegen de opbergbak aan zit.
STAP 3
Plaats het lege waterreservoir in de machine en
laat het vastklikken.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 16 23.06.11 13:33
Pagina: 16
17
NL
UW SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE INSTALLEREN
STAP 4
Plaats het bonenreservoir in de machine en draai
het wieltje 90° met de klok mee om het reservoir
te vergrendelen.
AANWIJZING:
het verdient aanbeveling de machine
telkens voordat u espresso gaat maken,
een keer te laten lopen met alleen water,
dus zonder koffie te gebruiken. Zo wordt
gewaarborgd dat de machine optimaal is
voorverwarmd. Zie ook in het hoofdstuk
«EN LEVEN LANG GENIETEN» op blz. 35.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 17 23.06.11 13:33
Pagina: 18
19
NL
SOORTEN KOFFIE
ESPRESSO
Voor een intensief en aromatisch smakende
espresso hebt u 8 gram gemalen koffie nodig.
Espresso wordt geserveerd in een klein kopje of
een glas met een inhoud van ca. 30 ml.
CAFFÈ LUNGO
Een caffè lungo is een enkele of dubbele espresso
waaraan extra water naar smaak wordt toege-
voegd.
CAFÉ CRÈME
Een espresso met hete melk en een dun laagje
romig melkschuim.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 19 23.06.11 13:33
Pagina: 19
20
NL
SOORTEN KOFFIE
KLASSIEKE CAFFÈ LATTE
Bij de traditionele ontbijtkoffie in Italië en
Frankrijk wordt meestal pain au chocolat of iets
anders zoets gegeten. Voor het mengsel van 1/3
espresso en 2/3 melk wordt één portie gemalen
koffie gebruikt. Hierop wordt langs de rand van
het glas warme melk gegoten, zodat de drank
een romige consistentie en een perfecte
schuimkraag krijgt.
CAPPUCCINO
De echte cappuccino wordt lauwwarm geserve-
erd en bestaat uit 1/3 espresso, 1/3 warme melk
en 1/3 romig schuim.
U kunt de cappuccino extra geraffineerd maken
door de ene helft van het kopje af te dekken en
de andere helft te bestuiven met cacaopoeder.
CAFFÈ MACCHIATO
Een portie espresso met een toef romig melkschuim,
geserveerd in een kopje met een inhoud van 70 ml.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 20 23.06.11 13:33
Pagina: 20
21
NL
SOORTEN KOFFIE
CAFFÈ MOCHA
Een glas opgeschuimde melk met een scheutje
cacao- of chocoladesiroop en een portie espresso,
bestrooid met donkere chocoladehagelslag.
ESPRESSO AFFOGATO
Deze onweerstaanbare zoete verleiding bestaat
uit een bolletje eersteklas vanille-ijs in een espresso
met een scheut likeur naar smaak. U kunt de
espresso affogato extra bijzonder maken door het
ijs te serveren in een martiniglas en de espresso
in een apart kopje, zodat iedereen deze zelf over
het ijs kan gieten.
CAFFÈ CON PANNA
De chique variant van de klassieke Weense koffie
met room. Doe een dubbele espresso in een kopje
met een inhoud van 90-120 ml en spuit hierop
een toef slagroom. Bestuif de koffie met kaneel
en serveer hem onmiddellijk.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 21 23.06.11 13:33
Pagina: 22
23
NL
VANILLEPUDDING MET VERSE FRAMBOZEN EN ESPRESSO
voor 6 personen
750 ml room
¾ kopje suiker
2 vanillestokjes, in de lengte opengesneden
1 eetlepel gelatine
1 bakje verse frambozen
1 eetlepel fijne suiker
¾ kopje sterke espresso, afgekoeld
1. Doe de room, de suiker en de vanillestokjes in een pan. Breng het mengsel
onder voortdurend roeren bij matige hitte aan de kook. Haal de
vanillestokjes eruit.
2. Voeg de gelatine toe en blijf met een houten lepel roeren tot de gelatine
is opgelost. Haal de pan van het vuur of de kookplaat en laat de pudding
even afkoelen.
3. Verdeel de pudding over 6 glazen van 150 ml. Zet de pudding minimaal
3 uur of tot hij stevig is in de koelkast.
4. Doe de frambozen in een middelgrote kom, bestrooi ze met suiker en
kneus ze met een vork.
5. Giet de koude koffie over de gesuikerde frambozen en zet de kom in de
koelkast.
6. Wanneer de pudding stevig is geworden, garneert u hem met het
frambozen-koffiemengsel.
7. Serveer hem direct met een kopje verse koffie.
TIRAMISU
voor 4 personen
1 ½ kopje mascarpone
1 ¼ kopje room
2 ½ eetlepel poedersuiker
½ kopje sterke espresso, afgekoeld
½ kopje Tia Maria of andere koffielikeur
16 lange vingers
cacaopoeder om te bestuiven
1. Doe de mascarpone, de room en de poedersuiker in een grote kom en
klop het mengsel tot een stevige crème. Zet de kom weg.
2. Doe de koffie en de likeur in een platte schaal. Leg de lange vingers met
een aantal tegelijk in dit mengsel tot ze helemaal doordrenkt zijn.
3. Verdeel de helft van de lange vingers over de bodem van 4 dessertschaaltjes
of glazen. Bedek de lange vingers met de helft van de crème. Leg de
resterende lange vingers hierop en bedek ze met de rest van de crème.
4. Bestuif de tiramisu gelijkmatig met cacaopoeder en zet hem in de
koelkast.
5. Serveer de tiramisu met vers fruit en versgezette espresso.
RECEPTIDEEËN
DESSERTS
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 23 23.06.11 13:33
Pagina: 23
24
NL
MUFFINS MET KOFFIE, KANEEL EN WALNOTEN
voor 12 personen
2 ½ kopje/375 g meel
2 theelepels bakpoeder
1 theelepel kaneel
¾ kopje suiker
1 kopje zure room
2 x 60 g eieren
1 theelepel geraspte citroenschil
¾ kopje olijfolie
¾ kopje sterke espresso, afgekoeld
1 kopje grof gehakte walnoten
1. Zeef het meel, het bakpoeder en de kaneel in een grote kom en roer de
suiker erdoor.
2. Doe de zure room, de eieren, de geraspte citroenschil, de olijfolie en de
espresso in een middelgrote kom en roer alles goed door elkaar.
3. Voeg de zo ontstane crème en de walnoten bij de gezeefde ingrediënten
en roer ze er voorzichtig door.
4. Verdeel de massa gelijkmatig over 12 licht ingevette en met papier
beklede muffinvormpjes. Vul de vormpjes voor ⅔.
5. Bak de muffins 12-15 minuten of tot ze gaar zijn in een voorverwarmde
oven op 180° C.
6. Serveer de muffins warm of laat ze afkoelen en bedek ze met een laagje
koffieglazuur. Heerlijk met een cappuccino of caffè latte.
RECEPTIDEEËN
DESSERTS
KOFFIEGLAZUUR
2 kopjes poedersuiker, gezeefd
1 eetlepel zachte boter
¼ kopje sterke espresso, warm
1. Doe de poedersuiker, de boter en de helft van de koffie in een kom, roer
de ingrediënten goed door en giet de rest van de koffie er langzaam bij
tot er een smeerbare massa ontstaat.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 24 23.06.11 13:33
Pagina: 26
27
NL
DE SOLIS BARISTA PRO ESPRESSOMACHINE
Wij van Solis weten dat koffieliefhebbers veel zorg
besteden aan de bereiding van zo goed mogelijke
koffie. Ze experimenteren met aroma‘s, met de
instelling van de maalgraad van de bonen en
met de mate waarin de gemalen koffie wordt
aangedrukt, zodat ze kunnen genieten van een
perfecte espresso. Met de BARISTA PRO espresso­
machine met geïntegreerd maalwerk gaat het
maken van een vers kopje espresso met een
perfecte smaak als vanzelf.
Waarom smaakt versgemalen koffie zoveel beter?
Het toverwoord is aroma. Na het malen blijft
koffie maar een paar minuten echt vers. Daarom
kan het malen het beste kort voor het zetten
gebeuren. Met de BARISTA PRO espressomachine
bent u de barista en kunt u zich de kunst van het
espresso bereiden thuis tot in de finesses eigen
maken.
Veel plezier daarbij!
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 27 23.06.11 13:33
Pagina: 28
29
NL
INHOUD Bediening
Zo simpel is het .
...................................................................................................Seite	 31
Een leven lang genieten .......................................................................................Seite	 35
De kunst van het melk opschuimen .
.....................................................................Seite	 42
Tips voor het zetten van goede koffie ..................................................................Seite	 44
Reiniging en onderhoud .
......................................................................................Seite	 46
Machine opbergen .
..............................................................................................Seite	 53
Problemen oplossen .
............................................................................................Seite	 54
Neem s.v.p. de veiligheidsvoorschriften op blz. 5 en 6 in acht.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 29 23.06.11 13:33
Pagina: 30
31
2. Install Water Filter (continued)
2. Install Water Filter (continued)
NL
ZO SIMPEL IS HET
De BARISTA PRO espressomachine is uitgerust met
dubbelwandige filters voor het zetten van één of
twee kopjes. Deze filters zijn zo geconstrueerd
dat ze de doorloopsnelheid van het water tijdens
het zetten vertragen, waardoor er een mooi laagje
goudkleurige crema ontstaat. De dubbelwandige
filters zijn zowel geschikt voor vacuümverpakte
gemalen koffie als voor versgemalen koffie.
Met deze filters bereidt u bijna moeiteloos een
gegarandeerd overheerlijke espresso.
1
Voordat u de machine in
gebruik neemt
2
Bonenreservoir inzetten
Spoel het water­
reservoir door
Plaats het reservoir
in de machine
Reinig de filterdrager
en het filter
Vergrendel het
reservoir
Vul het met bonen
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 31 23.06.11 13:33
Pagina: 31
32
NL
3
Telkens voor ge-
bruik controleren
4
Espresso
bereiden
Kies de filtermaat
Zitten er bonen in
het reservoir?
Plaats de filterdrager
Is het waterreservoir
gevuld?
Stel de maalgraad in
op DUAL WALL
Schakel de machine
in
Stel de hoeveelheid
koffie in op
DUAL WALL
Wacht tot hij is
opgewarmd
Kies de filtermaat Koffie malen:
automatische
start & stop
ZO SIMPEL IS HET
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 32 23.06.11 13:33
Pagina: 32
33
NL
5
Melk opschuimen
Strijk de gemalen
koffie glad
Druk de gemalen
koffie aan
Bevestig het
opschuimhulpstuk
Plaats de filterdrager
Vul het melkkannet-
je maximaal tot de
helft
Zet één kopje klaar voor één espresso of
Zet het kannetje op
de lekbak
Schakel de stoom in
twee kopjes voor twee espresso‘s
Schuim de melk op
tot hij heet is
Schakel de stoom uit
ZO SIMPEL IS HET
4 Espresso bereiden (Verfolg)
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 33 23.06.11 13:33
Pagina: 33
34
NL
ZO SIMPEL IS HET
Niet heet genoeg?
Activeer de stoom
om resten melk te
verwijderen
Problemen
oplossen
Warm de kopjes en
de filterdrager voor
en maak de melk
heter
Meer informatie
vindt u in de reini-
gingshandleiding
Schenk de melk in Espresso te slap?
Reinigingshandleiding
Geniet van uw
koffie!
Wanneer uw espresso
te slap is, probeer hem
dan eens te maken met
het filter voor twee
kopjes
5 Melk opschuimen (Verfolg)
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 34 23.06.11 13:33
Pagina: 34
35
NL
EEN LEVEN LANG GENIETEN
De BARISTA PRO espressomachine is uitgerust met
«enkelwandige» filters voor het zetten van één
of twee kopjes. Ze vertragen het doorlopen van
het water niet. Daarom is er enige ervaring met de
maalgraad, hoeveelheid en perskracht nodig om
het gewenste resultaat te bereiken. Enkelwandige
filters zijn alleen geschikt voor de verwerking
van versgemalen koffie. Maar wanneer u eenmaal
bekend bent met het gebruik van deze filters, kunt
u met behulp hiervan «een leven lang genieten»
van de meest uiteenlopende espressovariaties.
Bij goede koffie bestaat er een evenwichtige ver-
houding tussen de belangrijkste smaakcomponen-
ten zuurheid, aroma, bitterheid, smakelijkheid
en sterkte. De enkelwandige filters maken het u
mogelijk te experimenteren met de maalgraad, de
hoeveelheid koffie en de mate waarin de koffie
wordt aangedrukt, om zo een breed scala aan
aroma‘s te ontdekken.
STAP 1 – WATERRESERVOIR VULLEN
•	 Vul het reservoir tot de «Max.»-markering
aan de zijkant met koud leidingwater. Zet het
waterreservoir weer aan de achterkant in de
machine.
•	 Steek de netstekker in een stopcontact met
230/240 V.
•	 Schakel de POWER-toets in. De rand van deze
toets begint te knipperen en blijft dit doen,
zolang de machine wordt verwarmd. Wanneer
de juiste bedrijfstemperatuur is bereikt, lichten
ook de randen van alle andere toetsen op.
STAP 2 – KOPJES VOORVERWARMEN
Door het voorverwarmen van de kopjes houdt de
koffie bij het inschenken zijn optimale temperatuur.
•	 De warmhoudplaat wordt samen met de
machine verwarmd.
•	 Laat zonder filterdrager in de machine heet water
door de filterkop lopen. Houd hiervoor de toets
met het koffiekopjessymbool ingedrukt. Zet de
kopjes op de plaat, zodat ze warm blijven.
AANWIJZING:
controleer vóór gebruik het waterpeil en ver-
vers het water dagelijks. Het waterreservoir
moet telkens voor gebruik worden gevuld
met vers, koud leidingwater. Gebruik geen
gedestilleerd water of mineraalwater en
geen andere vloeistoffen.
AANWIJZING:
voor een perfecte koffietemperatuur advise-
ren wij u de machine telkens na inschakeling
eerst een keer te laten lopen met alleen
water, dus zonder koffie te gebruiken.
Zo worden alle belangrijke onderdelen van
de machine optimaal voorverwarmd.
	 Maalgraad	 Hoeveelheid	 Compressie	 Doorloop-tijd
Overgeëxtra­
-
heerd Bitter	 te fijn	 te veel	 te sterk	 > 30 sec.
Adstringerend
Evenwichtig	 medium	 8 g per kopje	 5-10 kg	 15-30 sec.
Overgeëxtra­
-
heerd 	 te grof	 te weinig	 te zwak	 < 15 sec.
Slap/Waterig
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 35 23.06.11 13:33
Pagina: 35
36
NL
EEN LEVEN LANG GENIETEN
STAP 3 – ENKELWANDIGE FILTERS VOOR-
BEREIDEN
•	 Plaats het SINGLE WALL filter in de filterdrager
(gebruik het kleine filter voor één kopje en het
grote filter voor twee kopjes). Wanneer u een
mok koffie wilt zetten, gebruik dan altijd het
filter voor twee kopjes, maar laat slechts 60 ml
water doorlopen. Wanneer u de koffie wilt
zetten met meer water, laat dan eerst de extra
hoeveelheid water in het kopje lopen en voeg
daarna de koffie toe.
•	 Warm de filterdrager voor door deze onder
de filterkop te houden en met de handmatige
functie heet water over de filterdrager te laten
lopen. Droog de filterdrager vóór gebruik
goed af.
STAP 4 – KOFFIE MALEN
•	 Plaats de filterdrager in de daarvoor bedoelde
houder.
•	 Vul het reservoir met verse koffiebonen.
•	 Druk op de toets FILTER SIZE om de hoeveel-
heid koffie te kiezen (één of twee porties).
•	 Duw de filterdrager één keer aan in de richting
van de machine en wacht tot hij gevuld is met
versgemalen koffie.
•	 Handmatig doseren: houd de filterdrager in­
gedrukt tot de gewenste hoeveelheid gemalen
koffie in het filter zit.
AANWIJZING:
om het malen bij de bereiding van één of
twee porties te onderbreken, drukt u een-
voudigweg nog een keer op de maaltoets
of op de toets FILTER SIZE. Om het malen
bij handmatige dosering te onderbreken,
trekt u eenvoudigweg de filterdrager naar
buiten. Daardoor wordt de eindschakelaar
gedeactiveerd en het malen gestopt.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 36 23.06.11 13:33
Pagina: 36
37
NL
EEN LEVEN LANG GENIETEN
STAP 4 – MAALGRAAD INSTELLEN
De maalgraad moet fijn zijn, maar ook weer niet
te poederig. De maalgraad beïnvloedt de snelheid
waarmee het water door de gemalen koffie loopt
en daardoor ook de smaak van de koffie.
Wanneer de maalgraad te fijn is (poederig of
meelachtig, wanneer de gemalen koffie tussen de
vingers wordt fijngewreven), loopt het water zelfs
bij hoge druk nog moeilijk door de gemalen koffie
heen. De koffie wordt te sterk, smaakt bitter en
heeft een ongelijkmatige crema.
Wanneer de koffie te grof gemalen is, loopt het
water er te snel doorheen. De daaruit resulterende
espresso is niet sterk genoeg, heeft weinig aroma
en er zit geen crema op.
STAP 5 – MAALHOEVEELHEID INSTELLEN
Bij het doseren van fijngemalen koffie voor enkel-
wandige filters moet de te malen hoeveelheid
worden vergroot, omdat de filters anders niet
voldoende worden gevuld.
Om de maalhoeveelheid te vergroten, draait u de
schakelaar GRIND AMOUNT met de klok mee tot
voorbij de stand DUAL WALL.
AANWIJZING:
het is mogelijk dat u de instelling een paar
keer moet aanpassen door de schakelaar
GRIND AMOUNT nog iets te verdraaien tot u
de naar uw smaak juiste hoeveelheid hebt
gevonden.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Maalgraad van uw BARISTA PRO espressomachine instellen
Stel de maalgraad alleen in, wanneer het maalwerk is ingeschakeld of er geen bonen in het bonenre-
servoir zitten.
Bij uitschakeling van het maalwerk kunnen er gemalen bonen tussen de maalschijven blijven vastzitten.
Daarom mag de fijninstelling alleen worden aangepast, terwijl het maalwerk is ingeschakeld.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 37 23.06.11 13:33
Pagina: 37
38
POWER GRIND AMOUNT
SING
NL
EEN LEVEN LANG GENIETEN
STAP 6 – GEMALEN KOFFIE AANDRUKKEN
De gemalen koffie kan op twee manieren worden
aangedrukt:
1.	met de ingebouwde tamper:
De tamper bevindt zich in de machine en kan
daar op een eenvoudige manier worden gebruikt
om de gemalen koffie aan te drukken.
a.	Haal de filterdrager na het malen uit de
houder en tik er licht mee ergens tegenaan
om de gemalen koffie gelijkmatig te verdelen.
b.	Houd de filterdrager onder de ingebouwde
tamper.
c.	Druk de filterdrager stevig tegen de onderkant
van de tamper aan, zodat de gemalen koffie
gelijkmatig wordt aangedrukt.
d.	Verwijder na het aandrukken de koffie van
de rand van de filterdrager, zodat deze op
de juiste manier in de filterkop kan worden
geplaatst.
2.	aandrukcontrole:
U kunt de tamper ook uit de machine halen en
hem handmatig gebruiken.
a	 Haal de tamper uit de houder.
b.	Haal de filterdrager na het malen uit de houder
en tik er licht mee ergens tegenaan om de
gemalen koffie gelijkmatig te verdelen.
c.	Neem de tamper in de ene hand en de filter-
drager in de andere.
d.	Druk de tamper gelijkmatig op de gemalen koffie,
zodat deze wordt verdeeld en aangedrukt.
e.	Verwijder na het aandrukken de koffie van de
rand van de filterdrager, zodat deze op de juiste
manier in de filterkop kan worden geplaatst.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk «Tips
voor het zetten van goede koffie» op blz. 44.
gemalen koffie
aandrukken
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 38 23.06.11 13:33
Pagina: 38
39
NL
STAP 6 – FILTERDRAGER INZETTEN
Houd de filterdrager onder de filterkop, zodat de
greep zich onder het opschrift INSERT bevindt.
Duw de filterdrager omhoog tot hij tegen de
filterkop aan zit en draai de greep naar rechts tot
u een weerstand voelt. De greep maakt dan een
hoek van 90° met de machine.
VOORINGESTELDE HOEVEELHEID –
ÉÉN KOPJE
Druk één keer op de toets met het symbool
voor één kopje. Er komt een vooringestelde
hoeveelheid van ca. 30 ml uit de machine. Tijdens
het zetten van de koffie kunt u de pomp horen.
Nadat de vooringestelde hoeveelheid uit de machine
is gekomen, stopt de pomp automatisch.
EEN LEVEN LANG GENIETEN
STAP 7 – ESPRESSO BEREIDEN
•	 Controleer of de randen van alle toetsen
oplichten, want alleen dan is de machine op
de juiste bedrijfstemperatuur.
•	 Controleer of de lekbak en de filterdrager op
hun plaats zitten.
•	 Zet naar keuze één of twee kopjes onder de
filterdrager.
AANWIJZING:
de hoeveelheid espresso per kopje is afhan-
kelijk van de ingestelde maalgraad en de
gewenste maalhoeveelheid.
AANWIJZING:
bij gebruik van het filter voor één kopje
kunt u voor een optimale smaak het beste
slechts 30 ml water door de machine laten
lopen en bij gebruik van het filter voor
twee kopjes 60 ml.
AANWIJZING:
VOORBEVOCHTIGINGSFUNCTIE Na het
indrukken van de toets voor één of twee
kopjes koffie pompt de machine een klein
beetje water door de gemalen koffie. Na
een korte pauze gaat de machine dan weer
door met water door de koffie in de filter-
drager pompen. Daardoor wordt de gema-
len koffie vóór het eigenlijke koffiezetten
alvast vochtig gemaakt. De hoge druk die
daarna wordt opgebouwd, onttrekt alle
oliën aan de gemalen koffie, waardoor het
volle aroma tot ontwikkeling komt.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 39 23.06.11 13:33
Pagina: 39
40
NL
ENKELE ESPRESSO PROGRAMMEREN
1.	Voer de stappen 2 t/m 4 uit het hoofdstuk
«ZO SIMPEL IS HET» op blz. 31-33 uit om
een enkele espresso te maken.
2.	Zet het kopje onder de filterkop.
3.	Druk nu één keer op de toets PROGRAM.
De machine geeft een geluidssignaal en
de programmeertoets begint te knippe-
ren. Het geluid geeft aan dat de machine
in de programmeermodus staat.
4.	Druk één keer op de toets met het symbool
voor één kopje. De machine begint met het
zetten van één kopje espresso en de rand van
de toets met het symbool voor één kopje begint
te knipperen.
5.	Wanneer de gewenste hoeveelheid espresso in
het kopje zit, drukt u op de toets met het
symbool voor één kopje om het koffiezetten te
stoppen. De machine geeft twee geluidssignalen
om aan te geven dat de door u aangegeven
hoeveelheid is opgeslagen en de programmeer-­
modus is beëindigd.
DUBBELE ESPRESSO PROGRAMMEREN
1.	Voer de stappen 2 t/m 4 uit het hoofdstuk
«ZO SIMPEL IS HET» op blz. 31-33 uit om een
dubbele espresso te maken.
2.	Zet het kopje onder de filterkop.
3. Druk nu één keer op de toets PROGRAM.
De machine geeft een geluidssignaal en de
programmeertoets begint te knipperen. Het
geluid geeft aan dat de machine in de pro-
grammeermodus staat.
4.	Druk één keer op de toets met het
symbool voor twee kopjes. De machine begint
met het zetten van twee kopjes espresso en
de rand van de toets met het symbool voor
twee kopjes begint te knipperen.
5.	Wanneer de gewenste hoeveelheid espresso
in het kopje zit, drukt u op de toets met
het symbool voor twee kopjes om het koffie-
zetten te stoppen. De machine geeft twee
geluidssignalen om aan te geven dat de door
u aangegeven hoeveelheid is opgeslagen en
de programmeermodus is beëindigd.
EEN LEVEN LANG GENIETEN
VOORINGESTELDE HOEVEELHEID –
TWEE KOPJES
Druk één keer op de toets met het symbool
voor twee kopjes. Er komt een vooringestel-
de hoeveelheid van ca. 60 ml uit de machine.
Tijdens het zetten van de koffie kunt u de pomp
horen. Nadat de vooringestelde hoeveelheid uit
de machine is gekomen, stopt de pomp automa-
tisch.stoppt die Maschine automatisch.
AANWIJZING:
wanneer u terwijl de koffie wordt gezet,
op de toets voor één of twee kopjes
drukt, wordt het proces onmiddellijk gestopt
en loopt er geen water meer door.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 40 23.06.11 13:33
Pagina: 40
41
NL
EEN LEVEN LANG GENIETEN
STAP 9 – FILTERDRAGER LEGEN
•	 Haal de filterdrager uit de filterkop. Draai de
greep van de filterdrager naar links tot deze
loskomt uit de houder.
•	 Om het koffiedik te verwijderen, draait u de
filterdrager 180° en tikt u hem voorzichtig tegen
de afvalbak tot het koffiedik eruit valt (koffiedik
moet worden meegegeven met het huisvuil en
mag niet door de gootsteen worden gespoeld,
omdat de afvoerleidingen hierdoor verstopt
kunnen raken).
•	 Houd de filterdrager met het geleegde filter er
nog in onder de filterkop en druk op de knop
met het symbool voor één kopje, zodat er heet
water uit de machine komt. Spoel de filterdrager
af tot alle koffieresten verdwenen zijn.
•	 Plaats de filterdrager terug in de zetgroep om
hem te laten drogen en voor te verwarmen.
HANDMATIGE INSTELLING
Houd de toets met het symbool voor één of
twee kopjes ingedrukt. Laat de toets los,
zodra de gewenste hoeveelheid koffie in het
kopje – of de kopjes – zit.
AANWIJZING:
let bij handmatige bediening op de dru-
kindicator die is beschreven op blz. 9 en
10, om er zeker van te kunnen zijn dat de
voorwaarden waaronder de espresso wordt
bereid, optimaal zijn.
WAARSCHUWING:
DE METALEN DELEN VAN DE FILTER-
DRAGER WORDEN ZEER HEET.
MACHINE RESETTEN OP DE VOORINGE-
STELDE WAARDEN
Om de machine te resetten op de vooringestelde
waarden voor een enkele of dubbele espresso,
houdt u de toets PROGRAM ingedrukt tot de
machine drie geluidssignalen geeft. Laat de toets
daarna los. De machine is dan weer ingesteld op
de oorspronkelijke standaardwaarden.
AANWIJZING:
standaardinstelling: de hoeveelheid water
voor één kopje bedraagt ca. 30 ml en de
hoeveelheid water voor twee kopjes ca. 60 ml.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 41 23.06.11 13:33
Pagina: 41
42
NL
DE KUNST VAN HET MELK OPSCHUIMEN
De SOLIS BARISTA PRO espressomachine is
uitgerust met een professioneel, zwenkbaar
stoompijpje en een opschuimhulpstuk van
edelstaal waarmee u melk heel eenvoudig kunt
veranderen in romig melkschuim.
Om melk alleen op te warmen, haalt u het opschu-
imhulpstuk van het stoompijpje af. Controleer of
het opschuimhulpstuk is afgekoeld en trek het
eenvoudigweg naar onderen toe los. Bewaar het
opschuimhulpstuk in de opbergbak onder in de
machine, wanneer u het niet regelmatig gebruikt.
Wanneer u het opschuimhulpstuk wilt gebrui-
ken, schuift u het eenvoudigweg stevig tot aan
de rubbermantel op het stoompijpje.
•	 Vul het edelstalen kannetje tot maximaal de
helft met koude, verse melk.
•	 Zet de keuzeschakelaar in de stand STEAM.
Het rode lampje begint te knipperen om aan
te geven dat de machine wordt opgewarmd
om stoom te kunnen produceren.
•	 Wanneer het lampje ophoudt met knipperen,
is de machine gereed voor gebruik.
•	 Voordat u het stoompijpje in de melk steekt,
moet u de keuzeschakelaar terugdraaien in de
stand STANDBY. Zo voorkomt u dat de melk
uit het kannetje naar buiten spuit. (De pauze
waarna de stoommodus wordt geactiveerd,
duurt 6 seconden.)
•	 Steek het stoompijpje in de melk en warm de
melk op.
•	 Wanneer de melk warm genoeg is, zet u de
schakelaar weer op STANDBY en verwijdert u
het kannetje.
AANWIJZING:
wanneer de espressomachine damp produ-
ceert, kunt u de pomp horen. Dit is normaal
en betekent dat de 15 bar pomp in werking is.
AANWIJZING:
na 5 minuten ononderbroken stoomproductie
schakelt de machine de stoomfunctie automa-
tisch uit. De stoomindicator knippert. Zet de
keuzeschakelaar in dit geval op STANDBY.
WAARSCHUWING:
DE MELK MAG NIET OVER HET OPSCHUIMHULPSTUK LOPEN, OMDAT DIT ANDERS NIET GOED
MEER FUNCTIONEERT. OM TE VOORKOMEN DAT DE WARME MELK SPETTERT, MOET HET OP-
SCHUIMHULPSTUK TIJDENS HET OPSCHUIMEN ALTIJD IN DE MELK ONDERGEDOMPELD BLIJVEN.
CONTROLEER VÓÓR VERWIJDERING VAN HET MELKKANNETJE OF DE KEUZESCHAKELAAR WEER
OP STANDBY STAAT.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 42 23.06.11 13:33
Pagina: 42
43
NL
Het opschuimen van melk gebeurt in
twee fasen:
eerst wordt er lucht toegevoerd, zodat de melk
luchtiger wordt, en daarna wordt de melk
opgeklopt, zodat hij de juiste consistentie en
temperatuur krijgt.
In de praktijk versmelten deze twee fasen tot
één proces.
STAP 1 – LUCHT TOEVOEREN
Houd het kannetje zo, dat het uiteinde van het
stoompijpje zich net in de melk bevindt, en acti-
veer met uw andere hand de stoom. Beweeg het
kannetje omlaag tot het stoompijpje net boven
de melk uitsteekt en een sissend geluid maakt, en
beweeg het daarna weer omhoog. Blijf dit herha-
len. Doordat de melk luchtiger wordt, neemt het
volume toe. Beweeg het kannetje dus steeds iets
verder omlaag, zodat het uiteinde van het stoom-
pijpje zich telkens net boven de melk bevindt.
STAP 2 – MELK OPKLOPPEN
Al na korte tijd is de melk luchtig genoeg. Houd
het kannetje nu zo, dat het stoompijpje zich niet
meer in het midden bevindt, zodat de melk
wordt opgeklopt. Omdat het stoompijpje een
hoek maakt, moet u het kannetje hierbij schuin
van u af houden. Ook moet u het kannetje ho-
ger houden, zodat het stoompijpje zich over een
grotere lengte in de melk bevindt.
Blijf de melk opkloppen tot deze de gewenste
temperatuur heeft (tussen de 55 en 65° C). Ook
zonder thermometer merkt u vanzelf wanneer de
juiste temperatuur is bereikt, doordat de bodem
van het kannetje dan te heet is om aan te raken.
Wanneer u de melk op de juiste manier opklopt,
krijgt deze een consistentie die lijkt op die van
geklopt eiwit, en gaat het oppervlak glanzen.
Verwijder eventuele luchtbellen door voorzichtig
met het kannetje op een gladde ondergrond te
tikken en giet de melk in een glas of kopje om de
gewenste koffiespecialiteit te bereiden.
Maak het stoompijpje na gebruik schoon met
een vochtige doek.
AANWIJZING:
wanneer u bij het toevoeren van lucht een
hard, piepend geluid hoort, heeft u het
stoompijpje waarschijnlijk te snel in de melk
gestoken.
AANWIJZING:
zorg er altijd voor dat het opschuimhulpstuk
stevig en tot de rubbermantel op het stoom-
pijpje zit. U bereikt de beste resultaten met
verse, koude melk. Reinig het stoompijpje en
het opschuimhulpstuk telkens na gebruik.
Meer informatie hierover vindt u in het hoof-
dstuk «Reiniging en onderhoud» op blz. 50.
AANWIJZING:
de machine heeft een automatische spoel-
functie, zodat u direct na gebruik van het
stoompijpje espresso kunt maken. Deze
automatische spoelfunctie voorkomt dat
het door de verwarmingsspiraal warm ge-
worden water de gemalen koffie verbrandt.
Het water komt automatisch in de lekbak
terecht en een interne thermostaat zorgt
ervoor dat de temperatuur altijd optimaal
is voor het zetten van koffie. Zo wordt uw
espresso altijd buitengewoon aromatisch.
DE KUNST VAN HET MELK OPSCHUIMEN
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 43 23.06.11 13:33
Pagina: 43
44
NL
TIPS VOOR HET ZETTEN VAN GOEDE KOFFIE
KOPJES EN GLAZEN VOORVERWARMEN
Een warm kopje zorgt ervoor dat de koffie zijn
optimale temperatuur houdt.
Zet het kopje onder de zetgroep zonder dat de
filterdrager in de machine zit, en houd de toets
met het symbool voor één kopje ingedrukt, zodat
er water in het kopje loopt. Zet de zo voorver-
warmde kopjes op de warmhoudplaat.
FILTERDRAGER VOORVERWARMEN
Een koude filterdrager kan de temperatuur tijdens
het koffiezetten zo sterk verlagen, dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit van de koffie. Verwarm
de filterdrager daarom altijd vóór het koffiezetten
voor door er heet water door te laten lopen.
GEBRUIK VAN VOORGEMALEN KOFFIE
Let bij het kopen van gemalen koffie op dat u
een maling kiest die geschikt is voor espresso-
en cappuccinomachines.
DE JUISTE MAAT
Het is belangrijk dat u het juiste filter voor de
gewenste hoeveelheid koffie gebruikt. Voor een
enkele espresso hebt u 8 gram koffie nodig. Een
afgestreken doseerlepel bevat precies de juiste
hoeveelheid voor een enkele espresso en twee
afgestreken eetlepels de juiste hoeveelheid voor
een dubbele espresso.
GOED AANDRUKKEN
Strijk de gemalen koffie glad door licht tegen de
zijkant van de filterdrager te tikken en druk de
koffie aan met de tamper. Bij het bereiden van
een dubbele espresso is het belangrijk dat u de
gemalen koffie pas aandrukt nadat u de tweede
portie koffie in het filter hebt gedaan. Anders
vormt de koffie in het filter twee lagen, waar-
door het eindresultaat mogelijk minder goed is.
AANWIJZING:
droog het filter en de filterdrager altijd af,
voordat u koffie gaat zetten. Restvocht kan
tot gevolg hebben dat het water langs en niet
door de gemalen koffie loopt.
AANWIJZING:
zorg ervoor dat de rand van het filter vrij is
van koffieresten, zodat de filterdrager goed
in de filterkop komt te zitten.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 44 23.06.11 13:33
Pagina: 44
45
NL
TIPS VOOR HET ZETTEN VAN GOEDE KOFFIE
FILTERKOP REINIGEN
Laat voordat u de filterdrager in de machine plaatst,
heet water door de filterkop lopen. Daardoor
wordt de machine nogmaals gereinigd en wordt
de temperatuur vóór het koffiezetten nogmaals
gestabiliseerd.
ESPRESSO ZETTEN
De fout die bij het zetten van espresso het vaakst
wordt gemaakt, is overextractie. De daaruit resul-
terende espresso smaakt bitter en heeft een zeer
licht laagje crema. Crema is het in het ideale geval
karamelkleurige romige laagje dat zich tijdens het
zetten op de espresso vormt.
AANWIJZING:
de smaak van koffie is afhankelijk van vele
factoren, zoals de gebruikte koffiebonen,
de maalgraad en de mate waarin de koffie
wordt aangedrukt. Wij adviseren u deze
factoren te variëren om zo uit te vinden hoe
de koffie u persoonlijk het beste smaakt.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 45 23.06.11 13:33
Pagina: 46
47
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
De machine moet
worden gereinigd
Leeg de lekbak en vul
het waterreservoir
Druk de toetsen voor 1 en 2 kopjes en dan
de POWER toets tegelijkertijd gedurende
3 seconden in
Plaats een filter in
de filterdrager
Wacht 5 minuten
Leg een reinigings-
tablet in het filter
Geen espresso
bereiden?
Nieuwe filter
bestellen
Schakel de machine
uit
Zet de filterdrager
in de machine en
vergrendel hem
REINIGINGSCYCLUS
De BARISTA PRO espressomachine heeft een geïntegreerde reinigingscyclus, die regelmatig moet worden uitgevoerd. Wanneer de
machine moet worden gereinigd, licht automatisch de tekst CLEAN ME op om de gebruiker hierop te wijzen.
De reinigingstabletten Solitabs (artikelnummer 993.02), de vloeibare ontkalker Solipol (artikelnummer 703.01 voor de design fles en artikelnummer
703.02 voor de opvouwbare fles) en de maalwerkreiniger GRINDZ®
(artikelnummer 993.08) zijn verkrijgbaar bij de vakhandel resp. direct leverbaar
via Solis-Mail AG. Telefoon: +41 848 804 884, fax: + 41 848 804 890, internet: www.solis-shop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
FILTERDRAGER
REINIGEN
Laat regelmatig
water door de
in de machine
gezette maar lege
filterdrager lopen
om eventuele
resten koffie te
verwijderen.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 47 23.06.11 13:33
Pagina: 47
48
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
REINIGINGSHANDLEIDING
Wanneer de machine moet worden gereinigd,
ga dan te werk zoals hieronder beschreven of
raadpleeg de reinigingshandleiding.
1.	Gebruik een SOLITABS-reinigingstablet.
2.	Leeg de lekbak en vul het waterreservoir.
3. Plaats het filter in de filterdrager.
4.	Doe een reinigingstablet in het filter.
5.	Plaats de filterdrager in de zetgroep.
6.	Schakel de machine uit.
7.	Druk de toetsen voor 1 en 2 kopjes en dan de
POWER toets tegelijkertijd gedurende
3 seconden in.
8.	De reinigingscyclus begint en duurt ca. 5
minuten. Na afloop klinken er drie geluidssig-
nalen. Haal de filterdrager uit de machine en
controleer of de reinigingstablet helemaal is
opgelost.
	 Wanneer de tablet niet is opgelost, herhaal
dan de stappen 5 t/m 7.
ONTKALKEN
Hard water kan bij regelmatig gebruik van de
machine tot gevolg hebben dat zich in en op een
aantal functionele delen van de machine kalk
afzet. Daardoor loopt er minder water door de
machine, functioneert hij niet optimaal en wordt
de kwaliteit van de koffie minder goed.
Daarom adviseren wij de machine regelmatig
­
(afhankelijk van de hardheid van het water, ten
minste eens in de één à twee maanden) te ont­
kalken met een mengsel van water en SOLIPOL.
Ga hierbij te werk volgens de reinigingshand­
leiding.
MACHINE ONTKALKEN
•	 Verwijder de filterdrager en het opschuimhulp-
stuk. Vul de watertank met het mengsel van
vloeibaar reinigingsmiddel (SOLIPOL 1:1 verdund
met water).
•	 Steek de netstekker van de machine in het
stopcontact.
•	 Zet de POWER-toets op ON.
•	 Zet een grote opvangbak onder de zetgroep
en het stoompijpje.
•	 Zodra de bedrijfstemperatuur is bereikt, lichten
de randen van de toetsen op het bedienings-
paneel op. Houd de toets voor één of twee
kopjes gedrukt tot het water stopt.
Herhaal dit proces tot ongeveer 80% van het
vloeibare reinigingsmiddel-water mengsel door
de maschine is gelopen.
•	 Draai de keuzeschakelaar in de stand STEAM
en laat ca. 2 minuten lang stoom door de
sproeier naar buiten komen. Draai de schakelaar
terug in de stand OFF.
•	 Haal het waterreservoir na het ontkalken uit de
machine en spoel het grondig uit. Vul het met
vers, koud water. Herhaal de bovenstaande
stappen om de machine door te spoelen.
WAARSCHUWING:
Dompel het netsnoer, de netstekker en
de machine zelf niet in water of andere
vloeistoffen. Tijdens het ontkalken mag het
waterreservoir niet worden verwijderd of
helemaal leeglopen.
AANWIJZING:
Wij adviseren uitsluitend SOLIPOL als ont­
kalkingsmiddel te gebruiken en wijzen elke
aanspraak op schadevergoeding van de
hand die ontstaat als gevolg van gebruik
van andere ontkalkingsmiddelen.
PAS OP:
Spat of druppelt het ontkalkingsmiddel
­
(SOLIPOL) – ook verdunt – op de buitenkant
van het apparaat, aub direct afvegen om
schade aan de oppervlakte te voorkomen.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 48 23.06.11 13:33
Pagina: 48
49
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
CONISCH MAALWERK REINIGEN
Bij het doorlopen van de reinigingscyclus wordt het maalwerk
ontdaan van olieresten die zich hebben afgezet op de maalkegels
en tot gevolg kunnen hebben dat het maalwerk minder goed
functioneert.
Geadviseerd wordt het conische maalwerk ook te reinigen
met het speciaal daarvoor bedoelde reinigingsmiddel
GRINDZ®
(artikelnummer 993.08). GRINDZ®
is verkrijgbaar in
de vakhandel resp. direct leverbaar via Solis-Mail AG.
Telefoon: +41 848 804 884, fax: + 41 848 804 890,
internet: www.solis-shop.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland).
Ontgrendel het
reservoir
Leeg het reservoir
Draai de bovenste
maalkegel los
Verwijder de bo-
venste maalkegel
Plaats het reservoir
terug
Reinig de maalkegel
met een kwast
Vergrendel het
reservoir
Reinig het reservoir
met een kwast
Ontgrendel het
reservoir
Verwijder het
reservoir
Laat het maalwerk
loos draaien
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 49 23.06.11 13:33
Pagina: 49
50
4949
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
STOOMPIJPJE EN OPSCHUIMHULPSTUK REINIGEN
•	 Reinig het stoompijpje en het opschuimhulpstuk
telkens nadat u melk hebt opgeschuimd.
•	 Trek het opschuimhulpstuk los en spoel het
schoon in warm water.
•	 Neem het stoompijpje af met een vochtige
doek. Positioneer het stoompijpje vervolgens
boven de lekbak en zet de draaischakelaar
even op STEAM. Daardoor worden melkresten
uit de sproeier verwijderd.
•	 Controleer of de draaischakelaar op STANDBY
staat. Schakel de POWER-toets uit en wacht
tot de machine is afgekoeld.
•	 Wanneer het stoompijpje verstopt is, gebruik
dan de naald van het reinigingsgereedschap
om de sproeier schoon te maken.
•	 Wanneer het stoompijpje daarna nog steeds
verstopt is, kunt u het met de middelste ope-
ning van het reinigingsapparaat losschroeven.
•	 Schroef de sproeier met het reinigings-
gereedschap los.
•	 Zet de sproeier in de week in heet water,
voordat u de opening met de naald schoon-
maakt. Gebruik het reinigingsgereedschap
om de sproeier weer vast te schroeven.
Onderhoud
van het
stoompijpje
Stoompijpje
verstopt?
Verwijder het op-
schuimhulpstuk
Reinig de opening
met een naald
Activeer de stoom
om melkresten te
verwijderen
Verwijder de sproeier Zet de sproeier in de
week in heet water
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 50 23.06.11 13:33
Pagina: 50
51
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
FILTER, FILTERDRAGER EN ZETGROEP REINIGEN/SCHOONMAKEN
Laat regelmatig water door de in de machine gezette maar lege filterdrager lopen om eventuele resten koffie te verwijderen.
Klop het filter leeg Reinig het filter Plaats het filter in de
filterdrager
Plaats de filterdrager
in de zetgroep
Reinig de sproeier
met een naald
Water door laten lopen
(toets gedrukt houden)
Wanneer de kleine gaatjes in het filter verstopt
zijn, ga dan als volgt te werk:
1.	Plaats het filter in de filterdrager. Laat water
door de ingezette maar lege filterdrager lopen.
2.	Reinig de gaatjes van het filter met de fijne
naald van het reinigingsgereedschap.
3.	Laat voor het reinigen van de enkelwandige
filters eenvoudigweg met de handmatige
functie water door de filterdrager lopen. Houd
hiervoor de toets met het symbool voor één
kopje ingedrukt.
4.	Voor een grondige reiniging van de filters
moet de automatische reinigingscyclus van de
machine worden geactiveerd.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 51 23.06.11 13:33
Pagina: 51
52
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
BEHUIZING EN WARMHOUDPLAAT
REINIGEN
Gebruik voor het reinigen van de behuizing en
de warmhoudplaat een vochtige, zachte doek.
Droog de machine vervolgens na met een droge,
zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of doeken die krassen op het
oppervlak kunnen maken.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 52 23.06.11 13:33
Pagina: 52
53
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
LEKBAK REINIGEN
De lekbak moet regelmatig worden verwijderd,
geleegd en gereinigd, in het bijzonder telkens
wanneer de tekst «Empty Me!» verschijnt.
Verwijder het rooster, de verdeelbak en de
«Empty Me!»-indicator uit de lekbak. Doe het
droge koffiedik bij het huisvuil. Reinig de lekbak
met warm afwaswater en een niet-schurend
reinigingsmiddel. Spoel hem daarna af met
helderwater en maak hem goed droog. U kunt de
«Empty Me!»-indicator verwijderen door deze uit
de houders aan de zijkant omhoog te trekken.
Het onderstuk en de afdekking van de lekbak zijn
afwasmachinebestendig.
OPBERGBAK REINIGEN
De opbergbak bevindt zich achter de lekbak
en kan met een zachte, vochtige doek worden
gereinigd (gebruik geen schuurmiddelen of
reinigingsgereedschappen die krassen op het
oppervlak kunnen veroorzaken).
MACHINE OPBERGEN
Zet voordat u de machine opbergt, de POWER-
toets op OFF, draai de schakelaar voor de stoom-
productie op OFF uit en haal de netstekker uit het
stopcontact.
Leeg het bonenreservoir, het waterreservoir en de
lekbak.
Controleer of de machine afgekoeld, schoon en
droog is. Breng alle accessoires op hun plaats of
berg deze op in de opbergbak.
Zet de machine rechtop weg en leg er niets op.
WAARSCHUWING:
DOMPEL HET NETSNOER, DE NETSTEKKER
EN HET APPARAAT ZELF NIET IN WATER
OF ANDERE VLOEISTOFFEN. TIJDENS
HET ONTKALKEN MAG HET WATERRE-
SERVOIR NIET WORDEN VERWIJDERD
OF HELEMAAL LEEGLOPEN.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 53 23.06.11 13:33
Pagina: 53
54
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Bij ingeschakelde machine knippert
de lampje voor stoom
Koffie loopt niet door
Koffie loopt te snel door
Koffie is koud
MOGELIJKE OORZAAK
Stoomdraaischakelaar niet in de stand STANDBY
Machine niet ingeschakeld of netstekker niet in
het stopcontact
Waterreservoir leeg
Koffie te fijn gemalen
Te veel koffie in het filter
Koffie te dicht bij
Filter verstopt
Koffie te grof gemalen
Te weinig koffie in het filter
Koffie niet voldoende aangedrukt
Kopjes niet voorverwarmd
Melk niet warm genoeg (voor cappuccino en
caffè latte)
OPLOSSING
Zet de schakelaar op ‘STANDBY’. De machine
start dan de normale opwarmfase.
Controleer of de netstekker in het stopcontact
zit en of de POWER-toets op ON staat.
Zie blz. 35, «Waterreservoir vullen».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
heeft. Zie blz. 37, «Maalgraad instellen».
Zie blz. 37, «Maalhoeveelheid instellen».
Zie blz. 38, «Gemalen koffie aandrukken».
Reinig het filter. Zie blz. 47 «Filter reinigen».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad heeft.
Zie blz. 37, «Maalgraad instellen».
Zie blz. 37, «Maalhoeveelheid instellen».
Zie blz. 38, «Gemalen koffie aandrukken».
Verwarm de kopjes voor. Zie blz. 35, «Kopjes
voorverwarmen».
Wanneer de bodem van het kannetje zo heet
is dat u het niet meer kunt vastpakken, is de
temperatuur juist. Zie blz. 42, «De kunst van het
melk opschuimen».
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 54 23.06.11 13:33
Pagina: 54
55
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Geen crema
Tijdens het koffiezetten of het melk
opschuimen hoor je de pomp ruisen
Koffie loopt langs de filterhouder
omlaag
MOGELIJKE OORZAAK
Koffie niet voldoende aangedrukt
Koffie te grof gemalen
Koffie niet vers
Filter verstopt
De pomp van de machine draait normaal
gesproken op 15 bar
Filterdrager niet goed ingezet in de zetgroep
Koffieresten aan de rand van het filter
Te veel koffie in het filter
Koffie te sterk aangedrukt
Verkeerd filter voor de gebruikte hoeveelheid
koffie
OPLOSSING
Zie blz. 38, «Gemalen koffie aandrukken».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
heeft. Zie blz. 37, «Maalgraad instellen».
Vervang oude bonen door versgebrande of
gebruik gemalen koffie. Bewaar gemalen koffie
niet langer dan een week.
Gebruik de fijne naald van het reinigingsge-
reedschap om de gaatjes schoon te maken.
Zie blz. 51, «Filter reinigen».
Geen actie nodig, omdat dit normaal is.
Zie blz. 39 «Filterdrager inzetten».
Verwijder koffieresten van de rand van het filter,
zodat het filter op de juiste manier in de filterkop
kan worden gezet.
Zie blz. 37, «Maalhoeveelheid instellen».
Zie blz. 38, «Gemalen koffie aandrukken».
Zorg ervoor dat u het kleine filter gebruikt
voor één kopje koffie en het grote filter voor
twee kopjes.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 55 23.06.11 13:33
Pagina: 55
56
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Koffie komt alleen druppelsgewijs uit
de filterdrager
Machine maakt een hard en continu
pompgeluid
Geen stoom
Melk na het opschuimen niet romig
MOGELIJKE OORZAAK
Geen of te weinig water in het reservoir
Koffie te fijn gemalen
Machine verstopt door afzetting van mineralen
Waterreservoir leeg
Waterreservoir niet goed vastgeklikt
Machine niet ingeschakeld
Waterreservoir leeg
Stoomdraaischakelaar niet in de stand STEAM
Stoompijpje verstopt
Niet genoeg stoom
Melk niet vers en koud
OPLOSSING
Zie blz. 35, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Zorg ervoor dat de koffie de juiste maalgraad
heeft. Zie blz. 37, «Maalgraad instellen».
Ontkalk de machine. Zie blz. 48, «Ontkalken».
Zie blz. 35, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Zie blz. 35, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Controleer of de netstekker in het stopcontact
zit en of de POWER-toets op ON staat.
Zie blz. 35, Stap 1 – «Waterreservoir vullen».
Zet de schakelaar op «STEAM».
Gebruik de fijne naald van het reinigingsge-
reedschap om de sproeier schoon te maken.
Wanneer dit niet helpt, gebruik dan het mid-
delste gat van het reinigingsgereedschap om de
sproeier los te schroeven.
Zie blz. 50, «Reiniging en onderhoud».
Stoompijpje verstopt. Zie blz. 50, «Reiniging en
onderhoud».
Gebruik koude, verse melk. Zie blz. 42, «De
kunst van het melk opschuimen».
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 56 23.06.11 13:33
Pagina: 56
57
NL
HANDLEIDING PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
Machine werkt niet
Er komt geen koffie uit het maalwerk
Maalwerk start niet bij bediening
van de microschakelaar.
De lampjes «Filter Size» lichten
beurtelings op
Er komt te veel/weinig gemalen koffie
in het filter terecht
Er komt te veel/weinig espresso
in het kopje terecht
MOGELIJKE OORZAAK
De machine is ingeschakeld, maar werkt niet
Geen bonen in het reservoir
Veiligheidsvergrendeling van het reservoir open
(reservoir niet goed vergrendeld)
Hoeveelheidsinstelling niet goed voor de gekozen
maalgraad
Maalhoeveelheid of maalgraad moet worden
veranderd
OPLOSSING
Mogelijk is de veiligheidsuitschakeling geactiveerd,
doordat de pomp of het maalwerk oververhit is.
Schakel de machine uit en laat hem 30-60 minuten
afkoelen.
Vul het reservoir met bonen
Verwijder het reservoir, controleer het op resten,
plaats het terug en vergrendel het
Draai aan de schakelaar GRIND AMOUNT om de
hoeveelheid in te stellen
Zet de machine terug op de standaardinstellin-
gen of programmeer de koffiedosering opnieuw
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 57 23.06.11 13:33
Pagina: 57
58
NL
Verwijdering
	 EU 2002/96/EC
oor het verwijderen van het product vol-
gens EU-richtlijn 2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale
huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk
afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor
zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt
verwerkt. Door de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische apparaten worden
mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en
de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat
de componenten worden hergebruikt resp. gere-
cycled, waardoor er veel energie en grondstoffen
worden bespaard. Om de verplichting om het
toestel volgens de voorschriften te verwijde-
ren, duidelijk onder de aandacht te brengen, is
hiernaast het symbool van een doorgekruiste
afvalbak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor
van technische en optische wijzigingen en modi-
ficaties ter verbetering van haar producten.
	 SOLIS HELPLINE:
	 044 874 64 14
	 (Alleen voor klanten in Zwitserland) )
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er
een storing optreedt kunt U ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een
trucje op te heffen, zonder dat U ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden U graag.
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 58 23.06.11 13:33
Pagina: 58
59
NL
Van boon naar espresso
in minder dan een minuut
Beans on Board
Conisch maalwerk
Malen naar behoefte
Vooringestelde hoeveelheid
of naar eigen smaak
Programmeerbare portie
Koffie helemaal naar uw wensen
Hogedrukpomp
Made in Italy
Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 59 23.06.11 13:34

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Barista Pro 114.

Stel een vraag over de Solis Barista Pro 114

Heb je een vraag over de Solis Barista Pro 114 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Barista Pro 114. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Barista Pro 114 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.