Solis 820 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 820. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Fondue, gourmet & wok
  • Model/naam: 820
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
SLOW COOKER
Type 820
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 1 20.2.2008 13:29:39 Uhr
Pagina: 2
Inhoudsopgave
Beeldlegenda ...........................................................................................................................Pagina 4
Algemene aanwijzingen ...........................................................................................................Pagina 5
Werken met uw SOLIS Slow Cooker ..........................................................................................Pagina 6
Gebruik van de temperatuurstanden .........................................................................................Pagina 6
Grondbeginselen voor Slow Cooking.........................................................................................Pagina 7
Gebruikerstips...........................................................................................................................Pagina 9
Onderhoud en reiniging .
...........................................................................................................Pagina 9
Opbergen .
................................................................................................................................Pagina 10
Afvoeren ..................................................................................................................................Pagina 10
3
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 3 20.2.2008 13:29:40 Uhr
Pagina: 3
Leer uw Solis Slow Cooker kennen
4
1	
Doorzichtige deksel uit gehard glas.
2 
Uitneembare aardewerkschaal, inhoud 3 liter.
3 
Cool-touch grepen (worden niet heet).
4 
Verlichte schakelaar (ON).
5 
Soft-Touch temperatuur schakelaar met de standen:
warmhouden (Keep Warm),
lage temperatuur (Low) en
hoge temperatuur (High).
6 RVS behuizing.
7 Rond verwarmingselement voor een gelijkmatige verhitting.
3
7
6
4
1
5
2
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 4 20.2.2008 13:29:43 Uhr
Pagina: 4
5
SOLIS feliciteert u met de aankoop van
uw nieuwe Slow Cooker
Bij SOLIS komt veiligheid
op de eerste plaats
Bij SOLIS Nederland staat veiligheid in alle opzich-
ten voorop. Bij het ontwerpen en produceren van
onze producten staat veiligheid op de eerste plaats.
Wij vragen u daarom zorgvuldig om te gaan met
elektrische apparatuur en de gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen.
Belangrijke veiligheidsregels bij het
gebruik van de SOLIS Slow Cooker
• 
Lees aandachtig alle instructies door voordat
u het apparaat in gebruik neemt Bewaar de
gebruiksaanwijzing altijd (als naslagwerk).
• 
Verwijder (promotie) stickers voordat u het ap-
paraat in gebruik neemt.
• 
Gebruik de SOLIS Slow Cooker altijd op een
droog, horizontaal oppervlak.
• 
Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van
hete oppervlakten, kookplaten of ovens.
• 
Gebruik het apparaat niet op metalen oppervlak-
ken zoals b.v. een RVS aanrechtblad of spoelbak.
• 
Let erop dat het apparaat op de juiste wijze
in elkaar gezet is, voordat u de slow cooker in
gebruik neemt!
• 
Het apparaat is niet geschikt om aan automati-
sche schakelaars of op afstandsbediening aan te
sluiten.
• 
Raak de hete oppervlakken nooit aan en laat het
apparaat volledig afkoelen voordat u de onder-
delen aanraakt of wilt schoonmaken. Gebruik
altijd ovenwanten om de aardewerkschaal uit te
nemen.
• 
Schakel het apparaat na gebruik uit (‘off’) en
neem de stekker uit het stopcontact wanneer u
klaar bent. Laat alle delen afkoelen voordat u
deze gaat reinigen of opbergen
• 
Houdt het apparaat en onderdelen schoon.Volg
hiervoor de reinigingstips in deze gebruiksaan-
wijzing.
Bijzondere veiligheidsre-
gels
• 
Pak de Slow Cooker aan de handgrepen om deze
te verplaatsen. Gebruik altijd ovenwanten om de
schaal uit te nemen.
• 
Steek de stekker nooit in het stopcontact en zet
het apparaat nooit aan als u de kookschaal nog
niet in de RVS behuizing geplaatst heeft.
• 
Zorg ervoor dat er geen water of andere
vloeibare stoffen in de RVS behuizing terecht
komen.Alleen de uitneembare schaal is hiervoor
geschikt.
• 
Til de glazen deksel op en verwijder deze voor-
zichtig, houdt de schaal van u af (let op zeer hete
damp). Zorg ervoor dat er geen water in de RVS
behuizing terecht komt, alleen in de schaal.
• 
Let op dat de kookschaal tenminste voor ½ tot
¾ met ingrediënten of vocht gevuld is voordat u
het apparaat aan zet.
• 
De uitneembare kookschaal is niet geschikt voor
het bewaren van levensmiddelen in de koelkast.
• 
Vermijd grote temperatuur verschillen in de
kookschaal. Doe geen bevroren of zeer koude
levensmiddelen in de uitneembare schaal, zeker
niet als deze heet is.
• 
Gebruik nooit een beschadigde of een niet
originele SOLIS schaal. Deze dient vervangen te
worden voordat u de machine weer in gebruik
neemt.
• 
Haal de stekker altijd uit het stopcontact wan-
neer u de machine niet gebruikt, bij het schoon-
maken of bij een eventuele storing. Zorg dat de
schakelaar op ‘off’ staat.
Belangrijke veiligheidsregels voor alle
elektrische apparaten
• 
Wikkel het elektriciteitssnoer volledig af.
• 
Dompel de stekker/snoer en de RVS behuizing
nooit in water of andere vloeistoffen.
• 
Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand
van een tafel / aanrecht hangen, of in aanraking
komen met hete oppervlaktes of in de knoop
komen.
• 
Kinderen moeten nooit zonder toezicht worden
gelaten bij het apparaat om te voorkomen dat zij
ermee gaan spelen.
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 5 20.2.2008 13:29:43 Uhr
Pagina: 5
6
• 
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik,
gebruik dit apparaat dus niet voor andere
doeleinden. Gebruik het apparaat niet in auto‘s
of boten. Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.
• 
Controleer regelmatig de stekker/snoer op
beschadiging.Voor service en reparaties kunt u
deze terugsturen naar SOLIS Nederland.
• 
Iedere andere handeling m.u.v. reinigen, zal
moeten worden uitgevoerd door een erkend
SOLIS Service Centre.
• 
Volg de onderhoud- en reiniginstructies strikt op.
Werken met uw Solis Slow
Cooker
Voor het eerste gebruik.
Alle stickers en labels van het apparaat verwijderen.
Was de aardewerk uitneembare schaal en deksel
zorgvuldig schoon in warm water met wat afwas-
middel. Goed afdrogen!
Ingebruikname
1. 
Zorg dat ook de buitenkant van de uitneembare
schaal schoon is voordat u deze in de RVS behui-
zing plaatst, zodat deze een goed contact maakt
met het inwendige kookoppervlak.
2.	
Doe de voorbereide levensmiddelen in de
uitneembare schaal. Let erop dat deze in gelijke
stukken goed verdeelt zijn over de bodem van
de schaal (niet alles aan 1 kant). Let op dat de
schaal tenminste voor ½ tot ¾ met ingrediënten
of vocht gevuld is, plaats de glazen deksel op de
schaal.
3.	
De temperatuur schakelaar hoort in de OFF stand
te staan, als u de Stekker van de Slow Cooker in
een 230 Volts stopcontact steekt.
4. 
Zet de temperatuurschakelaar op de gewenste of
recept voorgeschreven stand.
5.	
Als de kookvoorgang klaar is, draait u de
temperatuurstand in de OFF positie en haalt u de
stekker uit het stopcontact.
6.	
Laat de Slow Cooker voor het reinigen en ver-
plaatsen volledig afkoelen.
Belangrijk!
• 
Gebruik de Slow Cooker altijd op een vlakke
droge ondergrond. Niet op RVS of ander metaal.
• 
Schakel het apparaat niet aan als er geen ingre-
diënten of vloeistoffen in de uitneembare schaal
zit.
• 
Schakel het apparaat niet aan als de uitneem-
bare schaal niet in de RVS behuizing is geplaatst.
• 
Let er op dat tijdens gebruik altijd de glazendek-
sel recht op de kookschaal is geplaatst, of het
recept moet anders aangeven, b.v. zonder deksel.
• 
Gebruik altijd droge pannenlappen of ovenwan-
ten, als u de aardewerkschaal uitneemt.
• 
Zet de hete aardewerkschaal nooit op een koude
ondergrond of op een ondergrond die door de
hitte van de kookschaal beschadigd kan raken.
LET OP: BIJ HET AFNEMEN VAN DE GLAZENDEKSEL
KOMT ZEER HETE DAMP VRIJ! HOUDT GEZICHT EN
ANDERE LICHAAMDELEN OP VEILIGE AFSTAND.
Gebruik van de tempera-
tuurstanden
Warmhoudstand (Keep warm)
De warmhoudstand wordt gebruikt om gerechten
op serveertemperatuur te houden.
Het is geen kookstand en wordt alleen gebruikt om
na het koken bij lage temperatuur (low) of hoge
(high) het gerecht warm te houden.Wij adviseren u
om het gerecht niet langer dan 4 uur op deze stand
warm te houden.
Lage temperatuurstand (Low)
Op de lage temperatuurstand (low) wordt het
gerecht over een lange tijd op lage temperatuur
geschoofd. Bij deze stand hoeft er niet geroerd te
worden.
Hoge temperatuurstand (High)
De hoge temperatuurstand wordt ondermeer voor
het koken van bijv. gedroogde bonen en vruchten
gebruikt. Gerechten worden in ongeveer de helft
van de tijd gegaard in vergelijking tot de Low stand.
Sommige gerechten kunnen op de hoge tempera-
tuurstand (high) eventueel tot koken komen, zodat
bijschenken van vocht nodig kan zijn. Dit hangt van
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 6 20.2.2008 13:29:43 Uhr
Pagina: 6
7
N
het recept en de kooktijd af. Regelmatig omroeren
van één pan- en smoorgerechten geeft een gelijk-
matig aroma.
Grondbeginselen voor het
Slow Cooking
Vroeger werden gerechten in grote pannen en over
vele uren langzaam gestoofd, vol aroma, sappig
en mals. De Solis Slow Cooker is ontwikkeld om
hetzelfde resultaat te verkrijgen, maar u kunt in de
tussentijd andere dingen doen.
Hiermee heeft u een apparaat in huis wat perfect in
onze hectische tijd past.
Deze grondbeginselen kunnen u helpen het
Slow Cooken te vereenvoudigen, waarmee u alle
mogelijkheden benut en uw Slow Cooker tot volle
tevredenheid zult gebruiken.
Alles draait om de juiste timing!
Laat de gerechten altijd ruime tijd stoven. Het is
nagenoeg onmogelijk om iets in de Slow Cooker
aan te laten koken, zeker als u de lage stand (low)
gebruikt.
De recepten kunnen zowel op hoge als lage
temperatuur gekookt worden, alleen de kooktijd
veranderd.
Controleer altijd of de uitneembare aardewerk-
schaal met ingrediënten en/of vloeistoffen tenmin-
ste voor ½ tot max. ¾  gevuld is.
Een hoge luchtvochtigheid, koud water en koude
ingrediënten kunnen de kooktijden in de Solis Slow
Cooker enigszins beïnvloeden.
Kooktijden aanpassen.
Uw recepten kunnen door een halvering van de
vochthoeveelheid een aanzienlijke tijdwinst in de
kooktijd opleveren. De volgende richtlijnen kunnen
een leidraad voor aanpassingen van uw lievelings-
recepten zijn:
Originele Kooktijd in de
kooktijden Slow Cooker
15-30 min 4-6 uren op
		 stand “Low”
60 min 6-8 8 uren op
		 stand “Low”
1-3 uren 8-12 uren op
		 stand “Low”
Deze tijden zijn slechts een indicatie. De kooktijden
zijn afhankelijk van ingrediënten en hoeveelheden.
Vochthoeveelheid aanpassen
Bij het koken in de Solis Slow Cooker wordt
het grootste deel van het vocht in het gerecht
vastgehouden. Het is daarom raadzaam om de
hoeveelheid vocht te halveren ten opzichte van
conventioneel koken.
Blijkt dat aan het einde van de kooktijd alsnog
teveel vocht aanwezig is, neemt u dan de deksel af
en zet u de slow cooker ongeveer 30-45 min op de
hoogste stand (high) totdat voldoende vocht ver-
dampt is.Alternatief: u kunt het vocht ook indikken
door wat maizena met het vocht te mengen.
Gerecht roeren.
Als u het gerecht klaar maakt in het midden van de
kookschaal op de Low stand
hoeft u niet tot slechts af en toe te roeren. Bij
bereiding op de High stand daarentegen zorgt het
omroeren voor meer smaakbeleving (aroma).
Bereiding van vlees en gevogelte
Kies bij aankoop van vlees de magerste stukken
uit.Verwijder zoveel mogelijk het zichtbare vet van
vlees en gevogelte.Verwijder van kip en ander ge-
vogelte het vel. U voorkomt zodat dat vet oplost en
extra vocht aan het gerecht toevoegt. Hele stukken
poulet kunnen door het slow cooking proces veel
vocht en vet vormen.
Snijd het vlees voor suddergerechten in stukken
van 2,5 – 3 cm. groot. Slow cooking is ook zeer
geschikt voor minder malse stukken vlees.
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 7 20.2.2008 13:29:44 Uhr
Pagina: 7
8
Geschikte stukken vlees voor slow cooking:
Rund	
Riblappen, poulet, sukadelappen, stoof-
lappen, runderlappen, ossobuco.
Lam	
Lamsbout, lamskarbonaatjes, lambsrack
en lamszadel.
Kalf	
Poulet, karbonade en steaks, halskarbo-
nade en ossobuco.
Varken	
Poulet, koteletten, hamlappen, schouder-
lappen, karbonade zonder been.
Kort aanbakken voordat u gaat slow
cooking
Door het kort aanbakken van vlees en gevogelte
wordt het vlees bruin, eerst dichtgeschoeid en
blijven de meeste sappen behouden, intensiveert
de smaak en het vlees malser. Het geeft gelijktijdig
andere ingrediënten zoals uien, peper en knoflook
een vollere smaak.Aanbakken duurt wel wat langer
en is niet echt nodig, maar het resultaat loont de
moeite. Gebruik voor het aanbraden een pan met
anti aanbaklaag, zodat u weinig olie nodig heeft.
Braden
Het vlees uit de Solis Slow Cooker is mals, rijk
van smaak en gemakkelijk te snijden. Door het
lange langzame en gesloten kookproces wordt het
bind- en spierweefsel van het vlees zacht.Als u
deze methode gebruikt kunt u ook met goedkopere
stukken vlees een uitstekend resultaat krijgen. Het
vlees wordt in de slow cooker niet bruin van kleur,
daarom kunt u het beste eerst het vlees kort aan-
braden (als het resultaat gebruind moet zijn).
Bij het aanbraden geen vocht toevoegen. Leg het
gebraden stuk vlees op een omgekeerd hittebe-
stendige schotel of bordje in het midden van de
aardewerkschaal. Het oppervlak van het vlees blijft
zo droog en vrij van veten welke bij het kookproces
vrijkomen.
Geschikt vlees voor braden:
Rund	
Schouder, rumpsteak, ribstuk, lende,
baklappen.
Lam	
Lamsbout, middelste lende, lambrack,
lamskarbonade, schenkel en 		
lamsrug
Kalf	
kalfbout, lende, karbonade en schouder.
Varken	
Lende, nek, poot (huid en vet verwijde-
ren) karbonade.
Stoven
Voor stoven is het toevoegen van vocht noodzake-
lijk.Vul de aardewerkschaal tot het vlees voor een
derde bedekt is. Het vlees bruint tijdens het stoven
niet! Als u een bruine kleur wenst kunt u het vlees
eerst aanbraden.
Geschikt vlees voor stoven:
Rund	
Riblappen, sukadelappen, stooflappen,
runderlappen
Lam	
Poulet, schenkel, schoudervlees
Kalf Schouder, poulet
Varken Lende, nek.
Groente voorbereiden
Groente in gelijkmatige kleine stukken snijden om
een egaal kookproces te krijgen. Bevroren groenten
dienen eerst ontdooit zijn voordat het bij de andere
ingrediënten in de slow cooker gevoegd kan wor-
den.
Als vlees en groente samen in de slow cooker
gekocht wordt, kan de groente op een lagere
temperatuur gegaard worden dan het vlees.Voor
het beste resultaat legt u de groente op de bodem
en aan de zijkanten van de kookschaal en hierop
het vlees.
Gedroogde bonen en peulvruchten
Voorzover het mogelijk is, kunt u het beste
gedroogde bonen en peulvruchten een nacht laten
voorwellen. Laat ze uitlekken en verdeel ze in de
kookschaal, doe er zoveel water bij dat de eigen
omvang verdubbeld kan worden. Kook de bonen
2-4 uur of totdat ze zacht zijn op de hoogste tem-
peratuur (high). Geweekte bonen en peulvruchten
zijn iets sneller klaar.
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 8 20.2.2008 13:29:44 Uhr
Pagina: 8
9
Aanbevelingen en tips
• 
Laat vlees en gevogelte altijd eerst ontdooien.
• 
Verwijder het zichtbare vet en huid van vlees en
gevogelte.
• 
Vlees en gevogelte hebben op de stand ‘Low’
stand tenminste 6-7 uur kooktijd nodig (anders
blijft het rauw).
• 
Let erop dat  de schaal voor tenminste de ½  tot
¾ gevuld is met vocht en ingrediënten.
• 
Als tegen het einde van de kooktijd het gerecht
te vochtig is, kunt u de deksel afnemen en de
temperatuurschakelaar 35-40 minuten op hoog
(high) zetten totdat het ingedikt is.
Doen
• 
Let erop dat de aardewerkschaal op kamertem-
peratuur is, voordat u deze in de RVS behuizing
plaatst.
• 
Stel de aardewerken kookschaal en deksel niet
aan extreme temperatuur verschillen bloot. Be-
handel de aardewerkschaal en deksel voorzich-
tig.
• 
Gebruik droge ovenwanten of ovenlappen als u
de schaal uitneemt.
• 
Zet de schaal op een hittebestendige onderleg-
ger als u de kookschaal aan tafel wilt serveren.
Niet doen
• 
Dompel of spoel de aardewerkschaal en glazen
deksel nooit onder in koud water als deze nog
niet afgekoeld zijn.
• 
Gebruik nooit de aardewerkschaal of glazen
deksel als deze beschadigd of gebroken zijn.
• 
Gebruik nooit de slow cooker zonder de schaal.
• 
Nooit andere schalen dan de originele SOLIS
aardewerkschaal in de slow cooker gebruiken.
• 
Zet de schaal nooit op een vochtige of natte
ondergrond als deze niet is afgekoeld.
• 
Nooit bevroren vlees of gevogelte direct in
de kookschaal doen om te koken, eerst laten
ontdooien.
Nooit doen!
• 
Water of andere vloeistoffen in de RVS behuizing
laten lopen.
• 
De RVS behuizing, de stroomkabel of de stekker
van de slow cooker in water dompelen.
• Hete oppervlakken met blote handen aanraken.
LET EROP DAT DE AARDEWERKSCHAAL VOOR
KOOKAANVANG CORRECT IN DE RVS BEHUIZING
IS GEPLAATST!
Onderhoud en reiniging
• 
Draai de temperatuur schakelaar voordat u gaat
schoonmaken terug op de OFF stand en neem de
stekker uit het stopcontact.
• 
Laat de slow cooker altijd eerst helemaal afkoe-
len voordat u gaat schoonmaken.
• 
Om hardnekkige etensresten te verwijderen,
kunt u het beste een zeepsopje maken en dat
ongeveer 20-30 minuten in de kookschaal laten
inwerken. Hierna met een kunststofafwasborstel
voorzichtig schrobben.
• 
De uitneembare aardewerkschaal en glazen dek-
sel kunt u met een mild afwasmiddel schoonma-
ken en zorgvuldig afdrogen.
• 
Gebruik geen schuurmiddel, sponsjes, staalwol
e.d. deze beschadigen de oppervlakte.
• 
De kookschaal en deksel zijn vaatwasmachine
vast, echter is voorzichtigheid geboden dat de
kookschaal en deksel niet beschadigen of sprin-
gen in de vaatwasser.
• 
De RVS behuizing kan met een licht vochtige
doek schoongemaakt worden, daarna zorgvuldig
afdrogen.
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 9 20.2.2008 13:29:45 Uhr
Pagina: 9
10
Opbergen
Zorg ervoor dat de Solis Slow Cooker uitgescha-
keld, afgekoeld en schoongemaakt is voordat u
deze opbergt. Plaats het apparaat altijd rechtop
compleet met de aardewerkschaal en glazen deksel
erin geplaatst. Niets erop zetten!
NOOIT DE RVS BEHUIZING, DE STROOMKABEL EN
DE STEKKER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN
DOMPELLEN, DIT IS LEVENSGEVAARLIJK !
Afvoeren
EU 2002/96/EC
Breng het apparaat aan het einde van de levens-
duur terug naar uw verkooppunt of naar een
inzamelplaats voor elektrische apparatuur.
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 10 20.2.2008 13:29:45 Uhr
Pagina: 11
IMPORTEUR
SOLIS Nederland J. van Ratingen NV
Esp 212		 Industriezone Kiewit
5633 AC Eindhoven Stadsheide 11
			 3500 Hasselt
Telefoon 040-2901135 Telefoon 011-222171
Fax 040-2901136 Fax 011-229790
E-mail info@solisnederland.nl E-mail info@vanratingen.com				
Voor verkoopadressen en andere SOLIS producten: WWW.SOLISNEDERLAND.NL		
Anleitung_slow_cooker_NL.indd 12 20.2.2008 13:29:46 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 820.

Stel een vraag over de Solis 820

Heb je een vraag over de Solis 820 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 820. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 820 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.