Solis 585 Tea Maker Prestige handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 585 Tea Maker Prestige. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: 585 Tea Maker Prestige
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
▲ GEFELICITEERD!
Wij feliciteren u met de aankoop van deze praktische Tea Maker Prestige van
SOLIS.
• Na water is thee vandaag de dag de meest gedronken drank ter wereld. Het
maakt niet uit of u houdt van een stevige Darjeeling thee, een fijne Japanse
groene thee van jonge bladeren of een van de vele kruidenthee die vandaag de
dag aangeboden worden. Alle theedrinkers kennen het speciale moment van de
perfecte kop thee om de dag te ontvluchten
• Toch is het maken van thee zowel een kunst als een wetenschap. Theevarian-
ten worden in verschillende regio’s en omgevingen gekweekt en geproduceerd
en vereisen een specifieke watertemperatuur en gecontroleerde trektijden om
zo zijn unieke smaak en aroma vrij te laten komen. Kokend water is voor vele
theesoorten niet optimaal, omdat het koken van water de zuurstof uit het wa-
ter onttrekt, waardoor het muf wordt. Voor de optimale smaak van fijne thee-
bladeren, zoals die van groene, oolong en witte thee, heb je een lagere tempe-
ratuur nodig, omdat kokend water de bladeren verbrand en daardoor de thee
bitter en wrang maken. Zo kan ook te lang koken zorgen voor een
bittere, onaangename smaak en kan te kort koken zorgen
voor een weke, smakeloze thee.
• De SOLIS Tea Maker Prestige kan is volledig pro-
grammeerbaar – welke theesoort u ook ge-
bruikt, de watertemperatuur en de trektijd
zijn precies afgestemd, waardoor u tel-
kens opnieuw kan genieten van de
perfecte kop thee.
2
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 2
Pagina: 2
▲ INHOUD
4 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
9 Productomschrijving
13 Thee inzichten
14 Theesoorten
15 Theeopslag
15 Tips voor een optimale theebereiding
17 Voor gebruik
18 De Tea Maker klaar maken voor gebruik
21 Het gebruik
22 Het gebruik als Tea Maker voor de bereiding van thee
23 Theesoort kiezen
24 Theesterkte kiezen
25 De „Keep Warm“ warmhoudfunctie
26 De theezeef functie „Basket Cycle“ inschakelen
27 Gebruik als waterkoker met variabele temperatuursinstelling
29 Overige functies
30 De bereidingstemperatuur zelf instellen
30 De bereidingstijd zelf instellen
32 „Auto Start“ – Automatisch inschakelen
33 Stand-by Modus
33 Het wisselen van de theezeef buiten het bereidingsproces
34 Het wisselen van de temperatuursaanduiding (van °C naar °F)
35 Reiniging en verzorging
36 Het reinigen van de deksel met geïntegreerd kalkfilter
36 Het reinigen van de glazen kan
38 Het reinigen van de theezeef,
de deksel van de theezeef en de maatlepel
38 Het reinigen van het basisstation
38 Opbergen
39 Problemen en bijbehorende oplossingen
3
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 3
Pagina: 3
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor gebruik van uw SOLIS Tea Maker Prestige de volgende
veiligheidsvoorschriften aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert
kennen en goed kunt bedienen.
Wij bij SOLIS vinden de veiligheid erg belangrijk. Dit begint al bij het ontwerp
en ook bij de productie, houden wij de veiligheid van u, onze gewaardeerde
klant, in acht. Lees desondanks altijd, voor het gebruik van elektrische ap-
paraten, onderstaande veiligheidsvoorschriften door.
We raden aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij eventuele
overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen aan de nieuwe ei-
genaar.
• Verwijder voor gebruik voorzichtig alle verpakkingsmaterialen en plakband.
• Controleer voor gebruik of de spanning van het apparaat overeenkomt met uw
netspanning.
• Het apparaat nooit aan de elektriciteitskabel vasthouden of trekken en niet op
de elektriciteitskabel plaatsen.
• Dit apparaat is speciaal ontworpen voor het verwarmen van drinkwater en het
bereiden van thee. Onder geen enkele voorwaarde mag u hiermee andere vlo-
eistoffen of voedingsmiddelen verwarmen.
• Zet het apparaat tijdens gebruik nooit op de rand van een tafel of ander werk-
oppervlak. Het oppervlak moet stabiel, schoon en droog zijn.
• Zet het apparaat niet in de buurt van een oven of haart noch in de buurt van
andere elektrische apparaten. Het mag niet in contact komen met andere
warmtebronnen.
• Zet het apparaat niet in de buurt van wanden, gordijnen of andere brandbare
materialen. Houd ten alle tijde een minimumafstand vrij van 20 cm tot het ap-
paraat.
• Zorg dat het apparaat juist in elkaar gezet is, voordat u het in het stopcontact
doet en in gebruik neemt. Volg de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
• Rol het snoer, voor gebruik, volledig uit.
• Laat het snoer niet over de tafelranden hangen en zorg dat het niet in aanra-
king komt met warme oppervlakten.
• Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.
Gebruik het apparaat niet buiten en niet in rijdende auto’s of boten.
4
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 4
Pagina: 4
5
• Het apparaat alleen met meegeleverde toebehoren gebruiken. Verkeerd toebe-
horen kan tot de beschadiging van het apparaat leiden.
• Gebruik, om een stroomstoot te vermijden, het apparaat niet als het snoer of
de stekker beschadigd zijn of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen
is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het ap-
paraat af bij SOLIS of een, van de door SOLIS geautoriseerde, servicepunten, om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te ma-
ken.
• Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het ap-
paraat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
• Voor uw veiligheid raden wij u aan om de SOLIS Tea Maker Prestige direct in een
enkel stopcontact te stoppen, zonder andere apparaten. Als de stroom door een
ander elektronisch apparaat overbelast wordt, dan kan uw Tea Maker niet meer
correct functioneren. Het gebruik van een meervoudig stopcontact of een ver-
lengsnoer worden om deze reden afgeraden.
• We raden het gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid
van het gebruik van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een
veiligheidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies
vindt u bij uw elektricien.
• Het apparaat niet met en timer of afstandsbediening inschakelen.
• Personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens (ook
kinderen) of gebrek aan kennis en ervaring mogen de Tea Maker niet gebruiken,
tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht op hen houdt
of zij door deze persoon nauwkeurig zijn geïnstrueerd in het gebruik van het ap-
paraat.
• Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de Tea Maker spelen.
Let u bij uw SOLIS Tea Maker Prestige vooral op het volgende:
• De glazen kan mag alleen samen met meegeleverd basisstation worden gebruikt.
Gebruik hem niet op een kookplaat.
• Raak de hete oppervlakten van het apparaat niet aan! Gebruik de handgreep om
de glazen kan op te tillen en vast te houden.
• Zet voor gebruik de deksel van de kan goed vast op de glazen kan.
• Zet niets op de deksel van de kan.
• Open de deksel niet tijdens het gebruik. Er kan hete damp of kokend water
vrijkomen.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 5
Pagina: 5
• U wordt aangeraden de glazen kan uiterst voorzichtig te hanteren, wanneer deze
met hete vloeistof gevuld is.
• Er moet zorgvuldig toezicht worden gehouden indien het apparaat door of dicht-
bij kinderen gebruikt wordt.
• Wees voorzichtig als u het hete water inschenkt. De damp kan is ook heel heet
en kan u verbranden! Schenk het water of de thee niet te snel.
• Vul de glazen kan nooit voorbij de lijnmarkeringen ‘WATER MAX’ (als u water
verwarmt) of “TEA MAX” (als u thee zet), om zo verbranding te voorkomen.
• Gebruik het apparaat nooit zonder water. De glazen kan moet minstens tot de
‘MIN’-marketing gevuld worden. Mocht de Tea Maker toch zonder water in ge-
bruik worden genomen, dan schakelt het apparaat automatisch uit. Laat het ap-
paraat in dat geval eerst afkoelen, voordat u het opnieuw met water vult.
 OM EEN STROOMSTOOT TE VOORKOMEN, NOOIT DE BASIS VAN DE
KAN, HET BASISSTATION, HET SNOER OF DE STEKKER IN HET WATER
DOEN OF MET VOCHT IN CONTACT LATEN KOMEN.
Ꮨ
Let op de reinigingsvoorschriften op bladzijde 36 van deze gebruiksaan-
wijzing.
• Haal de glazen kan niet van het basisstation tijdens de verwarmingsfase of als
de theezeef in beweging is. Zorg ervoor dat het opwarmen van het water of de
theebereiding klaar is, voordat u de glazen kan optilt.
 GEBRUIK HET APPARAAT NIET OP EEN SCHEEF OPPERVLAK EN VER-
PLAATS HET APPARAAT TIJDENS GEBRUIK NIET
• Het gebruik van toebehoren, die niet uitdrukkelijk door SOLIS aangeraden
wordt, kan stroomstoten en persoonlijke schade veroorzaken.
• Om het apparaat aan te zetten, drukt u op het basisstation op de TEA/Cancel
knop, als u thee wilt maken of op de HOT WATER/Cancel knop, als u water wilt
verwarmen.
• Het apparaat is uitgeschakeld als alle indicatielampen rond de knoppen uit zijn.
• Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, moet het apparaat altijd eerst uit-
geschakeld worden.
6
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 26.10.2011 16:19 Uhr Seite 6
Pagina: 6
7
• Als het apparaat niet in gebruik is, haalt u dan de stekker uit het stopcontact.
• Voordat u het apparaat verplaatst, bijvoorbeeld om onderdelen aan- of weg te
nemen resp. het apparaat te reinigen of te bewaren, deze altijd eerst uitscha-
kelen, laten afkoelen en de uit het stopcontact halen.
• Laat het apparaat tussen twee verwarmings- of bereidingsstanden altijd afkoe-
len.
 SPOEL DE BUITENKANT VAN DE GLAZEN KAN NOOIT AF MET STRO-
MEND WATER.
• Volg de reinigingsvoorschriften op bladzijde 36 van deze gebruiksaanwijzing.
• Gebruik geen agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen
• Gebruik de Tea Maker niet bij de gootsteen of wasbak.
• Plaats het apparaat nooit zo dat het in aanraking met water kan komen.
• Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt.
• Dit apparaat heeft een geaard snoer met een geaarde stekker. Dit apparaat moet
door het gebruik van een geaard stopcontact geaard worden. Door het appa-
raat te aarden, is de kans op een stroomstoot in het geval van een kortsluiting
kleiner.
• Mocht uw aansluiting geen geaard stopcontact hebben, dan is het uw eigen ver-
antwoordelijkheid en verplichting, om het stopcontact te vervangen met een juist
en geaard stopcontact.
• In geen geding mag de stekker en het snoer van elkaar losgemaakt of afges-
neden worden noch mag er een adapter gebruikt worden
• Als u de veiligheidsvoorschriften niet goed begrepen hebben, of mocht u twijfel
hebben, of het apparaat geaard is, vraag het dan aan uw elektricien.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 26.10.2011 16:19 Uhr Seite 7
Pagina: 7
8
■ OPMERKINGEN SNOERLENGTE
• Uw SOLIS apparaat heeft een kort snoer. Dit is een voorzorgsmaatregel om per-
soonlijke en materiële schade te voorkomen, die door struikelen, trekken of ook
door het verwikkeld zijn met andere kabels kunnen ontstaan.
• Laat kinderen het apparaat niet gebruiken of in de buurt komen, zonder ouderlijk
toezicht.
• Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor
commercieel gebruik.
• Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 8
Pagina: 9
10
A Deksel van de kan
B Kalkfilter uit edelstaal
C Deksel van de theezeef
D Theezeef uit edelstaal
E Magneetstaaf – Houdt de theezeef
magnetisch in de kan
F Glazen kan – Voor max. 1500 ml
water en 200 ml thee
G Temperatuursensor
H Thee maatlepel
I Basisstation
J Kabelruimte – aan de onderzijde
van het basisstation
K AUTO START knop – zet de thee-
bereiding automatisch in gang, als
er vooraf een tijdsinstelling plaats
heeft gevonden.
L KEEP WARM knop – houdt de thee
of het verwarmde water tot wel
60 minuten lang warm.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 10
Pagina: 10
M BASKET knop – om de theezeef
automatisch omhoog en omlaag te
bewegen circuleert het water vrij
rond de theebladeren en nemen
meer aroma op gedurende een
kortere tijd.
N TEA TYPE knop – Om de verschil-
lende theesoorten, zoals groene,
zwarte, witte of kruidenthee zoals
Oolong thee en de daarbij beho-
rende temperatuur in te stellen.
O Variabele Temperatuursinstelling –
voor het instellen van de tempera-
tuur
P LCD-Display
Q Variabele Tijdsinstelling – Voor het
instellen van de trekduur
R TEA STRENGTH knop – Voor het
instellen van de voorgeprogram-
meerde bereidingstijden voor ster-
ke, gemiddelde of milde thee,
S HOT WATER/Cancel knop – Om
het water op een variabele tempe-
ratuur te verwarmen
T TEA/Cancel knop – voor het star-
ten van de theebereiding
11
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 11
Pagina: 13
14
■ THEESOORTEN
Er zijn vier theesoorten, die allemaal van de theeplant „Camellia Sinensis“ komen.
Het moment wanneer geplukt wordt en het verwerkingsproces, bepalen wat voor
een soort thee het is.
1. Zwarte thee
Zwarte thee is wereldwijd de bekendste thee. Het wordt gemaakt, door de ge-
plukte theebladeren eerst een aantal uur te fermenteren, voordat ze verwarmt
of gedroogd worden. Door deze oxidatie worden de bladeren donkerder and
wordt de hoeveelheid cafeïne verhoogd. Van alle soorten thee, heeft zwarte thee
de donkerste kleur en sterkste geur.
2. Witte thee
Witte thee is de zeldzaamste en meest exclusieve thee. Witte thee bestaat uit
de witte knoppen van de theeplant, die na het plukken worden gestoomd en
daarna natuurlijk worden gedroogd. Deze thee heeft weinig cafeïne en een lichte
en zoete smaak.
3. Groene thee
Ongeveer 10% van de wereldwijde theeconsumptie bestaat uit groene thee. De
theebladeren worden geplukt, gerold en gedroogd, voordat ze bruin kunnen
worden. Groene thee kenmerkt zich door een onmiskenbaar aroma en een licht
wrange smaak.
4. Oolong thee
Oolong thee wordt gedeeltelijk gefermenteerd. Dit houdt in dat de bladeren di-
rect na het plukken gefermenteerd worden. Ze hebben maar een korte oxida-
tietijd, zodat de bladeren van groen in rood/bruin verkleuren. De bladeren heb-
ben een bloemig en fruitig karakter, wat ook in de smaak te proeven is. Het wordt
afgeraden Oolong thee met melk, suiker of citroen te drinken.
5. Kruiden- en vruchtenthee
Kruidenthee komt niet van de theeplant, maar van bloemen, bladeren, wortels
of zaden. De meest voorkomende kruidenthee zijn kamille, pepermunt, venkel,
rozenbottel en citroenkruid. Kruidenthee zonder het gebruik van echte thee-
bladeren, worden door een langere bereidingstijd meestal niet bitter. Deze thee
kan vaak tot drie keer bereid worden met kokend water, zonder smaak te ver-
liezen.
6. Theemelanges
Theeproducten maken melanges door verschillende soorten thee te combineren.
Dit gebeurt vaak om de smaak van het ene seizoen tot de andere consistent te hou-
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 14
Pagina: 14
den. Veel voorkomende melanges met zwarte thee, zijn English Breakfast, Earl Grey,
Irish Breakfast en Russian Caravan.
TIP: Gekookte theebladeren zijn een uiterst goede mest voor uw tuin en zor-
gen voor een gezonde grond!
■ THEEOPSLAG
• Thee kan, afhankelijk van de kwaliteit en indien vacuümverpakt, tot twee jaar
bewaard worden. Eenmaal geopend, moet thee in een luchtdichte verpakking
in een droge en donkere plek bewaard worden.
• Na opening, zal zwarte thee langer zijn smaak houden, hoewel alle thee onder
optimale condities bewaard dienen te worden.
• U merkt het als de thee niet meer optimaal is. Het verliest aroma en krijgt een
bittere, muffe smaak.
■ TIPS VOOR EEN OPTIMALE THEEBEREIDING
• De waterkwaliteit beïnvloedt ook de smaak. Voor een optimaal resultaat, kunt
u het beste gefilterd water gebruiken.
• Kleinere theedeeltjes en blaadjes geven sneller smaak af, dan hele bladeren. Hier-
door geven kleine theedeeltjes vaak te veel tannine af, waardoor de smaak ster-
ker wordt. Stel de trektijd zo in, dat de gewenste sterkte bereikt wordt.
• Gebruik meegeleverde maatlepel en gebruik ongeveer een schepje per kop
thee / per 250 ml water.
Water/thee-verhouding
15
GLAZEN KAN MARKERING
500mL
750mL
1000mL
1200mL
MEETLEPEN
2 lepels
3 lepels
4 lepels
5 lepels
KOPPEN / ML
ca. 2 koppen / 500ml
ca. 3 koppen / 750ml
ca. 4 koppen / 1000ml
ca. 5 koppen / 1200ml
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 15
Pagina: 17
18
■ DE TEA MAKER KLAAR MAKEN VOOR GEBRUIK
Om eventueel stof en plakresten vanuit de productie te verwijderen, raden wij u aan
om de eerste keer alleen water te koken en dit water weg te gooien.
1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, labels en tape van de Tea Maker.
2. Verwijder eerste de deksel en haal dan de theezeef van de magneetstaaf in de gla-
zen kan. Was de deksel van de kan, de theezeef, de deksel van de theezeef en de
maatlepel in warm water af met wat afwasmiddel en een zachte spons. Daarna
goed afspoelen en afdrogen.
 NOOIT DE BASIS VAN DE KAN, HET BASISSTATION, HET SNOER OF DE
STEKKER IN HET WAREN DOEN OF MET VOCHT IN CONTACT LATEN KO-
MEN.
3. Zet het basisstation op een vlakke, droge ondergrond.
4. Vul de glazen kan, zonder theezeef, maximaal (tot de 1500 ml WATER MAX mar-
kering). Zet daarna de glazen kan op het basisstation en zet sluit deze met zijn
deksel af.
 NOOIT DE KAM MET HEET WATER VULLEN. ZORG DAT U DE TEA MAKER
LAAT AFKOELEN VOORDAT U DEZE OPNIEUW VULT.
 HET VULLEN TOT VOORBIJ DE ‘MAX’ MARKERING, KAN LEIDEN TOT
ERNSTIGE BRANDWONDEN OF LETSEL DOOR HET OVERSTROMEN VAN
HEET OF KOKLEND WATER. HET VULLEN TOT ONDER DE ‘MIN’ MARKE-
RING KAN ERVOOR ZORGEN DAT DEZE AUTOMATISCH UITSCHAKELT,
ZONDER DAT DE GEWENSTE TEMPERATUUR BEREIKT IS.
5. Rol het snoer volledig uit en stop de stekker in het stopcontact.
6. De LCD Display verlicht de standaard bereidingstemperatuur en –tijd.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 18
Pagina: 18
7. Druk op de linker knop met de pijl omhoog 쒀, tot de display 100°C aanduidt.
De custom LED zal automatisch oplichten.
8. Druk op de HOT WATER/Cancel knop om het kookproces te starten. De knop
zal oplichten en er zal 'ON' op de display verschijnen samen met de voortgang
van het proces in stappen van 5°C.
9. Zodra de temperatuur 100°C heef bereikt, hoort u 3x een meldingstoon, waarna
het licht van de HOT WATER/Cancel knop zal uitgaan.
10. Gooi het water weg. De Tea Maker is nu klaar voor gebruik.
19
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 19
Pagina: 21
22
■ HET GEBRUIK ALS TEA MAKER VOOR DE
BEREIDING VAN THEE
1. Neem de kan van het basisstation en verwijder de deksel. Vul de kan met de ge-
wenste hoeveelheid water. Let op: De markering ‘TEA MAX’ (1200 ml) mag niet
overschrijden worden!
 HET VULLEN TOT VOORBIJ DE ‘MAX’ MARKERING, KAN LEIDEN TOT
ERNSTIGE BRANDWONDEN OF LETSEL DOOR HET OVERSTROMEN VAN
HEET OF KOKLEND WATER. HET VULLEN TOT ONDER DE ‘MIN’ MARKE-
RING KAN ERVOOR ZORGEN DAT DEZE AUTOMATISCH UITSCHAKELT,
ZONDER DAT DE GEWENSTE TEMPERATUUR BEREIKT IS.
2. Zet de theezeef op een vlakke, droge
ondergrond en haal de deksel ervan af
door de vergrendeling aan de zijkant
op te lichten.
3. Gebruik de meegeleverde maatlepel om
de theezeef met theebladeren te vullen.
In het algemeen is een lepel theeblade-
ren per kop thee / 250 ml water voldo-
ende. Echter, dit is afhankelijk van de in-
structies op de theeverpakking en uw
persoonlijke voorkeur (zie ook bladzijde
15, water/thee-verhouding).
4. Zet de deksel weer op de theezeef vast.
Druk licht op het midden van de deksel,
totdat u zeker weet dat deze goed zit.
5. Schuif de theezeef op de magneetstaaf
in de kan. De theezeef zal zichzelf bo-
venaan de magneet vastzetten. Sluit nu
de deksel van de kan.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 22
Pagina: 22
■ THEESOORT KIEZEN
De theesoort bepaalt de bereidingstemperatuur.
De Tea Maker is instelbaar voor het optimaal bereiden van vijf verschillende soorten
thee: groen, zwart, wit, Oolong of kruidenthee. Het bevat ook een instelbare tem-
peratuursinstelling voor een theemelange of om uw eigen voorkeur in te stellen (in-
stelling ‘Custom’). (Zie ook bladzijde 30, De bereidings temperatuur zelf instellen).
6. Om een vooringestelde theesoort te kiezen
a. Druk op de TEA TYPE knop en blijf drukken totdat u uw gewenste theesoort
bereikt: ‘Green’ voor groene thee, ‘Black’ voor zwarte thee, ‘White’ voor
witte thee, ‘Herbal’ voor kruidenthee en ‘Oolong’ voor Oolong thee.
b. Op de LCD-display verschijnt links de voorgeprogrammeerde, aanbevolen
temperatuur voor het optimale bereiden van de gekozen theesoort.
23
TEA TYPE knop
TEA STRENGTH knop
THEESOORTEN
GEPROGRAMMEER-
DE KOOK-
TEMPERATUUR
GEPROGRAMMEER-
DE TIJSDUUR
GROENE
THEE
80°C
3:00
WITTE
THEE
85°C
3:00
OOLONG
TEE
90°C
3:00
KRUIDEN
THEE
100°C
4:00
ZWARTE
THEE
100°C
2:00
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 23
Pagina: 23
24
■ THEESTERKTE KIEZEN
De gewenste sterkte, bepaalt de bereidingstijd. De juiste bereidingstijd is afhanke-
lijk van de theesoort en uw persoonlijke voorkeur.
De Tea Maker heeft drie voorinstelde sterktes: Sterk, Medium en Mild. Het heeft ook
de optie om zelf een bereidingstijd in te stellen die beter bij uw persoonlijke wen-
sen past. (Kijk hiervoor op bladzijde 30 De Bereidingstijd zelf instellen).
7. Om een ingestelde theesterkte te kiezen:
a. Drukt u op de knop TEA STRENGHT en blijft deze drukken totdat uw ge-
wenste sterkte bereikt: ‘Strong’, ‘Medium’ of ‘Mild’ zal oplichten.
b. Het LCD scherm zal de aanbevolen bereidingstijd aangeven, die nodig is om
de sterkte die gekozen is te bereiken. Dit is rechts op de display af te lezen.
8. Druk op de TEA/Cancel knop op de bereiding van de thee te starten. De knop
zal oplichten en er zal 'ON' op de display verschijnen samen met de voortgang
van het proces in stappen van 5°C. Als de watertemperatuur 50°C bereikt, zal
‘ON’ vervangen worden door de geselecteerde bereidingstijd.
OPMERKING: De ‘BREW TIME’, oftewel de bereidingstijd kan tijdens het ver-
warmingsproces aangepast worden. Daarentegen kan de bereidingstempe-
ratuur, oftewel ‘BREW TIME’ niet meer aangepast worden nadat de bereiding
begonnen is.
Om de bereidingstijd aan te passen, kunt de op de rechter 쒀 pijl drukken
om uw bereidingstijd te verlengen of op de rechter 쑽 pijl drukken om de
bereidingstijd te verkorten. De bereidingstijd kan in stappen van 30 secon-
den tot 10 minuten worden gewijzigd. Om de eindtemperatuur te verande-
ren, moet u eerst op de TEA/Cancel knop drukken, om de theebereiding te
stoppen, om daarna de eindtemperatuur exact in te stellen. (Zie ook bladzijde
23 en 30).
9. Als de geselecteerde eindtemperatuur bereikt is, zal de theezeef automatisch in
het hete water naar beneden gaan.
10. Op het moment dat de zeef de bodem van de glazen kan bereikt heeft, zal het
LCD scherm de bereidingstijd weergeven en automatisch per seconde aftellen.
U ziet dit rechts op het LCD scherm.
11. Aan het eind van het bereidingsproces, zal de zeef automatische weer naar bo-
ven komen om overbereiding te voorkomen. U hoort 3x een meldingstoon. In
het LCD scherm zal de ‘Time Since Brew’ en de tijd worden aangegeven. De tijd
laat zien, hoelang het bereidingsproces klaar is. Dit blijft gedurende 60 minuten
weergegeven, waarna hij automatisch uitgeschakeld wordt.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 24
Pagina: 24
 DE THEEZEEF IS NA DE BEREIDING NOG ERG HEET. ZORGT U ERVOOR, DAT
DEZE GOED AFGEKOELD IS, VOORDAT U DEZE AANRAAKT.
■ DE ‘KEEP WARM’ WARMHOUDFUNCTIE
Deze functie zorgt ervoor dat de bereide thee of het opgewarmde water nog 60 mi-
nuten warm blijft. De ‘Keep Warm’ functie varieert van 70-80°C, afhankelijk van de
gekozen eindtemperatuur. Hoe lager de bereidingstemperatuur, hoe lager de warm-
houdtemperatuur.
OPMERKING: Tijdens de ‘Keep Warm’ functie, zal de thee aroma blijven ont-
wikkelen. Afhankelijk van hoelang u de thee wilt warmhouden, kunt u ook
beslissen om de initiële theesterkte en bereidingstijd te verlagen (zie bladzijde
23/24 en 30).
De ‘Keep Warm’ functie wordt als volgt gebruikt:
1. Druk voor, tijdens of na de theebereiding of het water verwarmen op de KEEP
WARM knop. De verlichting onder deze knop zal gaan branden om aan te ge-
ven dat deze geselecteerd is.
OPMERKING: 'Keep Warm' zal de temperatuur, na de ‘Tea’ of ‘Hot Water’ be-
reiding, slechts tijdens de 'Time Since Brew' functie en dus tot maximaal 60
minuten vasthouden.
25
INGESTELDE
BEREIDINGSTEMPERATUUR
70˚C - 80˚C
85˚C
90˚C - 100˚C
DE GEMIDDELDE
WARMHOUDTEMPERATUUR
70˚C
75˚C
80˚C
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 25
Pagina: 25
26
2. Zodra de theebereiding of het water verwarmen klaar is, zal het LCD scherm au-
tomatisch de 'Time Since Brew' laten zien (oplopend). Zolang de glazen kan op
het basisstation staat, zal de KEEP WARM knop verlicht worden, wat aangeeft
dat de KEEP WARM functie geactiveerd is tot maximaal de 60 minuten durende
'Time Since Brew'.
3. Gedurende deze tijd kan de glazen kan van het basisstation gehaald worden.
Echter, de warmhoudfunctie zal dan automatisch uitgeschakeld worden. U
kunt deze functie opnieuw inschakelen door nog een keer op de KEEP WARM
knop te drukken. De warmhoudfunctie zal dan weer gedurende de 60 minuten
van 'Time Since Brew' werken.
OPMERKING: De 'Keep Warm' functie werkt niet als de watertemperatuur la-
ger is dan 50°C.
■ DE THEEZEEF FUNCTIE „BASKET CYCLE“
De functie 'Basket Cycle' verplaatst de theezeef automatisch van boven naar bene-
den tijdens het bereidingsproces. Hierdoor komen de theeblaadjes los, waardoor het
hete water beter binnen de zeef kan circuleren voor het maximale resultaat.
OPMERKING: De 'Basket Cycle' functie verhoogt en beinvloed duidelijk de
sterkte van de thee. Het is daarom verstandig om de initiële theesterkte en
bereidingstijd te verlagen, indien u de 'Basket Cycle' functie gebruikt (zie
bladzijde 23/24 en 30).
OPMERKING : Het gebruik van deze functie wordt alleen aangeraden als u
tussen de 1000 ml (ca. 4 koppen) en 1200 ml (ca. 5 koppen) thee zet.
1. Om de 'Basket Cycle' functie te activeren, drukt u eenmalig op de BASKET knop.
De verlichting rond deze knop zal gaan branden en de display laat BASKET
CYCLE zien.
2. Tijdens de bereiding van thee, zal de BASKET knop gaan knipperen, terwijl de
zeef in de kan zich langzaam van boven naar onderen beweegt.
3. De 'Basket Cycle' functie kan ten alle tijden gestopt worden, door een keer op
de BASKET knop te drukken. De verlichting zal uitgaan en ook op het scherm
is het woord “Basket Cycle”niet meer te lezen. De zeef zal terug gaan naar de
bodem van de glazen kan, totdat het bereidingsproces is afgelopen.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 26
Pagina: 26
■ GEBRUIK ALS WATERKOKER MET VARIABELE
TEMPERATUURSINSTELLING
De Tea Maker kan ook gebruikt worden op water te koken of te verwarmen tot de
door u gewenste temperatuur.
OPMERKING: Als u de glazen kan al voor het bereiden van thee heeft ge-
bruikt, raden wij u aan om de binnenzijde van de glazen kan goed te reini-
gen en de theezeef te verwijderen, voordat u water gaat koken of verwar-
men.
1. Vul de glazen kan met de gewenste hoeveelheid water. Vul de kan nooit tot bo-
ven de maximaal aangegeven markering (1500 ml WATER MAX).
2. a. Water koken (100°C):
Druk op de linker 쒀 pijl en stel de temperatuur in op 100°C. De LED bij
‘Custom’ zal oplichten.
b. Om water tot een zelf ingestelde waarde te verwarmen:
Druk op de linker 쒀 pijl om de temperatuur te verhogen of op de linker
쑽 pijl om de temperatuur te verlagen. De temperatuur kan ingesteld wor-
den in stappen van 5°C tussen 70°C en maximaal 100°C (of indien de tem-
peratuur is ingesteld in Fahrenheit, in stappen van 5°F tussen 160°F en ma-
ximaal 212°F). De LED bij ‘Custom’ zal automatisch oplichten.
OPMERKING: Zodra de gewenste temperatuur is ingesteld en de theeberei-
ding of het water verwarmen is begonnen, worden deze settings in het ge-
heugen van de Tea Maker opgeslagen en zal in het geheugen blijven, totdat
u deze aanpast. Om terug te gaan naar de standaard instelling, kijkt u op
bladzijde 41.
3. Druk op de HOT WATER/Cancel knop op het proces te starten. Deze knop zal
oplichten en het LCD scherm zal ‘ON’ laten zien en het verwarmen van het wa-
ter zal in stappen van 5°C worden weergegeven.
4. Zodra het verwarmingsproces is begonnen, kan de bereidingstemperatuur niet
meer worden gewijzigd. Om de bereidingstemperatuur te wijzigen, drukt u op
27
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 27
Pagina: 27
28
de HOT WATER/Cancel knop op het verwarmingsproces te annuleren. Nu kunt
u de bereidingstemperatuur opnieuw instellen (zie bladzijde 23 en 30).
5. Als de gewenste temperatuur bereikt is, hoort u 3x een meldingstoon. Het LCD
scherm zal automatisch de ‘Time Since Brew’ functie activeren. Deze functie telt
tot een maximum van 60 minuten, waardoor u kunt zien hoe lang uw berei-
dingsproces klaar is. Het activeert niet de verwarmingselementen.
6. De Tea Maker heeft een 'Keep Warm' functie die ervoor kan zorgen dat u thee
of warm water tot 60 minuten lang verwarmd blijft. (Kijk hiervoor op bladzijde
25 bij de ‘Keep Warm’ warmhoudfunctie.)
OPMERKING: De warmhoudfunctie houdt de temperatuur tot wel 60 minu-
ten na de thee- of waterbereiding constant en loopt parallel met de instel-
ling ‘Time Since Brew’.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 28
Pagina: 29
30
■ DE BEREIDINGSTEMPERATUUR ZELF INSTELLEN
Naast de 5 voorgeprogrammeerde temperaturen (zie bladzijde 23, theesoort kiezen),
beschikt uw Tea Maker ook over de mogelijkheid om de temperatuur in te stellen
voor andere theemelanges of voor uw persoonlijke voorkeur.
Het instellen van de gewenste bereidingstemperatuur:
1. Druk op de linker 쒀 pijl knop om de temperatuur te verhogen of op de linker
쑽 pijl knop om de temperatuur te verlagen. De bereidingstemperatuur kan in
stappen van 5°C tussen 70°C en maximaal 100°C worden ingesteld. (Of indien
de temperatuur is ingesteld in Fahrenheit, in stappen van 5°F tussen 160°F en
maximaal 212°F).
2. Op het LCD scherm verschijnt aan de linkerkant de door u ingestelde tempera-
tuur.
OPMERKING: Als u de linker pijlknoppen 쒀 of 쑽 indrukt terwijl 'Green',
'Black', 'White', 'Herbal' of 'Oolong' wordt weergegeven, dan wordt deze
functie automatisch overgenomen en zal ‘Custom’ verlicht worden.
OPMERKING: Dit product is niet voor commercieel of wetenschappelijk ge-
bruik gekalibreerd. Temperaturen kunnen ± 3°C variëren, want nog binnen
de tolerantie van het optimaal proces van elke theevariant is.
■ DE BEREIDINGSTIJD ZELF INSTELLEN
Naast de 3 voorgeprogrammeerde bereidingstijden (zie bladzijde 24, theesterkte kie-
zen), kunt u ook uw eigen gewenste bereidingstijd instellen.
Het instellen van de gewenste bereidingstijd:
1. Controleer of de bereidingstemperatuur (theesoort) gekozen is (bladzijde 23 en
30).
Bereidingstijd van minder dan 10 minuten:
I. Druk op de rechter 쒀 pijl om de tijd te verhogen of de rechter 쑽 pijl om
te tijd te verlagen. De bereidingstijd kan worden gekozen in stappen van 30
seconden met een maximum van 10 minuten.
II. Zodra de Tea Maker is geactiveerd en de gewenste watertemperatuur be-
reikt is, gaat de theezeef automatisch omlaag en zal de ingestelde berei-
dingstijd beginnen af te tellen.
III. Zodra de ingestelde bereidingstijd bereikt is, komt de theezeef automatisch
omhoog en zal het LCD scherm ‘Time Since Brew’ weergegeven. Deze
functie werkt gedurende maximaal 60 minuten en geeft aan hoe lang het
proces klaar is en dus hoe vers uw thee is. De warmhoud functie wordt niet
automatisch ingeschakeld.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 30
Pagina: 30
Handmatig een tijd van meer dan 10 minuten instellen:
Bij deze functie zal de theezeef, indien de ingestelde temperatuur bereikt is, auto-
matisch naar beneden gaan. Echter, deze zal niet automatisch omhoog komen, zo-
dat u dit zelf handmatig omhoog kan laten komen, zodra de gewenste bereidings-
tijd bereikt is. Dat kan als volgt:
I. Druk op de rechter 쒀 pijl om de maximale tijd van 10 minuten in te stel-
len.
II. Druk nog vaker op de rechter 쒀 pijl. Op het LCD scherm verschijnt
‘MANUAL LIFT’ en ‘- - : - -‘ op de rechterkant van het scherm.
III. Zodra de Tea Maker geactiveerd is en de juiste watertemperatuur bereikt is,
gaat de theezeef automatisch omlaag.
IV. In deze handmatige liftfunctie, begint automatisch de functie ‘Brew Time’.
Deze functie zal tot een maximum van 60 minuten tellen. Hierdoor kunt u
zien hoe lang de theezeef al in het water zit.
V. Zodra de gewenste bereidingstijd bereikt is, drukt u twee seconden lang op
de BASKET knop. Hierdoor zal de zeef weer ophoog komen.
VI. Zodra de bereiding klaar is, verschijnt de ‘Time Since Brew’ functie auto-
matisch weer op het scherm. Deze functie werkt gedurende maximaal 60
minuten en geeft aan hoe lang het proces klaar is en dus hoe vers uw thee
is. De warmhoud functie wordt niet automatisch ingeschakeld.
OPMERKING: Zodra de handmatig ingestelde tijd is ingesteld en de theebe-
reiding of het water verwarmen is begonnen, worden deze settings in het ge-
heugen van de Tea Maker opgeslagen en zal in het geheugen blijven, totdat
u deze aanpast. Om terug te gaan naar de standaard instelling, kijkt u op
bladzijde 41.
31
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 31
Pagina: 31
32
■ AUTO START – AUTOMATISCHE INSCHAKELEN
Met deze functie kunt u een specifieke tijd instellen, wanneer de Tea Maker auto-
matisch moet beginnen met het bereiden van thee of heet water.
Het instellen van de ‘Auto Start’ functie
1. Druk op de AUTO START knop en houd deze gedurende 2 seconden vast. De
knop zal oplichten en het meldingsgeluid zal klinken.
2. Op het LCD scherm verschijnt het AUTO START symbool en de termen CUR-
RENT TIME (huidige tijd) en START TIME (starttijd) zullen knipperen.
3. Om de huidige tijd (CURRENT TIME) in te stellen, drukt u op de linker 쒀 pijl
om een latere tijd in te stellen of de linker 쑽 pijl om een vroegere tijd in te stel-
len. Dit geschied in stappen van 1 minuut. Zorg dat u de juiste tijd heeft inges-
teld: AM is van middernacht tot 12 uur ’s middags, PM is van 12 uur ’s middags
tot middernacht.
OPMERKING: Als u de pijlen 쒀 of 쑽 ingedrukt houdt, zal de tijd sneller
naar boven of naar onder ingesteld kunnen worden.
4. Om de starttijd (START TIME) in te stellen, drukt u op de rechter 쒀 pijl om een
latere tijd in te stellen of de rechter 쑽 pijl om een vroegere tijd in te stellen.
Dit geschied in stappen van 1 minuut. Zorg dat u de juiste tijd (AM of PM) heeft
ingesteld (zie ook hierboven).
5. Zodra de huidige tijd en de starttijd zijn ingesteld, drukt dan, afhankelijk van welk
proces u wilt starten, op de knipperende HOT WATER/Cancel of de TEA/Cancel
knop.
6. Het LCD scherm zal naast het AUTO START symbool , ook de huidige tijd en
de starttijd weergeven. Ter bevestiging van het gebruik van de ‘Auto Start’
functie, zal de AUTO START knop rondom oplichten en verlicht blijven totdat de
starttijd bereikt is.
7. Controleer of de Tea Maker klaar is voor gebruik:
a) Zorg dat er genoeg water in de kan en genoeg theebladeren in de theezeef
aanwezig zijn om thee te kunnen bereiden, of
b) Zorg dat er genoeg water in de kan aanwezig is om water te kunnen ver-
warmen.
OPMERKING: Door te weinig water kan uw basisstation verkleuren!
8. Zodra de starttijd bereikt is, zal u apparaat automatisch beginnen met de be-
reiding van thee of warm water. Gedurende het proces zal de AUTO START knop
niet meer branden, totdat deze klaar is.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 32
Pagina: 32
De 'Auto Start' functie opnieuw instellen met de eerder ingestelde starttijd
1. Druk 1x op de AUTO START knop. Hierdoor zullen de HOT WATER/Cancel en de
TEA/Cancel knoppen gaan knipperen.
2. Druk, afhankelijk van de gewenste bereiding, op de HOT WATER/Cancel of de
TEA/Cancel knop. De 'Auto Start' is nu opnieuw ingesteld.
OPMERKING: De 'Auto Start' functie kan ten aller tijde worden geannuleerd
door op de AUTO START knop te drukken. Het AUTO START symbool zal
niet langer zichtbaar zijn en de AUTO START knop zal niet langer branden.
■ STAND-BY MODUS
Als de stekker in het stopcontact wordt gedaan, zal het LCD scherm op de Tea Ma-
ker gedurende 3 minuten blijven branden, waarna het in de stand-by modus zal gaan.
Als het apparaat op stand-by staat, zal het LCD scherm geen licht meer geven.
Om de Tea Maker uit de stand-by modus te halen, drukt u op een willekeurige knop
op het basisstation, behalve op de HOT WATER/Cancel of de TEA/Cancel knop. Hier-
door zal het LCD scherm weer gaan branden. Door op de HOT WATER/Cancel of de
TEA/Cancel knop, wordt de gekozen functie direct gestart.
■ HET BEWEGEN VAN DE THEEZEEF BUITEN
HET BEREIDINGSPROCES
Misschien wilt u, nadat het bereidingsproces is afgelopen, de theezeef nogmaals la-
ten zakken, zodat deze toch meer smaak krijgt. Om dit te doen, houdt u 2 secon-
den de BASKET knop vast. De verlichting van de BASKET knop zal gaan knipperen
en de theezeef zal automatisch naar beneden gaan.
Zodra de gewenste sterkte bereikt is, drukt u nogmaals 2 seconden op de BASKET
knop. De verlichting zal weer knipperen en de theezeef zal automatisch weer om-
hoog gaan.
OPMERKING: Als de kan van het basisstation wordt afgehaald terwijl de thee-
zeef nog onderin zit, dan zal deze automatisch weer omhoog komen, zodra
de kan weer op het basisstation wordt gezet.
33
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 33
Pagina: 33
34
■ HET WISSELEN VAN DE TEMPERATUUR-
SAANDUIDING (VAN °C NAAR °F)
De temperatuursaanduiding staat standaard ingesteld op °Celsius, maar kan naar
°Fahrenheit omgezet worden.
Om dit te doen, houd u tegelijkertijd de TEA TYPE en de TEA STRENGTH knop ge-
durende twee seconden ingedrukt. De gekozen temperatuursaanduiding verschijnt
op het LCD scherm.
OPMERKING: Zodra de temperatuursaanduiding is aangepast en de theebe-
reiding of het water verwarmen is begonnen, worden deze settings in het ge-
heugen van de Tea Maker opgeslagen en zal in het geheugen blijven, totdat
u deze aanpast. Om terug te gaan naar de standaard instelling, kijkt u op
bladzijde 41.
Houd twee secon-
den ingedrukt
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 34
Pagina: 35
36
Zorg dat uw Tea Maker uitgeschakeld wordt, door, afhankelijk van de gekozen
functie, op de TEA/Cancel of op de HOT WATER/Cancel knop op het basisstation te
drukken. De verlichting van deze knop zal dan uitgaan. Haal daarna de stekker uit
het stopcontact.
OPMERKING: Laat alle onderdelen van de Tea Maker eerst volledig afkoelen,
voordat u deze uit elkaar haalt.
OPMERKING: Alleen de deksel van de kan, de theezeef, de deksel van de thee-
zeef en de maatlepel zijn geschikt voor de afwasmachine.
 NOOIT DE BASIS VAN DE KAN, HET BASISSTATION, HET SNOER OF DE
STEKKER IN HET WATER DOEN OF MET VOCHT IN CONTACT LATEN KO-
MEN.
■ HET REINIGEN VAN DE DEKSEL MET
GEÏNTEGREERD KALKFILTER
1. Was de deksel van de kan met een zachte spons af in warm water met afwas-
middel en spoel en droog deze goed af. Het geïntegreerde kalkfilter kan wor-
den gereinigd door deze onder heet lopend water af te spoelen met een
schoonmaakdoekje of een borstel.
2. De deksel van de kan, kan eventueel ook in de vaatwasser gereinigd worden. Legt
u hem dan vertikaal in de vaatwasser, zo dat het kalkfilter naar boven ligt. Zo
kan het water gemakkelijk weg.
3. Zorg dat alles goed droog is, voordat u het weer opnieuw gebruikt.
■ HET REINIGEN VAN DE GLAZEN KAN
1. Leeg na elk gebruik de glazen kan. Zorg ervoor de thee er niet gedurende de
nacht achterblijft.
2. Veeg de binnenkant van de glazen kan schoon met een vochtige doek of spoel
hem uit met warm water. Thee laat sporen achter, die de smaak van bereidde
thee versterken. Als u de Tea Maker alleen gebruikt voor het bereiden van thee,
maak de Tea Maker dan niet schoon met zeep.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 36
Pagina: 36
3. Veeg de buitenkant van de glazen kan schoon met een vochtige doek.
 NOOIT DE BUITENKANT VAN DE GLAZEN KAN IN WATER OF ONDER LO-
PEND WATER SCHOONMAKEN.
OPMERKING: Gebruik geen chemicaliën, stalen sponzen of agressieve reini-
gingsmiddelen om de binnenzijde van de glazen kan te reinigen, omdat dit
krassen op het oppervlak kan veroorzaken.
4. Om de afzetting van tannine, een wrang en chemisch bestandsdeel van thee,
te verwijderen, voelt u de kan tot de MAX-markering (1500 ml WATER MAX) met
water en:
a) Voegt u citroensap, evenals de uitgeperste citroen, toe en kook deze. Laat
dit een nacht weken en gooi daarna het mengsel weg. Vul daarna de gla-
zen kan met water en kook deze. Daarna ook dit weggooien. Dit proces in-
dien nodig herhalen. Of
b) Voeg 6 eetlepels witte wijnazijn toe en kook deze. Laat dit een nacht we-
ken en gooi daarna het mengsel weg. Vul daarna de glazen kan met water
en kook deze. Daarna ook dit weggooien. Dit proces indien nodig herha-
len.
5. Droog de kan, voor gebruik, zorgvuldig met een zachte doek.
OPMERKING: Door regelmatig gebruik, kan naar verloop van tijd, een op-
bouw van kalk ontstaan, waardoor de werking en de levensduur van de Tea
Maker beïnvloed kunnen worden. Kalk en fosfaten zijn veel voorkomende
soorten aanslag en kunnen uw Tea Maker beschadigen. Kalk is een schade-
lijk mineraal, dat voorkomt als een witgekleurd of roestig uitziende afzetting
op de wanden of de bodem van de glazen kan. Fosfaten ziet u niet, maar het
kan het water er troebel uit laten zien als het gekookt is. Om schade aan uw
Tea Maker te voorkomen, moet u het regelmatig ontkalken. Gebruik SOLI-
POL ontkalker en volg de instructies die meegeleverd worden.
37
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 37
Pagina: 37
38
■ HET REINIGEN VAN DE THEEZEEF, DE DEKSEL
VAN DE THEEZEEF EN DE MAATLEPEL
1. Was de theezeef, de deksel van de theezeef en de maatlepel af met een zachte
spons en afwasmiddel in warm water en spoel en droog deze goed af. Een niet
schurende zeepoplossing of milde spray oplossing, kan vlekken voorkomen. Doe
het schoonmaakmiddel op de spons, niet op het te reinigen oppervlak.
2. Deze onderdelen kunnen eventueel ook in de vaatwasser gereinigd worden.
3. Zorg dat alles goed droog is, voordat u het weer opnieuw gebruikt.
■ HET REINIGEN VAN HET BASISSTATION
1. Neem het basisstation of met een zachte en vochtige spons.
2. Zorg dat alle oppervlakten goed droog zijn, voordat u het basisstation weer in
het stopcontact doet.
■ OPBERGEN
1. Zorg dat de Tea Maker uitgeschakeld en schoongemaakt is, voordat u deze op-
bergt.
2. Controleer of de theezeef goed aan de magneetstaaf is bevestigd.
3. Controleer dat de deksel goed op de kan geplaatsts is.
4. Rol het snoer op en berg deze op onder het basisstation.
5. Zorg dat de Tea Maker recht op het basisstation staat. Plaats niets op het ap-
paraat.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 38
Pagina: 39
40
MÖGELIJK PROBLEEM
De Tea Maker kan niet
ingeschakeld worden
De Tea Maker doet het niet
De LCD-verlichting is uitgegaan
Ik kan geen functie selecteren
EENVOUDIGE OPLOSSING
• Controleer of de stekker op de juiste
manier in het stopcontact zit
• Doe de stekker in een enkel stopcontact
• Doe de stekker in een ander stopcontact
• Indien nodig, haal de stroom er even af en
zet deze er weer op
• Voor extra veiligheid, beschikt de Tea
Maker over een oververhittingbeveiliging.
In dat geval, schakelt de Tea Maker zich
automatisch uit om eventuele schade te
voorkomen. Mocht dit vaker gebeuren,
neemt u dan contact op het uw dichtst-
bijzijnde SOLIS servicecentrum.
• Controleer of u de glazen kan op de juiste
manier op het basisstation geplaatst heeft
• De Tea Maker gaat automatisch in de
stand-by modus als deze 3 minuten niet
gebruikt wordt. In de stand-by modus zal
de LCD-verlichting uitgaan.
• Om de Tea Maker uit de stand-by modus te
halen,
- Haalt u de glazen kan van het basisstati-
on af en plaatst deze weer terug
- Drukt u op een willekeurige knop, behal-
ve op de HOT WATER/Cancel of de
TEA/Cancel knop. Het LCD scherm zal
weer oplichten.
• Sommige functies kunnen tijdens het berei-
dingsproces niet geselecteerd worden. Het
kan zijn dat het LCD scherm kort wijzigt of
dat er een meldingsignaal te horen is, maar
het lopende proces wordt niet aangepast.
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 40
Pagina: 40
41
MÖGELIJK PROBLEEM
Op het LCD scherm verschijnt het
woord „RESET“
Op het LCD scherm verschijnt
het woord „ERROR“
Ik wil graag terug naar de
fabrieksinstellingen
De „Basket Cycle“ Functie / de
BASKET-knop doen het niet
Bij het koken van water, ver-
schijnen er bellen bij de tempe-
ratuursensor
EENVOUDIGE OPLOSSING
• In het LCD scherm begint het woord
„RESET“ te knipperen, als er zich een elek-
tronisch probleem voordoet wat hersteld
kan worden. Haal de stekker uit het stop-
contact. Wacht 5 seconden en doe de stek-
ker weer in het stopcontact.
• Bel met uw SOLIS servicepunt als „RESET“
blijft verschijnen.
• In het LCD scherm begint het woord
„ERROR“ te knipperen, als er zich een elek-
tronisch probleem voordoet wat niet her-
steld kan worden. Mocht dit gebeuren, belt
u dan met SOLIS servicepunt.
• Uw Tea Maker blijft de huidige instellingen
onthouden, ook als u de stekker uit het
stopcontact haalt.
• Om terug te gaan naar de fabrieksinstellin-
gen, kunt u de knoppen AUTO START en
KEEP WARM gedurende 2 seconden tege-
lijkertijd vasthouden.
• De functie „Basket Cycle“ werkt alleen bij
bereidingsprocessen van minder dan
10 minuten.
• De theezeef kan niet gebruikt worden
tijdens het opwarmproces of tijdens nor-
maal gebruik.
• Dit is normaal voor de werking van de Tea
Maker
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 41
Pagina: 41
MÖGELIJK PROBLEEM
Mijn thee is te zwak of te sterk
Er komt een ratelend geluid uit
de glazen kan
EENVOUDIGE OPLOSSING
• Theesmaak is persoonlijk en wellicht moet
u een beetje experimenteren om de juiste
instellingen te vinden die passen bij uw
persoonlijke smaak. Voor een sterke thee,
verhoogt u de hoeveelheid thee of de
bereidingstijd (zie bladzijde 23 en 30). Voor
een zachtere thee, verlaagt u de hoeveel-
heid thee of de bereidingstijd (zie bladzijde
23 en 30).
• Dit is normaal. Het geluid komt van de
magneet in de kan en deze kan geluid
maken als de theezeef niet gebruikt wordt.
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. BTM800, Type 585
Productbeschrijving Tea Maker
Spanning / Frequentie 220-240V~ / 50 Hz
Vermogen 1680 - 2000 Watt
Afmetingen ca. 16,5 x 25,5 x 21,0 cm
Gewicht ca. 2,4 kg
▲ TOEBEHOREN
Art.Nr. Artikel
703.01 Solipol Ontkalkingsmiddel (Designfles)
703.02 Solipol Ontkalkingsmiddel (Vouwfles)
U vindt het toebehoren van uw SOLIS Tea Maker Prestige bij de betere speciaal-
zaak of bij SOLIS-Mail AG.
Telefoon: 0848 804 884
Fax: 0848 804 890
Email: info@solis-shop.ch
of www.solis-shop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
42
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 42
Pagina: 42
43
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om
de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk on-
der de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afval-
bak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen
en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
SOLIS HELPLINE:
044 874 64 14
(Alleen voor klanten in Zwitserland) )
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt U ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te heffen, zonder dat U ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden U graag.
S N
I
L
LP
E
S H
I
L
O
S :
E
0
l
A
(
e
z
n
e
e
t
f
e
e
h
t
a
a
r
a
p
p
a
t
i
D
o
U
t
n
u
k
t
d
e
e
r
t
p
o
g
n
i
r
o
t
s
t
a
d
r
e
d
n
o
z
,
n
e
f
f
e
h
e
t
p
o
4
4 6
7
4 8
4
0
) )
d
n
a
l
r
e
s
t
i
w
n Z
n i
te
n
a
l
r k
o
o
n v
e
e
l
w
u
o
r
t
e
b
g
r
e
s
i
n
e
r
u
u
d
s
n
e
v
e
l
e
g
n
a
l
r
e
e
p
t
e
h
s
i
k
a
a
V
.
n
e
l
l
e
b
r
e
e
m
r
e
d
n
o
z
s
n
o
W
.
n
e
r
u
t
s
e
t
t
f
e
o
h
t
a
a
r
a
p
p
a
t
e
h
s
n
o
U
4
4 1
n
e
e
r
e
t
a
d
r
o
o
v
h
c
o
t
t
e
h
t
m
o
K
.
r
a
a
b
w
e
j
c
u
r
t
n
e
e
t
e
m
f
o
p
i
t
n
e
e
t
e
m
m
e
e
l
b
o
r
.
g
a
a
r
g
U
n
e
d
a
r
e
b
j
i
W
e
SOLIS AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS Wasserkocher-niederl.:2010 25.10.2011 9:10 Uhr Seite 43

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 585 Tea Maker Prestige.

Stel een vraag over de Solis 585 Tea Maker Prestige

Heb je een vraag over de Solis 585 Tea Maker Prestige en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 585 Tea Maker Prestige. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 585 Tea Maker Prestige zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.