Solis 556 Prestige handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 556 Prestige. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: 556 Prestige
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 2
3
INHOUDSOPGAVE
Hartelijk gefeliciteerd .................................................................................................pagina 4
Solis staat voor veiligheid...........................................................................................pagina 4
De SOLIS Prestige Waterkoker leren kennen...............................................................pagina 5
Het gebruik van de SOLIS Prestige Waterkoker..........................................................pagina 6
Reiniging en onderhoud..............................................................................................pagina 7
Solis_Prestige_Kettle_NL.indd 3 24.9.2009 10:31:14 Uhr
Pagina: 3
4
Voor verkoopadressen en andere SOLIS producten: www.solisnederland.nl
SOLIS staat voor uw veiligheid
Bij Solis Nederland staat veiligheid in alle opzichten
altijd voorop.Wij vragen u daarom voorzichtig
om te gaan met elektrische apparaten en de
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
Belangrijke veiligheidsregels bij het gebruik
van de SOLIS Prestige Waterkoker
• Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u uw waterkoker in gebruik gaat nemen
en bewaar deze vervolgens als naslagwerk.
• Rol voor gebruik het elektriciteitsnoer volledig uit.
• Gebruik de SOLIS Waterkoker alleen op droge,
stabiele oppervlakken.
• Verwijder (promotie) stickers voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
• De waterkoker is uitsluitend geschikt om
drinkwater te verwarmen. Het kan in geen geval
worden gebruikt om andere vloeistoffen of voed-
sel te verwarmen.
• Neem altijd de stekker uit het stopcontact als
de machine niet in gebruik is.Als u de machi-
ne reinigt, haal dan eerst de stekker uit het
stopcontact.
• Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand van
een tafel / aanrecht hangen, in aanraking komen
met hete oppervlaktes of in de knoop komen.
• Plaats de waterkoker op veilige afstand van muren,
gordijnen en andere hitte- of stoomgevoelige
materialen. Minimum afstand 30 cm.
• Gebruik het apparaat altijd onder voortdurend
toezicht.
• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door
kinderen of invalide personen, of alleen als zij
hierbij geassisteerd worden.
• Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een
elektrisch apparaat en voorkom dat zij hier mee
gaan spelen.
• Laat het apparaat en het elektriciteitsnoer niet
in aanraking met water of een vloeistof komen.
• Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik
ontwikkeld. Gebruik het apparaat dus niet voor
andere doeleinden. Gebruik het apparaat NIET
buitenshuis.
• Gebruik bij het schoonmaken van dit apparaat
geen ruwe schuurmiddelen of bijtende schoon-
maakmiddelen.
• Elk onderhoud anders dan het reinigen van het
apparaat dient door een SOLIS servicedienst te
worden uitgevoerd.
• Volg de gebruiksaanwijzing voor het schoon-
maken zo strikt mogelijk.
• Controleer het apparaat regelmatig op moge-
lijke beschadigingen.Voor reparatie kunt u het
apparaat afgeven bij uw verkooppunt of opsturen
naar: SOLIS Nederland
WIJ FELICITEREN U MET UW NIEUWE SOLIS PRESTIGE WATER-
KOKER! U HEEFT EEN KWALITEITSPRODUCT GEKOCHT.
Solis_Prestige_Kettle_NL.indd 4 24.9.2009 10:31:14 Uhr
Pagina: 5
6
Ingebruikname van de Solis Waterkoker
Verwijder alle reclame en verpakkingsmaterialen
vóór gebruik.Wij adviseren, om de waterkoker vóór
de eerste keer met de maximale hoeveelheid water
te vullen, te laten koken en het gekookte water
weg te gooien. De waterkoker functioneert alleen
wanneer deze op de RVS voet geplaatst is en de
ON/Off knop op ON staat. De waterkoker schakelt
automatisch uit, zodra het water kookt.
1. Om de waterkoker te vullen, neemt u de van de
RVS voet en opent u het deksel door op de knop
te drukken.Vul het met de gewenste waterhoe-
veelheid. Let op dat het waterniveau altijd tussen
het minimum en het maximum van de waterindi-
cator is. Een te kleine hoeveelheid water leidt tot
vervoegd afslaan.
2. Zorg dat het deksel goed dicht is. Plaats de
waterkoker op de RVS voet. Steekt de stekker in
een 230 Volts stopcontact.
3. Druk de On/Off schakelaar op On. Het controle-
lampje en het lampje van de water indicator
gaat aan.
Belangrijk
Vul de waterkoker met zoveel water dat het water-
peil tussen het minimum (min) en het maximum
(max) staat.Te weinig water leidt tot vervoegd
afslaan. Wordt de waterkoker voorbij het
maximum gevuld, dan kan het water over-
koken en brandwonden of andere schade
veroorzaken.
Opmerking
Deze waterkoker kan slechts op de originele RVS
voet in werking worden gesteld. Giet het gekookte
water niet te snel uit de waterkoker, daar u zich met
knoeien van het water kunt verbranden.
De waterkoker schakelt zich automatisch uit, zodra
het water heeft gekookt. Neem de waterkoker van de
RVS voet en schenk de gewenste hoeveelheid water
uit. Om opnieuw water te koken, kan het noodzake-
lijk zijn, om enkele seconden te wachten, zodat de
automatische afslag is afgekoeld.
De waterkoker kan op de RVS voet blijven staan als
het apparaat niet gebruikt wordt, haal wel de stekker
uit het stopcontact.
Droogkook beveiliging
Deze waterkoker is uitgerust met een droogkook
beveiliging, om het materiaal tegen oververhitting
te beschermen, wanneer het met te weinig water
in werking is gesteld.Als dit gebeurt, slaat de
waterkoker automatisch af. Haal de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat afkoelen vóór u
het opnieuw vult.
In het geval van schade aan de waterkoker adviseren
wij het apparaat te reparatie aan te bieden bij uw
Solis verkooppunt of op te sturen naar de Solis
Nederland. Dit om verdere schade aan uw water-
koker te voorkomen.
HET GEBRUIK VAN DE SOLIS PRESTIGE WATERKOKER
DEZE WATERKOKER IS UITSLUITEND GESCHIKT OM DRINKWATER TE VERWARMEN.
GEBRUIK HET NOOIT VOOR HET KOKEN VAN ANDER VLOEISTOFFEN OF VOEDSEL.
DE DEKSEL DIENT VOOR HET INSCHAKELEN GESLOTEN ZIJN.
Solis_Prestige_Kettle_NL.indd 6 24.9.2009 10:31:16 Uhr
Pagina: 6
7
Trek de stekker altijd uit het stopcontact
voordat u gaat reinigen.
Uitneembare kalkfilter
De waterkoker van SOLIS is uitgerust met een
uitneembare kalkfilter, om het aantal kalkdeeltjes
in het leidingwater te verminderen. Om de kalkde-
eltjes uit het filter te verwijderen, neemt u deze uit
door het deksel te openen en het filter uit de wa-
terkoker te nemen. U kunt de filter onder stromend
warm water met een afwasborstel goed schoon te
borstelen. Gebruik zonodig wat afwasmiddel en
spoel het filter goed schoon. Om het filter terug
te plaatsen, laat u deze weer in de gleuf in de
waterkoker glijden.
Verkleuren
De onzuiverheden in het kraanwater kunnen leiden
tot verkleuringen, zodat de binnenkant van de
waterkoker en de waterindicator met de tijd verk-
leuren. Deze verkleuringen kunnen met SOLIPOL
ontkalkingsmiddel voor waterkokers worden verwij-
derd.Vraag hierna bij uw SOLIS verkooppunt.
Ontkalken
Regelmatig ontkalken van de waterkoker verlengt
de levensduur en komt de werking ten goede.
Gebruik hiervoor bij voorkeur SOLIPOL ontkalkings-
middel, verkrijgbaar bij een SOLIS verkooppunt.
Het reinigen van de buitenkant
De buitenkant van de waterkoker kunt u met een
licht vochtige doek afnemen en met een zachte
droge doek oppoetsen.
Belangrijk
Na het koken van het water in de waterkoker,
kan de RVS voet iets vochtig zijn. Dit is normaal en
is of veroorzaakt geen storing aan het product.
Belangrijk
Gebruik voor het schoonmaken van de
buitenkant geen chemische of schurende
schoonmaakmiddelen.
REINIGING EN ONDERHOUD
BELANGRIJK
DOMPEL DE WATERKOKER, DE RVS VOET, OF DE KABEL NOOIT IN WATER OF
ANDERE VLOEISTOFFEN.VERMIJDT IEDER ANDER CONTACT VAN DEZE DELEN
MET VLOEISTOF,ANDERS DAN HET VULLEN VAN DE WATERKOKER MET WATER.
Verwijdering
Volgens richtlijn 2002/96/EG voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur, brengt
u het apparaat aan het einde van de levensduur naar een milieustraat of naar het verkooppunt.
Solis_Prestige_Kettle_NL.indd 7 24.9.2009 10:31:17 Uhr
Pagina: 7
8
IMPORTEUR
SOLIS Nederland J. van Ratingen NV
Esp 212 Industriezone Kiewit
5633 AC Eindhoven Stadsheide 11
3500 Hasselt
Telefoon 040-2901135 Telefoon 011-222171
Fax 040-2901136 Fax 011-229790
E-mail info@solisnederland.nl E-mail info@vanratingen.com
Voor verkoopadressen en andere SOLIS producten: WWW.SOLISNEDERLAND.NL
Solis_Prestige_Kettle_NL.indd 8 24.9.2009 10:31:17 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 556 Prestige.

Stel een vraag over de Solis 556 Prestige

Heb je een vraag over de Solis 556 Prestige en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 556 Prestige. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 556 Prestige zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.